BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2575. Việt Nam và Phần còn lại của Thế giới: Đã đến thời điểm Nối vòng tay lớn

Posted by adminbasam trên 22/05/2014

Vũ Duy Phú

19-05-2014

Để cùng đi “con đường chính” với “Phần còn lại của thế giới”, với Loài người văn minh, nên Việt Nam muốn nêu rõ quan điểm của mình về vấn đề “Biển Đông”. Sau đây là tổng hợp chưa đầy đủ tư duy của người Việt Nam nói với bạn bè năm châu.

Muốn giải quyết triệt để những xung đột cụ thể giữa Việt Nam với TQ hiện nay, xin trình bầy sâu xa cội nguồn vấn đề. Chủ nghĩa bành chướng bá quyền Đại Hán tồn tại từ hàng ngàn đời nay trên đất Trung Hoa, nó không chỉ là kẻ thù của VN, mà ngay cả hiện nay nó cũng là kẻ thù của hầu hết các dân tộc sống trên giải đất Trung hoa rộng lớn; nó đã từng giúp thâu tóm, chiếm đóng và đồng hoá hàng loạt các nước nhỏ sống trên giải đất Trung Hoa này (nay chỉ còn sót lại một phần với những cái tên: Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ .. .). Nó cũng từng muốn thực hiện mưu đồ như vậy với Việt Nam, nhưng đã bao lần nó thất bại. Nay, đã sang thế kỷ XXI, mục tiêu chiến lược (tức Đại cục) của thứ Chủ nghĩa quái dị này vẫn tồn tại và còn tai ác hơn thời xưa: Nếu trước kia Đại bá Trung Hoa chỉ có mục tiêu chiếm rộng ra các nước xung quanh, trong đó có VN, thì ngày nay mục tiêu Đại bá (tức Đại cục) ấy đã là tiến tới chinh phục và thống trị cả thế giới (Khác xa mục tiêu hạn hẹp, phần lớn chỉ đơn thuần tập trung bóc lột kinh tế của các đế chế thời xưa và các đế quốc thực dân thế kỷ trước). Không ít những người cầm quyền TQ hiện nay vẫn tôn sùng chủ nghĩa này, và đang tìm cách khôi phục nó, nên cần chứng minh bản chất của CN BCBQ Đại Hán cho phần lớn nhân dân TQ và hầu hết nhân dân thế giới bằng các chứng cứ hùng hồn của lịch sử và hiện đại.

Để thực hiện được dã tâm chiến lược tổng quát (Đại cục), Đại bá Trung Hoa sẵn sàng chà đạp lên luật pháp và mọi thông lệ quốc tế và khu vực. Đối với VN, CN BCBQ Đại Hán đã vướt bỏ tình “đồng chí”, “Mười sáu chữ vàng”, tự lột mặt nạ và vứt bỏ quá sớm lời di huấn xảo quyệt của Đặng Tiểu Bình là phải “Dấu mình chờ thời”, thực hiện ngay phương châm “mục đích biện minh cho giải pháp, dù dã man tàn bạo”, với đường lối “vì quyền lợi “cốt lõi” quốc gia ngày càng mở rộng, thì không phụ thuộc một thứ luật pháp hay tập quán quốc tế nào!” Không chỉ ở VN, đối với nhiều nước khác, CN BCBQ Đại Hán cũng bắt đầu sử dụng mưu ma chước quỷ và lợi thế nước lớn để đạt được cái gọi là Đại cục đã đề cập.

Vì vậy, để đấu tranh thắng lợi bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, xây dựng thành công Dân giầu nước mạnh, xã hội Tự do, Dân chủ, Công bằng, Văn minh, chúng ta không thể mơ hồ mà không nhận thức sâu xa điều đó và thấy rõ rằng, chúng ta đã chịu đựng, mềm dẻo, nhân nhượng và nhầm lẫn quá nhiều. Chính dịp này cần xem xét lại một cách thẳng thắn, công khai, minh bạch toàn bộ các vấn đề đối nội và các vấn đề liên quan với Trung Quốc và với quốc tế, coi hai nhiệm vụ Xây dựng và Bảo vệ đất nước là có liên quan chặt chẽ, hữu cơ qua lại với nhau.

Đối với hoàn cảnh của VN hiện nay, cần tìm cách tốt nhất để có được các “sức mạnh mềm” vượt trội, quan trọng nhất là:

Làm rõ tính chính nghĩa ở phía VN

Đại đoàn kết được toàn dân và với “Phần còn lại của thế giới”

Lấy lại được lòng tin vào giới lãnh đạo đối với nhân dân VN và bạn bè quốc tế

Chúng ta biết chắc chắn, 3 điều này là VN sẽ có được, còn TQ hiện nay không đào đâu ra, (nên TQ phải lập nhiều mưu mẹo xảo quyệt và sử dụng sức mạnh tàn bạo!).

I- Để làm rõ tính chính nghĩa và sự khác biệt: Phần mở đầu đã nói rõ. CN BCBQ Đại Hán không chỉ chiếm đất, chiếm của cải tài nguyên, mà còn muốn đồng hoá để tiêu diệt tận gốc sự chống trả của các dân tộc bị chiếm đóng. Đó là sự dã man tột độ, là những gì đã xẩy ra trên giải đất Trung Hoa từ hàng vạn năm nay và đang tiếp tục xẩy ra với Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng và Ngô Duy Nhĩ. . . (ví dụ về sự nham hiểm: CN BCBQ Đại Hán chiếm được nơi mới nào, sẽ đấu tranh “giữ nguyên trạng”, dùng ngay nơi đó làm biên giới mới để lập mẹo tranh chấp hòng chiếm đoạt tiếp nơi khác xa hơn, rộng hơn).

Cần làm rõ chân lý: Việt nam đã từng là nạn nhân từ hàng mấy ngàn năm của CN BCBQ Đại Hán, chứ không phải chỉ là đụng độ tranh chấp thông thường về lãnh thổ và lãnh hải theo cách mà mọi người đang hiểu và như đang xẩy ra ở các nơi khác trên thế giới. Ngày nay, nếu CN BCBQ Đại Hán không thật sự bị loại bỏ, nếu nhân dân Trung Quốc chưa làm chủ thật sự văn minh được đất nước mình, thì nạn nhân không chỉ là chính họ, là các lân bang, mà sẽ còn là cả khu vực và sẽ đến lúc là cả thế giới. Như vậy, trong cuộc đấu tranh chống CN BCBQ Đại Hán, tính chính nghĩa không chỉ nằm về phía VN, phía Philipin, Malaixia . . ,mà còn nằm ở cả “Phần còn lại của thế giới”.Chính vì vậy khi toàn thế giới đã bừng tinh, tất yếu sẽ nhất tề đứng lên cùng VN chống lại, chặn đứng CN BCBQ Đại hán. Cho nên, mọi người hãy góp sức của mình làm cho cả thế giới thấy rõ bản chất cội nguồn vấn đề “Biển Đông” : Chủ nghĩa BCBQ Đại Hán là nguyên nhân của đụng đầu nguy hiểm ở khu vực này và nhiều nơi khác hiện nay.

Một điều rất hiển nhiên, một khi 2 bên nào đó tranh chấp khó tự giải quyết, người ta đều nhờ đến bên thứ ba giúp khách quan phân giải . Người thứ ba đó, trong trường hợp quan trọng, tốt nhất là nên nhờ đến các toà án của quốc tế để làm rõ tính chính nghĩa thuộc về bên nào.

II- Về khả năng đại đoàn kết của VN:

1. Bằng mọi cách, tận dụng mọi cơ hội để nói rõ tính chính nghía của VN và sự khác biệt với nhiều cuộc đụng độ tranh chấp thông thường giữa các quốc gia dân tộc ở những nơi khác, như tại Syri, Lybi, Apganistan, Ukraine, Grudia . v. v. . . .Biểu hiện khắp nơi trên thế giới vừa qua phản đối Chủ nghĩa BCBQ Đại Hán để ủng hộ VN đã thể hiện tình đoàn kết rộng lớn này.

2. Đối nội, rất cần từ bỏ “đường lối phân biệt, áp đặt và bạo lực” của CN Mác – Lê lỗi thời, vận dụng thật tốt tư tưởng và đường lối Hồ Chí Minh: “Trân trọng, liên kết vận dụng những khác biệt, kể cả đối lập . .” để thấu hiểu và thực sự cách mạng nhằm gạt bỏ được mấy sức cản sau đây: Một là phần rơi rớt của sự khác biệt mang tính hình thức và cố chấp của chúng ta về “ý thức hệ Mác – Lê – Mao” với “Phần còn lại của Thế giới”. Đó là sức cản lớn nhất làm cho VN chưa thực sự đi cùng và hợp tác đầy đủ được với các nước văn minh; Hai là, sự ràng buộc “ý thức hệ” với TQ, bó chân bó tay chúng ta bởi “16 chữ vàng” giả tạo, vì bị mê hoặc và bị sức ép của nước lớn. Ba là, chưa hoà giải dứt điểm được trong nội bộ dân tộc; Bốn những khuyết tật xã hội lớn do tồn tại lịch sử và sai lầm thể chế từ năm 1975 đến nay.

Xin nêu mấy gợi ý riêng biệt, nhưng chúng đều có tác động tổng hợp đến cả 4 cái sức cản nói trên. Nếu khắc phục được 4 sức cản chính đó, chúng đều giúp tạo ra những “cây gậy lớn” cho dân tộc ta.. Đó là:

2.1-  Nêu cao mục tiêu số một là Hoà bình, ổn định, thống nhất đất nước và toàn vẹn lãnh thổ.. Mục tiêu CNXH, vì còn khá mơ hồ xa vời, lại bị tệ nạn xã hội và sai lầm thể chế cũ che phủ, bị “ông bạn cùng lý tưởng CNXH” bôi nhọ và lật lọng, nên nhiều người không tin, nhất là “Phần còn lại của thế giới”, do đó để tránh tranh luận, phân tâm, mâu thuẫn, giai đoạn hiện nay ta chỉ nên tập trung vào mục tiêu Dân giầu, Nước mạnh, tự do, dân chủ và công bằng.

2.2-  Cần thể hiên mục tiêu Dân làm chủ ra một cách thực chất, rõ ràng, bằng những nội dung, biện pháp cụ thể, ai cũng thấy rõ, , tránh nói chung chung như hiện nay. Nội dung chi tiết thì đương nhiên cần bàn kỹ. Chỉ xin nêu một số ý lớn. Một là: Cương quyết dũng cảm hoàn thiện nốt thể chế Dân làm chủ, chứ không phải vẫn giữ Đảng làm chủ như hiện nay (vì không thể coi Hiến pháp lại là thể chế hoá Cương lĩnh đảng); Hai là chọn phương án quá độ cho thể chế chính trị: Độc đảng, nhưng đa nguyên. ( xin xem chú thích *) Ba là: Chính thức xem xét công khai lại mối quan hệ “16 chữ vàng” giữa 2 đảng và 2 nước VN – TQ dưới áng sáng của những biểu hiện mới của TQ (xin xem chú thích **); Bốn là: Do bị sức ép quá lớn của CN BCBQ Đại Hán, nước ta nên – nhân dịp này – thông minh và dũng cảm “đột phá” nâng tầm từ “đối tác” lên “liên minh chiến lược” với một số nước tư bản tiên tiến hùng mạnh để có thể đi cùng thế giới phát triển, hoà nhập vào con đường chính của Nhân loại (Như Anh, Mỹ, Pháp, Nga và Nhật chẳng hạn) (xin xem chú thích ***); Năm là:Thực tâm trả lại cho Mặt trận Tổ quốc chức năng, nhiệm vụ vốn có của nó từ thời cách mạng Dân tộc dân chủ; Sáu là, Chính thức cho phép Xã hội dân sự vì dân vì nước hoạt động. Chính phủ sẽ cùng XHDS xây dựng môi trường kiến tạo phát triển. Bẩy là: Thả hết tù nhân lương tâm và chính trị nếu họ cam kết chỉ đấu tranh vì nước vì dân thật sự (theo tinh thần “trân trọng, liên kết, vận dụng có hiệu quả các khác biệt, kể cả đối lập”. Với quyết sách này, VN sẽ dùng một mũi tên trúng ngay 2 mục tiêu: Đoàn kết Dân tộc, và Đoàn kết quốc tế.

III. Lấy lại lòng tin vào Ban lãnh đạo Đảng và Chính quyền trong nhân dân và bạn bè thế giới:

1-      Tuyên chiến công khai với những sai lầm của cơ chế, thể chế cũ mà Đảng và Chính phủ đã thừa nhận bằng cách dũng cảm thực hiện các “đột phá” của TƯ Đảng đã được nhắc lại một phần tại mục I và II.

2-      Nhân dịp “đột phá” tư duy này, hãy nêu cao duy nhất tư tưởng đường lối Hồ Chí Minh trong Hiến pháp và trong đời sống: “Đại đoàn kết, trân trọng, liên kết, hợp tác và vận dụng hiệu quả cả những khác biệt, thậm chí đối lập” ở trong nước và đi cùng được với thế giới văn minh phục vụ cho mục tiêu chung số 1 hiện nay của dân tộc. Từ bỏ phân biệt, áp đặt và bạo lực với dân. Đây mới chính là thực tâm học tập đạo đức HCM ! Như vậy sẽ đồng thời gỡ bỏ được xung khắc giữa VN và nhiều nước TB tiên tiến hiện nay để hoà vào trào lưu văn minh thế giới, đặc biệt là Mỹ Anh Pháp Nga Đức Nhật v.v. . .

3-      Thực hiện ngay mấy chủ trương chi tiết “tượng chưng” để tạo một “cú huých“ thoạt nhìn cho là hình thức, nhưng chính là để khẳng định tư duy đổi mới thật lòng của Đảng, khôi phục lại niềm tin như sau đây: a)Mọi nơi luôn luôn phải treo cờ Tổ quốc lên trên, hay phía trước cờ Đảng (kể cả trong các cuộc họp nội bộ đảng); Các khẩu hiệu, không đề cao đảng trước Tổ quốc, ví dụ: “Mừng Đảng, mừng Tổ quốc, mừng Xuân”; tại tất cả các cuộc hội họp, mét tinh, Đảng nên chủ động đề nghị luôn luôn giới thiệu đại biểu của toàn dân trước, sau đó mới giới thiệu các đại biểu của Đảng ngang cấp (bởi Đảng chỉ là một bộ phận trong dân , để thể hiện sự khiêm tốn trong tư duy của lãnh đạo, tránh ỉ lại uy tín có được do quy định, v. v. . .b) Cũng vậy, Đảng cần đi đầu tạo một phong trào trong nội bộ Đảng trước thực hiện chủ trương CÔNG KHAI, MINH BẠCH VÀ GIẢI TRÌNH để làm gương chống tham nhũng tiêu cực; Đảng cũng cần đi đầu trong cải cách quản lý, tinh giản biên chế, tiết kiệm ngân sách . .v .v . . . .Nếu Đảng thực sự đi đầu, nghiêm túc gương mẫu, cách mạng triệt để, thì lòng tin của Dân vào Đảng sẽ tự nó khôi phục, trật tự xã hội sẽ tự nó tăng lên.

Dịp này quả thực là thời cơ “Trời ban cho” để đội ngũ cán bộ Đảng và Chính quyền dẹp bỏ tối đa vương vấn cá nhân, bè nhóm lợi ích, sự dụt dè nể nang TQ và mất cảnh giác hợp tác quá mức an toàn, để thể hiện hùng hồn, rằng nhân dân đã chọn đội ngũ lãnh đạo hiện nay là không quá kém như nhiều người lầm tưởng, trái lại hy vọng thực tiễn sẽ chứng minh, rằng có khó khăn mới lộ ra sức mạnh, có gian nan mới thử được lòng người, chỉ lửa mới thử được vàng! Hơn thế, nếuBan lãnh đạo hiện nay mà “đột phá” được như đã trình bầy (đã cụ thể hoá một phần những chủ trương rất tổng quát,nhưng cũng còn khá chung chung mơ hồ của Đảng), thì nước ta không chỉ đủ sức mạnh chống CN BCBQ, mà còn nâng cao được Dân chí, Quan trí và Đảng trí nói chung, xây dựng được môi trường kiến tạo phát triển (như kiến nghị của Viện SENA), làm trong sạch được xã hội (như NQ TƯ 7 vừa nêu), vừa bảo vệ được Tổ quốc, vừa phát triển được Đất nước, đóng góp xứng đáng với hoà bình và tiến bộ của thế giới.

Hà Nội, ngày 19-5-2014

Vũ Duy Phú

(Tổng hợp nhanh những tư duy được chọn lọc trong xã hội)

___________________

Chú thích (*) Để đảm bảo đoàn kêt thật sâu rộng được toàn dân, và với toàn thể “Phần còn lại của thế giới”, trong thời điểm lịch sử này, thì Đảng ta cần phải chọn những giải pháp tình thế, quá độ về thể chế.. Tại sao?

+ Ai cũng thừa nhận rằng hiện nay cộng đồng toàn cầu đang tập hợp vào 2 luồng tư duy về thể chế chính trị chính: Một bên, đa số tuyệt đối, thì ưa Thể chế đa đảng đa nguyên. Một bên, rất thiểu số, vẫn muốn thể chế độc quyền toàn trị. Mặc dù 2 loại thể chế đó đều có mặt tốt, mặt xấu, và do đó đều cho rằng mình có lý hơn cả. Chính sự khác nhau này tạo ra khoảng cách vô hình ngăn cản giữa Đảng ta và .một số không nhỏ dân cư trong nước và người Việt ở nước ngoài, giữa nước ta và một số nước tư bản rất muốn ủng hộ chúng ta nhiều hơn (Mỹ Anh Pháp Đức Nhât Nga .v .v .. .); đồng thời lại tạo ra cảm tưởng nhầm lẫn vu vơ vô lý rằng ta và TQ vẫn là cùng phe, cùng “lý tưởng” !. Rõ ràng VN không thể “hy sinh” dân tộc mình cho cái “Đại cục” của Chủ nghĩa bành chướng bá quyền Đại Hán. Do đó, để đoàn kết nội bộ thật chặt chẽ và đoàn kết quốc tế thật rộng rãi,thực lòng , có hiệu quả, ta nên công khai chọn một thể chế chính trị quá độ, đó là chế độ độc đảng nhưng đa nguyên chính trị. Giữ độc đảng để ổn định, chỉ đạo tập trung, thích hợp thời “nửa chiến tranh” hiện nay và thoả mãn ngyện vọng của phe “kiên trì”. Chấp nhận đa nguyên để đại đoàn kết và phát huy trí tuệ sáng tạo của toàn dân tộc, biết lắng nghe ý kiến nhân dân như đã và đang bắt đầu, tiếp thu có hiệu quả nhất sự ủng hộ của quốc tế và thoả mãn nguyện vọng của phe cải cách theo phương Tây và Nga,

Chú thích (**) Xem xét lại ngay nội hàm “đồng minh chiến lược”, “đồng chí lý tưởng với 16 chữ vàng” với chính quyền Trung Quốc, xem bây giờ nên giữ lại cái gì, nên ứng sử với nhau thế nào; không thể tin tưởng mù quáng như mấy chục năm qua, cần căn cứ trước hết và cao nhất là luật pháp, thông lệ quốc tế và thoả thuận khu vực. Một khi Trung quốc đã tự mình xoá bỏ cam kết “ hợp tác chiến lược toàn diện” với VN, thì VN, một nước nhỏ, vì quyền lợi tối cao của Đất nước mình, buộc phải tạo dựng cam kết liên minh chiến lược với các nước khác. Lâu nay chúng ta đã bị lòng tin mơ hồ rằng ta và TQ có chung lý tưởng XHCN, có chung kẻ thù, đã cùng nhau chiến đấu hy sinh. Nhưng đã đến lúc cần nói thật rõ cái sự nhầm lẫn: Phần được của Việt nam là giành được độc lập thống nhất cho Tổ Quốc, với cái giá cực lớn phải trả là xương máu ngút ngàn, dân tộc li tán, đất đai tan hoang, kinh tế sút kém, môi trường ô nhiễm, lệ thuộc CN BCBQ Đại Hán, bạn bè hiểu nhầm (tưởng VN đem CN CS về ĐNÁ . . .); Phần được của TQ là: (muốn “Giúp VN đánh Mỹ đến người VN cuối cùng”) để Ép được Mỹ và Phương Tây phải tôn trọng, mở cửa hợp tác, làm ăn bình đẳng với TQ, đầu tư vốn và công nghệ giúp TQ trở thành công xưởng lớn nhất thế giới, sẵn sàng làm thị trường tiêu thụ cho TQ . . .với cái giá TQ phải trả chỉ là cung cấp một phần súng đạn, quân trang và quân lương (Nếu lấy “tỷ số giữa cái nhận được trên cái đã bỏ ra” sau cuộc chiến mấy chục năm tại VN vừa qua, thì TQ thu được tỷ số lớn nhất, VN chỉ đứng thứ 2 và Nga thứ ba). Vậy tổng hợp lại, người dân Việt và nhân dân TQ nên tự hỏi, rằng ai phải biết ơn ai sau chiến thắng 1975 của VN ? Chính người dân VN, lãnh đạo VN cần phải thấu hiểu trước tiên điều này, đừng tiếp tục nhầm lẫn rằng, chỉ VN phải mang ơn TQ.

Chú thích (***) Chủ trương đi cùng “Phần còn lại của thế giới văn minh” này của chúng ta không chỉ dựa trên tư tưởng đường lối sáng suốt của Hồ Chí Minh (mới nêu lại ở trên), Người đã lãnh đạo thành công cách mạng VN từ thế kỷ trước,mà còn dựa trên tiên đoán rất sáng suốt của Các Mác, rằng các nước tư bản tiên tiến văn minh nhất sẽ tiến hoá trước lên một xã hội văn minh hơn xã hội Tư bản hiện nay, mà giới triết học phương Tây gọi là “Xã hội hậu tư bản”. Chủ nghĩa BCBQ Đại Hán là thứ còn rất hủ bại, tụt hậu ở mãi xa phía sau so với ngay CNTB hiện nay, vì vậy ta không thể “vị nể nước lớn” mà liên minh với thứ CN lạc hậu này. Ta chỉ hợp tác hữu nghị với chính những người lãnh đạo và nhân dân TQ đứng đắn tử tế nhân hậu, nhìn xa trông rộng.

11 bình luận trước “2575. Việt Nam và Phần còn lại của Thế giới: Đã đến thời điểm Nối vòng tay lớn”

 1. […] 2255. Việt Nam và Phần còn lại của Thế giới: Đã đến thời điểm Nối vòng ta… […]

 2. […] Basam […]

 3. Đọc mãi chẳng biết nhà ní nuận lói cái gì….ngao ngán, lộn xộn…nào cái bẫy chuột chù ” Độc đảng, nhưng đa nguyên” đúng là thú trời ơi, đất hỡi…xem mất thí giờ, chờ viết lại bài khác sẽ comment tốt cho !

 4. NÓI THẲNG said

  Ông Duy Phú viết: “để thể hiện hùng hồn, rằng nhân dân đã chọn đội ngũ lãnh đạo hiện nay là không quá kém như nhiều người lầm tưởng”. Nhân dân nào chọn đội ngũ ăn hại đái nát này thưa ông?. Ông đang ở đâu vậy?. Nếu đang ở Hà Nội thì ông bị chứng hoang tưởng mất rồi Lại còn “Nếu Đảng thực sự đi đầu, nghiêm túc gương mẫu, cách mạng triệt để, thì lòng tin của Dân vào Đảng sẽ tự nó khôi phục, trật tự xã hội sẽ tự nó tăng lên”. Nói thật nhé: Nếu muốn đất nước đi lên được, thì phải hỏa táng Đảng cộng sản và chủ nghĩa Mác – Lê Nin trước đã thưa “Rác giả”: Chỉ có giàu – Duy nhất Phú (trọc phú).

 5. Vinh said

  Chủ nghĩa Cộng Sản là chủ nghĩa ngoại xâm, đất nước đẻ ra nó đã từ bỏ, tại sao chúng ta lại duy trì đảng, vì thực chất đảng không có ích lợi gì cho quốc gia, nói chung “còn cộng sản, Việt Nam mất “.

 6. Người Nha Trang said

  “để thể hiện hùng hồn, rằng nhân dân đã chọn đội ngũ lãnh đạo hiện nay là không quá kém như nhiều người lầm tưởng”. Nhân dân nào chọn đội ngũ ăn hại đái nát này. Tác giả bị chứng hoang tưởng chăng? Lại còn “Nếu Đảng thực sự đi đầu, nghiêm túc gương mẫu, cách mạng triệt để, thì lòng tin của Dân vào Đảng sẽ tự nó khôi phục, trật tự xã hội sẽ tự nó tăng lên”. Muốn đất nước đi lên được thì Đảng cộng và chủ nghĩa Mác – Lê Nin phải hỏa táng trước đã thưa “Rác giả”: Chỉ có giàu – Duy nhất Phú (trọc phú)

 7. Mongun said

  Hồ Chí Minh là người đầu têu rước chủ nghĩa MLN vào nước ta, nếu còn nêu cao vai trò của ông ta sẽ không đoàn kết được dân tộc.

  • nieman said

   Hồ Chí Minh sống và chết đều trong sự nuôi nấng chăm sóc của các đồng chí Trung Quốc. Những năm cuối đời Hồ thường đi an dưỡng dài ngày bên đó kể cả những dịp Tết nguyên đán và sinh nhật của mình trong khi nhân dân thì không hề biết, cứ dài cổ ra mà nghe thơ chúc tết của Bác trên đài phát thanh. Còn trẻ con thì gào lên: “ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật Bác Hồ, toàn nhân dân Việt Nam hân hoan hướng về phía Người …” mà không hề biết rằng muốn hướng về phía Người thì phải hướng về Trung Quốc vì Người đang bận uống Mao đài ở bên đó!
   Nhóm bác sĩ cuối cùng chăm sóc Hồ trước lúc lìa đời là tổ công tác y tế đặc biệt của chính phủ Trung Quốc do đích thân Chu Ân Lai cấp tốc gửi sang. Báo Quân đội nhân dân gần đây trích đăng hồi ký của một nữ y tá trong đoàn này kể lại là trước khi chết Hồ có nói là muốn được nghe một bài hát Trung Quốc . Người y tá này vốn không thuộc nhiều bài hát nên đã chọn một bài hát phổ thông là “Yêu tổ quốc XHCN” và hát . Hồ lắng nghe và mỉm cười hài lòng. Chuyện thật là như thế nhưng nhạc sỹ Trần Hoàn đã sáng tác trong bài hát của mình có câu “chuyện kể rằng trước lúc đi xa, Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ”. Một chuyện nhỏ như vậy đủ cho biết rất nhiều chuyện mà đảng tuyên truyền về Hồ Chí Minh chỉ là láo khoét . Đành rằng rất nhiều cán bộ đảng viên và kể cả không đảng viên suốt đời họ theo đảng theo “Bác” và bị tuyên truyền quá lâu cho nên nay họ vẫn còn tin “Bác”. Nhưng không nên vì muốn lôi kéo họ mà cứ phải trưng Hồ Chí Minh lên như một tấm bùa. Còn gì ngu xuẩn hơn là đi biếu tình chống Trung Quốc xâm lược trong khi ta chưa thắng (chưa đuổi được nó đi) mà lại hát “như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”!
   Cũng hài hước không kém khi ông Vũ Mão lải nhải ở quốc hội về tài ngoại giao và kinh nghiệm quan hệ hữu nghị với Trung Quốc của Bá Hồ . Có người chê Thúy Kiều trừng phạt tất cả những kẻ gây họa cho mình từ “ưng khuyển cho đến Bạc Hạnh Bạc Bà v.v…” nhưng lại không hề đả động tới “tên xưng xuất là thằng bán tơ” là thủ phạm chính, đầu tiên. Bao giờ thì chúng ta mới dám động đến “thằng bán tơ”?

 8. Hoa Cải said

  Bài này đáng 3 xu đối với Đảng.
  Đối với dân thì đó là tội ác!

 9. Cục Đất said

  Tuy mất lòng, nhưng cũng phải nói. Tác giả muốn “dạy cho đoảng” ! Hàng ngàn bài viết đã dạy rồi, không cần thêm nữa. Nó là con quái vật, một tổ chức quái gở, thậm chí một vài cá nhân trong đó muốn lương thiện cũng không thể được. Xin thôi những kiểu dạy dỗ này.

 10. nieman said

  Trích: [2. Đối nội, rất cần từ bỏ “đường lối phân biệt, áp đặt và bạo lực” của CN Mác – Lê lỗi thời, vận dụng thật tốt tư tưởng và đường lối Hồ Chí Minh: “Trân trọng, liên kết vận dụng những khác biệt, kể cả đối lập . .”]

  Cần phải dũng cảm từ bỏ lá bùa hộ mệnh “tư tưởng và đường lối Hồ Chí Minh” đi. Chính Hồ Chí Minh đề ra và thực hiện đường lối dựa vào Tầu để đánh đuổi Pháp Mỹ nên chúng ta mới phải trả giá ngày nay. Chứ nếu mà dựa được Pháp Mỹ để ngăn Tàu thì kết quả đã khác, một tấc đất Tàu cũng không lấy được đâu. Sai lầm ngu xuẩn bắt đầu từ Hồ chứ không chỉ là các thế hệ lãnh đạo từ sau 75 như tác giả nói. Sai lầm lớn nhất của bọn đó là sau 75 đã từ chối nối lại bang giao với Mỹ khi họ đề nghị mà lại cứ khăng khăng đòi mấy tỉ đô bồi thường chiến tranh làm điều kiện cho bang giao. Mà xét cho cùng dảng CS tầm chỉ có thế thì chỉ làm được thế, chả nên trông mong họ đột phá được cái gì. Đôi khi tôi nghĩ một số người đấu tranh ngày nay hay trích dẫn Hồ Chí Minh như một kiểu chiến thuật tuyên truyền để lôi kéo quần chúng. Có người (như ông Vũ Thư Hiên, Bùi Tín) còn nói thẳng ra rằng đấy là thủ đoạn “lấy độc trị độc”. Tôi cho rằng như thế là coi thường quần chúng. Ở thời đại này cần sự khai phóng, minh bạch thông tin, tôn trọng chân lý và sự thật lịch sử. Tuyên truyền thời nay là phải kết hợp với khai dân trí chứ không phải lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồi tượng tuyên truyền mà lèo lái họ. Làm như thế thì sẽ lặp lại sai lầm của Hồ Chí Minh và cộng sự mà thôi.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: