BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

5908. Không thể xóa tên Sài Gòn! » H1

Ảnh Sài Gòn xưa. Nguồn: Việt Nam Quê Hương Tôi của Nguyễn Tấn Lộc

Sorry, the comment form is closed at this time.