BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

3941. Kiến nghị về hoạt động của các Đại Sứ quán Việt Nam ở nước ngoài

Posted by adminbasam trên 25/05/2015

Kiến nghị về hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

PETITION FOR INVESTIGATION OF VIETNAMESE REPRESENTATIVE OFFICES ABROAD’S CONDUCTPÉTITION SUR LES SERVICES CONSULAIRES DES REPRÉSENTATIONS DIPLOMATIQUES VIETNAMIENNES À L’ÉTRANGER(English version below / Version française ci-dessous)

24-05-2015

Kính gửi:

– Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
– Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Đồng kính gửi:

– Ban Đối ngoại Trung ương
– Ban Dân vận Trung ương
– Ban Nội chính Trung ương
– Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
– Ban Dân nguyện của Quốc hội
– Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
– Thanh tra Chính phủ
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
– Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài
– Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
– Báo Lao Động
– Các cơ quan truyền thông, báo chí

Ngày 05/05/2015, Báo Lao Động số 99/2015 đăng bài viết “Lạm thu phí của người Việt Nam ở nước ngoài: Mập mờ các mức phí” phản ánh tình trạng lạm thu phí và lệ phí lãnh sự ở Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ. Ngay sau khi bài báo ra, đại diện Bộ Ngoại giao đã có buổi làm việc với lãnh đạo Báo Lao Động và cho biết “sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh các thông tin nói trên một cách khẩn trương, nghiêm túc, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm minh”.

Tình trạng lạm thu phí và lệ phí lãnh sự, sử dụng biên lai thu phí sai quy định, kéo dài thời gian trả kết quả và thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong giải quyết công việc tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã diễn ra nhiều năm. Điều này đã gây bức xúc, phẫn nộ, làm xấu hình ảnh và gây tổn hại đến niềm tin của cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế đối với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Nghiêm trọng hơn, những việc làm này đã đi ngược lại đường lối, chủ trương của Nhà nước Việt Nam về đại đoàn kết và hòa hợp dân tộc; trái với Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 26/03/2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Quyết định số 110/2004/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/06/2004 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Nhiều câu chuyện người thực, việc thực kèm theo hóa đơn, tài liệu với những bằng chứng, con số rõ ràng, chi tiết, có thể kiểm chứng đã được đăng tải công khai trên trang “Tôi và Sứ quán”: https://www.facebook.com/groups/toivasuquan

Để góp phần giải quyết tình trạng này, chúng tôi kiến nghị Bộ Ngoại giao tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin một cách khẩn trương, nghiêm túc và xử lý nghiêm minh như đã tuyên bố trong buổi làm việc với Báo Lao Động; đồng thời yêu cầu tất cả các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải:

1. Niêm yết công khai, rõ ràng, chi tiết tất cả các thủ tục, biểu mẫu, thời gian trả kết quả, biểu mức thu phí và lệ phí lãnh sự trên website chính thức của các cơ quan này và tại địa điểm thu phí bằng tiếng Việt và tiếng Anh hoặc ngôn ngữ chính thức của nước sở tại.

2. Tổ chức thu phí và lệ phí lãnh sự theo đúng quy định tại Thông tư số 200/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính. Khi thu tiền, phải lập và cấp biên lai thu cho người nộp tiền theo mẫu quy định tại Phụ lục 1, Thông tư số 200/2013/TT-BTC.

3. Hoàn trả số tiền lạm thu phí và lệ phí lãnh sự cho người bị lạm thu còn giữ được hóa đơn, chứng từ thu phí.

4. Triển khai dịch vụ lãnh sự trực tuyến và thanh toán điện tử, thực hiện đúng chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định 947/QĐ-BNG của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ngày 30/03/2010.

5. Tuân thủ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao và thành viên các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-BNG ngày 06/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Chúng tôi đề nghị Bộ Ngoại giao thực hiện các điểm kiến nghị này để cải thiện hình ảnh và lấy lại niềm tin của cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế đối với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Các cơ quan này phải xứng đáng là bộ mặt đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

Chúng tôi mong nhận được phản hồi của quý Ông/Bà trong thời gian sớm nhất.

Người đại diện nhận thư trả lời:
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: 1 avenue de L’hippodrome, 69890 La Tour de Salvagny, France
E-mail: ngocanhrolland72@gmail.com
Điện thoại: +33 950140450

Danh sách những người ký tên 
=========================================================

(English version)

Representative Nguyen Thi Ngoc Anh
1 Avenue de L’hippodrome, 69890 La Tour de Salvagny, France
Email: ngocanhrolland72@gmail.com
Phone: +33 950140450

23 May 2015

Prime Minister Nguyen Tan Dung
Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Pham Binh Minh
CC
Central Commission for External Relations
Commission for Mass Mobilisation
Central Committee of Internal Affairs
National Assembly’s Committee on Foreign Affairs
National Assembly’s Ombudsman Committee
State Committee of the Overseas Vietnamese Affairs
The Government Inspectorate
Central Committee of the Vietnam Fatherland Front
Association for Liaison with Overseas Vietnamese
The Vietnam Union of Friendship Organizations
Lao Dong (Labour) Newspaper
Media and press agencies

Re: PETITION FOR INVESTIGATION OF VIETNAMESE REPRESENTATIVE OFFICES ABROAD’S CONDUCT

Dear Mr Prime Minister and aforementioned authorities,

We, the undersigned, hereby formally petition the government and Department of Foreign Affairs to investigate and take action against the unconscionable conduct of Vietnamese Representative Offices Abroad for excessive consular service charges.

On 5 May 2015, Labour Newspaper issue No. 99/2015 published an article “Uncontrolled service charges by Vietnamese Representative Offices Abroad”. This raised a range of transparency concerns regarding consular service fees at Vietnamese Embassy in Belgium. In response to this article, Ministry of Foreign Affairs representatives met with Labour Newspaper and announced to “take immediate action to rigorously scrutinise, investigate and verify those claims. Ministry of Foreign Affairs will also impose effective sanctions on officers who are found in breach of law”.

For years there were bureaucratic horror stories aplenty about lack of transparency in consular service pricing, invalid receipts issued, delaying turnaround time and other administrative red tape at Vietnamese Representative Offices Abroad. Not only have these conducts severely damaged Vietnam’s reputation overseas, but they were also against the government’s policy about great unity of Vietnamese people around the world. In particular, these are infringement offences against the following regulations:

– Resolution No. 36-NQ/TW (dated 26 May 2004) by the politbureau on the overseas Vietnamese affairs

– Decision No. 110/2004/QĐ-TTG (dated 23 June 2004) promulgating the Government’s action program for implementation of the politburo’s Resolution No. 36-NQ/TW

Real life red tape examples with detailed written evidences have been publicly published on Facebook page “My Embassy and Me” at https://www.facebook.com/groups/toivasuquan

We kindly urge Ministry of Foreign Affairs to rigorously scrutinise, investigate and take serious actions to reduce red tape as previously announced at the meeting with Labour Newspaper. In addition, we respectfully request that Vietnamese Representative Offices Abroad to:

1. Publicly disclose itemised service charges, forms and guidelines on Vietnamese Representative Offices Abroad’s official websites and at their physical offices in both Vietnamese and English or official language of host countries.

2. Ensure service fees comply with the requirements of Circular No. 200/2013/TT-BTC of Ministry of Finance (dated 20 December 2013). All receipts must conform to the standards prescribed in Appendix 1 of Circular No. 200/2013/TT-BTC and be issued upon receipt of payment.

3. Refund of excess service charges to those who present receipts/written evidences.

4. Implement online visa and passport service using electronic payment method, in accordance to Decision No. 947/QĐ-BNG of Minister of Foreign Affairs (dated 30 March 2010) in simplifying administrative procedures.

5. Monitor staff conduct at Vietnamese Representative Offices Abroad in accordance to Decision No. 09/2015/QĐ-BNG (dated 06 January 2015) of Minister of Foreign Affairs.

Thank you for your prompt attention to this matter. Please find enclosed list of signatories in full.

Sincerely yours,
==========================================================
(Version française)

PÉTITION SUR LES SERVICES CONSULAIRES DES REPRÉSENTATIONS DIPLOMATIQUES VIETNAMIENNES À L’ÉTRANGER

À l’attention de :
Monsieur le Premier Ministre de la République Socialiste du Vietnam, Nguyen Tan Dung
Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères, Pham Binh Minh

ainsi qu’aux :
Comité Central des Relations Extérieures
Comité Central de Propagande Populaire
Comité d’Organisation de la Politique Intérieure
Comité des Relations Extérieures de l’Assemblée Nationale
Comité des Vœux Populaires à l’Assemblée Nationale
Comité d’État des Vietnamiens à l’Étranger
Comité d’Inspection du Gouvernement
Comité Central du Front de la Patrie du Vietnam
Comité de Liaison des Vietnamiens à l’Étranger
L’Union Vietnamienne des Organisations d’Amitié
Le journal Travail
Communiqués de presse

Monsieur le Premier Ministre, et les autorités mentionnées ci dessus.

Nous les soussignés, avons l’honneur de pétitionner officiellement le gouvernement et le ministère des affaires étrangères pour enquêter et prendre des mesures contre la conduite déraisonnable des ambassades vietnamiennes et de leurs consulats qui surfacturent leurs services.

Le 5 mai 2015, le journal Travail, dans son numéro 99/2015, a publié un article sous le titre ”Perception abusive des vietnamiens d’outre-mer : tarifs consulaires arbitraires”. L’article démontre la hausse des frais consulaires de l’Ambassade du Vietnam en Belgique. Juste après la parution de cet article, le représentant du Ministère des Affaires Étrangères a eu un entretien avec les responsables du journal, et annonce que ”les informations seront vérifiées, examinées rapidement et sérieusement, s’il y a des fautes, elles seront traitées avec rigueur. ”

Depuis plusieurs années, des frais consulaires abusifs, des utilisations de reçus non officiels, des prolongations de délais des traitements des dossiers, des attitudes de travail bureaucratique et autoritaire envers les usagers ont été constatés. Cette situations est a l’origine du sentiment de colère, de la mauvaise image des représentations diplomatiques vietnamiennes à l’étranger, et de la perte de confiance de la communauté vietnamienne outre-mer, ainsi que et des amis du Vietnam.

En plus, ces pratiques sont a l’opposé de la politique de l’État Vietnamien sur la grande solidarité et la réconciliation nationale. Elles sont à l’opposé de la loi 36-NQ/TW du 26/03/2004 du Bureau Politique sur la mission avec les vietnamiens à l’étranger, et le Décret 110/2004/QĐ-TTG du 23/06/2004 du Premier Ministre sur le programme d’actions du gouvernement pour l’application de la loi 36/NQ/TW.

De nombreux témoignages avec des preuves à l’appui sont publiés dans le Groupe Facebook “Mon Ambassade et Moi”: https://www.facebook.com/groups/toivasuquan

Dans le but de contribuer à résoudre cette situation, nous présentons cette pétition au Ministère des Affaires Étrangères du Vietnam. Nous souhaitons l’examen de la situation, avec sérieux et rigueur, et dans les plus bref délais comme l’annonçait le représentant du Ministère dans son entretien avec le journal Travail.

Nous demandons également que les représentations diplomatiques vietnamiennes:

1. Affichent les tarifs officiels, la procédure, les formulaires officiels, ainsi que le délais de traitement des dossiers pour chaque service consulaire, à la fois sur les sites internets des représentations diplomatiques, ainsi que dans les services consulaires des ambassades vietnamiennes.

2. Mettent en application le décret 200/2013/TT-BTC du 20/12/2013 du Ministère des Finances, avec l’obligation d’émettre un reçu officiel pour toute perception financière (Chapitre 1, décret 200/2013/TT-BTC).

3. Remboursent les trop perçus aux usagers des services consulaires, preuves à l’appui.

4. Mettent en place les services consulaires en ligne, les moyens de paiement bancaires. Que soit respecté la politique de la simplification des procédures administratives dans la Décision 947/QĐ-BNG du 30/03/2010 du Ministre des Affaires Étrangères.

5. Mettent en place les codes de bonne conduite des fonctionnaires du Ministère des Affaires Étrangères en poste à l’étranger, comme mentionnés dans la Décision 09/2015/QĐ-BNG du 06/01/2015 du Ministère des Affaires Étrangères.

Nous souhaitons que cette requête aboutisse afin de faire disparaître le sentiment d’injustice ressenti par nos concitoyens et amis du Vietnam. Les ambassades avec ses services consulaires devraient devenir la vitrine du Vietnam.

Nous vous remercions pour l’attention que vous portez a cette affaire.

Veuillez trouver la liste des signataires incluse à ce courrier.

Notre représentante pour tout correspondance :
Madame Nguyen Thi Ngoc Anh
Adresse postale: 1 avenue de l’Hippodrome, 69890 La Tour de Salvagny, France.
E-mail: ngocanhrolland72@gmail.com
Điện thoại: +33 950140450

Les signataires

Để ký tên vào Kiến nghị, vui lòng điền những thông tin sau đây vào các ô bên dưới: Tên cá nhân hoặc tổ chức, Quốc gia, Địa chỉ e-mail. Mục “Ý kiến đóng góp” là tùy chọn, có thể điền hoặc không. Cuối cùng, nhấn vào nút Submit để gửi đi.

Nguồn: Google Doc

Một bình luận trước “3941. Kiến nghị về hoạt động của các Đại Sứ quán Việt Nam ở nước ngoài”

  1. […] Posted by adminbasam on 25/05/2015 Basamnews […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: