BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1767. QUỐC HỘI ĐỨNG TRƯỚC “BÃO BIỂN”!

Posted by adminbasam trên 11/05/2013

Tô Văn Trường

Hầu hết các quốc gia trên thế giới có Quốc hội, các ông bà nghị sỹ đều biết lắng nghe, suy ngẫm, hành động theo nguyện vọng chính đáng của cử tri. Nếu  không được cử tri tin cậy qua việc làm thực tế thì không thể hy vọng được tái cử . Ở nước ta sinh hoạt nghị trường ít nhiều có đổi mới, gần với Dân hơn. Quốc hội sắp họp, có rất nhiều vấn đề nóng bỏng của đất nước, người dân muốn chuyển tải đến các vị công bộc của dân.

Sửa Hiến pháp phải làm thật

Thời gian qua, báo đài, ti vi đưa tin rầm rộ về việc góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992 nhưng trong thực tế do nhiều nơi triển khai lấy ý kiến một cách vội vàng, hình thức,  nên đại bộ phận dân số thờ ơ vì phải lo cuộc sống của mình, hoặc không đủ trình độ, thời gian để nghiên cứu phân định đúng-sai, nhất là không có không khí tranh luận thẳng thắn, cởi mở. Người dân  mong muốn Hiến pháp   được xây dựng trên nền tảng dám nhìn thẳng vào sự thật, thảo luận một cách công khai và dân chủ cùng với cả nước để tìm lối đi cho đất nước. Phát huy dân chủ là tạo cơ chế để người dân, đặc biệt giới trí thức tham gia vào mọi mặt của cuộc sống, nhất là phản biện xã hội.

Muốn làm thật việc sửa Hiến pháp thì phải có thảo luận thực chất, tôn trọng các ý kiến khác nhau, từ bỏ cách làm nặng tính hình thức, áp đặt, khiến cho dư luận đánh giá cuộc lấy ý kiến chỉ là màn kịch. Nhà nước công bố lấy ý kiến kéo dài đến hết tháng 9 năm 2013, vậy mà hội nghị TW 7 của Đảng đã bàn và kết luận ngay từ tháng 5 thì thử hỏi có thật tâm muốn phát huy quyền làm chủ của dân đối với viêc sửa đổi Hiến pháp hay không? Muốn có thảo luận thực chất thì trước hết phải cho công bố những ý kiến khác với dự thảo. Nếu không đồng tình thì Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp có thể có bài phân tích, phản bác và cho đăng các ý kiến phản hồi. Tránh cách làm “độc quyền chân lý, áp đặt tư duy, quy kết tùy tiện” (được coi là đặc trưng của công tác chính trị, tư tưởng hiện nay). 

 Nên bàn định sớm việc tổ chức trưng cầu ý dân để bảo đảm Hiến pháp thực sự là của dân, do dân. Lần đầu tiên làm ở nước ta, trong lúc đang còn ý kiến khác nhau về một số vấn đề cơ bản của thể chế chính trị, cho nên việc trưng cầu ý dân một cách thực chất đòi hỏi phải có tổ chức tập hợp những chuyên gia am hiểu, đặc biệt là có những chuyên gia độc lập, có tiếng nói thẳng thắn, không một chiều để bàn định nội dung đưa ra trưng cầu ý dân và cách làm. (Khi Quốc hội quyết định sẽ tổ chức trưng cầu ý dân thì nhiều vấn đề phaỉ bàn định tiếp).

Quốc hội đứng trước “bão biển” !

Người bạn đồng tâm đã trải nghiệm qua lãnh đạo, tâm huyết trước vận nước, day dứt về công tác tư tưởng và truyền thông đặt vấn đề với đại biểu Quốc hội, nếu thực sự vì dân, vì nước chắc chắn sẽ phải suy ngẫm về các câu hỏi nóng bỏng dưới đây:

1.Tại sao bây giờ vẫn còn rất nhiều người, kể cả cán bộ đảng viên xin định cư nước ngoài?. Họ là dân thường hoặc cán bộ thường, không phải là người đi để tìm nơi an toàn trú ẩn với khối tài sản cướp được một cách bất chính. Họ thố lộ: Đi để tỵ nạn nhân quyền, tị nạn giáo dục, môi trường. Đi để tỵ nạn tương lai bất định. Đi để tìm an toàn cá nhân trước nạn bạo lực và tệ nạn xã hội gia tăng. Tuy không hoàn toàn giống như lý do vượt biên những năm sau 1975, nhưng nhìn chung, họ tuyệt vọng vì sự nghiệp Đổi mới  chỉ làm được nửa vời và tình hình đất nước ngày càng tồi tệ, xuống cấp gần như về mọi mặt của đời sống xã hội!.

2. Tại sao trong kháng chiến chỉ có một kẻ thù là đế quốc thực dân Pháp, Mỹ?. Sau 1975 nối lại bang giao Việt –  Mỹ, bình thường hóa quan hệ Trung Quốc Rồi hội nhập quốc tế, tất cả là bạn. Không có Chính phủ nào ngày nay còn nói Việt Nam là kẻ thù, trừ bọn Bành trướng Bắc Kinh là kẻ thù truyền kiếp, độc ác, mạo danh  “16 chữ vàng” và “4 tốt” để ngang nhiên xâm phạm chủ quyền nước ta với “đường lưỡi bò” phi pháp đồng thời xâm nhập, phá hoại, chi phối nước ta trên nhiều mặt.   Vậy ai là các thế lực thù địch ? Các đài phương Tây và các đài người Việt tị nạn cho dù có ý đồ xấu trong thông tin, thậm chí chửi bới chế độ ta nhưng có đáng gọi là “các thế lực thù địch”?. Vì chữ thế lực ở đây,  hiểu theo chữ Hán hàm nghĩa là lực lớn. Trong hòa bình, hội nhập quốc tế mà có nhiều kẻ thù lớn thì là thế nào. Những người phê phán các khuyết tật của chế độ, mong muốn đổi mới thể chế chính trị để mở đường cho đất nước phát triển mạnh mẽ , bền vững và được bảo vệ tốt hơn, sao lại coi đó là “thế lực thù địch”?. Vậy thì sự nghiệp đại đoàn kết giữ nước và xây dựng đất nước sẽ đi về đâu trước mưu ma chước quỷ của “đồng chí lạ”. Nó không lô-gích với con đường cách mạng Việt Nam đã trải qua và vô tình gây hoang mang trong những người ít hiểu biết.

3. Cán bộ bây giờ hầu hết có bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Có người 2,3,4…bằng nhưng rất nhiều cán bộ, kể cả ở cấp cao, cả tâm và tầm đều thấp. Lớp cán bộ kháng chiến tuy họ có phạm sai lầm do”nhiệt tình cộng dốt nát thành phá hoại” nhưng họ thật lòng vì dân, vì nước, cho nên dân bực tức trước những cái sai về đường lối nhưng họ còn tin Đảng và Cách mạng sẽ sửa sai. Và 1986 là bằng chứng họ tin. Nhưng nay thì khác. Kinh tế khủng hoảng, nợ ngập cổ, các trụ cột kinh tề quốc doanh đang dẫn nền kinh theo định hướng xuống đáy khủng hoảng chớ không phải “theo định hướng XHCN”. Thất nghiệp đầy trời…Tham nhũng đầy đất, niềm tin chỉnh đốn Đảng ngày càng vô vọng, nhất là sau Nghị quyết 4, NQ 5, NQ 6 và rồi sẽ là NQ 7. Một sự tuột dốc không phanh về niềm tin! . Hy vọng rằng chất đắng từ sai lầm tiết ra sẽ trở thành thuốc trị sai lầm như “đạp gai lấy gai nhể”!

Chính sách bồi dưỡng nhân tài, đào tạo trí thức, sử dụng nhân lực qua đào tạo cùng với “quy hoạch cán bộ cấp chiến lược” nhìn chung vẫn nằm trong tầm nhìn và sự lựa chọn của các cơ quan và cán bộ có quyền năng của Đảng . Trong sự chi phối của “nhóm lợi ích” và tư duy nhiệm kỳ, việc lựa chọn sắp xếp cán bộ loay hoay vấn là “Trâu ta ăn cỏ đồng ta” và nguy hiểm hơn là “Con vua thì lại làm vua  / Con sãi ở chùa lại quét lá đa”.

Muốn có giống nòi tốt, có những hạt nhân để quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước thì phải đổi mới cơ chế bầu cử, cơ chế nhân sự, có tranh cử thực sự, hay nói theo cách khác là phải từ bỏ tập tục “lấy nhau” trong Đảng, giống như tập tục lấy nhau giữa những người cùng cận huyết. Cách làm cán bộ lãnh đạo cũ chọn hay chỉ định cán bộ mới ra để bầu cử, không phải tranh cử, tức là chọn những người giống mình, cùng suy nghĩ như mình, tệ hơn là yếu kém hơn mình và sẵn sàng “hẩu” với mình, che đỡ cho mình. Hiện tình đang là như vậy. Vấn đề là chính sách phải kích thích con người tự lượng sức mình mà phấn đấu vươn lên, học và làm những thứ có thể cạnh tranh được trong hội nhập quốc tế, chớ không phải học rồi sản xuất ngày càng thụt lùi, làm lúa thua lúa, làm cá thua cá…nghĩa là “trồng cây gì nuôi con gì” bán cũng lỗ. Về điểm nầy, nước Mỹ khá thành công. Nước Nhật họ rạng danh vì SONY, HONDA, TOYOTA…và rạng danh cả con người văn minh, nhân bản trong đau thương điêu tàn trong thảm họa động đất, sóng thần làm thế giơi phải ngả mũ. Cũng vậy, Hàn Quốc đi sau mà cạnh tranh ngang ngửa với Nhật Bản thì cũng đáng ngả mũ vì họ có con người văn minh yêu nước, người ta cũng “quên” dần bàn tay sắt độc tài của Pak Chung.hee  để bầu con gái ông ta Pak Geun.hye làm Tổng thống với số phiếu áp đảo. Vì sao?.

Thay cho lời kết

Quốc hội nên từ những nan đề nêu trên, phóng tầm mắt xem nhân loại họ đang làm gì để chiếu vào con người, góc phố, con đường ổ gà của Việt Nam mà hoạch định chính sách, xây dựng luật pháp và suy ngẫm về mô hình phát triển đất nước. Muốn vậy, phải dân chủ trong Quốc hội, từng đại biểu phải đối thoại với dân về từng vấn đề cụ thể dân nêu chứ không chỉ qua các cuộc tiếp xúc đại diện cử tri vv…

Quốc hội liệu có tin vào báo cáo “mấy chục triệu dân tán thành Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992” (có ký tá hẳn hoi nhưng toàn hình thức) và tưởng rằng mặt biển bình yên? Không đâu, không thấy “chim báo bão” không có nghĩa là sẽ không có bão biển.

T.V.T. 

117 phản hồi tới “1767. QUỐC HỘI ĐỨNG TRƯỚC “BÃO BIỂN”!”

 1. Sự thật về chế độ cộng sản said

  Việt Nam Tôi Đâu

 2. Ẩn danh said

  Than ôi lich sử tái diễn biết làm sao thoát được cho đất nước này, Nguyễn Trường Tộ và Tự Đức….. Tai sao nước VN nay không có những vi Anh Minh như vua nước Nhat ma chỉ toàn là Tự Đức.

 3. Trung Kiên said

  Trích bài chủ:…”1.Tại sao bây giờ vẫn còn rất nhiều người, kể cả cán bộ đảng viên xin định cư nước ngoài?. Họ là dân thường hoặc cán bộ thường, không phải là người đi để tìm nơi an toàn trú ẩn với khối tài sản cướp được một cách bất chính. Họ thố lộ: Đi để tỵ nạn nhân quyền, tị nạn giáo dục, môi trường. Đi để tỵ nạn tương lai bất định. Đi để tìm an toàn cá nhân trước nạn bạo lực và tệ nạn xã hội gia tăng. Tuy không hoàn toàn giống như lý do vượt biên những năm sau 1975, nhưng nhìn chung, họ tuyệt vọng vì sự nghiệp Đổi mới chỉ làm được nửa vời và tình hình đất nước ngày càng tồi tệ, xuống cấp gần như về mọi mặt của đời sống xã hội!“.

  Tôi không biết “họ” có thố lộ (thật) như tác giả Tô Văn Trường nêu như ở trên hay không?

  Nếu có?

  …thì những “cán bộ đảng viên” có ý định bỏ cuộc, muốn xin định cư nước ngoài với lý do nêu trên thì chỉ là ngụy biện, vì rằng…

  Chính họ đã đổ bao mồ hôi xương máu để tạo ra “chế độ csvn” này, khiến dân tộc phải điêu đứng, đất nước nhiễu nhương như ngày hôm nay, thì chính họ phải gánh chiụ một phần trách nhiệm!

  Chế độ csvn cố tình làm sai, làm càn, gây nguy hiểm cho giang sơn và dân tộc, thì những cán bộ đảng viên tạo ra nó phải gánh chịu trách nhiệm, phải cùng nhau cải sửa hoặc phá bỏ nó để xây dựng một chế độ mới… Chỉ khi nào dân tình yên ả, lúc đó họ muốn đi đâu sinh sống thì tùy ý!

  Bây giờ họ không thể bỏ chạy như những kẻ trốn tránh trách nhiệm bất kể vì một lý do gì, để cho chế độ này tự tung tự tác, lộng quyền tham nhũng, tàn ác, gây hai cho đất nước và dân tộc!

  Trách nhiệm và lương tâm con người của những cán bộ, đảng viên này để đâu???

  • HUƠNG SEN said

   Tình trạng nhân sự cuả các bộ máy cầm quyền tại các nuớc hậu công sản hiện nay như Nga, Tàu, Viêt nam … đều cho thấy sự khũng hoảng to lớn về tâm lý.
   Lý tuởng đột ngột biến thành không tuởng khiến tín đồ cộng sãn ngoan đạo chao đảo, mất huớng , mất lòng tin và quay về sống cho bản thân mình ( Satre gọi tình trạng này là “replié sur soi-même”)

   Phục vụ cách mạng là phục vụ cho một lý tuởng , một ảo ảnh …Nay,lý tuởng , ảo ảnh đã sụp đổ , tan rã .Lòng tin vào ảo ảnh đó mất thì chĩ còn tin cái còn lại là mình , hạnh phúc cuả chính mình . Đây là lý do cắt nghiả tại sao tình trạng chao đảo này đã khiến một kẻ từ “nhà cách mạng ” đến biến hoá thành tay “bạt mạng ” chĩ trong nháy mắt . Nó cũng cắt nghiã luôn tình trạng trấn áp cuả chế độ cộng sãn để cuớp bóc chia chát công khai hàng ngày trên khắp đất nuớc Viêt nam hiện nay .

   • Bút Thép VN said

    Tôi nghĩ hơi khác, một số cán bộ đảng viên vỡ lẽ, lý tưởng và niềm tin của họ bị CSVN đánh cắp, nên họ đã “bạt mạng” rẽ hướng khác, giống như cảnh chợ chiều, họ vơ vét tài sản, của cải về cho mình để làm giàu.

    Những cán bộ đảng viên khác thì như bị thui chột, buông tay thúc thủ, không dám phản kháng, biết sai mà không dám há miệng lên tiếng, sợ bị trả thù, bị mất sổ hưu!

 4. Lương Tâm said

  Đã là con người, không ai sống mãi, do đó được sống cho ra sống là một điều cực kỳ hạnh phúc.

  Sau cơn bĩ cực sẽ tới hồi thái lai.

  Chúng ta, những người Việt của nửa đầu thế kỉ 21, đang phải sống trong những ngày tháng đau khổ? Sai!

  Chúng ta đang được sống trong không gian của hạnh phúc.

  Tại sao?

  Chúng ta đã tìm được con đường để đi và lý tưởng để sống: phế bỏ độc tài cộng sản và dựng xây nước nhà hùng cường.

  Thế hệ của chúng ta hôm nay sẽ có nhiều người trở thành anh hùng và được sử sách lưu danh. Đó là sự may mắn.

  Rõ ràng cộng sản là sai lầm, chúng ta sẽ tiễn họ vào quá khứ. Đó là một nhiệm vụ vinh quang.

  Thế giới đang chứng kiến tham vọng bành chướng của Trung cộng, nguy cơ xảy ra thế chiến 3 giờ đây được xác định rõ sẽ xuất phát từ Trung cộng. Do đó, một khi Việt cộng sụp đổ và kéo theo sự sụp đổ của Trung cộng thì chẳng phải chúng ta đã lập nên một kỳ tích hay sao?

  Chúng ta đại diện cho chính nghĩa nên sẽ được sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ, chúng ta sẽ có rất nhiều bạn bè. Đó không phải là thuận lợi để dân tộc ta cất cánh hay sao?

 5. hoa mai said

  bài viết […]

 6. Alibaba said

  bài viết lun[…]

  • Kẻ nào nghe được thì nghe, kẻ nào cứ chụp mũ phán bừa là ‘phản động’ mặc kệ họ. Chỉ có điều nhân dân như lão đây đã thức tỉnh k còn u mê mù quáng nữa.

  • nacdanh said

   Ong moi la phan dong

  • hòa bình said

   Ông Alibaba này quá cổ xưa ( Đúng là alibaba và 14 tên cướp). Nhân dân chúng tôi tin rằng: Những người như Ông Tô Văn Trường mà lãnh đạo đất nước thì tàu TQ sẽ không có cơ hội xuất hiện trên biển đông Việt nam. Mong alibaba có trách nhiệm khi kết luận : ” Đúng là lời lẽ của bọn phản động bán nước”.

   • Hoa Cải said

    16 tên trùm sò Ba Đình mới có thể bán được từng phần đất nước chứ ông Tô Văn Trường là dân thì con dấu đâu mà đóng mà bán nước. Đúng là lũ tàn dư cộng sản tố điêu.

 7. Quốc hội đứng trước bão biển- có thể làm niềm vui, có thể không phải là sự âu lo cho dân tộc đứng trước thách thức của vận mệnh.
  Không giống như Bắc Hàn đao to búa lớn, mồm to át lẽ phải, để dân sống trong nghèo khổ bệnh hoạn với cái vỏ bọc vũ khí nguyên tử. Không giống như cuba mọt ruỗng đến tận xương mới dám lật mình tìm cách thay đổi. Không giống như tàu cộng nhờ nội lực hơn 1 tỷ dân nuôi sống một đảng cực đoan và khát máu, nhờ có những biện pháp rất cứng rắn và vô nhân đạo để giữ vững chế độ…
  Viêt Nam được thừa hưởng một nền văn hóa phương đông ngàn năm khó phai, đến cả thế giới còn ngưỡng mộ. Việt Nam còn thừa hưởng vốn tri thức văn minh của nhân loại chính do những kẻ thực dân mang đến, thức tỉnh phần thiếu sót của nhân quyền trong chế độ phong kiến. Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng không mang nhiều mâu thuẫn dân tộc, chỉ có quyền lợi của người dân thường còn rất nhiều điều trái ngược với những người thống trị, (những người thống trị lại thường mượn áo của dân lao động để bày tỏ lập trường).
  Quốc hội đứng trước bão biển, nhưng sự thật là cơn bão học vấn, cơn bão tri thức, cơn bão thời đại, cơn bão của nhân quyền.
  Cơn bão này dù sớm, dù muộn sẽ nhấn chìm mọi áp chế bất công, vô nhân đạo. Những vị đại biểu quốc hội thức thời sẽ biết chiều hướng mà đại biểu cho dân tộc của mình vươn lên nắm giữ vận mệnh.
  Mong rằng Việt Nam ta xứng danh là nơi địa linh, nhân kiệt, biết tiến lùi, biết hiểu lòng dân.

 8. Ẩn danh said

  Quốc hội đứng trước bão biển- có thể làm niềm vui, có thể không phải là sự âu lo cho dân tộc đứng trước thách thức của vận mệnh.
  Không giống như Bắc Hàn đao to búa lớn, mồm to át lẽ phải, để dân sống trong nghèo khổ bệnh hoạn với cái vỏ bọc vũ khí nguyên tử. Không giống như cuba mọt ruỗng đến tận xương mới dám lật mình tìm cách thay đổi. Không giống như tàu cộng nhờ nội lực hơn 1 tỷ dân nuôi sống một đảng cực đoan và khát máu, nhờ có những biện pháp rất cứng rắn và vô nhân đạo để giữ vững chế độ…
  Viêt Nam được thừa hưởng một nền văn hóa phương đông ngàn năm khó phai, đến cả thế giới còn ngưỡng mộ. Việt Nam còn thừa hưởng vốn tri thức văn minh của nhân loại chính do những kẻ thực dân mang đến, thức tỉnh phần thiếu sót của nhân quyền trong chế độ phong kiến. Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng không mang nhiều mâu thuẫn dân tộc, chỉ có quyền lợi của người dân thường còn rất nhiều điều trái ngược với những người thống trị, (những người thống trị lại thường mượn áo của dân lao động để bày tỏ lập trường).
  Quốc hội đứng trước bão biển, nhưng sự thật là cơn bão học vấn, cơn bão tri thức, cơn bão thời đại, cơn bão của nhân quyền.
  Cơn bão này dù sớm, dù muộn sẽ nhấn chìm mọi áp chế bất công, vô nhân đạo. Những vị đại biểu quốc hội thức thời sẽ biết chiều hướng mà đại biểu cho dân tộc của mình vươn lên nắm giữ vận mệnh.
  Mong rằng Việt Nam ta xứng danh là nơi địa linh, nhân kiệt, biết tiến lùi, biết hiểu lòng dân.

 9. Thành Tựu Nổi Bật Tại Hội Nghị TW 7 said

  Tôi thấy Hội nghị 7 lần này có cái rất mới….”

  “ Tôi thấy kỳ họp này mấy cha đặt rất nặng vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Cả bài diễn văn tới một phần tư ông Trọng nói tới nào nước biển dâng, nào thay đổi thời tiết…”
  “ Đúng đúng, như vậy mới thấy thiên tài đảng ta, bao giờ cũng có tầm nhìn chiến lược, đi tắt đón đầu…”

  Vậy sao không đề cập gì đến biển đông, đến tình hình hàng đàn tầu Trung Quốc đang tràn vào lãnh hải nước ta?
  Ủa cái này đã có Phó thủ tướng sang thăm Đại Quốc thắt chặt tình hữu nghị anh em Bốn Tốt, Mười Sáu Chữ Vàng Rồi.
  Mà chẳng lo anh em nhường nhịn nhau mà

  • 1nxx said

   Bản chất của CNCS và của tất cả các đcs trong đó có “đảng ta” là bao giờ cũng tìm 1 kẻ thù vô hình để kích động nhân dân chĩa mũi dùi vào kẻ thù tưởng tượng đó.

   Thí dụ các bọn “âm mưu diễn biến hòa bình”, “bơ thừa canh cạnh”, “đế quốc dãy chết”, “tư bản thối nát”, “chống chính phủ”, “lật đổ chính quyền cách mạng” vân vân và vân vân.

   Nói mãi cũng nhàm dân đ…chịu tin nữa thì bây giờ “đảng ta” phải tìm ra 1 nguy hiểm mới để thuyết phục nhân dân tin rằng “biến đổi khí hậu” là mối nguy hiểm lớn nhất đối với họ chứ không phải là sự tồn tại phi lý của “đảng ta”.

 10. Vì người ta cần ánh mặt trời said

  Coi dân là thù họ sẽ sống với ain ?
  http://www.voatiengviet.com/content/coi-dan-la-thu-ho-se-song-voi-ai/1615212.html

 11. khôngtên said

  Kết quả Hội nghị TW 7 phản ánh rõ nét xu hướng tiến bộ của Đảng và nhân dân ta hiện nay, dứt khoát từ bỏ những gì xơ cứng, giáo điều, không phù hợp với thực tế để đưa đất nước đi lên.

  • 1nxx said

   Đảng ta chính là những gì xơ cứng, giáo điều, không phù hợp với thực tế nữa.
   Chỉ có 1 cách duy nhất là dứt khóat từ bỏ đảng ta thì đất nước mới phát triển và đi lên được.

 12. Vì người ta cần ánh mặt trời said

  Vì người ta cần ánh mặt trời
  (Trích bài của Bùi Tín phân tích thơ của Nguyễn Đắc Kiên)
  Bao thế hệ xiết rên trong gọng kìm nô lệ
  Chuyên chế dã man đục ruỗng chí con Người
  Cha tôi, ông tôi, bao thế hệ bị ngủ vùi
  Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế
  Không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn
  Lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị

  Khủng bố dã man reo rắc những kinh hoàng
  Biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”
  Mày phải sợ, mày ơi, mày phải sợ
  Sợ nữa đi, có sợ mãi được không
  Cốt tủy mục ruỗng rồi, trí óc cũng tối đen
  Mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”
  Bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ
  Lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau
  Còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau
  Sống cho xứng danh xứng con người trên mặt đất

  Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế
  Cũng chưa thấy ngày mai nào không thế
  Vì người ta cần ánh mặt trời
  Tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi !

  Nhà thơ kêu gọi mọi người hãy “tỉnh dậy, tỉnh dậy đi, lũ chúng ta ơi! Đừng sợ nữa!” Dù có phải vào tù cũng không sợ, lại càng hay, càng vinh dự, vì trong nhà tù Cộng sản lúc này bị kết tội “có âm mưu lật đổ” hay “gây rối trật tự trị an” toàn là những công dân lương thiện, thật lòng yêu nước thương dân , còn có tư cách công dân vượt trội xa cả 14 vị vua tập thể, những nhà trọc phú mới, những người thờ đôla và nhân dân tệ, coi nhà và đất cao hơn tổ quốc, coi tiền bạc quý hơn lương tâm con Người.

  Trong bài thơ “Bởi vì tôi khao khát Tự do”, anh viết:

  Nếu một ngày tôi phải vào tù
  Tôi muốn đựơc vào nhà tù Cộng sản
  Ở nơi đó tôi gặp những người ngay
  Ở nơi đó đồng loại tôi đang sống

  Nếu một ngày tôi phải vào tù
  Tôi muốn được vào nhà tù cộng sản
  Ở nơi đó giam giữ Tự Do
  Giam giữ những trái tim khao khát sống

  Nếu một ngày tôi phải vào tù
  Tôi muốn đựơc vào nhà tù cộng sản
  Ở nơi đó giam giữ những nhà thơ
  Giam giữ kẻ ngủ hoang để thức tỉnh muôn đồng bào vô thức

  Bắt nhà thơ giam vào trong ngục tối
  Là mở ra ngàn thiên thể tự do
  Bắt Tự Do giam vào trong ngục tối
  Là mở ra ngàn thơ tứ con Người

  Đọc những câu thơ gợi cảm của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, chúng ta liên tưởng ngay đến LS Cù Huy Hà Vũ, anh Trần Huỳnh Duy Thức, nhà báo Điếu Cày, cô Tạ Phong Tần, em Minh Hạnh, em Phương Uyên. Họ là những người đang ngẩng cao đầu trong nhà tù Cộng sản, được nhân dân ngưỡng mộ, cả thế giới bênh vực, trở thành nỗi ê chề của chính quyền CS.

  Cũng vì sự hấp dẫn của cái đẹp, cái cao quý trong tâm hồn nhà báo Nguyễn Đắc Kiên mà anh sinh viên Đỗ Cao Cường đã từ bỏ đảng CS như từ bỏ một kỷ niệm xót xa cay đắng, tự nguyện làm người em tinh thần của Nguyễn Đắc Kiên, để không còn biết sợ cường quyền thô bạo, gia nhập hàng ngũ “lũ chúng ta”. Ngay sau đó là cô Nguyễn Ngọc Diễm Phượng, một đảng viên dự bị, đã suy nghĩ kỹ và chào từ giã đảng CS để ký tên vào kiến nghị về sửa đổi hiến pháp, tố cáo kiểu cưỡng bách đảng viên và toàn dân phải cúi đầu phục tùng đảng, tuân theo đảng khi lãnh đạo đảng đã lầm đường lạc lối một cách rõ ràng rành mạch, không sao biện bạch nổi. Cô cũng nghe theo tâm huyết của nhà báo để gia nhập ngay “lũ chúng ta”.

 13. Sự thật về chế độ cộng sản Triều Tiên said

  Với tư cách người Việt Nam, chúng ta chú ý đến sự nghèo đói, độc tài, tàn bạo và nguy hiểm của Bắc Triều Tiên cũng như những sự cách biệt một trời một vực giữa hai miền Bắc và Nam của Triều Tiên không phải chỉ là một tò mò bình thường. Mà còn là một nhu cầu nhận thức: Những sự khác biệt ấy, tự bản chất, là những khác biệt thuộc về chế độ.

  Mà chế độ là một lựa chọn.Dĩ nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng được phép, trên thực tế, lựa chọn chế độ. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu sự lựa chọn ấy, trước hết, bằng nhận thức.

  • nacdanh said

   So sánh Bắc Triều Tiên và Nam Triều tiên là thực tiễn sống động về sự ưu việt của mô hình nào. Như ông Đặng Tiểu Bình bên Trung Quốc đã có câu nói nổi tiếng “Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý” bên cạnh câu nói nổi tiếng khác mà ai cũng biết là “Mèo đen, mèo trắng không quan trọng miễn là bắt được chuột”. Nhờ theo quan điểm của ông Đăng Tiểu Bình mà Trung Quốc phát triển vượt bậc như ngày nay.

   • Vượt bậc là chỉ so với VN thôi và bị những thứ hào nhoáng che đậy. Hãy nhìn cái giá phải trả kìa. Nào là bất công do khoảng cách giàu nghèo tăng cao (mà cái này là CNXH tối kị đấy vì họ luôn mở mồm nói là đem công bằng cho mọi người dân),nào là ô nhiễm môi trường bị hủy hoại (thủ đô Bắc Kinh bị chìm ngập trong khói bụi), v.v
    Đảng là văn minh nhân loại sao cái gì cũng phải bám đít Tàu thế? Tại sao k tự cường rằng VN mình cũng nhiều lần đánh thắng bọn đế quốc Tàu nên việc VN có thể sẽ phát triển hơn bọn Tàu chứ?

 14. nacdanh said

  Kết quả Hội nghị TW7 cho thấy cái gì phù hợp với thực tiễn, đúng quy luật sẽ chiến thắng và phát triển. Những gi giáo điều, bảo thủ, xơ cứng, hoang đường, trái quy luật sẽ bị lịch sử đào thải, âu cũng là điều dễ hiểu. Từ khi có loài người đến nay đều như vây, ai không hiểu quy luật này hoắc cố tình không hiểu thì sớm muôn cũng sẽ thất bại.

  • giabao trinh said

   Tất nhiên là sẽ luôn có những sai lầm thiếu sót những việc làm vẫn còn chưa tốt những vấn đề quan trọng nhất là ta có biết nhận ra những lỗi lầm đó những thiếu sót đấy rồi sửa chữa lỗi lầm khác phục những khuyết điểm những thiếu sót. Đảng và nhà nước ta đã biết nhìn nhận những việc chưa tốt những thiếu sót để sửa chữa làm cho tốt hơn hoàn thiện hơn vậy thì tại sao ta lại không ủng hộ giúp đỡ Đảng và nhà nước ta chứ.

 15. Sáng Sủa said

  Kết quả HN TW7 cho thấy ông Trọng và phe thân Tàu yếu thế hẳn, mất uy tín trầm trọng và đang lụi tàn và việc bám vào mớ lý luận thiếu thực tiễn mà ông Trọng rêu rao là sai lầm, tai hại. Do đó, kỳ họp QH sắp tới, thế nào cũng sẽ có nhiều tiếng nói mạnh mẽ hơn đấu tranh cho lẽ phải, cho nhân dân, đất nước.

  HN TW7 cho thấy ngay cả BCH TW cũng muốn hạ bệ ông Trọng cùng với mớ lý luận thiếu thực tiễn này của ông ấy.

  Ông Trọng và ĐCS của ông ấy (không phải đảng của đ/c X, cũng không phải của đ/c CTN 4S) theo chủ thuyết duy vật mà khi giải quyết vấn đề thực tiễn thì lại hoàn toàn duy tâm, duy ý chí. CN Mác dạy rằng : Tồn tại xã hội quyết định Ý thức xã hội. Vậy mà ông Trọng không hề dựa vào thực tiễn mà sửa đổi Hiến pháp, sửa đổi đường lối, trái lại, ổng và đảng CS của ông lại bắt thực tiễn (vốn rất ương ngạnh) đi theo cái lý sự cùn của mình.
  Thế thì ông Trọng và dảng của ông có đáng tồn tại không?
  Theo qui luật biện chứng thì rõ ràng không và chắc chắn là không !

  Các GS, TS lý luận của ông Trọng đều là loại giấy !

 16. nhadan said

  Bài viết quá hay, phản ánh đúng thực trạng đất nước hiện nay. Cám ơn tác giả.

 17. Năm Darwin said

  Đại biểu Quốc hội nhà nước CHXHCNVN, dưới sự lãnh đạo của đảng CS:

  Trước mặt là vách núi sừng sững. Sau lưng là bão biển dử dội. Nhìn quanh chỉ có mình và mình, không thấy Mỵ Châu đâu để trút tội. Thương phận bù nhìn, tiếc miếng đĩnh chung, bèn than:

  “Bắt phanh trần phải phanh trần,
  cho may-ô mới được phần may-ô”

  • aibuonvicau said

   Một lời lẽ câu nói […]

   • Năm Darwin said

    Tui đang làm những việc có lợi cho đất nước đó. Đất nước hiện nay chỉ có phá đi rồi xây lai chứ còn làm được gì nữa để tốt hơn? Xây lại cho đời sau không còn phải chịu đựng những điều mà bác đang phải chịu hàng ngày.

 18. Nguyễn Văn Quan Tâm said

  Nếu như chúc mùng năm mới quý tỵ của CTN Trương Tấn Sang không có lấy một từ “đảng”, thì diễn văn bế mạc hội nghị TW 7 dài dòng của TBT Nguyễn Phú Trọng cũng không có một cụm từ nào về “CNXH”. Điều đó đã phản ánh có sự “tỉnh” của các vị bảo thủ nặng vì quyền lợi chức tước to, cho dù muộn mằn vẫn hơn không! Trung ương đảng cũng nên có lời cám ơn lực lượng phản biện XH giúp cho họ tiến bộ dần,giúp dân giải khát được sự thật, giúp nước tránh được tư duy và hành động chủ quan một chiều để lao xuống dốc không phanh hết vụ này đến vụ khác tày đình về con người và kinh tế XH , chứ đừng coi đó là lực lượng thù địch , biểu tình, chống phá người thi hành công vụ như hồi CCRĐ!

 19. Năm ngoái ngay sau hội nghị 6 TW 3D ở nhà tiếp điện chúc tụng mừng thắng lợi,4S vô sài gòn tiếp xúc bạn cũ tìm lời an ủi,ngài tổng bí đi giải hạn nghe nói lão thầy mo cao tay phán rằng phàm thiên hạ lắm tai ương thiên nhiên lắm tai họa là do vua thất đức không hợp đạo trời nên bị trừng phạt bởi thế nên năm ni ngài đưa khí hậu môi trường vào điểm huyệt nghị quyết của đảng ngài

 20. nhan ai said

  Dân chủ thì cũng phải Dân chủ trong phạm vi pháp luật chứ làm gì có cái thứ Dân chủ chung chung,phi Pháp luật được.Thử hỏi nếu không mạnh tay xử lý những kẻ bạo loạn tuyên truyền trái phép cái chúng gọi là nhân quyền được???
  Mục đích của chúng không phải vì “Nhân quyền” mà thực chất là lợi dụng vấn đề này nhằm kích động lòng dân,bôi nhọ danh dự của Đảng và uy tín của nhà nước ta nên chắc chắn cần phải nghiêm khắc trừng trị làm gương.
  Việc thành lập Đảng ta là một tiến trình lịch sử tất yếu
  Trong lịch sử đấu tranh trên toàn thế giới nói chung và dân tộc ta nói chung nếu không có Đảng thì sẽ đi về đâu,lịch sử đã chứng minh kết quả của các cuộc đấu tranh đều thất bại.vì sao???
  Vì thiếu đi một lý luận chính trị hoàn chỉnh,một đội tiên phong dẫn đầu mà đó không thể là tổ chức nào có thể hoàn thành nhiệm vụ mới nào khác hoàn thành tốt nhiệm vụ này ngoài Đảng Cộng Sản được.
  Trong thời đại đổi mới hiện nay,Đảng luôn xứng đáng là một lá cờ đầu cho nhân dân ta,vạch đường chỉ lối soi sáng con đường tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội của dân tộc ta.
  Nói cho cùng Đảng là từ nhân dân mà ra,do nhân dân xây dựng lên,vì nhân dân mà phục vụ,lợi ích của Đảng gắn liền với nhân dân,sức mạnh của Đảng là sức mạnh của đoàn kết quần chúng.
  Chứ không thể lấy vài cái tồn tại mà quy cho đó là do cả Đảng ta như các ông được?
  Lấy cái bộ phận làm cái toàn thể liệu có hơi nông cạn thiếu suy nghĩ không???
  Đề nghị các ông cần tự xem xét lại bản thân trước khi nói ra những lời lẽ vô bổ này…???

  • M H said

   lịch sử cho thấy Hồ Chí Minh duới tên Thầu Chín đang ở Thai Lan làm việ duớc quyền cuả Hillaire Noulens, đ/v Quốc tế Ba Cộng sản.Măm 1929, ông Hồ nhận đuợc lệnh cuả Comintern đi Hồng Kông sát nhập ba tổ chức CS VN thành lập môt đãng CS Viêt duy nhất vào đầu tháng ba năm 1930 với tên Đãng CS Việt nam.Bộ tham mưu Cominter không đồng ý tên đãng nên ra lệnh đặ tên là ” Đãng Cộng sản Đông Duơng” đồng thời ra lệnh nối kết với các tổ chúc CS Kampuchia và Lào vào. (Wikipedia)
   Nghị Quyết cuả ĐH Pắc Bó năm 1941 do HCM triêu tập, xác định tình hình cần giả vờ liên minh với các đảng phái khác(như Việ Quốc, Việt Cách..)để thanh toán, giả vờ giải tán đãng CSĐD và biế thành Hội Nghiên Cứu MácLê. Năm 1951,sau khi đuợc Mao dẫn sang ra mắt Stalin về,HCM cho lệnh tái lập đãng CS duới tên đãng” Lao Động Việt nam”. Đến khi chiếm xong miền Nam , tất cã những ai truớc kia chối bỏ mình là CS như bà Bình , như Nguyễn Khắc Viện nay đều ra mặt tự nhận mình là công sãn và Lê Duẫn công bố : Đãng CSVN đánh đế quốc Mỹ là đánh cho Liên sô và Trung Quốc.

   Kết luận: Dù thay đổi danh hiệu nhiều lần , dù tư xưng là “giãi phóngcho dân tộc VN”, đãng CSVN cũng không thể nào phủ nhận đuợc mình là sãn phẫm cua Quốc Tế Ba CS Liên Sô và phục vụ cho phong trào Cộng sãn Quốc tế.

   ( Dù CSQuốc tế đã tan rã, nhưng BCT/CSVN tàn dư kéo nhau chạy sang Thành Đô đầu quân . Điều này đã chứng tỏ
   đất nuớc VN rơi vào tình trạng vô chính phủ không tuơng lai và nhân dân VN đãng sống chung với một băng đãng trộm cuớp hàng ngày .

   ,

   • Nguyễn Hai Chiều said

    Singapo, Thái Lan,Hàn Quốc, Nhật họ có cần đảng và CNXH kiểu này không? Đảng CS Liên Xô sụp đổ có làm yếu nước Nga không?VN đang đứng ở vị trí nước nhược tiểu hay cường quốc về mất nhiều biển đảo nhất thế giới? ĐCSTQ chạnh choẹ biên giới với các nước, nhận Hồng Công về vẫn giữ nguyên chế độ chính trị liệu có xấu hổ với Mỹ không? VN có xấu hổ với Đài Loan -chỉ bằng một tỉnh của nước mình mà ngang ngửa chủ quyền với TQ không? Đảng với dân là một, “Đảng gắn liền với nhân dân” để tranh quyền, tranh lợi, tham nhũng suy thoái, để dân kém đảng về quyền lợi chính trị, dẫn đến quyền lợi kinh tế, luôn gây mất công bằng XH thì” là một” ở chỗ nào?, gắn bó mật thiết để tiếp tục mỵ dân hay lừa phỉnh ?

  • khach said

   @nhan ai

   PHAP LUAT LA CUA BON DOC TAI LAM RA DE DAN AP NHAN DAN.
   DAN CHU LA XOA BO DOC TAI DOC DANG:
   XOA BO DIEU 4 TRONG HP 1992 !
   (BON CS CHOP BU KHONG CON LA CS, CHUNG DA LA BON TU BAN DO)

  • CCB said

   Cái lý sự cùn của dư luận viên “Nhan ai” không ai ngửi được nữa đâu. Chả có ai bây giờ nghĩ dân chủ với pháp luật là hai cái đối chọi nhau cả. Nước Mỹ, nước Đức, nước Anh… sở dĩ có dân chủ là vì pháp luật họ nghiêm minh, chặt chẽ. Còn Việt Nam, luật lệ làm sao có lợi cho Đảng. Còn cái gì buộc phải ghi trong luật cho ra vẻ dân chủ thì Đảng đạp lên một cách trắng trợn và tàn bạo (ví dụ những cảnh bắt người, kết tội bừa bãi, vu cáo bừa bãi).
   Cứ tạm cho trong quá khứ Đảng thành công thì không có nghĩa Đảng được quyền thống trị. Ai nắm quyền là do dân bầu (và phế truất), đấy là nguyên tắc tối thiểu của xã hội dân chủ. Mặt khác, nếu đã kể công thì phải kể tội. Cái tội kìm hãm đất nước trong vòng nghèo đói, bất bình đẳng, người dân không có những quyền tối thiểu làm người. Quá khứ có công không thể thay cho hiện tại đầy tội lỗi và đang đẩy cả dân tộc vào chỗ cùng đường, tăm tối.

  • Thanh Nguyễn said

   Không có đảng CS VN, chắc chắn VN hiện tại không phải là CHXHCN VN và nhân dân VN, không khổ như bây giờ. Sáng đâu không thấy, thấy tối om om và vạch đường vào chổ chết không.

   • Vìai cậubuồn said

    Nếu không có Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam thì liệu đất nước ta có được cuộc sống hòa bình ổn định như hiện nay không có giành được độc lập hòa bình giữ vững chủ quyền của dân tộc ta hay không. Bác ” Thanh Nguyễn ” nói mà không hề suy nghĩ lời mình nói ak bác có biết là cha ông ta đã đổ biết bao xương máu mới có được cuộc sống hòa bình không? Bác không những không biết trân trọng nó mà lại dùng những lời lẽ để nói xấu chính cha ông mình ak?

  • Nễ Hành said

   Mặt đảng đen nhẹm như cái đít nồi quân dụng rồi ông ơi! Chính đảng bây giờ đang bôi đen dân tộc này.

  • Hà hà mồm miệng múa may gớm nhỉ?
   1/ Dân chủ trong pháp luật nhưng dân quan thì được làm những điều trái đạo đức pháp luật như cướp đất của dân (vụ Tiên Lãng), làm sai (vinashine) chỉ bị tù nhẹ toàn án treo. Dân có ăn cắp con gà thì tù nhiều năm? Dân chủ và pháp luật đây ư? Đó là luật giang hồ, kẻ mạnh là kẻ chiến thắng nó chẳng khác gì luật của băng đảng thảo khấu cả. Một quốc gia mà luật lệ như thế có xứng là ‘đỉnh cao trí tuệ’ k?
   2/ “Mục đích của chúng không phải vì “Nhân quyền” mà thực chất là lợi dụng vấn đề này nhằm kích động lòng dân,bôi nhọ danh dự của Đảng và uy tín của nhà nước ta nên chắc chắn cần phải nghiêm khắc trừng trị làm gương”.
   Hà hà điều này ông nói có phần đúng đó. Cần phải đưa ra những thối nát của bọn các ông để thức tỉnh quyền làm người của mỗi người dân VN. Tuy nhiên đó không pải là bôi nhọ vì nếu gọi là bôi nhọ thì phải là bịa đặt, ở đây người ta nói có sách, mách có chứng nên k thể gọi là bôi nhọ được. Còn uy tín ư? các người làm gì có uy tín, chỉ là sử dụng bạo lực, nhà tù đối với dân bắt dân phải phục tùng để hòng lấy uy tín thôi. Ngay câu của ông cũng đã phơi bày rồi ‘trừng trị làm gương’ để lấy uy tín của ‘nhà nước ta’. Đó là độc tài, là phát xít mà độc tài phát xít trong thế kỷ 21 này k tồn tại được lâu đâu, hãy nhìn tên độc tài Gaddafi phải lạy xin tha mạng khi trốn dưới ống cống mà làm gương nhé.
   3/ “Việc thành lập Đảng ta là một tiến trình lịch sử tất yếu
   Trong lịch sử đấu tranh trên toàn thế giới nói chung và dân tộc ta nói chung nếu không có Đảng thì sẽ đi về đâu,lịch sử đã chứng minh kết quả của các cuộc đấu tranh đều thất bại.vì sao??? ”
   -Ông làm gì có dữ liệu để nói rằng k có đảng dân tộc sẽ đi về đâu? Vì lịch sử các ông chỉ có 1 đảng csvn cầm quyền, có tự do lập đảng đâu mà dám nói rằng chỉ có đảng ông mới làm được? Ví dụ nếu có 4 đảng cùng đánh đuổi thực dân, xây dựng đất nước mà chỉ có đcs vn làm được thì ông mới mở mồm nói đó là tiến trình lịch sử chứ? Độc quyền mà dám nói là chỉ có đảng là văn minh nhân loại như các ông là cả vú lấp miệng, nói bừa, nói láo.
   4/ Hãy nhìn kết quả của hội nghị TW7 của các ông vừa kết thúc thì sẽ thấy hồi cáo chung cho chủ nghĩa giáo điều đcs vn sắp đến hồi kết. Ngay cả các ủy viên còn k còn tin, nghe vào Tổng bí thư nữa thì vai trò của đảng k còn gi nữa. Cái còn lại chỉ là để mượn danh đảng, núp bóng đảng thôi. Và sự sụp đổ của đcs vn mới đúng và phù hợp với tiến trình lịch sử chung của loài người văn minh thế giới.

  • ngụy biện đi kèm với ba phải. tôi thì tin ngài không biết ngụy biện, nhưng chính là một thằng ba phải. chỉ biết ăn theo, nói leo và chết đầu tiên. Nhìn vào sự thật, nói bằng sự thật vào nếu có bảo vệ đảng của ông cũng phải bằng sự thật, như vậy mới có thể dạo chơi nghênh ngang nơi đầu sóng ngọn gió. Đảng nào mà chả xây dựng từ những người dân tâm huyết với lý tưởng, nhưng đảng độc tài, độc tôn, chỉ có thể sống với bản thân đảng và các đảng viên của mình, không cho các đảng khác được tự do thì làm sao cái đảng của ông sống được trong bạt ngàn đa số?
   Xuất thân từ nhân dân, hiện tại là quý tộc. Đảng cộng sản giờ đây không còn vương lại cái gì đại diên cho dân tộc Việt Nam, chỉ còn đại diện cho một đám quý tộc tìm cách tiêu tiền của dân mà không bị kiện.
   Đảng cộng sản thời Hồ Chí Minh vốn dùng cái hào quang chiến thắng của dân tộc để phủ cho bản thân, nay đã dùng hết cả vốn lẫn lãi, lại bị âm nặng nề vì ăn chặn quyền của lợi của nhân dân.
   Đảng cộng sản có thể là tốt đẹp, nhưng cái tên Cộng Sản đã trở thành nỗi khiếp sợ trong tiềm thức người dân Việt Nam.

  • Lemnhem said

   Ngây ngô!!!!!!!!

  • Biển Đông said

   nhan ai nói[…]

 21. MỘT BẠN ĐỌC said

  KHÔNG BỎ GHẾ LÀ KHÔNG MUỐN BỎ TỘI ÁC
  Bác Bùi Tín vưà nhận xét: ” Đãng và nhà nuớc này sẽ không từ bỏ thống trị vì họ đã đi quá xa trong việc cuớp bóc…”
  Nói đúng hơn, họ không dám từ bỏ vì sợ đuơng đầu với hệ thống luật pháp phổ quát đang rình rập các phạm tội . Kéo dài bộ máy thống trị có nghiã họ chồng chất thêm tội ác mà Nghị Quyết 1481/2006
  “Cong sản là Tội Ác chống nhân loại.” cuả Hội Đồng Châu Âu đang dành cho những nuớc cộng sãn hay giả vời CS .
  Ngoài những tội phạm trấn áp bằng bạo lực có hệ thống lên các công dân về mặt aí quốc và nhân quyền , tổ chức tiêu diệt các động vật quí hiếm đang tiệt chũng , hiện nay, Đảng và Nhà nuớc VN đang công khai buôn nguờ i.
  Mời xem : http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=166158&zoneid=431

 22. tuoi tre said

  Chẳng có gì mà phải đứng trước bảo biển cả. Số lượng người đóng góp ý kiến và dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là rất lớn. Điều này chứng tỏ người dân đang tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Những luận điệu của những kẻ bán nước này chỉ muốn xuyên tạc những thành quả đạt được của Đảng. Mọi thứ đang vẫn diễn ra một cách ổn định Đảng vẫn đang duy trì được điều này. Chúng ta hãy tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

  • HÀ HUY said

   ” Số lượng người đóng góp ý kiến vào dự thảo HP 92 là rất lớn ” như Tỉnh Bình Dương của anh cựu chủ Tịt Triết chẳng hạn , đến hơn 40 triệu lượt ý kiến cơ mà , nếu tính cả nước có khi đến hơn 1 tỷ ý kiến chứ chẳng chơi . Người dân đang tin vào sự lãnh đạo của đảng đây , khổ đến mấy , nhục mất nước đến mấy , nhục vì chính quyền trà đạp người dân đến mấy thì người dân vẫn tin vào sự lãnh đạo của đảng đây . Vài năm nữa , giặc nội xâm gặm hết tài sản quốc gia thì dân vẫn tin vào đảng đây . Chống tham nhũng đã được chuyển sang cho đảng chỉ đạo và đang chống rất mạnh đây , dân cứ tin đảng đây . Bọn dư luận viên quá hài hước . ( Thành quả lớn nhất đạt đượccủa đảng CS là đã làm cho khoảng trên hai triệu người Việt ở hai đầu chiến tuyến mất mạng , là đưa nền kinh tế Việt Nam sau gần 40 năm từ 1975 lạc hậu và khoảng cách càng xa so với nhiều nước không CS như Thái land , Hàn , Sinh , Malai , Phi-Nhật Tân ,… . Nhân dân Việt luôn hô ĐCS VN quang vinh muôn năm , muôn năm và muôn năm . Ối trời ơi , muôn năm .

  • He he, như số lượng người đóng góp ý kiến vào dự thảo là rất lớn? Như cái phường của già này bà tổ trưởng đến ném cho quyển Dư thảo kèm thêm câu “chỉ cần viết là đồng ý hay k thôi” rồi sau bà lẩm bẩm “tự dưng bày đặt trò này làm gì cho tốn tiền nhỉ”

  • Mai Mom said

   Tôi cũng không …]

  • Lemnhem said

   “tuoi tre” chắc là tưới tre đúng là đái vào gốc tre cho nên ngây ngô quá

 23. Tam Nguyen said

  mình có nhận định như thế này. những gì mình biết về thời gian kết thuc nhận những đóng góp về dự thảo sửa đổi hiến pháp đến hết tháng 9 năm nay. và hội nghị TW 7 họp trong tháng 5 này đã bàn và kết luận về vấn đề sửa đổi hiến pháp. ầy cũng không logic nhỉ? ở hội nghị TW lớn bao quát nhữn vấn đề của xã hội như vậy việc đe, ra bàn vấn đề sửa đổi hiến pháp thì có gì không đúng, không phù hợp chứ. bàn thì có những đánh giá thống kết kết luận sơ bộ phải không nhỉ? không như vậy người ta lại bảo là nói xuông, không có căn cứ. vấn đề này có gì mà băn khoăn mà phải đem ra bàn nữa chứ

 24. Lương Tâm said

  Cái chết của cộng sản Việt Nam là không thể tránh khỏi.

  Tại sao?

  Nó đã tắc tị về lý luận nên không những không giải quyết những vấn đề cấp bách mà còn làm trầm trọng thêm bệnh tình.

  Nó đã mắc phải chứng ung thư di căn giai đoạn cuối nhưng vẫn tự sướng là đang rất khỏe, nó chấp nhận sự tự sát nên tiếp tục lối sống sa đọa.

  Cuộc cách mạng dân quyền của dân tộc Việt chắn chắn thắng lợi.

  Tại sao?

  Lực lượng của cuộc cách mạng phát triển thần kỳ.

  Cuộc cách mạng bước vào giai đoạn chín mùi.

  Cuộc cách mạng đang hội tụ được cả ba yếu tố: thiên thời – địa lợi – nhân hòa.

  Ai sẽ là thủ lĩnh của cuộc cách mạng vẻ vang này?

  Là các còm sĩ? Sai!

  Lý luận một khi được nhân dân thấm nhuần sẽ tạo nên sức mạnh vô biên nhưng nó không thể thay thế cho hành động. Muốn bọn ngoan cố đầu hàng không chỉ dùng lời nói mà phải sử dụng hành động.

  Từ thực tiễn mới sinh ra thủ lĩnh. Chúng ta – các còm sĩ – chỉ là quân sư.

  Thủ lĩnh phải:

  Công bố với nhân dân cả nước và trên thế giới về mục tiêu và mục đích của cuộc cách mạng.

  Thực hiện những hành động cụ thể tạo tiếng vang (công bố tên, tội trạng của những kẻ đáng phải trừng trị, cho lực lượng tiêu diệt bọn chúng, lấy tài sản của bọn chúng chia cho dân nghèo và phát triển lực lượng)

  Tiêu diệt bọn ác ôn và phế bỏ lũ cộng sản độc tài chỉ là mục tiêu khởi đầu, đích đến của cuộc cách mạng là thiết lập vững chắc:

  1/ Thể chế chính trị đa đảng.

  2/ Nhà nước tam quyền phân lập.

  3/ Tự do báo chí.

  Tất cả những người tham gia cách mạng được tổ quốc ghi ơn, khen thưởng nhưng muốn tham gia bộ máy nhà nước phải thông qua tranh cử công khai.

  Dẹp cộng sản, diệt tham quan
  Thu hồi lãnh thổ, giang san phú cường.

  • Hoa Cải said

   Đồng ý với bác còm sĩ cái rụp! Nhân dân ta đã sai khi đền nợ nước dưới trướng cộng sản. Cho nên dân ta vẫn còn nợ nước. Dân còn nợ nước thì nước chưa sáng. Nước chưa sáng vì hàng triệu hồn oan còn chìm trong ngục tối. Ngày nay, dân ta cần phải đồng lòng hy sinh đền nợ nước bằng một phần nào đó của sự hy sinh vô lối trong những cuộc chiến vừa qua để tẩy rửa sạch độc tài cộng sản. Không có hy sinh đền nợ nước thì dân ta còn nợ mãi không thôi.

  • trí said

   năm nay ĐẢNG đã 83 tuổi rồi về hưu được rồi,về hưu cho dân nhờ.
   sức yếu mà cố làm coi chừng chết đó.

   • Như cái thôn của lão thì 83 tuổi đã là thượng thọ rồi. Đảng nên từ chức về dưỡng, còn hơn là cứ tham lam để con cháu đổ sâm duy trì quyền lực, làm ác quá đến lúc dân nổi dậy lại van xin tha mạng như tên Gaddafi ấy thì thật nhục nhã cho thân già lú lẫn.

  • MH said

   NGÔ NHÂN DỤNG :”Ngày 30/4 nghĩ về tương lai”

   http://nguoivietblog.com/video/?p=1522

  • tiểu yêu yêu said

   Nếu có bão biển […]

   • “Xin thưa rằng thứ nhất đất nước Việt Nam không cần thiết phải đa nguyên đa đảng như các nước TBCN bởi vì điều đó chỉ mang lại tranh chấp, bất ổn về chính trị-xã hội”
    Hôm nọ bọn bồi bút VTV có đưa tin về bầu cử tại Malaysia có thấy lộn xộn, bất ổn gì đâu? Như ở Mỹ, Anh, Singapore, v.v cũng thế có thấy bất ổn do đa đảng đâu?
    Sao dám mở mồm nói là đa đảng sẽ bất ổn? trẻ nít mà dám dọa cả cụ già như lão à?

   • Lemnhem said

    Nói lấy được, thật ngu xuẩn!!!

  • hoang Vincy said

   Xin khẳng …]

 25. Đối với kẻ bịp bợm như cs vn trả lời sao nổi những câu hỏi trên

 26. nhan ai said

  Đứng trước cơn bão này,thì tất cả Đảng,Nhà nước và nhân dân ta phải cùng nhau chung tay giải quyết chứ không thể như ý kiến của bác Tô Văn Trường thế này được.
  Một số ý kiến bác đưa ra có một số y đúng,tuy nhiên chưa đến mức nghiêm trọng như vậy.Hỏi trong thế giới này có cái gì là hoàn hảo được không ạ???
  Cái quan trọng là phải biết khắc phục,loại bỏ dần những cái không tốt,những cái chưa phù hợp và phát triển những nhân tố đúng đắn.
  Và Đảng và nhà nước ta đã và đang có những chủ trương giải quyết những vấn đề này rất tốt và hiệu quả.Như chú trọng đào tạo đội ngũ Đảng viên có năng lực,có bản lĩnh chính trị,tư tưởng vững vàng…Chú trọng đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.Đảng và nhà nước ta luôn lấy dân làm gốc,chú trọng nâng cao đời sống cho nhân dân,công tác an sinh xã hội được bảo đảm,…
  Đảng ta là một tổ chức chính trị có nguồn từ đội ngũ công nhân và nông dân lao động mà ra.Vì vậy lợi ích của Đảng luôn đi liền với lợi ích của nhân dân…
  Nước ta đang vững vàng từng bước tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội tuy có gặp trở ngại trên con đường trông gai và đầy thử thách này nhưng đây là một con đường vĩ đại và vinh quang trong quá trình phát triển của loài người nói chung và dân tộc Việt Nam ta nói riêng.
  Mặc dù vẫn còn đó một số trở ngại nhỏ,trên con đường này như bác Tô Văn Trường nói như đội ngũ Đảng viên còn hạn chế,công tác chính trị còn chưa thực sự tốt,tuy nhiên vai trò lãnh đạo của Đảng ta là không thể phủ nhận được.Đảng xứng đáng là ngọn cờ đầu cho nhân dân ta.
  Vẫn còn đó những cơn bão,những khó khăn như bác Tô Văn Trường nói.
  Những với sự đồng lòng của Đảng và nhân dân ta với sự chèo lái của Đảng ta thì chắc chắn vượt qua và hoàn thành xuất sắc được.
  Không có con đường nào trải đầy thảm đỏ nhưng phía cuối con đường này là một xã hội tươi đẹp mà tất cả chúng ta hướng tới.Vì vậy,trong lúc này tất cả chúng ta không được vì những khó khăn trước mắt mà quay lưng lại với Đảng ta,chúng ta phaỉ chung sức đồng lòng và quan trọng là phải tuyệt đối chung thành với Đảng Cộng Sản quang vinh.Đảng sẽ chèo lái chúng ta vượt qua những cơn bão này….

  • khach said

   CHXhCN VN: VET BA’O BAO !

  • Thuongdanviet said

   Chính đảng, nhà nước(đã trở nên thối nát) làm ra cơn bão này,thì làm thế nào để “chắc chắn vượt qua và hoàn thành xuất sắc” được?, khi mà LỖI HỆ THỐNG đã là bản chất.
   Đảng đã quay lưng lại với Nhân đân thì tại sao ông lại đòi hỏi “mọi người”-Nhân dân, đừng quay lưng lại với “đảng ta”!. Lại “đảng ta”?. Đảng của các ông – lũ mọt nước, chứ làm sao ông có quyền thay mặt chúng tôi- những người dân; để gọi là “đảng ta” được?!!!.

   • trí said

    mới hôm trước đây công an còn đàn áp những người dã ngoại nhân quyền một cách dã man vậy mà còn nói dân chủ gấp ngàn lần tư bản,nói một đường làm một nẻo ai mà tin cho được,mấy ông nói ĐẢNG ta là chỉ nói được với con-cháu mấy ông mà thôi.

  • Gold "9999" said

   “Nhan ai” này viết quá ngu hay ngây thơ khi cho rằng đảng cọng cho dân “chung tay” -cho dù là để chống tàu, diệt tham?đảng ôm cứng tất cả chỉ để thể hiện cái sự lãnh đạo nhưng không bao giờ lãnh đạn, cho dù tội ác, ăn tiền ngập ngụa, làm nhục quốc thể ..dưới sự lãnh đạo toàn diện của đoảng. Dân đã quá rõ, đảng cũng không nghi ngờ – vậy bây giờ mị dân bằng cách kêu gọi “chung tay”? Dân đen đã quá sợ..cho xin 2 chữ “bằng an”.

  • Một bầy thằng ngọng... said

   Tội nghiệp, viết ngọng lứu ngọng lô nghe sao nổi. Về học lại tiểu học đi.

   Nhưng mà qua thông cảm cho chú. Lãnh đạo của chú cũng chỉ là tên hoạn lợn nên không thể đòi hỏi hơn được.

  • “Mặc dù vẫn còn đó một số trở ngại nhỏ,trên con đường này như bác Tô Văn Trường nói như đội ngũ Đảng viên còn hạn chế,công tác chính trị còn chưa thực sự tốt,tuy nhiên vai trò lãnh đạo của Đảng ta là không thể phủ nhận được.Đảng xứng đáng là ngọn cờ đầu cho nhân dân ta.”
   Già này đã đồng ý cho đảng lãnh đạo, là ngọn cờ đầu cho già này đâu mà dám tự xưng thế?
   Lão đâu có đồng ý, nói như thế chỉ là quân cướp giật thôi

  • Cả Nước Xuống Hố hết said

   […] cứ gào lên là nào là “nước ta đang vững vàng từng bước tiến lên CNXH”, nào là “sự chèo lái của Đảng ta”..Đảng của đứa nào thì đứa đấy đi mà lèo lái, dân cần cơm có thịt và có việc làm chứ ko đi nuôi mấy thằng tuyên giáo già mồm…mịa cứ đà này thì có mà tiến đến đưa Cả Nước Xuống Hố ấy chứ..

 27. […] phản hồi http://anhbasam04.wordpress.com/2013/05/11/tin-thu-bay-11-5-2013/   BÀI VIẾT MỚI QUỐC HỘI ĐỨNG TRƯỚC “BÃO BIỂN”! Đôi điều về minh triết Các Mác hay những nghịch lý “cộng sản”   Tin thứ […]

 28. Hồ Thơm said

  Trong lúc đất nước chao đảo,hiểm hoạ trở thành một sao nhỏ trên lá cờ tàu cọng gần như không tránh khỏi.Hệ luỵ này từ đâu,có lẽ người Việt nào có trăn trở hiện tình đất nước đều thấy đều biết.Ông TVT,tại sao vẫn chưa biết.Mọi cố gắng trông chờ vào thức tỉnh của một lũ bầy đàn chỉ chỉ chết cái đất nước này.

 29. […] TS Tô Văn Trường: QUỐC HỘI ĐỨNG TRƯỚC “BÃO BIỂN”! (Ba Sàm). – VĂN HÓA CƠ BẢN VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI (Bùi Văn […]

 30. Dân đất Việt said

  “Rất nhiều cán bộ, kể cả ở cấp cao, cả tâm và tầm đều thấp”. – Lộ bí mật quốc gia rồi!
  Một thực tế phũ phàng không thể không công nhận: Chỉ có mấy người thiểu năng trí tuệ mới coi TQ là bạn vàng.

 31. KHỎE RE said

  Vì Đảng lãnh đạo toàn diện xã hội, nên không cần đến Quốc Hội – Chính Phủ và chính quyền các cấp, như vậy đỡ được một tầng nấc trung gian, mất công bầu cử tốn kém, như vậy:
  1. Bộ Chính Trị hoạt động như Chính Phủ.
  2. BCH TƯ Đảng hoạt động như Quốc Hội.
  3. Đảng bộ các cấp hoạt động như chính quyền các cấp.
  KHỎE RE!

  • Hồ Thơm said

   Tg rất tâm huyết vì đã thấy ra vấn đề,nhưng có vấn đề -tác giả vẫn mù mờ đó là cuốc hội.Xin lỗi ông TVT,cuốc hội trên 90% là đảng viên vậy quộc hội mà ông kỳ vọng là vì dân hay nó là đảng hội.Mà là đảng hội thì góp ý của ông là vô ích.

  • trí said

   lấy tiền thuế cũa dân bỏ vào túi KHỎE RE!

 32. Cuốc hội hè ! said

  viêt như bác.Tô văn Trưởng thế này, thì “rõ ràng là suy thoái chứ còn gì nữa…” Hiểu ý bác khi chọn cơ quan “đảng cử dân bầu” cho đứng trước bão biển, nhưng chắc bác cũng hiểu rằng, cái hội Cuốc được lập ra cứ 5 năm 1 lần, do cơ chế đảng trị, nên nó chỉ là nơi “đảng chỉ tay, hội cuốc dơ tay”…nếu lần sau, bác còn muốn “khai thông cuốc hội trí”, thì kính đề nghị bác hãy viết gưi toàn thê công dân VN, trong đó có 1 nhóm nhỏ đang được cơ cấu vào hội Cuốc, mà bác gửi vào mùa hè nghe bác, vì Cuốc kêu mùa hè, bác a!
  bác có theo dõi gì cái cảng nước sâu Lạch Huyền, sau ngày khởi công, nó bì bõm ra sao, và cái DA kênh quan Chánh Bồ ở Trà vinh và Cần thơ, nó đắp chiếu rách tử hơn 2 năm nay, có còn hy vọng thoi thóp không, hay chết hẳn rổi, và lý do báo tử là do hết tiên trái phiếu CP, chứ không phải là do QĐ bo ngoài tai mọi sự can gián của tri thức : DA đổ tiền ra sông, ra biển !

 33. LY said

  Khi những người cầm quyền Cọng sản đọc bài nầy không biết nó có giống như những người bịnh phải uống thang thuốc đắng. Người ta bảo thuốc đắng thì đả tật nghĩa là rất có thể uống thang thuốc đắng sẽ hết bịnh. Nhưng đối với con bịnh cọng sản là con bịnh đã trở thành kinh niên nghĩa là không có thuốc nào chữa cho hết bịnh dù là thần dược. Người cọng sản muốn hết bịnh kinh niên nầy thì chỉ còn nước chết quách đi và đầu thai làm kiếp người khác thì sẽ không còn cái bịnh kinh niên nầy bám theo nữa, khi đó đất nước VN mới có thể khá lên được.

 34. Hoang Anh said

  “Một ông vua chỉ có thể giàu có, vinh quang và hùng mạnh nếu thần dân của ông sung túc, mạnh mẽ và được coi trọng. Không ông vua nào có thể giàu có,vinh hiển, hay an toàn, nếu thần dân của ông ta nghèo hèn hoặc đáng khinh” [“The riches, power, and honour of a monarch arise only from the riches, strength, and reputation of his subjects. For no king can be rich, nor glorious, nor secure, whose subjects are either poor or contemptible.”—THOMAS HOBBES, “LEVIATHAN”–]

 35. Người sông Tiền said

  Thực trạng KT, XH, ANQP… VN hiện nay xuống cấp quá ê chề. Còn chần chờ gì nữa, toàn dân hãy đứng lên xóa bỏ chế độ này.

 36. khách quan said

  QUỐC HỘI ĐỨNG TRƯỚC “BÃO BIỂN”! Bình chân như vại ?

  Đã có Đảng lo.Đảng là ai?

  Đảng là Ông “Biển đông không có gì mới lo”?

  Lại có Ông X nổi tiếng… theo Đảng 51 năm, Đảng phân công nhiệm vụ nào cũng làm..lo?

  Lại có ông Hói chứng khoán bể thì lừa dân mua chứng khoán, máu đầu tư tàu cao tốc…lo?

  Lại có Ông nhiều sâu quá thì chết cái đất nước này .. không bắt được sâu lo?

  Đại biểu QUỐC HỘI thì không phải Đảng à? là Đảng viên cả đấy, nhưng chúng tôi là người lính???

 37. Dâm Dương Hoắc said

  Cử tri Tô Văn Trường yêu cầu Quốc hội phải vì Dân , vì Nước mà làm việc , nhưng có đến 90% đại biểu Quốc hội là đảng viên đảng cộng sản thì Quốc hội này là của đảng , làm sao ông yêu cầu họ được ?

 38. […] Tô Văn Trường, theo Basamnews […]

 39. […] TS Tô Văn Trường: QUỐC HỘI ĐỨNG TRƯỚC “BÃO BIỂN”! (Ba Sàm). – VĂN HÓA CƠ BẢN VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI (Bùi Văn Bồng). Mời xem lại […]

 40. Van An said

  PHẢI CẢNH GIÁC

  Một đời đảng, mấy đời người
  Nối nhau đánh giặc, mấy thời chiến tranh
  Hết giặc ngoài lại giặc trong
  Sao mà lắm giặc, mãi không yên bình

  Mấy mươi năm nắm quyền hành
  Vẫn nhiều thế lực rập rình bao vây
  Có thằng đã tếch sang tây
  Thằng leo lên chín tầng mây mới lòi
  Có thằng cha cộng sản nòi
  Đời con sao bỗng nảy nòi “Việt gian”
  Có thằng ăn học chăm ngoan
  Học về dở giọng kêu than nhân quyền
  Xuống đường một lũ “khùng điên”
  Đả đảo Trung quốc anh em ‘bạn vàng’
  Trung quốc dẫu lấn biển rừng
  Đã có đảng quyết, dân tình chi lo
  Lại đám dân quê ‘đầu bò’…
  Đua nhau vượt cấp dở trò kiện ai
  “Con kiến đòi kiện củ khoai”
  Đất nhà nước quản, đúng sai miễn bàn

  Thương thay nòi giống Việt nam
  Chẳng phân biệt được Việt gian, Việt thường
  Thế lực thù địch bốn phương
  Kích nhau xem đảng như phường lưu manh
  Chúng trà trộn lẫn nhân dân
  Nên phải cảnh giác với dân mọi miền

  Van An

 41. Dân Việt said

  Thật rồi hơi. Chúng nó bây giờ chỉ cố vơ vét, chúng ta ngu ngồi đó nhìn chúng vơ vét không dám hành động chỉ giỏi nói suông. Sau này con cháu chúng ta sẽ nói sao đây

 42. trí said

  QH cũng không thể tin cậy đươc.dân oan bị mất đất có thấy ông dân biểu nao đâu.

 43. chú ý bổ xung
  Ai có vòng hoa, giấy tiền vàng mã phải đến kí gởi toa hành lí trước. Vì có thế đây là chuyến tàu đi bắc cuối cùng tiển đưa dảng cs về nơi an nghĩ ngàn ngàn thu.
  Vé có giới hạn ưu tiên cho đảng viên

 44. hôi nghi "điên đầu" said

  Ngày xưa Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu tập Hội nghị Diên Hồng. khi được hỏi “hòa hay đánh”, các bô lão đồng thanh hô “ đánh đánh đánh”

  Này nay đảng trưởng triệu tập Hội nghị ba đình khi “bị hỏi” về giặt tàu, thì lão hô “chờ chờ chờ”.

  Ông hồ nằm kế bên vội lên tiếng “đã bán, đã bán, đã bán “.
  Gần 200 bọ lao nhao “không biết không biết, không biết”

  Dân ở ngoài hô “đã đảo, đã đảo, đã đảo” tự do, tự do, tự do
  Côn an hô “con ket, con ket, con kẹt”

  Bá thanh hô “hốt hốt hốt”
  Thiện nhân “đi lạy, đi lạy, đi lạy”

  Tổng đàn hô “ hảo lớ, hảo lớ hảo lớ”
  Ngoan, ngoan, ngoan

 45. LT said

  Hết biển rồi làm sao có bão ???

 46. reovetw said

  Có lẽ chẳng còn con đường nào khác . Bạo lực cách mạng là giải pháp cuối cùng nhưng phải làm thôi.

 47. Bầy Hầy said

  -Không thấy “chim báo bão” không có nghĩa là sẽ không có bão biển!
  Cám ơn bác TVT đã có những nhận xét xác đáng. Đừng ỷ lại ta có tàu to mà xem thường bão biển. Một khi “bão nổi lên rồi”, nó sẽ nhấn chìm tất cả.

  Tuy nhiên, Bác TVT lại ngộ nhận một điều. QH đâu phải là “cơ quan quyền lực cao nhất” để bác gửi gắm tâm sự?

 48. quần chúng said

  Bác cứ hỏi Đảng gọi ai là thù địch. Xin trả lời hộ Đảng. Tất cả những ai không muốn Đảng cầm quyền nữa đều là thế lực thù địch (của Đảng chứ không phải của nhân dân, đất nước-chỗ này Đảng rất mập mờ đánh đồng Đảng với dân tộc nha!).
  Điều đáng mừng là thế lực thù địch ngày càng lộ rõ ra chính là nhân dân! Thế lực thù địch ngày càng lớn mạnh theo sự đàn áp của Đảng và sự đồi bại của Đảng.
  Đảng ám chỉ nhân dân là thù địch thì hiển nhiên kẻ thù của nhân dân là Đảng? Còn tranh cãi chi cho mệt!
  Có người cho rằng đây là một nghịch lý nhưng cứ nhìn vào bản chất của Đảng và các thành viên lãnh đạo nó hiện nay thì thấy có lý.

  Đảng ta vốn rất Vinh Quang
  Giờ đây Đảng đã chuyển sang: Kẻ thù?

 49. latufa said

  Bên Thua Cuộc

  Bên thua  cuộc này chẳng phải ta?
  Thì còn ai nửa ở đâu ra?
  Quê hương tan nát dân đồ thán
  Và đảng bạo quyền phá quốc gia.

  Bên thua cuộc này, chính là anh!
  Người dân Miền Bắc vốn chân thành
  Bị loài Cộng sản như ma quỷ
  Phỉnh gạt xua vào lửa chiến tranh.

  Bên thua cuộc này, chính là tôi!
  Người dân Miền Nam vốn thảnh thơi
  Tự do dân chủ và no ấm
  Không biết, còn mơ cuộc đổi đời.

  Bên thua cuộc này, là chúng ta!
  Người dân Nước Việt vốn hiền hoà
  Nhà tan, cửa mất, đời u tối
  Dân chủ, nhân quyền, chuyện đã qua.

  Bên thua cuộc này, là dân tộc!
  Con cùng một mẹ lại tương tranh
  Triệu người gục chết trong vô ích
  Triệu kẻ bỏ mình dưới biển xanh.

  Bên thua cuộc này, là quê hương!
  Mất từ hải đảo đến biên cương
  Cao nguyên bô xít hoen rừng núi
  Châu thổ giặc tràn đến Bình dương.

  Bên thua cuộc này, là tổ quốc!
  Khí hùng sông núi đã tiêu hao
  Sức lực giống nòi gần cạn kiệt
  Mồi ngon cho đại Hán triều Mao.

  Thua cuộc nhưng không hề chiến bại
  Lời nguyền Như Nguyệt hãy còn soi:
  “Sông núi Nước Nam dân Nam ở
  Cộng sẽ tan tành chết sạch toi.”

  Phan Huy MPH

 50. Độc quyền lãnh đạo sẽ dẫn đến “độc quyền chân lý, áp đặt tư duy, quy kết tùy tiện” vì không có bất cứ sự kiểm soát nào, do đó sẽ suy thoái tuyệt đối và tự sụp đổ! Đó là quy luật tiến hóa vậy!
  (nguy cơ hiện nay đã đến hồi chung cuộc: Toàn bộ lãnh đạo từ TƯ đến địa phương toàn thành phần CƠ HỘI – CHẠY CHỨC QUYỀN vì độc quyền tổ chức nhân sự trong tay một vài người không có kiểm soát, nhân sự không cần cạnh tranh tài năng, chỉ cần biết mua chuộc vfa hội lộ là được chức. Đất nước suy vong là hiển nhiên)

 51. Trinh Van said

  Khi nguyên tắc “đảng lãnh đạo toàn diện, triệt để” còn ngự trị, khi không có bầu cử tự do, minh bạch thì làm sao có thể có những đại diện ưu tú, xứng đáng của dân ở quốc hội được? Cho nên tôi không ngạc nhiên khi các ông bà nghị ở VN chỉ có mỗi quyền “gật” mà thôi. Giả thử như có vị đại biểu nào đó xót xa với tình cảnh dân đen, bức xúc với nhân tình thế thái, phát biểu hăng hái quá, thì họ sẽ bị loại ngay trong lần bầu cử sau vì những lý do trời ơi đất hỡi. Dù rằng có đến nhiều triệu góp ý sửa đổi hiến pháp nhưng có vẻ như nguyên tắc “vũ như cẩn” vẫn đang ngự trị. Vậy là hết thuốc chữa rồi, trừ phi khi dân đoàn kết vùng lên một lần nữa.

 52. HÀ HUY said

  Hôm nay em còm nhẹ nhàng , tranh luận nhẹ với các dư luận viên của ĐCS đang ăn lương do tiền thuế đóng góp của dân một vài điểm về tư cách đại biểu Quốc hội VN như sau : Thủ tục , trình tự , hiệp thương của mặt trận ( do ĐCS chỉ đạo ) trong việc các ứng viên tự ứng cử hay do tổ chức nhà nước hiệp thương là đúng ” Thủ tục VN hiện hành ” . Tư cách nhiều đại biểu đã được thẩm định là trong sáng , vì dân , vì nước , có trình độ phù hợp ,… Nhưng cái mất dân chủ ở chỗ : Do đảng lãnh đạo nên có nhiều ứng viên độc lập có tài thực sự , có đạo đức thật nhưng do ” tài cao” nên không được cấp trên ” do tài kém” đó kỵ do vậy sớm bị loại . Cũng do nạn chạy chức , chạy quyền phổ biến hiện nay , nên lọt lưới nhiều ông bà nghị đểu , chẳng hạn : Nhà giáo ưu tú , ủy viên tỉnh đảng bộ , giám đốc sở GD-ĐT Tỉnh Thái Bình Mạc Kim Tôn năm nào . Bản thân đã bị vợ bắt nhiều lần do quan hệ bất chính . Đương chức giám đốc sở nhưng ăn , nhận tiền đút lót quá nhiều ( có nhiều đơn tố lên tỉnh ủy ) , nhưng năm đó thì trúng cử đại biểu QH tỉnh Thái Bình , rồi sau đó bị bắt do trai gái , thất thoát , tham nhũng ,… . Hoặc mới đây , một giám đốc sở GD-ĐT ở một tỉnh miền trung du ( Vietnamnet đưa tin 11/5) đưa gái trẻ vào nhà nghỉ , bị bắt quả tang ,… hay như Nghị Phước , một ông nghị đã thẩm tra tư cách đại biểu rồi mà đương chức còn phát ngôn nhố nhăng như bọn chợ đen vậy , còn nhiều nữa . Đại biểu ưu tú Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Sinh Hùng còn lẩn tránh yêu cấu tiếp xúc cử tri Hà Nội ,… Sự việc rõ như ban ngày mà đám dư luận viên còn bao biện một câu xanh rờn : Đã là đại biểu QH thì tư cách , tài năng thế nào thì dân mới bầu vào QH . Hãy xem ngay trên vietnamnet , tờ báo chính luận của nhà nước xem trong một tháng có bao nhiêu đại biểu , lãnh đạo sở ngành nhúng tràm do tư cách sáng ngời . Cơ chế bầu cử ở VN , không bao giờ tìm được người tài lãnh đạo đất nước . Người có tài thật thì họ cũng không hợp tác vì cơ chế ” Đảng lãnh đạo , nhà nước làm chủ , còn người dân thì làm nô lệ như hiện nay ” .

  • trí said

   bác HÀ HUY nói đúng lắm,ở chế độ ĐẢNG trị này những người có đức-tài không tài nào mà leo lên vị trí cao được,bởi vì họ không giúp gì được cho ĐẢNG cả,người có tài-đức thì họ đặt lợi ích dân tộc-đât nước lên trên hết.vì lẽ đó cho nên họ đi ngược lại lợi ích cũa ĐẢNGcũng như phe nhóm lợi ich ĐẢNG,cho nên họ dễ bị trù dập.

   • chivas review said

    bác nói thế […]

    • Hoa Cải said

     Bạn sinh viên phấn đấu vào đảng CS gặp khó khăn trước tiên vì bạn không thuộc dòng giống thái tử đảng và đại loại như thế, chứ như Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Minh Triết, Nông Quốc Tuấn, Tô Linh Hương con của các Tấn Dũng, Đức Mạnh, Huy Rứa thì chỉ ngủ một đêm sáng ra là có thẻ đảng CS liền. Bạn nói phải “tham gia các phong trào tích cực, nhiệt tình mới được xem xét…”. Thì phải vậy chứ, bởi “các phong trào” đó là nhằm mục đích bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, chứ bạn chỉ đâu ra qua “các phong trào” đó mà trở thành người tài phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước? Có chút nhận thức sơ khai vài ý trong cái còm mà bạn đã lủng củng, thì tài chừng nào mới có cho việc lớn?

 53. Cục Đất said

  Bài viết rất hay. Góp ý với bác:
  1. Tại sao bây giờ đang có (thay cho vẫn còn) rất nhiều người, kể cả cán bộ đảng viên xin định cư nước ngoài?
  2. Bác không nên nói quốc hội, bác thừa biết là quốc hội VN không là gì cả . Theo tôi, cứ nói với dân là tốt hơn.
  Chẳng hạn, sửa:
  Quốc hội nên từ những nan đề nêu trên, phóng tầm mắt xem nhân loại họ đang làm gì để chiếu vào con người, góc phố, con đường ổ gà của Việt Nam mà hoạch định chính sách, xây dựng luật pháp và suy ngẫm về mô hình phát triển đất nước.
  Thành:
  Mỗi người dân cần nhận thức quyền lực của mình, yêu cầu giới lãnh đạo…..

 54. Lương Dũng Hà said

  Mấy chú an ninh – cảnh sát mạng, in bài này ra đưa cho anh Quang, Anh lâm, anh Ngọ đọc nhé, còn mấy tay trợ lý cho lão trọng Lú, đọc bài này rồi xác định con đường mà “chuồn” nghen !!!

 55. […] Tô Văn Trường, theo Basamnews […]

 56. […] TS Tô Văn Trường: QUỐC HỘI ĐỨNG TRƯỚC “BÃO BIỂN”! (Ba Sàm). – VĂN HÓA CƠ BẢN VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI (Bùi Văn Bồng). Mời xem lại […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: