BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6017. VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI VÔ CẢM VÀ ĐỪNG SỐNG CHỈ ĐỂ CHO CUỘC ĐỜI LÃNG QUÊN » H1

Hai LS Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị côn an tấn công. Nguồn: FB Lê Văn Luân

Sorry, the comment form is closed at this time.