BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1791. ‘Đảng chưa ra khỏi cái bóng của mình’

Posted by adminbasam trên 24/05/2013

BBC tiếng Việt

Nguyễn Thị Hường

Gửi cho BBCVietnamese.com từ Hoa Kỳ

Cập nhật: 13:07 GMT – thứ sáu, 24 tháng 5, 2013

Sau những cuộc “lấy ý kiến nhân dân” rầm rộ, và với những bản báo cáo choáng ngợp như 20 triệu lượt ý kiến của nhân dân, 28,000 hội thảo hội nghị góp ý hiến pháp từ các cấp các ngành, có lẽ Đảng Cộng sản nghĩ đó là đủ để tạo cái vỏ bọc dân chủ cần thiết cho dự thảo Hiến pháp của họ.

Nhưng trong thực tế, những con số đó không thuyết phục được ai về tính dân chủ của cuộc sửa đổi Hiến pháp và cũng chẳng nói lên điều gì về “nguyện vọng của đa số nhân dân”.

Cho đến nay Việt Nam vẫn không có truyền thông độc lập, không có các tổ chức dân sự tự do cũng như các tổ chức đối lập nên không có kiểm soát và phản biện rộng rãi trong quá trình “lấy ý kiến” nhân dân.

Kết quả cuộc thu thập các ý kiến về sửa đổi Hiến pháp do Đảng Cộng sản tiến hành khó có thể được coi là trung thực.

Kiến nghị 72 và khảo sát trên mạng của trang Cùng viết Hiến pháp – những ý kiến và khảo sát độc lập – phản ánh những nguyện vọng trái ngược so với những gì Đảng Cộng sản đang cố níu kéo, đặc biệt là về điều 4, về vai trò của quân đội cũng như về quyền tư hữu đất đai và bản chất của chế độ chính trị.

Tất nhiên, nói về số lượng thì Đảng Cộng sản, với vị thế độc quyền lãnh đạo cả bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương, với nguồn ngân sách và nhân lực khổng lồ do nhân dân đóng thuế nuôi, áp đảo những khởi xướng độc lập của những nhóm trí thức ít người và và không có phương tiện cũng như môi trường chính trị tự do để vận động cho quan điểm của họ hay thực hiện những cuộc khảo sát độc lập mang quy mô rộng lớn hơn để rộng đường dư luận.

Chúng ta đang thấy một cuộc cạnh tranh về tư tưởng hiến pháp và chính trị trong đó xã hội đang lép vế trước thiểu số cầm quyền.

Phúc quyết và sửa hệ thống

Tôi vẫn cho rằng nếu không có một cuộc phúc quyết hiến pháp minh bạch, dân chủ thì mọi sửa đổi Hiến pháp chỉ là vô nghĩa, tốn tiền bạc của nhân dân một cách vô ích.

Tôi nhấn mạnh yếu tố “minh bạch” và “dân chủ” bởi tôi biết rằng có những người quan ngại rằng một cuộc phúc quyết hiến pháp trong tình trạng không có tự do chính trị như hiện nay có thể củng cố quyền lực và tính chính danh của chế độ thay vì thực sự phản ánh ý nguyện của nhân dân một cách trung thực. Nhưng chúng ta cần phân biệt giữa nguyên tắc và phương thức tiến hành.

Về mặt nguyên tắc, chúng ta cần thống nhất rằng phúc quyết Hiến pháp là điều kiện để Hiến pháp thực sự là khế ước xã hội qua đó nhân dân trao quyền cho nhà nước. Có những Hiến pháp dân chủ mà không quy định phúc quyết hiến pháp, đúng vậy.

Nhưng đó là những quốc gia đã có dân chủ, Quốc hội hay cơ quan lập hiến trong thể chế chính trị của họ do nhân dân bầu ra qua bầu cử tự do, công bằng, đại diện cho quốc dân và chịu trách nhiệm trước quốc dân của họ. Đó là điều Việt Nam chưa có.

Và phúc quyết Hiến pháp là một cơ hội trong thời điểm hiện tại để nhân dân Việt Nam bày tỏ nguyện vọng về những vấn đề chính trị căn bản nhất của quốc gia.

Sau khi thống nhất về nguyên tắc như vậy, việc tổ chức như thế nào để cuộc trưng cầu dân ý được minh bạch, dân chủ, là điều quan trọng cần bàn. Những người lãnh đạo thức thời trong Đảng Cộng sản nên ngồi lại cùng giới trí thức, đảng viên cấp tiến, và cả những tổ chức đối lập, để bàn thảo và thương lượng những điều kiện tiến hành cuộc phúc quyết Hiến pháp.

Đó là cách khôn ngoan để họ vừa có thể đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, vừa giữ thế chủ động và thể diện để có cơ may bảo đảm vị thế chính trị của họ trong tương lai. Vị thế chính trị của họ trong tương lai chỉ có thể dựa vào sự đồng thuận của nhân dân mà thôi.

Tất nhiên, thay đổi Hiến pháp không phải là tất cả những gì Việt Nam cần. Chẳng ai ngây thơ đặt niềm tin vào những điều kỳ diệu nào đó mà một cơ chế hiến pháp dân chủ sẽ tự động mang lại cho Việt Nam.

Đất nước cần rất nhiều cải cách trên nhiều phương diện, giáo dục, kinh tế, y tế; cần những người có tâm, có tài, có trách nhiệm để thực hiện các cải cách đó một cách khôn ngoan và hữu hiệu. Pháp luật chỉ là một phần của những gì Việt Nam cần mà thôi.

Tuy vậy, đất nước nào cũng cần một hệ thống pháp luật chuẩn mực, một cơ chế nhà nước dân chủ quy định trong bản Hiến pháp để tiến hành những cải cách khác một cách hiệu quả với sự đóng góp của những người hiền tài. Như nhiều người đã nói: vấn đề của Việt Nam là vấn đề cơ chế, là “lỗi hệ thống.” Mà viết lại Hiến pháp chẳng phải là tổ chức lại hệ thống quyền lực nhà nước đó hay sao?

Cơ hội đoàn kết

Sửa đổi hiến pháp còn có thể là cơ hội để những người Việt Nam cả trong lẫn ngoài đảng, cả giới lãnh đạo lẫn đối lập, cả trí thức và người dân thường suy nghĩ sâu sắc về những nguyên tắc và giá trị nền tảng kết nối chúng ta như một xã hội, một cộng đồng, một quốc gia, lên tiếng thể hiện sự đồng thuận về những giá trị và nguyên tắc đó và hiến định chúng.

Nếu vẫn còn sự bất đồng về những hệ giá trị căn bản nhất – chất keo gắn bó chúng ta với tư cách là những thành viên của cùng một cộng đồng, liệu những lời kêu gọi đoàn kết, hòa hợp, phát triển, có thực hiện được hay không?

Điều gắn bó người Việt chúng ta là gì? Là một ý thức hệ ngoại lai hay những giá trị tư tưởng nhân bản, bao dung, như sự tổng hòa tam giáo đồng nguyên là một niềm tự hào và là một ví dụ? Là rập khuôn giáo điều an phận hay tinh thần ham học hỏi và dám “ra biển lớn”?

Là một thể chế chính trị tập quyền áp đặt hay một cơ chế hạn chế quyền lực nhà nước, một xã hội dân sự đầy khí lực và một hệ thống khuyến khích người tài tham gia quản trị quốc gia?

Chúng ta có dám “vượt qua cái bóng của chính mình” bằng việc mạnh dạn gỡ bỏ những gì đang làm trì trệ sự phát triển và hoà nhập quốc tế của quốc gia, và đặt nền tảng là những nguyên tắc mới, những hệ giá trị cầu thị mới trong bản khế ước xã hội – Hiến pháp?

Chúng ta sẽ làm thế nào để bước cái bước tiến “vượt qua cái bóng của chính mình” đó mà không lặp lại những sai lầm lịch sử gây thêm chia rẽ, thù hận hay nghi kỵ giữa người Việt lẫn nhau? Không một cá nhân hay một nhóm người nào trong xã hội có thể áp đặt câu trả lời cho những câu hỏi quá lớn đó.

Đó phải là một câu trả lời đồng thanh, tập thể, sau một cuộc thảo luận công khai, tự do, bởi toàn thể công dân Việt Nam qua một cuộc trưng cầu ý dân dân chủ và minh bạch.

Hiến pháp không chỉ là một điều luật thông thường.

Có học giả đã nói rằng Hiến pháp là một bộ luật chính trị. Đảng Cộng sản Việt Nam đừng cho rằng họ có thể làm ngơ trước những đòi hỏi về chính trị của người dân Việt Nam thể hiện qua những cuộc thảo luận trên truyền thông xã hội và các kiến nghị về Hiến pháp.

Làm ngơ trước những đòi hỏi về Hiến pháp đồng nghĩa với việc làm ngơ trước những đòi hỏi ôn hòa về chính trị. Mà ý dân là nền tảng của quyền lực chính trị của một chế độ.

Đảng Cộng sản Việt Nam có sự lựa chọn giữa một cải cách ôn hòa và củng cố vị thế chính trị của họ thông qua việc cải tổ hiến pháp, hoặc tiếp tục thách thức sức mạnh tiềm ẩn của nhân dân, vốn chỉ bùng phát khi giới lãnh đạo mà họ từng kỳ vọng không còn lắng nghe họ nữa.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cô Nguyễn Thị Hường, nghiên cứu sinh Luật, Đại học Indiana, Hoa Kỳ.Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cô Nguyễn Thị Hường, nghiên cứu sinh Luật, Đại học Indiana, Hoa Kỳ.

35 phản hồi tới “1791. ‘Đảng chưa ra khỏi cái bóng của mình’”

 1. Đảng CS said

  Tổng bí thư Trường Chinh nói rồi : ” ĐỔI MỚI HAY LÀ CHẾT “

 2. người HN said

  Việc lấy ý kiến góp cho sửa đổi hiến pháp là vụ lừa đảo lớn nhất của thế kỷ này. Việc làm này làm tốn biết bao tiền bạc, thời gian của ND và các tổ chức XH. Kết cục là chẳng có thay đổi gì mà chỉ là “củng cố” thêm vị trí bạo quyền của CQ mà thôi. Qua việc này tôi đề nghị Tòa án TC nên truy tố ông Sinh Hùng và ông Lý phạm các tội sau đây:
  1. Lừa đảo;
  2. Làm thiệt hại tiền bạc thời gian của công dân: 20 triệu ngưỡi..X…….+……..
  3. Súc phạm tư tưởng tình cảm công dân
  Mỗi người sẽ bị án tù ngồi 6 năm, quản thúc 2 năm (ngang với PU mang tội lật đổ CQ).

 3. phượng đỏ said

  đảng cộng sản việt nam có nhiều đóng góp tích […]

  BS: “bạch đằng”, “an lạc”, “tiêu kiếm”, “tân lập”, “rồng vàng”, “phượng đỏ”, “phong lưu”, “phong đạt”, … là một.

 4. loa thùng said

  tác giả có n[…]

 5. quần chúng said

  Đảng xưa gồm những con người ỉa đồng, đái bụi, cho rằng hôn nhau là hủ hoá, nhưng lại rủ rê nhau đi cướp chính quyền.
  Đảng nay gồm những người đi xe tiền tỷ, chơi gái ở Băng cốc, chơi bạc ở Ma cao nhưng dắt chó đi dạo buổi sáng, chó ỉa ra đường thì kệ vì nghĩ rằng không bẩn nhà mình là được.

  Thực chất họ vẫn mang Văn hoá tiểu nông. Tập hợp những kẻ này mà lãnh đạo đất nước thì đừng có nói đến dân chủ. Chúng chỉ biết vơ vét, tham nhũng , làm giàu cho bản thân và dùng bạo quyền để cai trị mà thôi.

 6. Nam Hoang said

  Thế giới thay đồi đất nước từng ngày cũng thay đổi vì vậy mà đảng cũng đang vận động thay đổi theo xu thể phát triển của thê giới vì vậy mơi có sửa đổi hiến pháp đây là cơ hội để đảng lãnh đạo đất nước trong thời kì đổi mới . Tôi tin tưởng vào mọi quyết đinh của quốc hội của nhà nước

 7. DVM said

  Đảng chưa ra khỏi cái bóng của mình tại sao?.
  Tôi thấy vấn đề và bản chất điều lệ đảng phái nào cũng do con người cụ thể nào đó đẻ ra nó (Viết ra nội dung điều lệ)
  Do đó nếu nói đảng chưa ra khỏi cái bóng của mình là không đúng, mà chúng ta phải nói như sau: Những con người lợi dung đảng phái để đẻ ra những nội dung mục đich ý đồ có lợi cho mình và nhóm của mình thì mới đúng. Những con người này không có tài cán gì để mà thoát thai khỏi cái bóng của đảng.

 8. Mianma said

  Chưa thấy cái gì, vật gì, con gì .. mà vô tri vô giác như đảng cs.

 9. Bun Thoong said

  Sao chị ví von rất xui
  Chỉ khi nào Đảng chết
  Bóng Đảng mới mất thôi

  • Khách said

   Tôi cũng nghĩ như bạn. Chỉ hồn ma mới không có bóng.
   Nhưng tại sao lại xui ?

  • abcsukien said

   Chỉ khi nào Đảng chết
   Bóng Đảng mới mất thôi

   ***** Trong xe của tôi còn bao nhiêu xăng tôi xin đóng góp hết !

   Xe bị tắc trên đường quốc lộ 1, Sài gòn – Hà nội đã hơn 15 giờ.

   Một người đi gõ cửa từng xe. Đến 01 xe, lái xe thò đầu ra hỏi:
   – Có chuyện gì vậy, sao bị tắc đường ?

   – Bọn khủng bố quốc tế bắt hết BCT làm con tin. Chúng đòi 1 triệu tiền chuộc, nếu không sẽ chúng sẽ tưới xăng rồi đốt hết tất cả ủy viên BCT. Tôi đi quyên góp các xe!.

   – Vậy, vậy …mỗi người góp bao nhiêu ?

   – Người nhiều, người ít, trung bình mỗi xe 5 lít .

   ====> Vậy, vậy …trong xe của tôi còn bao nhiêu xăng tôi xin đóng góp hết !

 10. reovetw said

  Nước mát đổ đầu vịt ko ăn thua thì lấy nước sôi mà đổ.

 11. phanthiennhan said

  Nếu lảnh đạo đảng CS liêm khiết thì chắc chắc người dân hoan hô ũng hộ. Nhưng đàng này ngược lại, lảnh đạo đảng CS là những tay sát thủ chuyên nghề vơ vét, cướp bóc, giết người dã man thô bạo thì ai dám đồng tình? Đảng CS dám công khai trưng cầu ý dân về điều 4 HP có LHQ giám sát không? Trên 80% dứt khoát dẹp bỏ đảng CS mà còn truy tố bọn chúng ra tòa, tịch thu tài sản của chúng phân phát cho người nghèo. Nếu biết trước ngày mai chết, ngày hôm nay vẫn ôm điều 4.

  • HÀ HUY said

   Biết trước ngày mai chết , ngày hôm nay vẫn ôm điều 4 . Điều 4 là điều tử , tử đây là hy sinh chứ không chết của mấy lãnh đạo độc quyền như Gadaphi , Sadam hussen , Tổng Thống syria , vua tập thể ( Bộ chính trị của các nước Trung , Việt , Cu ) và ông cha con của Kim -Y-Un , còn ai nữa ?

 12. PHI NGHĨA said

  Điều 4 chính là bã độc dược đối với ĐCSVN!
  chính vì nuốt phải Điều 4 nên ĐCSVN mới thoái hóa nghiêm trọng như vậy, mất tính chính nghĩa và tự diệt vong.

 13. Dan viet said

  Bon cho dang nao dam phuc quyet hp mot cach dang hoang. Neu dan bot hen thi hay vung len chon cai dang cs cho chet di cho roi

 14. Vòng A Phóng said

  hàng triệu triệu ý kiến và bài viết, góp ý cho đảng cs về những sai lầm và những biện pháp tháo gỡ những bất cập, nhưng tất cả họ đều bỏ ngoài tai và càng hung hăng – ngang tàng chà đạp lên luật pháp, phỉ nhổ lên những tuyên bố bịt bợm của họ, nghị quyết 1841 của liên hiệp Châu Âu, các thể chế độc tài đảng trị, chế độ cộng sản là một tổ chức tội ác chống lại nhân loại !
  Hiện nay trên thế giớ chỉ còn 03 quốc gia độc tài cộng sản. Tôi ước mong cộng đồng các quốc gia phát triển và HĐBALHQ thông qua nghị quyết này, khi quốc tế đã thông qua, thì chắc chắn VN, Cu Ba, Bắc Hàn, sẽ khó mà ngoan cố hành hạ người dân vô tội mãi thế này, và về lâu dài thì các chế độ tội ác này, sẽ bị tiêu diệt bởi lực lựơng gìn giữ hòa bình của LHQ

 15. latufa said

  Lời Đảng

  Đảng nhất định quyết bảo lưu điều bốn
  Bỏ điều này là tự sát dân ơi!
  Bài học đau thương cay đắng ngậm ngùi
  Của Liên bang Xô viết đảng Lê nin còn đó!

  Một Góc ba Chóp điên khùng cả ngố
  Để Dên Xin thừa cơ hội phất cờ
  Khiến thôi rồi ôi mẫu quốc Liên xô!
  Và huynh đệ Đông Âu bè Cộng sản!

  Đảng ta khiếp kinh cuống cuồng hốt hoảng
  Nguy cấp rồi! vận đảng quá mong manh
  Cũng may nhờ Đảng Trung quốc đàn anh 
  Trụ lại được giúp đảng ta tồn tại

  Ơn cứu mạng, đảng ta còn nhớ mãi
  Nguyện nghìn đời trung với đảng đàn anh
  Quên hận năm xưa Mã Viện, Tiểu Bình
  Thế ỷ dốc dựa vào nhau tồn tại

  Kinh Nghiệm ấy, đảng ta thề nhớ mãi
  Không bao giờ mất cảnh giác dân ơi
  Điều bốn muôn năm! độc đảng nghìn đời!
  Búa liềm vô địch! đảng tiền phong bất diệt!

  Phan Huy MPH

 16. Khách said

  Ba’c na`o cha’u na^’y

 17. NẮNG HẠ said

  Tôi có ý muốn nhờ các bác nào có địa chỉ của tất cả cơ quan việt cộng làm ơn gởi trả tất cả những gì đảng viên của họ ăn cắp tiền dân trả cho bọn mất dạy việt cộng này . trọng dũng sang hùng thích thú thứ này thì làm ơn gởi cho chúng nó .
  và để góp ý với bài viết .
  tôi cũng băn khoăn rất nhiều làm sao để xoay cho được tình trạng của đảng cộng sản đã sa lầy .có lẻ như tác giả bài viết chỉ có con đường như những gì tác giả viết là có khả năng thực hiện được ,mới hôm qua tôi cũng đọc thấy bài viết của NGUYỄN KHOA ĐIỀM vẫn là trăn trở ,tại sao ai cũng bị rơi vào bóng tối lại không lo dọn dẹp lúc còn nắm trong tay những gì có thể làm ?
  thế giới biến đổi từng giờ ,nhất là phía thái bình dương ,không phải chỉ có Mỷ toàn quyền quyết định mọi chuyện ,khi ÚC NHẬT ẤN và cả khối ASEAN phải đương đầu với Trung cộng tỏ ra hung hăng ngạo mạn ,chiến tranh xảy ra những lân bang của Trung cộng nổi lên bao vây đánh vào tứ phía ,Trung cộng chỉ có đường thua ,Nga và Mỷ tha hồ bán vủ khí ,và cuối cùng bàn cờ phải ngả ra bên thắng bên thua .đảng cộng sản phải trả giá không rẻ cho lúc này ,Nhật đủ khả năng thay Mỷ cùng đồng minh ra tuyến đầu ,và nhờ Mỷ yểm trợ không và hải quân như là hậu phương ,Trung cộng không sao xoay trong lúc này ,vì không ai theo ,chỉ là thời gian ,nếu họ đủ bản lảnh chịu giải thể như liên bang SÔ VIẾT thế giới sẻ đở khổ còn không thì phải chiến tranh thôi .PHI LUẬT TÂN đã tuyên chiến đến người lính cuối cùng ,không lẻ đồng minh làm ngơ ,tuy nhiên chiến trường không bao giờ xảy ra ở biển đông ,biển Đông chỉ là diện nơi Trung cộng bị bao vây và lục địa TRUNG QUỐC MỚI LÀ CHIẾN TRƯỜNG ,HỒNG KÔNG đâu ai muốn sáp nhập ,như vậy lẻ nào ĐÀI LOAN và các dân tộc khác không đòi độc lập khi họ có cơ hội ?bất chiến tự nhiên thành có thể là đây .khi Trung cộng bị bao vây ,mọi nơi sẻ nổi lên đòi hỏi và quốc tế ủng hộ thì coi như thành ,

  • Nguyễn Hữu Quý said

   PHI LUẬT TÂN đã tuyên chiến đến người lính cuối cùng, không lẻ đồng minh làm ngơ, tuy nhiên chiến trường không bao giờ xảy ra ở biển đông, biển Đông chỉ là diện nơi Trung cộng bị bao vây và lục địa TRUNG QUỐC MỚI LÀ CHIẾN TRƯỜNG.
   Tôi đồng quan điểm với bác NẮNG HẠ, việc PHI LUẬT TÂN tuyên bố như trên mới hôm qua là một vấn đề rất đáng suy nghĩ theo xu hương phát triển mới của tình hình, điều này có nghĩa đã được Mỹ hỗ trợ phía sau. Cũng có nghĩa là: Quan hệ Trung-Mỹ “nói vậy mà không phải vậy”, Mỹ sẽ quyết phá tan Đảng và nhà nước CSTQ như đã từng làm đối với Liên Xô.
   Vấn đề là: Mỹ có làm được không?
   Ta phải khẳng định là: Làm được!
   Người giúp Mỹ làm việc này không ai khác chính là nhân dân Trung Quốc. Những tội ác mà Mao Trạch Đông và đảng của ông ta gây nên cho nhân dân TQ trong mấy chục năm qua là nguyên nhân để nhân dân TQ “phá vòng nô lệ”. Việc đảng CSTQ trong những năm gần đây khơi dậy tinh thần dân tộc Đại Hán với mục đích là để hạn chế khả năng này.
   Nhìn bề ngoài ta cứ tưởng do TQ là thị trường khổng lồ cho nên quan hệ Trung-Mỹ khó có thể xẩy ra chiến tranh, nếu hiểu như vậy là chưa hết. Mỹ sẽ phá tan TQ để mang lại quyền lợi và văn minh cho các dân tộc phía Tây lục địa Trung Hoa. Và như vậy công nghệ và hàng hóa Mỹ sẽ đến với phần lục địa phía Tây của TQ nhiều hơn…
   Hy vọng, trong Đảng CSVN còn nhiều người sáng suốt, để tránh một sự sụp đổ kéo theo nhiều hệ lụy khác, trong khi Trung cộng luôn luôn là bậc thầy về vận dụng thời cơ để xâm lược nước ta.

   • dân quê said

    Cộng sản dùng bạo lực để cướp chánh quyền. Họ biết họ đã làm gì, người dân nghĩ gì, sẽ làm gì, nên không bao giờ một phút lơi tay thả lỏng gọng kềm cai trị. Bài học lơ là, quân tử của dân quân VNCH còn sờ sờ đó.

   • noileo said

    Đồng ý hoàn toàn với nhận định của bác!

 18. VOV said

  DANG CONG SAN VN QUANG VINH MUON NAM!

 19. Không dám sáng ngời said

  Hình như hiên ngang sáng ngời là dư luận viên ăn lương của …chửi để nhận lương à.

 20. andanh said

  Bai viet hay va phan anh dung thuc te, khao sat y kien cua cac trang mang doc lap co ket qua nguoc voi bao cao cua nha nuoc, o Viet Nam ai cung hieu so lieu nao la thuc te.

 21. minhr said

  Anh Ba để lọt một thằng tâm thần( hien ngang với chả sáng ngời)..làm bẩn hết cả trang quá buồn nôn với lũ tâm thần này

 22. Cá Mập said

  theo dõi thông tin về việc lấy ý kiến của dân về việc tham gia sửa đổi hiến pháp, mình thấy Đảng và nhà nước đã tạo điều kiện rất tốt cho nhân dân đấy chứ, có cán bộ đưa tài liệu đến tận tay từng người từng nhà, rồi lại đến từng người từng nhà lấy ý kiến của dân, chỗ mình ở như vậy, ko biết chỗ khác thì như thế nào, còn Đảng cũng đã có quyết định lấy đâì truyền hình Việt Nam là cơ quan truyền thông của Đảng để việc đưa những chính sách đường lối đến với người dân được nhanh hơn và phổ biến hơn!!!!!

  • Khách said

   Còm tốt lắm, thưởng cho 5 xu.

  • Ma Văn Thành said

   Có biết người dân họ nói gì sau khi “góp ý” không?. Họ bảo thôi cứ “đồng ý” cho yên chuyện. Đấy, họ vì “yên chuyện” để khỏi bị rắc rối chứ thực đâu phải vì nội dung bản hiến pháp có đúng ý họ hay không. Kiểu lấy ý kiến trên họng súng tạo cho dân cảm giác bất an mà bảo là dân chủ à. Đúng là cá mập quá nguy hiểm và khốn nạn.

  • cá heo said

   Ông nội thằng dân đen nào dám ghi ý kiến ngược lại khi có tên mình ghi trong giấy. Dân chủ kiểu đó để gạt người nhược trí thôi.

 23. Bui Van Dung said

  Có câu nói “Đừng thấy cái bóng mình to mà ngỡ mình vĩ đại”. Vậy để không có cái bóng, thì hãy chiếu rọi khắp nơi, đó chính là tự do ngôn luận.
  Cái “bóng vĩ đại” sẽ không còn.

 24. HÀ HUY said

  Trong những thắng lợi . ” Thắng lợi này trước hết thuộc về sự lãnh đạo tài tình của đảng ( ĐCS VN) ” . Trong rất nhiều thất bại : ” Thất bại này là do hiện thực khách quan ” , do sự chống phá của các thế lực thù địch . Hãy thử thống kê xem , số lãnh đạo ở Trung ương của VN chắc chắn ăn đứt nhiều nước về học hàm , học vị . Lý do đó chẳng phải khách quan chứ, chủ quan làm sao được . Cái bóng của mình khó thoát ra lắm Chị Hường ơi . Làm sao đây để ” ĐCS đi chết đi ” để cho dân quê em bớt khổ ( tiếng nói dõng dạc của tuổi trẻ VN – Phương Uyên và Nguyên Kha tại tòa án độc diễn của nhà tù CS . Cái đầu bảo thủ kèm thêm lú lẫn thì lấy đâu ra chút hy vọng sửa mình . Người Dân Việt trong nước còn khổ dài dài bà con Việt Kiều Âu , Mỹ ạ .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: