BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

5930. Qua bản án dành cho em bé 15 tuổi, người dân biết chế độ này đang phục vụ ai! » H1

Em Nguyễn Mai Trung Tuấn. Ảnh: internet

Sorry, the comment form is closed at this time.