BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

3054. Đơn kêu cứu của ông Cù Huy Xuân Đức gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Posted by adminbasam trên 23/10/2014

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội ngày 23 tháng 10 năm 2014

ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP

Về việc chính quyền lấy trái pháp luật đất ở của ông Cù Huy Hà Vũ,

người thừa kế duy nhất của ông Ngô Xuân Diệu, tức Nhà thơ Xuân Diệu,

tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội

 

Kính gửi: Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang

Đồng kính gửi: Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng

                         Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

 

Tôi là Cù Huy Xuân Đức, CMND số 012419664 do Công an Hà Nội cấp ngày 24/8/2011, con ông Cù Huy Hà Vũ và bà Nguyễn Thị Dương Hà, thường trú tại 24 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội (hiện nay bố mẹ tôi đang ở Hoa Kỳ) khẩn cấp kêu cứu với Ông về việc chính quyền lấy trái pháp luật đất ở của ông Cù Huy Hà Vũ, người thừa kế duy nhất của ông.Ngô Xuân Diệu (tức Nhà thơ Xuân Diệu) như trình bày sau đây.

Vào hồi 12 giờ sáng nay, 23/10/2014, UBND phường Điện Biên, Công an phường Điện Biên và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội đã để lại ở nhà tôi Công văn số 2256/QLPTN –KH ngày 22/10/2014 của Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội về việc “thực hiện Quyết định số 4337/QĐ – UB ngày 06/9/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 474/TTg ngày 16/7/1996 và Quyết định số 315 QĐ – TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ (Giai đoạn 1: bàn giao 50,6m2 đất cho bà Trần Lệ Thu) vào 9 giờ sáng 24/10/2014”(Công văn kèm theo).

Tôi thấy:

 • Quyết định số 315 QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ là trái pháp luật vì Quyết định này giao thêm đất thuộc khuôn viên số 24 Điện Biên Phủ cho ông Cù Huy Cận nhưng đất được giao thêm này thuộc quyền sử dụng của ông Ngô Xuân Diệu (tức Nhà thơ Xuân Diệu) do gia đình ông Ngô Xuân Diệu quản lý, cụ thể là do người thừa kế duy nhất của ông Ngô Xuân Diệu là ông Cù Huy Hà Vũ quản lý theo Quyết định số 474/TTg ngày 16/7/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Cù Huy Hà Vũ đã gửi Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải Đơn khiếu nại về Quyết định số 315 QĐ – TTg này nhưng cho đến nay ông Cù Huy Hà Vũ đã không nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ tướng Chính phủ.
 • Bản thân mẹ tôi là bà Nguyễn Thị Dương Hà, thừa ủy quyền của ông Cù Huy Hà Vũ ngày 26/9/2011 đã gửi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo Đơn khiếu nại về Quyết định số 4337/QĐ – UB ngày 06/9/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc lấy đất ở của ông Cù Huy Hà Vũ, người thừa kế duy nhất của ông Ngô Xuân Diệu, tức nhà thơ Xuân Diệu, cho bà Trần Lệ Thu là vợ kế của ông Cù Huy Cận là người không có tên trong bất cứ Quyết định nói trên nào của Thủ tướng Chính phủ. Thế nhưng đến ngày hôm nay mẹ tôi, nbà Nguyễn Thị Dương Hà đã không nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo.

Theo quy định của pháp luật, mọi quyết định hành chính chỉ được thực thi sau khi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã ra Quyết định giải quyết khiếu nại của công dân. Do đó việc các cấp chính quyền thành phố Hà Nội tiến hành lấy đất ở của ông Cù Huy Hà Vũ là người thừa kế duy nhất của ông Ngô Xuân Diệu, tức Nhà thơ Xuân Diệu, trong khi ông Cù Huy Hà Vũ và bà Nguyễn Thị Dương Hà đã không nhận được bất cứ Quyết định giải quyết khiếu nại nào từ Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là hoàn toàn trái pháp luật.

Do đó, bằng Đơn kêu cứu này tôi đề nghị Ông bằng quyền hạn của mình ngăn chặn ngay hành vi trái pháp luật nói trên của các cấp chính quyền thành phố Hà Nội nhằm đảm bảo tài sản hợp pháp cũng như nhằm đảm bảo quyền được giải quyết khiếu nại của công dân Cù Huy Hà Vũ và gia đình được Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ.

Tôi trân trọng cảm ơn Ông,

           Người làm Đơn

 

 

         Cù Huy Xuân Đức

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo;
 • Chủ tịch UBND quận Ba Đình;
 • Chủ tịch UBND phường Điện Biện;
 • Trưởng Công an phường Điện Biên;
 • Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam;
 • Bộ Ngoại giao Hợp chủng quốc Hoa Kỳ;
 • Các cơ quan hữu quan;
 • Báo chí, thông tin đại chúng.

Tài liệu đính kèm:

 • Quyết định số 474/TTg ngày 16/7/1996 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Quyết định số 315 QĐ – TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ;
 • Quyết định số 4337/QĐ – UB ngày 06/9/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
 • Công văn số 2256/QLPTN –KH của Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội

H1

H1

CÔNG VĂN CÔNG TY NHÀ 22-10-2010 VỀ CƯỚP ĐẤT CỦA ÔNG CÙ HUY HÀ VŨ

BIÊN BẢN UBND PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN 23-10-2014 GIAO CÔNG VĂN CỦA CÔNG TY NHÀ HÀ NỘI VỀ CƯỚP ĐẤT Ở CỦA ÔNG CÙ HUY HÀ VŨ

– Mời xem lại: Người tù Cù Huy Hà Vũ đang đứng trước nguy cơ mất chỗ ở của gia đình (BVN/ CHHV).

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: