BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2713. TUYÊN BỐ CỦA QUỸ NGÒI BÚT TỰ DO

Posted by adminbasam trên 27/06/2014

Phạm Ngọc Cương

Chúng tôi kêu gọi những đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam hãy nhanh chóng rời bỏ đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm cho đất nước ta lâm nguy trước tiền đồ mất nước đen tối, làm cho dân tộc ta trở nên suy nhược, đớn hèn, mất hết sức chiến đấu để tồn tại như cha ông ta từng chiến đấu. Người Việt yêu nước chống lại sự tàn bạo hèn hạ của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, nhưng hết lòng ủng hộ các đảng viên thức tỉnh.

26-06-2014

Chế độ cai trị độc đảng chuyên chế của nhà cầm quyền Việt Nam đã gây ra những tổn thất vô cùng nghiêm trọng trong lịch sử Việt Nam gần một thế kỷ qua.

Con thuyền Việt Nam luôn bị những kẻ cầm lái tự phong dẫn vào thác ghềnh, chịu đựng muôn vàn phong ba bão tố, trồi sụt giữa các con sóng dữ. 

Đảng Cộng sản Việt Nam không ngớt khoe khoang về công lao giành độc lập và thống nhất đất nước, nhưng chưa giai đoạn nào trong lịch sử dân tộc ta bị lâm vào rất nhiều cuộc chiến với đủ loại kẻ thù, tổn thất núi xương sông máu mà vẫn liên tục mất đất, mất đảo, mất biển.

Đảng Cộng sản Việt Nam không ngưng nghỉ rao giảng về chủ trương đại đoàn kết, hoà hợp dân tộc, nhưng không làm gì thực tế theo hướng đó, làm lòng dân ngày càng ly tán, đau lòng nhất là việc nhiều triệu người phải bỏ nước ra đi với nhiều sinh mạng bỏ mình trên đường tìm tự do.

Vay mượn hệ tư tưởng bạo lực và không tưởng Mác-Lê-Mao, đảng Cộng sản Việt Nam không làm được gì hơn là làm thui chột và kiệt quệ sinh lực tự cường của một dân tộc giàu truyền thống hào hùng bất khuất.

Nhằm củng cố quyền lực cai trị, đảng Cộng sản Việt Nam một mặt hô hào toàn dân đoàn kết để “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”, mặt khác tiến hành mọi quỷ kế  “cải cách ruộng đất”, “cải tạo tư sản tư doanh”, ra luật “trừng trị các tội phản cách mạng”, “tập trung cải tạo các phần tử có hại cho an ninh”… với mục đích làm cạn kiệt sức dân. Khi đã kéo đất nước sa vào tình trạng phá sản về kinh tế thì đảng này vội vã sáng tạo ra cái “đổi mới” nửa vời, kết quả làm cho đất nước bị lê lết hết từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác, về mọi mặt kinh tế cũng như xã hội.

 Nhìn chung, dưới sự cai trị “vô cùng sáng suốt” và “duy nhất đúng đắn” của đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta liên tiếp hụt hơi và tụt hậu so với bước tiến chung của các nước trong khu vực cũng như của cộng đồng nhân loại.

Trong bối cảnh đó, những kẻ cầm quyền tự phong lại rất mực trung thành với đường lối làm chư hầu “bốn nghe lời” và “mười sáu vâng dạ” của Tàu để giang sơn gấm vóc bị lệ thuộc, xâm hại và thôn tính.

Xét rằng một đảng mà Cương lĩnh chính trị từ những năm 30 của thế kỷ trước là người cầy có ruộng mà tệ nạn dân oan mất đất đang hàng ngày diễn ra trên khắp nước, từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau.

Xét rằng một đảng luôn tuyên thệ là lực lượng tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam mà chỉ làm cho giai cấp đó ngày càng bần cùng và tha hoá.

Xét rằng lợi ích cao cả nhất của các cơ quan công quyền quốc gia là phục vụ và thoả mãn tối đa các nhu cầu chính đáng của dân chúng, nhưng trong thực tế lại  hành hạ, bóc lột, và đàn áp dân chúng.

Xét rằng bản chất của nhà nước là không chỉ xác lập và tôn trọng các quyền thiêng liêng mà tạo hoá đã ban tặng là “quyền bình đẳng”, “quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” mà còn phải kiến tạo tối đa các cơ chế vận hành xã hội để các quyền đó sớm hội tụ, đâm hoa và kết trái cho từng công dân.

Một chế độ ăn trên ngồi trốc trên đầu trên cổ dân chúng, hàng ngày hàng giờ áp đặt sự thống trị lưu manh, hà khắc và tham nhũng trên toàn cõi Việt Nam, không một lần được toàn dân trực tiếp bầu ra, không thể là một chế độ của dân và  vì dân.

Một cơ cấu mục rỗng mua quan bán chức tràn lan từ trên xuống dưới một cách hệ thống không thể là một chính quyền từ dân.

Hành xử của những kẻ cầm quyền trong đảng Cộng Sản Việt Nam luôn thể hiện rõ bản chất của chúng: dê cừu với giặc, lang sói với dân.

U mê, bạc nhược trong quan hệ với Trung Quốc bao nhiêu thì đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước tay sai của nó lại sắc bén, quyết liệt và tàn bạo trong đàn áp dân chúng bấy nhiêu! 

Liên tục bắt bớ người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, tống giam các blogger dám lên tiếng trước những việc làm sai trái của chế độ, hàng ngày hàng giờ nhà cầm quyền đang ghi thêm tội ác mới với nhân dân Việt Nam.

Căn cứ cách hành xử mang tính truyền thống của nhiều triều cộng sản, nhân dân Việt Nam đã quá hiểu rằng không có hy vọng gì để họ tự phủ định, tự chuyển đổi, hoá thân và thăng hoa. Bộ máy độc tài đảng trị ngày nay chỉ tồn tại trong tình thế câu giờ, sử dụng tối đa hiệu suất của cỗ máy quyền lực còn tậm tịt chạy được trong buổi hoàng hôn cộng sản, nhằm vét nhẵn tài sản quốc gia cho gia đình và phe nhóm.

Mặt thật của đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay là phản dân, hại nước.

Bản án mà nhà cầm quyền Hà Nội tự dệt ra cho họ đã quá dầy và nặng, vượt mọi chịu đựng của dân tộc. Trước sự thật đang diễn ra trong lịch sử cận, hiện đại của Việt Nam, không một công cụ tuyên truyền lừa bịp và dối trá nào có thể che đậy. 

Nếu mỗi người Việt Nam hôm nay không thức tỉnh nhanh chóng và khẩn trương hành động, thì quán tính đen tối của nhà cầm quyền cộng sản sẽ còn tiếp tục, với mức độ khẩn trương hơn, huỷ diệt toàn bộ những gì làm nên dân tộc này, nghiền nát tương lai của mỗi người Việt Nam không còn Tổ quốc.

Là những ký sinh trùng bám trên đầu, trên cổ nhân dân Việt Nam, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang tranh thủ hút lấy chất dinh dưỡng và năng lượng từ các tế bào Việt, đồng thời bơm độc tố và các chất cặn bã vào trong cơ thể Việt, gây cho quốc gia đủ loại bệnh cấp tính, là trở lực lớn nhất cho sự phát triển khoẻ mạnh của giống nòi.

Vì vậy chúng tôi long trọng tuyên bố phủ nhận sự cai trị của đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như nhà nước tay sai của nó. Chưa hề có và không bao giờ có hai phe “đảng quyền” và “chính quyền “ như người ta muốn nhân dân mờ mắt trong hi vọng ở sự chuyển biến nền cai trị chuyên chế sang dân chủ.

Để tồn tại, chính thể độc tài đảng trị Việt Nam trước sau như một dùng hai gọng kìm kẹp cổ dân chúng: 1/tuyên truyền bịp bợm, dối trá, nhằm tẩy não để ngu hoá dân chúng; 2/gieo rắc khủng bố và trấn áp, tạo nên nỗi sợ hãi bao trùm toàn xã hội. Tháo được gọng kìm về tư tưởng là điều kiện tiên quyết dẫn tới vô hiệu hoá cả hai gọng kìm mà lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam đang xiết vào cổ nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi kêu gọi những đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam hãy nhanh chóng rời bỏ đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm cho đất nước ta lâm nguy trước tiền đồ mất nước đen tối, làm cho dân tộc ta trở nên suy nhược, đớn hèn, mất hết sức chiến đấu để tồn tại như cha ông ta từng chiến đấu. Người Việt yêu nước chống lại sự tàn bạo hèn hạ của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, nhưng hết lòng ủng hộ các đảng viên thức tỉnh.

Cũng như thế, người Việt yêu nước chống chính sách bá quyền của bọn đầu lĩnh Trung Nam Hải chứ không chống nhân dân Trung Quốc.

Chúng tôi kêu gọi mỗi người con của dòng giống Lạc Hồng hãy bằng tất cả khả năng, và cơ hội có được, cùng nhau tìm ra và thực hành mọi phương án khả thi đặng xoá bỏ đến tận gốc sự cai trị của đảng Cộng sản Việt Nam.

Hãy cùng thắp sáng lên ngọn đuốc của tư tưởng tự do, chính nghĩa, công lý và lương tri.

Hãy tự thay đổi và giúp người khác cùng thay đổi.

Chúng tôi trân trọng thông báo Quỹ Ngòi Bút Tự Do ra đời với mục đích toàn tâm toàn ý ủng hộ mọi tiếng nói dũng cảm đấu tranh cho sự thay đổi và đa dạng hoá tư duy.

Tất cả những tiếng nói với mục tiêu “nâng dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” bị nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp, bắt giữ và giam cầm đều đáng được lắng nghe, cổ vũ, trân trọng và nhiệt thành ủng hộ.

Quỹ Ngòi Bút Tự Do sẽ trợ giúp và vinh danh những cá nhân và tổ chức có đóng góp tích cực vào việc khai mở dân trí, lên tiếng tranh đấu không mệt mỏi vì quyền của mỗi người Việt Nam phải được sống trong một nước Việt Nam thực sự bình đẳng về quyền làm người, dồi dào tự do, dân chủ thịnh vượng, trong một nền chính trị cạnh tranh đa nguyên và đa đảng, trong một nhà nước triệt để pháp quyền, trong một môi trường xã hội công bằng, lành mạnh, hừng hực khí thế phát triển sánh vai các chuẩn mực của nhân loại văn minh hôm nay.

Chương trình hành động cụ thể của Quỹ sẽ được công bố theo quá trình hoạt động. Mọi liên lạc xin gửi về theo email: ngoibuttudo@yahoo.com; hoặc freedomofexpression0123@gmail.com

Độc tài nhất thời có thể dập được vài đốm lửa, nhưng họ không thể dập được hàng triệu bó đuốc được thắp lên liên tục, vì chính nghĩa, vì sự trường tồn và hùng mạnh của dân tộc Việt trên giang sơn đau thương và thiêng liêng này.

Chúng tôi đặt trọn niềm tin vào nội lực dân tộc ta. Một dân tộc chưa từng khuất phục, hoàn toàn có khả năng chế ngự và hoá giải bất kỳ thù trong giặc ngoài nào.

Nhiều đốm lửa tụ lại sẽ ra nhiều bó đuốc. Nhiều bó đuốc càng to, càng sáng thì nhân dân sẽ nhanh chóng thức tỉnh và đứng dậy.

Khi chúng ta cùng mở miệng, ấy là lúc chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam sẽ cáo chung nhanh chóng đến không ngờ!

Sự thay đổi phải đến và đang đến từ chính mỗi người dân Việt hôm nay!

26/06/2014

Thay mặt Quỹ Ngòi Bút Tự Do

Phạm Ngọc Cương

5 bình luận tới “2713. TUYÊN BỐ CỦA QUỸ NGÒI BÚT TỰ DO”

  1. […] 2390. TUYÊN BỐ CỦA QUỸ NGÒI BÚT TỰ DO […]

  2. […] 2390. TUYÊN BỐ CỦA QUỸ NGÒI BÚT TỰ DO […]

  3. […] Phạm Ngọc Cương: TUYÊN BỐ CỦA QUỸ NGÒI BÚT TỰ DO (Ba Sàm). “Nếu mỗi người Việt Nam hôm nay không thức tỉnh nhanh chóng và khẩn […]

  4. […] 2390. TUYÊN BỐ CỦA QUỸ NGÒI BÚT TỰ DO […]

  5. […] Nguồn anhbasam […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: