BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2367. TẬP CẬN BÌNH VỚI VẤN ĐỀ TÁI CƠ CẤU QUÂN ĐỘI

Posted by adminbasam trên 21/02/2014

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Ba, ngày 18/02/2014

Theo trang mạng phân tích Jamestown, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã vạch ra những yêu cầu cho việc tái cơ cấu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và lĩnh vực quốc phòng để phù hợp hơn với tình hình kinh tế, những nhiệm vụ quân sự và những xu hướng mới trong chiến tranh hiện đại của Trung Quốc. Thông báo về vấn đề này được đưa ra trùng với những dấu hiệu khác cho thấy chính quyền của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang theo đuổi một sự tập trung hóa quyền lực để thực hiện tái cơ cấu lớn đối với các lĩnh vực kinh tế, sự quản lý của chính phủ và quân sự. Những hạn chế đối với các phương pháp truyền thống trong việc thực hiện sự thay đổi chính sách lớn và tính nghiêm túc của việc tái cấu trúc chắc chắn đòi hỏi phải tăng cường chuyển hướng sang một cách tiếp cận tập trung hóa nhiều hơn đối với cải cách. Những trở ngại lớn nhất này chắc chắn sẽ đến từ sự kháng cự của các nhóm lợi ích đầy quyền lực chịu tổn thất bởi những nỗ lực của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình nhằm tập trung hóa quyền lực, một khả năng sẽ là thách thức mà PLA cần tránh.

Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, giới chức Trung ương Trung Quốc đã công bố danh sách một loạt các cuộc cải cách đối với các lực lượng vũ trang và quốc phòng của nước này. Viêc thông báo về một cuộc tái cơ cấu quân đội sắp diễn ra có nhiều đặc điểm chung với những cuộc cải cách như vậy trước đây. Những khoảng thời gian xen giữa các cuộc tái cơ cấu nằm trong khoảng từ 6-12 năm, với cuộc cải tổ gần đây nhất đã diễn ra cách đây 10 năm. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc mô tả các cuộc cải cách cơ cấu PLA trong kỷ nguyên hậu Mao Trạch Đông được tiến hành dưới dạng 3 nỗ lực lớn:

Vào năm 1985, PLA đã cắt giảm 1.000 quân. Các cuộc cải cách trong giai đoạn này đã tập trung chủ yếu vào việc giảm quy mô của lực lượng này và hợp lý hóa tổ chức các lực lượng mặt đất. PLA đã giảm số Đại quân khu từ con số 11 xuống còn 7, và cắt giảm số đơn vị ở các Tống cục, lực lượng. PLA cũng cắt giảm tỷ lệ sĩ quan trên số binh sĩ và tái cơ cấu các quân đoàn thành các tập đoàn quân.

Vào năm 1997, PLA đã cắt giảm 500.000 quân. Trong giai đoạn này, PLA đã bắt đầu thời kỳ chuyển tiếp sang một lực lượng với đặc điểm là có các quân chủng mạnh hơn và nâng cao chất lượng và khả năng của các loại vũ khí, trang thiết bị. PLA đã sắp xếp lại thành phần cơ cấu các lực lượng, đơn vị và gia tăng sức mạnh của các quân chủng. PLA cũng thiết lập Tổng Cục Trang bị và thành lập 4 cơ cấu cấp cục nằm trong Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Vào năm 2003, quân đội Trung Quốc đã cắt giảm thêm 200.000 quân. Việc tái tổ chức trong giai đoạn này tập trung vào việc cải thiện và nâng cấp công nghệ cũng như năng lực chung của toàn lực lượng. PLA đã cải tổ cơ cấu các quân chủng và các nhánh quân sự, đồng thời gia tăng tỷ lệ các đơn vị chuyên môn hóa và được trang bị công nghệ cao. Giai đoạn này cũng chứng kiến sự thực hiện dần dần các thể chế và hệ thống chỉ huy các hoạt động chung.

Những cuộc tái cơ cấu lớn trước đây có chung một số đặc điểm. Mỗi một cuộc tái cơ cấu đều diễn ra theo phong cách phát triển điển hình, sau khi thử nghiệm ở cấp địa phương. Ví dụ như Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm với việc tái tổ chức một vài quân đoàn cơ giới hóa vào năm 1983. Sau đó, toàn bộ PLA đã được tổ chức thành các tập đoàn quân vào năm 1985. Những cuộc tái cơ cấu quân sự cũng có xu hướng trở thành các bộ phận hợp thành của các chiến dịch mở rộng hơn nhằm tái cơ cấu chính phủ, kinh tế và chính trị.

Tích lũy vốn chính trị và thực hiện chính sách

Trong tất cả các trường hợp tái cơ cấu, Đảng Cộng sản Trung Quốc đều tạo ra sự lãnh đạo và kỷ luật để vượt qua những sự phản đối và thực hiện những sự thay đổi chính sách. Chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng nhiều công cụ chính trị, hành chính và pháp lý cho công việc này. Những công cụ và biện pháp này được sử dụng một phần là nhằm mục đích xây dựng sự đồng thuận, hoặc “tư tưởng thống nhất” theo cách nói của Đảng Cộng sản Trung Quốc, xung quanh một chương trình chính sách được dựa trên hệ thống lý luận mang tính lý thuyết, điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi là lý thuyết chủ nghĩa xã hội hoặc lý luận của đảng. Lý luận này quan trọng đối với tiến trình đó bởi vì nền tảng cho tính hợp pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc về cơ bản nằm ở sự khẳng định của đảng đối với việc áp đặt một hệ phương pháp luận trí thức cho Đảng Cộng sản Trung Quốc các đặc quyền độc nhất vô nhị tiếp cận những sự thật về tình hình xã hội và kinh tế của Trung Quốc. Trọng tâm cốt lõi trong sự chỉ đạo chiến lược và chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc gồm có việc áp dụng những điều rút ra từ lý luận này, được gọi là “hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc”. Như báo cáo của Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giải thích, tất cả các thành tựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc “phụ thuộc vào sự chỉ đạo được rút ra từ lý luận, đường lối, các nguyên tắc hoạt động và những kinh nghiệm của đảng”.

Một sự thay đổi lớn về mặt lý luận do đó đòi hỏi phải có những thay đổi trong chỉ đạo chính sách. Điều ngược lại cũng đúng – bất kỳ thay đổi lớn nào trong sự chỉ đạo chính sách cũng đều đòi hỏi phải có những thay đổi về mặt lý luận để được tiến hành hợp pháp. Quá trình xây dựng sự đồng thuận xung quanh chương trình lý luận và chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đó là trọng tâm của bất kỳ nỗ lực cải cách lớn nào. Khi ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng lý luận đã được sửa đổi của họ để xây dựng sự đồng thuận xung quanh nhu cầu thay đổi chính sách cấp bách, nó tạo ra vốn chính trị cần thiết để thúc đẩy các cơ quan và các quan chức thực hiện những chính sách mới. Quá trình này cần nhiều thời gian và năng lượng, vì nó bao gồm ít nhất 4 bước quan trọng: (1) Đánh giá chiến lược; (2) Phát triển lý luận; (3) Chỉ đạo; (4) Thực hiện.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: