BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

5960. Điều kiện cần và đủ cho người lãnh đạo số 1? » H1

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Photo: AP

Sorry, the comment form is closed at this time.