BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

5843. Nhận viện trợ của Trung Quốc, có kiện đòi lãnh thổ được không? » H1

ĐB Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP HCM) gửi câu hỏi chất vấn đến Thủ tướng sáng 17-11 – Ảnh chụp qua màn hình

Sorry, the comment form is closed at this time.