BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

5750. Miến Điện chấp dứt 53 năm chế độ quân sự. Bao giờ Việt Nam chấm dứt chế độ độc đảng toàn trị? » H1

Bà Aung San Suu Kyi. Nguồn: internet

Sorry, the comment form is closed at this time.