BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

5748. VN sẽ có công đoàn độc lập và tôn trọng những quyền lao động căn bản để được gia nhập TPP » H1

Hàng nghìn công nhân công ty Pou Yuen ở Sài Gòn đã tuần hành để phản đối chính sách bảo hiểm xã hội mới, tháng 3/2015. (Ảnh: Thanh Niên Công Giáo). Photo: internet

Sorry, the comment form is closed at this time.