BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6013. Hiệu trưởng trường Đại học KTCN Cần Thơ “Ngậm máu phun người”! » H1

Ông Đăng, người bị chuyển từ giảng viên sang “ngồi bàn giấy”. Ảnh: Báo MTG

Sorry, the comment form is closed at this time.