BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2228. Học viên Pháp Luân Công giăng băng rôn trước Lăng Hồ Chí Minh

Posted by adminbasam trên 14/01/2014

Pháp luân Đại pháp

5 Đệ tử Đại Pháp trong “Pháp Luân Đại Pháp – Thập Tam Chân Truyền Đệ Tử” tử chiến trước lăng Hồ Chí Minh, gồm:

1. Nguyễn Tăng Lượng; 2. Nguyễn Văn Kiệm; 3. Vũ Hồng Tố; 4. Nguyễn Doãn Kiên; 5. Nguyễn Xuân Trường.

1

23

4

5

6

7

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: