BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6008. Tuyên bố sẽ ra khỏi đảng của đảng viên Ngô Xuân Phúc » H1

Sorry, the comment form is closed at this time.