BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6033. Giải mật lịch sử: Cuộc “Trường chinh” đã được ĐCSTQ xuyên tạc như thế nào? » H1

Chân tướng của cuộc “Trường chinh” đã bị ĐCSTQ che đậy và tỉa tót, các ghi chép của ĐCSTQ luôn không ngừng tiến hành biên tạo, bẻ cong sự thật tùy theo nhu cầu chính trị. Các nhà sử học ở hải ngoại dựa trên một lượng lớn chứng cứ lịch sử đã nói rõ một sự thật: Cái gọi là “Trường chinh” kháng Nhật là giả, bỏ chạy là thật. (Nguồn: Bộ sưu tập ảnh 70 năm quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc)

Sorry, the comment form is closed at this time.