BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6108. Quốc tế nghi ngờ kế hoạch ngũ niên của Thủ tướng » H1

Diễn đàn Đối tác Phát triển tổ chức ngày 5/12 ở Hà Nội. Photo: World Bank

Sorry, the comment form is closed at this time.