BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2289. THƯ GỬI HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM ĐỊNH KỲ PHỔ QUÁT (UPR) NĂM 2014

Posted by adminbasam trên 30/01/2014

Nguyễn Thanh Giang

Thưa quý vị

Tôi là một nhà Địa Vật lý 78 tuổi hiện sống ở Hà Nội. Tôi không làm chính trị. Công việc chính của tôi là nghiên cứu về Cổ Địa Từ. Tôi đã nghỉ hưu nhưng vì bị dày vò bởi sự tước đoạt các quyền tự do dân chủ, chà đạp lên quyền con người đối với nhân dân tôi nên tôi đã không thể không lên tiếng. Cuối năm 1998, chỉ vì bài viết “Nhân quyền – Khát vọng ngàn đời” (còn lưu trong thư viện online: http://www.nguyenthanhgiang.com) trình bầy những nhận thức phổ quát về nhân quyền, trong đó khẳng định: “Nhân quyền cao hơn chủ quyền” mà tôi bị ông Đỗ Mười – tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ – ra lệnh tống giam. Ngày ấy đã sát Tết Nguyên đán nên một học trò cũ của tôi ở ngành công an nói rằng họ đã xin hoãn chấp hành lệnh. Tuy nhiên đến tháng 3 năm 1999 họ đã tống giam tôi thật sự. Nhờ đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình ở Hoa Kỳ, Pháp, Úc …và sự can thiệp của Quốc hội Hoa Kỳ cùng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ họ đã phải thả tôi ra sau mấy tháng biệt giam. Không xét xử, không luận tội nhưng cũng không xin lỗi.

Tuy chưa bỏ tù lâu dài được tôi nhưng họ đã và đang thường xuyên vây hãm, khống chế, cô lập tôi. Trước đây họ cắt điện thoại, cắt mạng internet, nay họ theo dõi, nghe lén 24/24h. Khi nhận được tín hiệu mà họ cho là khả nghi, họ điều động hàng chục (có khi tới dăm chục) công an bao vây và đặt chốt canh công khai ngay trước nhà tôi. Cuộc vây ráp, bắt bớ mới nhất xẩy ra hôm 29 tháng 11 năm 2013 chỉ vì họ nhận được tin tiến sỹ Phạm Chí Dũng – một nhà hoạt động dân chủ – từ Sài Gòn ra Hà Nội làm việc ghé thăm tôi. Báo chí của ĐCSVN không chỉ ngang nhiên gán ghép tôi: phản bội tổ quốc, phản động, gián điệp… mà còn vu khống, xuyên tạc, bôi bẩn tôi rất thậm tệ. Mặc dù không tìm được bằng chứng luận tội nhưng họ vẫn liên tục khám nhà tôi tới 9 lần (sục cả vào thùng gạo, nhà vệ sinh…), lấy đi hàng tạ tài liệu và thiết bị văn phòng, câu lưu thẩm vấn tôi gần 20 lần…

Dẫu sao, nỗi gian truân của tôi không thể nào so sánh với Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Nguyễn Xuân Nghĩa… Tôi vô cùng xót thương những người vừa có tấm lòng thiết tha vì con người vừa có trí tuệ cao cả như: Trần Huỳnh Duy Thức, Vi Đức Hồi, Đỗ thị Minh Hạnh, Nguyễn Tiến Trung, Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ, Trần Anh Kim… Tôi cũng mong quý vị quan tâm đến những người dù đã được ra tù hay chưa vào tù nhưng đang sống dở chết dở giữa xã hội vì bị kỳ thị, bị khống chế như Lê thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Văn Đài, Phạm Hồng Sơn, Huỳnh Thục Vy…

Không thể không thừa nhận rằng quyền con người ở Việt Nam đã được thăng tiến đáng kể. Tuy nhiên vì đã được xuất phát từ mức vô cùng tồi tệ kể từ khi ĐCSVN du nhập chủ nghĩa Mác Lênin nên cho đến nay nhân dân tôi vẫn còn bị đọa đầy trong trạng thái thật đen tối.

Ông Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của ĐCSVN, từng tuyên bố: “Trí, Phú, Địa, Hào đào tận gốc, trốc tận rễ”. Xin quý vị xem xét lại xem, trong lịch sử nhân loại có cái khẩu lệnh nào phản động hơn thế? Những “công cuộc lớn” của ĐCSVN như: Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, Xét lại chống Đảng… chính là sự nối dài của chủ trương cơ bản của ĐCSVN: diệt tinh hoa dân tộc. Diệt tinh hoa dân tộc chính là tước bỏ quyền sống, quyền phát triển của dân tộc. Cho đến tận bây giờ ĐCSVN vẫn ngang nhiên trâng tráo cướp đoạt quyền của dân tộc, của đất nước. Mỗi độ xuân về, họ trương khẩu hiệu phải mừng Đảng rồi mới được mừng xuân, mừng đất nước. Họ buộc quân đội trước hết phải trung với Đảng, chứ không phải với nước. Họ buộc công an phải là thanh lá chắn của Đảng…

Rõ ràng vấn đề nền tảng của Dân chủ và Nhân quyền ở Việt Nam đã bị hủy hoại từ ngày ĐCSVN chấp chính. Mỗi ngày họ có sửa sang vặt vãnh đôi chút để lấy lòng và lừa mỵ những ai hời hợt cả tin nhưng thực tế vẫn quá tồi tệ.

Tiếc rằng tôi không thể đến trực tiếp với quý vị (Năm 1996 tôi cũng đã từng được mời đến Giơneve để trình bầy một bản báo cáo về Palaeomagnetism tại Hội nghị Địa Vật lý quốc tế nhưng đã bị nhà cầm quyền ngăn trở) nhưng kính mong quý vị hãy chú tâm lắng nghe những đồng sự của tôi là những đại diện cho VOICE, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, No-U Việt Nam, Dân Làm Báo, Con Đường Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam…

Tôi hy vọng quý vị sẽ có đóng góp thỏa đáng cho việc đòi xóa bỏ điều 258 trong bộ luật hình sự và thả các tù nhân lương tâm ở Việt Nam

Hà nội ngày 26 tháng 01 năm 2014

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang

Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay

Trung Văn – Từ Liêm – Hanoi

Email: thanhgiang36@yahoo.com

Mobi: 0984 724 165

 —————————–

To the 18th session of the UN Human Rights Council UPR for Vietnam

Lady and Gentlemen,

I’m a 78 years old Geophysicist currently living in Hanoi. I’m not a politician. My main task at the time was to conduct research on Palaeomagnetism. I had retired but have been bothered by the government’s brutal violation of the people’s freedom and human rights causing me to speak up. At the end of 1998, I was imprisoned by Mr. Do Muoi, the general secretary of the communist party, solely because of my essay “ Nhan Quyen – Khat vong ngan doi” (Human rights – Forever quest) presenting the fundamental ideas about human rights in which I declared “Human rights is higher than state rights”. Those were the days close to Tet celebration and one of my students who worked for the police at the time had asked for a temporary mercy delay of my imprisonment. In March of 1999, they finally executed the order and put me in jail. Protests erupted in the US, French, Australia…the US Congress and the US State department raised concerns, under that pressure they must reluctantly released me after several months of isolated imprisonment. There was no trial, no prosecution and not even an apology to me.

Failing to imprison me for a long period of time, they must now resort to surround my house, harass and isolate me. In the past they had cut off my telephone service, my internet connection and now conduct surveillance and eardrop 24/24h. When they suspect something, they sent in tens of policemen  to surround my house and install a check stop in front of my house. The latest incident occurred on November 29 of 2013 when they received information that Mr. Pham Chi Dung, a democracy activist, would visit me. Without any evident, the communist propaganda printed papers accused me of being a betrayer, a counter-revolution agent and a spy. They had come and searched my house 9 times (they even searched the rice container and the toilet) and despite the fact that they couldn’t find any evident to prosecute me, they took away my research papers, my office equipments and interrogated me almost 20 times ……

Look into the bright side, my suffering can’t be compared with other people such as Mr. Nguyen Van Ly, Nguyen Van Hai (Dieu Cay), Nguyen
Xuan Nghia…… It pains me greatly thinking of other activists who are also
intellects with a heart for human rights such as: Tran Huynh Duy Thuc, Vi Đuc Hoi, Do Thi Minh Hanh, Nguyen Tien Trung, Le Quoc Quan, Cu Huy Ha Vu, Tran Anh Kim …… I urge you to pay attention to people who were released from prison earlier but are living in miserable condition right now due to the government policy of discrimination and harass such as Le Thi Cong Nhan, Pham Thanh Nghien, Nguyen Van Dai, Pham Hong Son, Huynh Thuc Vy……

It is admitted that Human right in Vietnam has made considerable progress. However, because of the fact that it began with terribly low level when the Vietnamese Communist party adopted the Marxist Leninism, my people has been suffered in the darkness of Marxist Leninism shadow ever since.

Mr. Tran Phu, the first general secretary of the communist party, had declared: “Tri, Phu, Dia, Hao, dao tan goc, troc tan re”. In the length of human’s history, have you ever heard such a verbal decree before? The
many “grand plans” of the communist party such as: Cai Cach Ruong Dat, Nhan Van Giai Pham, Xet Lai Chong Dang… are extensions of the core policy of the communist party: elimination of the best of the country. It means taking away people’s right to live, country’s right to progress. Everytime Tet comes, they hang up banners that celebrate the “party” first and then celebrate the season and country. They force the military to be loyal to the “party” first, not country first. They force the police to be the shield and sword of the “party”.

Obviously the foundation of democracy and human right had been destroyed since the day the communist party took power. They had done some
cosmetic modification to mislead the mass but the reality is very bad.

I regret that I can’t be there with you, but I hope that you will pay attention to my colleagues’ reports. Those are representatives from organizations such as VOICE, Mang Luoi Blogger Viet Nam, No-U Viet Nam, Dan Lam Bao, Con Duong Viet Nam, Phat Giao Hoa Hao Truyen Thong, Hoi Ai Huu Tu Nhan
Chinh Tri va Ton Giao Viet Nam…

I hope that you will contribute your voice to a call to abolish the article 258 in the civil law and release all Vietnam political prisoners.

Hanoi, January 26, 2014

Dr. Nguyen Thanh Giang

Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay

Trung Văn – Từ Liêm – Hanoi

Email: thanhgiang36@yahoo.com

Mobi: 0984 724 165

 

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: