BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

4522. NGÀY CHO TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM

Posted by adminbasam trên 27/07/2015

Huỳnh Ngọc Chênh

27-07-2015

Đây không phải ý tưởng của riêng tôi mà ý tưởng của nhiều người đã đề xuất đến với tôi và nhờ tôi thay mặt lên tiếng.

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý tưởng nầy và qua facebook tôi đã đề xuất lấy ngày 25/7 là ngày đầu tiên tổ chức tổng tuyệt thực trên toàn cầu vì Tù Nhân Lương Tâm làm ngày TNLT.

Sau khi thảo luận trong các nhóm nhỏ và đưa công khai lên facebook, tôi nhận thấy tất cả mọi người được hỏi đều thống nhất ý kiến hằng năm nên có một ngày dành cho TNLT và phần lớn ý kiến thống nhất chọn ngày 25/7 là ngày tôi đề xuất làm ngày Tù Nhân Lương Tâm.

Tuy nhiên ngày 25/7 cũng chỉ là đề xuất từ cá nhân tôi. Vì vậy mọi người cũng nên đề xuất một ngày nào đó mà mình cho rằng có ý nghĩa để tất cả chúng ta tham khảo, và sau đó cần thiết chúng ta đưa lên mạng bình chọn rộng rãi. Ngày nào đạt số phiếu bình chọn cao nhất, chúng ta chọn ngày đó.

Một khi tất cả đã thống nhất chọn được ngày TNLT thì tất cả các cá nhân, các hội đoàn XHDS, các tổ chức chính trị chuyên nghiệp trong và ngoài nước nên đứng ra tổ chức hoặc tham gia vào các hoạt động hướng về TNLT vào ngày đó theo các hình thức và nội dung riêng của mình. Như vậy hằng năm tự động chúng ta sẽ có một ngày hoạt động sôi nổi và phong phú dưới nhiều hình thức khác nhau để tưởng nhớ đến những người đã và đang ngồi trong lao tù vì hoạt động yêu nước.

Ngày 25/7 vừa qua, một nhóm vài trăm người trên khắp thế giới đã tự phát đứng ra tổ chức ngày Tổng Tuyệt Thực toàn cầu vì tự do cho TNLT đã lôi cuốn sự quan tâm của nhiều người và dư luận và gây ra những tác dụng rất lớn, đó là một trong những hình thức tổ chức hướng về TNLT với quy mô toàn thế giới đầu tiên rất hiệu quả cần tiếp tục phát huy cho những lần kế tiếp. Tương tự như vậy, các hội đoàn dân sự, các tổ chức đảng phái chính trị, các tôn giáo, các cá nhân cũng có thể đứng ra tổ chức tưởng nhớ và vinh danh TNLT vào ngày TNLT năm tới theo cách thức riêng của mình.

Cũng có ý kiến là nên để tên đầy đủ là Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, nhưng cũng có ý kiến chỉ để là “Ngày Tù Nhân Lương Tâm” vì trên thế giới hiện nay chưa có quốc gia nào đề xuất ra ngày nầy, nên chúng ta cứ ghi như vậy vẫn hiểu đó là ngày TNLT của riêng VN, và có khi, nếu chúng ta hoạt động hữu hiệu và có ý nghĩa thì thế giới sẽ công nhận ngày đó cũng là ngày TNLT cho toàn cầu. Tôi thấy đó là một ý kiến hay.

Tất cả những ý kiến ở trên đều là đề xuất ở mức độ để tham khảo, do vậy rất cần ý kiến của tất cả mọi người để chúng ta đi đến một quyết định chung là chọn ra ngày Tù Nhân Lương Tâm.

Các ý kiến bàn thảo nên chăng tập trung vào các nội dung sau:

–          Có cần thiết hằng năm có ngày TNLT hay không?

–          Nên chọn ngày nào ?

–          Cách tổ chức bình chọn khi có nhiều ngày được đề xuất

Cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: