BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6081. Phá bấy nhiêu đó đủ rồi anh Ba Dũng ơi! » H1

TT Nguyễn Tấn Dũng. Nguồn: internet

Sorry, the comment form is closed at this time.