BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

3072. Bản Kết luận Điều tra về cái gọi là “Vụ án Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn…”

Posted by adminbasam trên 30/10/2014

30-10-2014

Chúng tôi vừa nhận được bản “Kết luận điều tra” về cái gọi là “Vụ án Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân“, do Cơ quan An ninh Điều tra – Bộ Công an lập ra.

Bản Kết luận Điều tra này không có chữ nào nhắc tới trang Ba Sàm, mà chỉ nói về DĐ Xã hội Dân Sự và trang Chép Sử Việt, hoàn toàn khác với các thông tin mà báo chí đã đăng tải trước đây. Hoặc là các nhà báo đã bịa đặt thông tin, vu khống, trong những bài báo liên quan đến vụ này, hoặc nếu báo chí dựa vào nguồn tin của an ninh để viết bài, điều đó có nghĩa là cơ quan an ninh bắt người trước, sau đó tìm chứng cứ để hợp thức hóa sau vụ bắt giữ?!

Kính mời độc giả:

IMG_2367

IMG_2368

IMG_2369

IMG_2370

H71

IMG_2372

IMG_2373

IMG_2374

IMG_2375

25 bình luận trước “3072. Bản Kết luận Điều tra về cái gọi là “Vụ án Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn…””

 1. […] 01/4/2014, Cục Bảo vệ Chính trị 6 – Tổng cục An ninh I – Bộ Công an gửi công văn đến Cơ quan điều tra Bộ Công an, thông báo họ phát hiện thuê bao Internet nhà […]

 2. […] 01/4/2014, Cục Bảo vệ Chính trị 6 – Tổng cục An ninh I – Bộ Công an gửi công vănđến Cơ quan điều tra Bộ Công an, thông báo họ phát hiện thuê bao Internet nhà […]

 3. […] 01/4/2014, Cục Bảo vệ Chính trị 6 – Tổng cục An ninh I – Bộ Công An gửi công văn đến Cơ quan điều tra Bộ Công an, thông báo họ phát hiện thuê bao Internet nhà […]

 4. […] 01/4/2014, Cục Bảo vệ Chính trị 6 – Tổng cục An ninh I – Bộ Công an gửi công văn đến Cơ quan điều tra Bộ Công an, thông báo họ phát hiện thuê bao Internet nhà […]

 5. […] 01/4/2014, Cục Bảo vệ Chính trị 6 – Tổng cục An ninh I – Bộ Công An gửi công văn đến Cơ quan điều tra Bộ Công an, thông báo họ phát hiện thuê bao Internet nhà […]

 6. […] 01/4/2014, Cục Bảo vệ Chính trị 6 – Tổng cục An ninh I – Bộ Công An gửi công văn đến Cơ quan điều tra Bộ Công an, thông báo họ phát hiện thuê bao Internet nhà […]

 7. […] 01/4/2014, Cục Bảo vệ Chính trị 6 – Tổng cục An ninh I – Bộ Công An gửi công văn đến Cơ quan điều tra Bộ Công an, thông báo họ phát hiện thuê bao Internet nhà […]

 8. […] “DÂN QUYỀN” và “CHÉP SỬ VIỆT” để làm chứng cứ xác định tội phạm, Bản kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra lý luận […]

 9. […] Ngày 30/10/2014, tức là gần 6 tháng sau khi bắt giam đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra ra Bản kết luận điều tra vụ án“Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn lợi dụng c…. […]

 10. […] vì thế, theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra, đã không nhắc tới trang blog Ba Sàm, mà chỉ nhấn […]

 11. […] vì thế, theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra, đã không nhắc tới trang blog Ba Sàm, mà chỉ nhấn […]

 12. […] vì thế, theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra, đã không nhắc tới trang blog Ba Sàm, mà chỉ nhấn […]

 13. […] Ngày 30/10/2014, tức là gần 6 tháng sau khi bắt giam đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra ra Bản kết luận điều tra vụ án“Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn lợi dụng c…. […]

 14. […] phạm đến danh dự, uy tín cá nhân tôi và những người có liên quan. Ngay cả Bản Kết luận Điều tracủa Cơ quan An ninh Điều tra, thuộc Bộ Công an, cũng như Cáo trạng của VKS Nhân […]

 15. […] phạm đến danh dự, uy tín cá nhân tôi và những người có liên quan. Ngay cả Bản Kết luận Điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra, thuộc Bộ Công an, cũng như Cáo trạng của VKS […]

 16. […] xúc phạm đến danh dự, uy tín cá nhân tôi và những người có liên quan. Ngay cả Bản Kết luận Điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra, thuộc Bộ Công an, cũng như Cáo trạng của VKS Nhân […]

 17. […] xúc phạm đến danh dự, uy tín cá nhân tôi và những người có liên quan. Ngay cả Bản Kết luận Điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra, thuộc Bộ Công an, cũng như Cáo trạng của VKS Nhân […]

 18. […] xúc phạm đến danh dự, uy tín cá nhân tôi và những người có liên quan. Ngay cả Bản Kết luận Điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra, thuộc Bộ Công an, cũng như Cáo trạng của VKS Nhân […]

 19. […] QUYỀN” và “CHÉP SỬ VIỆT” để làm chứng cứ xác định tội phạm, Bản kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra lý luận […]

 20. […] […]

 21. […] […]

 22. […] a move that surprised observers, the investigative report lists none of the contents of Basam.info. Instead, it lists 12 specific posts on the Dan Quyen […]

 23. […] là gần 6 tháng sau khi bắt giam đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra mới đưa ra Bản kết luận điều tra vụ án “Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn lợi dụng các quyền tự do dân […]

 24. […] Mời xem lại Bản Kết luận Điều tra: anhbasam.wordpress.com/2014/10/30/3072-ban-ket-luan-dieu-tra-vu-an-nguyen-huu-vinh-cung-dong-bon/ […]

 25. […] Mời xem lại Bản Kết luận Điều tra: anhbasam.wordpress.com/2014/10/30/3072-ban-ket-luan-dieu-tra-vu-an-nguyen-huu-vinh-cung-dong-bon/ […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: