BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1931. MƯỜI HAI TƯ DUY TRỊ QUỐC MỚI CỦA TỔNG BÍ THƯ TẬP CẬN BÌNH

Posted by adminbasam trên 30/07/2013

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Hai, ngày 29/7/2013

TTXVN (Hong Kong 24/7)

Theo tờ “Tín báo” của Hồng Công số ra ngày 15/7, kể từ khi trở thành Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào trung tuần tháng 11/2012 tới cuối tháng 5/2013, ông Tập Cận Bình đã có tổng cộng 36 bài phát biểu. Theo nguồn thạo tin ở Bắc Kinh, sau khi nghiên cứu các bài phát biểu này, các chuyên gia, học giả thuộc các cơ quan trung ương Trung Quốc và bình luận viên khách mời đặc biệt của tuần san tin tức “Liêu Vọng” thuộc Tân Hoa xã, đã tổng hợp các tư tưởng mới, quan điểm mới, kết luận mới và yêu cầu mới thành 12 nội dung. Những tư duy này, theo cây bút chuyên mục Cổ Lữ (Gu Lu) của tờ Thái Dương, sẽ trở thành nội hàm của “chủ nghĩa Tập Cận Bình” sau này. Dưới đây là nội dung cụ thể của mười hai tư duy trị quốc mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình:

 1. Lần đầu tiên tuyên bố rõ ràng rằng đảng cầm quyền phải dẫn dắt nhân dân Trung Quốc thực hiện “giấc mộng Trung Hoa” – giấc mộng phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, gồm: đất nước giàu mạnh, dân tộc chấn hưng và nhân dân hạnh phúc, ông Tập Cận Bình đồng thời cũng giải thích một cách hệ thống nội hàm thực chất, con đường thực hiện, lực lượng cần phải dựa vào và ý nghĩa lịch sử của “giấc mộng Trung Hoa”, để “giấc mộng Trung Hoa” trở thành khúc nhạc hối thúc, tư tưởng dẫn dắt và ngọn cờ tinh thần của những tiến bộ phát triển của Trung Quốc ngày nay.
 2. Thực hiện “giấc mộng Trung Hoa” phải kiên trì con đường Trung Quốc, tức là con đường xã hội chu nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc. Phải tiếp tục kiên định tự tin về con đường, tự tin về lý luận và tự tin về chế độ (đã chọn), tiến cùng thời đại phát triển chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, không ngừng làm phong phú đặc sắc thực tiễn, đặc sắc lý luận, đặc sắc dân tộc và đặc sắc thời đại của chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc.
 3. Lạc hậu sẽ chịu đau đớn, phát triển mới có thể tự cường. Phát triển là con đường cơ bản để xây dựng nền tảng vật chất, văn hóa của “giấc mộng Trung Hoa”, là vấn đề cốt lõi giải quyết tất cả các khó khăn gặp phải trên con đường tiến lên phía trước. Phải kiên trì lấy việc phát triển khoa học làm chủ đề, lấy việc đẩy nhanh công tác chuyển đổi phương thức phát triển làm biện pháp chủ đạo, thúc đẩy điều chỉnh mang tính chiến lược về cơ cấu kinh tế, quyết không hi sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế.
 4. Cải cách mở cửa là một lần thức tỉnh vĩ đại trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kiên trì đưa công cuộc cải cách mở cửa đi vào chiều sâu, là sức sống của sự tiến bộ phát triển của Trung Quốc, là con đường tất yếu của việc kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, cũng là biện pháp then chốt quyết định vận mệnh của Trung Quốc, việc thực hiện “hai mục tiêu trăm năm” (tới năm 2020, nghĩa là Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập được 100 năm, đưa GDP bình quân đầu người lên mức gấp đôi so với năm 2010 và tới giữa thế kỷ 21, nghĩa là khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập được 100 năm, hoàn thành việc xây dựng Trung Quốc trở thành xã hội khá giả toàn diện, văn minh, dân chủ, hài hòa) và công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Cải cách mở cửa chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc.
 5. Kiên trì nguyên tắc một phút một giây cũng không được quên ý thức tôn chỉ. Quần chúng liên quan tới sự tồn vong của đảng, phải kiên trì ý thức tôn chỉ toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, duy trì mối liên hệ máu thịt với quần chúng nhân dân mới có thể không chuốc lay thất bại, phải kịp thời, sẵn sàng tìm hiểu suy nghĩ, nguyện vọng, lo lắng và nhu cầu bức thiết của quần chúng, thực hiện công tác quần chúng một cách sát thực, sâu sắc, tỉ mỉ và thấu đáo. Khá giả hay không khá giả, vấn đề then chốt là phải nhìn vào vùng nông thôn.
 6. Lần đầu tiên đề cập tới mục tiêu mới của việc xây dựng “Trung Quốc pháp trị”, lần đầu tiên đưa ra phương châm “lập pháp khoa học, chấp pháp nghiêm minh, tư pháp công chính”, lấy đây làm bước đi quan trọng thực hiện “giấc mộng pháp trị” và “giấc mộng Trung Hoa”, đề cao phương châm chiến lược cơ bản “trị quốc theo hiến pháp” và “trị quốc theo pháp luật”, nhấn mạnh tới việc hình thành môi trường pháp trị để mọi người “không muốn vi phạm pháp luật, không thể vi phạm pháp luật và không dám vi phạm pháp luật”, nỗ lực để quần chúng nhân dân đều cảm thấy công bằng chính nghĩa trong từng sự kiện liên quan đến pháp luật.
 7. Hiện nay, việc kiên trì thực hiện phương châm “đảng phải quản lý đảng, nghiêm trị đảng” trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Lý tưởng cách mạng của người đảng viên cộng sản là trên hết, kỉ luật sắt là truyền thống (của đảng), quyết không cho phép xảy ra chuyện “trên có quyết sách, dưới có đối sách”. Cán bộ lãnh đạo các cấp phải lấy mình làm gương, gương mẫu đi đầu, thực hiện 8 quy định về cải tiến tác phong của Trung ương, loại bỏ “bốn tệ nạn” là chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc và lối sống xa hoa mà quần chúng ghét cay ghét đắng, để dân chúng không ngừng nhìn thấy hiệu quả và những thay đổi thực tế.
 8. Đưa công tác chống tham nhũng và xây dựng sự thanh liêm vào chiều sâu. Trong 36 bài phát biểu của Tập Cận Bình, có 13 bài nói tới vấn đề chống tham nhũng và xây dựng sự thanh liêm, chỉ rõ phải kiên trì nguyên tắc “đánh cả hổ (quan chức cấp cao ở trung ương) lẫn chuồn chuồn (quan chức địa phương)”, nhấn mạnh phải để quyền lực vận hành nơi ánh sáng, nhốt quyền lực vào “lồng chế độ”, hình thành cơ chế trừng phạt để không dám tham nhũng, cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng, cơ chế bảo đảm để không dễ tham nhũng, bảo đảm cán ‘bộ lãnh đạo làm tới chức vị cao, nhưng không lạm quyền, giữ chức vụ cao, nhưng không tư lợi.
 9. Thực hiện “giấc mộng Trung Hoa” tức là giấc mộng cường quốc, phải đồng thời thực hiện giấc mộng cường quân (quân đội mạnh). Trung Quốc phải xây dựng quân đội nhân dân nghe theo sự chỉ huy của đảng, có thể đánh thắng trận và có tác phong tốt đẹp. Quân đội mạnh phải có sức mạnh “phản kích hạt nhân” bảo vệ an ninh quốc gia, lấy đây làm biện pháp phản kích cuối cùng trong trường hợp bất đắc dĩ. Quân đội Trung Quốc mạnh nhưng mạnh không phải đề xưng bá, vĩnh viễn không xưng bá và không tranh bá.
 10. Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai bờ (eo biển Đài Loan) phát triển hòa bình, thúc đẩy hai bờ hòa bình thống nhất, xúc tiến hợp tác kinh tế giữa hai bờ theo tinh thần đồng bào cùng một nhà, tăng cường đối thoại cấp cao trong lĩnh vực kinh tế, nâng cao mức độ chế độ hóa trong hợp tác kinh tế; đồng bào hai bờ đoàn kết hợp tác, chung tay làm “giấc mộng Trung Hoa” trở nên viên mãn.
 11. Trung Quốc kiên trì đi theo con đường phát triển hòa bình, nhưng “quyết không hi sinh lợi ích cốt lõi của đất nước, bất cứ nước nào cũng đừng hi vọng chúng ta (Trung Quốc) đem lợi ích cốt lõi ra trao đổi, đừng hi vọng chúng ta ăn quả đắng từ việc làm tổn hại chủ quyền đất nước, an ninh quốc gia và lợi ích phát triển của chúng ta”. Trung Quốc là nước đang phát triển, kiên trì phát triển mở cửa, phát triển hợp tác và phát triển cùng thắng.
 12. Một loạt bài phát biểu của ông Tập Cận Bình đã thể hiện quan điểm duy vật lịch sử và phép biện chứng của Chủ nghĩa Mác. Ví dụ: lần đá qua sông và tăng cường thiết kế thượng tầng là thống nhất biện chứng; hay như con đường phát triển của một quốc gia có thích hợp hay không, chỉ có người dân quốc gia đó mới có quyền phát ngôn lớn nhất… Tập Cận Bình kiên trì nguyên tắc mọi việc phải xuất phát từ thực tế, tất cả đều phải được thực tế kiểm nghiệm./.

 

4 bình luận tới “1931. MƯỜI HAI TƯ DUY TRỊ QUỐC MỚI CỦA TỔNG BÍ THƯ TẬP CẬN BÌNH”

 1. Alabama said

  Mời quý độc giả tham khảo thêm bài viết này của GS Michael Pettis, Đại học Bắc Kinh đăng trên http://www.cnn.com ngày 31/7/2013. Việt Nam cũng tương tự và có một số điểm khác nguy hiểm hơn:

  KINH TẾ TRUNG QUỐC CÓ SỤP ĐỔ?
  Michael Pettis, Phóng sự đặc biệt gửi CNN
  29/7/2013 – Cập nhật lúc 14:56 GMT

  Chúng ta có nên quan ngại về Trung Quốc không?
  BBT cnn.com: Michael Pettis là Giáo sư Tài chính tại Đại học Bắc Kinh, là Viện sỹ Thông tấn Cao cấp tại Viện Tư vấn vì Hòa bình Thế giới Carnegie (Carnegie Endowment for International Peace) và là tác giả của tập sách “Cuộc Tái cân bằng Vĩ đại – The Great Rebalancing” (Nhà xuất bản Đại học Princeton). Michael Pettis
  (CNN) – Sau nhiều năm phấn khích với mức độ tăng trưởng nhanh của Trung Quốc và việc nước này vươn lên thống trị nền kinh tế toàn cầu một cách thuyết phục, câu chuyện trung Hoa đã chuyển qua một bước ngoặt tồi tệ. Trung Quốc – dường như đang thể hiện, đang sắp sửa đổ vỡ, và trên con đường đó, có thể sẽ kéo kinh tế thế giới đi xuống theo cùng với nó.
  May mắn là câu chuyện mới này có lẽ cũng rối rắm như câu chuyện trước đó.
  Mô hình kinh tế Trung Quốc phụ thuộc nặng nề vào đầu tư và nợ vay. Không nên lấy làm ngạc nhiên khi thấy sau nhiều năm tăng trưởng khủng khiếp dựa vào các khoản đầu tư vô tội vạ, chi tiêu đầu tư của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng và năng lực chế tạo đang giảm dần.
  Trong cùng thời kỳ đó, mức nợ bùng phát do các khoản tiền vay được đổ vào các dự án đường cao tốc, sân bay, nhà máy cán thép, các tổ hợp đóng tàu, đường sắt cao tốc và các khu căn hộ, văn phòng cho thuê nhiều hơn nhu cầu đất nước có thể sử dụng một cách có lợi.
  Ngược thời gian về thời điểm năm 2006, một số ít các nhà kinh tế đã dự báo rằng Trung Quốc có thể phải đối mặt với vấn đề nợ nần nghiêm trọng. Vào năm 2010, điều này đã thực sự xẩy ra, ngay cả với những người Trung Hoa khờ khạo và phấn khích nhất.
  Để tránh rủi ro từ khủng hoảng nợ, Trung Quốc phải chấm dứt hoặc tạm dừng việc chi tiêu. Hiện tại, Bắc Kinh đang muốn tái cân bằng nền kinh tế, thoát khỏi việc phụ thuộc vào đầu tư và nợ nần, và nâng cao vai trò của tiêu dùng như là một động lực của tăng trưởng.
  Nhưng điều này không thể xẩy ra ngoại trù chấp nhận một mức tăng trưởng thấp hơn.
  Vậy thì điều gì sẽ xẩy ra tiếp theo – Trung Quốc sẽ sụp đổ hay không? Có lẽ là không. Một sự sụp đổ tài chính thực ra là một dạng tháo chạy của ngân hàng. Cho tới khi khả năng tín dụng của chính phủ (Trung Quốc) còn cao, các ngân hàng sẽ được bảo đảm và việc quản lý đồng vốn vẫn được duy trì. Không có dấu hiệu gì cho thấy Trung Quốc sẽ trải qua điều giống như ngân hàng tháo chạy.
  Một điều dễ thấy hơn là trong những năm sắp tới, Mức tăng GDP của Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm khi nước này tập trung vào khuyến khích tiêu dùng.
  Tỷ lệ tăng trưởng trong suốt nhiệm kỳ lãnh đạo này của Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều khả năng không vượt qua mức trung bình 3% – 4% nếu việc tái cân bằng kinh tế được vận hành tốt.
  Mức tăng trưởng thấp hơn như thế có phải là một thảm họa đối với Trung Quốc? Chắc chắn như vậy. Sẽ là một khác biệt quá lớn so với mức tăng trưởng hàng năm khoảng 10% trong gần ba thập niên. Liệu một mức tăng trưởng thấp hơn rất nhiều như vậy có tạo ra một nạn thất nghiệp cao và một sự hỗn loạn cho nền kinh tế? Một số chuyên gia phân tích đang e ngại những kịch bản như vậy. Nhưng nền kinh tế Trung Quốc, cho tới nay, đã tỏ ra sức kháng cự mãnh liệt khi trải qua giông tố như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua.
  Bắc Kinh đang đối diện với các thách thức to lớn ở phía trước. Mức độ tăng trưởng cao của Trung Quốc là một mối lợi cho các doanh nghiệp lớn, cho nhà nước, cho tầng lớp tinh hoa giàu có và đầy quyền lực. Điều chính phủ Trung Quốc cần phải làm là điều chỉnh lại mức tăng trưởng sao cho thu nhập bình quân của hộ gia đình có thể tăng lên và người tiêu dùng có thêm tiền để chi tiêu.
  Điều này không dễ đạt được, nhưng có một vài dấu hiệu tích cực. Chính phủ của ông Tập dường như đã quyết định thực hiện các thay đổi cần thiết, cho dù phải trả giá bằng mức tăng trưởng thấp hơn nhiều.
  Cho dù mức tăng GDP giảm nhưng nếu thu nhập bình quân hộ gia đình tăng khoảng 5 – 6% một năm sẽ đưa Trung Quốc vào con đường phát triển đúng hướng.
  Đối với phần còn lại của thế giới, không có lý do gì phải sợ hãi vì sự hãm phanh của kinh tế Trung Quốc. Trái ngược với niềm tin phổ biến, thực ra, Trung Quốc không phải là đầu máy tăng trưởng toàn cầu. Nó chỉ thuần túy là một hợp phần số học lớn nhất của tăng trưởng toàn cầu. Điều quyết định mức tăng trưởng toàn cầu là nhu cầu. Trung Quốc, với mức thặng dư mậu dịch lớn, không phải là một nguồn cầu đối với thế giới.
  Nói cách khác, điều tác động tới thế giới không phải là Trung Quốc tăng trưởng nhanh như thế nào, mà là mậu dịch của Trung Quốc với các đối tác nước ngoài diễn ra như thế nào. Nếu Trung Quốc tái cân bằng theo một cách có trật tự, nhập khẩu sản phẩm chế tạo và dịch vụ của họ sẽ tăng nhanh hơn xuất khẩu. Điều này sẽ tốt cho thế giới.
  Điều khác nữa là, ngành công nghiệp chế tạo thế giới, vốn đã thua lỗ do xuất khẩu của Trung Quốc, sẽ được hưởng lợi. Khi tiền công của công nhân Trung Quốc tăng lên, họ sẽ có nhiều tiền hơn để mua sản phẩm và dịch vụ tại nhà – điều này có nghĩa là các nước đang phát triển khác có cơ hội để cạnh tranh trong xuất khẩu nếu họ đưa ra mức tiền công thấp hơn.
  Không nghi có gì nghi ngờ rằng Bắc Kinh phải trải qua một chặng đường dài phía trước khi điều hành một nền kinh tế to lớn, nhưng vào lúc này không có gì là bất ngờ hay không mong đợi về việc giảm tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc. Việc này có thể làm lợi cho người dân Trung Hoa và cho nền kinh tế thế giới.

  Michael Pettis
  Nguồn http://www.cnn.com -Chuyển ngữ: Alabama

 2. Phuonglan said

  Đảng csvn cũng nói những điều như vậy, đâu chỉ có ông Tập. Nhưng cái thói của ta cũng như tầu nói thì hay, toàn từ cao đẹp vì dân vì nước, nhưng làm thì tàn bạo, coi dân chẳng ra gì.

 3. Khách said

  – “Các thế lực thù địch từ nay hết tuyên truyền, đảng ta đang khủng hoảng về lý luận, khủng hoảng về đường lối chính trị nữa nhé!”
  Đó là “thu hoạch” của tầng lớp cán bộ cao cấp, bộ trưởng, thứ trưởng CH xhcn sau khi về…Bắc Kinh – “trao đổi kinh nghiệm” với “bạn”.

 4. Sơn Hà said

  TTXVN là loa nhai lại cho tập đoàn Bắc Kinh hay sao

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: