BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2197. THÔNG ĐIỆP NĂM MỚI: VỪA MỚI VỪA…LẠ

Posted by adminbasam trên 07/01/2014

Chu Hảo

07-01-2014

Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng chính phủ có đôi điều mới và lạ.

Lạ là bởi vì xưa nay các vị lãnh đạo nước nhà thường viết thư hoặc làm thơ động viên gửi đồng bào vào dịp Tết Âm lịch, chứ hình như chưa ai gửi thông điệp vào đầu năm Dương lịch. Thông điệp trong tiếng Việt thường được dùng để chỉ các phát biểu chứa các nội dung quan trọng của đại diện nước này với nước khác, hoặc với quốc hội và nhân dân nước mình ( xem chẳng hạn Từ điển tiếng Việt, NXB KHXH, 1994; hoặc Từ điển Bách khoa Việt Nam, NXB Từ điển Bách khoa, 2005 ).

Ở nhiều nước ngoài Thông điệp đầu năm thường là văn kiện công bố lời cam kết thực hiện chính sách mới và chương trình hành động trong năm tới của người đứng đầu cơ quan hành pháp đối với toàn dân. Thông điệp này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng rõ nét tương tự như vậy. Ban đầu có vẻ hơi lạ, nhưng trước lạ sau quen, biết đâu đây lại chẳng là một tiền lệ tốt : đầu năm dân nghe Thủ tướng nói gì để cuối năm xem Thủ tướng làm được những gì theo tinh thần : Dân biết, dân bàn, dân cùng làm và dân kiểm tra.

Trong Thông điệp của Thủ tướng đương nhiên chưa thể tránh khỏi một số ý tưởng và cách diễn đạt cũ hoặc rất cũ, dễ làm cho không ít người chưa thỏa mãn . Chẳng hạn đâu đó vẫn cứ phải kèm theo cụm từ không rõ nghĩa và ít tác dụng như  “…định hướng xã hội chủ nghĩa”; hoặc cứ theo thói quen cũ đặt “toàn Đảng” và “toàn quân”  lên trên “toàn dân” làm giảm bớt phần nào tác dụng của những điều khẳng định mà Thủ tướng trình bày ngay sau đó về Dân chủ và Quyền làm chủ của người dân. Nhưng chúng ta cũng có thể thông cảm được vì sao?

Thông điệp cũng chỉ đề cập đến những vấn đề mà Thủ tướng coi là cấp thiết phải công bố trong dịp này; còn các vấn đề cũng hết sức quan trọng như bảo vệ chủ quyền biên giới và hải đảo, giáo dục, y tế và tệ nạn tham nhũng…chưa được nói tới. Chúng ta hy vọng Thủ tướng cũng sẽ tỏ ra quyết liệt về những vấn đề đó trong các dịp khác.

Những ý tưởng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và thực hiện đổi mới nền nông nghiệp nước nhà đã được Thủ tướng nhấn mạnh ở nhiều bài phát biếu khác và hoàn toàn khả thi.

 Những điểm mới nằm ở trong phần đầu của Thông điệp, đoạn nói về thể chế và mở rộng dân chủ. Chỉ trong khoảng một nghìn chữ mà  đã nhắc lại cụm từ “dân chủ” gần 20 lần và cụm từ “quyền làm chủ của nhân dân” suýt soát 10 lần. Hiếm thấy có một văn kiện chính trị nào mà các cụm từ này lại được nhắc đi nhắc lại một cách rốt ráo như vậy. Thủ tướng đã chỉ rõ rằng : “ Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Nguồn động lực đó phải đến tử Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân”. Đó là chương trình hành động, là cam kết của người đừng đầu cơ quan hành pháp nước nhà. 

Trong đoạn này những giá trị cốt lõi và phổ quát của nền dân chủ hiện đại ( xem chẳng hạn Nền Dân trị Mỹ, De  Tocquevin, NXB Tri thức 2006; hoặc Những mô hình quản lí nhà nước hiện đại, David Held, NXB Tri thức 2013 ) đều được Thủ tướng nhắc đến với sự đoan chắc phải được thực hiện, nhưng thực hiện thế nào là điều không mấy dễ dàng.

Khi khẳng định: “Dân chủ là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người” là Thủ tướng đã công khai bác bỏ quan điểm “ Lich sử tồn tại của tất cả các dân tộc từ xưa đến nay chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp” được khẳng định trong chương đầu của Tuyên ngôn Cộng sản năm 1848. Sau khi thừa nhận: “ Từ chế độ nô lệ lên chế độ phong kiến và từ chế độ phong kiến lên chế độ tư bản là những bước tiến dài về dân chủ”, Ông kêu gọi: “ Chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang  xây dựng phải ưu việt hơn về dân chủ và Đảng [CSVN] phải nắm chắc ngon cờ dân chủ”. Chúng ta buộc phải hiểu rằng chế độ xã hội chủ nghĩa mà ông nói đến ở đây phải khác về căn bản so với chế độ xã hôi chủ nghĩa theo mô hình Xô Viết. Đơn giản là bởi vì trong mô hình xã hội ấy làm gì dân chủ thật sự, nếu có nó đã chẳng sụp đổ sau 70 năm tồn tại. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chỉ có thể nắm được ngọn cờ dân chủ nếu từ bỏ ý thức hệ đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản để trở thành một chính đảng  tiến bộ  trong khối đại đoàn kết dân tộc. Người Pháp thường nói: “ Với chữ nếu ta có thể đút cả thành phố Paris vào trọng lọ!”. Cái sự “ nếu” nói ở về chế độ và đảng ở đây không đến nỗi bất khả tường minh như thế bởi nó phù hợp với xu thế phát triển của thời đai và bởi chúng ta đã bị dồn vào chân tường rồi : cải cách thể chế chính trị để tồn tại và phát triển hay là kiên trì níu kéo cái cũ để lụn bại trong nghèo hèn!

Đây cũng là lần đầu tiên người đứng đầu cơ quan hành pháp nước nhà  tuyên bố với toàn dân tinh thần cót lõi của pháp luật “Người dân có quyền được làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ , công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép”. Pháp luật không thể ngăn cấm những gì đã được ghi trong Hiến Pháp. Vây  thì ngừời dân phải được thực thi ngay các quyền tự do ngôn luận, biểu tình, lập hội…mà không làm bất ổn chính trị xã hội và an ninh quốc gia, không phải đợi các luật cứ bị “treo” mãi nữa.  Đồng thời dân cũng sẽ có ý thức hơn trong việc vượt qua nỗi sợ hãi tố cáo người của công quyền làm trái quy định của luật pháp. Chúng ta phải nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tương đã nhắc nhở nhân dân  thực thi điều này.

Ngoài ra Thông điệp của Thủ tướng  cũng cam kết những điều hệ trọng khác như : thực thi các quyền dân chủ trực tiếp để đảm bào hiệu quả của dân chủ đại diện, hoàn thiện cơ chế phản biện xã hội, Xây dựng, sửa đổi các luật để thực hiện Hiến pháp v.v… Toàn là những điều nhân dân khát khao chờ đợi thực thi, nhưng cũng biêt là chẳng mấy dễ dàng. Có cảm tưởng như Thủ tướng đang dũng cảm lấy đá ghè vào chân mình!

Lạ rồi sẽ trở thành quen, chúng ta mong năm nào Thủ tướng cũng có những thông điệp mới mẻ đến toàn dân như thế!

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: