BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

5856. MẶT QUAN » H1

Cái mặt của ông quan đầu tỉnh An Giang, Vương Bình Thạnh, bị một Facebooker đưa lên FB. Ảnh: Infonet

Sorry, the comment form is closed at this time.