BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

5853. Đại cục, mắt xích và hàm số biển đảo

Posted by adminbasam trên 18/11/2015

TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức

17-11-2015

Ở ta, phát biểu của các bậc lãnh đạo có hiệu lực chỉ đạo xã hội và nhà nước cấp tương ứng. Vì vậy để hiểu đúng, thi hành đúng, cần có cách nhìn nhận xem xét biện chứng lô gíc, trong đó không thể thiếu được phương pháp toán học dùng để chứng minh các định lý. Tháng trước, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy Viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, trong phiên họp Quốc hội phát biểu: “Nếu (mà) mất Đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất” (1), tranh cãi sôi sục truyền thông, mà không một cơ quan, cấp nào lên tiếng để giải toả như ở các nước hiện đại.

Định lý Phùng Quang Thanh này có thể dễ dàng chứng minh bằng cách xét hàm số: Y(n) = f (Xn, Zn). Trong đó, Y là biển đảo. Xn là đảng, n là chỉ số thứ tự đảng phái phân biệt nhau về tôn chỉ mục đích được phân loại trong chính trị học. Chế độ là Zn, trong đó n là chỉ số thứ tự thể chế được sắp xếp trong bảng phân loại chính trị học. f là quy tắc tìm giá trị của hàm số Y tương ứng với 1 giá trị của 2 biến Xn và Zn.

Hàm số Y có miền giá trị, Y = 0 khi biển đảo bị mất chủ quyền, và Y = 1 khi còn chủ quyền. Xn có miền xác định: Xn = 0, khi không có đảng phái chính trị nào cầm quyền. Xn = 1, khi có 1 đảng hoặc liên đảng cầm quyền có số thứ tự n. Zn = 0 khi không có nhà nước. Zn = 1, khi có nhà nước mang thể chế n.

Theo định lý (1), trong trường hợp đảng, chế độ mất, tức Xo, Zo = 0, thì biển đảo mất, tức hàm số Y (o,o) = f (Xo, Zo) = f (0,0) = 0. Và trong trường hợp có đảng cầm quyền, có chế độ, tức Xn = 1, và Zn = 1, thì biển đảo còn, tức hàm số Y (1,1) = f (1,1) = 1.

1) Xét trường hợp Xn = 0, Zn = 0. Áp dụng định lý (1): Y (o,o) = f (Xo, Zo) = 0. Hàm số này rõ ràng luôn đúng, khi:

1.1- Thế giới chưa có đảng phái nhà nước, tức Xn, Zn = 0. Lúc này lãnh thổ chưa được phân chia, không có chủ quyền, nên hàm số Y (o,o) = 0. Đúng đối với bất kỳ biển đảo nào trên thế giới thời đó (thậm chí cả đất liền) tạo nên các luồng di cư chủng tộc.

1.2- Bị thuộc điạ, Xn = 0, Zn = 0, như thời Việt Nam thuộc Pháp, Trung Quốc thuộc Nguyên Mông trước kia hay bị Nhật, Liên Quốc xâu xé sau này. Không chỉ biển đảo mà đất liền cũng thuộc quốc mẫu, tức Y(o,o) = 0.

1.3- Bị sát nhập vào nước khác xảy ra nhiều trong lịch sử cận đại đối với nhiều quốc gia bị tiêu vong. Lúc đó không chỉ biển đảo, mà cả nhà nước, đảng cầm quyền đều bị tiêu vong, Y(o,o) = 0, điển hình như lãnh thổ người Kurden bị sát nhập vào Thổ Nhĩ Kỳ hay Tây Tạng vào Trung Quốc trước đây, nay vẫn tranh đấu nhưng hầu như vô vọng bởi về mặt dịnh chế quốc tế đã quá niên hạn đòi lại.

2) Xét trường hợp Xn = 0, Z = 1 (tức không có đảng cầm quyền chỉ có vua chuá, chủ yếu trong thời đại chủ nghĩa phong kiến thịnh trị). Hàm số Y (o,1) = f (Xo, Zn) có 2 giá trị. Y(o, 1) = 1 khi vua chuá giữ được biển đảo, Y (o, 1) = 0 trong trường hợp ngược lại, tùy thuộc hoàn toàn vào tương quan lực lượng với nước xâm chiếm, đặc biệt láng giềng, bởi thời đó chưa có định chế quốc tế can thiệp. Có thể dẫn liệu lịch sử giữa 3 nước Việt Nam Trung Quốc, Camphuchia minh chứng.

3) Xét trường hợp Xn = 1, Zn = 1, trong bối cảnh thế giới ngày nay. Theo đó, chủ quyền biển đảo không chỉ tuỳ thuộc tương quan lực lượng với nước xâm chiếm như trường hợp 2) mà còn chịu ràng buộc bởi các định chế cùng áp lực quốc tế thường do chỉ số Zn chi phối. Giá trị hàm số Y (1,1) = f (Xn, Zn) phụ thuộc từng tình huống:

3.1- Xn thay đổi chỉ số n, nhưng Zn giữ nguyên. Tức thay đổi đảng cầm quyền nhưng không thay đổi chế độ chính trị. Điều này luôn có thể xảy ra tại mọi kỳ bầu cử trong các nước đa đảng vốn chiếm đại bộ phận thế giới, rõ nhất ở Âu, Mỹ. Trong trường hợp này, trị số hàm số Y không thay đổi so với trước, tức trước đây Y = 0 hoặc 1 thì sau Y vẫn = 0 hoặc 1. Nghĩa là thay đổi đảng cầm quyền không mấy liên quan tới vận mệnh biển đảo trước đó.

3.2- Xn thay đổi chỉ số n, hoặc không thay đổi. Nhưng chỉ số Zn thay đổi, tức thể chế thay đổi, xảy ra khi đảng cầm quyền thay đổi quan điểm chính trị, hoặc vai trò cầm quyền bị chuyển qua đảng khác. Kèm theo đó, chế độ cũ mất, thay bằng chế độ mới. Đó chính là trường hợp Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu, các nước Ả Rập qua cách mạng nhung, cách mạng hoa. Lúc này, miền xác định các biến số trước sau vẫn không thay đổi: Xn, Zn = 1. Nhưng miền giá trị Y có thể thay đổi theo các khả năng:

(a) Y = 1, xảy ra khi đảng và nhà nước mới bảo vệ được biển đảo. Họ có thực lực, khẳng định được chủ quyền biển đảo, và được thế giới công nhận, ủng hộ. Không phải cứ nhỏ là hải đảo bị xâm chiếm, nếu thế thì thế giới chỉ còn tồn tại hải đảo các nước lớn. Điều đó giải thích tại sao quốc tế phải đưa ra các định chế hải đảo, để bảo vệ các nước yếu. Còn các quốc gia nhỏ bị tranh chấp biển đảo muốn bảo vệ được thì phải hội nhập thế giới, viện tới nó, như Philipin hiện nay. Và trước kia kể cả các cường quốc như Anh, Mỹ đều bị định chế quốc tế tài phán.

(b) Y = 0 xảy ra, khi thiếu các điều kiện (a). Lúc này, đảng và nhà nước mới không thể bảo vệ được biển đảo, do không khẳng định được chủ quyền, không hội nhập thế giới, không được định chế quốc tế thừa nhận, nước xâm chiếm hơn hẳn về lực và quyết chiếm giữ biển đảo đó.

3.3- Cả Xn lẫn Zn không thay đổi chỉ số n. Khi biển đảo bị tranh chấp, Y = 0 nếu rơi vào mục (b). Y = 1 nếu thoả hiệp pháp lý thành công, có giá trị quốc tế. Y = 1, nhưng không phải do thoả hiệp pháp lý, mà để giữ chủ quyền biển đảo, đành chịu nhân nhượng đánh đổi lợi ích nào đó của quốc gia để được nước tranh chấp chấp thuận. Nhưng lợi ích thuộc phạm trù quan hệ trao đổi tình cảm tự nguyện, trong khi chủ quyền thuộc phạm trù pháp lý quốc tế, mang tính chế tài. Dùng phương tiện tình cảm không bao giờ đạt được mục đích pháp lý quốc tế bền vững. Bất kỳ lúc nào mối quan hệ 2 bên đổ bể, lý lẽ sẽ dễ dàng thuộc về kẻ mạnh, lúc đó biển đảo mất chẳng làm gì được bởi đã quá muộn, tức Y = 1 ==> Y = 0. Giống như vợ chồng không thể lấy tình yêu thay thế cho hợp đồng hôn thú (hầu hết các nước EU có luật này) để tranh cãi quyền chia tài sản khi ly dị (dạng “Trái tim nhầm chỗ để trên đầu“). Bao cuộc chiến giữa Việt Nam và Trung Quốc trong suốt chiều dài hàng ngàn năm lịch sử, đặc biệt từ khi tranh chấp biển đảo đến thời điểm này đủ chứng minh điều đó.

*Lời giải nào?

Với giá trị hàm số Y tương ứng với miền xác định Xn và Zn như trên, vấn đề bảo vệ chủ quyền các đảo hiện có và đòi lại đảo đã mất tất yếu đặt ra câu hỏi, chọn các chỉ số n như thế nào, để luôn có Y = 1 ? Trường hợp, tình huống nào trình bày bằng phương pháp toán học trên thích hợp cho nước ta? khi xét trong bổi cảnh 2 nước hiện tại: (1) Về mặt tình cảm, Trung Quốc đã thoả thuận với Việt Nam trọng “ĐẠI CỤC“, quan hệ “4 TỐT“, “16 CHỮ VÀNG“, giữ “HIỆN TRẠNG“ (tức không bên nào đòi lại đảo bên kia đang chủ quyền hoặc chiếm giữ), (2) nhưng vẫn tiếp tục gây bất ổn biển Đông vốn là MẮT XÍCH quyết định đại cục: (2.1)- Về lập trường, pháp lý, luôn khẳng định bất di bất dịch “Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Trung Quốc từ thời cổ đại (phát biểu mới nhất trước thế giới của Tập Cận Bình)“. (2.2)- Chiến lược thì chuẩn bị dứt điểm cho tương lai bằng cách “bê tông hoá“ các đảo chiếm được của Việt Nam, chỉ cần chiếm giữ đủ 50 năm không xảy ra tranh chấp thực điạ, sẽ được quốc tế công nhận (chính là mưu lược, binh pháp “gạo đã nấu thành cơm“ trong “Tam Quốc diễn nghĩa“) . (2.3)- Về hành động, xâm phạm cản trở các hoạt động chủ quyền thềm lục điạ, lãnh hải Việt Nam vốn thuộc nguồn tài nguyên Việt Nam, không chỉ mỗi đảo. (2.4)- Tấn công tầu thuyền đánh cá Việt Nam trên ngư trường truyền thống, Hoàng Sa, Trường Sa, cướp mất nguồn mưu sinh của hàng triệu ngư dân Việt Nam.

Đạt được đại cục với 4 tốt, 14 chữ vàng giữa 2 nước Việt Nam và Trung Quốc như đã thoả thuận là lý tưởng, có được láng giềng tình cảm cao qúy tuyệt “hảo“, “núi liền núi / sông liền sông / chung một biển Đông / thắm tình hữu nghị“ như các nước EU, là niềm mơ ước không chỉ Việt Nam mà bất kỳ nước nào đều mong muốn. Nhưng thực tế đến nay vẫn không thể đạt, thậm chí có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào không thể biết trước, bởi mắt xích biển Đông không được đặt ra giải quyết tận gốc rễ về mặt pháp lý quốc tế, trong khi lập trường, chiến lược và hành động thường nhật của Trung Quốc ở điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 không hề thay đổi. Phép biện chứng đã chỉ rõ, muốn giải quyết được đại cục “phải nắm chắc được mắt xích quyết định toàn bộ dây xích (đại cục) !“, chứ không phải làm ngược lại.

2 bình luận tới “5853. Đại cục, mắt xích và hàm số biển đảo”

  1. […] 5853. Đại cục, mắt xích và hàm số biển đảo […]

  2. […] Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức (Basam) – Ở ta, phát biểu của các bậc lãnh đạo có hiệu lực chỉ đạo xã hội […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: