BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

5914. Biếm: Bỏ môn sử là đúng quy trình » H1

Tên đường Lê Văn Tám. Nguồn ảnh: blog Phọt Phẹt

Sorry, the comment form is closed at this time.