BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

3371. ĐƠN XIN TRANH CỬ – Tại sao không?

Posted by adminbasam trên 31/01/2015

Phương Bích

30-01-2015

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— *–

Thái Bình ngày 30 Tháng1 năm2015

ĐƠN XIN TRANH CỬ

Kính gửi: Đảng, Chính Phủ, Quốc Hội, Nước CHXHCN Việt Nam

                : Đài Truyền Hình Việt Nam

H1Họ tên: Nguyễn Thế Thơm

Trú quán: 697 xóm 14 xã Vũ Chính thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

Tôi mong đài truyền hình Việt Nam, xem xét công bố trên truyền thông đại chúng và gửi đơn yêu cầu được tranh cử một trong bốn chức vụ đó là.

1: Chủ Tịch Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

2: Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

3: Thủ Tướng Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

4: Tổng Bí Thư Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Kính thưa: toàn thể nhân dân trên cả nước. Đồng: Đảng. Chính Phủ, Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.tôi Nguyễn Thế Thơm thấy trong nhân dân Việt Nam ta còn nhiều oan ức, bất công. Trong điều luật còn nhiều kẽ hở, để cho những kẻ có chức có quyền có tiền chúng dựa vào các kẽ hở này để làm giầu riêng cho bản thân, làm sai điều luật, bộ luật, làm hại cho Đảng làm khổ cho dân. Quân thần bè phái, bao che sai trái tạo sai thành đúng, tạo đúng thành sai, dân nghèo oan ức. Nguyễn Thế Thơm tôi nhìn cảnh tượng đau lòng xót xa nay Nguyễn Thế Thơm tôi không màng vinh hoa phú quý, chẳng cần danh lợi nhưng nay nhìn cảnh tượng những kẻ có chức có quyền trù úm dân nghèo, Nguyễn Thế Thơm tôi bỏ cảnh tu tâm cầu yên cái phận, để chống lại những kẻ có chức có quyền thì phải có một trong bốn chức vụ kể trên thì mới chấn áp được chúng.

Nguyễn Thế Thơm tôi nay viết đơn trình báo: Đảng, Chính Phủ, Quốc Hội, nhân dân cả nước, tôi sẽ là người dân đầu tiên đứng lên đòi quyền tranh cử, các chức vụ cao nhất trong bộ máy chính quyền, Nguyễn Thế Thơm tôi nay lấy chữ (nhân quyền) + (dân chủ) để đòi quyền tranh cử.

1:   Nhân Quyền. Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nói đến nhân quyền thì Nguyễn Thế Thơm người chính gốc là người Việt Nam trong sạch không có vết nhơ lên Nguyễn Thế Thơm tôi có quyền tranh cử, trong luật tranh cử chỉ có người mang quốc tịch nước ngoài và những người bị mang án hoặc phá Đảng hại dân thì mới không có quyền tranh cử.

2:   Dân chủ. Đảng, Chính phủ, Quốc Hội đã phát ngôn ra hai chữ dân chủ thì một người dân như tôi hay bất kỳ một người dân nào khác cũng đều có thể có quyền ứng cử tranh cử tất cả chức vụ trong các cấp chính quyền. Người đó có tài có đức, giúp Đảng, Chính Phủ, an dân trị quốc, giúp dân không còn oan ức, nhân dân được hạnh phúc cơm no áo ấm, không còn bị cảnh những kẻ có chức có quyền có tiền chúng trù úm chúng luôn tìm cách triệt diệt những người tài trong đất nước, để chúng giữ cho chắc cái ghế của chúng, để chúng vơ vét tiền của, của dân chúng cho đầy túi chúng, chúng chính là những kẻ bán nước hại dân.

Nguyễn Thế Thơm tôi yêu cầu Đảng, Chính Phủ, Quốc Hội, và toàn dân trên cả nước xem xét đến yêu cầu của người dân Việt Nam để cho đúng chữ “Tự Do, Dân Chủ, Bình Quyền” tôi yêu cầu Đảng, Chính Phủ, Quốc Hội, nhìn nhận thấy một người lãnh đạo sáng suốt phải có những tư chất sau:

1     người chịu khổ ải gian nan,

2    biết nỗi khổ khi bị kẻ khác áp bức,

3    biết liêm sĩ,

4    biết nhìn nhận đúng sai,

5    phải có dũng khí trước quyền lực,

6    không bi cám giỗ,

7    phải có cái nhìm xa rộng, đó mới là người lãnh đạo của dân vì dân, mới làm cho dân giầu nước mạnh, tôi thấy hâu hết những người lãnh đạo hiện nay, họ đều không vượt qua, bốn trong số bẩy tư chất để thành người lãnh đạo của dân, vì dân. Lên đất nước Việt Nam nạn tham ô tham nhũng ngày càng gia tăng, nhân dân ngày càng nhiều oan ức hơn, người nghèo chịu quá nhiều khổ cực vì những kẻ có tiền có quyền gây ra cho họ.

Kính thưa: Đảng, Chính Phủ, Nhân Dân Cả nước nay Nguyễn Thế Thơm tôi giám công bố trước Đảng, Chính Phủ, nhân dân, và tứ trụ đất nước Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng nay Nguyễn Thế Thơm tôi đưa đơn tranh cử chức vụ cao quý của các vị như thế này các vị thấy vị trí bị lung lay thì các vị nhanh chóng cho người đến triệt diệt Nguyễn Thế Thơm trước đi, khi Nguyễn Thế Thơm còn là một người dân khố rách không tiền không quyền, chưa phải người bảo vệ coi sóc như các vị. Tôi cũng nói tất cả các vị cầm quyền trên cả nước các vị sợ mất miếng cơm manh áo của mình, từ những đồng tiền tham ô, tham nhũng, ăn hối nộ hay theo lệnh của tứ trụ mà hành sự thì cũng có thể đến triệt diệt Ngyễn Thế Thơm này trước đi nhé.

Cuối đơn tôi mong Đảng Chính Phủ và nhân dân trên cả nước hãy đề cử bầu cử cho Nguyễn Thế Thơm tôi. Nguyễn Thế Thơm tôi đắc cử thì sẽ đập tan cách thức của bọn tham ô tham nhũng nhưng kẻ ngu muội làm sai điều luật bộ luật, chúng ăn mồ hôi xương máu của nhân dân, làm hai cho Đảng Chính Phủ. Làm khổ cho dân.Nguyễn Thế Thơm tôi cảm ơn Đảng Chính Phủ và nhân dân trên cả nước.

Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thế Thơm

H1

H1

H1

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: