BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

5965. Vụ kiện Phi-Trung và quyền lợi Việt Nam » H1

Một cuộc biểu tình của các nhà hoạt động Philippines ở trước tòa đại sứ Trung Quốc ở thủ đô Manila phản đối các hành động của TQ trên Biển Đông. Photo: AFP

Sorry, the comment form is closed at this time.