BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6027. Hà Nội: Chủ tịch Thảo để lại di sản gì? » H1

Cựu Chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo nắm giữ cương vị này liên tục từ 2008 – 2015. Photo: BBC

Sorry, the comment form is closed at this time.