BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1821. PHẢN ĐỐI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP TRÌNH QUỐC HỘI KHÓA XIII TẠI KỲ HỌP THỨ 5

Posted by adminbasam trên 06/06/2013

Boxitvietnam

Ngày 3/6/2013 những người soạn thảo và ký bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mang chữ ký của 72 người (thường gọi tắt là Kiến nghị 72) đã gửi cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và một số Đại biểu Quốc hội bản Phản đối Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 5. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Bauxite Việt Nam

Chúng tôi, những người soạn thảo và ký bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mang chữ ký trực tiếp của 72 người (thường gọi tắt là Kiến nghị 72) đã được trao tận tay Uỷ ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp (UBDTSDHP) ngày 4-2-2013, cùng với những người đã nêu những ý kiến khác với bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp được Quốc hội công bố để lấy ý kiến của nhân dân từ ngày 2-1-2013, kiên quyết phản đối bản Dự thảo Hiến pháp ngày 17-5-2013 (DTHP) do UBDTSĐHP trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII, vì những lý do sau đây:

1- Về nội dung, trong khi nhân dân mong đợi một sự đổi mới thể chế chính trị theo hướng thật sự dân chủ, tạo sức mạnh cho sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước, thì bản DTHP mới này hầu như không thay đổi so với Dự thảo lần đầu đưa ra lấy ý kiến nhân dân, mà còn có điểm kém hơn, thậm chí thụt lùi rõ nét so với Dự thảo đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 4-2013.

DTHP vẫn khăng khăng bám giữ thể chế toàn trị của một đảng gắn với ý thức hệ và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác-Lênin, một học thuyết tuy đã có vai trò lịch sử nhất định trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc nhưng nay đã bị thực tế chứng minh rõ là không tưởng và có nhiều sai lầm được coi là nguyên lý xây dựng xã hội mới, dẫn tới sự sụp đổ chế độ chính trị-xã hội ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa cách đây hơn hai mươi năm, và vì vậy đã bị loài người tiến bộ bác bỏ.

Việc hiến định sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đối với xã hội và nhà nước là biểu hiện rõ nét nhất của tinh thần phản dân chủ; tự nó đã khiến cho những điều ghi trong DTHP về quyền lực của nhân dân và của các tổ chức do dân bầu cũng như các quyền cơ bản của con người và của công dân chỉ là cái vỏ, không có thực chất, như đã thể hiện rõ trong thực tế nước ta nhiều năm qua.

Duy trì sự độc quyền toàn trị của giới cầm quyền nhân danh ĐCSVN chi phối toàn bộ quyền lực nhà nước và hệ thống chính trị là nguyên nhân cơ bản khiến cho đất nước lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện và đang bị thách thức trầm trọng về nhiều mặt như hiện nay. Sự độc quyền toàn trị cũng là nguyên nhân gốc hủy hoại vai trò lãnh đạo của ĐCSVN.

DTHP đi ngược lại xu thế tiến bộ của loài người về những quan điểm cơ bản của thể chế chính trị trong thời đại ngày nay như quyền lập hiến thuộc về nhân dân, nhà nước tam quyền phân lập, đa sở hữu tư liệu sản xuất kể cả đất đai… Việc giải trình DTHP nhằm phản bác những quan điểm ấy đều theo lối mòn, dựa vào những lập luận giáo điều, khoác cái áo gọi là sự đồng thuận của đông đảo nhân dân.

Trải qua nhiều thập kỷ không nề hy sinh, gian khổ đấu tranh giành độc lập, thống nhất để xây dựng xã hội tự do, dân chủ, dân tộc ta không thể chấp nhận một Hiến pháp phản khoa học, phản tiến bộ và phản dân chủ như vậy.

2- Quá trình tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, như UBDTSDHP trình bày trước Quốc hội, được đánh giá “thực sự là đợt sinh hoạt chính trị – pháp lý dân chủ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị;đã có hơn 26.091.000 lượt ý kiến góp ý của nhân dân với hơn 28.000 hội nghị, hội thảo, tọa đàm được tổ chức; ý kiến của nhân dân đã được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực”. Nhưng trong thực tế, ai cũng thấy cuộc sinh hoạt chính trị kiểu này mang nặng tính hình thức, áp đặt và quá tốn kém. Mọi ý kiến về những điều cốt yếu khác với quan điểm hoặc ý muốn của cơ quan lãnh đạo đều không được chấp nhận, thậm chí không được công bố và thảo luận công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà chỉ bị phê phán, quy kết một chiều. Không những các ý kiến hợp lý mang tính xây dựng của các tầng lớp nhân dân, mà cả một số quan điểm sát thực tế, hợp lòng dân từ phía Chính phủMặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đều bị bỏ qua.

Tóm lại có thể nói rằng: Sự bảo thủ đến ngoan cố của một bộ phận trong giới lãnh đạo đang biến công việc hệ trọng về sửa đổi Hiến pháp thành một màn kịch chính trị.

Chúng tôi mong các đại biểu Quốc hội thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về những điều quan trọng của Hiến pháp đang còn ý kiến khác nhau, yêu cầu UBDTSĐHP và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng với lãnh đạo ĐCSVN và Chính phủ tôn trọng các ý kiến khác với Dự thảo, thẳng thắn công bố các ý kiến ấy trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức thảo luận thật sự dân chủ, bình đẳng, công khai trên các diễn đàn, qua tranh luận mà xác định chân lý và tạo sự đồng thuận, từ bỏ cách lấy ý kiến theo kiểu áp đặt tư duy, quy kết tùy tiện.

Chúng tôi đề nghị Quốc hội làm mọi việc cần thiết tạo ra sự đồng thuận lớn nhất trong nhân dân theo tinh thần dân chủ về những vấn đề trọng đại cần phải đạt được trong Hiến pháp sửa đổi lần này và sớm quyết định tổ chức trưng cầu ý dân về những vấn đề cốt lõi của Hiến pháp để có thời gian chuẩn bị và làm tốt công việc quan trọng và mới mẻ này. Đất nước đang rất cần một hiến pháp dân chủ để sớm thoát khỏi tình trạng bế tắc đầy nguy hiểm hiện nay, mở ra một thời kỳ phát triển mới vì một Việt Nam độc lập – tự do – hạnh phúc. Vì thế không nên câu thúc về thời gian, mà cần bảo đảm thật sự quyền quyết định của nhân dân đối với Hiến pháp. Nếu làm vội chỉ cốt thông qua DTHP như đã trình Quốc hội thì sẽ là tai họa cho đất nước. Nhân dân trông đợi các đại biểu Quốc hội hãy đại diện cho nguyện vọng của cử tri, nói lên tiếng nói của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp.

Chúng tôi tin tưởng đồng bào trong và ngoài nước nhận rõ việc sửa đổi Hiến pháp lần này là cơ hội thuận lợi để cải cách thể chế chính trị, đòi hỏi phải kiên trì đấu tranh để từng bước dân chủ hóa xã hội, xây dựng một nhà nước pháp quyền thật sự của dân, do dân, vì dân, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Quá trình đấu tranh này cũng là quá trình hòa giải, hoà hợp dân tộc, khép lại quá khứ, vượt qua mọi định kiến, hướng tới tương lai của đất nước và dân tộc. Mỗi người chúng ta, tùy theo cương vị và hoàn cảnh của mình hãy góp sức một cách thiết thực và hiệu quả vào quá trình vận động dân chủ bằng các hình thức đấu tranh ôn hòa, công khai, minh bạch.

Chúng tôi mong đợi mọi người có lương tri trong hệ thống chính trị hiện nay nhận rõ sự thật, đứng về phía nhân dân, ủng hộ nhân dân trong sự nghiệp vinh quang và khó khăn này.

 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN

 1. Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
 2. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức yêu nước TP Hồ Chí Minh, TP HCM
 3. Nguyễn Huệ Chi, GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội
 4. Tống Văn Công, nguyên Tổng biên tập báo Lao động, TP HCM
 5. Lê Đăng Doanh, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 6. Hoàng Dũng, PGS TS, Trường Đại học Sư phạm TP HCM
 7. Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình VN, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN TPHCM , đại biểu Hội đồng Nhân dân TPHCM  khóa 4, 5, TP HCM
 8. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM
 9. Phan Hồng Giang, TSKH, nhà nghiên cứu văn hoá, Hà Nội
 10. Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Tổng công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist), TP HCM
 11. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 12. Phạm Duy Hiển, GS, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 13. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh
 14. Hà Thúc Huy, PGS TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM
 15. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM
 16. Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Phó Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
 17. Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới, TP HCM
 18. Hồ Uy Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội
 19. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa Thông tin TPHCM, TP HCVM
 20. Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM
 21. Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
 22. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
 23. Nguyên Ngọc, nhà văn, nguyên thành viên Viện IDS, Hội An
 24. Hạ Đình Nguyên, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành động thuộc Tổng hội sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM
 25. Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 26. Hồ Ngọc Nhuận, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc chính trị nhật báo Tin sáng, TP HCM
 27. Hoàng Xuân Phú, GS TS, Viện Toán học, Hà Nội
 28. Đào Xuân Sâm, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
 29. Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM
 30. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM
 31. Trần Quốc Thuận, luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TP HCM
 32. Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội
 33. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên văn hóa, TP HCM
 34. Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 35. Vũ Quốc Tuấn, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
 36. Hoàng Tuỵ, GS, Viện Toán học, nguyên Chủ tịch Viện IDS, Hà Nội
 37. Nguyễn Hữu Vinh (anhbasam), cử nhân luật, doanh nhân, Hà Nội
 38. Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu tướng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Hà Nội
 39. Lưu Trọng Văn, nhà báo, TP HCM
 40. Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, Huế

Nguồn: Boxitvietnam

—-

Mời xem thêm:  + Trao kiến nghị dự thảo sửa đổi Hiến pháp; + Thông báo của Nhóm soạn thảo và ký đầu tiên Kiến nghị 72 về công văn trả lời của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 + 1740. THÔNG BÁO CỦA NHÓM SOẠN THẢO VÀ KÝ KIẾN NGHỊ 72 VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP.  + Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (lần 3 – 11/4/2013); + Chính phủ kiến nghị: Quyền lập hiến thuộc về nhân dân (PLTP/ VNN); + Trưng cầu ý dân về Hiến pháp (PLTP).

158 phản hồi tới “1821. PHẢN ĐỐI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP TRÌNH QUỐC HỘI KHÓA XIII TẠI KỲ HỌP THỨ 5”

 1. VAN said

  Hanhphap Tuphap Lapphap deu la dangvienCongsan.CSVN chiu su lanh dao. cua Moscow .CSLienso da tan ra.
  Nay CSVN chiu su lanhdao cua Backinh.Dodo:
  Nguoi dangvien CS khong the co thamquyen lam ra Hienphap cho nguoi Vietnam

 2. kho lưu trữ tư liệu về tội ác đàn áp nguời dân đây: http://toiac.wordpress.com/ said

  hãy xem và cung cấp tư liệu cho trang:
  http://toiac.wordpress.com/

 3. Thái Bôn said

  NHẠT NHẼO QUÁ ĐẤY THẾ MÀ LẮM COMMENT THẾ! ĐÚNG LÀ TRÒ LỪA BỊP MÀ MÌNH THÌ KHỔNG XÀNH MẤY MON NÀY LẮM NHƯNG CŨNG CHẲNG THÍCH BỞI BIẾT THỪA BỌN VỚ VẨN LÀM TRÒ NÀY MÀ DO ĐÓ CÓ THAM DỰ CŨNG CHẲNG THẤY CÓ GÌ LÀ THÚ VỊ Ở ĐÂY CẢ.

  • cứ để "miệng quan trôn trẻ" một mình một chợ muốn làm sao thì làm, muốn nói gì thì nói thì là không vớ vẩn hả? said

   Thế nào là vớ vẩn? khi bà con trong diễn đàn này tranh luận về những vấn đề hệ trọng của đất nước? qua đó tìm ra lẽ phải, nêu ra cách tháo gỡ những bế tắc của đất nước, qua đấy trao đổi cập nhật minh bạch thông tin giúp cho mọi người mở mang nhận thức dân trí, tạo cho xã hội phát triển.
   Nếu theo “Thái Boon” thì cứ để “miệng quan trôn trẻ” một mình một chợ muốn làm sao thì làm, muốn nói gì thì nói thì là không vớ vẩn hả?

 4. Stragegic trust said

  Tuyên bố này là cực kỳ nghiêm chỉnh, mang nặng tính xây dựng vì tương lai của đất Việt. Lịch sử sẽ lưu danh họ. Đây là đêm hôm trước của ngày suy tàn của CS.

 5. Cămtàukhựa said

  Chưa bao giờ tàu khựa thể hiện sự thối tha của nó rõ đến thế với Dân tộc Việt. Cơ hội để thoát khỏi ách nô dịch khốn kiếp bao đời với giặc phương bắc chưa bao giờ rõ như hiện nay. Đảng csvn đã vì lợi ích(độc quyền lãnh đạo) của mình, mà bỏ qua cơ hội này và lại đang tiếp tục rắp tâm (để cả Dân tộc bị hệ lụy)làm nô lệ cho bọn khựa thêm một lần nữa.
  Sự đớn hèn này đáng phải ghi vào sử sách, để con cháu chúng ta phán xét sau này!.

 6. Lemnhem said

  Quốc hội là một lọ hoa và không bằng như thế nữa, UBDT hiến pháp là một lọ hoa và không bằng như thế nữa, hiến pháp là một lọ hoa và thậm chí không bằng như thế nữa. Kiến thức sơ đẳng đã được dạy và học trong mái trường XHCN về những gì gì đó là “Nhà nước là công cụ của giai cấp cầm quyền” do vậy giai cấp cấp quyền không cho hoặc muốn cho ai, cho những gì là quyền của họ. Tôi hèn vì tôi không đấu tranh để giành lấy những gì là quyền của mình – quyền con người; tôi ngu vì tôi không biết ai và như thế nào là lừa đảo nhưng cho tôi xin đừng lừa tôi, lừa mãi “của dân, do dân, vì dân”!!!

 7. Cực lực phản đối bản hiếp pháp của đảng đem trình cuốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 5: vì nó cực kỳ phản động và độc tài: said

  Tại sao phải phản đối và bác bỏ bản dự thảo ấy, bởi vì theo phân tích nội dung của cái gọi là hiến pháp dự thảo ấy do ban soạn thảo sửa đổi hiến pháp của tên “Phan Trung Lý” đưa ra thì mọi người đều thấy rằng những Đặc điểm nổi bật của cái dự thảo Hiến pháp nước CHXHCNVN là:
  1- Nhà nước CHXHCN do đảng CSVN thành lập:
  Điều 2 HP ghi: ‘‘Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân…‘‘. Nhưng đảng lại khẳng định công khai quốc: ‘‘…Đảng Cộng sản Việt Nam …. đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam),…‘‘ (Điều lệ Đảng). Như vậy trên thực tế, nhà nước CHXHCNVN là của đảng, do đảng, vì đảng.
  2- Đảng độc quyền lãnh đạo đất nước và ý thức hệ:
  Trong sinh hoạt chính trị, đảng CSVN là chính đảng duy nhất hoạt động hợp pháp. Và mọi nhận định, mọi chủ trương về triết lý đều phải căn cứ trên thuyết Mác-Lê. Quan điểm này được thể hiện qua điều 4 HP: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội‘‘.
  3- Không tam quyền phân lập:
  Tam quyền phân lập là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của một quốc gia lập hiến. Hiến pháp CHXHCNVN không theo nguyên tắc phân quyền. Đảng nhìn nhận sự phân biệt chức năng giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, nhưng phải duy trì nguyên tắc thống nhất quyền lực nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng. Điều 2 HP qui định: ‘‘…Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp…“, và thêm điều 8 HP: ‘‘Nhà nước tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ“. Theo điều 9 của điều lệ, Đảng CSVN tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là: Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương. Hậu quả của nguyên tắc tập trung dân chủ là không phân quyền bằng những thể thức pháp lý và minh bạch.
  4- Quốc hội thiếu (có thể nói là không có)thực quyền:
  Điều 74 HP ghi: ‘‘Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam“. Nhưng điều 4 HP lại khẳng định đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo, nên theo
  nguyên tắc tập trung dân chủ, Quốc hội phải phục tùng đảng. Trên thực tế, quốc hội với 90% dân biểu đảng viên cộng sản, chỉ là cơ quan thi hành nhiệm vụ thể chế hóa các quyết định của đảng về mọi lãnh vực. Cơ quan quyền lực thực sự là Bộ chính trị đảng CSVN. Tổng bí thư đảng và Thủ tướng là hai chức vụ có quyền thế hơn Chủ tịch nước và Quốc hội. Một Quốc hội có thực quyền phải có quyền truy tố hành pháp (Chủ tịch nước, Thủ tướng, các Bộ trưởng, các thẩm phán và các công nhân viên) đã vi phạm Hiến pháp và luật lệ.
  5- Biến quân đội, công an, hệ thống hành chánh nhà nước thành công cụ của đảng:
  Điều 10 trong điều lệ đảng xác định: “Hệ thống tổ chức của Đảng được lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước, và tổ chức cơ sở đảng được lập tại đơn vị cơ sở hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc công tác, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh…”, và điều 25 điều lệ đảng nêu rõ: “Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; sự lãnh đạo của Đảng được tập trung thống nhất vào Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư…“. Nội dung điểm này được chính thức chép lại vào điều 70 HP: “…Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng…“.
  6- Hiến định hóa Mặt trận tổ quốc:
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức quần chúng ngoại vi của đảng CSVN, được hiến định hóa thành bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
  Điều 9 HP ghi: „Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Mặt trận phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức. Đảng áp đặt đưa các tổ chức ngoại vi vào Hiến pháp là nhằm củng cố và hiến tính hóa liên minh ba thành phần „đảng – tổ chức quần chúng – lực lượng vũ trang“ trong chủ trương ngăn chặn mọi tiếng nói, hành động đối kháng, đối lập và sự thành hình các tổ chức công dân độc lập.
  7- Thiếu (có thể nói là không có)cơ chế đảm bảo nhân quyền và dân quyền:
  Quyền con người là những quyền gắn liền với nhân phẩm, là những quyền phổ quát, bất khả xâm phạm và bất khả nhượng. Dự thảo HP thừa nhận quyền con người và quyền công dân, nhưng không quy định nghĩa vụ, trách nhiệm thi hành của Nhà nước trong việc bảo vệ các quyền cơ bản đó. Thậm chí, còn tìm cách giới hạn bằng các luật lệ và quy định một cách tùy tiện. Điều 16 HP: „không được lợi dụng quyền con người, quyền công dân để xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác„.
  Về quyền tự do tôn giáo, dự thảo HP vừa ban phát vừa nhắc nhở: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật…“ (điều 25 HP).
  Dân quyền được ghi vào điều 26 HP: „Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật…“.
  Nói chung, các quyền con người, và quyền công dân chỉ được liệt kê trong dự thảo HP cho có lệ, chứ không có chủ đích đặt ra những cơ chế đảm bảo thực thi.
  Kết luận
  Tổng quát, nội dung dự thảo HP không đáp ứng được những tiêu chuẩn tối thiểu trên phương diện dân chủ và pháp quyền. Ngày nào đảng còn duy trì độc quyền lãnh đạo, độc tôn ý hệ và không chấp nhận tam quyền phân lập thì Việt Nam còn lâu mới trở thành một quốc gia lập hiến. Như vậy việc sửa đổi HP chỉ nhằm các mục đích:
  – Tái lập chính danh lãnh đạo đất nước vốn đã mất trong hàng thập niên qua.
  – Trấn an khuynh hướng bảo thủ là đảng trước sau vẫn kiên trì khẳng định chính sách ba không: Không chấp nhận đa nguyên ý hệ; không chấp nhận đối lập chính trị; không chấp nhận chính đảng ngoài đảng CSVN.
  – Dùng Hiến pháp để thể chế hóa liên minh ba thành phần „Đảng – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Lực lượng vũ trang„.
  Vũ Ngọc Yên

  • Hoa Cải said

   Chính vì vậy mà hơn nửa thế kỷ nay, đất nước ta được thiên phú cho rừng vàng, biển bạc, mà dân ta phải chịu từ cay đắng này đến đắng cay khác, giờ oan hồn nhiều quá rồi, thế là nó tiếp tục hành, hành cho đến khi tanh bành mới thôi mà. Cái đảng này giờ ma nhiều vô kể đó.

   Nói quốc hội có 90% đảng, vậy còn 10% của ai, đại diện cho ai, không thấy nói? Hoàng Hữu Phước đại diện cho ai? Cho nên nói đúng QH là của đảng 100%.

   • Hãy xem đây để biết kết cục của những tên ngoan cố níu giữ độc tài said

    Những kẻ ngoan cố níu giữ điều 4 và bản hiến pháp độc tài của đảng hãy xem kết cục của độc tài đây: đó là CÁI CHẾT ĐÃ ĐƯỢC BÁO TRƯỚC TỪ CÁCH ĐÂY 24NĂM RỒI ĐẤY, SẮP ĐẾN LÚC CHÚNG BAY ĐỀN TỘI RỒI ĐẤY
    CÁCH MẠNG 1989 Ở RUMANI:
    Victor Sybestyen:
    Phan Trinh dịch

    Targoviste, Rumani, thứ hai 25 tháng 12, 1989
    11 giờ 45 sáng. Hai chiếc trực thăng quân sự đáp xuống trại lính tại thị trấn Targoviste, cách thủ đô Bucharest 120 km về phía bắc. Đây là một thị trấn ảm đạm, chuyên sản xuất thép, xây dựng theo thiết kế thô kệch được các nhà độc tài cộng sản từ Stalin trở đi ưa chuộng.
    Từ chiếc trực thăng lớn, xuất hiện sáu tướng lĩnh quân đội mặc quân phục mới cáu, trĩu nặng giây tua vàng và huy chương. Theo sau là ba sĩ quan cấp dưới thuộc Bộ Tham mưu Quân đội Rumani, và một nhóm bốn nhân viên dân sự khác.
    Một người, có vẻ cao cấp nhất, bắt đầu lớn tiếng ra lệnh ngay khi phái đoàn đáp xuống, sau chuyến bay dài 30 phút từ thủ đô. Đó là ông tướng đầu bạc, 53 tuổi, Victor Stanculescu, đại diện của chính phủ lâm thời Mặt trận Cứu nguy Tổ quốc. Vào lúc này, chính phủ mới vẫn chưa kiểm soát được toàn cõi Rumani.
    Sáng hôm đó, tướng đầu bạc được lệnh thi hành một nhiệm vụ khẩn cấp, cần một ít tế nhị nhưng thật nhiều thô bạo, đó là tổ chức cuộc xét xử Nicolae Ceausescu, nhà độc tài đã cai trị Rumani gần một phần tư thế kỷ, và vợ ông ta, bà Elena.
    Mới ba ngày trước, ông bà đã phải bỏ chạy khỏi thủ đô, trong khi quần chúng phấn khích đón mừng cách mạng. Chỉ vài giờ sau, họ đã bị bắt và giam giữ tại trại lính ở Targoviste trong khi số phận của họ được quyết định tại Bucharest.
    Lực lượng trung thành với Ceausescu, mật vụ Securitate, vẫn đang chiến đấu để đưa ông trở lại vị trí Chủ tịch. Chính quyền cách mạng, lúc đó chưa được củng cố, cuối cùng đã quyết định phải nhanh chóng đưa Ceausescu ra xét xử để chứng minh cho dân chúng cả nước Rumani biết ai đang thực sự nắm quyền.
    Ông tướng đổi chiều
    Stanculescu được chọn để thi hành nhiệm vụ dọn dẹp này. Cao ráo, lịch lãm, ông được biết đến như một người khéo léo, tinh khôn. Trong chế độ cũ, tới tận ngày 22 tháng 12, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng là một người bạn lâu năm của gia đình Ceausescu, một thực khách thường xuyên tại Cung Chủ tịch, và là một trong những nịnh thần chủ chốt trong triều đình Ceausescu. [Ngày 22 tháng 12, Stanculescu lên làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay Tướng Milea vừa chết. Ông là người khuyên Ceausescu thoát thân bằng trực thăng.]
    Ông rất nhanh nhạy thấy được gió đã đổi chiều, và là một trong những sĩ quan quân đội cao cấp đầu tiên về phe cách mạng. Ngoài khả năng thức thời nhạy bén, ông còn có tài tổ chức công việc kỹ lưỡng. Ông mang theo từ Bucharest các thẩm phán, công tố viên và luật sư biện hộ cần thiết cho phiên xét xử. Stanculescu cũng tận tình quan tâm đến những chi tiết khác: Trên chiếc trực thăng thứ hai vừa đáp là toán lính dù từ một đơn vị tinh nhuệ, được chọn cẩn thận vào sáng hôm đó để làm đội xử bắn. Và trước cả khi thủ tục pháp lý diễn ra, ông tướng cũng đã cẩn thận chọn xong địa điểm xử bắn – một điểm dọc theo bức tường nhìn ra khoảng sân rộng của trại lính. [1]
    Phòng xử và luật sư
    ‘Phòng xử án’ được chuẩn bị vội vã trong một hội trường tồi tàn với tường màu gỉ sắt. Năm chiếc bàn mặt nhựa được xếp lại với nhau làm bàn cho thẩm phán. Chỗ dành cho bị cáo là hai chiếc bàn và ghế được đặt trong góc phòng. Một khung cảnh nhếch nhác, thiếu hẳn vẻ trịnh trọng thường thấy trong những sự kiện quan trọng như thế này, nhưng theo cách nhìn của Tướng Stanculescu như thế cũng đã đủ.
    Quá giữa trưa một chút, khi phái đoàn từ Bucharest bước vào phòng xử, hai bị cáo đã ngồi sẵn ở đó, có hai lính canh đứng kèm hai bên.
    Mới ba ngày trước, Nicolae và Elena Ceausescu còn là cặp vợ chồng được khiếp sợ nhất và căm ghét nhất nước. Họ có quyền sinh sát với hơn 23 triệu dân Rumani. Họ điều hành một đất nước công an trị tàn bạo nhất Châu Âu. Truyền hình và báo chí trong nước hàng ngày đều phải ca tụng họ như những á thần thực sự.
    Nhưng giờ thì họ hiện nguyên hình là một cặp vợ chồng già, cáu kỉnh, lẫn lộn, mệt đừ, sợ hãi, hay rì rầm cãi vặt. Họ mặc đúng bộ quần áo đã mặc lúc bỏ trốn khỏi thủ đô. Ông thì áo khoác dài bằng dạ màu đen, bên trong là bộ vét xám đã nhàu, nhìn ông như già hơn tuổi 71 của mình. Bà Elena, lớn hơn ông một tuổi, mặc áo khoác nâu vàng cổ lông thú, thêm chiếc khăn lụa xanh choàng đầu, che một phần tóc bạc.
    Sáng hôm đó ở Bucharest, luật sư có tiếng Nicu Teodorescu đang ăn điểm tâm ngày Giáng sinh với gia đình thì nhận được cú điện thoại của trợ lý tân Chủ tịch Ion Iliescu, ông được Mặt trận Cứu nguy Tổ quốc yêu cầu trở thành luật sư bào chữa cho Ceausescu. Ông trả lời rằng đây sẽ là “một thử thách rất thú vị”. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông đồng ý.
    Lần đầu tiên ông gặp vợ chồng bị cáo là trong ‘phòng xử’ ở Targoviste, và chỉ có 10 phút để tư vấn cho hai thân chủ. Cuộc gặp không được như ý. Với quá ít thời gian để chuẩn bị nội dung bào chữa, ông cố gắng giải thích cho hai thân chủ rằng cơ hội tốt nhất để tránh bản án tử hình là lấy cớ mất trí. Đề nghị này bị bác bỏ lập tức. Teodorescu kể lại: “Khi tôi đề nghị như vậy thì họ, nhất là bà Elena, nói rằng như thế là dựng đứng câu chuyện quá đáng, làm họ thấy bị sỉ nhục nặng nề… Sau đó, ông bà từ chối luôn sự giúp đỡ của tôi.’ [2]
    Phiên tòa
    Khoảng 1 giờ chiều, ‘phiên tòa’ bắt đầu. Có năm thẩm phán quân sự, đều là các vị tướng mang quân phục, và hai công tố viên quân sự. Phiên tòa được xem là công khai vì có một sĩ quan thuộc cấp quay phim sự kiện này, nhưng anh được lệnh chỉ ghi hình các bị cáo mà thôi, không được quay cảnh nào có thẩm phán, công tố viên hay luật sự biện hộ.
    Phiên xử kéo dài 55 phút. Nhà độc tài bị lật đổ đã trả lời với vẻ hằn học trong hầu hết buổi xét xử. Thỉnh thoảng, ông cầm chiếc mũ dạ đen đặt trên bàn trước mặt đưa lên, rồi ném mạnh xuống như để nhấn mạnh điểm nào đó. Bà ít biểu cảm hơn, hay nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Thỉnh thoảng hai người cầm tay nhau và thì thầm, họ luôn gọi nhau là “mình ơi”.
    Không có chứng cớ bằng văn bản nào được trưng ra chống lại họ, cũng không có nhân chứng nào được mời. Ngay từ đầu, Ceausescu đã bác bỏ quyền xét xử của phiên tòa. Ông lặp đi lặp lại rằng: ”Tôi chỉ công nhận Quốc hội mở rộng và đại diện của giai cấp công nhân. Tôi sẽ không ký bất cứ gì, không nói bất cứ gì! Tôi từ chối trả lời câu hỏi của những kẻ đã xúi giục cuộc đảo chính này. Tôi không phải là bị cáo. Tôi là Chủ tịch Nước Cộng hòa. Tôi là Tổng Tư lệnh của các người! Mặt trận ‘Phản bội’ Tổ quốc ở Bucharest… đã tiếm đoạt quyền hành!”
    Các công tố viên đọc lời buộc tội. Ceausescu làm mặt nghiêm suốt thời gian cáo buộc:
    CÔNG TỐ VIÊN: Đây là những tội ác chúng tôi cáo buộc ông bà, và yêu cầu tòa án xử tử hình cả hai người:
    1. Tội diệt chủng.
    2. Tội tổ chức hoạt động vũ trang chống lại nhân dân và nhà nước.
    3. Tội phá hoại tài sản và dinh thự công cộng.
    4. Tội phá hoại nền kinh tế quốc gia.
    5. Tội tìm cách bỏ nước ra đi với số tiền hơn 1 tỉ đô-la Mỹ, trong các tài khoản ở ngân hàng nước ngoài.
    Các bị cáo có nghe không? Mời đứng dậy.
    CEAUSESCU: (vẫn ngồi) Tất cả những điều đó đều dối trá. Tôi không công nhận tòa án này!
    CÔNG TỐ VIÊN: Ông có biết mình đã bị loại khỏi chức vụ… Chủ tịch nước hay không? Các bị cáo có biết mình đang bị xét xử với tư cách là hai công dân bình thường không?
    CEAUSESCU: Tôi sẽ không trả lời những kẻ đã tiến hành cuộc đảo chính này, với sự hậu thuẫn của các tổ chức nước ngoài. Nhân dân sẽ chống lại bọn phản bội!
    CÔNG TỐ VIÊN: Tại sao ông làm những việc vừa kể, đưa nhân dân Rumani đến tình trạng ô nhục như hiện nay… Ông đại diện đất nước mà sao ông lại làm cho đất nước đói khổ?
    CEAUSESCU: Tôi từ chối trả lời câu hỏi. Tôi không công nhận các người! Tất cả những lời buộc tội đều dối trá… Tôi nói cho các người nghe, chưa bao giờ trong lịch sử Rumani đất nước lại tiến bộ như vậy. Chúng tôi đã xây trường học, đảm bảo có bác sĩ, đảm bảo có mọi thứ cần thiết cho cuộc sống có nhân phẩm!
    CÔNG TỐ VIÊN: Hãy nói cho chúng tôi nghe về số tiền ông chuyển qua các ngân hàng Thụy Sĩ?
    CEAUSESCU: Tôi không trả lời câu hỏi của một băng đảng dám đứng ra đảo chính!
    Elena kiềm chế hơn, phần nhiều im lặng, chỉ trừ khi công tố viên hỏi: “Người dân Rumani chúng tôi thì không có thịt mà ăn. Vậy mà con gái bà lại dùng cân bằng vàng để cân thịt mua từ nước ngoài về, thế là sao?” Bà bức xúc la to: “Các anh dám ăn nói như thế à?” Có một lúc, Ceausescu lên tiếng: “Làm cho xong vụ này đi” và nhìn vào đồng hồ. [3]
    Tuyên án
    Toà ngừng họp chỉ trong 5 phút để nghị án. Ceausescu không chịu đứng dậy lúc các thẩm phán trở lại phòng xử.
    Khi tuyên đọc bản án tử hình và tịch thu toàn bộ tài sản của hai vợ chồng bị cáo, không ai, kể cả chủ tọa phiên tòa lẫn công tố viên, nhìn thẳng vào họ. Họ im lặng, có vẻ như muốn kháng án.
    Chiếu theo luật pháp Rumani, bản án tử hình chỉ được thi hành sau 10 ngày được ban hành, dù bị cáo có kháng án hay không. Nhưng luật sư biện hộ Teodorescu đã không nêu lên điều này trong phiên tòa. Rất có thể là Ceausescu, dù đã kết án tử hình vô số người, không hề biết đến chi tiết này trong luật pháp. Nhưng dù sao thì đó không phải là một ngày đẹp trời để nói chuyện pháp lý.*
    Công lý đã được thực thi một cách sơ sài, cẩu thả và thô vụng. Trong phòng xử, tay của Ceausescu bị trói sau lưng bằng dây. Ceausescu vẫn giữ được vẻ trịch thượng và khá bình tĩnh trong vài phút cuối cùng. Ông nói: “Kẻ gây ra cuộc đảo chính có thể bắn bất cứ ai họ muốn. Kẻ phản bội sẽ phải trả lời cho hành vi của mình. Rumani sẽ sống và sẽ biết về sự phản bội của các người. Thà là chiến đấu trong vinh quang còn hơn sống như nô lệ!” Elena thì khóc và la hét, đay nghiến đến cùng. Gần như hoảng loạn, bà thét lên: “Không được trói chúng tôi! Thật xấu hổ, nhục nhã! Tôi nuôi các anh như mẹ. Sao các anh lại làm thế?!”
    Pháp trường, “Đ. mẹ mày!”
    Họ được áp tải đi khoảng 40 mét dọc theo hành lang dẫn đến khoảng sân rộng trong trại lính. Lúc bị dẫn đi, người lính trói tay họ lúc nãy nói: “Bây giờ, ông bà gặp rắc rối to rồi!” Elena gào vào mặt anh: “Địt mẹ mày!”[i]* Còn Ceausescu thì bắt đầu hát Quốc tế ca.
    Họ dường như không có ý niệm là cuộc hành hình sẽ diễn ra lập tức, cho đến khi họ ra tới khoảng sân. Lúc đó, ông bà thực sự hoảng hốt. Bà thét to với ông: “Im đi Nicu! Hình như họ sắp giết mình như giết chó. Không tin được!” Lời cuối cùng của bà là: “Nếu giết thì hãy giết chúng tôi chung với nhau.”[4]
    Đội xử bắn đã sẵn sàng khi phiên xử diễn ra được một nửa. Tám lính dù, được chính Stanculescu tuyển chọn và được bay từ Bucharest đến, không biết nhiệm vụ của mình là gì cho đến khi họ có mặt ở Targoviste. Ba trong số được chọn để thực hiện hành vi cuối cùng, đó là: Dorin Varlan, Octavian Gheorghiu, và Ionel Boeru. Trang bị súng tự động AK-47, họ đứng cạnh bồn hoa chờ cặp vợ chồng đi vào sân.
    Lệnh dành cho người xử bắn là không được bắn Ceausescu ở vùng trên ngực. Vì ông phải được nhận diện qua hình chụp sau khi chết. Không có lệnh tương tự dành cho bà Elena. Đội hành hình đưa vợ chồng Ceausescu đến đứng trước bức tường, ông bên phải, bà bên trái. Trông họ thật thảm hại.
    Gheorghiu sau này kể lại: “Bà nói họ muốn chết chung, nên chúng tôi đặt họ đứng cạnh nhau, rồi bước sáu bước lui và sau đó nổ súng. Không ai ra lệnh bắn, họ chỉ nói làm sao cho nhanh! Tôi bắn bảy viên đạn vào ngực ông và bắn hết số còn lại trong băng đạn vào đầu bà.” Ông thì oằn người ra sau, sụp đầu gối xuống đất. Bà thì đổ qua một bên. [5]
    Hỗn độn liền diễn ra. Gần như toàn bộ số binh lính tại căn cứ hôm đó đều chứng kiến cuộc hành hình. Ngay khi đội xử bắn làm xong nhiệm vụ thì mọi người trong sân có súng bắt đầu bắn xối xả vào hai xác chết, cho đến khi chỉ huy căn cứ, Trung tá Mares, ra lệnh ngưng bắn. Nhiều năm sau đó, vẫn còn dấu vết của hàng trăm phát đạn trên bức tường trong sân và trên khung cửa sổ cách mặt đất khoảng ba mét.
    Danh ảo, xác thực
    Hai xác chết được gói trong vải bạt, được chở về thủ đô bằng trực thăng, với sự canh gác của toán lính dù đã hành quyết họ.
    Sau đó, xác được đưa xuống sân bóng nơi tập luyện của đội bóng đá Steaua Bucharest, nằm ở ngoại ô phía tây nam thành phố. Trong một diễn biến rợn người, xác của họ bỗng bí mật dời đi nơi khác trong đêm. Các đội tìm kiếm phải lục lọi toàn bộ khu vực suốt đêm, trước khi tìm thấy xác vào sáng hôm sau đang nằm gần một mái che trong khu vực sân thi đấu. Điều gì xảy ra cho hai xác chết trong mấy giờ này đến nay vẫn còn là bí ẩn.
    Ngày hôm sau, họ được chôn tại nghĩa trang Ghencea gần đó. Khi chết, hai ông bà được đặt nằm cách nhau 50 mét, tách biệt bởi một lối đi, và được đặt tên mới. Người ta lấy hai thập giá gỗ trơn rồi vẽ vội bằng sơn tên giả của hai ông bà. Nhà độc tài một thời làm người dân khiếp sợ Ceausescu giờ mang tên Popa Dan, còn vợ ông thì mang tên Enescu Vasile.
    ___________
    GHI CHÚ CỦA TÁC GIẢ
    1. Victor Stanculescu, trích bài báo ‘Nu Va Fie Mila, au 2 miliarde lei in count’ (‘Không cần thương xót, chúng có 2 triệu lei trong ngân hàng’), đăng trên Jurnalul National, Bucharest, 22 tháng 11, 1990
    2. John Sweeney, The Life and Evil Times of Nicolae Ceasusescu (NXB Hutchinson, London, 1991), tr. 157-8
    3. Văn bản phiên tòa, đăng trên Romania Libera, Bucharest, 25 tháng 1, 1990
    4. Như trên
    5. Jurnalul National, Bucharest, 18 tháng 12, 2006
    Nguồn: Victor Sybestyen, Revolution 1989, The Fall of The Soviet Empire, Pantheon Books, New York, 2009
    Bản tiếng Việt © 2013 Phan Trinh &pro&contra
    Bài liên quan:
    Video: Những giây phút cuối cùng của Nicolae và Elena Ceausescu
    Cách mạng Nhung
    Sự trở lại của những người cộng sản Séc
    Ảnh: Nicolae và Elena Ceausescu trước khi bị xử bắn. Ảnh: dpa
    ________________________________________
    * Chánh án phiên tòa hôm ấy, Đại tá Gica Popa, được nhiều người biết như một cận thần của Ceausescu. Ông 57 tuổi, cũng có chiếc bụng phệ, là bạn thân của em trai nhà độc tài, tên Ilie, lúc đó đang làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Vào ngày 1 tháng 3, 1990, tức chưa đầy ba tháng sau phiên tòa kể trên, Popa tự sát bằng súng, một vụ tự sát còn nhiều bí ẩn. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ. Popa không phải là loại người bị lương tâm cắn rứt vì cách điều hành phiên tòa kể trên, hoặc xấu hổ vì mối quan hệ quá khứ với giới cận thần vây quanh Ceausescu. Vào lúc ông tự sát, ông đang là đối tượng của cuộc điều tra về một loạt những cáo buộc hình sự, bao gồm từ tội biển thủ công quỹ đến giết người. [Sybestyen]
    [i] Nguyên văn “Go fuck your mother.”

 8. hôm nay, tại diễn đàn mà kẻ cầm quyền không ngăn cấm được này, tôi xin có mấy ý kiến như sau: said

  .

  “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chứ gì nữa? Xem ai có tư tưởng là ngoan muốn giữ Điều 4 Hiến pháp không? Phủ nhận, ngăn cấm quyền tự do ngôn luận, tự do dân chủ, tự do biểu tình ôn hòa phản đối ngoại bang xâm lược không? ngoan cố không cho đa nguyên đa đảng không? ngăn cấm ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘đảng hóa hóa quân đội’ không? như vậy để mà cầm quyền vĩnh viễn rồi muốn tác oai tác quái gì, muốn đem quân đội đi bắn giết dân cũng được à? đấy, Người ta đang giữ những quan điểm ấy đấy. Đưa cả lên 800 phương tiện thông tin đại chúng đấy ra rả suốt ngày đêm như ve giữa trưa hè đấy. Thì như thế là suy thoái phản động chứ còn gì nữa! Chỉ ở đâu nữa nào? Ngăn cấm dân nói lên sự thật, bắt bớ , thậm chí đánh đập thủ tiêu người đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể, thì nó là cái gì…ì? Cho nên đồng bào ta quan tâm xử lý cái này.”

 9. Hoàng lão nhị said

  Cho hỏi thế nào là điều 88 và điều 258. Với điều 258 sinh sau đẻ muộn bị buộc tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 Luật hình sự Việt Nam là gi vậy? Thật xấu hổ và dốt nát cho cái ĐCSVN thối tha này. Chỉ có những kẻ đang cầm quyền là ĐCSVN lợi dụng nó để xâm phạm đời tư bắt bớ người tùy tiện. Còn những kẻ lợi dụng chức quyền chiếm đoạt đất đai, đưa con cháu lên làm chức này chức kia thì sao? Có phải lợi dụng tự do để làm bậy không? Còn ông TT Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm sai trái gây hậu quả tổn thất nặng nề cho kinh tế với những “quả đấm thép” bị thua lỗ vậy có phải lợi dụng chức quyền làm bậy không…? Nói tóm lại cái ĐCSVN này thật dối trá quá nói ra cả trăm trang báo cũng không kể hết đâu.

  • Hoa Cải said

   Cộng sản là chúa chổm lợi dụng. Chúng lợi dụng đến mức nhân loại khắp nơi phải lập đền thờ tưởng niệm hàng triệu, hàng chục triệu nạn nhân cộng sản. Nhờ lợi dụng, chúng chiếm hữu nhiều miếng ngon, đang ăn, thấy đồng loại vô tình ngang qua, chúng nghi đồng loại âm mưu lợi dụng miếng ngon của chúng – thế là bắt giam theo điều 258.
   Nhằm mục đích duy nhất bảo vệ miếng ngon, cộng sản luôn làm thật, ăn thật, nhưng không bao giờ nói thật.

  • xem thằng phản động nào nói câu này dân ta đập chết mẹ nó đi said

   “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chứ gì nữa? Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang cónhững quan điểm đấy. Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! Chỉ ở đâu nữa nào? Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể, thì nó là cái gì…ì? Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này.”

 10. Thằng Mõ said

  Điều 4 Hiếp Pháp ! Quân đội phải trung thành với “đảng” … là những món “đặc sản” chỉ có ở cái nhà nước mang tên CHXHCNVN !!!
  Nếu bắt bỏ điều 4, sửa Quân Đội phải trung thành với Tổ Quốc & Nhân Dân … thì còn đâu những “nét đặc thù”, những món “đặc sản” độc đáo của những cái gọi là “đảng & nhà cầm quyền csVN” hả các bác ?! Nhờ các bác một tí !!!

 11. Người dân thích thơ này chứ không phải thơ tố hữu nữa rồi said

  TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG

  Đảng lãnh đạo tuyệt đối,
  Tức tuyệt đối cầm quyền.
  Nhờ sự tuyệt đối ấy
  Khối anh kiếm bộn tiền.
  Đất nước giờ nát bét.
  Ta phải trách ai đây?
  Đảng lãnh đạo tuyệt đối,
  Phải chịu trách nhiệm này.
  Vì không thể có chuyện
  Thắng thì nhận vào mình.
  Thua, đổ thừa người khác.
  Thế là không phân minh.
  Mà lãnh đạo tuyệt đối
  Dễ tuyệt đối làm sai,
  Dễ tuyệt đối thoái hóa.
  Vậy sao còn trách ai?
  Tôi không hề phản động.
  Tôi là một người dân,
  Nếu cần, xin nói rõ –
  Tôi là Thái Bá Tân.
  Tôi muốn đảng, nhà nước
  Ý thức trách nhiệm mình.
  Đã lãnh đạo tuyệt đối,
  Thì tuyệt đối công minh.

  HẠ TIỆN VÀ LƯU MANH QUÁ RỒI

  Khi công an một nước
  Phải giả làm côn đồ
  Để đánh đập dân chúng
  Đòi dân chủ, tự do,

  Thì cái sự hạ tiện
  Đã đến mức tột cùng.
  Đừng nhắc nữa, xấu hổ,
  Chuyện “vinh quang”, “anh hùng”.

  Đừng nhắc nữa, buồn mửa,
  Chuyện “vì nước”, “vì dân”.
  Đó là sự cặn bã.
  Cặn bã hàng triệu lần.

  Có súng, thích thì bắt,
  Nhưng đúng luật, đàng hoàng.
  Đừng để dân họ chửi
  Là “chó xanh”, “chó vàng”.

  Dân họ chửi thế đấy.
  Nghe mà buồn và lo.
  Sao để đến nước ấy,
  Công an giả côn đồ?

  Tôi đứng ra bảo đảm,
  Rằng những người biểu tình
  Yêu nước và dũng cảm,
  Cũng là dân nước mình.

  Thấy có gì sai trái,
  Thì giải thích ôn hòa.
  Luật không cho mắng chửi
  Và đánh đập người ta.

  Luật càng không cho phép
  Công an giả côn đồ
  Để đánh đập dân chúng
  Đòi dân chủ, tự do.

  SỢ TỰ DO DÂN QUYỀN LÀ SAO?

  Lướt mạng, thấy một nhóm,
  Chủ yếu là thanh niên,
  Bị bắt vì dã ngoại
  Để thảo luận nhân quyền.

  Nhân quyền là quyền sống,
  Quyền của mỗi con người
  Được tạo hóa ban phú
  Ngay từ khi ra đời.

  Thế mà nhắc đến nó
  Bị bắt là làm sao?
  Mời bác Liên Hợp Quốc
  Giải thích hộ thế nào.

  Ngẫm mà nẫu cả ruột
  Về sự tình nước ta.
  Xin hỏi ông Nhà Nước:
  “Không thấy xấu hổ à?”

 12. Ẩn danh said

  Nhân dân Việt Nam như lũ gà bị nhốt trong lồng. Đảng CSVN thì như con cáo đang ngồi trên cái lồng ấy, an toàn tuyệt đối.

  Hỏi rằng các con gà trong lồng viết thư, kiến nghị, góp ý cho con cáo ấy thì có làm nó động lòng hay không?

 13. Koon said

  Đã có những hồ hỡi lúc ban đầu khi nghe về thay đổi HP, nhất là khi có Kiến Nghị 72. Những tưởng đảng cs cầu tiến thật sự muốn có sự thay đổi nhưng té ra bản chất xưa nay vẫn vậy. Sau khi thấy có quá nhiều ý kiến đòi bỏ hay thay đổi điều 4, yêu cầu quân đội chì trung thành với Tổ Quốc, nhân dân, góp ý về sở hữu đất đai, tam quyền phân lập .. thì ngay lập tức đảng phản pháo và lập tức thể hiện bản chất của mình. Một chiến dịch truyền thông rầm rộ nhầm bôi nhọ các nhân sĩ, báo chí đánh hội đồng, các tiến sĩ giấy lên truyền hình, báo đài đòi duy trì điều 4, phản bác lại những ý kiến của những người tâm huyết.. sau đó là đến từng nhà yêu cầu ký vào bảng ý kiến đóng góp mà thực chất là lấy số lượng để tuyên truyền. Tiền thuế của dân lại có lý do để dùng mà không ai biết được tốn kém bao nhiêu cho cái chiến dịch vô bổ này. Không rõ đảng cs muốn đất nước này đi về đâu?

 14. nemo said

  Ôi con số 26 triệu ý kiến . Giáo sư Lê Bảo châu đâu hãy làm một cuộc khảo cứu bằng phương pháp xác xuất thống kê thực tế cái xem nào .
  vịt vịt … vịt trời .

 15. Ẩn danh said

  Nói cho rõ nhé: Đảng Cộng Sản Việt nam chính là kẻ thù của nền Dân Chủ Việt Nam!

  Điều này ngày càng hiển hiện, không cần phải chứng minh

 16. Phương Vinh said

  Để tôn trọng dân chủ và đảm bảo quyền tự do của người dân, Anh basam thử làm cái khảo sát này, xem nguyện vọng và chính kiến của người dân với các đại biểu của mình thế nào ? qua đây thì các “quan” đầu đất nên lấy kết qủa thực tế ! chứ đừng “cưỡng” – “chiếm” mãi thế này nữa !

 17. Ẩn danh said

  Ổ nước mà tôi đang sống người ta chống cộng lắm nhưng họ chỉ đòi thả người bị bắt thôi ,không thấy họ đòi một thể chế đa đảng , lại có người nói :vì sao phải đa đảng , vì sao phải bỏ XHCN ? Chỉ cần đấu tranh đòi thả tù nhân chính trị thôi !Họ là thuyền nhân tỵ nạn CS mà lại nói như thế đẤy ! Có lẻ họ chỉ muốn quay trở lại chế độ VNCH thôi và lúc đó lòng yêu nước là của riêng người MN , người MB không được yêu nước ! Tôi đã đọc đước ý nghĩ của những người chống cọng cuông điêng rồi !

 18. khonkhokhonnan said

  CHU NGHIA CONG SAN KHONG PHAI LA CHU NGHIA MAC DA KHOI XUONG MA CUA 1 TEN THAM AC CUC DEU BIA RA, THU HUT DUOC VO SO KE THAM ua thich bip THEO VA DA TU TIEU DIET VI BAN CHAT PHAN DAN HAI NUOC CUA NO NGAY CANG LO RO. CHU NGHIA MAC DICH THUC CHINH LA CHU NGHIA CONG DONG ma ta thay My da to ra rat gan chu nghia nay: My chinh la cong dong cac quoc gia tren the gioi.De lay long dan HCM da dua vao HPMy lam ra HPVN ban dau nhung …!!!

 19. thu bit tong said

  72 nhân sĩ đại diện cho nhân dân Việt Nam

  • Người Xứ Nghệ said

   Đảng hãy nhanh chóng chuyển giao quyền lực may ra còn kịp cho dân tộc Việt Nam. Nếu không họa Bắc thuộc là hiện thực, lúc đó dân lầm than mà đảng thì nhục, cái nhục đó muôn đời cho con cháu của đảng đó đảng ơi.

 20. Nam long said

  Nói tóm lại, nếu các vị nhân sĩ trí thức đang ở đỉnh cao quyền lực như các vị Trung ương đảng hiện nay ( ngay cả có làm sai trái thì cũng chẳng bị pháp luật trừng phạt, gọi là sống ngoài vòng pháp luật), bổng lộc tràn đầy ,thì liệu các vị có chịu từ bỏ cái ghế của mình hay không?
  Điều 4 Hiến pháp giữ cho dảng độc quyền lãnh đạo là nét rất đăc trưng mà hiến pháp của hàng trăm quốc gia trên thế giới không có. đây là nét đặc sắc của đảng CS VN chứng tỏ uy tín lãnh đạo được tuyệt đại nhân dân VN nhất trí. Trên đời phàm cái gì lạ không giống ai đều có giá trị của nó. các kỷ lục Ghi nét đều là chuyện lạ cả.Nên chăng để banTuye6n giáo đăng kỳ dự thi kỷ lục làm hiến pháp thì VN đoạt Ghi nét hết: nước sửa hiến pháp nhiều nhất, lời nói đầu ôn nghèo kể khổ đảng CS VN lâm li nhất,Đảng ngon lành hơn phong kiến khi soạn điều 4 cho mình quyền làm vua suốt đời,ban dự thảo đọc góp ý nhanh nhất: mấy chục triệu ý kiến trong vòng 1 tháng…

 21. Hiên ngang, sáng ngời.... said

  Tôi ủng hộ “PHẢN ĐỐI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP TRÌNH QUỐC HỘI KHÓA XIII TẠI KỲ HỌP THỨ 5”
  Nhưng các bác ơi, tôi biết đây chỉ là đàn gãy tai trâu, người ta có nghe cho đâu, có dám tranh luận công khai đâu, vì biết chắc không có chính nghĩa, sẽ thua mà
  Đau là kẻ khoonbg chính nghĩa lại nắm quyền lực…

 22. Ẩn danh said

  Hiến pháp là quyền công dân của 90 triệu người Việt Nam hãy để cho công đồng dân cư Việt được tự do lựa chọn Đảng Công Sản không được định hướng.

  Hành động định hướng dự thảo sửa đổi HP1992 là hành động coi thường người dân, và coi rẻ lợi ích dân tộc và lạm quyền của ĐCS Việt Nam.

 23. Nhan tri thuc sao kem said

  Theo toi, nen deo tren tay phai mot cai day khan vang. De chung minh phan doi, di dau cung deo. Cang nhieu nguoi deo, la biet su doi hoi nhan quyen cua con nguoi tu do. Khong the im lang cho Cong San lam ac duoc.

  Day la cach bieu tinh theo “Ghandi” cua An Do. Va ba Suki cua Mien Dien.
  Nhan tri thuc dau ta? Phai bieu tinh nang.

  • thu bit tong said

   sáng kiến đeo khăn vàng vàng tay phải để phản đối h/p rất hay mong mọi người nhiệt tình ủng hộ

 24. Dân quyền said

  NÊN TỔ CHỨC BIỂU TÌNH

 25. dân quyền said

  Tôi hoàn toàn ũng hộ nội dung Kiến Nghị 72 và ũng hộ những người yêu nước thương dân thật sự.
  Tôi phản đối đảng cộng sản Việt Nam tham quyền cố vị, làm tay sai cho Tàu cộng, bán nước, hại dân. Tôi đoan chắc rằng đa số người dân Việt Nam đã chán ghét tận cùng cái chế độ độc tài – tàn ác – hèn hạ – tham ô mang tên CHXHCNVN này rồi, nay chỉ chờ cơ hội để giải thể đảng csVN mà thôi. Không tin thì cứ công khai – minh bạch trưng cầu dân ý dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc đi.

 26. Tô Oanh said

  Một lũ mù và điếc,chỉ khổ cho dân tộc Việt mà thôi. Còn ccos Trung Nam Hải chống lưng thì kiến nghị, phản đối cũng chẳng ăn nhằm gì…

  • lục súc tranh ăn said

   Cuộc đảo chính của các Ủy viên Trung ương Đảng?
   xem tại đây:
   •Cụ Tổng muốn gì?
   •Nghị quyết TW4 có dành cho Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang không?
   •Hé lộ khả năng kịch bản chung cuộc của HỘI NGHỊ 7?
   •Gay cấn vé bổ sung vào Bộ Chính trị, lộ diện người kế nhiệm Tổng Bí thư
   •Thất bại lớn đối với Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 7
   •Hội nghị Trung ương 7: Kết quả bỏ phiếu chọn 3 nhân sự bổ sung vào Bộ Chính trị
   •Phương án và cơ hội nhân sự Đảng
   •Lần đầu tiên tại các nước Cộng sản: Ủy viên Bộ chính trị được đào tạo tại Mỹ
   •CHỦ TỊCH VÊ-ÉP-ÉP KHÓA 7: BẦU ÔNG NGUYỄN BÁ THANH, CÒN CHỜ GÌ NỮA?!
   •Thử suy đoán việc Nguyễn Bá Thanh trượt ghế Ủy viên Bộ chính trị
   •Tham nhũng 3.000 tỉ thời Nguyễn Phú Trọng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội vẫn chưa bị xử lý?
   •Hội nghị Trung ương 7 & VÀNG
   •Ai sẽ là Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương sau Hội nghị TW 7?
   •Tình báo Trung Quốc lấy cắp được kết quả Hội nghị Trung ương 7?
   •THẤY GÌ QUA HAI HỘI NGHỊ TW 6 & 7

   “…Cái gì cần đến thì nó cũng đã đến. Câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là cái gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đảng cộng sản Việt Nam đã chết. Ai sẽ là người khai tử cho nó? Sứ mệnh lịch sử này phải có người đứng ra đảm nhận. Và có lẽ tốt nhất, phải là một người trong nội bộ đảng đứng ra làm việc đó…”

   Hội nghị Trung ương Đảng cộng sản lần thứ 7 vừa kết thúc. Nội dung trong hai bài phát biểu khai mạc và bế mạc đại hội vẫn giống nhau như bao lần khác. Cái khác nhau duy nhất trong hội nghị này khiến dư luận không ngớt bàn tán là việc bầu bổ sung thêm hai nhân vật mới vào Bộ chính trị, cơ quan quyền lực nhất của Đảng cộng sản. Hai nhân vật được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cử và vận động vào bộ chính trị, đồng thời là hai người đứng đầu Ban Nội chính và Ban Kinh tế đảng vừa mới tái lập: Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ đã không nhận được sự tín nhiệm của 175 vị Ủy viên trung ương Đảng. Hai khuôn mặt mới và trung dung đã thế chổ cho hai vị là ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

   Dư luận cho rằng phe bảo thủ và giáo điều đứng đầu là ông Tổng Trọng đã thất bại thảm hại trước các phe nhóm lợi ích. Điều này thì có lẽ ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu là cụ Tổng. Chủ nghĩa cộng sản của Mác-Lê đã chết từ lâu, đảng cộng sản chỉ là tấm bình phong cho các nhóm lợi ích thao túng đất nước. Thế nhưng cụ Tổng vẫn hy vọng và cố gắng phục hồi sức mạnh và uy tín cho Đảng, cụ cố làm cái việc “đội đá vá trời” là quay ngược lại bánh xe của lịch sử. Cụ có công lớn với nhân dân qua hội nghị này là đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp cách mạng của đảng cộng sản sau 68 thành lập và lãnh đạo đất nước. “Chỉnh đốn đảng” chỉ còn là một câu chuyện tiếu lâm thời cộng sản. Những người cộng sản trung kiên với cụ Tổng chắc sẽ đau buồn nhưng không còn cách nào khác là phải chấp nhận sự thật. Cụ đã làm tất cả những gì có thể, thậm chí hy sinh cả sự nghiệp chính trị của mình cho nỗ lực cuối cùng này và cụ đã thất bại.

   Cũng tiếc cho hai người khá nổi tiếng và có năng lực phải dừng cuộc chơi lẫn sự nghiệp của mình tại đây: ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ. Sai lầm lớn nhất của hai ông là đã chọn sai đường vì ủng hộ cho sự nghiệp “chỉnh đốn đảng” của cụ Tổng với bí danh đã nổi tiếng từ rất lâu là “lú”. Chẳng lẽ hai ông không tin vào sự nhìn nhận và đánh giá của người dân Hà Nội về cụ Tổng? Chẳng lẽ ông Nguyễn Bá Thanh lại ngây thơ tin rằng mình sẽ chống được tham nhũng? Ai tham nhũng? Chưa gì ông đã đòi “hốt, hốt hết”, nhưng mà hốt ai? Ai hốt? Cuối cùng thì ông chưa kịp hốt họ thì họ đã hốt ông trước. Chắc giờ này ông đã kịp hiểu họ là những ai? Đáng buồn và thất vọng vì ngay cả những người đã thành công như ông mà viễn kiến về chính trị lại yếu kém đến như vậy.

   Cùng với sự thất bại của cụ Tổng và Bộ chính trị trong việc áp đặt các nhân sự theo nguyên tắc “tập trung dân chủ” trong đảng từ trước đến nay thì việc không bỏ phiếu cho hai ông Thanh và Huệ của các vị Ủy viên trung ương đảng có thể xem như là một cuộc “đảo chính” nội bộ rất ngoạn mục. Thật ra không phải trong hội nghị 7 này thì các Ủy viên trung ương đảng mới “nổi loạn” mà ngay cả trong hội nghị 6 họ cũng đã làm việc đó bằng cách không bỏ phiếu kỷ luật “đồng chí X” dù Bộ chính trị đã thống nhất 100% là phải kỷ luật. Có dư luận cho rằng các Ủy viên trung ương đảng đều là phe của đồng chí X nên họ phải chống lại cụ Tổng, người đứng đầu phe đối lập. Điều này cũng có lý nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Không có gì chứng minh rằng tất cả những Ủy viên trung ương đảng bỏ phiếu chống lại cụ Tổng đều là phe của đồng chí X. Vậy lý do gì khiến họ hành động như vậy? Lý do sâu xa và thầm kín, theo tôi đó là “mong muốn và khát khao thay đổi”. Một trật tự cũ, với những tư duy lạc lõng như cụ Tổng đã làm thất vọng toàn thể nhân dân và với cả các vị Ủy viên trung ương đảng. Khát khao thay đổi để có thể sống như những con người văn minh là mong muốn lớn nhất của người dân hiện nay và họ sẵn sàng chấp nhận mọi sự thay đổi dù nhỏ nhoi. Việc một người từng du học tại Mỹ, vốn là một trở ngại để gia nhập hàng ngũ lãnh đạo chóp bu của đảng trước đây thì nay lại trở thành lựa chọn hàng đầu của các Ủy viên trung ương đảng. Ông Nguyễn Thiện Nhân đã được chọn ngay từ vòng đầu với một tỉ lệ ủng hộ rất cao. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, một khuôn mặt ôn hòa cũng được các Ủy viên trung ương đảng lựa chọn ở vòng hai.

   Cái gì cần đến thì nó cũng đã đến. Câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là cái gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đảng cộng sản Việt Nam đã chết. Ai sẽ là người khai tử cho nó? Sứ mệnh lịch sử này phải có người đứng ra đảm nhận. Và có lẽ tốt nhất, phải là một người trong nội bộ đảng đứng ra làm việc đó. Đây là việc không thể chần chừ lâu hơn được nữa. Để càng lâu thì sự đổ vỡ và hậu quả sẽ càng lớn, cho cả đất nước lẫn nội bộ đảng cộng sản. Hy vọng là các vị Ủy viên trung ương đảng nhìn nhận ra được vấn đề. Sự ngã ngựa vì lội ngược dòng thời đại của cụ Tổng và hai ông Thanh, Huệ sẽ khiến các vị mạnh mẽ và dứt khoát hơn trong những quyết định trọng đại liên quan đến vận mệnh đất nước và cả chính bản thân các vị.

   Theo ethongluan.org

 27. Toán USA said

  Đối thoại với Cộng Sản khác gì nói chuyên với đầu gối. Dù rằng chẳng đi đến đâu nhưng Góp ý và Phản biện vẩn có hiệu quả nhất định của nó. Phổ biến rộng rải trên những diển đàn lề phải một cách công khai, hợp pháp về tư tường ngược chiều với Đảng CS mà né được sự qui chụp ” Phản động ” “Diển biến hòa bình” ” Thế lực thù địch””tuyên truyền chống nhà nước Xuống Hố Cả Nút”. Công cụ khủng bố khiến người ta sọ hãi là chiếc còng số 8 của điều luật mơ hồ về An ninh quốc gia, chống Dảng CS, không thể xử dụng khi chính cái loa CS mời gọi mạnh dạn Góp ý vì không có ” Phạm vi cấm kỵ”. Cho phát biểu tự do thoải mái như việc xã xú bắp của nồi áp xuất khi mà, trong thời kỳ hiện đại Internet đâu có gì có thể bưng bít như thời kỳ bức màn sắt. Mục đích cùa Sừa đổi HP mà CS nhắm đến không ngoài việc hiến định hóa vai trò lánh đạo Dảng CS, thu tóm lại một số quyền lực về kinh tế tài chính và quân đội về tay Đảng CS, củng cố thêm vị trí Độc tài Đảng trị trong nhân dân, trình diển màn dân chủ giả tạo đối với thế giới bên ngoài. Ai còn lạ gì cái quốc hội Robot ” Đảng cử, dân bầu”. Chúng ta hảy chờ xem, kết thúc của tranh giành quyền lực giửa 2 nhóm: CS với Sang Trọng đại biểu và nhóm lợi ích của Ba Dủng sẻ như thế nào? Dù gì đồng chí X cũng dẩn trước với tỉ số 2-0 ở hiệp đàu. Thiển ý tôi, nếu phải lựa chọn, trong những điều tệ hại, nên chọn cái ít xầu nhất. Tham nhủng có tệ hại nhưng vẩn còn đở hơn là mất nước. Giải trừ Đảng CS vẩn là ưu tiên hàng đầu cho công cuộc đấu tranh vì dân chủ, và nhân quyền.

 28. TRẦN TIẾN ĐỨC said

  Tôi hoàn toàn ủng hộ Tuyên bố của các nhân sĩ, trí thức và hoàn toàn bác bỏ DTSDHP vừa công bố.

 29. khách said

  Dân tộc VN đâu thiếu ánh sáng của các bậc tiền nhân đâu mà phải lấy ánh sáng của những tên ngoại lai xa lạ “đâu đó” để học và soi rọi làm theo với cái câu quái dị áp đặt trong hiến pháp dân tộc”dưới ánh sáng chủ nghĩa maxlenin”dù dốt mấy cũng o ai chấp nhận được chứ đừng nói ba que,xỏ lá”tuyệt đại đa số nhân dân đồng tình”.Hãy để dân phúc quyết.

 30. văn lâm said

  Cuộc chuyển đổi thể chế kinh tế từ quan liêu bao cấp XHCN sang thể chế kinh tế thị trường nhiều thành phần là cuộc chuyển với đầy dẫy khó khăn chồng chất mà những người CSVN thời cuối những năm 1980 vẫn còn sáng suốt làm được,nay chỉ còn việc nhỏ là từ bỏ cái đuôi CNXH mà ai cũng thấy nó chả còn giá trị gì trong thực tiễn ngoài việc gây rối loạn xã hội VN mà những người CSVN ngày nay cũng không thể thống nhất được ý chí,không thể làm được .

  Thật đáng tiếc.

  Hậu sinh CS đã không khả úy bằng thế hệ cha ông!

  • 1nxx said

   Thưa bác chúng làm giầu đến nứt đố đổ vách, chúng sống đời sống ký sinh trùng dựa vào sức lao động của nhân dân, chúng đục khóet tài sản quốc gia cũng nhờ cái đuôi đó. Bây giờ bác bắt chúng bỏ thì chúng sống bằng gì?

   • văn lâm said

    Qua Hội nghị TW6 và 7 vừa rồi cho thấy ông TBT Nguyễn Phú Trọng chưa hề nhận thấy toàn bộ những yếu kém ,tiêu cực ,rối loạn trong quản lý điều hành Nhà nước,xã hội ở Việt nam thời gian gần đây LÀ DO LỖI HỆ THỐNG THUỘC CHỦ TRƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÍNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHỨ KHÔNG PHẢI DO BẤT KỲ MỘT TỔ CHỨC CÁ NHÂN NÀO KHÁC gây ra.

    Ông Trọng không những không nhận thức được nguyên nhân căn bản đang đe dọa tồn vong chế độ chính là do chính sự lựa chọn sai lầm của Đảng về đường lối mà cụ thể là việc gắn cái đuôi XHCN lạc lõng lỗi thời vào sau nền kinh tế thị trường nhiều thành phần do Đảng CSVN khởi xướng để mà tập trung bàn thảo từng bước sửa chữa ;ngược lại ông Trọng lại muốn đổ lỗi cho Chính phủ điều hành yếu kém,đổ lỗi cho Hiến pháp giao quyền quá lớn cho cơ quan hành pháp , đổ lỗi cho Thủ tướng và những người tiền nhiệm…Thái độ có phần cố chấp ,bảo thủ ,bất chấp sự thật này của ông TBT và những người hùa theo ông đã bị chính TW Đảng CSVN sáng suốt bác bỏ .Những phương thức sách vở cứng rắn cực đoan thiếu căn cứ khoa học mà người ta có thể thấy rõ là không hiệu quả như khôi phục mở rộng các ban bệ của Đảng (một thời đã được rút gọn cho đỡ chồng cheó),phình to bộ máy quản lý quan liêu mệnh lệnh lỗi thời của nhóm bảo thủ của ông Trọng đã không được TW cổ vũ.

    Có thể chính Ông TBT NP Trọng cũng thấy rõ là phương thuốc hữu hiệu nhất để Nhà nước và nhân dân Viêtnam thoát hiểm hiện nay chính là DÂN CHỦ HÓA XÃ HỘI nhưng hoặc là người thủ cựu sách vở ,ông Trọng không thoát ra được khỏi cái vỏ Mác xít học theo mô típ sinh nghệ tử nghệ của mình,hoặc ông Trọng là người bảo thủ chỉ tin và làm theo cái mình đã biết đã thấy ,thiếu tầm để có thể chắt lọc ,làm theo những cái mới ,caí tiến bộ đã được thực tiễn chứng minh,làm theo những ý kiến chân thành tâm huyết của biết bao nhiêu bạn bè đồng nghiệp đồng chí và người dân cả nước đã nhắn nhủ tới Ông thông qua việc góp ý sửa đổi HP.

    Thực tế cho thấy ,khi những quan chức cấp xã phường ở Thái bình và nhiều nơi khác lạm dụng chức quyền ,biến chất tham nhũng gây phẫn nộ lớn trong dân,chỉ bằng mở rộng dân chủ ở cơ sở (Quy chế dân chủ ở xã phường)Nhà nước mới loại trừ được tệ nạn này,mới an được dân.

    Nay vì có Quy chế dân chủ ở cơ sở , tham nhũng lộng quyền ở xã phường không còn hoành hành được như xưa nhưng tham nhũng lộng quyền đã lùi lên cấp cao hơn,CẤP CÓ THẨM QUYỀN HÀNH CHÍNH là Huyện ,Tỉnh,Thành phố và Chính phủ,đơn giản vì ở trên những cấp bậc này CHƯA CÓ QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CẤP HUYỆN TỈNH THÀNH PHỐ VÀ CHÍNH PHỦ !

    Ở cấp xã phường và cơ sở thực tế cho thấy khi có Quy chế dân chủ không còn thấy cảnh chạy chọt mua quan bán chức ;ban công tác Mặt trận tổ quốc phải vất vả vận động người làm tổ trưởng dân phố,trưởng thôn …

    Tất nhiên ở cấp huyện thị xã trở lên muốn hết cảnh mua quan bán chức,hết cảnh lộng quyền tham quan tham nhũng để chế độ không còn bị đe dọa tồn vong thì dân chủ hóa xã hội không phải chỉ là Quy chế dân chủ như ở xã phường mà phải xây dựng thành Luật minh bạch quyền lực,phải đề cao và tôn trọng dân quyền trong Hiến pháp.Do vậy,việc sửa đổi HP1992 không thể chỉ dừng lại ở việc phân lại quyền lực giữa Thủ tướng với Chủ tịch nước hay thiết lập cơ chế hội đồng Hiến pháp…Việc này là trách nhiệm lịch sử của chính Đảng CSVN mà người đứng đầu ,chụi trách nhiệm cao nhất chính là ông TBT Nguyễn Phú Trọng chứ không thể đổ lỗi cho Thủ tướng và các Bộ trưởng.Quốc hội hôm nay đang lấy phiếu tín nhiệm với Thủ tướng,với các Bộ trưởng nhưng với người lãnh đạo với trách nhiệm cao nhất của Đất nước ,ai là người lấy phiếu tín nhiệm với những chức danh Tổng BT và BCT Đảng CSVN???

    Tôi đồng tình kiến nghị Quốc hội phải xem xét lại bản dự thảo sửa đổi HP1992 do Ban dự thảo sửa đổi của Quốc hội đưa ra tại cuộc họp Quốc hội giữa 2013 này.Những vấn đề cơ bản về dân chủ được nêu ra là thiếu sức thuyết phục ,sẽ không có đủ hiệu lực giải quyết những vấn nạn kinh tế xã hội trầm trọng hiện nay và thua xa tính dân chủ của HP 1946 do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh phê chuẩn!

    • giải tán đảng lừa dân, độc tài tham nhũng và bán nước said

     không phải các UV bộ chính trị và ban chấp hành trung ương không nhận thức được rằng: cái “chủ nghĩa xã hội”,”chủ nghĩa cộng sản” chỉ là cái thứ không tưởng, là thứ không bao giờ thực hiện được (kể cả một tỷ năm nữa chứ đừng nói vững bước tiến lên nọ kia, cũng đừng mơ phải hàng triệu năm nữa như lời anh hùng tình báo thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn…) nhưng tại sao họ vẫn “kiên định” rêu rao cái định hướng chó má ấy?
     Xin thưa rằng: đó là bài lừa đảo dân chúng nhằm”mượn đầu heo nấu súp” để lừa dân mà kéo dài cơn giãy chết của đảng lưu manh ăn cắp nên phải rêu rao tô vẽ cái chủ nghĩa xã hội để lừa dân mà câu giờ chứ còn gì nữa.
     đứa trẻ con nó cũng biết Vn hiện nay còn cái đéo gì là cơ sở nền tảng của CNXH đâu: kinh tế thì làm theo kiểu rặt tư bản 100% rồi, chính trị thì ai đang trực tiếp cầm quyền thì người đó mặc sức vơ vét tham nhũng tự tung tự tác kể cả bán đất đai, biển đảo tài nguyên cho giặc phương bắc, bịt miệng bịt mắt dân chúng, đàn áp thậm chí thủ tiêu tiếng nói đấu tranh cho công bằng, lẽ phải và tự do.
     đã ăn thịt chó mà vẫn nói là ăn chay, làm đĩ mà vẫn leo lẻo rao giảng về trinh tiết và tam tòng tứ đức (kinh tế thị trường định hướng XHCN) thì có chó nó nghe được, lừa người dân, nhưng người dân dù biết cũng ai dám cãi: đã có dùi cui, có an ninh chìm(mật vụ, CA ngoại tuyến, chó ghẻ dân phòng…) suốt ngày theo dõi người dân, tìm cách hãm hại thậm chí thủ tiêu những người bất đồng chính kiến.
     do đó chúng thực hiện rất lưu manh nhưng vẫn ra rả mượn danh CNXH và đảng cs để lừa được ai thì cứ lừa, để câu giờ tiếp tục vơ vét sạch đến nhẵn tài nguyên, tài sản quốc gia, vay nợ thật nhiều về để dựa vào đó mà rút ra chia nhau, còn nợ thì thế hệ sau phải trả cho chúng.

 31. NÔNG DÂN VIỆT NAM said

  CS không biết sợ
  Cho dù đó là ai
  Nhưng gót chân achilles của cộng
  Là làm những gì cộng từng làm.

 32. Nguyễn Minh said

  đã đọc qua Kiến nghị 72, trong đó có Dự thảo Hiến pháp cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Phải nói rằng DTHP72,là 1 kiến nghị thật tuyệt vời, đây mới đích thực là con đường đưa Dân Tộc và đất nước vượt ra khỏi vòng tăm tối, khó khăn và đó là nền tản để đưa DT chúng ta theo kịp và ngang bằng với các nước văn minh trên thế giới.
  Nếu ông bà nào phản đối KN72, thì phải đem so sánh qua truyền thông: TV, Báo chí. Phải cho nhân dân biết tại sao tôi phản đối, nó sai ở chỗ nào? Tôi nói thật mấy ông bà phản đối KN72 nhiếu nhất là những ông bà có tài sản phi pháp nhiếu nhất, là những kẻ tham nhũng nhiếu nhất (có dám thống kê không)nhóm thứ 2 phản đối KN72 là nhóm sợ mất ghế, mất Đảng và cũng sợ mất mạng bởi cái nhóm trước. Trong QĐ va CA những tay Tướng tá hò hét nhiều nhất, phản đối nhiều nhất có kẻ nào nghèo (mong những tay nghèo thật mà không sợ chết bởi nhóm lợi ích, hoặc nhóm Trung nam hải giơ tay lên).
  Tạm phân chia, đất nước VN có 4 nhóm:
  1/ Nhóm lợi ích và Lợi ích nhóm: Nhóm này mạnh nhất về tài chánh cũng như quyền lực, tham nhũng nhất, sẵn sàng bán đứng QG DT không thương tiếc , miễn sao gia đình con cái giàu có.
  2/Nhóm bảo thủ với học thuyết Mac, lê, Mao: Nhóm này có kiến thức,có lý luận, nhưng lở ôm cái học thuyết Mac le mao, bây giờ không bỏ xuống được, bỏ xuống là chết từ đời cha đến đời con…đời cháu v..v..
  3/ Nhóm Trung nam hải: nhóm này được cài cắm từ lâu đời: Nhóm này 2 nhóm trên đếu phải sợ:sợ mất chức quyền, sợ mất tài sản lâu nay tham ô, tham nhũng, con cái đang học, đang chơi ở Anh,Mỹ, UC, Nhật,Hàn vv..
  4/ Nhóm nhân sĩ trí thức yêu nước: là nhóm nghèo nhất về Quyền, Tiền, chỉ còn lại cái Uy tín với QG,DT. Nhóm này 3 nhóm trên ghét nhất,mong cho nó chết phức cho rồi.

 33. Cải Tiến said

  Ủng hộ sự phản đối của các bác nhân sĩ.

  Lấy ý kiến nhân dân của 26 triệu người sau 28.000 hội đàm và kết quả là
  “ý kiến chung của nhân dân đều tán thành với các nội dung cơ bản của Dự thảo do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp công bố.”

  Người Việt có ngụ ngôn “chín người mười ý”, phương Tây có câu “a camel is a horse designed by a committee”. Tạm dịch: con lạc đà là sản phẩm của nhóm người muốn chế tạo con ngựa, ý nói nhiều người nhiều ý…

  Thế nhưng đảng đã cho thấy 26 triệu người chỉ có 1 ý. Có làm dối, nói dối cũng phải biết tí giới hạn để dân tin chứ.

  • Xóa § 4 HP1992 said

   Hoàn toàn ủng hộ PHẢN ĐỐI của các bác nhân sĩ, trí thức !
   Tôi cũng thích câu ngạn ngữ của Tây, nhiều người nhiều ý, để cuối cùng tạo ra một con lạc đà cho tất cả mọi người cùng được sử dụng.
   Còn ở VN,…đảng độc tài không cho dân chủ đa nguyên – đa đảng, 26 triệu người đươc chúng nó “tận tình” hỏi ý kiến để “đồng tình”…biến thành 26 triệu con lạc đà làm nô lệ cho chúng.

   Đi chết đi, bọn độc tài bán nước!!!

 34. Bác Ba Phi said

  http://bacbaphivietnam04.blogspot.com/2013/06/hau-tay-du-ky-ai-thanh-cung-phai-chui_6.html#more

  HẬU TÂY DU KÝ – ĐẠI THÁNH CŨNG PHẢI CHỬI THỀ (Phần 6)

  Lão Bá:”Đệ thấy việc này nghiêm trọng rồi đấy, huynh có cách nào xử lý êm gọn, nếu tin này mà tuồn ra ngoài thì rát mặt giáo phái Cộng Sản chúng ta lắm” Lú lão gia gật gù nghĩ ngợi đăm chiêu: “Lão đệ nói đúng, cái Lò Tôn thì đầy phân ra đấy,
  kinh Mác Lê cũng bị xé lung tung, thú thật là cả đời nghiên cứu kinh Mác Lê, ta cũng chẳng thuộc hết nội dung và lĩnh hội hết ý nghĩa của nó, nhưng chúng ta tồn tại được là nhờ hô hào công việc nhóm lò để tạo niềm tin cho dân chúng trong thôn, phải nhanh chóng khắc phục sự cố này để tiếp tục nhóm lò mới được, cháy hay không cũng không quan trọng, miễn có làm cho dân chúng thấy là chúng ta đang cố hết sức nhóm lò, việc này không chậm trễ được nữa” Lão Bá: “Việc dọn dẹp lò tôn huynh hãy đệ lo, đệ sẽ chọn mấy tên thuộc hạ tin cẩn, cho chúng ít ngân lượng, để chúng gánh phân đi đổ và quét dọn hiện trường là xong” Lão Lú: “Thế thì tốt quá, có đệ nhúng tay vào ta rất yên tâm” Lão Bá: “Còn mấy quyển kinh thư bị xé nham nhở thì huynh làm cách nào?” Lão Lú: “Ta sẽ nhào nặn thêm thắt thêm vào chỗ thiếu ấy Tư Tưởng Hồ Chí Minh để lấp vào ” Lão Bá bật cười to: “Khà khà, Lú huynh thật là cao kiến, tiểu đệ xin bái phục, bái phục, nhưng cụ Hồ chưởng môn theo đệ biết là cũng đâu có tư tưởng gì,!” Lão lú:”Không có thì minh viết cho nó có. Việc này đối với huynh dễ hơn cả trở bàn tay nữa đấy, Khà khà, thôi công việc đã giao xong chúng ta phải nhanh chóng tiến hành, huynh về Thư Phòng biên soạn tài liệu bù vào chỗ bị con Khỉ xé mất, còn đệ hãy làm phần việc kia nhé ” Lão bá: “Tạm biệt huynh, chúc huynh biên soạn thành công, còn đệ cũng ra sảnh đường làm nốt việc kia đây”. Nói xong cả hai cùng siết chặt tay, giải tán ai làm việc nấy, Lão Bá bước vội ra sảnh đường chọn hai tên thuộc hạ tin cẩn ra chỗ vắng vẻ dặn dò: ” Đây là việc tuyệt mật ta giao cho hai ngươi, làm phải cẩn thận nếu không thì mất mạng, đây là tấm ngân phiếu trị giá hai ngàn lượng vàng ta ứng trước cho hai ngươi, khi nào làm xong ta sẽ thưởng thêm tám ngàn lượng nữa, nhớ là phải đổ ban đêm lúc dân chúng trong thôn đã ngủ say, vì mùi phân và nước đái con Khỉ này rất đặc biệt và có mùi rất đặc trưng, dễ bị phát hiện rõ chưa ? “.Tuy công việc hơi khó khăn, phức tạp và nguy hiểm đến tính mạng nếu để vỡ lỡ, nhưng với số tiền thù lao quá lớn mà cả đời có nằm mơ cũng không thể nào có được đã làm cho chúng mờ mắt, cả hai tên nháy mắt bảo nhau, rồi vâng dạ rối rít:” Dạ xin lão Bá hãy yên tâm, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức, sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao phó ạ ” Lão Bá: “Khà khà, Tốt, tốt lắm, hai ngươi hãy bắt tay nhanh vào việc đi” Nói rồi lão bá lui về An Dưỡng Đường tịnh dưỡng, sau trận ngất xỉu vừa rồi, tuy đã hồi phục nhưng nội lực và mạch lạc của lão đã bị tổn thương, rối loạn nghiêm trọng, lão phải về vận công điều khí để tự chữa thương, Hai tên thuộc hạ sau khi đút túi được tấm ngân phiếu thì sắc mặt phấn khởi hồ hởi vô cùng, không ai bảo ai chúng tự giác tìm xẻng, thùng gỗ và quang gánh chuẩn bị vào công việc, niềm vui của chúng được nhân lên gấp bội dđến nỗi chúng làm việc không cần bịt khẩu trang, mùi phân nồng nặc bốc lên xộc thẳng vào mũi chúng so ra cũng chẳng bõ bèn gì khoản tiền rất lớn mà chúng vừa nhận được, chúng vừa làm nhiệm vụ cao cả vừa ca những bài ca lạc quan cách mạng một thời máu lửa “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai” http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bai-ca-truong-son-va.dELx1IthBj4p.html để tự động viên bản thân đồng thời xua tan nỗi mặc cảm còn sót lại chút ít trong lương tâm những người lính của chúng. Chẳng mấy chốc đống phân to và vũng nước đái Khỉ đã được chúng xúc đổ đầy đôi quang gánh và thùng gỗ, Vừa hát chúng vừa khệ nệ khiêng gánh phân ra khỏi lò giấu vào góc khuất trong Hậu Hoa Viên chờ nửa đêm giờ tý canh ba sẽ đem đi đổ phi tang chứng cứ, gánh phân và thùng nước tiểu cuối cùng cũng được chúng chuyển đến chỗ tập kết an toàn, sau khi ngụy trang cẩn thận, chỉ chờ đến giờ “G” nữa là tiến hành, một tên lấy tay quệt mồ hôi trên trán còn nhễ nhại hất hàm bảo tên kia: “Này đồng chí, công việc chúng ta làm cơ bản đã hoàn thành trên bảy mươi phần trăm chỉ tiêu kế hoạch trên giao rồi nhé” . Như được gãi đúng chỗ ngứa tên kia đáp lại: “Thế thì phải làm một cái gì đó để ăn mừng kế hoạch chúng ta thành công chứ lị”, Tên nọ: ” Hay là chúng ta phải ăn chơi một bữa cho ra trò, dù gì từ giờ đến khuya vẫn còn lâu, mừng kế hoạch bước đầu thuận lợi ”, nói rồi cả hai kéo nhau vào phòng tắm Lú phủ tắm rửa sạch sẽ, diện đồ tinh tươm xịt nước hoa hiệu Chanel http://www.thegioinuochoa.com.vn/chanel/nuoc-hoa-nam.html cho ra phần dân chơi qúy tộc, đút túi tấm ngân lượng đón cỗ xe ngựa đi vào “Thanh Lâu Tửu Quán VIP” kín cổng cao tường đặc biệt chỉ mở cửa đón tiếp các vị vương tôn, chức sắc, danh gia vọng tộc đến ăn chơi giải trí, cỗ xe dừng trước cổng một tên hào phóng móc ra 3 nén bạc trả tiền xe, hai tên mặt vênh váo, đầy tự tin bước vào, hai tên lính gác cổng thấy khách lạ vội xông ra tuốt gươm chặn lại, quát to: “Hai ông đi đâu, nếu là khách lạ lần đầu đến đây phải có giấy xác nhận của các vị vương tôn, hoàng tộc”, bị chặn bất ngờ mặt tuy biến sắc, nhưng một tên đã vội trấn tĩnh, móc trong túi ra tấm “Lệnh Bài Miễn Xét”, có đóng dấu triện niên hiệu và chữ ký của Lú lão gia đưa cho tên lính xem, hắn vẫn nghi ngại xăm soi tỏ ý chưa hài lòng, thì tên còn lại nhanh trí móc túi dúi vào tay hai tên lính canh mỗi tên 2 nén bạc, như hiểu ý nhau hai tên lính canh gật đầu nhìn nhau, tra gươm vào vỏ, dạt ra tránh đường và chìa tay: “Xin mời hai vị đại nhân cứ tự nhiên bước vào, Chúc hai vị được nhiều niềm vui ạ”. Hai tên vui vẻ lững thững tiến bước vào trong.

 35. Năm Darwin said

  Năm tui có một thắc mắc nhỏ. Không biết khi cán bộ khu phố đem “Phiếu xin ý kiến về dự thảo sửa đổi HP” tới nhà, có bác nào ở đây điền vào ô “KHÔNG ĐỒNG Ý” và ghi ý kiến Như của bác Nguyễn Doãn Kiên:
  http://anhbasam04.wordpress.com/doc-gia-viet/phieu-gop-y-ve-du-thao-sua-doi-hien-phap/

  Hay như vầy:
  http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2013/04/10/cvbn/

  không ạ? (Các bác không cần nói ra, tự nhớ là được)

 36. Chu Minh Hải said

  Qúa thất vọng về thảo luận sửa đổi hiến pháp ở Quốc hội. Những vấn đề cốt lõi thì tránh, hoặc phải theo ” định hướng” lỗi thời. Ủng hộ quý vị phản đối dự thảo hiến pháp mới nhất (3/6/2013).

 37. người dân said

  Khi ăn cơm tôi không dám xem truyền hình các cuộc họp của quốc hội vì sợ ói.

 38. Chu Hà said

  ỦNG HỘ! ỦNG HỘ! ỦNG HỘ!

 39. Ẩn danh said

  Nhân dân ta tin vào Đảng cùng Đảng không quản hy sinh gian khổ để giành thắng lợi trong giải phóng dân tộc khỏi ách phong kiến, đế quốc. Đảng hiện nay đã quên mất xương máu của các thế hệ người Việt, đang làm đất nước suy thoái, dân tộc suy vong, người dân suy yếu – có nguy cơ mất nước vào tay Trung cộng.

  Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho cộng đồng người Việt-những đã có sự chỉ đạo từ đầu về những vấn đề nguyên tắc. Xét thấy những vấn đề mạng tính nguyên tắc của Hiến pháp như;
  – Giữ nguyên điều 4 HP1992: Là đi ngược lại thành quả của CMT8 lập lại chế độ quân chủ gồm 14 và nay là 16 ông vua năm trong BCT. Ngồi xổm trên hiến pháp. Là tiếp tục duy trì sự suy thoái của ĐCS tạo ra cường quyền và tham nhũng.
  -Đất đai là sở hữu toàn dân không vì 90 triệu người Việt. Tạo điều kiện cho tham nhũng trong lĩnh vực đất đai.
  – Quân đội trung thành với Đảng ngược với trung thành với đất nước với nhân dân theo như ý Bác Hồ.

  Tất cả sự chỉ đạo định hướng đó là kéo lùi lịch sự làm đất nước khổng thể phát triển bền vững và cuộc sống người dân sẽ không có hạnh phúc. Đó quyết không phải là lựa chọn của người dân Việt Nam.

  Đảng cộng sản đã suy thoái, Người đứng đầu của Đảng không còn uy tín gì để định hướng cho một bản Hiến Pháp ảnh hưởng đến sự tồn vong của Dân tộc.

  Các Bác Nhân Sỹ Trí Thức đã có ý kiến với một tấm lòng đau đáu với tình yêu Đất Nước và Nhân Dân. Hãy ủng hộ kiến nghị72 và ý kiến phản đổi bản dự thảo Hiến Pháp 1992 do UBDTSĐHP trình Quốc Hội.

  Hiến Pháp giữ điều 4 dễ dàng mất nước vào tay Trung cộng – tấm gương Căm Pu Chia và Thiên An Môn Chắc chắn Dân ta phải nếm trải. Thật thảm thương cho Dân tộc Việt qua bao nhiêu gian khổ, hy sinh xương máu cho đến nay vẫn không có được hạnh phúc làm người.

  • Ẩn danh said

   Cần phải vạch mặt tráo trở của Trung cộng ở hội nghị Thành đô và sự nhu nhược của cán bộ thời đó ở hội nghị Thành Đô.

   Đỗ Mười& Lê đức Anh hai người có mặt trong hội nghị đó giờ vẫn giữ vị thế thái thượng hoàng – chỉ đạo mọi việc làm ảnh hưởng tới quá trình phát triển của dân tộc Việt.

   Các ông già quá rồi không còn sáng suôt suốt các ông vừa vừa cho nhân dân còn có
   đường phát triển cho dân được chút hạnh phúc dân tộc này khỏi bị chìm đắm trong nô lệ.

   Lê Đức Anh và Đỗ Mười lúc còn đương nhiệm đã kệ cho 64 chiến sỹ tại Gạc Ma tử trận- tạo điều kiện cho Trung cộng chiếm đáo Gạc Ma thành thế xôi đỗ rất khó cho con cháu ta giữ Trường sa.

 40. Bảo Thạch said

  Hoàn toàn ủng hộ ý kiến của các vị nhân sỹ trí thức . Màn kịch giả dối ” lấy ý kiến nhân dân ” không lừa bịp được ai cả .

 41. NL said

  Nhân dân Việt nam đã sẵn sàng một cuộc cách mạng chưa ? đã đến lúc rồi các vị ơi !

 42. Nam said

  Sao các vị đại biểu quốc hội không học tập ông Hồ: cái gì mình dở thì thử nghiên cứu xem những cái hay của các nước tiên tiến khác chẳng hạn dám lấy những cái đúng đắn cái hay của Hiến pháp Mỹ, Pháp đưa vào hiến pháp 1945 nhỉ? Tại sao những vị trong kiến nghị 72 lại phản đối kịch liệt đến như vậy? Thật ra họ cũng là những người đã từng trong guồng máy mà những bức xúc, những mong muốn được làm tốt hơn cho đất nước mình nhưng không thể làm được vì những vòng kim cô lạc hậu và lỗi thời không theo kịp thời đại và nó làm cho đất nước Việt nam luôn chậm tiến so với thế giới chung quanh, nhưng chúng ta lại luôn tự sướng với mình rằng nó tốt đẹp hơn trước rất nhiều lần (10~50 lần theo GDP?, hay theo mức lương tối thiểu?).
  Và sau này các quý vị đại biểu lại trở thành những người ký tên vào những bản kiến nghị khác như những kiến nghị 72?
  Hãy vì một nước Việt nam mà xây dựng một hiến pháp thật sự vì lợi ích của nước Việt nam và nhân dân Việt nam.

 43. nhandanvn said

  Vứt cái trò hề của bọn “cuốc lủi” tay sai đảng cộng sản vào sọt rác. Tống cổ bọn đại biểu rởm đó vào trại cải tạo lao động. Đưa 72 người ký “kiến nghị 72” vào làm đại biểu của nhân dân. Đảng cộng sản việt nam hãy cút sang Tầu! (chắc Tầu không nhận bọn phản dân hại nước).

 44. CCB said

  Một chế độ thiếu dân chủ sẽ sinh ra một chính quyền thối nát và tàn bạo.Một xã hội, nhà nước bị quản lí bởi độc quyền lãnh đạo sẽ không bao giờ có dân chủ.Đó là một thực tế!.
  Vì vậy tôi ủng hộ đề nghị của 40 Nhân sĩ yêu nước, phản đối DTSĐHP do ban dự thảo (của đảng) trình ra QH.

 45. Tôi ủng hộ 40 vị này
  Ngụy Hữu Tâm

 46. MH said

  MỜI XEM :
  Điều cuả , Dr.Daniel Baer, nguời bi Hànội lưà gạt trong chuyến tìm gặp BS Sơn, LS Đài vưà qua.

  http://www.state.gov/j/drl/rls/rm/2013/210345.htm

  • Dư Luận Viên Boycott said

   Tạm dịch:
   Ông Chủ tịch và các thành viên của Uỷ ban đã phát biểu:
   Cảm ơn bạn đã tổ chức cuộc điều trần này. Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và đang gây sức ép chính phủ cho việc cần thiết phải cải cách.
   Bộ Ngoại giao vừa nhận được đệ trình lên Quốc hội cả hai báo cáo quốc gia hàng năm về tình hình nhân quyền và báo cáo về Tự do Tôn giáo Quốc tế. Hai báo cáo của văn phòng của tôi với sự hợp tác của các đồng nghiệp trên thế giới, cung cấp một hình ảnh chi tiết về các sự kiện cơ bản nằm trong mối quan tâm của chúng tôi liên quan đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Tôi khen ngợi các bạn.

   Vào tháng Tư năm nay tôi dẫn đầu một phái đoàn đến Việt Nam bao gồm đại diện của Nhà Trắng và Bộ An ninh quốc gia cho quan hệ Mỹ-Việt Nam để Đối thoại về Nhân quyền. Chúng tôi nhấn mạnh rằng năm 2013 là một cơ hội cho chính phủ Việt Nam nhằm lựa chọn để cải thiện thành tích nhân quyền của họ và đặt ra một số việc làm khẩn cấp cho công việc này.

   Chúng tôi thừa nhận một số bước tích cực như việc phóng thích tự do (mặc dù với nhiều khống chế) cho nhà hoạt động Lê Công Định, tạo thuận lợi cho chuyến thăm của một tổ chức nhân quyền quốc tế và một sự gia tăng dù khiêm tốn trong đăng ký nhà thờ ở Tây Nguyên. Chúng tôi hoan nghênh các cuộc thảo luận giữa chính phủ và Tòa thánh Vatican và cũng là những gì dường như là diễn biến tích cực tiềm năng cho quyền của những người LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới). Chúng tôi đang theo dõi với mối quan tâm lớn lũ bão mạnh mẽ về những ý kiến ​​của công chúng về dự thảo sửa đổi Hiến pháp và được khuyến khích bởi quyết định của chính phủ để mở rộng thời gian góp ý. Giờ đây, đó là phận sự của chính quyền để cung cấp những ý kiến ​​xem xét nghiêm túc và kết hợp những mối quan tâm của người dân vào các văn bản sửa đổi Hiến pháp.

   Nhưng những bước này không đủ để đảo ngược xu hướng trong năm về sự suy giảm (về nhân quyền) . Cũng như không có các biện pháp tích độc lập để xây dựng một mô hình ổn định. Với số lượng các blogger tiếp tục bị quấy rối và bị bỏ tù ngày càng gia tăng vì những bài phát biểu trực tiếp ôn hòa của họ và hoạt động sống dưới một sự đàn áp mù mờ không chính thống của chính quyền lên các nhà hoạt động như Nguyễn Văn Đài, Phạm Hồng Sơn, là những người mà nhà chức trách chặn đứng việc gặp gỡ với tôi tại Hà Nội.

   Tình hình nhân quyền được phản ánh phiến diện thiếu công bằng của hệ thống có ý nghĩa đối với diện mạo của mối quan hệ. Hãy để tôi phác thảo một vài mối quan tâm của chúng tôi.

   Nhiều người trong số hơn 120 tù nhân chính trị của Việt Nam đang ở trong tù chỉ vì họ thực hiện quyền tự do ngôn luận. Cù Huy Hà Vũ, vợ của người này mà tôi đã gặp tại Hà Nội, đã chỉ trích công khai tham nhũng liên quan đến dự án khai thác bauxite và bị kết án bảy năm tù giam. Tạ Phong Tần đang ở trong tù khi bà viết công khai trực tiếp về những tham nhũng của công an. Nguyễn Văn Hải, hay Điếu Cày, đã bày tỏ quan một cách ôn hòa công khai trên truyền thông và phản đối những chính sách của chính phủ mình đối với Trung Quốc, hiện đang thụ án 12 năm tù. Nhà nước đã coi những người này là mối đe dọa đến an ninh quốc gia – một điều khoản không hề có cơ sở rõ ràng khi bạn ngồi xuống và có một cuộc trò chuyện với các cá nhân như Cha Lý, người mà tôi đã có thể được gặp theo yêu cầu trong nhà tù. Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đã bị bắt giữ vào tháng Hai năm 2010 vì cho phát tờ rơi kêu gọi tự do dân chủ.”
   Nhóm công tác Liên hợp quốc về giam giữ tùy tiện thông báo những ghi nhận của họ đã tuyên bố như thế.

   Sự phát triển của một quốc gia hiện đại, thành công và công bằng thì đòi hỏi phải có sự tự do thông tin, trao đổi ý tưởng và sự sáng tạo. Tuy nhiên, Việt Nam tìm mọi cách kiểm soát thông tin, thậm chí là việc kiểm soát này đang ngày càng gia tăng. Chúng tôi rất lo ngại về chính sách ngăn chặn Internet của Việt Nam, tấn công, giám sát, và giam giữ các blogger. Những luật định dự thảo về quản lý nội dung Internet, họ (chính quyền) đang tìm cách hạn chế dòng chảy của thông tin mạnh hơn nữa.

   Tuy nhiên, thâm nhập vào Internet (lề trái/không do chính quyền kiểm soát) của dân chúng tại Việt Nam tiếp tục gia tăng và đất nước đã chứng kiến ​​sự nở rộ của các blog tiếp tục thu hút sự quan tâm của một số lượng lớn những nhà cải cách Việt Nam – trong đó có Dân Luân và Thông Tân Xã Vàng Anh. Trang web đứng đầu về cải cách khác, chẳng hạn như Anh Ba Sam đã là mục tiêu được tấn công nhằm vô hiệu hóa.

   Một điệp khúc thường xuyên mà tôi nghe bất cứ khi nào tôi ghé thăm Việt Nam là sự cần thiết phải thực hiện tốt hơn nữa những văn bản luật. Với bản hiến pháp thì công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng tôn giáo và đảm bảo nhân quyền khác. Nhưng chúng ta đều biết, ví dụ, nhiều thành viên của Kitô giáo, Phật giáo, và các nhóm khác phải đối mặt với sự quấy rối và khi được yêu cầu thì không được đăng ký. Nghị định mới 92, có hiệu lực trong tháng có thể được thực hiện một cách hạn chế hơn nữa chứ không phải là khuyến khích tự do tôn giáo được bảo đảm trong hiến pháp.

   Pháp luật Việt Nam bảo đảm quyền tiếp cận (thân chủ) của một luật sư và được đảm bảo quyền đứng ngang bằng trong việc bào chữa (cho thân chủ) so với các công tố viên. Nhưng thực tế lại diễn ra khác . Tôi đã nghe nói nhiều lần từ chính các luật sư của tù nhân chính trị là họ (luật sư) không được phép truy cập, tìm hiểu để tiếp cận vào hồ sơ vụ án và luôn chịu ở vị trí bất bình đẳng trong phòng xử án, không được phép sử dụng máy tính, và không được phép có thời gian để bảo vệ khách hàng của họ.

   Và một số luật cần phải thay đổi rõ ràng – là những luật đi ngược với các chuẩn mực nhân quyền quốc tế như các Điều 79 và 88, được sử dụng để giam giữ các nhà hoạt động chính trị nổi bật trong nước.

   Cuối cùng, tôi muốn lưu ý rằng trong hơn 18 năm qua, kể từ khi VN và Mỹ bình thường hóa, thắt chặt quan hệ, thì mối quan hệ này đã được cải thiện – thông qua thương mại, du lịch, và các kết nối văn hóa. Cả hai nước đều đã được hưởng lợi, nhưng đặc biệt, người Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam, nơi mà mức sống đã tăng cùng với sự gia tăng về dân số và giáo dục. Như chúng ta nói về quyền con người, tất cả chúng ta nên nhớ rằng mối quan tâm của chúng tôi là thực sự có tiếng vang về những mối quan tâm được bày tỏ và thảo luận bởi hàng triệu người bên trong Việt Nam. Họ nhận được nó. Họ biết tình trạng hiện tại là (chính phủ) sẽ không làm. Mặc dù Việt Nam đã trở thành một quốc gia thịnh vượng hơn nhưng người dân không được hưởng những tiến bộ về nhân quyền với những giới hạn mà Việt Nam có thể đạt được.

   Chúng tôi muốn làm tăng sức mạnh của họ, và chúng tôi muốn hợp tác chặt chẽ với các thành viên của Ủy ban để thúc đẩy Việt Nam phải cải thiện về nhân quyền.

   Một lần nữa, cảm ơn bạn đã tổ chức phiên điều trần này. Tôi mong muốn được làm việc với các bạn và tôi hạnh phúc khi nhận câu hỏi của bạn.

 47. daole said

  Hoan hô, tui hoàn toàn ủng hộ văn bản phản đối có nội dung thẳng thắn và chính xác này !

 48. Thành Ca said

  Ngày 03/06/2013, tôi cố gắng bỏ việc làm dành 22 phút (từ 16h38 đến 17h00) xem – nghe các vị đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến về việc sửa đổi HP được VTV1 truyền trực tiếp. Đồng thời tôi cũng đọc một số ý kiến mà các báo đưa tin. Tôi thấy có các điểm thường thấy trong các ý kiến như sau:
  – Hầu hết chỉ mang tính sửa câu chữ, bản chất của vấn đề không thay đổi.
  – Các vấn đề đại biểu có ý kiến đồng tình thì họ lấy lý do đã “vì được nhân dân đồng tình”, nhưng những vấn đề đại biểu không đồng tình thì lại không lấy lý do “vì nhân dân không đồng tình”.
  – Trong hầu hết các ý kiến đều được bắt đầu bằng câu: “đồng tình với hầu hết nội dung”, “việc lấy ý kiến nhân dân đã là một cuộc sinh hoạt dân chủ sâu rộng”, ngay cả với 1 đại biểu sau đó có ý kiến cho rằng việc lấy ý kiến nhân dân chưa khoa học vì thời gian quá ngắn và bị động.
  – Không có ý kiến nào liên hệ việc sửa đổi hiếp pháp với vấn đề pháp lý trong việc bảo vệ chủ quyền Biển Đông.
  Kết luận là:
  1. Họ là những người thiển năng hoặc vẹt hóa khi không nhìn thấy các vấn đề xã hội đang đòi hỏi cần phải thay đổi đó là: chủ quyền bị xâm lược, văn hóa bị xuống cấp, kinh tế khó khăn và tệ nạn tham nhũng, lộng quyền.
  2. Họ là những người vô trách nhiệm khi ăn tiền của dân nhưng chỉ làm những việc ruồi bu, sửa một hồi rồi vẫn quay về cái cũ.
  3. Họ là những người phản động khi tiếp tục duy trì sự lạc hậu và không thấy được tri thức thế giới đã tiến bộ vượt bậc. Họ chỉ quanh quẩn cái tư tưởng của ông Mác, ông Lê Nin cách đây đã hơn 100 năm. Những khái niệm về giai cấp trong quản lý nhà nước, nhà nước tư sản do giai cấp tư sản lập ra,…. người ta đã vô hiệu hóa trên 60 năm rồi.

  • Cười said

   Chúng nó là những con heo, sục vào cái máng đổ đầy tiền thuế của dân chúng lầm than, khi đã ăn no chúng tưởng rằng bất cứ chỗ nào kể cả nghị trường, ràng đó là sân chơi của chúng và không có gì khác hơn là chúng rống lên tiếng của con heo (tất nhiên các bạn sẽ nghe khá nhiều tiếng kêu của những con heo nái, cũng như heo đực).

 49. minhr said

  Ủng hộ 40 vị nhân sĩ trí thức đã hết lòng vì dân vì nước .Những kẻ vì quyền lợi của bản thân, gia đình,phe nhóm mà đánh mất lương tâm hãy sám hối trước khi quá muộn .Sự nổi giận của đại đa số quần chúng nhân dân sẽ là một cơn sóng thần khủng khiếp .Người dân ngày nay không còn u mê vì được tiếp cận thông tin đa chiều .Họ nhận mặt rõ người tốt kẻ xấu .Thôi đi cái trò bịp bợm nói một đàng làm một nẻo không còn lừa được ai nữa đâu .Hữu xạ tự nhiên hương .Hãy để cho người dân quyền lựa chọn bàu ra người đủ tài, đức gánh vác việc nước .Đảng cứ tự cho mình cái quyền lãnh đạo toàn diện ngồi xổm lên đầu lên cổ dân mãi dân nào chịu được .Đảng đã vơ vét quá đủ muốn an toàn cho mình cho gia đình và con cháu thì hãy biết dừng lại đúng lúc .Đừng đẩy dân vào đường cùng .

 50. Thuongdanviet said

  Nghe mấy thằng ĐB cuốc hội phát biểu “ủng hộ giữ Điều 4”, “Điều 4 được sự nhất trí của đại đa số…” nghe mà tức ói máu. Chỉ muốn được đập vào mặt mấy thằng cuốc hội đểu ấy mấy cái tát.
  Tôi ủng hộ PHẢN ĐỐI DTSĐHP TRÌNH QH KHÓA 13.Nó không hợp lòng dân.
  Nói được “lòng đa số nd” là bịa đặt trơ tráo và bỉ ổi.Nếu Quốc Hội quyết tâm không thay đổi chỉ làm lòng dân thêm bất mãn, vì nó chỉ làm cho đất nước lụn bại nhanh hơn mà thôi.

 51. tuy said

  hoan hô các nhân sĩ trí thức hàng đầu việt nam. tổ bố các nhân sĩ trí ngủ đầu hàng việt nam.

 52. Trần Quốc said

  Luôn luôn trân trọng tấm lòng và hành động của các quý vị KN72 đối với đất nước.
  Cũng luôn luôn mong đợi những vị cầm quyền cấp cao có lương tri dẫn đầu công cuộc dân chủ hóa đất nước.

 53. tôi ấy mà said

  Tôi giám chắc là trong lần ký tên này, ai sợ hoặc không có tư tưởng kiên định theo con tim và khối óc mách bảo: lúc này chỉ có lợi ích của nhân dân của dân tộc là hàng đầu hoặc còn chưa hết sợ như ông Lộc tư pháp thì ký cót gì

 54. Người Xứ Nghệ said

  Nếu HP lần này không “nhúc nhích” thì (nếu còn) kỳ bầu cử QH tới tôi sẽ gạch hết những ai là Đảng viên, dù tôi nguyên là sĩ quan cao cấp, đảng viên.

  • tù nhân trại 329.600km2 said

   từ mấy khóa lại đây, tôi có đi bầu “cuốc hội” bao giờ đâu, vì biết rõ cái trò mèo này là hợp pháp hóa độc đảng độc trị của kẻ cầm quyền chứ dân chủ gì cái trò đảng cử bắt dân bầu ấy.
   người dân ta thực sự mất hết các quyền dân chủ từ nửa thế kỷ rồi, rất tiếc ngồi trong cái nhà tù 329.600km2 lại chỉ được nghe 1 thằng cai tù nói, chỉ một mình nó được nói, nó cho xem cái gì mới được xem thì không thiếu người ngộ nhận là vẫn có tự do dân chủ: đó là thứ dân chủ của loài thú bị nhốt trong chuồng thú.

 55. đảng ta said

  Dự thảo Hiến pháp do đảng soạn thảo, được đưa ra lấy ý kiến trong nội bộ đảng viên, rồi đưa ra quốc hội toàn đảng viên để thảo luận và gật. Đấy không phải là Hiến pháp. Cách xây dựng và thông qua Hiến pháp cũng hoàn toàn không hợp lệ. Nhân dân ở đâu???

  Phản đối dự thảo Hiến pháp của đảng csvn là đúng.

 56. đảng ta said

  Trọng Lú và đàn em không quan tâm đến tổ quốc, nhân dân gì đâu. Cải cách mà ảnh hưởng xấu đến chế độ của Trọng Lú, dù có tốt cho đất nước, thì Trọng Lú và đàn em cũng không làm đâu.

  Cái gì tốt cho chế độ toàn trị của Trọng Lú và đàn em, thì Trọng Lú làm. Với Trọng Lú, thì thà mất nước chứ không thể mất chế độ. Mất nước thì Trọng Lú và đàn em giạt sang Tàu ẩn dật.

 57. Bầy Hầy said

  Trong công cuộc đấu tranh cho nền dân chủ hiện nay cần xác định việc nào là ưu tiên số một. Theo tui, vũ khí cần nhất hiện nay là báo chí tư nhân. Phải quyết tâm đấu tranh đến cùng để ít nhất là có được một vài tờ báo tư nhân. Phải khai thông dân trí trước khi muốn tiến xa hơn. Không cấn thiết phải là kiến nghị 7 điểm. Chỉ cần được quyền phát hành báo tư nhân, sau đó hãy tính tiếp.

 58. thích sự thật said

  Không muốn tin là sự thật trong bài viết ở trang sau:
  http://my.opera.com/johnbaptiste246/blog/show.dml/60718992.
  không biết thực hay hư đây?

 59. thích sự thật said

  Không muốn tin đây là sự thật?:
  http://my.opera.com/johnbaptiste246/blog/show.dml/60718992

 60. Ẩn danh said

  Kịch liệt phản đối quốc hội khóa 13 quỷ tha ma bắt, đi chết hết đi. Ai đời cử tri bầu đại biểu, nộp thuế nuôi đại biểu, nhiệm vụ số 1 của đại biểu là lập pháp, thay cử tri giám sát chính phủ thực thi pháp luật. Vậy mà đám đại biểu này không những không làm được luật mà còn đành đoạn làm tay sai đắc lực cho cái đảng nổi tiếng gian manh, bạo tàn, ủng hộ và đưa luật rừng của đảng đó vào đới sống xã hội VN. Quốc hội khóa 13 lại ghi thêm một vết nhơ nhuốc vào lịch sử của cái gọi là “nhà nước công nông đầu tiên tại Đông Nam Á”, do Chủ tịch 19/5 sáng lập.

 61. Ba giai said

  Các đại biểu quốc hội đa số là đảng viên nên không thể bỏ điều 4 được, nhưng họ đồng thời cũng đại diện người dân nói ok với điều 4. Thôi thì đã trót thì phải trét, kỳ bầu cử quốc hội tới thì đảng cử đảng bầu luôn cho tiện, chứ cái màn giả hiệu bây giờ không còn ăn khách. Dân không thể bầu cho một tay đảng viên nào đó để rồi suốt nhiệm kỳ hắn chỉ có nghe lời đảng!

  • 1nxx said

   Dân có bầu hay không bầu không quan trọng, quan trọng là đảng tổ chức bầu cử, đảng đề cử và đồng thời đảng kiểm phiếu (cái này là quan trọng nhất, đảng cứ công bố kết quả đồng chí X đạt 101% là xong, nếu có ai thắc mắc ai bầu cho đồng chí X mà nhiều phiếu thế thì cứ nhét vào mồm nó 2 bao cao su cũ cho nó nghẹn cổ là xong).

   Tổ chức bầu cử cũng rất quan trọng, có làm như thế thì thế giới mới tưởng VN cũng có bầu cử như ai.

 62. Vũ Việt Hà said

  Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Kiến nghị 72( Kiến nghị về sửa đổiHPnăm1992) do 72 vị soạn thảo.Đây là dự thảo HP hợp lòng dân !Còn dựthảo HP ngày 17/5/2013 do cái gọi là ubdtsd HP trình tại kỳ họpthứ 5 QH khóa XIII là không hợp lòng dân ! Thực chất cái ủy ban dtsdhp do ông Phan Trung Lý cầm đầu là công cụ của đảng cs Vn.Họ làm viêc vì cái ghế trị dân !
  Chúng tôimong có một cuộc lấy chữ kí phản đối DT HPngày 17/5/2013.Đồng bào Vn trong và ngoài nước cùng kí phản đối…
  Đại diện cho một sốđông bà con Việt kiều ở Berlin ,tôigửi mấy lời trên đến Blogger ABS .Mong bác tham khảo.Vũ Việt Hà( Berlin/CHLB Đức)

  • A Cô Đa said

   Các vị trí thức thứ thiệt này mới là những người có trí tuệ và nhân cách của kẻ sỹ thời nay ở nước ta. Lịch sử nước nhà sẽ ghi nhớ đến muôn đời và vinh danh các vị. Có bạn trẻ nói tớ nên vào đọc blog Đông La. Tớ vào coi thử xem có gì mà họ lại giới thiệu cho mình. Vào xem, thì hóa ra là các bạn ấy muốn lão già như tớ trước khi chết hãy biết và chỉ rõ mặt thằng “dư nuận viên” vừa lưu manh, vừa khốn nạn Đông La. Bài viết trên bloog của nó bài nào cũng bậy bạ và chỉ duy nhất một giọng lưu manh chính trị.

 63. Duy Châu said

  Dường như các nhân sĩ quyết theo đuổi vụ này đến cùng, các bác đã làm người dân nức lòng nức dạ

  Dường như lãnh đạo quốc hội (thực chất là đảng) ko ngờ bị truy đuổi đến cùng dù đã đôi ba lần kiếm đường chạy trốn

  Dường như ông Nguyễn Sinh Hùng mất uy tín nội bộ trong vụ này

  Dường như ván bài đã lật ngửa, các quân bài đã lộ diện. Càng ngoan cố, đảng càng thua đậm

  Hãy trả quyền tự do cho nhân dân !

 64. noileo said

  ”[DTHP vẫn khăng khăng bám giữ thể chế toàn trị của một đảng gắn với ý thức hệ và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo]chủ nghĩa Mác-Lênin, một học thuyết tuy đã có vai trò lịch sử nhất định trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc [nhưng nay đã bị thực tế chứng minh rõ là không tưởng và có nhiều sai lầm được coi là nguyên lý xây dựng xã hội mới, dẫn tới sự sụp đổ chế độ chính trị-xã hội ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa cách đây hơn hai mươi năm, và vì vậy đã bị loài người tiến bộ bác bỏ].” (bai chu)

  Trong cuộc đấu tranh loại bỏ chế độ cộng sản độc tài phi nhân phản dân tộc, xây dựng cho VN một nền chính trị dân chủ tự do pháp trị, tôn trọng nhân quyền, mà đấu tranh cho một bản Hiến Pháp tử tế cho VN, là một phần của cuộc đấu tranh này, người ta cần phải nói sự thật bằng sự thật, không nên lập lờ.

  Sự thật là:

  Chủ nghĩa Mác lênin KHÔNG phục vụ cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, như đoạn trích dẫn trên đã nói,

  mà ngược lại, sự thật là:

  chính là ước vọng của người Việt nam dành độc lập cho VN, chính là cuộc đấu tranh giành độc lập cho VN đã bị lợi dụng, phục vụ cho cuôc bành trướng chủ nghĩa Mác lê nin vào Việt nam,

  cũng như sau này, cuộc chiến tranh Hồ chí minh tội ác, suốt 20 năm bọn cộng sản Việt nam Dân chủ Cộng hòa vong bản ngoại lai, tay sai tàu cộng, Hồ chí Minh, Lê Duẩn, thảm sát hàng triệu người dân miền nam, chỉ là lợi dụng tình dân tộc của người Việt nam, chỉ là lợi dụng ước vọng thống nhất của người VN,

  [ước vọng thống nhất nước VN đã bị bọn cộng sản VNDCCH & cụ Hồ chí Minh & cụ Phạm văn Đồng, chuyên gia ký văn tự bán nước, tuân lệnh Tàu cộng, đồng lõa với thực dân Pháp, tại hội nghị giơ nne vơ 1954, chia cắt Việt nnam làm 2 tại vĩ tuyến 17]

  để bành truóng chủ thuyết Mác lê tội ác vào Việt nam, để áp đặt chế độ cộng sản Việt nam dân chủ cộng hòa độc tài, vô sản chuyên chính, phi nhân, phản dân tộc, đê tiện, gian ác, của miền bắc cộng sản VNDCCH lên người dân miền nam, gây nên vô vàn tang thương & điêu tàn cho đất nước dân tộc VN, bị cộng sản xô đẩy vào vòng nội thuộc Tàu cộng, lãnh thổ VN ngày càng bị thu hẹp dần, bị cộng sản cắt xẻ dâng cho tàu cộng để đuọc tàu cộng chống lưng cho làm đầu nậu trấn lột VN

  “độc lập & tư do & hạnh phúc” ở Việt nam dưới ách cai trị cộng sản là điều dành riêng cho đảng viên cộng sản độc lập tự do hạnh phúc đàn áp trí thức, trấn lột dân nghèo, mãi quốc cầu vinh, ăn cắp quốc khố

  “độc lập tự do hạnh phúc” ở Việt nam dưới ách cai trị cộng sản là điều không hề có đối với nhân dân đất nước Việt nam

 65. Dương Cu Phóng said

  Kịch liệt phản đối đảng cộng sản VN:

  – Mưu toan che mắt Nhân dân trong nước và Cộng đồng thế giới bằng màn kịch “lấy ý kiến nhân dân” nhưng trên thực tế vẫn giữ nguyên ý kiến của riêng mình đã có từ cách đây mấy chục năm

  – Mưu toan sử dụng việc sửa Hiến pháp để “xà xẻo” tiền mồ hôi nước mắt của người dân thông qua việc sử dụng vào những thứ vô bổ, vớ vẩn… trong khi đời sống xã hội đang vô cùng khó khăn

  – Mưu toan tước đoạt thời gian và công sức quý báu của Nhân dân cả nước chỉ để thực hiện ý đồ “bảo vệ chế độ” vô cùng ích kỷ và thiển cận của riêng mình

  – Mưu toan dùng bản hiến pháp “sửa đổi” để câu giờ hòng có thêm thời gian “đè đầu cưỡi cổ” dân chúng….

  Kịch liệt phản đối!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Dương Cu Phóng said

   Kịch liệt phản đối đảng cộng sản VN:

   – Mưu toan đưa một lượng lớn tay sai của mình vào cơ quan đại diện của người dân (Quốc Hội) nhằm tạo tiếng nói “lấn lướt giả tạo”

   – Mưu toan liên minh, liên kết với bọn du côn ngoài xã hội để trấn áp những tiếng nói bất đồng

   – Mưu toan “tranh hết phần ngu” của thiên hạ hòng gây họa tuyệt chủng cho dân tộc Việt

   …. Kịch liệt phản đối!!!!!!!!!!!!!

 66. Dang Hien said

  Có lẽ trong diễn đàn này viết cũng để mà viết với nhau thôi.
  Sự thật tôi đã xem phát biểu của các vị ĐBQH rồi. Phải nói là buồn cho một dân tộc, buồn cho những người bán mình cho lợi lộc cá nhân quên đi lợi ích đất nước.
  Trắng trợn khẳng định, trắng trợn quy chụp,…. Bám chặt lấy cái cũ kỹ, lạc hậu nhưng lại đúng ý với đảng CSVN.
  Nhìn những khuôn mặt trâng tráo này thấy buồn lắm. Càng thương cho 1 số ĐBQH có lương tâm, cố gắng hết mình nhưng bất lực như bác Quốc, bác Thuyết, ….

 67. Xe Thồ said

  Tại sao giữ điều 4?

  Thời loạn lạc xưng Vương
  Để thống nhất nhiễu nhương
  Là chuyện rất bình thường.
  Cớ sao? Nước thái bình
  Nhiều năm lo phát triển
  Mà thua kém triền miên
  Là do giữ điều Bốn.
  Thời Dân Chủ bốn phương
  Mà vẩn đòi làm Vương
  Giữ phong kiến trá hình
  Kiếm đâu người thông tinh.
  “Mọi người sinh ra đều bình đẳng”
  Hẳn điều Bốn không phải cho người!
  Mới hiến định buộc người tuân theo
  Loài gì khác từ trong Các Mác.

 68. The Bell said

  Nghe các ông / bà nghị phát biều theo kiểu nâng bi , chán wá. Họ ” đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân” nhưng phát biểu theo kiểu ” được mớm cung”, họ ko có một chút lập trường và tư duy nào cả. Tôi dám chắc rằng nếu UBTV Quốc hội mớm cung ( đưa ra quan điểm) kiểu khác thì họ cũng sẽ phát biểu theo kiểu khác đó.
  Dù sao đi nữa, dù sớm hay muộn thì tôi vẫn luôn luôn tin rằng Đất nước VN thân yêu của tôi sẽ phải thay đổi thể chế !!!!!!Tuy nhiên tôi mong nó thay đổi sớm sớm để tôi được hưởng chút chút môi tru7òng xã hội tự do dân chủ ( Không tập trung)trước khi tôi về với Cụ Mác.
  Ủng hộ các tôn chỉ và hành động của các vị Nhân sĩ trí thức !
  Phản đối sự thờ ơ , coi rẻ sự góp ý của các vị Nhân sĩ trí thức từ phía Quốc hội.
  Đảng cộng sản VN quang vinh muôn năm ( nhưng không độc tài lãnh đạo muôn năm)

  • Mẹ Đốp said

   Bác Bell ơi sao bác lại muốn về với cụ Mác làm gì mà không đi với cụ Washington hay Phan Chu Trinh ? Đã là cộng sản thì làm gì có dân chủ thưa bác !

 69. Xương Rồng said

  Hoan nghênh những lời đanh thép mạnh mẽ của 40 vị trí thức đại diện cho không chỉ 72 người đã ký Kiến Nghị về sửa đổi HP mà còn hàng chục triệu người dân Việt Nam.
  Các vị đã nêu bật những sự thực đau lòng :
  – Chủ nghĩa Mác- Lê là hệ tư tưởng đã lỗi thời, tàn bạo , phản dân chủ do đó rất phản động đối với nhân loại và dân tộc ta ( đặc tính này chủ yếu do quan điểm phân biệt và đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản , cải tạo tư bản và độc quyền lãnh đạo của ĐCS )
  – ĐCS VN đã trở thành tổ chức bị một nhóm lãnh đạo tiếm quyền và đặt quyền lợi của họ lên trên quyền lợi của dân tộc nên bằng mọi giá kể cả đàn áp nhân dân mình và bắt tay với Phương Bắc xâm lược cốt để giữ vị thế lãnh đạo đang lung lay và bị nhân dân căm hờn
  -Trò hề ” góp ý sửa đổi HP” nay đã bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ, bộ mặt thật của những kẻ độc tài, lú lẫn và bán nước hại dân đã lộ rõ cùng với những “chân gỗ” của họ trong Cuốc hội thật đáng phỉ nhổ.

  Đặc biệt các vị nhân sĩ trí thức đã rất khách quan khi đưa ra sự ủng hộ đối với các nghị quyết HỢP LÒNG DÂN VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH PHỦ VÀ MTTQ VN.

  Hãy ủng hộ CÁC VỊ TRÍ THỨC , NHÂN SĨ DŨNG CẢM , YÊU NƯỚC !
  Hãy ủng hộ những ý kiến đúng đắn về sửa đổi HP của CHÍNH PHỦ và MTTQ VN !

 70. Ba lém said

  Sao không thấy tên bác trưởng đoàn Nguyễn đình Lộc, hay là bác ấy đang bận chém gió ở nơi nào?

 71. Willson thomas said

  WEhy nethames

 72. Cục Đất said

  Hà hà, mấy bợm UVTW trong Hội Nghị 7 thì theo đ/c X để hốt tiền, trong Quốc Hội thì theo đ/c Lú để giữ ghế. Thế này thì dân chỉ có chết.

 73. Phải thay đổi said

  Đảng đã lãnh đạo đất nước hơn 38 năm nhưng chỉ mang lại nổi khổ cho đa số người dân. Bây giờ là lúc cần phải thay đổi tận gốc rễ để kịp sánh vai với các nước ở Đông Nam Á.

 74. Hà Bơ said

  Tôi ung hộ lập trường đúng đắn, hy sinh của 40 người trí thức đại diện cho hơn 14.700 người đã ký vào bản ” Kiến nghi 72″ và hàng triệu người khác chưa ký và chưa kịp ký vào bản kiến nghị đòi xóa bỏ điều 4 HP : Đảng độc quyền lãnh đạo và thay đổi nhiều điều khác.
  Tôi mong các đại biểu QH còn có lương tâm, nhân tính hãy một lần nhấn nút bỏ phiếu , vượt qua tham lợi mà phản đối DTHP phản dân chủ của Đảng đưa ra. Các vị ghé thăm nghĩa trang Mai Dịch sẽ thấy hương khói vấn vương luôn được thắp nối tiếp nhau ở mộ của các ông Trần xuân Bách, Nguyễn hữu Khiếu , Vũ Kỳ , Cù huy Cận liền kề nhau…và ở mộ của ông Tôn THẤT Bách, Tôn thất Tùng , Lê Giản ( Tô Sỹ) các vị sẽ hiểu. Còn các mộ khác chung cảnh hương khói vắng lạnh. Những người trí thức, có quyền trong chế độ này , nếu lúc sống họ hy sinh vì dân, hay họ để laị cho đất nước này những người con tận tụy hy sinh vì nước , vì dân… thì dân lúc nào cũng không quên ơn họ.
  Tiếc cho những người tham lam, sợ hãi, ngu dốt, không biết sám hối….lại được làm to, nhưng không tận dụng cơ hôi để giúp nước giúp dân, giúp cho xã hội tốt đẹp hơn…. không dám ký vào KN72, để cái chết trơ thành vô ích như Hồ đức Việt. Cái chết của Hồ đức Việt chỉ đưalaị niềm vui cho Phạm quang Nghị, Tô huy Rứa, Nguyễn đức Nhanh, nguyễn quốc Hùng – một cái chết chỉ có lợi cho kẻ thù.

 75. Toàn trị said

  Toàn trị nhằm bảo đảm quyền lợi cho một nhóm lãnh đạo ĐCS chóp bu và phần lớn đảng viên ăn theo của mọi cấp.
  Kêu gọi ĐCSVN từ bỏ quyền lợi ích kỷ của họ là KHÔNG TƯỞNG!
  Quốc Hội với 98% là Đảng viên thì số đông bảo thủ lợi ích phe nhóm là đã thấy rõ.
  Đứng trước nạn đói hồi cuối thập niên 70 của thế kỷ trước,ĐCSVN buộc phải chấp nhận kinh tế tư nhân, mặc dù tư nhân theo lý thuyết là sẽ dẫn đến phá sản XHCN.
  Nay vẫn mang vỏ bọc XHCN để tiếp tục duy trì toàn trị, bóc lột mồ hôi nhân dân thông qua HÀNH TRÌNH THAM NHŨNG mà không ai có thể kiểm soát được do TOÀN TRỊ.
  Nhưng GẬY ÔNG sẽ ĐẬP LƯNG ÔNG!
  Chính toàn trị sẽ tạo ra một TẬP ĐOÀN NGƯỜI THAM LAM và sẽ tự cấu xé nhau để giành lợi ích, từ đó dẫn tới DIỆT VONG!

 76. ông bà nghi nghe đây said

  Chúng tôi cực lực phản đối đảng cog sản việt Nam áp đặt bản hiến pháp mà chúng tôi là những người dân không được phúc quyết.

  Chúng tôi yêu cầu đảng csvn trả lại bảng hiến pháp cho chúng tôi là dân VN

  Chúng tôi không theo một đang phái nào là người dân của dân tộc VN, chúng tôi muốn dân VN quyết định vận mạng của dân tộc chứ không phải đảng cs làm thay điều nầy

  Chúng tôi không chống dcsvn, nhưng nhất quyết phải dành bảng HP lại cho dân tộc. Nếu dcs làm càn thì chúng tôi mãi không bao giờ phục tùng quyền lực đen tối và khi có cơ hôi chúng tôi nhất đỉnh sẽ phản kháng.

  Chúng tôi kêu quân đôi, các nhà cầm quân, sĩ quan, binh sĩ. Chúng tôi biết các ông, các bạn trong tâm tình vẫn yêu quê hương dân tôc mình trước sự ngu muội hèn nhát của đcs, họ, 1 số ít rấp tâm chiếm đoạt bảng HP để từ đó đè đầu dân tộc mình mà phục tùng “ tàu khựa”, để rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ buồn nổi buồn vong quốc. Cái vong quốc của thế kỉ 21 nầy là sự lệ thuộc trong vòng cương tỏa của “tàu khưa”, tổ quốc chúng ta đã và sẽ bị bán đứng. Họ lấy vàng us vinh thân phì gia, trong khi chúng ta, gia đình con cái chịu sự ô nhục, băng hoại. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ đau đớn nhìn quệ hương mình trước bước đi ngang ngược của người phương bắc.

  Các bạn thanh niên.
  Phương uyên 1 cô gái 21 tuổi., đã làm chế độ rúng đông “dcs hảy đi chết đi” điều gì làm cho người con gái nhỏ nhắn thơ ngây thốt lên đó khi biết rằng trước sau cũng bị bắt

  Đình kha “ tôi chống dcs, tôi không có tôi”. Tôi chợt nhớ hình như có đọc một tài liệu xưa khi sinh viên “Huỳnh tấn Mẫm” biểu tình trước cảng sat chế độ củ đứng dang tay nói “ tôi chống chế độ chứ tôi không theo cs”. Không biết phải không chú Mẫm ( khg đúng thì xin lổi chú).

  Bây giờ hiện nay chúng ta đang sống trong chế đô cs nhưng chắc một điều rằng hằng triệu triệu người không theo công sản, kể cả các mẹ VN anh hùng, liệt sĩ thương binh. Bảng HP đã bị dcs tước đoạt, dùng nó tước lai mồ hôi nước mắt, xương máu, tình người tình đồng chí.

  Và nhắn nhủ với các ông bà ngị trong quốc hội rằng, một số (nhiều) trong các ông bà không còn được chúng tôi tin tưởng nữa, chug tôi tuyên bố tước bỏ “QUYỀN ĐẠI DIỆN CHO CHÚNG TÔI” bỞi vì hop QH các ông bà chỈ nhân danh cá nhân, chứ không nhân danh những người ủy quyền mà ông bà là đại diện

  Cơn bảo trong lòng dân tộc VN đang sôi sục chờ đợi, chờ đợi. Rồi một lúc nào đó sẽ thổi phăng cái QH bù nhìn nầy, nó sẽ cuốn tất cả nhấn chìm vào cơn bảo lịch sử mà vận mạng số phận của ông bà không tránh khỏi qui luật

 77. Hùng Dũng Sang Trọng said

  Chính sách của Tàu, thân với bạn xa để giết làng giềng gần: Thân với Campuchai để oánh Việtnam.
  Chính sách của phương Tây, khi rút chế độ Thực dân về chính quốc, phải để lại cục xương có các quốc gia láng giềng đánh nhau, thì mới tiếp tục cai trị cựu thuộc địa: Kasmir giữa Ân đọ và Pakistan, thì Hoa kỳ đã trao Hoàng sa của VNCH cho Tầu. Cho nên, không thể lấy dấu tranh dân chủ dụa vào Hoa kỳ để giành lại Hoàng sa. Còn vấn đề Trường sa, mạnh ai nấy chiếm vì sau năm 1975, chính quyền Hà nội chỉ lo củng cố quyền lực nội bộ mà quên đi biển đẩo, nên mất mọt phần biển đảo.

  Ngày nay, cả hệ thống chính trị ăn tièn ngân sách, tiền thuế của dân cũng chi nhằm nâng cao vị thế lãnh đạo trong nước, từ đoàn thanh niên, mặt trận, hội nông dân, phụ nữ, công an, quân đọi và các cấp chính quyền cũng chỉ nhằm mục đích củng cố quyền lực trong nội bộ lãnh thổ VN, cho nên không thể đủ nhân lực để bảo vệ chủ quyền biển đảo, nâng cao vị thế dân tộc trên trường quốc tê.

  Nhưng VN, TQ hay Bắc hàn rồi cũng sẽ theo con đường của Miến điện, mở cửa để cho thế giới nhảy vô định giá tri thực bằng giá thị trường cho những tài sản của giới cầm quyền tích cóp suốt mấy chục năm qua, đóng của mãi thì không thể tạo ra giá trị gia tăng cho giới tư bản thân hữu chính quyền Miến điện hiện nay ( đất đai của Yangoon gần như nằm trong tay sở hữu của 3 gia đình Miến điện). Trứng mafia “đỏ” ở VN bắt đầu nở từ năm 2008, đến nay chưa đủ lông đủ cánh để vùng vẫy với bên ngoài, phải chụi khó chờ thêm 10-20 năm nữa thì giới tử bản đỏ ở VN mới đủ tích lũy “mua phiếu bầu Tổng thống trong toàn dân” trước khi mở cửa dân chủ như phương Tây.

  Cho nên, những ai phát biểu trái với tư tưởng của Tư sản “đỏ” đang nắm quyền lãnh đạo từ TƯ tới địa phương, kể cả bác Tr Lú, Tư Sang, 3X cũng sẽ bị cho về vườn nếu không làm vừa ý các nhà tử sản đỏ. Nên phân biệt tư sản đỏ (quan chức chính quyền, với thu nhập chính từ tham nhũng),khác với Tư Bản đỏ (thế độc quyền dựa trên chính sách bảo hộ của kinh tế thị trường định hướng xhcn).

  Đấu tranh dân chủ ngày nay, không thể dùng cách biểu tình để phản đối chế độ, mà hãy sống chung với lũ ( bè lũ tham nhũng). bằng cách mạng Hoa hồng (commission), bỏ tiền ra mua chuộc lãnh đạo các cấp, mua cả chế độ để làm sai lệch nghị quyết, sai lệch chính sách giống như quân Tàu đã mua chuộc cán bộ các cấp làm sai lệch bản đồ VN, biên giới VN trong các báo cáo…, phải lái cán bộ chính quyền mở cửa dân chủ trên từng lĩnh vực, từng khu vực…từ cấp cở sở đến cấp TƯ.

  Bạn có đủ giàu để làm điều đó không?

 78. Nguyen Van Nam said

  Kiên quyết nhưng ôn hòa.

  Liệu đảng cộng sản VN có thể tìm ở đâu một tiếng nói thẳng thắn, trung thực, vì dân, vì nước hơn thế ?

  (Tuy vậy những phát biểu trên vẫn có thể bị gắn mác “thế lực thù địch” ?!?)

  Cám ơn các bác đã nói thay chúng tôi.

 79. Vũ Ngọc Tiến said

  Tôi nhiệt thành ủng hộ kiến nghị

 80. […] ta thuy to says: 06/06/2013 at 13:33 […]

 81. ta thuy to said

  Ý kiến của các tri thức VN thức tỉnh là ánh sáng tốt lành cho sự tăm tối của xã hội VN ngày nay.

 82. Cóc Nhái said

  Toàn dân Việt Nam cứ yên tâm đi, để cho Quốc hội ban hành bản dự thảo HP ngày 17/5/2013 thành Hiến pháp. Bản HP nầy là chất liệu làm bùng lên ngọn lửa để thiêu đốt bọn cầm quyền của cái nhà nước mị dân nầy, thiêu đốt cái ĐCSVN bán nước nầy. Khi bọn cầm quyền nhà nước nầy, ĐCS nầy bị thiêu rụi, chết toi, thì bản HP làm xong phận sự của nó ( thiêu đốt nhà nước, thiêu đốt ĐCSVN ) thì nó cũng tự tiêu hủy. Sau đó là một nhà nước Dân chủ, Độc lập, Tự do được hình thành.

 83. kết quả thăm dò ý kiến về Sửa Đổi Hiến Pháp 1992 said

  Radio Chân Trời Mới công bố kết quả thăm dò ý kiến về Sửa Đổi Hiến Pháp 1992
  – 63% ý kiến rất quan tâm đến vấn đề sửa đổi Hiến pháp 1992.

  – 97% ý kiến muốn thay đổi nội dung Hiến pháp 1992.

  – 79% ý kiến muốn bỏ điều 4 Hiến pháp 1992.

  Vào ngày 2 tháng 1 năm 2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 của Quốc hội CSVN đã rầm rộ tung ra chiến dịch “lấy ý kiến nhân dân” về nội dung bản dự thảo sửa đổi hiến pháp, kéo dài trong 3 tháng, dự tính chấm dứt vào ngày 31 tháng 3 năm 2013.

  Tuy nhiên, dư luận chung đã phê bình thời hạn lấy ý kiến của Ủy ban dự thảo là quá ngắn, và đòi phải triển hạn. Trước sức ép quá mạnh của dư luận, ông Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch Quốc hội kiêm chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 đã tuyên bố triển hạn góp ý thêm 6 tháng, tức kéo dài đến ngày 30 tháng 9 năm 2013.

  Mặc dù tuyên bố triển hạn trên lý thuyết, nhà cầm quyền CSVN vẫn cố gắng đóng sổ trong thực tế bằng Bản đúc kết đợt I các góp ý dự thảo trình Quốc hội trong kỳ họp lần thứ 5 vào trung tuần tháng 5. Trước đó, một mặt họ tổ chức hàng loạt các buổi họp gọi là Hội thảo khoa học về hiến pháp, một mặt chỉ thị cho các Ủy ban nhân dân ra lệnh cho từng tổ dân phố mang phiếu ý kiến in sẵn đến từng nhà buộc dân phải ký.

  Trong ngày khai mạc quốc hội hôm 20 tháng 5, ông Phan Trung Lý, Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 đã báo cáo rằng tính đến ngày 30 tháng 4, có 26 triệu lượt ý kiến góp ý của người dân, với hơn 28.000 hội nghị, hội thảo, tọa đàm được tổ chức. Ông Phan Trung Lý cũng đã gửi cho các đại biểu quốc hội một bản dự thảo mới và tuyên bố rằng: “ý kiến chung của nhân dân đều tán thành với các nội dung cơ bản của Dự thảo do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp công bố.” Nói cách khác, theo ông Phan Trung Lý thì các nội dung góp ý không có gì khác với bản dự thảo lúc đầu.

  Cũng cùng thời gian đó, qua mạng Internet, nhiều tường thuật, hình ảnh, bài vở đã xuất hiện để vạch rõ các màn kịch của “28.000 hội thảo” và “26 triệu góp ý”. Công luận người Việt trên cả nước bày tỏ qua các phương tiện dân báo hầu như ngược hẳn với tuyên bố của ông Phan Trung Lý.

  Một bằng chứng cụ thể là kết quả thăm dò ý kiến của hơn 1.000 thính giả, độc giả đã được thực hiện tại trang blog Diễn Đàn Chân Trời Mới (diendanctm.blogspot.com) và trang Facebook Radio Chân Trời Mới (facebook.com/radiochantroimoi) trong tháng 4 đến giữa tháng 5/2013.

  Kết quả này cho thấy:

  – Có đến 63% tổng số ý kiến bày tỏ rất quan tâm đến đợt sửa đổi Hiến pháp hiện nay. 23% quan tâm ở mức vừa phải, và 14% không quan tâm.

  – Có đến 97% tổng số ý kiến bày tỏ là bản Hiến pháp 1992 phải được sửa lại. Chỉ 3% cho là không cần.

  Đi vào chi tiết của những điều cần sửa đổi:

  – 79% tổng số ý kiến muốn loại bỏ Điều 4 Hiến pháp;

  – 72% muốn có sự độc lập giữa tòa án, nhà nước và đảng CSVN;

  – 65% muốn có sự độc lập giữa đảng và quân đội;

  – 60% muốn có sự độc lập giữa đảng và nhà nước.

  Trong số các thính giả, độc giả tham gia cuộc thăm dò ý kiến này:

  – Có 41% đã nhận phiếu ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp mà nhà cầm quyền đưa đến tận nhà bắt ký, đặc biệt tại những thành phố lớn như Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Huế, Sài Gòn, Cần Thơ. 51% còn lại chưa nhận được phiếu ý kiến tính đến lúc trả lời đài CTM.

  – Trong số những người đã nhận phiếu ý kiến của nhà cầm quyền, 80% cho biết họ không cảm thấy được tự do để trả lời như ý muốn; 20% cho biết họ thấy thoải mái để trả lời.

  – Khi được hỏi bạn đã hoặc sẽ điền phiếu lấy ý kiến nhân dân như thế nào thì 60% cho biết sẽ nêu góp ý sửa đổi; 32% từ chối không điền phiếu; và 8% đồng ý với toàn văn bản dự thảo.

  Khi hỏi ngoài phiếu lấy ý kiến của nhà nước, bạn có biết đến các bản góp ý sửa đổi hiến pháp khác không, chúng tôi nhận được các trả lời như sau:

  – 73% số người thăm dò biết đến Kiến Nghị của 72 vị đại diện giới trí thức;

  – 66% biết đến bức thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam;

  – 60% biết đến Lời Tuyên bố của các Công dân Tự do;

  – 16% không biết gì đến các bản góp ý khác.

  Và câu hỏi sau cùng liên quan đến sự kỳ vọng rằng việc sửa đổi hiến pháp lần này có mang lại những khác biệt đáng kể cho đất nướcViệt Nam hay không, chúng tôi nhận được câu trả lời:

  – 79% cho rằng sẽ không tạo thay đổi gì đáng kể;

  – 21% tin rằng sẽ dẫn đến thay đổi đáng kể.

  Chúng tôi chân thành cám ơn các thính giả, độc giả đã tham gia vào cuộc thăm dò ý kiến vừa qua, và mong đón nhận các nhận định, góp ý của quí vị để các cuộc thăm dò trong tương lai ngày một hiệu quả và ích lợi hơn. Xin thư về lienlac@radiochantroimoi.com

  Ngày 29 tháng 5 năm 2013

 84. Ẩn danh said

  “Tóm lại có thể nói rằng: Sự bảo thủ đến ngoan cố của một bộ phận trong giới lãnh đạo đang biến công việc hệ trọng về sửa đổi Hiến pháp thành một màn kịch chính trị”. Và: “Chúng tôi mong đợi mọi người có lương tri trong hệ thống chính trị nhận rõ sự thật, đứng về phía nhân dân, ủng hộ nhân dân trong sự nghiệp vinh quang và khó khăn này”.
  Mạnh mẽ và quyết liệt như vậy chứ còn gì nữa Nguyễn Phú Trọng hè. Thì ra trong khối lãnh đạo cũng còn người có lương tâm, nhưng lâu nay họ không đứng về phía nhân mà chỉ đứng bên phía đảng cộng sản để bóc lột nhân dân, moi móc tài nguyên đất nước. Đó là chống lại nhân dân, phản bội Tổ quốc chứ che giấu thế nào được nữa.
  Công lao của đảng, nếu có cũng là công lao chung của nhân dân, có dân nuôi đảng mới sống, Bao thế hệ công trạng đã đi qua như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh còn sống đó, có vì công của đảng mà ủng hộ đám lãnh đạo hiện tại không? Chúng bay tự kể đảng có công, có đức thì chúng bay phải góp thêm công, tô thêm đức cho đảng bằng hành động thực sự làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh chớ. Sao chúng bay cứ tổ chức tham nhũng rồi lại tổ chức bắt tham nhũng hoài vậy? Chúng bay cứ tạo thảm cảnh oan sai để dân kiện thưa như “con kiến kiện củ khoai” hoài vậy?

  • Mẹ Đốp said

   ĐCS VN với đội ngũ hàng trăm ngàn cán bộ ăn lương từ cấp Phường , xã cho tới Bộ Chính trị , hệ thống Tuyên huấn, bảo vệ nội bộ, các ban bệ với biên chế gần như một Chính phủ đang ngốn một khoản tiền thuế khổng lồ của nhân dân.
   Tính ăn bám của hệ thống đảng cộng thêm tính cản trở sự phát triển của đất nước bởi ý thức hệ lỗi thời Mác- Lê là thảm họa lớn nhất trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc. Nay đcs VN còn bắt tay với các đ/c cùng ý thức hệ là Tàu khựa để đàn áp nhân dân yêu nước,nhu nhược lùi bước trước chính sách xâm lược lãnh thổ, biển đảo, văn hóa, kinh tế , chính trị …của xâm lược Hán .Do vậy không thể nào chấp nhận đcs được nữa nếu như chúng ta muốn tồn tại như một quốc gia tự do, độc lập và dân chủ.

   Bức văn thư phản đối này của những đại diện ưu tú, đầy trí, Dũng thật đáng khâm phục và ủng hộ rộng rãi.

 85. Nhân dân Dương Nội đứng lên thực hiện quyền làm chủ said

  Vụ khiếu nại của nhân dân Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội kéo dài đã 5 năm. Trong suốt 5 năm qua, nhân dân khiếu nại từ phường lên quận, rồi đến thành phố Hà Nội và Thanh tra Chính phủ nhưng không được giải quyết đúng pháp luật, hợp tình hợp lý. Vì vậy, nhân dân một mặt tiếp tục khiếu nại, mặt khác kiên quyết đấu tranh giữ đất.
  Cuộc đấu tranh kéo dài đã đưa đến nhiều hệ lụy không mong muốn cho nhân dân. Diện tích đất bị nhà nước thu hồi vốn là ruộng lúa, đất bờ xôi ruộng mật nuôi sống nhân dân. Từ khi bị thu hồi, nhân dân mất nguồn sinh sống, nhiều gia đình lâm vào cảnh cực kỳ khó khăn, trong khi đó đất thu hồi bỏ hoang, cỏ mọc ngập lút đầu. Bà Bùi Thị Hảo, 52 tuồi, cho biết: Bà có 3 con thì 2 con đang đi học, chồng bà đã chết nên bà phải ra chợ tìm đủ mọi cách kiếm tiền nuôi con, nuôi mình. Nhiều gia đình khác trong hoàn cảnh tương tự, phải gửi đơn đến thành phố Hà Nội xin trợ cấp cứu đói nhưng không ai giải quyết. Có gia đình hết sạch gạo, không có nghề phụ mà nhiều miệng ăn, được bà con giúp đỡ nhưng không thể giúp mãi được, vì chính những người đi giúp cũng đang rơi vào hoàn cảnh túng thiếu gay gắt. Sau khi bàn bạc, các hộ dân quyết định tạm thời chia đất cho từng hộ để trồng rau, cứu đói. Thay mặt cho 356 hộ gia đình chưa nhận tiền đền bù đất, bà Cấn Thị Thêu gửi đơn đến chính quyền công bố việc các hộ dân sẽ chia đất, đề nghị chính quyền các cấp giúp đỡ về thủ tục. Trong thời gian 10 ngày, nếu chính quyền không trả lời thì nhân dân sẽ đứng lên thực hiện quyền làm chủ, tự chia đất cho các hộ.
  Qua 10 ngày, thấy phía chính quyền không có ý kiến, các hộ dân đã tự chia đất để sản xuất. Bà Cấn Thị Thêu cho biết: Đây chỉ là chia đất tạm thời, không phải chia cố định. Các hộ sau khi nhận đất sẽ tiến hành tăng gia sản xuất, giải quyết một phần khó khăn trước mắt. Đến khi nào chính quyền ra quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà con hợp lý, hợp tình, đúng pháp luật thì bà con sẽ trao lại phần đất được chia và nhận tiền đền bù cũng như đất tái định cư theo quy định của pháp luật.
  Những ngày cuối tháng 5-2013 là ngày hội của các hộ dân Dương Nội. Các hộ dân cử người ra gắp thăm nhận đất, mỗi suất có diện tích khoảng 150m2. Khi gắp thăm cũng có nhiều ý kiến hơn thiệt, tranh chấp nhạu về vị trí và diện tích sử dụng, nhựng sau rốt bà con vẫn chia đất thành công, mọi người đều vui vẻ. Một vài gia đình phải nhận phần đất ở nghĩa địa, không sản xuất được vẫn vui vì cái chung. Về phía chính quyền, thoạt đầu UBND phường cho phát trên loa nói việc chia đất là trái pháp luật, đề nghị nhân dân không tham gia, nếu không chấp hành chính quyền sẽ cưỡng chế. Hàng ngày loa đọc thông báo của công an thành phố Hà Nội do Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Thiếu tướng Trần Thùy ký, nói công an sẽ xử lý theo pháp luật đối vời những người chống đối, vi phạm pháp luật. Chính quyền phường và công an cử người đến khu đất, tại đây nhân dân phản đối quyết liệt, sẵn sàng chuẩn bị gậy nhỏ, chất rơm rạ để nếu công an đến cưỡng chế thì mọi người dân sẽ ra “chiến đấu”, bảo vệ quyền sống. Bà con nói: Nếu bị chết đói thì thà chết trong chiến đấu, đằng nào cũng chỉ có một lần chết. Lớp thanh niên thì kiên quyết: Đời người ta ai cũng phải chết. Hãy biết chọn cái chết để không bao giờ phải hổ thẹn với người đang sống, Dù chết nhưng có thể tự hào nói; Tất cả đời ta, tất cả sức ta đã cống hiến cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giữ đất cứu người. Rồi thì chính quyền thay đổi cách nói, loa ngừng phát thông báo của thiếu tướng Trần Thùy, cán bộ phường đến đề nghị dân chia đất xong gửi bản vẽ về cho phường ghi vào sổ địa chính. Ngày 3/6/2013 phường lại thông báo sẽ cưỡng chế vào lúc 9h ngày 4/6. Nhân dân tập trung sẵn sàng “chiến đấu”. Sáng 4/6, chính quyền phường và công an đến yêu cầu dân dỡ bỏ lều trên hè, Nhiều người dân ra phản đối với tinh thần “thề quyết tử cho con cháu quyết sinh”. Sau khoảng 20 phút tranh luận giằng co, chính quyền và công an đã rút lui, không lập được biên bản.
  Thế là bà con Dương Nội đấu tranh giữ được đất, tạo điều kiện để tăng gia sản xuất, tạm thời duy trì cuộc sống trong lúc khó khăn này. Những người nhiều tuổi nhất nói: Trước kia, lúa chín chỉ còn mười ngày nữa là gặt mà quân Nhật bắt phải nhổ lúa trồng đay, gây ra cái chết thảm khốc cho hơn hai triệu người. Ngày nay, trong thời bình mà chính quyền Hà Nội thu hồi đất của dân rồi bỏ hoang, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh cận kề chết đói. Không còn con đường nào khác, chỉ còn cách phải tự đứng lên làm chủ ruộng đất, tự cứu mình trước khi Trời cứu, như lời căn dặn của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Dương Nội bất khuất đã đứng lên, làm chủ đất của mình.
  Trần Đức Việt
  Nguồn: Danluan

 86. Nguyễn Hữu Quý said

  Nếu trước đây ta mới chỉ nói đến các ông Nghị gật, nhưng qua đợt góp ý về sửa đổi Hiến pháp vừa rồi, thì nay nước Việt Nam ta lại có thêm một tính từ mới để mô tả một số ông Nghị, đó là: Nghị lưu manh!

 87. Nguyễn said

  Người ta dễ dàng nhận ra toàn bộ ý đồ duy trì bản dự thảo hiến pháp đang thảo luận ở quốc hội rõ ràng mang dấu ấn đậm nét và cũng là trách nhiệm chính của cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng, người đã thể hiện tài năng sau hai hội nghị trung ương vừa qua.
  Chắc sẽ có chỗ trân trọng xứng đáng cho ông trong lịch sử cận đại Việt Nam.
  (Nhưng lịch sử oái oăm thay lại bị dẫn dắt bởi một người lãnh đạo khi nhắc đến người ta cảm thấy vừa xem thường vừa thương hại, chẳng mấy chút tự hào như đã từng tự hào về Nguyễn Ái Quốc, Lê Duẫn, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp…Mong ông tổng bí thư khi đã hết quyền lực sẽ có kẻ chào ông và mời ông chén nước trà khi gặp mặt).
  Bởi sự thụt lùi của dự thảo hiến pháp sẽ là bước đệm để đất nước chúng ta ngày càng lún sâu vào cái bẫy của 16 chữ vàng cực kỳ thâm độc: vòng kim cô ý thức hệ lỗi thời sẽ làm chúng ta ngày càng nguy cơ trở nên một phiên bang của một nước lớn, đầy tai tiếng.
  Chỉ có dân chủ và sự thật mới cứu chúng ta.
  Xin hãy tỉnh thức, hỡi những người còn có lương tri!

  • Nguyễn Hữu Quý said

   Có vẻ như ông Nguyễn Phú Trọng muốn vớt vát lại danh dự sau 2 thất bại thảm hại trước “đồng chí X” ở Hội nghị TW6+7. Theo đó, ông muốn thể hiện mình đang còn quyền uy phần nào trên thực tế, bằng việc đạo diễn để một số “Nghị nô” phát biểu trên truyền hình về giữ lại điều 4 của bản Dự thảo Hiến pháp.

 88. can truong said

  toi PHAN DOI ban DTHP trinh quoc hoi ,UNG ho DU THAO HIEN PHAP cua 72 vi NHAN SI ,TRI THUC ,DCS VN CUT DI, VIET NAM MuON NAM

 89. HÀ HUY said

  Xem mấy ông Nghị bên Quân đội và Công an ra sức đề nghị Đảng lãnh đạo toàn diện là đương nhiên , hợp quy luật , được đại đa số người dân ủng hộ , … đúng là nghe mà muốn ói phải không bà con . Danh chính ngôn thuận đã được người dân đa số ủng hộ mà lại sợ đem ra trưng cầu dân ý thì có phải là những kẻ nói năng bừa bãi không ? Một mình một chợ mà không mở mắt ra để nhìn thế giới văn minh , đúng là những kẻ học hành kém cỏi , mua bán các địa vị để đục khoát của người dân , sau đó lại trà đạp nên Tổ Quốc bằng việc đưa cái tổ chức ĐCS ở ngoại lai chết yểu bên trời Tây đem về thử nghiệm trong nước , thử mãi không được lại đòi tiếp tục thử , thử đến khi nằm trọn trong nhà nước Trung Cộng thì mới thỏa . Trung Quốc không dại gì thu nạp cái bọn bất lương với chính dân tộc mình đâu hỡi các Nghị Gật và Ủy viên Trung ương này nọ . Trung Cộng ngày càng coi thường lãnh đạo VN hiện tại , coi như cán bộ xã của họ ở vùng núi phía Nam xa xôi ( dân tộc ít người bên TQ ) như Vân Nam chẳng hạn . Nhìn cảnh Anh Cựu Tổng Mạnh cúi rạp người đón chào Hồ Cẩm Đào thì mới biết lãnh đạo Việt Hèn nhát , nhu nhược , ngu xuẩn đến nhường nào . Thật hổ thẹn với bạn bè thế giới . Bỏ mẹ cái dự thảo mất dân chủ nhất thế giới : Bản dự thảo HP do Quốc Hội Việt nam 2013 đang đưa ra . hãy lưu lại các ý kiến cố thủ cho CS để sau này xem xét và giải quyết cho chính bản thân họ và con cháu họ . Nhất định sẽ có ngày không xa phải đem bọn lãnh đạo CS có tội lớn với Dân tộc ra xét xử công khai cho người dân hả dạ và những người chết vô tội được mát lòng .

 90. Duy Châu said

  Thay đổi thể chế chính trị phải là yêu cầu đầu tiên của việc sửa đổi hiến pháp, nếu ko thì tất cả đều là trò hề

  • Ẩn danh said

   Đa đảng là giải pháp duy nhất mở đường thay đổi thể chế chính trị. Chỉ có đa đảng mới buộc đảng CS vô phương thực hiện ý đồ nham hiểm. Có hơn một đảng là đương nhiên có một tòa báo chính thống ngoài hệ thống cai trị. Cộng sản chỉ sợ đa đảng thôi, chứ chẳng ngại gì khác.

 91. Tù nhân trại 329600km2 said

  Biết rõ rằng đảng đang trên đường thối nát giãy chết không thể cưỡng lại được, về lý cũng như về lòng dân thực tế không có gì để có thể tồn tại một cách chính danh cho quyền lãnh đạo của đảng- nên đảng giở trò mèo bịp bợm”lấy ý kiến sửa đổi…” ra , với thủ đoạn dựa vào đó mà sửa lại sao cho hợp thức hóa sự tồn tại độc trị vĩnh viễn của đảng, điều này thì đứa trẻ con lên ba tuổi là nó đã hiểu được ý đồ của đảng, chứ đừng nói “26 triệu ý kiến., hàng …. cuộc hội thảo đều thống nhất với nội dung dự thảo HP do đảng đề ra”- trò lừa đảo, bịp bợm !
  Nếu tự tin về sự ủng hộ của người dân cho phép được độc đảng, độc trị vĩnh viễn của đảng csVN với nhân dân thì đảng cs VN hãy yêu cầu liên hiệp quốc cử quan sát viên đến theo dõi và giám sát trưng cầu ý dân ở VN, cùng cho phép các phóng viên nước ngoài đến theo dõi và đưa tin đi, việc đéo gì phải làm trò mèo “lấy ý kiến” theo kiểu ảo thuật đó ;
  Cách làm cụ thể minh bạch khách quan phải là:
  • trước đó nửa năm, tất cả mọi hệ thống 700 tờ báo của đảng và cả của dân tự do, tất cả blog trên mạng đều đưa tin và đăng công khai (không ngăn cản nhau)dự thảo hiến pháp của đảng, và kiến nghị dự thảo hiến pháp 72 , cùng với tuyên bố công dân tự do, các bản kiến nghị của công giáo vn, các thư ngỏ của các nhân sỹ trí thức gửi đảng, …
  • Tiến hành công khai lấy ý kiến dân bỏ phiếu kín, nghiêm cấm hù dọa người dân trước trong và sau bỏ phiếu.
  • Dưới sự giám sát quốc tế , người dân bằng việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm:
  1-Công dân chọn bản dự thảo hiến pháp nào sau đây:
  A-hiến pháp do đảng soạn thảo
  B-hiến pháp do 72 trí thức soạn và kiến nghị (đã có gần 1,5 vạn tên người công khai đăng ký ủng hộ).
  2-Công dân ủng hộ hay phản đối với tuyên bố “công dân tự do” của Nguyễn đắc Kiên (8.600 người đã công khai ký tên)
  3- Công dân ủng hộ hay phản đối với kiến nghị của công giáo VN về sửa đổi hiến pháp 1992 (với hơn 3 vạn người đã công khai ký tên)
  Sau đó, công khai kiểm phiếu dưới sự giám sát quốc tế là biết thực hư liền.
  Nếu đàng hoàng , minh bạch, tự tin là dân ủng hộ mình , tin mình và để chứng tỏ mình nghiêm túc thì đảng và nhà nước hãy làm đi, sao cứ phải sợ lẽ phải, cứ phải làm trò úp mở lừa bịp làm gì-quá hèn, quá đểu. Càng loanh quanh không dám trưng cầu dân ý thì càng lộ cái mặt ngoan cố phản động lừa bịp của mình ra.
  Đảng không dám nhìn vào sự thật là đảng hèn, đảng đểu, đảng mất dạy, lưu manh và phản động, đảng khốn nan, đảng lừa bịp..
  Vì thế, việc tồn tại sự lãnh đạo của đảng là hoàn toàn bất chính. Hiến pháp chỉ nhằm củng cố độc tài thì dân không cần cái thứ “hiếp pháp” đó, đem mà chùi đít không đáng.
  Ai đó đã có nhận xét rất chính xác rằng : cs là cái thứ chủ nghĩa mà nó : “SINH RA TRONG NGHÈO KHỔ NGU MUỘI , TỒN TẠI NHỜ DỐI TRÁ- ÁP ĐẶT VÀ BẠO LỰC, CHẾT ĐI KHI SỰ THẬT BỊ PHƠI BÀY”- đó mới chính là bản chất của các đảng cs hiện nay- điều này lý giải tại sao suốt quá trình tồn tại, hệ thống tuyên truyền (độc quyền riêng đảng) luôn che giấu bưng bít sự thật, những gì thuộc về bản chất yếu kém dối trá, đồng thời ngăn cấm (thậm chí đàn áp )tự do ngôn luận báo chí, biểu tình hội họp -kể cả ngăn cấm người dân truy cập và nói lên tiếng nói tự do trên mạng internet…

 92. Koon said

  Việc lấy ý kiến rầm rộ cho việc sửa đổi HP đã thể hiện rõ một màn tấu hài không hơn không kém. Đảng cs đã đạo diễn vở kịch với một tên gọi rất nghiêm túc nhưng xem rồi mới thấy nó là một trò hề và làm nhiều người lầm tưởng là đảng thực sự cầu thị. Xem ra vận mạt của đất nước Việt Nam còn dài ..

 93. Khuyên ông Trọng thật lòng said

  Khuyên ông Trọng thật lòng

  Tôi không biết ông Thiệu,
  Yêu mến lại càng không,
  Nhưng buộc phải thừa nhận
  Một thực tế đau lòng,
  Rằng ông ấy nói đúng,
  Thời còn ở Miền Nam:
  “Đừng nghe cộng sản nói.
  Hãy xem cộng sản làm!”
  Tôi sống ở Miền Bắc
  Sáu mươi lăm năm nay,
  Và buộc phải thừa nhận
  Một thực tế thế này:
  Rằng ta, đảng, chính phủ,
  Thường hay nói một đàng
  Mà lại làm một nẻo.
  Nhiều khi không đàng hoàng.
  Đảng, chính phủ luôn nói,
  Mà nói hay, nói nhiều,
  Rằng sẵn sàng chấp nhận
  Những ý kiến trái chiều.
  Vậy mà một nhà báo,
  Nói ý kiến của mình,
  Nói đàng hoàng, chững chạc,
  Có lý và có tình,
  Liền bị buộc thôi việc.
  Ai cũng hiểu vì sao.
  Không khéo lại tù tội.
  Như thế là thế nào?
  Như thế là các vị
  Mặc nhiên thừa nhận mình
  Không làm như đã nói,
  Gây bức xúc dân tình.
  Là một người yêu nước
  Là công dân Việt Nam,
  Tôi mong đảng đã nói,
  Là nhất thiết phải làm.
  Vì đó là danh dự,
  Niềm tin và tương lai.
  Hãy chứng minh ông Thiệu
  Nói như thế là sai.

  PS

  Tôi không biết ông Trọng,
  Yêu mến lại càng không,
  Nhưng là chỗ người lớn,
  Tôi thành thật khuyên ông
  Rút cái giấy sa thải
  Một nhà báo công minh.
  Phần ông, nếu phục thiện,
  Cũng nên xem lại mình.
  Tôi nhận hưu nhà nước
  Cũng đã mấy năm nay.
  Hy vọng còn được nhận
  Sau bài thơ ngắn này.

  Cộng sản

  Vốn là anh thợ dịch
  Suốt mấy chục năm nay.
  Giờ buồn, tôi viết lại
  Mấy đoạn trích dưới đây
  Các trùm cộng sản nói
  Về lý tưởng của mình.
  Bảo đảm viết đúng ý,
  Không thêm bớt linh tinh.
  Elsin, ai cũng biết,
  Trùm cộng sản Nga Xô:
  Cộng sản không thể sửa,
  Mà phải chôn xuống mồ.
  Rồi ông Gorbachev:
  Tôi bỏ nửa đời người
  Theo lý tưởng cộng sản,
  Tưởng nó đẹp nhất đời.
  Thế mà giờ chua xót,
  Phải tuyên bố điều này:
  Cộng sản chỉ dối trá,
  Luôn dối trá xưa nay.
  Tiếp đến, một trùm nữa,
  Ông Putin, người hùng:
  Ngu mới tin cộng sản.
  Theo cộng sản là khùng.
  Từng sống với cộng sản,
  Bà Merkel ngày nay
  Là thủ tướng nước Đức
  Thì phát biểu thế này:
  Cộng sản thật đáng sợ,
  Làm tha hóa con người,
  Biến họ thành dối trá,
  Thờ ơ và lõi đời.
  Một người rất đáng kính,
  Đức Dalai Lạt Ma
  Của nước xưa Tây Tạng
  Thì nói với chúng ta:
  Công sản là cỏ dại
  Trên đổ nát chiến tranh.
  Nó là loài trùng độc
  Trên rác đời hôi tanh.
  Thế đấy, các bác ạ.
  Tin hay không thì tùy.
  Các vị ấy nói thế,
  Tôi chẳng thêm thắt gì.
  Các bác tự kết luận,
  Rồi ngẫm về nước mình.
  Cá nhân tôi, thú thật,
  Tôi đọc mà thấy kinh.

  Thái Bá Tân (Facebook)

  • Bác Ba Phi said

   Cái cuốc hội nước mình
   Thua bù nhìn giữ ruộng
   Bù nhìn dân còn chuộng
   Còn có ích cho đời
   Phe phẩy cánh giữa trời
   Dọa loài chim phá lúa
   Cuốc hội chỉ giỏi múa
   Quy nạp lũ chập cheng
   Tập trung bọn ngu hèn
   Ưu tiên phường dốt nát
   Cuốc hội cộng sản Mác
   Búa Liềm được tiên phong
   Bao oan ức trong lòng
   Công, nông đều nhận lãnh
   Cuốc hội là chim cảnh
   Cất tiếng hót líu lo
   Cho một lũ nhóm Lò
   Vui tai và thích mắt
   […]

 94. sửa hiến pháp chỉ là đào hầm cố thủ cho đảng tồn tại bất chính. said

  Sửa HP theo hướng ngoan cố duy trì độc tài đảng trị thì hãy hủy bỏ hiến pháp đi, giải tán “quốc hội” bù nhìn đi. Từ nay, những kẻ cầm đầu đảng cs VN hãy ra lệnh cho dân làm gì thì làm, không cần phải có HP hay luật lệ gì nữa. Trắng trợn và trơ tráo quá rồi.

 95. Phúc Lâm said

  Bạn abc nói chí phải, cuốc hội này là của BCH TW đảng 1000%! Giờ này mà bọn họ còn bô bô QH là của dân, vì dân…này nọ thì chỉ làm cho 90 triệu dân buồn nôn vì nó quá thối tha, đầy kinh tởm…

  Hoan hô các nhân sĩ, trí thức chính hiệu Việt!

 96. depdoctai said

  Hãy kêu gọi toàn quốc xuống đường biểu tình 31/9 phản đối trò hề lừa bịp “lấy ý kiến sửa đổi HP” của đảng.
  Ngoan cố duy trì độc tài, những tên cầm đầu đảng csVN hiện nay dứt khoát sẽ bị lịch sử ghi vào trang tội ác chống lại nhân loại.

  • Đùa hay thật said

   Tháng chín không có ngày 31, đề nghị bác Depdoctai sửa lại.

   • nhân dân said

    Nếu đảng cộng sản Việt nam, chính phủ Dũng, quốc hội Hùng hói không tự giải tán thì chúng ta phải tự đứng lên giải tán bọn chúng. Hãy noi gương cách mạng hoa nhài! Đồng bào ơi, hãy nhất tề đứng dậy!

   • Linh Tinh xòe said

    23 chớ hổng phải 31

  • Nhục sỹ VN(họa bài "bình trị thiên khói lửa-nguyễn Văn Thương" thành bài Việt Nam đứng lên) said

   đồng bào ơi cùng dân oan đứng lên,
   đứng lên ta nguyện giết loài lang sói
   căm thù đây, phải trút hết, loài hung tàn phải quét hết
   ta tiến lên giết hết “côn đồ”.
   giam quan tham, bắt bán nước, vả vào mồm lũ phét lác, cho nơi nơi yên vui chan hòa.
   vì Việt nam tự do dân chủ
   tất cả đồng bào đoàn kết đứng lên đi!
   (họa bài “bình trị thiên khói lửa-nguyễn Văn Thương” thành bài Việt Nam đứng lên)

 97. Bác Ba Phi said

  Cái đám cuốc hội này chỉ là con rối cho bọn Trọng lú diễn tuồng mỗi khi chúng có vở hay mà thôi, các vị nên phản đối bọn diễn viên điều khiển rối, chứ phản đối con rối chúng nó cười cho.

 98. Cong said

  Tuyệt đối ủng hộ ý kiến các bác Trí Thức VN.
  Cám ơn các vị đã nói dùm cho chúng tôi.

 99. Lê Huy . said

  Trước hết, xin được bày tỏ sự kính trọng và hoan nghênh ý chí sáng suốt, tinh thần quả cảm, 1 lòng “Chí công vô tư” của 72 nhân sỹ, trí thức, lại kiên trì lên tiếng phản đối trò hề “sửa đổi HP” lần này của giới cầm quyền phản động hiện nay !
  – Mới đọc đến đoạn 3 và 4 (trong “lý do 1”- về việc hiến định chế độ 1 đảng độc quyền lãnh đạo của ĐCS VN “chỉ là cái vỏ, không có thực chất” và “là nguyên nhân cơ bản khiến cho đất nước lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện và đang bị thách thức trầm trọng nhiều mặt như hiện nay…”
  Những khẳng định này là rất đúng với thực tế xã hội, đúng với cả tình trạng phân rã có thực ngay trong hàng ngũ ĐCS ; Chính TBT Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng thốt lên lời than thở :” Ra đường thấy đảng viên nhan nhản, cộng sản được mấy người !”
  Thấy được thực trạng “chỉ là cái vỏ” đó mà không mau chóng thay đổi toàn diện, vẫn cứ rắp tâm duy trì lề lối cũ, một cái “Hệ thống lỗi” giả hiệu VÌ DÂN thì đó đích thực mới là PHẢN ĐỘNG !

 100. Lương Lê Nguyễn said

  Dạ, thưa các Bác, Cô, Chú, trước khi ý kiến, con muốn hô thật to, thật lớn, thật lâu, thật dài … chính đảng csVN đã và đang làm cho lời nói của cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu trở nên bất tử ! và nó đã đi vào nỗi đau của lương tri nhân loại; đừng nghe cộng sản nói, hãy nhìn công sản làm !
  Dạ thưa con muốn ký ủng hộ bản phản đối lũ sâu mọt, chúng đã đang chà đạp lên lẽ phải, chà đạp vào sự thật, đặc biệt khốn nạn là chúng trắng trợn chà đạp lên luật pháp của nước CHXHCNVN vô cùng tàn nhẫn và thách thức lương tri người việt, xin hỏi con ký vào đâu ạ ?

 101. Người Việt Yêu Nước said

  ĐỒNG Ý VỚI PHẢN ĐỐI NÀY CỦA CÁC NHÂN SĨ TRÍ THỨC

 102. nemo said

  Không thể chịu được nữa . Một lũ ngu dốt và tham lam , cố giữ thấy cái thây ma đã thối . Còn gì mà ăn nữa hỡi các ông . Anh 3D đâu làm cái gì đó cho ra cái hồn coi .

  • Linh Tinh xòe said

   Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử
   Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi!

   Thói đời-Nguyễn Bỉnh Khiêm

 103. ABC said

  Tôi nhiệt liệt ủng hộ sự “PHẢN ĐỐI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP TRÌNH QUỐC HỘI KHÓA XIII TẠI KỲ HỌP THỨ 5”
  Thật ra “Cuốc hội” Việt Nam chỉ là một tổ chức bù nhìn mị dân. Thực chất là “Ban chấp hành TW2 của Đảng Cộng sản”

 104. nguyễnhuycanh said

  Tôi ủng hộ những yêu cầu chính đáng của bản phản đối này. Đè nghị QH xem xét và tiếp thu nhằm đáp ứng những đòi hỏi và khát vọng chính đáng của nhân dân

 105. Ẩn danh said

  Hoan hô các BÁC nhân sỹ trí thức hàng đầu Việt Nam.

  Đã kiên quyết phản đối bản Dự thảo Hiến pháp ngày 17-5-2013 (DTHP) do UBDTSĐHP trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII. Đây là bản dự thảo đi ngược lại lợi ích của cộng đồng người VIỆT đã tổn bao máu xương công sức đi theo Đảng để làm cách mạng dân tộc thoát khỏi ách phong kiến và đế quốc.

  Không để uổng phí công sức xương máu của các thế hệ người VIỆT vì cái ĐẢNG ĐÃ BIẾN CHẤT SUY THOÁI NẶNG lại định hướng cho dự thảo Hiến pháp – thực chất là định hướng của Đảng Trưởng một người không còn uy tín lãnh đạo ngay trong BCH Trung ương Đảng.

 106. Người Xứ Nghệ said

  Rất cảm ơn các bác đã nói hộ chúng tôi.

 107. Dang said

  Sao bản phản đối này chỉ có 40 người kí? Những người khác trong số 72 nhân sĩ trí thức sao không kí?

 108. Người Xứ Nghệ said

  Tuyệt đối ủng hộ ý kiến các bác.
  Rất cảm ơn.

 109. Mongun said

  Hoan hô các nhân sỹ trí thức hàng đầu Việt Nam.

 110. thắc mắc said

  Đất nước sản sinh ra Mác và Lê Nin đã không còn dùng học thuyết Mác-Lê Nin, tại sao , tại sao???

 111. quần chúng said

  Quốc Hội hiện nay đang bị Đảng CSVN lũng đoạn. Dường như các đại biểu bị khủng bố, áp chế tinh thần bởi một nhóm cầm đầu rất hung hãn. Mọi thứ diễn ra ở các phiên họp công khai chỉ là màn kịch được một bàn tay ngầm điều khiển.
  Tóm lại ĐBQH hiện nay không hề là đại diện cho nhân dân. QH là sân chơi dân chủ lừa đảo của Đảng độc trị, độc đoán CSVN. Nói hay gửi kiến nghị với bọn này chỉ bằng thừa. Phải tìm cách khác thôi!

 112. binhloanvien said

  Lập trường rất đúng đắn và vững vàng!
  Kính chúc các vị nhân sĩ, trí thức sức khỏe.

 113. Cửu vạn said

  Tuyệt đối ủng hộ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: