BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1792. Không thể xóa bỏ điều 4

Posted by adminbasam trên 25/05/2013

“Gần đây, nấp dưới chiêu bài “góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992”, một số trang báo mạng đã tổ chức hô hào nhân dân trong cả nước và ở nước ngoài ký tên ủng hộ cái gọi là “Bản kiến nghị 72”, và để làm tăng trọng lượng cho bản kiến nghị này, đồng thời để lừa bịp dư luận, các trang mạng này đã kê khống lên số người tham gia ký tên …”

Báo Lâm Đồng

Cập nhật lúc 16:45, Thứ Năm, 23/05/2013 (GMT+7)

Hiến pháp là văn bản chính trị – pháp lý, là đạo luật cơ bản; luật gốc của mỗi nhà nước, phản ánh ý chí, lợi ích của toàn dân tộc. Thông qua Hiến pháp, tư tưởng quyền lực thuộc về người dân được khẳng định; nhân dân trao quyền cho các cơ quan nhà nước, bảo đảm tính hợp pháp cao nhất của việc thực hiện quyền lực nhà nước.

1Trong quá trình tham gia góp ý và thảo luận vào bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bên cạnh nhiều ý kiến góp ý xây dựng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cũng đã có ý kiến của một số người có trình độ học vấn nhất định kêu gọi và vận động mọi người nêu kiến nghị xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, được ghi rõ trong Điều 4 – Hiến pháp. Họ cho rằng vai trò lãnh đạo của Đảng được thực hiện là từ Đảng có chủ trương đúng, ý Đảng hợp lòng dân, lại có cán bộ đảng viên đi trước nêu gương để nhân dân noi theo và vì thế không cần có Hiến pháp cho phép.

Mặt khác, họ còn lấy Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959 không có điều khoản nào quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng, nhưng Đảng vẫn lãnh đạo người dân đấu tranh giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng tháng 8 – 1945; trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Từ đó họ đề nghị trong dịp sửa đổi Hiến pháp lần này nên xem xét xóa bỏ Điều 4.

Vậy, để bàn về vấn đề này, trước hết chúng ta cần tìm hiểu kỹ về Điều 4 trong Hiến pháp được quy định như thế nào?

Hiến pháp năm 1980, Điều 4 có ghi rõ “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và Bộ Tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam được vũ trang bằng học thuyết Mác – Lê Nin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp”.

Hiến pháp 1992, Điều 4 được dự thảo sửa lại là “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, người dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Như vậy là ngay từ những năm 80 của thế kỷ trước, toàn thể nhân dân ta thông qua Hiến pháp lúc bấy giờ đã thừa nhận Đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đó là một sự thật khách quan không thể bàn cãi. Cũng có người hiểu một cách cố ý và cho rằng, Điều 4 của Hiến pháp, tựa như là một loại “giấy phép” cho Đảng hoạt động. Điều này là hoàn toàn sai trái. Bởi “giấy phép” cho Đảng chính là lòng tin yêu của dân. Chính nhờ vậy mà từ khi Đảng CSVN ra đời đến nay, đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Điều 4 của Hiến pháp rõ ràng là không phải “giấy phép” như một số người đã tung tin, mục đích của họ là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, nhằm chia rẽ giữa Đảng và quần chúng nhân dân.

Và trong thực tiễn, sau thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc đều tiến hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, người dân làm chủ.

Cơ chế người dân làm chủ, hay nói cách khác, quyền làm chủ của người dân được thực hiện qua việc người dân bầu ra Quốc hội, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, để quản lý xã hội bằng luật pháp. Để thực hiện được nhiệm vụ cao cả này, Quốc hội ban hành Hiến pháp. Đó là luật gốc, để từ đó các bộ luật khác sẽ ra đời.

Từ khi nhân dân ta có Đảng lãnh đạo, các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam luôn tìm đủ mọi cách để chống phá Đảng, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng được quy định tại Điều 4 của Hiến pháp là cơ sở pháp lý để trừng trị những kẻ cố tình xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, cố tình chia rẽ Đảng với nhân dân, kích động nhân dân chống lại Đảng hòng mưu toan lật đổ chính quyền cách mạng. Mặt khác, Điều 4 của Hiến pháp năm 1992 và Điều 4 trong Hiến pháp sửa đổi, không chỉ thừa nhận Đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, mà còn quy định điều kiện mà tổ chức Đảng phải có để luôn giữ được vai trò lãnh đạo của mình. Đó là điều kiện Đảng phải gắn bó mật thiết và chặt chẽ với giai cấp công nhân, đồng thời là đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Dù là Đảng lãnh đạo, nhưng Hiến pháp cũng đã quy định rất rõ là mọi tổ chức của Đảng phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, về phía người dân phải có ý thức về các điều kiện được nêu ra ở Điều 4 của Hiến pháp. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới việc giám sát công tác xây dựng Đảng.

Khẳng định vai trò Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam là đúng đắn và cần thiết, nhất là trong khi tình hình gần đây xuất hiện ý kiến của một số người muốn xây dựng chế độ chính trị đa đảng, họ hô hào phải xóa bỏ Điều 4, đồng thời ra sức tán đồng những quan điểm sai trái của nhóm 72 trí thức. Bác Hồ đã khẳng định: Đảng ta là một Đảng cầm quyền (1) đó hoàn toàn không phải là một sự xếp đặt chủ quan của một giai cấp, một lực lượng chính trị nào mà trước hết là vì Đảng Cộng sản Việt Nam, là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, đã đáp ứng được yêu cầu khách quan của phong trào cách mạng Việt Nam. Chúng ta tự hào về những thành tựu đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và trong thời kỳ đổi mới từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay, nước ta đã phát triển được cả thế giới ghi nhận.

Gần đây, nấp dưới chiêu bài “góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992”, một số trang báo mạng đã tổ chức hô hào nhân dân trong cả nước và ở nước ngoài ký tên ủng hộ cái gọi là “Bản kiến nghị 72”, và để làm tăng trọng lượng cho bản kiến nghị này, đồng thời để lừa bịp dư luận, các trang mạng này đã kê khống lên số người tham gia ký tên. Vừa qua, Đài Truyền hình Việt Nam đã tiến hành xác minh sự việc này ở tỉnh Hà Tĩnh và sự thật đã được phơi bày: phần lớn những người ký tên trong bản kiến nghị đều không biết gì đến cái gọi là “Bản kiến nghị 72” cả.

Riêng ở tỉnh Lâm Đồng, thì trong danh sách mà các trang mạng tung lên có tới 60 người ký tên, nhưng trong thực tế những người thực sự có ký tên là không đáng kể. Có khá nhiều trường hợp người ký tên kê khai địa chỉ là ở thành phố Đà Lạt. Nhưng qua xác minh, nhiều người trong số này không có tên và nếu có thì không còn ở Đà Lạt nữa.

Ví dụ như ông Chu Mạnh Chi từ năm 2005 đã chuyển về Tp Hồ Chí Minh, nhưng người ta vẫn kê khống là ông vẫn ở Đà Lạt. Hoặc như 2 trường hợp Hoàng Thanh Trúc và Phan Hoàng Tĩnh Xuyên đều kê khai là nhà báo ở Đà Lạt, nhưng thực ra ở Lâm Đồng không hề có 2 nhà báo này. Riêng trường hợp của ông Phan Huy Th, hiện là cán bộ đã nghỉ hưu ở Bảo Lộc cũng bị mạo danh đưa lên mạng… nhưng trong thực tế, theo ông Th cho biết thì ông không hề ký tá gì cho ai cả. Để khẳng định lời nói của mình, ông Th đã làm đơn đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sự việc ai đã mạo tên của ông để thực hiện việc làm phi pháp như đã nêu trên. Ngoài ra, còn nhiều người khác có tên trong danh sách nhưng họ  cũng không hề biết.

Để kết thúc bài viết này, chúng tôi xin trích lời phát biểu của ông YAĐUCK – dân tộc K’Ho, ở xã Ka Đô, huyện Đơn Dương nguyên là Phó Thủ tướng của tổ chức Fulro và hiện là đại biểu Quốc hội đương nhiệm của tỉnh Lâm Đồng “về pháp lý, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được quy định tại Điều 4 của Hiến pháp1992. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế”.

(1)- Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

PHAN TẤT- HOÀNG VĂN

104 phản hồi tới “1792. Không thể xóa bỏ điều 4”

 1. Hèn Hạ said

  Bài viết có mùi nồng nồng như mùi cám lợn thiu vậy. Tóm lại là nó muốn bảo vệ đảng nó nói dài dòng. Chỉ biết trên thế giới từ đông sang tây không có đảng nào hèn hạ đến mức ép dân phải đưa quyền lãnh đạo của mình vào hiến pháp ngoài đảng cộng sản Liên Sô và đảng cộng sản Việt Nam. ĐCS Liên Sô thì đã chết còn ĐCS Việt Nam sẽ không tránh khỏi.

 2. nguoimientrung said

  Hiến pháp là tài sản chung của một quốc gia và của một dân tộc. Thông qua hiến pháp công dân của quốc gia đó phải chấp hành và phục tùng hiến pháp. Sự ra đời của Hiến pháp là một thực tế nhằm tránh các đau thương mất mát , tránh các xung đột mà hậu quả là cửa mất nhà tan, huynh đệ tương tàn trong một đất nước. Hiến pháp là khái niệm chung nhất và phổ quát nhất mà mọi công dân từ thế hệ này đến thế hệ khác phải tôn trọng và chấp hành. HIến pháp có trách nhiệm biến cái riêng của dân tộc, đất nước thành cái chung thông qua sự đồng thuân của toàn thể nhân dân thuộc phạm vi lãnh thổ quốc gia đó. Các chế độ tồn tại kế thừa phải phục tùng hiến pháp. Toàn bộ những hành vi chống lại, không phục tùng được gọi là vi hiến.
  ĐIỀU BỐN của hiến pháp nước Việt Nam hiện tại là sự đi ngược lại tinh thần của hiến pháp. Cụ thể khi xem rằng đàng là giai cấp lãnh đạo, chủ thuyết Mac-lenin là kim chi nam cho mọi hành động và tư tưởng , thì những ai khi sống ở Việt nam không theo đảng cọng sản, không nắm rõ lý thuyết của chủ nghĩa mac lenin đều được vào tội vi hiến. Như thế những công dân sống bình thường không theo các tổ chức chính trị một ngày nào đó theo hiến pháp sẽ bị qui vào tội vi hiến. ĐỀU NÀY HOÀN TOÀN MÂU THUẪN VỚI QUYỀN ĐƯỢC SỐNG QUYỀN ĐƯỢC TỰ DO CỦA CÔNG DÂN TỒN TẠI TRÊN HÀNH TINH NÀY.
  Đưa một khái niệm riêng của một tổ chức, đảng phaÍ vào một khái niệm chung của hiến pháp nhân dân dẫn đến mâu thuẫn là vậy. Đó là lí do điều bốn chỉ nên tồn tại trong nội bộ đảng cọng sản, từ đó đề cử ra những vị lãnh đạo xuất chúng mà cáng đáng việc quốc gia đại sự.
  Đưa một đất nước ra khỏi chiến tranh, thì phải biết đưa đất nước đi lên trong thái bình , cường thịnh. Nghĩa là phải biết phát huy hết tài năng, trí tuệ của từng cá nhân tổ chức trong xã hội, chứ không phải dùng cường quyền bạo lực để bảo vệ chế độ, để rồi kìm hãm sự phát triển đáng ra phải có của đất nước và nhân dân Việt Nam.

 3. phanthiennhan said

  Bỏ điều 4 HP thì 3 triệu đảng viên CS phải mất mạng – mất của. Do đó chúng phải bám víu được ngày nào hay ngày đó. Dân chúng lầm than, dân chúng đói khổ thì dân chúng vùng lên đòi lại tất cả những gì bị bọn CS chiếm đoạt. Ai ngăn nổi cơn cuồng phong của dân chúng quét trên đầu những tên CS tham tàn cố vị? Cái oán này người dân Việt buộc CS phải trả dù phải hy sinh mất mát. Ngu ! RÁN CHỊU !

 4. Năm Darwin said

  Bài viết dài giòng này đưa ra một chân lý: “nếu nhân dân VN muốn xóa bỏ điều 4 thì phải xóa bỏ đảng CS”.

  Vậy chúng ta hãy cùng nhau xóa bỏ đảng CS.

 5. Lê Ngọc said

  Gửi các đồng chí lãnh đạo
  không thể bỏ điều 4 hiến pháp được đâu – bỏ là tự sát bỏ là nguwoif dân vứt đảng vào sotjh rác vì bây giờ nó nặng mùi lắm ai cung biết vậy
  khảng định rằng để dân tự do lựa chọn thì chẳng ai bầu cho chúng ta đâu
  bao nhiêu công mới đi ăn cướp được chính quyền phải cố giữ mà bụp

 6. Nếu như ngày đó said

  Bộ chính trị nên luật hoá vấn đề nhân sự khong một tứ trụ nào được làm quá 2 nhiệm kỳ, không thể để cho 3X hết nhiệm kỳ thủ tướng lại đòi làm TBT kiêm Chủ tịch nước của 3D vào dịp đại hội 2016.

 7. bạch đằng said

  có thể nói […]

  BS: “bạch đằng”, “an lạc”, “tiêu kiếm”, “tân lập”, “rồng vàng”, “phượng đỏ”, “phong lưu”, “phong đạt”, … là một.

  • Hoa Cải said

   Báo Lề Dân, một địa chỉ hai ba người dân dùng chung. Dư luận viên đảng, một người dùng đến 8 địa chỉ. Bị cô lập và khốn cùng lắm rồi đảng ơi!

 8. tiêu kiếm said

  xóa bỏ điều 4 […]

  BS: “bạch đằng”, “an lạc”, “tiêu kiếm”, “tân lập”, “rồng vàng”, “phượng đỏ”, “phong lưu”, “phong đạt”, … là một.

 9. mạnh dũng said

  đương nhiên […]

  BS: “mạnh dũng”, “bạch đằng”, “an lạc”, “tiêu kiếm”, “tân lập”, “rồng vàng”, “phượng đỏ”, “phong lưu”, “phong đạt”, … là một.

 10. bạch đằng said

  lại lục lại […]

 11. Bút Thép VN said

  Gớm, lại thêm hai anh hề Phan Tất – Hoàng Văn diễn xuất con vẹt!

  Đã dốt lại hay nói chữ! toàn thể nhân dân nào thông qua Hiến pháp lúc bấy giờ đã thừa nhận Đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội
  từ những năm 80 của thế kỷ trước?

  Cuốc hội là của đảng, 95% là đảng viên, nghị gật, đảng bảo gì làm nấy, còn 5% cũng chỉ là thứ trang trí cho ra vẻ của đảng chứ đâu thể há miệng lên tiếng, hãy giữ lại chút liêm sỉ, đừng cái gì cũng đổ thừa cho nhân dân!

  Các anh run sợ nên la hoảng: không thể xóa bỏ điều 4, vì như vậy chẳng khác nào xiết cổ đảng? hay như ông Triết đã từng tuyên bố, đảng mà “bỏ điều 4 là tự sát”!

  • Bầy Hầy said

   Thực ra, kiểu lý sự như bài viết trên không có gì mới. Duy nhất có đoạn này: ” Dù là Đảng lãnh đạo, nhưng Hiến pháp cũng đã quy định rất rõ là mọi tổ chức của Đảng phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” tui chợt nhớ lại một mẩu chuyện vui: Có ông chồng vũ phu nhìn thấy trong sổ hộ khẩu gia đình, bà vợ đứng tên chủ hộ, bèn mang sổ đến CA xã yêu cầu đổi lại. Ông ta giải thích: Dù để tên ông làm chủ hộ nhưng luật cũng đã quy định rất rõ nam nữ bình đẳng rồi…

 12. havinh said

  Báo Lâm Đồng không nên phả ra những luận điệu nghe thì căm uất đầy tai,đọc thì tức giận sôi máu mắt nữa. Chưa kể miền nam đất Việt mà ngay trên đất Bắc bọn cuồng tín với chiêu bài Cách mạng đã xâm hại quyền tự do và mưu cầu học tập vươn lên của biết bao nhiêu người .Lũ nói leo sinh sau đẻ muộn chúng mày cố ý không chịu hiểu sao? Muốn lừa bịp và đè đầu cưỡi cổ dân đến bao giờ?

 13. Yen sao said

  Da co dang lanh dao toan xa hoi, ma dang lai co toi 3 trieu nguoi, vay nen bo mot co quan cung la lanh dao xa hoi do la chinh phu va cai mat tran to quoc, ke ca Quoc hoi de ngan sach tiet kiem chi dung vao trang bi cho quoc phong, nang cao dan tri ( dau tu vao Giao duc – Dao tao)
  Dang lanh dao roi thi cac co quan kia thuc chat chi la nhai lai. co khi nhai lai khong chuan lam cho xa hoi bat on.

 14. dân cày said

  Không bỏ là đúng,có thằng ngu nào lại xin từ bỏ quyền lợi của mình không?(nhất là những người mang danh cs).Marx bảo cấm có sai:vì lợi nhuận,chúng có thể treo cổ chính mình,diễn nôm theo như ở VN là: vì quyền lợi ,họ sẵn sàng bán tất cả,kể cả mồ mả cha ông

 15. Hoa Cải said

  Không thể xóa bỏ điều = Thành trì Liên Xô bất khả đụng.

 16. Khongtheomlaydieu4 said

  Cố sống cố chết giữ điều 4 (hiến pháp ) mà không dám lấy ý kiến công khai của nhân dân (có giám sát quốc tế) chỉ chứng tỏ đảng (csvn) đã trở nên mất trí đến điên cuồng để ôm lấy tham vọng hèn hạ của mình – tham quyền+tham nhũng, TÀN PHÁ ĐẤT NƯỚC. Bỏ mặc vận mệnh dân tộc.
  Chưa khi nào đảng (csvn) lại thể hiện sự hèn yếu, vô trách nhiệm với dân tộc và khốn nạn với nhân dân như bây giờ, họ đã thoái hóa biến chất hoàn toàn,.đcsvn không còn xứng đáng là lực lượng tiên phong của nhân dân Việt Nam nữa. Họ phải từ bỏ vai trò của mình và nhường lại vai trò lãnh đạo nhân dân cho MỘT TỔ CHỨC KHÁC TIẾN BỘ HƠN.

 17. Ẩn danh said

  Đảng hèn

 18. anh dao said

  lại thêm mọt thằng điên!.

 19. Mẹ Đốp said

  OK, cứ giữ điều 4 trong HP cũng được vì các ông đang nắm quân đội, cảnh sát, nhà tù và báo chí , tóm lại là tất cả trong tay thì thay đổi là chuyện nằm mơ . Thế thì các ông có dám công khai tiền thuế mà dân đen chúng tôi nộp được chi vào để nuôi bộ máy của đảng từ Phường , xã trở lên tới BCT hàng năm là bao nhiêu không? những hoạt động hết sức hình thức như ” học tập tấm gương HCM ” và nuôi đội quân dư luận viên v.v…là bao nhiêu không ? Liệu có thể tính ra những khoản chi chắc chắn là không nhỏ đó đã , đang và sẽ đội giá thành mỗi một sản phẩm và dịch vụ ở VN lên bao nhiêu % không?

  Đáng buồn là giá thành cao sẽ làm giảm sút sức cạnh tranh của hàng hóa VN khi hội nhập và để có nguồn thu chỉ còn cách là đào bới tài nguyên lên bán rẻ cho nước ngoài ví dụ như Boxit Tây nguyên, than và Titan, sắt, Crom v.v…và tiến tới là nhượng bộ BÁN CẢ BIỂN ĐÔNG !

  Thể chế đảng trị hiện nay với tính chất ăn bám và kìm hãm của nó không khác mấy chế độ phong kiến và thần quyền thời trung cổ nhưng độ tàn bạo và quy mô áp chế thì khủng khiếp hơn nhiều và cũng tinh vi, chí trá vượt bậc.

  Nhiều khả năng là nếu đảng cứ duy trì sự cai trị của mình như hiện nay thì đất nước sẽ sụp đổ khi HẾT TÀI NGUYÊN, MẤT BIỂN và KINH TẾ THÌ KIỆT QUỆ NỢ NHƯ CHÚA TRỔM. E rằng lúc đó đảng sẽ cuốn gói từ từ để sang nhượng đất nước cho Tàu hoặc tư bản nước ngoài.

  Khủng khiếp quá ! Đau buồn lắm đó !

 20. dân càng căm ghét said

  Càng bám giữ điều 4 thì đảng càng bị nhân dân căm ghét

 21. Cá Ốm said

  Những người có học vấn nhất định đòi bỏ điều 4 chứng tỏ những người có trình độ, biết suy nghĩ về những gì mình làm. Còn bảo vệ điều 4 chỉ là những kẻ vô học, bám đảng chấm mút, hưởng sổ hưu và không có đảng biết làm gì hơn cho đời. Một bài báo tuyên truyền rẻ tiền và giọng điệu không thay đổi, giồng đồ ăn hôi thiêu cứ cố xào đi xào lại hoài

 22. cỏ tranh - lâm đồng và cưỡng chế tụ tập mang mầu sắc chinh trị. said

  Huỳnh phong Tranh, nguyên là bi thư Lâm Đồng, lão này thường được gắn nickmane ‘cỏ Tranh”, co tranh là loại “tàn ác”, hút hết chất bổ béo của đất, đố có cây gì sống được trong mảnh đất có cỏ tranh, rễ cỏ tranh rât sâu, và loài dã thú, như con hổ, cũng thường chọn các chỗ có cỏ tranh mà ẩn nấp, rình mồi và ngủ…!
  tại sao gần đây, trên tờ Lâm đồng, tờ báo hàng ‘tép diu’ so với mấy “ông kẽnh vựa giấy gói đồ” như ND, QĐND…lại xuất hiện những dòng “làm nhảm mê sảng” này…xâu chuỗi các sự việc, sự kiện, hẳn không thê không có liên quan đến “cỏ Tranh”.., kẻ đã “bật đèn xanh” cho việc xây vạn lý trường thành ở Đà Lạt…,.dù đã ra HN, nhưng vẫn còn đám đàn em ở lại, thỉnh thoảng ‘alo, a lồ” cho nhau, phụ họa thêm, như tranh đã từng đời : cương chế các đám tụ tập đông người MANG MẦU SĂC CHÍNH TRỊ”
  Hiên đã có loại thuộc diệt cỏ, diệt tận gốc cỏ tranh, những ngưởi trồng cao su, trồng điều…đã phun xịt, cỏ tranh chết “đứ đừ”, rễ cỏ thối đen, không còn trắng nhởn và gai góc như trước…thằng “cỏ Tranh” này, rổi một ngày chẳng còn xa lăm nữa, sẽ nhận những dòng thuốc xịt cỏ vào mắt, vào mũi, vào mồm…từ nỗi oan khuất và lòng căm uất đang bốc lên ngùn ngụt giữ nắng hè đỏ lửa, tử những đám đông tụ tấp mang mầu sắc chính trị…bọn tép diu như tở Lâm đồng này rổi sẽ ‘ngáp’ theo…!

 23. Lê văn Nin & Các văn Mác said

  Gửi 2 ông {bà} PHAN TẤT- HOÀNG VĂN !

  HÃY CHỨNG MINH CHO TÔI THẤY CÁC QUAN CHỨC “CS” VN NGAY NAY SỐNG VÀ LÀM VIỆC VÌ “LÍ TƯỞNG CS” . HẾT LÒNG PHỤC VỤ NHÂN DÂN .KHÔNG TƠ HÀO ĐẾN THAM NHŨNG , ĐỤC KHOÉT, VƠ VÉT CHO BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH …v.v.v

  TÔI SẼ ỦNG HỘ CÁC ĐẢNG CS, ỦNG HỘ ĐIỀU 4 HP và ĐẠP VỠ MIỆNG NHỮNG AI NÓI ĐẢNG XẤU XA !.
  Nào hãy chứng minh đi !.

  • lua tinh said

   tôi hỏi lại tác giả nhé? thế bạn đã nghĩ , tìm hiểu và chứng minh cho tôi biết rằng trên toàn thế giới này có đất nước nào không có tham nhũng không? những gì Đảng cộng sản Việt Nam đã làm được cho nhân dân và đất nước ta như thế nào không? chắc ai cũng biết rồi, đời sống của nhân dân ngày càng một đi lên, kinh tế đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, còn ở chế độ cũ thì sao? toàn bộ kinh tế, chính trị đều dựa vào đế quốc Mỹ thì hỏi đó có phải đất nước của nhân dân ta không? hay mọi lợi ích đều thuộc về những tầng lớp tư sản và phục vụ cho người Mỹ như thế thì còn gì gọi là tự do nữa, tôi mong tác giả coment trên hãy có nhìn cái nhìn thực tại đi đừng thù hằn giai cấp nữa.

   • Tran Hung said

    Xin hỏi,ông đang ở trên mây hay ở đâu mà ông nói “đời sống của nhân dân ngày càng một đi lên, kinh tế đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ”. Nói gì thì cũng phải nhìn vào thực tế một chút chứ. Tỉnh ngủ đi ông
    ,

   • Bilua said

    Thối !. Ông làm đúng cái ních của mình -“lừa tình”- đi. Đừng mang cái sở đoản của mình là lừa tình-chỉ làm hại một số phụ nữ- ra để lừa và làm hại cả một dân tộc.
    Đồng ý là trên thế giới có nhiều nước có tham nhũng, nhưng “cả một bầy sâu-một bộ phận KHÔNG NHỎ trong đảng(csvn), ngày đêm tàn phá đất nước thì đừng cao giọng làm gì nữa. Không một ai tin được các ông nữa đâu!.

   • Tran Diep said

    Ko muốn còm nhưng thối quá đíu chịu được!?!ít ra trình độ tranh luận của ông nên xứng với số tiền được trả từ thuế mà dân chúng tôi đóng!làm ơn biết 1 tí liêm sỉ và trả lại cho dân đi.tích tí đức cho con cháu sau này,hút được tí máu của dân thì đời sau của ông lại mang nợ máu với dân.”nhân nào quả ấy” ,mấy đồng bạc lẻ có đáng ko!?!

 24. Lê văn Nin & Các văn Mác said

  Một xã hội mà quan chức thả sức tham nhũng , vơ vét , đục khoét để xây nhà lầu , mua xe hơi. Một xã hội mà bệnh viện thì bẩn thỉu , nhếch nhách , 2-3 bệnh nhân nằm một giường . đâu đâu cũng phải “phong bao , phong bì”…Xã hội đẫy rẫy bất công …

  CHẢ LẼ ĐÂY LÀ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐANG CÓ Ở VN TA HAY SAO HẢ , các ông quan “cộng sản” ???.

  Đừng mở miệng nói những điều “kinh thánh Mác -Lê” bịp bợm ,bao chục năm rồi, chả lẽ các ông vẫn hy vọng lừa bịp được ai đó !.
  Hãy chứng minh cho nhân dân biết thực tế hiện nay các ông quan “cộng sản” hi sinh , phấn đấu vì “lí tưởng ” của mình như thế nào đi. Người dân muốn thấy thực tế cuộc sống ,các ông sống và làm việc như thế nào , chứ không phải những giáo điều nhảm nhí để lừa bịp !

 25. khách said

  Ủng hộ để điều 4 HP để phát triển chế độ phong kiến do các vua lập ra cho đến khi nhân dân làm lại cuộc Cách mạng mùa thu các vua chui ống cống.

  Ủng hộ để điều 4 HP để tăng cường quyền lực của quan tham – nhân dân vùng lên đấu tranh chống bọn quan tham, cường quyền coi thường dân,

  Ủng hộ để điều 4 HP chống lại qui luật mâu thuẫn để Đảng viên ngày càng suy thoái, tổ chức Đảng suy vong- tạo ra một xã hội dân chủ do dân vì dân.

  Ủng hộ để điều 4 HP để tăng cường quyền lực của Đảng vô tình xóa điều 2 khẳng định vô hiệu hóa quyền lực của nhân dân. Để Đảng lũng đoạn hơn, cậy quyền cậy thế hơn và nhân dân bị đẩy vào đường cùng sẽ ủng hộ các cải cách dân chủ hơn.

  Ủng hộ để điều 4 HP để tăng cường độc tài sẽ gây ra nhiều điều tồi tệ…
  ……

  Ủng hộ để điều 4 HP vì sự lãnh đạo tuyệt đối của………. Đảng..muôn nằm, muốn nằm, muốn nằm.

  • trưởng thônhs said

   lời lẽ của tác giả trên thật là chối tai, có phải tác giả trên bị thối […]

   • Bilua said

    @truongthon!
    Tao là một CCB đây!. Tao đã từng xông ra mũi tên hòn đạn để bảo vệ cho chúng mày đấy!. Tao thất vọng vì tao đã bị lừa. Chính chúng mày đang đẩy tao sang “lực lượng thù địch” đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

 26. Thien said

  Không lo tìm giải pháp khắc phục kinh tế suốt ngày chỉ lo giữ điều 4, giữ ghế…ôi cộng sản đỉnh cao trí tuệ loài…thử hỏi trong nhà bạn từ nhỏ tới lớn có thứ gì tạo ra từ bọn cộng sản? tv, đt, tủ lạnh, xe máy, ô tô,… nhục, xấu hổ, mau mở mắt ra để dân nhờ…cám ơn CNTB đã tạo mọi thứ tốt nhất cho chúng ta…

  • Cá Mập said

   hazzz bạn có biết sao người ta lại nói câu ” an cư” rồi mới đến ” lập nghiệp ” không. Đất nước mà bất ổn về chính trị, trong nước rối loạn, thì làm sao kinh tế làm sao có thể phát triển được, Một đất nước đang yên ổn, thanh bình thế này rồi, thì làm sao cứ phải chống đối, lật đổ chính quyền làm gì, an phận làm tròn bổn phận của một công dân đi mà làm kinh tế!!!

  • Gió Nhỏ said

   Lại là một thằng cực đoan, mày […]

 27. BÌNH LUẬN said

  ĐÒI GIỮ ĐIỀU 4 CÀNG CHỨNG TỎ NHỮNG NGƯỜI CHỦ XƯỚNG KHÔNG CÒN DÁM TIN VÀO UY TÍN CỦA ĐCS NỮA VÀ ĐANG LO SỢ.

  1/ Nếu ĐCS có uy tín lớn, được đại đa số nhân dân tin yêu thì chẳng cần có điều 4, ĐCS vẫn là lãnh đạo. Bởi vì, một khi đa số Đại Biểu QH do nhân dân bầu ra mà là người của ĐCS thì đương nhiên là ĐCS sẽ cầm quyền và lãnh đạo chứ còn có ai tranh đượcchỗ đó nữa.

  2/ Đòi giữ Điều 4, chứng tỏ Những người chủ xướng đã biết rằng ĐCS không còn được nhân dân tin yêu nữa, và do vậy không dám tin rằng khi có bầu cử tự do thì ĐCS sẽ chiếm được đa số.

  3/ Đòi giữ Điều 4, chứng tỏ những người chủ xướng cũng không dám tin cả vào những Đại Biểu QH là Đảng viên nữa. Những người chủ xướng đã cảm thấy sự tự diễn biến ngay trong các thành viên của tổ chức ĐCS của họ và không còn điều khiển được các ĐV như ngày xưa nữa.

  4/ Nếu có lòng can đảm và tin rằng ĐCS vẫn còn uy tín lớn trong ND thì trong bản dự thảo nên đưa ra 02 phương án, Phương án 1 là giữ Điều 4, Phương án 2 là bỏ Điều 4 để ND lựa chọn thông qua trưng cầu dân ý. Không dám đưa ra hai sự lựa chọn để trưng cầu Dân ý, chứng tỏ Những người chủ xướng đã cảm thấy thật sự yếu thế đến tận cùng rồi.

  5/ Đức Phật chẳng bắt ai phải thờ Ngài, vậy mà hàng tỷ người vẫn tôn sùng Ngài cả nghìn năm nay.

 28. Hải Yến said

  Vâng thành viên của D0CSVN là fulro mà. Thế nên suy nghĩ và cách hành xử cũng filro mà thôi. Đ1ng là gậy ông đập lưng ông. Ngu và hài.

 29. Bác Ba phi said

  Tôi thấy hiện giờ điều 4 HP là khát vọng của đảng cộng sản Trọng lú, vậy thì các đồng chí cứ tự do ghi vào HP đợt này chữ to in đậm cho điều 4 đi nhé, cho nó tồn tại trên giấy, còn thực chất nó đã CHẾT trong lòng dân, đến khi cộng sản sụp đổ, đồng chí Lú,… chui xuống cống nhớ cầm theo bản chính điều 4 HP, để mà yên tâm nhắm mắt ra đi gặp cụ Mác,Lê, Mao, Hồ, nhé.

 30. Dân đất Việt said

  Mong các vị nhìn cuộc sống lầm than cơ cực của đại đa số người dân VN dưới sự lãnh đạo của đảng CS hiện nay rồi các vị hãy nói.
  Tôi tin rằng : Nhận thức của Phan Tat – Hoàng Văn và TBT báo Lâm đồng còn kém hơn động vật bò sát.

  • Cá Ốm said

   Các vị ấy nhìn cuộc sống của dân mà có chút lương tri, có chút xúc động thì đất nước đâu có tàn tạ như hôm nay. Bác đừng sỉ nhục loải bò sát như vậy tôi cực lực phản đối và rất quan ngại cho lời nói của bác đấy

 31. Trần Mai said

  PHAN TẤT- HOÀNG VĂN, CHÚNG BAY LÀ AI?
  “Đảng Cộng sản Việt Nam, là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam,”
  Chúng mày là ai mà dám nói đảng CS này là của Dân tộc Việt!
  Từ cổ đến kim, hãy nhìn xung quanh Việt Nam đã có dân tộc nào công nhận một đảng là của dân tộc mình chưa?
  Đảng Quốc Đại có Thánh Gan-di và còn được dân phong là Thánh sống. Vậy mà họ có xem đảng Quốc Đại là đảng của dân tộc của mình chưa?
  Ai là người dám đại diện dân tộc để công nhận đảng CS là đảng của Dân tộc Việt Nam
  Chúng bay NGỤY biện vừa thôi. Ngụy bậy bạ quá người đời gọi là NGỤY NGU đó!
  Chúng bay đã đạp đổ bàn thờ Ông Bà tổ tiên của Dân tộc Việt, rồi đem cái CN Mac – Lenin từ sọt rác của tây phương về để thay thế vào đó. Chúng bay có còn là con dân của Dân tộc này nữa không, có còn là người nữa không?
  Ông Bà tổ tiên của Dân tộc Việt có linh thiêng – sanh tịnh siêu độ, hãy về mà trừ trị bọn phản Dân tộc nhằm cứu nguy cho Dân tộc.
  Nguy lắm thay cho bọn Ngụy ngu!

 32. Nếu như ngày đó said

  Nếu 3x trúng cử TBT kiêm Chủ tịch nước trong đại hội 12 , năm 2016, và giữ ghế này 2 nhiệm kỳ, thì kết thúc năm 2024, đồng nghĩa kết thúc triều đại cộng sản giả danh ( tròn 80 tuổi 1945-2024) vào năm 2024.
  Cũng theo kinh dịch, long mạch phát vương, thế kỷ 20 nằm ở Nghệ tĩnh, long mạch phát vương thé kỷ 21 nằm ở Ngũ Hành Sơn.
  Phát vương trong thời đại ngày nay sẽ là minh quân Tổng thống đầu tiên do dân bầu lên, vị minh quân này sẽ là Con cháu các cụ nào đây, quê ở Ngũ Hành Sơn!

 33. Nếu như ngày đó said

  Theo Kinh dịch, năm 2014, Saigon sẽ đánh một vụ tham nhũng cực lớn, nhưng lại dính dáng đến 3x, ngay sau đó, 3x phản công bằng cách đưa lực lượng chính quy dẹp thủ lĩnh lực lượng đánh tham nhũng, cuộc chiến tương tàn giữa các phe phái bắt đầu nổ ra.
  “Miền Nam đi trược về sau” là vậy, cách mạng bắt đầu từ trong Nam và kết thúc cũng ở trong Nam.
  Nếu vụ đánh Vinashin, Vinashin được coi là khỏi nghĩa Xô Viết Nghệ Tĩnh, thì vụ đánh Tham nhũng năm 2014 được coi là Khởi Nghia Nam Kỳ. Để cho CMT8 năm 1945 được lặp lại trễ nhất vào năm 2024.

 34. ngân an said

  Ko thể bắt chó nhịn ăn cứt được, muốn chó ko ăn cứt thì chỉ có cách làm cầy tơ nhiều món thôi, do vậy muốn điều 4 bị quăng vào sọt rác thì chỉ còn cách cho đảng cộng sản đi gặp (lưỡi) Mác, (lưỡi) Lê thôi

 35. dân lành said

  Lạy đảng ngàn lần
  . Đảng cứ lãnh đạo cũng được, nhưng lạy đảng ngàn lần, mong đảng đừng bắt dân phải yêu CNXH nữa, một thứ chủ nghĩa đã được chứng minh qua thực tế là chỉ đưa đến đói nghèo và lạc hậu.

 36. khách said

  Đang có chiến dịch “dân vận” rất quyết liệt ,mọi người chuẩn bị tranh luận.Nhưng người dân o hiểu tại sao mà đảng ta lại sợ luật pháp đến nổi phải cho báo chí cải chày cải cối trong lúc người nào, ngành nào cũng có luật để áp dụng còn đảng ta thì chỉ có cương lĩnh riêng và tự xử riêng nội bộ là sao trong lúc hô hào mọi người phải sống theo HP và PL.

 37. Nếu như ngày đó said

  Tôi chỉ tin vào DCS trước 1975.
  Còn loại DCS sau năm 1975, đều là loại cơ hội, bè phái, lợi ích nhóm, tha hoá, biến chất, còn tệ hại hơn lũ trộm cắp, vô nhân tính.
  80 năm đô hộ của thực dân Pháp, đạo đức xã hội chưa từng bị suy đồi như thời đô hộ của DCS hiện nay.
  Chẳng lẽ lịch sử lại bắt dân tộc VN chịu ách xiềnh xích của DCS 80 năm nữa? Nếu tính từ quốc khánh 2.9.1945, thì đến măm 2025 mới kết thúc triều đại Cộng sản giả danh này.

 38. Bun Thoong said

  BẤT NHÂN VÀ BẤT LƯƠNG

  Này này tờ báo bất nhân
  Từ quan đến lính bất lương môt bầy
  Hiến pháp tám chục chín hầy
  Nhân dân nào đươc góp vài ba câu
  Ngay trong nội bộ Đảng Sâu
  Cán bộ cỡ nào mới được ngồi nghe
  Sao mà giám nói chẻ hoe
  Nhân dân đồng tình với các hiến trên
  Thảo nào các cháu thiếu niên
  Chán môn học sử bẻ queo quốc tình
  Chưa đầy hai chục năm sình
  Mà bao nhiêu chuyện bất nhân đổ thừa
  Cha già dân tộc đang chờ
  Học trò xuất xắc giỏi lừa nhân dân.
  Bây giờ chúng vượt lên mình
  Điện mất, tàu chìm đổ tại nhân dân

 39. minhr said

  Chỉ thị của cấp ủy đảng Bắc Kinh yêu cầu chi bộ đảng Việt Nam không được bỏ điều 4 trong hiến pháp chỉ đạo báo Lâm Đồng phải đăng thông tin trên báo để toàn dân Lâm Đồng nắm rõ

 40. Dân việt said

  Thêm một con vẹt nhai giẻ rách. Nói mà không hiểu mình nói gì, đúng sai. Chỉ giỏi hàm Hồ cả vú lấp miệng em. Đảng có giỏi thì tổ chức lấy ý kiến nhân dân một cách đàng hoàn Trung thực đi.

 41. khách quan said

  Không thể bỏ điều 4 cũng đồng nghĩa không thể có một bản Hiến pháp của dân do dân vì dân. Hiến pháp phải vì cộng đồng 90 triệu người chứ không phải của một nhóm người.

  Giữ quyền lãnh đạo không có nghĩa là có quyền định đoạt cuộc sống của cộng đồng – cuộc sống của cộng đồng dân Việt do nhân dân Việt Nam quyết định.

  Không thể bỏ điều 4 là duy trì chế độ phong kiến của 14 ông vua theo kiểu chế độ Gadaphi của Đại dân quốc XHCN LYBIA 12 ông trong ban cách mạng ngồi trên Hiến pháp.

  Không thể bỏ điều 4 là tiếp tục chấp nhận cường quyền và tham nhũng, Đảng viên suy giảm phẩm chất “một bộ phận không nhỏ suy thoái”, tổ chức Đảng dẫn đến suy yếu và suy vong.

  …..

  Như vậy có đáng giữ không?

 42. Cong Sang Ac Voi dan said

  Cong san ba xao qua troi. Noi la “dan lam chu”, khi dan noi xoa dieu 4. Cong san lai noi “khong duoc” boi nhan dan khong cho. Cong san ac voi dan, hen voi giac. Noi nhieu, chang lam gi.

 43. Nguyễn said

  Đảng làm ra hiến pháp thì cần chi khẳng định vai trò của mình trong đó, thêm chướng..
  Nước đẻ ra đảng mà cờ nước ngang cờ đảng, buộc 87 triệu dân không đảng phải cuối đầu dưới lá cờ mà hình ảnh mình chẳng có mấy cảm tình: búa liềm đỏ chói.
  Hãy viết thêm nhiều điều nữa như hoặc hơn điều 4 trong hiến pháp.
  Chúng tôi những người dân chẳng ý kiến nữa đâu.
  Tất cả đều đồng thuận.

 44. reovetw said

  Ko cần đọc cũng biết bài này nói j. Đề nghị đăng ảnh, tên, địa chỉ của tổng bt,của tác giả và tb cho vợ,chồng, con,bạn bè,láng giềng biết

 45. Cựu quân nhân said

  Rồi chính những kẻ hô hào không bỏ điều 4 thì chúng sẽ, đã và đang phá! Ai nào? hàng ngày hàng giờ đang tàn phá ĐCS bằng các trò mua quan bán chức, tham nhũng, lừa lọc, bè phái đánh nhau, đặc biệt là đang bán từng phần máu thịt của Tổ quốc VN.

 46. văn lâm said

  Chưa bỏ được điều 4 thì phải luật hóa trách nhiệm lãnh đạo Nhà nước của Đảng CSVN.Như thế mới phù hợp thể chế nhà nước pháp quyền,dù là pháp quyền gì gì đi nữa.

  Đảng CSVN lãnh đạo Nhà nước tức được dân giao cầm lái cỗ xe Việt nam trên đường cạnh tranh và hội nhập quốc tế khắc nghiệt.Với bất cứ người cầm lái nào ,nếu để xe va quyệt gây tai nạn nặng nề thì người cầm lái không thể chỉ xin lỗi là xong;theo luật pháp anh phạm lỗi,gây tai nạn thì phải xử theo luật .Nếu không có luật đảng cầm quyền thì có khác gì việc người cầm lái cứ vô tư gây hại cho hành khách và người đi đường mà không phải chụi trách nhiệm gì? Và như thế thì “giao thông”,xã hội có loạn không?

  • Bác Ba phi said

   Cộng sản có cả một rừng luật, nhưng chỉ thích xài “Luật Rừng”. Bỏ điều 4 HP là khát vọng của nhân dân. Phải bỏ điều bốn HP, không nói nhiều.

 47. nghe day said

  ng m triết nói: bỏ D4 la tự sát, đúng quá đi, vì cs vn cực kì sợ điều nầy va họ bằng mọi cách kể cả giết cha của họ, việc man rợ nầy thường thôi. thời đấu tố cũng từng được làm để lấy diểm. bây gời các lảnh đạo tôn giáo xin giup tín đồ thừog xuyên nhận thức hoạ băng hoại tâm hồn do cs mang đến
  quân đôi hảy chuẩn bi chờ cơ hội cuu non sông, đất nước nây trông vào các bạn.
  Chợ Lầu sứ hoa có 1 con “trong bầy” đảng gởi, chú ý các nơi khác sẽ đươc tăng cường
  Xin hảy làm ngừời đừng làm chó thẹn với tổ tông.
  xã hôi chủ nghĩa sinh nhiều trí thức, ai cũng có thể viết văn nguyền rủa tội ac tuy chỉ vài dòng.
  có một nhom lưu manh mà giả danh tt. chúng được nuôi, được trả công va chỉ được xử dụng duy nhất khi cần là sủa

 48. điều 4 là điều 4 ...gì? said

  Nông dân Việt Nam hạnh phúc với điều 4
  http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/05/tham-hoa-tan-pha-nong-thon-buc-hai-nong.html
  Điều 4 là điều bốn l…
  Phá tan đất nước, bỏ tù nhân dân

  THẢM HỌA TÀN PHÁ NÔNG THÔN, BỨC HẠI NÔNG DÂN ĐANG ĐẾN HỒI QUYẾT LIỆT
  Vỡ làng…
  Dương Đình Tường
  Thứ Ba, 21/05/2013, 14:55 (GMT+7)
  Do phản đối chính sách lấy đất ruộng 2 đảng viên bị khai trừ, 18 đảng viên bị cảnh cáo (nhiều người 50-60 năm tuổi đảng, bệnh tật), 3 đại biểu hội đồng nhân dân bị bãi nhiệm, 1 trưởng khu bị cách chức, 1 cán bộ khuyến nông bị bãi nhiệm, 1 Chủ tịch Hội Người cao tuổi bị cách chức… mấy người bị giam trên huyện. Tất cả cũng đều từ lý do phản đối chuyện dự án lấy đất ruộng của mình.
  Nơi nông dân chán nghề bỏ ruộng nhưng cũng có nơi sau cưỡng chế ruộng đất cho công nghiệp, dịch vụ vào khiến nhiều gia đình bàn thờ chia đôi, nhiều dòng họ tan nát, nhiều làng mạc chia lìa. Đất đai muôn đời vẫn là một vấn đề thời sự ở nông thôn dù theo hướng vui hay buồn.

  Tam Cường (Tam Nông, Phú Thọ) là một điển hình cho sự “vỡ làng” đau đớn ấy. Người già ở đây bảo cuộc cải cách ruộng đất dù đã trôi qua hơn nửa thế kỷ vẫn còn âm ỉ đau khổ thì nay vấn đề ruộng đất lại gây ra cho Tam Cường những đau khổ, day dứt không kém.

  Số là năm 2008, Cty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học dầu khí lấy đất làm nhà máy cồn nhiên liệu sinh học ở địa bàn 3 xã Cổ Tiết, Văn Lương và Tam Cường với tổng diện tích 51 ha, phần nhiều trong đó là đất hai lúa thuộc diện “bờ xôi, ruộng mật”. Dù nhiều người dân của xã Tam Cường kịch liệt phản đối, yêu cầu chuyển dự án lên đồi rừng tránh lấy đất hai lúa của họ nhưng không được đáp ứng. Người dân yêu cầu chủ đầu tư phải thỏa thuận với dân về giá cả nhưng cũng không được chấp nhận mà chỉ áp đền bù ở mức 15 triệu đồng/sào. Gần 100 hộ dân ở khu 3 của thôn Tự Cường kiên quyết phản đối chuyện lấy đất. Dự án vẫn tiếp tục. Nhiều đoàn thể đến từng nhà dân vận động ký vào biên bản “Hỗ trợ bồi thường tái định cư” mà họ gọi là ký đối soát. Việc ký đối soát được thực hiện cả ngày lẫn đêm.

  Nhà máy nhiên liệu sinh học nay gần như bị bỏ không

  Phản đối ư? Những gia đình có công nông bị giữ xe, bảo phải ký vào biên bản đền bù đất mới cho chạy nhưng chạy được mấy hôm lại phạt, phải bán xe. Những cây xăng mi ni đều bị lập biên bản và bắt đình chỉ nếu không ký vào biên bản nhận đền bù. Các giấy tờ liên quan đến chính quyền rất khó được giải quyết.

  Như con ông Phạm Công Lưu ở khu 3 đi đăng ký kết hôn không được giải quyết, sau đó phải về cơ quan đăng ký. Như con những nhà xin giấy tờ đi học bị phê thẳng vào hồ sơ gia đình không chấp hành chủ trương đường lối của địa phương. Trong đại hội Hội Người cao tuổi xã có ba đảng viên trên 70 tuổi bị đuổi ra khỏi hội trường vì không kí. Đến ngay cả ông Hoành, ông Lý đi bệnh viện huyện cũng bị bác sĩ hỏi gia đình đã ký bán ruộng chưa. Loa phóng thanh ra rả suốt ngày rằng những người không ký bàn ruộng là kẻ xấu, là thoái hóa biến chất, là lầm đường lạc lối…

  Trong khi gần 100 hộ dân vẫn kiên quyết không nhận tiền đền bù đùng cái ngày 14/9/2009 họ nhận được một danh sách có ghi tên mình nhưng đến 80-90% là được xếp vào hộ nghèo với mức hỗ trợ thêm từ 7,2 triệu đồng đến trên 10 triệu đồng. Không phải hộ nghèo mà bỗng dưng được xếp hạng rồi được hỗ trợ cả chục triệu, ai mà chẳng ham ký? Đến khi dân đồng loạt thắc mắc thì ngày 20/9/2009 họ lại nhận được danh sách mới hầu như rút hết các hộ đã đánh thành hộ nghèo của một ngày trước. Dân có hỏi thì nhận được câu trả lời là đánh máy… nhầm.

  Lão nông Phạm Công Lưu ở Khu 3 bảo: “Chưa bao giờ quê tôi tan nát như thế này. Trước giặc Pháp đóng ở Gành, các vùng khác theo tề, riêng dân Tam Cường mỗi người hai cây tre góp nhau rào làng kháng chiến đến lúc thắng lợi. Tình yêu Tổ quốc nói đâu xa, từ chính tình yêu con sông, cái suối, gốc đa, giếng làng, yêu bà con chòm xóm.

  Giờ quê tôi ăn cưới chia hai dãy mâm, bên phản đối bán đất, bên nhận tiền đền bù. Lắm đám cỗ cưới ế sưng vì bà con không thèm đến, đám ma vắng lạnh phải huy động cả đoàn thể đi để cho người chết đỡ tủi. Anh em không nhìn mặt nhau, bố con từ nhau cũng chỉ vì người nhận đền bù, người không chịu. Ông trưởng họ đồng ý bán đất, cả họ từ mặt.

  Đến nghĩa trang cũng phân lô rộng cả trăm mét vuông để bán

  Làng xóm nghi kị nhau, không chơi với nhau cũng vì người đồng ý người không đồng ý bán đất. Tam Cường có mấy dự án như nhà máy nhiên liệu sinh học, như bán bãi sông để hút cát, như đưa bãi rác về đều trái khoáy. Nhà máy nhiên liệu sinh học thì đền bù rẻ mạt, cho hút cát thì nguy cơ lở cả bãi vốn là chỗ chăn thả của hàng trăm con trâu bò mỗi năm sinh lợi cả tỉ đồng cho làng, còn làm bãi rác thì nói thẳng ở cạnh một cái chuồng lợn còn nhức đầu vì ô nhiễm chứ chưa nói ở cạnh một bãi rác khổng lồ. Mới đây, đến ngay cả nghĩa trang của xã cũng được phân lô bán nền. Quy định của làng xóm trước đây hung táng 80 cm rộng với 2,2 m chiều dài, cải táng 80 cm rộng 1,2 m dài, mộ cách mộ 50 cm, nay họ cấp sẵn cho một số gia đình một khu xây tường bao xung quanh mà không hề có mộ, có lô rộng tới hơn 100 m2. Đó là cái mầm loạn vì nhà này mua được, hộ khác cũng mua được, đua nhau chiếm đất nghĩa trang để dành. Có một điều tôi thấy lạ là trước những sự phi lý ấy, nhiều đảng viên cơ sở đa số răm rắp chấp hành mà không hề có ý kiến phản biện hay góp ý phản đối gì cả”.

  Do phản đối chính sách lấy đất ruộng 2 đảng viên bị khai trừ, 18 đảng viên bị cảnh cáo (nhiều người 50-60 năm tuổi đảng, bệnh tật), 3 đại biểu hội đồng nhân dân bị bãi nhiệm, 1 trưởng khu bị cách chức, 1 cán bộ khuyến nông bị bãi nhiệm, 1 Chủ tịch Hội Người cao tuổi bị cách chức… mấy người bị giam trên huyện. Tất cả cũng đều từ lý do phản đối chuyện dự án lấy đất ruộng của mình.
  Gia đình anh Hán Văn Thanh ở khu 3 thôn Tự Cường là một điển hình về chia rẽ đến nỗi chia cả bàn thờ, chia cả ngày giỗ cha, giỗ mẹ. Anh bảo: “Nhà tôi có mười anh em giờ chia hai phe, bố tôi, mẹ tôi tôi cúng, bố anh mẹ anh anh cúng. Cùng cha mẹ mà nay ra ngõ không nhìn mặt nhau. Nhớ thời bầm bủ tôi còn sống vẫn thường khuyên con cái rằng: “Củ sắn chia đôi, bắp ngô bẻ nửa, nhà ta anh em đông nhưng no đói phải đùm bọc nhau” mà đau lòng!”

  Không chỉ thế, anh Thanh cũng là nạn nhân của vụ việc bị côn đồ đánh theo đơn đặt hàng đến gãy cả xương tay. Anh kể: “Vào lúc 18h15 ngày 5/5 tôi đang ở nhà với con trai thì một nhóm thanh niên gồm 7 người không rõ ở đâu, vì lý do gì đã ập vào nhà dùng hơi xay xịt vào mặt và đánh nhiều nhát bằng gậy khiến tôi bị chấn thương, gãy xương tay phải. Tôi bị áp đảo có thể do tôi đã cùng 5 công dân ở khu 3 làm đơn tố cáo một số vụ việc mà chính quyền địa phương làm trái pháp luật. Tôi được UBND huyện Tam Nông mời về làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường để giải quyết đơn kiện vào sáng ngày 6/5 thì ngày 5/5 đã bị đánh gãy cả tay để phủ đầu, đe dọa những người đi kiện khác ở trong làng”.

  Sau cuộc nói chuyện với chúng tôi, vợ anh Thanh vác gậy đến, mặt bừng bừng nộ khí, đe dọa một người trong nhóm khiếu kiện đừng lôi kéo anh vào cuộc kiện cáo nữa. Người đàn bà quê khốn khổ lo thắt từng khúc ruột khi chồng mình đã ba lần bị dọa đánh trong đó một lần gãy cả tay, sợ lại tai bay, vạ gió đến không chừng.

  Tôi lặng ngắm công trường nhà máy nhiên liệu sinh học đang gần như bỏ không với đống tài sản khổng lồ dần mưa, dãi nắng mà không biết bao giờ mới được thực hiện tiếp. Dưới chân nền móng đó là biết bao bờ xôi, ruộng mật mà người dân một nắng, hai sương tạo dựng bị chôn vùi.

  Nguồn: Nông Nghiệp Việt Nam.

 49. không thể bỏ điều 4 said

  Không thể bỏ điều 4!
  Vì nếu bỏ điều 4 thì làm sao mà biến trường học thành chuồng bò được, trong khi “biến trường học thành chuồng bò” theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là chủ trương lớn, là thành tựu lớn của đảng ta!
  http://www.truongduynhat.vn/tham-kich-cua-mot-nen-giao-duc/
  http://www.truongduynhat.vn/giua-thu-do-truong-hoc-bien-thanh-chuong-bo/
  Giữa thủ đô, trường học biến thành chuồng bò
  Một ngôi trường khang trang giữa thủ đô Hà Nội được xây dựng xong từ 3 năm trước không phải để cho học sinh học, mà để nhốt trâu bò.
  Khánh thành từ năm 2010, nhưng đến nay trường vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Dân thấy lãng phí lấy trường làm chỗ nuôi nhốt bò.
  Trường đạt “chuẩn” 3 không
  Đó là cái tên mà người dân thường nhắc đến. Trường tiểu học tại thôn Hoàng Xá, Lại Thượng (Thạch Thất, Hà Nội) được khánh thành 3 năm về trước ở thôn của mình. Trường tiểu học thôn Hoàng Xá được khánh thành từ năm 2010. Nhưng cho đến nay vẫn chưa được hoàn thiện, và đưa vào sử dụng. Trường không có tường bao, nhà vệ sinh thậm chí không có đến 1 cái tên chính thức để gọi.

  Từ khi khánh thành (năm 2010) cho đến nay, trường vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Người dân đã tận dụng làm chỗ chăn nuôi gia cầm và nhốt trâu, bò.
  Anh Nguyễn Đình Tư, người dân sống gần khu vực trường cho biết: “Trường học gì mà không có tường bao, nhà vệ sinh, sân chơi cho trẻ. Hơn nữa, ngay phía bên cạnh và đằng sau của trường còn có một cái ao rất sâu”.
  Cũng chính vì trường không đảm bảo cở sở vật chất để giảng dạy, cho nên trong suốt 3 năm qua ngôi trường với dãy nhà 2 tầng, với 4 phòng học tại thôn Hoàng Xá (Thạch Thất, Hà Nội) dù Ban quản lý dự án huyện Thạch Thất làm chủ đầu tư đã cho khánh thành nhưng vẫn chưa được đưa vào sử dụng.
  Có mặt tại điểm trường ở thôn Hoàng Xá, theo quan sát của PV, điểm trường này chẳng khác gì nhà hoang. Ngay sảnh chính của trường được người dân lạm dụng chất đầy cây gỗ. Dọc hành lang đầy rác rưởi, phân trâu bò. Một số cửa kính lớp học đã bị đập vỡ, trên tường còn chi chít hình vẽ bậy.
  Thiết kế ban đầu đã không có nhà vệ sinh
  Theo tìm hiểu của PV, xây dựng phòng học trường tiểu học thôn Hoàng Xá là do Ban quản lý dự án huyện Thạch Thất làm chủ đầu tư, còn các công trình phụ trợ thuộc trách nhiệm của Phòng GD&ĐT huyện. Trường được xây dựng theo phân cấp đầu tư, hoàn thiện dần. Cho nên ngay từ ban đầu tường bao vi, nhà vệ sinh, cổng chào, sân chơi cho học sinh không nằm trong dự án.
  Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Liên – Chủ tịch UBND xã Lại Thượng cho biết: “Phía UBND có mời Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lại Thượng và trực tiếp là cô Chu Thị Bẩy -Hiệu trưởng nhà trường sang để bàn giao công trình. Nhưng BGH nhà trường không chấp nhận do trường xây dựng chưa hoàn thiện; Nên mới để xảy ra tình trạng trường bỏ hoang trong suốt 3 năm qua”.
  Trong kỳ nghỉ hè sắp tới, bên phòng GD&ĐT huyện kết hợp với UBND xã Lại Thượng sẽ cho cải tạo, hoàn thiện các công trình phụ trợ tại điểm trường thôn Hoàng Xá để kịp thời đưa vào sử dụng đầu năm học mới 2013. Ông Liên nhận định.
  Một số hình ảnh về trường tiểu học thôn Hoàng Xá:

  Toàn cảnh ngôi trường
  Cứt trâu bò vương vãi đầy hành lang
  Thành kho chứa gỗ của dân
  Cầu thang hỏng

  Lớp học bỏ hoang suốt 3 năm
  Khoảng sân trước của trường
  Chiếc ao sâu cạnh trường
  Phía sau trường học
  (Nguồn: VTC)

  • Khách said

   Đúng là không thể bỏ điều 4 được!
   Hình như bác Hồ có dạy
   “Vì lợi ích mười năm – trồng cây, vì lợi ích trăm năm – trồng BÒ”

  • đảng Viên đảng Con Sâu said

   Đúng, uyết liệt phản đối bỏ điều 4, vì điều 4 mang lại bao nhiêu bổng lộc cho bao nhiêu người. Không có điều 4 thì chúng tôi kiếm ăn bằng gì? nhà, xe lấy đâu ra, đất đai làm sao chiếm? Các bác cứ đùa? bắt hết nhốt hết

 50. Ẩn danh said

  Nếu vậy thì cho trưng cầu dân ý thì đi.

 51. đảng ta là đạo đức, là văn minh said

  Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
  Điều 4 muôn năm!
  Hồ chủ tịch vĩ đại sống mãi trong quần
  chúng!
  http://quechoa.vn/2013/05/25/dat-nuoc-duoi-su-lanh-dao-cua-dang-giao-vien-ban-dam-de-cai-thien-cuoc-song/

  Đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, giáo viên bán dâm để cải thiện cuộc sống (Tác giả Đông A)
  Theo báo Người lao động, gần đây đã xuất hiện trường hợp giáo viên nam giới bán dâm để cải thiện cuộc sống do quá khó khăn. Vào năm 2006, ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và hứa đến năm 2010 giáo viên sống được bằng lương. Nhưng cho đến năm nay, năm 2013, lương cho người lao động vẫn chưa đủ sống, theo báo cáo tại hội thảo “Mức sống tối thiểu và những vấn đề đặt ra đối với việc xác định lương tối thiểu và lương đủ sống cho người lao động”. Không biết có phải do thành tích thất hứa mà ban Chấp hành TW Đảng đã bầu ông Nguyễn Thiện Nhân vào bộ Chính trị trong hội nghị vừa qua. Lương không đủ sống thì giáo viên không bán dâm thì cạp đất mà ăn à? Dù sao đi nữa, bán dâm vẫn còn lương thiện chán so với bán miệng, bán lương tâm. So sánh như vậy để thấy rằng trong những tiêu chí nhất định, nghề mại dâm còn lương thiện và trong sạch rất nhiều so với những ngành nghề khác như nghề dư luận viên, nhà báo…

  Trong suốt lịch sử 4000 năm sử sách chưa bao giờ ghi nhận một trường hợp nào người thầy phải bán dâm để cải thiện cuộc sống quá khó khăn. Kể từ khi đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã xuất hiện người thầy phải bán dâm để cải thiện cuộc sống. Trước đây đã từng có những câu chuyện văn nghệ sĩ phải bán máu để sống. Có lẽ cũng sẽ chẳng bất ngờ nữa nếu có những giáo sư tiến sĩ, nhà khoa học bán dâm, bán máu để cải thiện cuộc sống, bởi vì đất nước đang được Đảng lãnh đạo. Đảng ta vạn tuế (!)

 52. Nguyễn Viết Trả Bài said

  Bài này với bài QĐ phải trung thành với đảng trên cả Tổ quốc, đất nước nhân dân để không “phi chính trị” của những cái đầu bại não (Nick vừa nói ở VN)-những cây bút tướng tá viết trả bài dày đặc trên báo quan đội, nhân dân, trong các buổi diễn thuyết ,chỉ đạo chém gió trong các cuộc họp vân vân và vv. Họ quen sống nhờ các trường lý luân chủ nghĩa cao cấp tiêu ngốn hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm (báo ND cũng vơ vét hàng trăm nghìn tỷ thuế của dân) đối với một nước nghèo VN, còn ở nước giầu đâu có điều 4 và loại người này? GSTS Hoàng Chí Bảo nói điều 4 và các bài viết,đăng trả bài điều 4 và QĐ phải trung thành với đảng trên cả tổ quốc là “cái nồi cơm” của họ đấy! Mọi người trong nước và thế giới đã thấy họ ăn bẩn như thế nào chưa?

 53. cút đi, điều 4 quỷ quái said

  Chính điều 4 đã sinh ra một xã hội đầy nghi kị như thế này đây.
  Cho nên nhân dân đòi xóa điều 4 là tất yếu
  http://quechoa.vn/2013/05/24/vieng-gaddafi-gui-nick-vujicic-sinh-nghi/

  SINH NGHI HÀNH

  Bùi Chí Vinh

  Sinh nghi ta viết một bài hành

  Vợ nghi chồng, em út nghi anh

  Cha nghi con cái, bè nghi bạn

  Thủ trưởng thì nghi hết ban ngành

  Láng giềng dòm ngó nghi hàng xóm

  Ngoài đường nghi phố chứa lưu manh

  Ngay ta khi viết bài in báo

  Cũng nghi mình kiếm chác công danh

  Trời ơi, mọi chuyện sinh nghi thiệt

  Chén kiểu thường nghi kị chén sành

  Thời buổi công hầu như chén cứt

  Thiếu chó, mèo ăn cũng rất nhanh

  Mèo ăn cho chó leo bàn độc

  Vừa sủa vừa nhai riết cũng rành

  Trẻ con khát sữa ai cho bú

  Vú mẹ gầy, sâu rúc nồi canh

  Quang Trung bỏ núi Tây Sơn xuống

  Hoảng hốt vì gương vỡ chẳng lành

  Nguyễn Du chỉ một đêm dạo phố

  Đoạn Trường ngồi viết lại Tân Thanh

  Thúy Kiều phát triển nhiều như thế

  Thảo nào đất nước hóa lầu xanh

  Nhà tù phát triển nhiều như thế

  Sĩ tử làm sao dám học hành

  Ta làm thơ mà lòng đứt ruột

  Suốt đời bao tử chạy loanh quanh

  Lãnh tụ nói: đói quên nghi kị

  Ơn ấy ngàn năm sáng sử xanh!

  BCV

 54. Đảng muôn năm said

  Một tay hung hăng bịt miệng công luận, một tay lăm lăm AK, ĐCSVN tự phong là lãnh đạo vĩnh viễn như Gà Đá Phi bên Libi, buộc mọi người dân phải lựa chọn: hoặc mạng sống, hoặc tung hô “ĐCSVN quang vinh muôn năm”!

 55. HÀ HUY said

  Loại Dog Lâm Đồng lại sủa to hơn cả Ba Đình cơ đấy . Hãy nghe anh Tân Bộ trưởng tài chính việt cộng tâm sự thật : Cứ làm đi , làm nhiệt tình ắt sẽ làm được . Anh này học câu nói của Lê Văn Nin quá giỏi : ” Nhiệt tình + Dốt nát = Phá ” hay ” đổi 1 anh tư bản = 1 tá cộng sản ” . Tóm lại nói với họ mà làm gì . Đầu đất đã đóng cứng không bao giờ thay đổi nhận thức mà người đời gọi là bảo thủ nặng . Với lại , họ coi chỉ có Việt Nam dưới sự lãnh đạo của CS là giỏi dang ( đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác ) , còn lại các lãnh đạo đại đa số các nước không cộng sản ( trên 190 nước ) là những kẻ ngu dốt , suy thoái . Ông Trọng xứng đáng làm lãnh đạo và dẫn dắt thế giới đi theo con đường CNXH . Người dân hãy cam phận để các anh lãnh đạo VN tiếp tục thử nghiệm vài ba thế kỷ xây dựng thời kỳ quá độ do ĐCS lãnh đạo tuyệt đối như điều 4 . Sau này cứ sai lầm thì lại nhận trách nhiệm chính trị là cùng chứ gì . Có đến hàng chục triệu người mất mạng thì cũng là trách nhiệm chính trị , quyết liệt rút kinh nghiệm , học tập tấm gương đạo đức HCM ( không lấy vợ , chỉ chơi gái ) mọi chuyện thế là xong . Đúng tinh thần đảng ta đã chọn , ý đảng lòng dân là vì vậy .

 56. PHI NGHĨA said

  Chính Điều 4 trong HP đã giết chết dần mòn ĐCSVN, vì Điều 4 biến ĐCS thành 1 tổ chức SIÊU QUYỀN LỰC – tự cho mình ĐỨNG TRÊN LUẬT PHÁP và hệ quả hiện nay là ĐCSVN đang suy thoái nghiêm trọng, ngập chìm trong quyền lực tham nhũng không thể ngăn được.
  Hơn nữa điều 4 làm cho ĐCSVN không còn chính nghĩa nữa, khi tự áp đặt quyền mình lên người dân mà không thông qua BẦU CỬ TỰ DO ĐA ĐẢNG – TRUNG THỰC.
  vì không còn chính nghĩa và đang dần thoái hóa, nên ĐCSVN đang đi dần đến chỗ diệt vong là do Điều 4, chứ không phải điều 4 đang cứu ĐCSVN1
  Đảng hãy tỉnh táo mà nhận ra tình hình!
  2 ký giả Tất – Văn nên đọc lại bản góp ý của Hội Đồng GMVN mà suy ngẫm để viết bài!

 57. Hải said

  Phần em thì ngửi thấy cái mùi xú uế quen quen, đã bảo hiến pháp la của nhân dân mà không để người dân họ lo, cứ” đã có đảng va nhà nước NO ” em chịu.

 58. khách said

  Nhai như nhai giẻ,cái này “quan thầy” là báo nhân dân đã nhai ngấu nghiến không trôi và nhã ra để báo lâm đồng nhai lại.Người ta đã nói rõ là không kỳ thị ai lãnh đạo nhưng phải có sự cạnh tranh,sự chọn lựa chứ o phải tự cho rằng” nhân dân đã lựa chọn đã giao phó” rồi cứ một mình giành ôm mãi được.Cái gì lâu củ rồi người ta cũng ớn,khi muốn mua cái gì hay chọn người cho công việc ,cũng phải có nhiều món hàng hay nhiều người để mình chọn,chứ sao lại cứ một mình một chợ cứ rêu rao là ngon là tốt nhất thiên hạ,90 triệu dân cả trong và ngoài nước o có ai tài hơn đảng cs sao?

  • Hải said

   Ăm thịt thối nhập từ TQ bác à

  • đảng Viên đảng Con Sâu said

   tài tham nhũng, ăn hối lộ, tàn phá tài nguyên, tàn ác với dân nhã nhặn với giặc thì không ai tài hơn đảng chúng tôi. Có ai dám thi với chúng tôi trong lĩnh vực này không?

 59. Dan viet said

  Noi nhu nhai de rach. Dang cs lay sung va dao de ap dat su cai tri cua minh. Chet di dang cs

 60. KKa said

  Làm sao bỏ điều 4 hiến pháp trong “BỘ LUẬT RỪNG XANH” của loài KHỈ được.

  Nếu bỏ thì không còn la KHỈ nửa !!!

 61. không dẹp điều 4 thì sửa hiến pháp chỉ là đào hầm cố thủ cho đảng tồn tại bất chính. said

  Thằng “phan tất-hoàng văn” có biết vì sao đảng ta “tha hóa, biến chất” nhanh từ vài đ/c thành “một bộ phận không nhỏ” không? (đừng vờ vịt lờ đi như khờ khạo nhé-đồ lưu manh)
  tất cả có nguyên nhân nền tảng là từ cái điều 4 (độc đảng) và “sở hữu toàn dân”-thứ sở hữu của chung giả tạo, thực chất là sở hữu của đảng cầm quyền, của kẻ trực tiếp cầm quyền và “quân đội chỉ trung thành với đảng”-biến quân đội thành lực lượng bạo lực riêng của đảng, sẵn sàng đàn áp đối lập, đàn áp dân, từ bỏ mục tiêu chiến đấu tối thượng và duy nhất của quân đội là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân.
  Sự tập trung quyền lực, quyền lợi tối đa đó vào một kẻ cầm quyền đã tạo cho chúng vừa đá bóng vừa thổi còi để chúng tự coi mình là cha thiên hạ muốn làm gì thì làm, tước hết quyền của người dân.,
  Phản động hay không phản động chính là ở 3 cái điều đó, đừng mở miệng ra nói nữa thối lỗ tai người nghe.
  Chính nhờ 3 cái điều lưu manh, phản động ngoan cố và trơ tráo đó mà đảng ta 20 năm qua, từ một đảng “cách mạng” được dân tin đã trở thành một tổ chức “xôi thịt” bị bọn mafia lợi dụng biến thành một đảng chống lại nhân dân, bán nước+tham nhũng mà không có cách nào khống chế được, hiện đảng và kẻ cầm quyền đã mất sạch “niềm tin”,đang bị nhân dân khinh ghét và căm phẫn.
  Liên xô trước đây, cũng vì có trong hiến pháp những điều khoản khốn nạn đó mà đảng hư hỏng, định chế cs sụp đổ.
  còn thằng tàu, nó ranh ma hơn, không ghi những điều như điều 4 ở VN vào hiến pháp của nó, không ghi quân đội phải trung thành với đảng vào hiến pháp nên nó ít bị dân chửi là phản động hơn, mặc dù nó là khuôn đúc cho cái đảng tay sai ở VN.

 62. Nói tóm lại said

  Không thể xóa bỏ điều 4

  Không dám trưng cầu ý Dân ! [có giám sát Quốc tế ]
  Hèn !

  • đảng Viên đảng Con Sâu said

   Ai bảo chúng tôi hèn? chỉ là không muốn ai can thiệp vào nội bộ thôi, can thiệp vào chúng tôi chết à?

 63. Kẻ nào mới chính là “phản động” và “thế lực thù địch” của nhân dân ta hiện nay? said

  Kẻ nào mới chính là “phn động” và “thế lực thù địch” . nói:
  Tại sao phải “đa đảng” và “quân đội chỉ trung thành với tổ quốc và nhân dân”?
  Ở các nước dân chủ, đa đảng, các đảng cạnh tranh nhau, ra sức thi thố tài năng để dân biết mà lựa chọn đảng nào lãnh đạo đất nước cho xứng đáng, tại các diễn đàn họ tranh luận thẳng thắn, kịch liệt thậm chí cãi chửi nhau ở nghị trường, các đảng thậm chí “đánh nhau” nhưng xã hội không những không bị bất ổn về các mặt , mà ngược lại vẫn ổn định , phát triển rất nhanh về mọi mặt trên nền tảng văn minh và công bằng , người dân vẫn an lành hạnh phúc? vì sao thế?
  1-Vì có đa đảng, nên có cạnh tranh minh bạch, thẳng thắn, công khai, công bằng. Do đó, đảng cầm quyền phải là đảng có năng lực và uy tín nhất. Nguyên thủ quốc gia cũng là người được dân trực tiếp bầu lên.
  Vì đa đảng, nên các đảng thất cử luôn luôn “soi” đảng cầm quyền tìm ra chỗ yếu kém để “tấn công” do đó đảng cầm quyền phải luôn hoàn thiện mình , phải giữ mình trong sạch, không để tai tiếng, nếu không thì sẽ mất uy tín, bị loại khỏi ghế cầm quyền ngay.
  Vì đa đảng, nên người dân khi thấy đảng đương cầm quyền có những yếu kém, không xứng đáng lãnh đạo nhà nước và xã hội thì người ta có quyền chọn những đảng khác thay thế (nhiều hàng thì chọn hàng tốt mà mua)
  Do vậy, nên các nước đa đảng có kinh tế phát triển nhanh, người lãnh đạo luôn tìm cách “lấy lòng” người dân thực sự, xã hội đa đảng là xã hội văn minh, công bằng và dân chủ.
  Nhờ có đa đảng, mà trật tự an toàn xã hội và chính trị không bị rối loạn , mà trái lại rất ổn định: bởi mục đích của các đảng đều phải hoạt động trên cơ sở tôn trọng hiến pháp là phải lấy phục vụ lợi ích người dân và đặt lợi ích quốc gia, của nhân dân lên hàng đầu- điều này đã được người dân hiến định trong nội dung hiến pháp, không đảng (dù cầm quyền)nào được phép tự cho mình đặc quyền , đặt ra hiến pháp .
  2-Vì quân đội của họ không thuộc riêng một đảng phái chính trị nào, không buộc phải trung thành với một lực lượng chính trị nào. Nên họ không bị đảng (kể cả đảng cầm quyền) biến thành công cụ riêng để đàn áp đôi lập, đàn áp dân chúng.
  Quân đôi cách mạng, “quân đội nhân dân” là quân đội chỉ trung thành với tổ quốc và nhân dân, .ngoài ra không phải và không thể phải trung thành với riêng một thế lực chính trị hoặc đảng phái cá nhân nào khác
  Vì thế, trong khi xây dựng bản hiến pháp nước ta, kẻ nào ngăn không cho đa đảng, ngăn không cho phi đảng hóa quân đội (mà chúng thường đánh tráo với khái niệm là “ phi chính trị hóa quân đội” ), bắt quân đội phải trung thành với riêng đảng cầm quyền, ý đồ đó là biến quân đội thành công cụ riêng của đảng cầm quyền dùng khi cần cho đàn áp đối lập , đàn áp người dân, giúp kẻ cầm quyền độc tài tồn tại , ý đồ đó là bỏ mục tiêu chiến đầu của quân đội là vì tổ quốc và nhân dân, thì kẻ đó mới đích xác là “phản động” và “thế lực thù địch” của nhân dân ta hiện nay.
  Đừng chày cối lấp liếm nữa càng lộ mặt ngoan cố chống lại nhân dân để tồn tại bất chính nữa cầm quyền phản động lưu manh bán nước ạ.

 64. Đổ núi xương sông máu của dân để cho đảng được đời đời làm vua đè đầu cưỡi cổ nhân dân ,đánh pháp đánh mĩ đuổi nhật để lám nôlệ thằng tàu khựa thì phỏng có ra gì nữa mà cứ cố đấm ăn xôi,dân nào tin yêu nữa cái đảng thối nát tham ô tham nhũng cướp đất của dân coi dân là thế lực thú địch

 65. Trần Lê Đức Lợi said

  XIn lỗi anh basam và BTV + độc giả nhé, Phan Tất – Hoàng Văn, 02 con cẩu […]

 66. Mai Thành Tuấn said

  Bài viết quá hay. Toàn nêu ra những chân lý không cần phải bàn cải. Chỉ có đều cần phải bổ sung thêm một chân lý quan trọng nữa là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của ĐCSVN mà dân tộc này hiện nay đã và đang lao dốc không phanh đến gần địa ngục. Đạo đức xuống cấp trầm trọng; giáo dục hư từ nóc; chữ văn hoá thì đầy nhưng hành vi văn hoá thì hiếm lắm; giá thuốc, giá sữa cao nhất hành tinh; giá thuốc lá và các dịch vụ thân xác nhớp nhơ ngày một rẻ mạt và phổ biến. Một dân tộc có nền văn hiến bốn nghìn năm mà hiện nay ở thứ hạng như thế này trên thế giới là nhở công ơn của ĐCSVN cả đấy.
  Kết luận: ĐCSVN đang có những phẩm chất tuyệt vời, không tồn tại bất kỳ góp ý nào để ĐCSVN này tốt thêm được đâu quý vị đồng bào kính mến ạ.
  Tôi yêu thương dân tộc này vô cùng, tôi đã biết chiến tranh là rất khổ. Có cách nào để tránh cảnh nồi da xáo thịt sắp diễn ra như một quy luật tất yếu nữa đây?
  Xin đừng ai nói tôi lợi dụng tình yêu thương dân tộc để tuyên truyền chống đối này nọ nhé. Tôi sợ lắm.
  Cầu mong cả nước được tai qua nạn khỏi.

 67. Ẩn danh said

  với bài báo và tác giả này, các bác trong KN 72 có thể yêu cầu đối thoại, chất vấn thậm chí khởi kiện họ vì tội vu khống.

  Sao độ này, đảng ra quân ồ ạt thế? có điều bài nào viết cũng khong thể ngửi được.

 68. Vova said

  Chết cười mấy em dư lợn viên bá Lơm đồng , viết khoán mà kém quá,tiếng Kinh chưa sõi bày đặt chém gió bưng bô.
  Đảng hiện vẫn đang hoạt động vô luật pháp, chưa có luật nào cả – đó là sự ngớ ngẩn.
  Đảng ăn bằng tiền thuế dân góp – không có đảng nào thế cả.
  Đảng chen vào làm thay nhà nước – lộn xộn.
  Đảng lãnh đạo cả QH – láo.
  Dân tộc này ngàn năm có đảng đâu sao đánh Tàu tan tác, từ khi có đảng thì bị Tàu thao túng, làm vụ cải cách giết dân, cải tạo tư sản giết dân, nay để Tàu chiếm biển đảo im re.
  Vậy lãnh đạo gì ? lãnh đạo thế hả ?

 69. Phú Hòa said

  Nếu vậy thì đề ra cái gọi là “Lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp” làm cái gì cho mất thời gian? Hay chỉ với mục đích qua việc này để truy tìm những ai không đồng chính kiến??? Chẳng có cái gì có thể vĩnh viễn và cũng chẳng có cái gì có thể ở trên đỉnh cao mãi mãi được. Thay đổi là qui luật tất yếu của xã hội và không ai, không thế lực nào có thể ngăn cản được nó. Bất kỳ tổ chức nào không phù hợp, lạc hậu và không vì quyền lợi của nhân dân, của dân tộc chắc chắc sẽ bị loại bỏ. Hãy để nhân dân tự lựa chọn người lãnh đạo cho mình chứ đừng bằng mọi cách bắt ép dân phải thừa nhận những người lãnh đạo mặc dù họ không muốn.

 70. Maugiao said

  nhân dân trao quyền cho các cơ quan nhà nước,
  Xin hoi là Trao hôì nào? o ddâu?Bâù cu tu do lúc nào.Tôi cung~ là nhân dân và chua trao quyê`n ddó cho mô.t ai.Hay~ châ´m dut cái trò tiê´m quyê`n này ddi,Viê´t ra nhiêù chi gây thêm su phân? nô. tù nhân dân mà thôi.Cái luâ.n diê.u ra ra~ này cu lâ.p di lâ.p la.i tu ngày thành lâ.p Dang cong san dê´n nay.DCSVN dda~ lam duoc gì cho nhân dân?Nhân dân da~ quá ro~.Nhân dân dang chò ddâý.Ngày ddó không xa

 71. CôngDânTựDo said

  Hài hước thật!
  Đỉnh cao là cái kết luận của bài viết !
  Đọc cái kết luận mới biết, không ai làm tốt công tác “ngu dân…tộc” cho đảng “ta” – tốt hơn các đồng chí phóng viên người Kinh ở báo Lâm Đồng.
  Họ làm TỐT – vì chính bản thân họ ngu dốt thật sự !

  Ông “nguyên là phó Thủ tướng của Fulro” phát biểu… “về pháp lý, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được quy định tại Điều 4 của Hiến pháp1992. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế”.
  Thắc mắc:
  – “đã được quy định”, nhưng đã được ai quy định?
  – phù hợp với “luật pháp quốc tế” – quốc tế nào?

  Do cái câu ngây ngô khó hiểu ấy, tôi đoán có 2 khả năng:
  1. Ông cựu Fulro này là con ếch ngồi đáy giềng, tuy được những con vẹt là các phóng viên mớm lời, tuy không hiểu gì nhưng vẫn cứ ộp oạp.
  2. Hoặc ông là con vẹt không thuộc bài, được các phóng viên là những con ếch ngồi đáy giếng nhắc vở.
  Ông cựu Fulro này đối với dân Lâm Đồng, xem ra “oai” không kém gì ông Tổng Trọng với dân tộc Kinh.

 72. No Way Out said

  Mỗi vị cha già dân tộc có tấm lòng yêu nước khác nhau nhưng thực tế cho thấy cha già HCM vẫn có lòng hẹp hòi khi cướp được chính quyền rồi khẳng địng ngay Đảng ta là đảng cầm quyền !
  Trong khi ông Washington của Hoa Kỳ thì khác : nhiều người ép ông ta phải làm vua , xây dựng một vương quốc cho dòng họ của ông thì ông từ chối thẳng thừng và nhất định không quy định đảng của ôngt ta phải lãnh đạo muôn đời ! Vì vậy ngày nay Hoa Kỳ đã xây dựng một nền dân chủ mạnh nhất hành tinh !
  Một người đi rất nhiều nơi như HCM thì lại học kiểu độc tài , còn một người chưa ra khỏi nước Mỹ như Washington lại học cách cởi mở dân chủ !
  Các cụ nói đi một ngày đàng học một sàng khôn ! Chưa chắc đâu ! Có khi học một sàng….lú dẫn cả nước đến lụn bại !

 73. Thái Hà said

  Lại thêm 1 bài viết của đảng viên đảng csVN chịu đấm ăn xôi, cố lỳ để bảo vệ quyền lợi bè nhóm. Ngoại trừ các đảng viên cs cuồng tín – tham danh – ham lợi, tuyệt đại đa số người dân không có niềm tin gì vào đảng csVN nữa đâu. Thức tỉnh đi! đừng tiếp tục nguỵ biện! đừng tiếp tục buôn dân bán nước nữa!
  Nếu đảng csVN tự tin là được nhân dân ũng hộ thì cứ công khai và minh bạch trưng cầu dân ý đi, sao lại sợ đa nguyên – đa đảng?

 74. latufa said

  Lời Đảng

  Đảng nhất định quyết bảo lưu điều bốn
  Bỏ điều này là tự sát dân ơi!
  Bài học đau thương cay đắng ngậm ngùi
  Của Liên bang Xô viết đảng Lê nin còn đó!

  Một Góc ba Chóp điên khùng cả ngố
  Để Dên Xin thừa cơ hội phất cờ
  Khiến thôi rồi ôi mẫu quốc Liên xô!
  Và huynh đệ Đông Âu bè Cộng sản!

  Đảng ta khiếp kinh cuống cuồng hốt hoảng
  Nguy cấp rồi! vận đảng quá mong manh
  Cũng may nhờ Đảng Trung quốc đàn anh 
  Trụ lại được giúp đảng ta tồn tại

  Ơn cứu mạng, đảng ta còn nhớ mãi
  Nguyện nghìn đời trung với đảng đàn anh
  Quên hận năm xưa Mã Viện, Tiểu Bình
  Thế ỷ dốc dựa vào nhau tồn tại

  Kinh Nghiệm ấy, đảng ta thề nhớ mãi
  Không bao giờ mất cảnh giác dân ơi
  Điều bốn muôn năm! độc đảng nghìn đời!
  Búa liềm vô địch! đảng tiền phong bất diệt!

  Phan Huy MPH

  • Bun Thoong said

   Đảng nhất quyết bảo lưu điều bốn
   Bỏ điều này lấy đâu vũ khí
   Để Đảng mình tản sát nhân dân
   Rộng đường vào lăng Bác thênh thênh
   Hội trường Ba đình ngày nào phá
   Nay thêm Diên hựu nữa là xong
   Chùa một côt dẹp sang một xó
   Dể các ông bốn cột thong dong
   Báo Lợm đồng cũng sớt tý công

   • TS said

    YA DUCK la mot ten phan giong noi phan chinh nghia va phan quoc .La mot ten hen ha suc sinh thuc dung la do bo la cho chet la ngu xuan la qui du cua 54 sac toc VN .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: