BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

3719. TÁC HẠI GHÊ GỚM ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH CƯỚP VÀ GIỮ QUYỀN LỰC CỦA ĐCSVN (bài 1)

Posted by adminbasam trên 15/04/2015

Bài 1:  Đặt Vấn Đề và Cuộc Cách mạng Tháng Tám

Trần Quí Cao

15-04-2015

Đặt Vấn Đề

Đảng Cộng Sản Việt Nam (viết tắt: đảng CSVN) thường nói đảng CSVN có vị thế chính đáng để lãnh đạo Việt Nam lâu dài. Chính nhân dân Việt Nam đã chọn đảng CSVN, chớ không chọn ai khác, làm lãnh đạo, vì trong bảy chục năm qua đảng đã tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, và do đó đảng có công lao trời biển đối với đất nước.

Các thành tích lớn đảng CSVN thường nêu lên là:

1) Lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm cuộc Cách Mạng Tháng Tám năm 1945 giành độc lập từ tay Nhật.

2) Khi Pháp quay lại Đông Dương, đảng CSVN đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc Kháng Chiến Chín Năm giành độc lập từ Pháp.

3) Khi Pháp thua trận Điện Biên Phủ phải rút khỏi Đông Dương, nước Việt Nam bị chia hai miền Nam-Bắc theo hai chế độ khác nhau, đảng CSVN đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiếp tục công cuộc giành độc lập bằng cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”.

4) Sau khi thống nhất Việt Nam bằng cuộc chiến “hai mười năm nội chiến từng ngày”, đảng CSVN tiếp tục lãnh đạo toàn diện dân chúng Việt Nam Xây Dựng Nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa phát triển mọi mặt và có vị trí quốc tế quan trọng.

Nói là nói là nói vậy, nhưng chưa bao giờ trong nước có một cuộc hội thảo khoa học đúng nghĩa về những chủ đề nói trên. Các thành tích mà đảng CSVN tự hào đã mang lại những hậu quả gì cho dân tộc? Chỉ có những hội thảo, hội nghị được gọi là “khoa học” nhưng lại có tính phong trào, nghĩa là tổ chức nhân dịp những ngày đại lễ mừng chiến công của đảng CSVN, và có mục đích minh họa và chứng minh lập luận của đảng CSVN. Ai cũng biết, các hội thảo, hội nghị như vậy không hề có tính khoa học gì hết, bởi vì chúng hoàn toàn thiếu hai tính chất quan trọng là tính khách quan và tính trung thực.

Loạt bài viết này có thể xem như một tổng quan các quan điểm, các cách nhìn khác với quan điểm, cách nhìn của đảng CSVN nhằm thảo luận xem cuộc Cách Mạng Tháng Tám, cuộc Kháng Chiến Chín Năm, cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước và sự Lãnh Đạo Toàn Diện Đất Nước dưới chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam của đảng CSVN đã thực sự mang lại những gì cho dân tộc này.

Cuộc Cách Mạng Tháng Tám năm 1945

Thế chiến thứ 2 là cuộc chiến giữa hai phe: phe Trục dẫn đầu bởi các nước Đức, Ý, Nhật và phe Đồng Minh dẫn đầu bởi các nước Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga. Thế chiến 2 bắt đầu năm 1945 và kết thúc năm 1945 với sự đầu hàng của Nhật và Đức.

Những năm đầu thế chiến, phe Trục thắng liên tiếp trên các mặt trận lớn. Pháp bị Đức đánh bại và chiếm đóng. Nước Pháp suy yếu, kéo theo chính quyền Pháp tại Đông Dương cũng yếu theo. Năm 1941 Nhật tấn công và phá hủy gần như toàn bộ hạm đội Mỹ đóng tại Trân Châu Cảng, căn cứ hải quân chính của Mỹ tại Thái Bình Dương. Từ đó Nhật hùng cứ Thái Bình Dương và sau đó tiến chiếm Đông Dương.

Việt Nam lúc đó đúng là đang bị một cổ hai tròng. Tuy nhiên, hai tròng đó đang dần dần bị cởi bỏ bởi:

a) Sự đấu tranh bền bỉ của dân tộc Việt Nam trong 80 năm dưới sự chiếm đóng của Pháp, và

b) Mâu thuẫn của hai phe trong thế chiến thứ hai. Tại Đông Dương mâu thuẫn này được thể hiện bởi tranh chấp Pháp Nhật, để cuối cùng, Nhật lật đổ Pháp vào tháng 3/1945. Một tròng, tròng Pháp, đã được cởi bỏ. Tròng còn lại, tròng Nhật, thực ra đang ngày càng yếu ớt vì rơi vào thế hạ phong trong thế chiến thứ 2. Nhiều nhà quan sát và hoạt động chính trị đã nắm rõ tình hình và thấy trước hướng biến thiên thời cuộc sắp tới: dù đã lật đổ Pháp và đang nắm quyền tại Đông Dương, Nhật chắc chắn sẽ nhanh chóng bại trận trước phe Đồng Minh. Lúc đó Đông Dương sẽ có khoảng trống quyền lực trước khi Pháp kịp quay trở lại. Những phe phái chính trị tại Việt Nam đã vạch ra kế hoạch nắm thời cơ giành độc lập cho Việt Nam.

Lúc đó, đảng Cộng Sản đang hoạt động ngoài vòng chính thức. Họ tích cực chuẩn bị cho thời cơ “Pháp Nhật đánh nhau, chúng ta phải làm gì” (tựa một bài báo của ông Trường Chinh).

Lúc đó, có một nhóm các nhà hoạt động xã hội có tâm huyết gồm các ông Hoàng Xuân Hãn, Phan Anh… Những người này bàn bạc rồi tìm cách thuyết phục vua Bảo Đại lập chính phủ để chuẩn bị tuyên bố độc lập khi Nhật đầu hàng. Việc này cũng phù hợp với nhu cầu của Nhật là lập một chính phủ người Việt cho danh chánh ngôn thuận với phong trào Đông Á do Nhật khởi xướng và lãnh đạo.

Đây là nguồn gốc của sự ra đời của chánh phủ Trần Trọng Kim, được thành lập chính thức ngày 17/4/1945.

Dù được lập dưới thời Nhật chiếm Đông Dương, chính phủ Trần Trọng Kim thực chất là một chánh phủ lợi dụng thời cơ phát sinh từ mâu thuẫn giữa hai phe Đồng Minh và phe Trục trong thế chiến thứ 2 để mưu cầu độc lập cho Việt Nam. Chính phủ gồm các nhà hoạt động chính trị và xã hội đương thời, có bằng cấp cao, trình độ trí thức cùng với thanh danh về đạo đức rất cao thời đó.

Bốn tháng sau đó, ngày 15/8/1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng.

Trong thời gian bốn tháng ngắn ngủi đó, chính phủ Trần Trọng Kim đã cùng dân Việt tiến một bước dài về phía độc lập:

1) Thiết lập một chính phủ Việt Nam thống nhất, tạo điều kiện và thúc đẩy quần chúng tham gia các sinh hoạt chính trị công khai, chuẩn bị tinh thần hướng về độc lập của dân chúng.

2) Thu hồi các thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và, quan trọng hơn, sáp nhập được Nam kỳ trở lại thành một phần của nước Việt Nam thống nhất,

3) Xác nhận nền độc lập của Việt Nam ngày 18/9/1945

4) Chuyển đổi thành công nền giáo dục từ hệ thống dùng tiếng Pháp sang hệ thống dùng tiếng Việt từ bậc tiểu học tới bậc đại học. Điều này rất quan trọng nhằm phổ biến kiến thức về văn hóa, khoa học, kỹ thuật… cho dân chúng để nâng cao dân trí. Nó cũng nhắm vào mục tiêu nung đúc tinh thần tự chủ của dân tộc, chuẩn bị cơ sở mềm tiếp nhận độc lập khi Nhật đầu hàng.

Trong điều kiện khó khăn như vậy và trong một thời gian ngắn như vậy, các thành quả nói trên thực đáng kinh ngạc và khâm phục. Không phải là một chánh phủ có tâm huyết với độc lập dân tộc và tương lai phát triển đất nước lâu dài, không thể làm được. Nếu so sánh những gì chính phủ Trần Trọng Kim làm được trong bốn tháng đó, với những gì chính quyền của đảng CSVN làm được trong 40 năm nước nhà thống nhất, ta sẽ thấy sự khác biệt không chỉ ở thành quả, mà rõ rệt hơn, ở đẳng cấp của tri thức và của tấm lòng của chính phủ Trần Trọng Kim đối với tương lai phát triển lâu dài của dân tộc.

Trên thực tế, chính phủ Trần Trọng Kim đã thực sự điều hành nội trị đất nước một cách tự chủ, đã sáp nhập các phần lãnh thổ bị chia cắt của Việt Nam vào một quốc gia thống nhất, và, sau ngày Nhật đầu hàng Đồng Minh, Việt Nam đã thực sự độc lập. Chỉ cần tranh thủ sự công nhận của các nước là Việt Nam đã trở thành quốc gia độc lập và dân chủ!

Ngày 17/8/1945, hai ngày sau khi Nhật tuyên bố đầu hàng, chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức tập họp các công chức làm lễ mừng độc lập và thống nhất lãnh thổ. Trong ngày lễ, phe Việt Minh chiếm diễn đàn và tuyên bố giành chính quyền tại Hà Nội. Do muốn tránh cuộc tranh giành, có thể tổn hại sự đoàn kết các thành phần dân tộc Việt Nam trong hoàn cảnh nền độc lập nước nhà đang trong thế rất chông chênh, chính phủ Trần Trọng Kim đồng ý giao chính quyền cho Việt Minh và vua Bảo Đại thoái vị ngày 25/8/1945. Sau đó ông Hồ Chí Minh tuyên bố nước Việt Nam độc lập tại một cuộc mít-tinh tổ chức ngày 2/9/1945 tại vườn hoa Ba Đình, nơi sau này được đổi tên thành quảng trường Ba Đình. Ngày 2/9 được chọn là ngày quốc khánh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Như vậy, chúng ta có thể thấy:

Cách Mạng Tháng Tám thực chất là một cuộc cướp quyền điều hành đất nước của chính phủ Trần Trọng Kim do ông Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam tiến hành.

Chánh phủ Trần Trọng Kim lúc đó thực chất là chánh phủ của một nước Việt Nam độc lập và thống nhất, có chính quyền trung ương tập quyền trên suốt lãnh thổ Việt Nam.

Chánh phủ Trần Trọng Kim, một chánh phủ gồm những người thực sự ưu tú của đất nước, sau bốn tháng thành lập, đã có những thành quả cực kỳ to lớn trên con đường tiến đến nền Độc Lập thực sự và được quốc tế công nhận, tiến đến một thể chế Tự Do, Dân Chủ cho dân chúng và đang chuẩn bị Phát Triển đất nước bằng các kế hoạch chấn hưng dân trí sâu rộng.

Chính phủ đó liên tục bị Việt Minh vu cáo là tay sai của Nhật bất chấp các thành quả tốt đẹp. Chính phủ đó, trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, thay vì được ủng hộ để đối phó hữu hiệu với ngoại bang, lại bị lật đổ.

Do bản chất và mục đích tranh cướp quyền, Cách Mạng Tháng Tám đã phá bỏ cơ hội đoàn kết và hợp tác giữa các thành phần và đảng phái dân tộc nhằm tranh đấu với Pháp đang tìm cách quay trở lại Đông Dương.

Ai cũng thấy chính sách đối với thuộc địa sau năm 1945 của Pháp là thiển cận và không hợp thời. Tuy nhiên, nếu phải đối diện với một nước Việt Nam đoàn kết nhau lúc đó, thì Pháp có hung hăng như đã hung hăng khi chỉ phải đối phó với một nước Việt Nam mà trong đó các thành phần chống Pháp khác đã bị Việt Minh triệt hạ? Cuộc chiến chống Pháp giành độc lập rất tốn kém tài của, sinh mạng dân chúng, đánh mất rất nhiều cơ hội lịch sử và thời gian xây dựng đất nước, cuộc chiến đó có phải xảy ra hay không?

Do bản chất và mục đích tranh cướp quyền, cuộc Cách Mạng Tháng Tám đã góp phần tạo nên tâm lý chính trị rất xấu là tranh giành quyền lực để cướp chánh quyền cho đảng Cộng Sản Việt Nam thay vì hợp tác xây dựng nền chính trị đa đảng để mọi thành phần dân tộc có thể góp sức phục vụ đất nước. Kể từ đó, lịch sử chính trị Việt Nam bị chi phối rất nặng nề bởi quyền lợi của đảng Cộng Sản Việt Nam thay vì bởi quyền lợi và sự giàu mạnh của tổ quốc và dân tộc; bởi sự cướp và bám giữ chính quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam bằng mọi giá thay vì đấu tranh cho độc lập và chủ quyền và sự phát triển của của tổ quốc Việt Nam.

Đảng CSVN đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm cuộc Cách Mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Hậu quả của cuộc Cách Mạng Tháng Tám là gì?

1) Đảng Cộng Sản Việt Nam, bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ một chính phủ yêu nước và tâm huyết, chính phủ Trần Trọng Kim, để giành chính quyền cho riêng mình.

2) Cuộc Cách mạng Tháng Tám đã phá tan nền dân chủ đầy triển vọng của nước Việt Nam và đặt nền móng cho chế độ Cộng Sản độc tài toàn trị.

Vậy thì, Cách Mạng Tháng Tám đem lại Phúc hay Họa cho dân tộc Việt Nam? Nhân dân Việt Nam nên cám ơn hay hối tiếc vì cuộc Cách Mạng đó?

13 bình luận trước “3719. TÁC HẠI GHÊ GỚM ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH CƯỚP VÀ GIỮ QUYỀN LỰC CỦA ĐCSVN (bài 1)”

 1. […] theo Bài 1 — Bài 2 — Bài […]

 2. […] theo Bài 1 và Bài […]

 3. […] đã phân tích trong Bài 1: Đặt Vấn Đề và Cuộc Cách Mạng Tháng Tám, nếu không có cuộc CMT8 thì rất có thể các đảng phái khác nhau, các thành […]

 4. […] theo Bài 1   —   Bài 2   —  Bài 3   —   Bài […]

 5. […] theo Bài 1   —   Bài 2   —  Bài 3   —   Bài […]

 6. […] Quí Cao (Basam) – Bài 1: Đặt Vấn Đề và Cuộc Cách mạng Tháng Tám Đặt Vấn […]

 7. […] đã phân tích trong Bài 1: Đặt Vấn Đề và Cuộc Cách Mạng Tháng Tám, nếu không có cuộc CMT8 thì rất có thể các đảng phái khác nhau, các thành […]

 8. […] theo Bài 1 — Bài 2 — Bài […]

 9. […] theo Bài 1   —   Bài 2   —  Bài 3   —   Bài […]

 10. […] 3719. TÁC HẠI GHÊ GỚM ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH CƯỚP VÀ GIỮ QUYỀN … […]

 11. […] 3719. TÁC HẠI GHÊ GỚM ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH CƯỚP VÀ GIỮ QUYỀN … […]

 12. […] 3719. TÁC HẠI GHÊ GỚM ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH CƯỚP VÀ GIỮ QUYỀN … […]

 13. […] 3719. TÁC HẠI GHÊ GỚM ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH CƯỚP VÀ GIỮ QUYỀN … […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: