BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1920. Thông báo khẩn về vụ tuyệt thực của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải-Điếu Cày

Posted by adminbasam trên 25/07/2013

Tại Trại giam số 6, Nghệ An, từ ngày 24/6/2013

1

2

.

THÔNG BÁO KHẨN VỀ VỤ TUYỆT THỰC

CỦA TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM NGUYỄN VĂN HẢI-ĐIẾU CÀY

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

Chúng tôi, những công dân Việt Nam có tên dưới đây, vừa có mặt tại Nghệ An vào ngày 22/07/2013 để gặp gỡ trực tiếp thân nhân của Tù nhân Lương tâm Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và hai (02) cơ quan nhà nước: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An và Trại giam (tức Nhà tù) số 06 nơi đang giam giữ Điếu Cày.

Qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp, tìm hiểu, chất vấn, chúng tôi rút ra một số kết luận sau đây:

I. Việc tuyệt thực của ông Điếu Cày là sự thật. Ngoài những thông tin khả tín khác, việc tuyệt thực của ông Điếu Cày (nhằm phản đối quyết định phi pháp cưỡng bức ông Điếu Cày nhận tội của Nhà tù số 06) đã được xác nhận qua phát ngôn của ông Nguyễn Quốc Ấn, Phó phòng 04, Viện Kiểm sát Nhân dân (Viện KSND) tỉnh Nghệ An vào sáng ngày 22/07/2013: “Chúng tôi đang chờ hồ sơ báo cáo về việc ông Nguyễn Văn Hải tuyệt thực ở trại giam số 06.

II. Giới chức Nhà tù số 06 thể hiện một thái độ khuất tất, vô trách nhiệm, che giấu việc ông Điếu Cày tuyệt thực. Ngày 20/07/2013 Đại úy Nguyễn Văn Diệu đã nói với gia đình rằng Nhà tù số 06 đã chuyển đơn khiếu nại của ông Điếu Cày (viết ngày 24/06/2013) tới Viện KSND Nghệ An. Tuy nhiên, ngày 22/07/2013 ông Trần Danh Tiến tại Viện KSND Nghệ An đã xác nhận bằng văn bản cho gia đình ông Điếu Cày rằng Viện KSND Nghệ An chưa nhận được văn bản đó. Trong buổi chiều ngày 22/07/2013, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến thái độ trốn tránh, lừa gạt, vô trách nhiệm của những người đại diện cho giới chức Nhà tù số 06.

III. Tính mạng của Tù nhân Lương tâm Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) đang ở trong tình trạng hết sức nguy hiểm.

Tính đến hôm nay (25/07/2013) ông Điếu Cày đã tuyệt thực 32 ngày liên tiếp để phản đối sự cưỡng ép nhận tội của Nhà tù số 06. Theo gia đình cho biết, ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) sẽ chỉ dừng tuyệt thực khi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ an hồi âm và giải quyết các khiếu nại tố cáo của ông nêu trong lá đơn ngày 24/06/2013.

Với những lý lẽ trên, chúng tôi khẩn thiết:

1. Yêu cầu: Tổng cục 8 Bộ Công an, Trại giam số 06, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An và các cơ quan hữu quan phải khẩn cấp đáp ứng các đòi hỏi đúng pháp luật của người khiếu nại, tố cáo – Tù nhân Lương tâm Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) đang tuyệt thực – nhằm cứu tính mạng đang bị đe dọa từng ngày của Tù nhân Lương tâm Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày).

2. Kêu gọi: Công luận, các cơ quan truyền thông, các tổ chức dân sự vì quyền con người, các cơ quan ngoại giao và mọi cá nhân, trong và ngoài Việt Nam, hãy lên tiếng, hành động và tiếp tục lên tiếng, hành động mạnh mẽ hơn nữa để cứu tính mạng Tù nhân Lương tâm Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) – một con người chính trực, nghĩa khí, đang lấy mạng sống của bản thân để chống lại bất công và đấu tranh cho tự do, công bằng của xã hội.

Trân trọng,

Nguyễn Thúy Hạnh                   Phan Trọng Khang                              Vũ Quốc Ngữ

 

Đặng Bích Phượng                             Phạm Hồng Sơn                        Nguyễn Tường Thụy

J.B. Nguyễn Hữu Vinh

Nơi gửi: Công luận trong và ngoài Việt Nam; như đã nêu trong văn bản.

.

Urgent Announcement Over Ongoing Hunger Strike

of Prisoner of Conscience Nguyen Van Hai (Alias Dieu Cay)

 

Hanoi, 25 July, 2013

 

We, Vietnamese citizens the undersigned, who went right in Nghe An on July 22, 2013 to meet in person relatives of Prisoner of Conscience Nguyen Van Hai and work with the representatives of the Nghe An province’s Department of Procuracy and Prison No. 6 where Mr. Hai has been serving his 12-year-term for just exercising the fundamental freedoms.

After finding facts, we are convinced to conclude as below:

I. It is true that Mr. Hai has fasted against the illegal decision by the authorities of the Prison No. 6. Mr Hai’s hunger strike was confirmed on July 22, 2013 by Mr Nguyen Quoc An, Deputy Head of Office No. 4 of the Nghe An province’s Department of Procuracy as his reply: “We have been expecting a report from the Prison No 06 over convicted Nguyen Van Hai’s hunger strike.

II. The authorities in the Prison No.6 behaved irresponsible, elusive and deceptive over questions on Mr. Hai’s hunger strike. As examples as while on July 20, 2013 Captain Nguyen Van Dieu of the Prison No 6 told Mr Hai’s son that the Prison No. 6 had forwarded all Mr Hai’s petitions to Nghe An province’s Department of Procuracy, on July 22, 2013, Mr Tran Danh Tien, an official of Nghe An province’s Department of Procuracy, issued a written confirmation that his Department had never seen any petitions signed by convicted Nguyen Van Hai from the Prison No 6. Right in the afternoon of July 22, 2013 we eye-witnessed the indifferent, irresponsible and misleading conduct of the representatives of the Prison No 6.

III. The well-being of Prisoner of Conscience Nguyen Van Hai is in a critical state and his life may be counted down by days.

Upon today as of July 25, 2013, Mr Hai has been on hunger strike for the past 32 days to protest the Prison No 6’s coercing him into pleading guilty.

Mr Nguyen Van Hai told his son in a brief visit on July 20, 2013 that he would not stop hunger strike unless the Nghe An province’s Procuracy responds to his petition and investigate his denunciation against the prison’s authorities.

Thus, we heartily demand that the Prison Management Department No 8 of Ministry of Public Security, the Prison No 6, the Procuracy in Nghe An province and other relevant governmental establishments urgently satisfy Prisoner of Conscience Nguyen Van Hai’s legal requirements so he could stop hunger strike as soon as possible.

We vigorously call upon Vietnamese people and foreigners, media outlets, human rights organizations all around the world and foreign diplomatic missions in Vietnam to voice for and act more strongly to save the life of Prisoner of Conscience Nguyen Van Hai, who has proved integral and dedicated his own life in fighting for freedoms and against injustice.

 

Sincerely,

Nguyen Thuy Hanh                   Phan Trong Khang                              Vu Quoc Ngu

 

 

Đang Bich Phuong                             Pham Hong Son                        Nguyen Tuong Thuy

 

 

J.B. Nguyen Huu Vinh

—————————

Annonce urgente sur le jeûne de protestation du prisonnier de conscience

Nguyen Van Hai – Dieu Cay

 

Hanoi, 25 Juillet 2013

Nous, les citoyens vietnamiens nommés ci-dessous, sommes rendus à Nghệ An le 22 Juillet 2013 afin de rencontrer la famille du prisonnier de conscience Nguyen Van Hai (Dieu Cay) et deux (2) établissements gouvernementaux : le Parquet populaire de Nghe An et le Centre de détention (Prison) numéro 6 où est détenu Dieu Cay.

A l’issu des rencontres, recherches, entretiens et discussions nous sommes arrivés à des conclusions suivantes :

I.    La grève de faim de M. Dieu Cay est réelle. A part d’autres sources crédibles, cette grève (dans le but de protester contre les décisions illégales, lui forcer à admettre sa culpabilité, de la Prison n◦. 6) a été confirmée par la déclaration de M. Nguyen Quoc An, Directeur Adjoint du Bureau 4, du Parquet populaire de Nghe An, le matin du 22 Juillet 2013 : « Nous attendons le rapport sur la grève de faim de M. Nguyen Van Hai du Centre de Détention n◦. 6 ».

II.Les autorités de la Prison n◦. 6 sont d’une attitude douteuse, irresponsable, et cherchent à dissimuler la réalité sur la grève de faim de M. Dieu Cay. Le 20 Juillet 2013, le Capitaine Nguyen Van Dieu a dit à la famille que la Prison n◦.6 a envoyé la réclamation de M. Dieu Cay (faite le 24 Juin 2013) au Parquet populaire de Nghe An. Pourtant le 22 Juillet 2013, M. Tran Danh Tien du Parquet populaire de Nghe An a affirmé par écrit à la famille de M. Dieu Cay que le Parquet n’a jamais reçu ce document. Dans l’après-midi du 22 Juillet 2013, nous avons assisté aux comportements évasifs, irresponsables et trompeurs des représentants de l’autorité de la Prison n.6.

II.La vie du prisonnier de conscience Nguyen Van Hai (Dieu Cay) est dans un état alarmant.

Comptant aujourd’hui (25 Juillet 2013) M. Dieu Cay a jeûné pendant 32 jours consécutifs pour protester contre les contraintes pour lui faire admettre sa culpabilité par la Prison n◦. 6. Selon la famille, M. Nguyen Van Hai (Dieu Cay) ne cessera sa grève si et seulement si le Parquet populaire de Nghe An répond et résout ses réclamations évoquées dans la requête faite le 24 Juin 2013.

Se fondant sur les arguments ci-dessus, nous urgemment :

1. Réclamons : Le 8e Département General du Ministre de la Sécurité Publique, la Prison n◦.6, le Parquet Populaire de Nghe An et les institutions gouvernementales concernées, doivent adresser une réponse urgente aux demandes légitimes et conformes a la loi du plaignant-prisonnier de conscience Nguyen Van Hai (Dieu Cay) actuellement en grève de faim– dans le but de sauver la vie, constamment menacée, du prisonnier de conscience Nguyen Van Hai (Dieu Cay).

2. Appelons le public, les medias, les organisations civiles des droits de l’homme, les corps diplomatiques et tous les individus, à prendre parole et action, à continuer encore plus persévérant afin de sauver le prisonnier de conscience Nguyen Van Hai (Dieu Cay) – un individu honnête, droit, courageux, et qui risque sa vie pour s’opposer à l’injustice et lutter pour une société libre et équitable.

Cordialement,

Nguyen Thuy Hanh                   Phan Trong Khang                              Vu Quoc Ngu

 

Đang Bich Phuong                             Pham Hong Son              Nguyen Tuong Thuy

 

J.B. Nguyen Huu Vinh

 

 

30 phản hồi to “1920. Thông báo khẩn về vụ tuyệt thực của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải-Điếu Cày”

 1. sinh vien Van lang…

  […]Thông báo khẩn về vụ tuyệt thực của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải-Điếu Cày – BS | Vô Ngã[…]…

 2. […] Công an nhân dân Mời xem lại:  – Thông báo khẩn về vụ tuyệt thực của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải-Điếu… (Ba Sàm). – Yêu cầu Chủ tịch Nước và Chính phủ Việt Nam khẩn cấp giải […]

 3. VN giữa cơn ác mộng! said

  Ba mươi chín ngày tuyệt thực, không ai có thể còn sống! Người chết đã chết, không ai có thể làm cho người chết sống lại. Đã giết người chết, xin đừng hành hạ người còn sống thêm nữa, chị Nguyễn Văn Hải vợ anh và cháu Nguyễn Chí Dũng con trai của anh!

  Trong ba ngày nữa, nếu những người đứng đầu nhà nước cộng sản không cho biết tin tức gì về anh Nguyễn Văn Hải Điếu Cày, có nghĩa là anh đã chết!

  Và nếu đây là sự thật, thì đây là thêm một bằng chứng nữa về bộ máy cai trị Việt Nam hiện nay đang do Trung cộng điều khiển!

  Là người Việt Nam, còn biết mình là người Việt Nam, không ai có lòng dạ nào ăn ở bất nhân, thất đức với một người yêu nước như anh Nguyễn Văn Hải đến như thế!

 4. […] […]

 5. Đăng Quang said

  Đã nhiều ngày,nay mới có máy tính để gửi còm.
  Đề nghị BTV/ABS thấy còm nào vớ
  thì hốt,nhốt,xóa liền.Không phải
  câu nệ gì đám DLV ngu xuẩn này.
  TỰ DO CHO ĐIẾU CÀY!
  TỰ DO CHO DÂN TỘC VIỆT NAM!
  HÃY ĐI CHẾT ĐI,BÈ LŨ
  ĐỘC TÀI,PHẢN BỘI!

 6. Mèo Con said

  Có một số bác bắt đàu vào đây sủa bậy. Rọ mõm chúng lại bác BTV ợ! Để bực mình lắm.

  —-
  BTV: Cám ơn bác. Đã nhốt lại rồi. Còm như vậy, không xóa thì làm bà con bực, mình nhưng xóa thì chúng gào lên, sao lại xóa còm của chúng.

  • Koon said

   Ngày xưa tuyệt thực thì đưa tận mây xanh, ngày nay cũng vì đất nước Điếu Cày tuyệt thực thì chúng sủa ngậu xị. Lịch sử sẽ phán xét, lòng yêu nước không dành riêng cho ai. Chưa chắt những gì ta nghe về chuyện mấy mươi năm trước đã là sự thật và “vĩ cuồng” vẫn là một từ khá phổ biến ở Việt Nam

 7. ma nu said

  Hay cho cái bọn rỗi hơi ăn c[…]

 8. Long thieu gia said

  Nhịn hay không là do […]

 9. NCH said

  Cũng nên yêu cầu có thông tin chính thức về nhà văn tù nhân Nguyễn Xuân Nghĩa, người đã cho biết Điếu Cày tuyệt thực…”nghe đồn” đã bị trả thù bằng biệt giam
  Cũng không nên quên cám ơn chị Nguyễn thị Nga, người đã đưa tin ra công luận.

 10. ao so mi said

  lắm cmt điên rồ thật đấy

 11. The Hero said

  Mùa Xuân Á Rập đã gần kề VN !
  Khi một sinh viên người Tunisie tự thiêu để phản đối việc bất công của nhà cấm quyền Tunisie thì anh cũng không ngờ là cái chết của anh đã thay đổi mạng sống của hàng triệu người : Đó cũng là khởi nguồn cho Mùa Xuân Á Rập làm đổ sụp hằng chục chế độ độc tài tại Trung Đông !
  Nếu lỡ anh Điếu Cầy có nằm xuống , tức khắc sẽ có một trận cuồng phong dữ dội kéo theo Mùa Xuân Á Rập về VN , đặt khởi điểm cho […]

 12. […] MỚI CHỐNG MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY CHÍNH BIẾN TẠI AI CẬP: NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC Thông báo khẩn về vụ tuyệt thực của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải-Điếu… Thông tin, hình ảnh từ Viện kiểm sát Nghệ An liên quan cuộc tuyệt thực của […]

 13. Hà Miễng said

  Tôi đòi hỏi phải thả Điếu cày Nguyễn văn Hải.
  Cảm ơn 7 trí thức yêu nước đã ra thông báo để mọi người biết.

 14. Vũ Ngày Mai said

  Yêu cầu nhà cầm quyền VN trả tự do cho anh Nguyễn Văn Hải.

 15. Cu Huy Ha Vu tuyệt thực khuất phục được sự tàn bạo chuyên chinh vô sản.
  lần này, việt cọng quyết xâm phạm nhân quyền bất chấp Điếu Cày nguy kĩch bước sang ngày thú 32 tuyệt thuc, dỂ phá vỡ cuộc đi Mĩ của chu tịch nước 4Sang

 16. MC said

  Phản đối chế độ nhà tù của chính quyền CHXHCNVN. Tự do cho Nguyễn Văn Hải(Điếu Cầy)

 17. Phạm Lâm said

  Công lý cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải- Điếu Cày

 18. The Bell said

  Thật đau lòng !
  Tôi chẳng biết làm gì bây giờ cả, chỉ biết dõi theo tình hình chuyển biến thế nào thôi. […]

 19. Alabama said

  Những người dân Vệt Nam còn có nhận thức về Đồng bào, Nhân dân và Đất nước hãy lên tiếng mạnh mẽ, tạo nên một phong trào ủng hộ Điếu Cày rầm rộ trên không gian internet để cứu mạng sống của “Tù nhn Lưng tâm” Nguyễn Văn Hải! Nếu chinh quyền này có thể giết chết Nguyễn Văn Hải bằng cách này thì họ sẽ tiếp tục làm như vậy, cho đến con số khoảng 170.000 người (CCRĐ) hay 3 triệu người (Nội chến 2 miền)thì họ sẽ tuyên bố sai lầm, nhận lỗi và rút khăn ra lau nước mă!
  Không! Chúng ta không cho phép họ làm như vậy nữa! Mỗi cá nhân hãy lên tiếng kịch lệt phản đối hành đông bất nhân này của nhà cầm quyền, góp phần thức tỉnh lương tâm đã hoen ố của họ, không cho phép họ làm đối xử tàn ác với người dân, và đánh thức lương tri của cộng đồng quốc tế!
  Hãy cùng nhau cứu lấy Điếu Cày!

 20. binhloanvien said

  Chính quyền này là một bầy sói đội lốt người!

 21. Phạm Đình Trọng said

  Cảm ơn các Anh, các Chị Nguyễn Thúy Hạnh, Phan Trọng Khang, Vũ Quốc Ngữ, Đặng Bích Phương, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Hữu Vinh đã mang hồn thiêng của núi sông Việt Nam, đã mang khí phách của giống nòi Việt Nam, đã mang hào khí của lịch sử Việt Nam và đã mang tình cảm của chúng tôi đến với một người Việt Nam nghĩa cả Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

 22. T.T. said

  Trong số mấy ngài “tứ trụ” hiện giờ, có TT Nguyễn Tấn Dũng là cựu chiến binh chống Mỹ đấy, sao không một mảy may động lòng trước đồng đội cùng chiến hào? Mấy ngài kia chưa một lần cầm súng, chưa biết thế nào là hi sinh đổ máu, chưa biết thế nào là tình đồng đội đã đành…
  Hay chính ngài lại là người ra tay trừng trị mạnh nhất?
  Đồng đội cùng chiến hào bảo vệ đất nước nay đã bị đẩy về 2 ngả: Dâng đất nước cho Tàu cộng >< Đuổi sạch Tàu cộng ra khỏi đất nước.
  Thật đau lòng khi nhắc Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày với cái danh xưng "cựu chiến binh, chiến sĩ đặc công "!

 23. Bao công VN said

  Đề nghị bằng mọi cách, bà con hãy gửi đơn này cho tổng thống Obama để ông ấy biết sự đẹp mặt của nhà cầm quyền VN hiện nay trong cuộc gặp cậu sang.

 24. […] THÔNG BÁO KHẨN VỀ VỤ TUYỆT THỰC CỦA TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM NGUYỄN VĂN HẢI – ĐI… (Ba Sàm). – Phỏng vấn BS Phạm Hồng Sơn: ‘Cần khẩn cấp can thiệp cho […]

 25. Xóa Điều 4 hiến pháp said

  căm ghét cái lũ “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” (theo điều 4 hiến pháp) quá!

 26. […] Nguồn: Basam […]

 27. FAQ said

  Một Đảng đã từng tham gia cùng các đảng phái khác trong cuộc kháng chiến chống thực dân ngày trước, dần dần tận dụng cơ hội để vươn lên cướp chính quyền, đã đi chệch những bước nhỏ từ những ngày đầu tiên để rồi sai một li đi một dặm đến ngày nay: khi đã ở trên đỉnh cao quyền lực đã từng bước dần dần bộc lộ các nhược điểm chết người dẫn đến các thối nát hư hỏng và tàn ác của những tầng lớp cai trị kế thừa ngày nay.

  Ở một số hoàn cảnh, đôi khi lịch sử lại là những đường tròn khép kín. Người ta sẽ kinh ngạc thực sự – nhất là tầng lớp trẻ VN hiện nay – nếu vô tình có dịp nghiên cứu và so sánh bối cảnh xã hội của Việt Nam hơn nữa thế kỷ trước và xã hội hiện nay một cách có hệ thống: hầu như tất cả những cáo trạng đanh thép và có hệ thống về những bất cập xã hội trên mọi mặt, những tội ác của chính quyền thực dân (cả binh lính lẫn cảnh sát), nỗi thống khổ của người dân Việt Nam của một thuộc địa mất tự do ngày đó…. đều có một sự giống nhau lạ lùng với những khía cạnh tương đương đó trong xã hội Việt Nam ngày nay. Khác biệt quan trọng nhất là sự liên quan giữa kẻ cai trị và người bị trị: thời đó bên cai trị là những kẻ thực dân da trắng mắt xanh mũi lõ và bên bị trị là những người Việt da vàng mũi tẹt, còn ngày nay bên cai trị – ngạc nhiên thay- lại là những người Việt “cách mạng xã hội chủ nghĩa đang đi vào chu kỳ thoái hóa” đáng ghê tởm của nó, và bên bị trị lại là những người dân Việt cũng da vàng mũi tẹt sống trên dãi đất hình chữ S như họ, được tuyên truyền là những kẻ đang được tận hưởng một thứ tự do “gấp vạn lần tư bản” do những cuộc Cách mạng đem lại!

  Suốt thời kỳ thuộc địa cho đến cuộc chiến tranh Việt Nam sau này, người ta chưa có thuật ngữ “tù nhân lương tâm”; và sau năm 1975 chỉ tồn tại tại Sài gòn cái gọi là “Viện Bảo tàng Tội Ác Mỹ ngụy” do những người Giải phóng lập nên, nay được đổi tên là “Viện Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh” sau khi VN và Mỹ bang giao trở lại một cách muộn màng. Và nếu sau này, khi VN đã có tự do thực sự, thì sẽ lại có một bảo tàng khác: Viện Bảo tàng tội ác của Đảng và Chính quyền đang cai trị VN hiện tại; rồi có lẽ sự giống nhau về mức độ tội ác mà hai bảo tàng đó thể hiện – không nằm ngoài qui luật- cũng sẽ làm người ta kinh ngạc.

  Tôi tin rằng đang có những người cố gắng thu thập hiện vật cho viện Bảo tàng tương lai đó của người Việt. Bên cạnh những cái chết được giải thích lúng túng trong các đồn công an khắp nước, bên cạnh nỗi thống khổ tuyệt vọng vô bờ bến của những đoàn người nghèo khổ bị cướp đất đai ruộng vườn đầm tôm…đang lang thang khắp các Trạm Tiếp nhận khiếu nại của Đảng và Chính quyền, bên cạnh sự phá sản mọi mặt của xã hội như đạo đức, giáo dục, y tế…, bên cạnh những chợ người ô nhục của phụ nữ Việt nơi xứ người…, thì chắc chắn sẽ có hình ảnh của tù nhân lương tâm nổi tiếng Điếu Cày. Những kẻ cai trị sẽ để cho anh chết, trong cái bối cảnh pha trộn của sự tàn ác của những nhóm nhận lệnh mù quáng muốn lập công, sự tranh chấp phe phái kịch liệt trong nội bộ cấp cao của Đảng, sự thờ ơ nhắm mắt làm giàu của những lãnh đạo bàng quang, sự thiếu thông tin và bạc nhược của những lãnh đạo cấp cao còn chút lương tri nhưng vẫn còn mù quáng với chủ nghĩa CS và vẫn muốn giữ ghế….

  Hãy cố gắng có được những hình ảnh của anh ấy (Điếu Cày) trong lao tù. Đối với tôi, đó luôn là một người lương thiện và can đảm, bất khuất, đang lớn hơn chúng ta rất nhiều mà có lẽ chính anh cũng không biết!

  • Nho que said

   Hoàn toàn đồng ý với FAQ.
   Cách đây mấy năm tôi có đọc một tác phẩm kể về 6 tội ác của phát xít Đức. Y chang như đang kể tội đảng CS!
   Xin nguyện cầu cho anh hùng Điếu Cày đạt được tâm nguyện của mình!

   • FAQ said

    Đúng vậy bạn ạ, họ biết trước là lịch sử chắc chắn sẽ đến ngày có sự phán xét, cũng như phát xít của thế kỷ trước. Nhưng – như người hút thuốc lá tự an ủi mình- ngày đó họ nghĩ là vẫn còn lâu bởi vì các lực lượng chuyên chính của chế độ vẫn còn nguyên vẹn và được ưu ái kỹ lưỡng. Còn bây giờ thì hưởng thụ cái đã, hưởng thụ và lên mặt trịch thượng với dân chúng, an tâm với một lời tự an ủi của đa số ĐV CS đang nắm quyền hiện nay là mình dốt nhưng những đồng chí trên cao còn dốt hơn mà có sao đâu? Vã lại, càng lên cao thì lại càng giàu! Việt Nam ta, Đảng ta nó như vậy đấy! Có sao đâu!

    Đôi khi, ngày phán xét đó sẽ đến nhanh tới mức không ngờ, và theo Einstein, thời gian cũng chỉ có ý nghĩa tương đối thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: