BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6104. Luật pháp xứ người, luật pháp xứ ta » Bill Shorten – federal member for Maribyrnong – Official Portrait

Ông Bill Shorten. Ảnh: alp.org.au

Sorry, the comment form is closed at this time.