BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

5898. Một chính quyền hẹp hòi và vô nhân đạo » H1

Bà Elizabeth Phu, phụ tá TT Obama, phụ trách về chính sách Đông Nam Á. Ảnh: báo LA TImes

Sorry, the comment form is closed at this time.