BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

5977. Tướng Chung sẽ thành Chủ tịch Hà Nội? » H1

Ông Nguyễn Đức Chung, 48 tuổi, lên ghế Giám đốc Công an Hà Nội vào tháng 9/2012 khi đang mang quân hàm đại tá; Ông được phong hàm thiếu tướng ngày 13/7/2013. Ảnh: internet

Sorry, the comment form is closed at this time.