BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1766. Đôi điều về minh triết Các Mác hay những nghịch lý “cộng sản”

Posted by adminbasam trên 10/05/2013

Boxitvn.net

Nguyễn Khắc Mai *

1

Hegel nói: Những gì tồn tại đều có tính hợp lý, hay trong tồn tại đều có tính hợp lý của chúng. Cái gọi là chủ nghĩa “cộng sản” có gì là hợp lý? Chúng tôi cho rằng những tư tưởng của Mác và Ăng ghen mà tiệm cận được với chân thiên mỹ đều là những giá trị văn hóa,  trong đó có một số giá trị mà chúng tôi gọi là “giá trị minh triết”.

Trong một bài viết về giá trị minh triết của Đông Kinh Nghĩa Thục chúng tôi thử đưa ra cách hiểu Minh triết như sau: “Minh triết là những tư tưởng và rộng hơn là những giá trị văn hóa có tính khái quát và phổ quát, ý nghĩa rộng,  trường tồn,  có thể đem ứng dụng cho nhiều hệ thống.  Chúng đạt tới tính chấtcủa những gíá trị xã hội và nhân sinh phổ quát. Minh triết tham gia vào đời sống xã hội giống như chất tủy của một sinh vật, ta gọi đó là cốt tủy, là tinh túy của một hệ thống xã hội. Khi nghiên cứu những giá trị minh triết C. Mác, ta sẽ để dàng nhận ra những nghịch lý của nhận thức và hành động của quá trình vận dụng những tư tưởng  của Mác.

Trước khi đi vào một số vấn đề cụ thể, tôi xin kể hai chuyện có liên quan ít nhiều tới vấn đề này.

Chuyện thứ nhất.  Vào năm 1948 lũ chúng tôi 5 tên Việt minh nhí, tôi,  thằng Thanh nay đang ở Sài gòn, thằng Quế nay đang vừa là người Việt vừa là người Mỹ, thằng Nghị đã hi sinh ở chiến khu Dương Hòa,  thằng Điền sau này từng là Chủ tịch Hội Sinh viên giải phóng đã hi sinh ở Củ Chi. Vào một chiều đã chạng vạng, chúng tôi gặp nhau ở ngã tư Âm Hồn Huế, sau khi bàn những hành động của nhóm,  tự nhiên thằng Điền nêu ra một câu hỏi: Bây giờ chúng mình theo Việt Minh hay theo ‘cộng sản”. Cải nhau một hồi,  tôi đưa ra ý kiến. Cộng sản là gì chúng mình không biết. Nhưng Việt Minh đánh Tây giành độc lập ta theo. Cho đến bây giờ những người uyên bác nhất nước ta cũng không thể nói cho rành rọt thế nào là chủ nghĩa cộng sản, huống chi là công nông. Có lần vào năm 1988 tôi được mời tới gặp một vị lãnh đạo của Ban tổ chức TƯ, tôi đã thưa giá trị lớn nhất của đảng là giành độc lập dân tộc, phải cố gắng giữ lấy giá trị này. Còn cái gọi là giá trị XHCN thì đang bị tranh chấp. Mà trong tay chủ nghĩa tư bản là cây kiếm thật, còn trong tay ta là cây kiếm ảo ta tưởng tượng là có kiếm,  thế thì ai thua là cái chắc . Bây giờ thì cả giá trị dân tộc yêu nước cũng đang bị thách đố, cũng đang đánh mất.

Vào  năm Bính Ngọ, tôi có viết một bài đăng trên Tuổi trẻ Tp HCM nhan đề: Tâm hồn gặp gỡ, kể chuyện Mã Khắc Tư (C. Mác) cởi con ngựa hồng rũ Ân Cách Tư (Ăngghen) cùng đi  đến thăm khu những linh hồn Việt, gặp Phan Huy Chú. Hai ông càng đi càng thấy bóng đổ dài trước mặt, vì càng đi về phương Đông mặt trời càng chếch về Tây. Trần Hữu Pháp, một nhà nghiên cứu Hán Nôm bảo với tôi,  phương Đông,  kinh Dịch gọi là u phương nơi tăm tối vì mặt trời đã đi khỏi. Nhiều năm tôi vẫn tự nhủ tại sao chủ nghĩa Mác không thể thực hiện được ở phương Tây, nó chỉ vào được Nga,  rồi Trung Hoa,  Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cu Ba… Có cái gì gọi là hợp lý ở đây? Anh Nguyễn Khắc Viện có lần bảo tôi là do Khổng giáo. Còn Hồ Chí Minh cũng có lần nói xã hội phương Đông rất thuận cho chủ nghĩa Mác! Lý giải vấn đề này cũng thú vị đấy. Thật ra những nước phương Đông này không thực hành tư tưởng minh triết của Mác mà là một thứ chủ nghĩa cộng sản đã chệch hướng theo lăng kính mugich Nga, Tàu, Việt lạc hậu. Đến một lúc nào đó, lúc trà dư tửu hậu sẽ trở lại vấn đề này.

Người ta nghiệm ra rằng một thực thể chứa trong bản thân nó quá nhiều nghịch lý nó không thể tồn tại như là chính nó. Hoặc nó biến thành quái dị, dị dạng, đầy khuyết tật…, hoặc tan rã hũy hoại.

Thử tìm hiểu xem có những nghịch lý nào đã tồn tại trong thực tế với chủ nghĩa “cộng sản”.

Thường khi một thực thể ra đời mà tiên thiên bất túc,  nghĩa là cái cơ địa của nó không hoàn chỉnh, nghịch lý chứa đầy trong bản thân nó. Rồi cái hậu thiên của nó càng đầy rẫy những nghịch lý. Những nghịch lý thường được phát hiện bởi nhận thức, có khi là do một trực cảm minh triết. Như trường hợp cụ Nguyễn Hữu Cầu, một yếu nhân của Đông Kinh Nghĩa Thục, ngay sau khi Việt Minh cướp được chính quyền, cụ đã nói, nền độc lập này vừa giành lại được, ta phải biết bảo vệ bằng những hoạt động tinh thần. Nhưng cụ cũng nhận xét, ngày nay,  chúng ta quá Tây, quá Tàu, là những kẻ giáo điều ba rọi, lại còn là đám XHCN cậy quyền! Phần lớn các trường hợp phải qua thực tiễn, đối chiếu, so sánh lý thuyết, thực tế, đặc biệt là chiêm nghiệm từ những thất bại. Vừa rồi tôi đọc  được một câu,  nói là của Khổng tử: Có ba cách học được “minh triết”. Thứ nhất từ thần hứng (trực cảm, tâm linh) cách này linh diệu. Thứ hai, học nhờ thầy (bắt chước) cách dễ nhất. Thứ ba qua trải nghiệm, cách đau đớn nhất (By three methods we may learn wisdom: First, by reflection, which is noblest; second, by imitation, which is easiest; and third by experience, which is the bitterest).

1- Nghịch lý thứ nhất: Cái gọi là giá trị minh triết đầu tiên của C. Mác là sự thừa nhận không có chủ nghĩa cộng sản. Hai ông nhiều lần khẳng định điều này (xem Ăngghen trả lời phỏng vấn của K. Heinzen, cũng như bài tựa tác phẩm Cuộc đấu tranh giai cấp ở Pháp). Trong bài tựa này Ăng ghen viết: “Phương pháp đấu tranh năm 1848 nay đã lỗi thời về mọi mặt, chẳng có mục tiêu lớn chủ nghĩa cộng sản gì cả. Đó chỉ là một mệnh đề được người khai sáng chủ nghĩa Mác đề xuất lúc trẻ nhưng vứt bỏ nó trong cuối đời”. Trong bài trả lời phỏng vấn K.  Heinzen, Ăngghen nói, chúng tôi không coi CNCS là lý tưởng, bởi lý tưởng là từ ý chí chủ quan, nó chỉ là phong trào hành động thực tiễn, những người CS phải lấy thực tế văn minh của những dân tộc hiện đại làm tiền đề cho chính sách của mình (nôm na là hãy học những bài học văn minh của thế giới mà hành động!). Ông còn cẩn thận chỉ ra rằng thực tế văn minh chứ không phải thực tế lạc hậu, mà phải là của những dân tộc hiện đại chứ không phải của những dân tộc trung bình. Với quan niệm như thế hai ông cũng đã khẳng định không có cách mạng,  mà chỉ có tiến hóa mà thôi. Tiến hóa đó mới thật  là  giá trị minh triết của hai ông.

Thế mà ngay cả tên gọi, chúng ta cũng dịch không chính xác. Trong thuật ngữ Kommunismus không có cái gì là “sản” cả. Nó chỉ có hai từ tố, cộng đồng và chủ nghĩa (commune và ismus). Người Nhật đã dịch là cộng sản rồi Trung Hoa bắt chước và truyền sang Việt Nam. Năm 1988 tôi đã thưa với một vị lãnh đạo BTCTW rằng tên đảng đã dịch sai nên đính chính. Từ ấy phải được hiểu là chủ nghĩa cộng đồng (CNCĐ). Anh Việt Phương còn kể, trước đó vào những năm 60, 70, các anh ấy đã nói với ông Nguyễn Duy Trinh rằng tên đảng dịch sai, trong Tuyên ngôn 1848, có hai phạm trù là cá nhân và cộng đồng.  Bọn mình nói vui là nên đặt tên là chủ nghĩa cá cộng.

Tiện thể cũng xin nói qua về cái gọi là chính danh. Khổng tử nói, danh bất chính,  ngôn bất thuận,  sự bất thành, lễ nhạc bất hưng, hình phạt bất trúng, dân vô sở thố thủ túc.  Câu ấy đã khẳng định tầm quan trọng của chính danh, đến nỗi nếu danh không chính nó sẽ dẫn theo sự rối loạn hệ thống, khiến cho “lời nói không thuận, việc chẳng thành, lễ nhạc (văn hóa đạo đức) không chấn hưng được, luật pháp không còn đúng phép, rốt cuộc dân chúng không biết chỗ nào mà đặt chân tay (sống còn và hành động) (Luận ngữ,  thiên Tử Lộ). Sách Lã Thị Xuân Thu,  còn bình luận gay gắt hơn: ”Danh chính thì trị, danh mất thì loạn. Kẻ làm cho mất danh, là kẻ nói,  chủ trương quá mức. Nói, chủ trương quá mức, tức là biến cái có thể, cái cho phép thành cái không có thể, không cho phép. Cho nên cái phải,  biến thành cái không phải, biến cái đúng thành cái không đúng, nên cái sai thành cái không sai… Phàm mọi sự loạn là do hình danh, chế danh không đúng vậy” (xem Chính danh, Từ điển Triết học Trung Quốc, NXB CTQG 2009). Cái tâm thức nào khiến cho cả Trung và Việt đều say mê cái “sản”? Nghiên cứu điều này cũng thú vị và có ích. Thư thả rồi cũng phải làm. Thực ra danh và thực phải đi liền với nhau. Xác định sai cái danh cũng tức là đã làm chệch đi cái thực,  khiến cho đúng sai lẫn lộn! Như trên đã nói, thật ra CNCS không thể có đất sống như một “doctrine” [học thuyết] ở  Nhật và Nam Hàn. Vì hai nơi này họ đã siêu vào văn minh hậu tư bản chủ nghĩa.

Cũng nên liên hệ một chút cái quan niệm của Lão Tử trong Đạo Đức Kinh. “Đạo khả Đạo phi thường Đạo. Danh khả Danh phi thường Danh”.  Có thể hiểu như sau: Cái Đạo đúng như nó thì không phải là cái Đạo như  thường thấy. Cái Danh (sự vật) đúng như nó thì không như cái ta vẫn thường thấy. Cái gọi là CNCS ta thường thấy thì không phải là chính nó. Cái gọi là CNCS là sự hình dung của Mác và Ăng ghen, mà ta thì không phải là hai ông ấy. Hơn nữa cái mà hai ông gọi bằng cái tên như thế thì chính hai ông đã “vứt bỏ “rồi.  Huống nữa ta lại chấp nhận cái đã bị dịch sai. Bây giờ thì không còn là một ly, một dặm nữa.

 2. Nghịch lý thứ hai: Phát triển tự do cá nhân.

Nhiều người cho rằng giải phóng cá nhân là một hòn đá tảng của lý thuyết Các Mác, với câu nói nổi tiếng trong Tuyên ngôn cộng sản: Thay cho những cộng đồng kiểu cũ là cộng đồng kiểu mới, trong đó  phát triển tự do cá nhân là tiền đề của phát triển tự do toàn xã hội.  Liệu có thể suy luận rằng tâm thức nông dân lạc hậu của những xã hội Nga,  Tàu, Việt… đã dị ứng với sự phát triển cá nhân? Chỉ tính từ 1917 đến nay không có bất kỳ một đảng cộng sản cầm quyền nào dù là Nga, Tàu hay Việt đã làm theo chủ thuyết của Mác. Mọi quyền tự do cá nhân của con người,  cũng như của công dân đều bị cắt xén gọt rũa cho vừa với chiếc giày chật hẹp của chế độ toàn trị.

Đi đôi với tự do cá nhân là vấn đề Dân Chủ (dân trị hay dân quyền). Mác  khẳng định Dân chủ là câu đố đã được giải đáp của mọi thể chế nhà nước. Nghĩa là mọi hình thức nhà nước xứng danh là nhà nước thì phải dân chủ. Ở nước ta Hồ Chí Minh cũng nói được rằng, nước ta là nước dân chủ, vì dân là chủ. Vào năm 1967 trước lúc mất hơn một năm tại Hà Tây,  HCM từng nói, phải làm cho dân dùng được quyền dân chủ, hưởng được quyền dân chủ. Dân chủ thật ra là một sáng tạo của nhân loại trong thời hiện đại với nhiều hình thức đã tồn tại hợp lý tại nhiều nước văn minh và hiện đại. Nhưng các đồ đệ của Mác dù ở Nga,  Tàu hay Việt đều dị ứng và tránh né nó. Nói gì đến việc thực hành tư tưởng của Mác! Dân chủ, dân quyền là những thách đố của những hệ thống cực quyền, toàn trị, dù là nhà nước hay là trong xã hội dân sự. Xã hội ta luôn trăn trở một câu hỏi, tại sao những hình thức dân chủ mà nhân loại đã sáng tạo ra trong hàng trăm năm qua dân ta cũng không dùng được,  hưởng được? Tại sao những hệ thống cầm quyền VN không trở thành lực lượng mở đường cho dân chủ tiến lên, như trong câu hát đầy hứng khởi vào những ngày tháng Tám năm xưa, tiến lên nền dân chủ cộng hòa! Cũng có một nghịch lý là tại miền Nam VN trong thể chế VNCH nhiều quyền dân chủ đã được tồn tại dù còn chút ít chật hẹp.

Bàn về dân chủ,  không thể không nói về dân chủ trong đảng. Lênin đã tạo ra một chế độ chuyên quyền trong đảng khi thủ tiêu phái gọi là mensevich. Chế độ xô viết toàn trị được Xtalin hoàn chỉnh ngày càng chặt chẽ, được áp dụng ráo riết ở Nga,  Tàu,  Việt, những người đối lập bị đàn áp,  thủ tiêu.  VN cũng đã thực hiện rất nghiêm chỉnh. Trong đảng quyền dân chủ của đảng viên bị thu hẹp lại thành cái mà HCM gọi là quyền phục tùng chân lý, mà chân lý bị hiểu là ý kiến của lãnh đạo! Trong cái chính đề mà HCM đưa ra Quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý, còn có cái phản đề. Thế nhưng người ta lại cố tình quên đi ý nghĩa của phản đề.  Có quyền tự do phục tùng chân lý cũng có nghĩa là người ta có quyền không phục tùng ngụy lý! Nghịch lý này càng nổi bật lên khi ta nhớ lại một câu nói ngậm ngùi, mà là như một dự báo rất sớm của Ăng ghen  rằng: “Cuối cùng cũng phải làm sao để mọi người chấm dứt kiểu cư xử với các quan chức của đảng – những người đầy tớ của mình – luôn luôn bằng sự tế nhị đặc biệt, và thay cho sự phê bình, lại ngoan ngoản vâng lời họ, như những kẻ quan liêu không bao giờ mắc sai lầm”(Ăng ghen: Những ngày hội các dân tộc ở Luân đôn. Chúng tôi đã vạch trần). Vì sao trong những hệ thống tự xưng tiên phong mở đường cho xã hội mới lại ứng xử theo những thể chế đã thoái hóa, lạc hậu cần thay đổi, bác bỏ? Lênin từng nói phải có 70 ông Mác may ra mới giải quyết được những lý thuyết và thực tiễn để xây dựng xã hội mới.  Nhưng một Mác mà còn không nhận thức nỗi,  nói gì đến 70 ông.

Nói dân chủ của đảng cộng sản,  phải đề cập đến vấn đề tư tưởng đa nguyên chính trị, (đa đảng). Trong tuyên ngôn “CS”, Mac và Ăng ghen khẳng định: Những người “CS” phải biết đoàn kết và hợp tác với các đảng dân tộc, dân chủ. Giờ đây khi người ta phê phán đa nguyên chính trị, đa đảng là người ta không hiểu gì tư tưởng của Mác,  người ta đã xuyên tạc Mác vì những lợi ích không còn là “cộng đồng chủ nghĩa” nữa. Tại sao các đảng  đệ tam quốc tế,  theo cái gọi là chủ nghĩa Mác-Lênin đã thủ tiêu tư tưởng của Mác mà vẫn cứ leo lẻo kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin. Chính những đảng dân chủ xã hội đã biết tiếp thu tư tưởng của Mác nên họ đã có vai trò nhân văn và tiến hóa trong thời đại hiện nay.

Còn một vấn đề rất tế nhị và không kém phần quan trọng, là một chính đảng trong thời hiện đại phải thể hiện văn hóa và dân chủ như thế nào. Một chính đảng có quyền giữ lấy cái tư tưởng mà mình tôn thờ, phải tìm cách ngày càng hiểu nó một cách sâu sắc,  khoa học, tìm tòi mọi phương thức văn minh, nhân văn khoa học để thực hiện, làm cho mọi thành viên của mình có nhân cách văn minh dân chủ. Rồi trên cơ sở đó mà thuyết phục nhân dân, dân tộc mình mới là “văn minh,  là đạo đức” (chữ của HCM). Còn như dùng bạo lực xây dựng chế độ toàn trị, ép dân tộc cũng độc nguyên như mình là trái đạo lý, trái tinh thần dân chủ,  nhân văn của ngay cả chính Các Mác. Lịch sử khẳng định rằngnhân loại không hình thành với độc nguyên văn hóa. Mà dân tộc Việt Nam cũng như thế. Thời nào nhấn mạnh cái độc nguyên văn hóa thì biến dạng,  trì trệ, vọng ngoại, suy đồi. Không đưa dân tộc phát triển lên được. Buộc dân tộc đeo mãi cái ốp che mắt,  có người còn gọi là cái vòng kim cô. Mọi ứng xử của dân tộc buộc phải theo cái lăng kính mác lênin. Đưa vào luật, vào hiến pháp, và chế định cái giá trị văn hóa không đến đầu đến đũa như thế đã tạo nên sự méo mó của xã hội, làm lệch chuẩn, giam hãm cầm tù mọi sáng tạo của nhân dân của xã hội.

Nói tự do,  dân chủ mà không đi đôi với pháp quyền thì cũng chỉ là nói đạo lý suông mà thôi. Cái nghịch lý là giữa quan niệm pháp quyền của Mác và cái quan niệm pháp quyền hiện nay do những người cầm quyền ở nước ta dựng lên trong cái công thức “pháp quyền XHCN”thì vênh hẵn nhau. Mặc dầu về lôgich cả trong lý lẽ cũng như thực tế thì,  quan niệm của Mác chính xác hơn.  Mác nói: Khi chưa có con người phát triển toàn diện, chưa có nền kinh tế sản xuất hàng hóa, vất phẩm dồi dào, thì pháp quyền tư sản dù hạn hẹp, cũng không thể vượt qua. Những người lãnh đạo của đảng hiện nay đang cho thi hành một quan niệm pháp quyền chỉ nhằm phục vụ cho một đường lối chính trị cực quyền để dễ biện hộ cho những hành vi chà đạp những quyền tự do dân chủ đích thực của nhân dân. Theo Mác,  cả hai điều kiện cần và đủ để có thể vượt khỏi pháp quyền tư sản hiện nay, cả ở những nước tiên tiến hiện đại nhất, cũng chưa đủ,  nói gì đến VN.

3. Nghịch lý thứ 3: Nói về pháp quyền tư sản thì đụng đến phạm trù thời đại. Những nhà lãnh đạo của đảng áp đặt một quan niệm để cho những nhà lý luận của đảng đi rao giảng về cái quan niệm thời đại này là thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thật ra cái gọi là thời đại quá độ chỉ là ý niệm của Mác về sự quá độ lên chủ nghĩa cộng đồng [cộng sản], như thế cái gọi là thời kỳ quá độ chính là cái xã hội đã là xã hội XHCN đã chín muồi, nó mới tạo ra sự quá độ. Những quan niệm hiện nay nếu không là tạp nham thì cũng là hồ đồ, dân gian gọi là nói lấy được!

Nói về cái CNXH thì trên thế giới hiện đang có hai phạm trù rất phân biệt không thể lẫn lộn. Đó là phạm trù tư tưởng xã hội và cái gọi là chế độ xã hội XHCN. Tư tưởng xã hội đã từng hình thành trước Mác, nó tràn đầy trong văn hóa dân gian, trong những hệ thống triết học và đặc biệt là trong tôn giáo. Từ thế kỷ 18 nó được định hình trong những nhà XHCN cổ điển và không tưởng. Nhiều tư tưởng của Mác và Ăng ghen cũng dặt cơ sở cho sự hình thành hệ thống các đảng xã hội dân chủ. Khuynh hướng này đẫ bị Lênin và phong trào đệ tam QT công kich dữ dội cho đó là khuynh hướng tư sản, xét lại. Trong thực tế phong trào này cùng các đảng xã hôi dân chủ nhất là ở châu Âu từng có vai trò có ý nghĩa góp vào sự phục hưng của tây phương sau thế chiến thứ hai. Khuynh hướng này hiện nay đang là chủ thể ở một số nước Mỹ La tinh. Chính ông Phú Trọng đã nhầm lẫn hai phạm trù này,  nên đã gây nên cái xì căng đan khi vào Brazil.

Cái gọi là xã hội XHCN,  thì đã có hai sắc thái.  Thứ nhất là cái phạm trù lý thuyết trong Tuyên ngôn các đảng cộng sản, với cái gọi là chủ nghĩa xã hội khoa học, mà về sau cả Mác và Ăngghen đều đã phủ định.  Cho đến nay lý thuyết ấy chưa được chứng minh. Còn cái gọi là chủ nghĩa xã hội đã hình thành như là một chế độ xã hội thì hình thù của nó chính là chế độ Xô viết đã phá sản ngay trên quê hương của nó. Những bản sao chép của nó ở Việt Nam, Trung hoa.  Bắc Triều Tiên,  Cu Ba… thì mỗi anh một phách, và đều đi vào ngõ cụt. Trung Hoa đã vứt bỏ và đang làm một thứ chủ nghĩa tư bản tiến đến chủ nghĩa đế  quốc mới! VN thì đổi mới nhỏ giọt và đang khiến cho đất nước và xã hội lâm vào khủng hoảng liên tục, trên tất cả mọi phương diện xã hội.

Như thế giá trị minh triết của Mác ở đây là gì? Như trên đã nói là Mác đã dám thừa nhận cái sai và đã dũng cảm vứt bỏ vào cuối đời. Biết sai mới là thực biết (Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết. Ấy chính là biết vậy). Tuy nhiên giá trị minh triết ở đây là ở ý niệm về cái lẽ tiến hóa, khi hai ông cho rằng không có cái gọi là CNCĐ mà chỉ có sự tiến hóa của xã hội,  và những xã hội chậm tiến chỉ có thể học theo những thực tế văn minh của những dân tộc văn minh hiện đại mà thôi. Mấy nước chung quanh ta có lẽ họ đi nhanh hơn ta trong mấy chục năm lại đây có thể họ “minh triết “ rằng không có cái gọi là “CNCS”mà họ thực hành ngay lẽ tiến hóa,  học lấy những bài học đã được chứng nghiệm. Còn Việt Nam đã vứt bỏ minh triết và cứ tưởng rằng mình  thông thái hơn người và đã khư khư ôm lấy cái cặn bã đã bị chính ông thầy vứt bỏ mà lại đi nghe theo những ông đồng bà cốt rởm.      

4. Nghịch lý 4: Về Giai cấp vô sản (công nhân). Trong tuyên ngôn CĐCN, Mác và Ăng ghen đã đề cao giai cấp công nhân và cho đó là người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản. Tuy nhiên vào cuối đời, khi hai ông đã phủ định cái gọi là chủ nghĩa cộng đồng (cộng sản), thì có nghĩa là cái gọi bằng vai trò của giai cấp công nhân cũng bị phủ định theo. Cho đến nay những nhà tuyên huấn của những đảng CNCĐ cầm quyền vẫn khẳng định giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo xã hội. Tuy nhiên, từ gần hai trăm năm nay,  chưa có một đảng”CS” cầm quyền nào đã thành công trong chính sách giai cấp công nhân. Nghĩa là biến giai cấp này thạt sự là giai cấp lãnh đạo. Về lý thuyết và trong thực tế,  một giai cấp lãnh đạo phải thỏa mãn 4 điều kiện cơ bản sau đây,  và đó là nguyên tắc mà Mác vẫn dùng thuật ngữ la tinh để nói: condition sine qua non (điều kiện không thể thiếu. ). Thứ nhất, họ (công nhân) phải là giai cấp có cuộc sống vật chất và tinh thần trên trung bình của xã hội. Ngay Lênin cũng biết được rằng khi không đủ sống người ta không thể làm chính trị được. Ở Nga,  Tàu, cả Việt Nam nữa, giai cấp công nhân vẫn là giai cấp nghèo khổ lương không đủ sống.Thứ hai, họ phải là giai cấp văn hóa, có học vấn cao, nghĩa là bảy tám mươi phần trăm có trình độ đại học, có lối sống văn hóa, có nhân cách của những con người tiến tiến của thời đại, mà Mác mơ tưởng là con người phát triển toàn diện. Thứ ba, họ phải có năng lực chi phối,  điều tiết được cơ chế vận hành của nền kinh tế. Hiện nay họ chưa vượt khỏi chủ nghĩa nghiệp đoàn,  nghĩa là tác động vào kinh tế chủ yếu bằng hành động đình công.  Ở nước ta cũng như ở những nước do đảng “CS” cầm quyền, họ không có cái gọi là nghiệp đoàn thật,  chỉ là tổ chức công đoàn mà đảng nắm hết mọi quyền hành, chỉ là công cụ của bộ máy nhà nước toàn trị. Cho nên những quyền lợi kinh tế (lao động, tiền lương…) họ cũng không thể bảo vệ được. Thân phận của họ cũng chỉ là kẻ làm thuê lệ thuộc, nghĩa là không làm chủ được thân phận mình,  nói chi đến “làm chủ xí nghiệp” như những nhà tuyên huấn của đảng nói. Còn nói tác động vào cơ chế vận hành của nền kinh tế chỉ là nói tào lao cho vui, hoặc để lừa mị mà thôi. Thứ tư, họ phải là giai cấp có quyền lực chính trị thất sự. Về điều này Mác đã có một phán đoán sắc sảo. Trong một cuộc tranh luận với Bakounine, Mác nói: “Chính quyền của giai cấp công nhân sẽ được thực hiện bởi chế độ ủy quyền Người ta sẽ phó thác cho một nhóm người bầu cử bởi chính mình, để đại diện cho họ (công nhân), để cai trị họ, điều ấy sẽ làm cho họ (công nhân)chắc chắn là rơi tõm vào tất cả mọi trò dối trá, và trong tất tật sự lệ thuộc của chế độ đại diện và tư sản. Sau một hồi được tự do, say sưa cách mạng, là công dân của một chế độ mới,  họ sẽ tỉnh ngộ ra thấy mình là nô lệ, con rối hay con mồi của những tham vọng mới”. Nếu phân tích cho rõ những nghịch lý như thế, ta sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề. Chỉ cần trả lại cho công nhân cái quyền mặc nhiên của họ,  quyền nghiệp đoàn, họ sẽ biết cách làm chủ được thân phận mình, và trong lẽ tiến hóa, họ sẽ làm tròn cái thiên chức của họ trong quốc gia dân tộc.

5. Nghịch lý 5: Tại sao tắc tị?       

Có một lần, tôi đến làm việc ở một Bộ, một nhóm cán bộ cấp vụ tiếp tôi. Làm việc xong,  ngồi nói chuyện, tôi than phiền, rằng ở tuổi của tôi, sao tôi thấy Đất Nước ta nhiều trì trệ quá. Họ bảo, không không, chúng em không nghĩ thế. Tôi cứ tưởng họ sẽ phê phán rằng sao tôi lại nhận định tiêu cực như vậy. Nhưng họ nói,  chúng em cho rằng chúng ta đang tắc tị. Giữa hai sắc thái thì tắc tị quyết liệt,  mạnh mẽ hơn. Tôi đã từng thưa lại ở một hội thảo do HĐLLTƯ tổ chức. Tôi nghiệm ra cái nghịch lý lớn nhất,  cơ bản nhất là: Khi giao Đất Nước vào tay đảng “CS” ở thời điểm 1960, rồi 1975, thì chúng ta cùng với các nước trong khu vực là cùng một trình độ (tất cả đều có GDP trong vòng 1000 đô la), nay sau nửa thế kỷ càng ngày ta càng lạc hậu xa so với họ, cả về tăng trưởng kinh tế,  cả về văn hóa,  xã hội đặc biệt là về khoa học và giáo dục. Xét ở bình diện nào ta cũng cầm đèn đỏ chạy sau. Vào 1960 nhà tương lai học nổi tiếng cuả Mỹ là Herman Kahn còn xếp hạng ta trên cả Trung Quốc.

Nếu phân tích kỹ thì trong thời hiện đại, một quốc gia dân tộc phát triển lên là dựa vào bốn yếu tố cơ bản: Một là tài nguyên. Tài nguyên của ta có mặt không bằng thiên hạ, nhưng không phải là không có những thế mạnh. Mặc dầu có thế mạnh nhưng phương thức khai thác của ta lại rất lạc hậu. Thứ hai là truyền thống văn hóa. Truyền thống văn hóa của ta dù còn những mặt hạn chế thậm chí lạc hậu. Nhưng là một yếu tố mà thiên hạ cũng thèm thuồng, nhiều giá trị rất nhân văn dư thừa để làm nội lực cho phát triển. Thứ ba, tố chất con người Việt. Con người Việt dẫu có những tiêu cực, nhưng những tố chất ưu trội lại rất lớn. Vào thời hiện đại, người sáng tạo ra chiếc máy tính điện tử đầu tiên là một người Việt sống ở Pháp. Người chơi đàn đẳng cấp hành tinh là Việt. Người tạo ra phương pháp mổ gan trình độ quốc tế là Việt, những nhà toán họcđẳng cấp quốc tế là Việt, những công chức cao cấp ở một số nước lớn là Việt. Những bàn tay vàng của người thợ Việt đã được nhiều công ty đa quốc gia thừa nhận. Chúng ta đã có trong tay nhưng yếu tố văn hóa tinh thần và cả vốn con người, để cho phát triển. Nhưng tại sao chúng ta thua chị kém em quá thể như vậy? Chỉ còn yếu tố thứ tư – những quan hệ xã hội hiện hữu. Những quan hệ xã hội hiện hữu của chúng ta cả về thiết chế chính trị, cả về thiết chế xã hội thể hiện trong mọi mặt bằng của cái gọi là kiến trúc thượng tầng đều khấp khểnh, lạc hậu. Mấy mươi năm vẫn chưa tạo ra cái mặt bằng của pháp luật và chuẩn mực giá trị của xã hội, để có một sân chơi trên đó có được sự phát triển tự do cá nhân làm bừng nở mọi giá trị sáng tạo. Đảng “CSVN” trong hơn nửa thế kỷ vẫn không tạo ra được một mặt bằng tử tế cho sự tăng trưởng kinh tế. Mọi sự so sánh với khu vực đều lạc hậu. Không tạo ra được một hệ thống nhà nước tiến bộ, nhân văn, thật sự là của dân, do dân, vì dân. Không hình thành nổi một lực lượng công chức có chất lượng điều hành hữu hiệu, trong sạch, mẫn cán, có lương tâm nghề nghiệp, tinh gọn, có năng lực và đạo đức của một lực lượng cầm trịch,  định hướng xã hội. Có thể kết luận một cách đau đớn rằng mọi quan hệ xã hội hiện hữu của VN hiện nay đều không tương thích cho sự phục hưng dân tộc trong thế kỷ 21.

Điều gì khiến  VN đổi mới cầm chừng tiến được một bước lại lùi hai bước? Nếu thật sự vì Dân vì Nước nhất định phải đổi mới vòng hai, quyết tâm từ bỏ mô hình xô viết, đã là một vòng kim cô kìm hảm sự phát triển tự nhiên của Dân tộc trong thời gian qua. Có một số anh từng giữ cương vị lãnh đạo cao cấp nói, cậu có đeo kính dâm để nhìn sự vật không? Tại sao không thấy những đổi mới, biết bao cơ sở cả hạ tầng, cả thượng tầng đã được xây dựng? Có thế thật. Nhưng cái hiện thực mà chúng ta đang có, lại có quá nhiều bôi bác. Cũng là C. Mác từng mượn thành ngữ Latinh để nói hộ chúng ta một cái nhìn điềm tĩnh hơn khi ông bảo: Cacatum non es pictum! (Cái bôi bác không phải là bức tranh).

6.  Những mong ước thiết tha:

a/ Chúng ta dang đặt ra vấn đề tái cấu trúc một số lĩnh vực kinh tế, như thế cũng chỉ là vá víu một cái áo cũ đã chật chội,  lại lỗi thời không còn thích hợp cho bước phát triển mới của Dân tộc. Phải thay đổi mô hình phát triển đất nước.  Quyết tâm từ bỏ mô hình xô viết. Tái cấu trúc thể chế chính trị, kinh tế,  văn hóa, khoa học,  giáo dục…

b/ Thành tâm đoàn kết dân tộc, vượt qua tâm thức quốc cộng lỗi thời, lấy đại đồng là Chấn hưng và phát triển Đất nước, xây dựng một nước VN Độc lập, Thống nhất, Dân chủ, Thịnh vượng, Hạnh phúc, phát triển trong Hòa bình. Tôn trọng tiểu dị, hóa giải mọi ân oán tiêu cực của quá khứ, làm lành những vết thương do quá khứ lầm lỗi để lại.

c/ Kiến tạo một thập niên Hòa hợp,  hòa giải, chỉnh đốn, tạo đà cho bước phát triển, xây dựng nhân cách mới của Dân tộc.  

– Hình thành Đại diễn đàn Diên Hồng, với thành phần 30% đảng “CS”, 30% thành phần lập trường VNCH, 30% phái trung tính, bàn thảo và quy định những vấn đề quan trọng của Đất Nước như thể chế chính trị xã hội, chương trình tái cấu trúc kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, an sinh xã hội,  đối ngoại, v.v.

– Thành lập một ủy ban Giám quốc, một chính phủ lâm thời, ban hành và thi hành chương trình tái cấu trúc chính trị kinh tế xã hội… Thực hành tự do ngôn luận,  tự do báo chí, tự do hoạt động chính trị… thúc đẩy dân chủ phát triển. Hàn gắn vết thương chính trị, xã hội do hậu quả của cuộc chiến tranh ý thức hệ để lại. Tổ chức Hội đồng lập Hiến, dự thảo Hiến pháp mới phù hợp với tiến trình chấn hưng và phát triển Đất Nước, trưng cầu ý kiến nhân dân. Để nhân dân phúc quyết.

– Xây dựng xã hội dân sự văn hiến, có trách nhiệm xã hội, công tâm cùng chính phủ đoàn kết dân tộc vượt lên mọi khó khăn của thời kỳ biến đổi xã hội. Trong đó ưu tiên vận động hình thành một đội ngũ lối ngót vạn người là những specialists (xin không dùng  chữ chuyên viên vì nó không còn nghĩa đúng và tốt) để làm nòng cốt (cũng không dung chữ cốt cán vì cũng đã hỏng) cho hầu hết các lĩnh vực xã hội cần chuyển đổi.

– Tổ chức lại bộ máy hành chính, đào tạo lại đội ngũ công chức…

7.  Đôi lời kết:

Mười năm cho chuyển dịch hòa bình, êm thấm, nhân văn đầy tình thương yêu,  đoàn kết dân tộc, đừng để diễn ra cảnh, khi cái bình Pandora được mở nắp thì ma quỷ nhảy ra chứ không phải là những con người lương thiện tử tế, có trí có tâm, và có ý chí mạnh mẽ, cao thượng, có công tâm chứ không phải là một bè lũ cơ hội mới, một lũ lợi ích mới. Cũng nên dè chừng tâm lý trả thù hạ đẳng. Tôi tin và mong ước sẽ có những con người Việt, có trí, có dũng, có nhân cách mới, cao thượng có đủ năng lực làm thành “Nhóm xã hội định hướng mới của Đất Nước” (groupe social orientee).

Mười năm để sửa soạn cho dân tộc một nhân cách mới, để chỉnh đốn những hư hỏng cũ kỹ, tạo dựng một bệ phóng mới cho sự phát triển bền vững của dân tộc, là một nghĩa vụ lớn lao, khó khăn và phức tạp. Đó sẽ là trạng thái “văn hóa phục hưng” cần thiết để cho Việt nghĩa là siêu việt lên vượt qua chính mình, vượt qua mọi thử thách tiến vào một thời kỳ mới tự do,  hạnh phúc.

Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha. Vượt lên vượt lên Hãy vượt lên Hãy tự vượt lên Hỡi người giác ngộ (Thần chú của kinh Prajnaparamita – Bát nhã tâm kinh).

Tôi viết những dòng này, dâng cho ngày 30 tháng Tư, như một khấn nguyện để cho ngày này trở thành ngày của thương yêu hòa giải đoàn kết dân tộc, để mỗi người Việt là một nhân vị cao quý, hạnh phúc và tự do, để xây dựng một nền Thống nhất xứng đáng của Dân tộc.

Ô Đồng Lầm, Kinh thành Thăng Long

29-4-2013

N.K.M.

 

Những trích dẫn cần thiết:

1. Ăngghen: Lời nói đầu tác phẩm Cuộc đấu tranh giai cấp ở Pháp của C. Mác. “Lịch sử chứng tỏ chúng ta đã mắc sai lầm. Quan điểm của chúng ta hồi đó chỉ là ảo tưởng. Lịch sử còn làm được nhiều hơn,  không những đã xóa bỏ mê muội của chúng ta hồi đó mà còn thay đổi điều kiện đấu tranh của giai cấp vô sản. Phương pháp đấu tranh năm 1848 nay đã lỗi thời về mọi mặt,  chẳng có mục tiêu lớn chủ nghĩa cộng sản gì cả. Đó chỉ là một mệnh đề được người khai sáng chủ nghĩa Mác đề xuất lúc trẻ. Nhưng đã vứt bỏ nó trong cuối đời”.

2. C. Mác: Đối với chúng ta, chủ nghĩa “cộng đồng” không phải là một trạng thái cần phải sáng tạo ra, không phải là một lý tưởng mà hiện thực phải khuôn theo. Chúng ta gọi phong trào cộng đồng là một phong trào hiện thực, nó xóa bỏ trạng thái hiện nay (Hệ tư tưởng Đức).

3. Ăng ghen: “CNCĐ” không phải là một học thuyết,  mà là một phong trào. Nó xuất phát không phải từ những nguyên tắc mà từ những sự thực. Người “cộng đồng” không lấy thứ triết học này nọ, mà lấy toàn bộ quá trình lịch sử trước đây và đặc biệt là những kết quả thực tế của quá trình trước mắt tại các nước văn minh làm tiền đề của họ.  Bài những người “cộng đồng” và K. Heinzen.

4. C. Mác: Chế độ dân chủ là câu đố đã được giải đáp của mọi hình thức nhà nước. Ở đây chế độ nhà nước ngày càng hướng tới con người hiện thực, nhân dân hiện thực và được xác định là sự nghiệp của bản thân nhân dân. Góp phần phê phán Tư tưởng pháp quyền của Hegel, NXB CTQG 1995 T1 tr 349.

Dưới chế độ dân chủ, không phải con người tồn tại vì pháp luật, mà luật pháp tồn tại vì con người. Dấu hiệu đặc trưng cơ bản của chế độ dân chủ là như vậy. sđd tr 354.

5. C. Mác: Tự do chính là biến nhà nước, cơ quan đặt trên xã hội, thành cơ quan hoàn toàn phụ thuộc vào xã hội. C. Mác – Ăng ghen Toàn tập (bộ cũ) NXB ST 1980 tr 22.

6. Ăngghen: “Mác cho rằng nói chung, không phải nhà nước quy định và điều chỉnh xã hội dân sự, mà xã hội dân sự quy định và điều chỉnh nhà nước (Góp vào lịch sử của Đồng minh những người “CS”).

7. C. Mác: Tự do là biến nhà nước,  cơ quan cao nhất của xã hội thành một cơ quan hoàn toàn phụ thuộc vào xã hội, và ngay cả ngày nay nữa, các hình thức nhà nước được gọi là tự do hay không, tùy thuộc ở chỗ trong những nhà nước ấy, hình thức ấy, sự tự do của nhà nước bị hạn chế nhiều hay ít (Phê phán cương lĩnh Gôtha).

8. C. Mác: Luật kiểm duỵệt không phả là luật, mà là biện pháp cảnh sát, và thậm chí còn là biện pháp cảnh sát tồi, bởi vì nó không đạt được điều nó muốn và nó không muốn điều nó đạt được. Mác-Ăng ghen Toàn tập. NXB CTQG 1995 tr 98.

9. Đạo Đức Kinh (chương 14): Thái thượng bất tri hữu chi. Kỳ thứ thân nhi dự chi. Kỳ thứ úy chi. Kỳ thứ, vu chi. Minh Chi dịch: Nhà nước tốt nhất (quản lý giỏi tới mức ngưới dân không biết nhà nước tồn tại). Dưới một bực là nhà nước mà nhân dân gần  gũi và ngợi khen. Dưới nữa là dân sợ. Dưới cùng là dân khinh.

10. Hồ Chí Minh: Cần một cuộc chiến (tranh) đấu để chống lại những hư hỏng cũ kỹ. Di chúc, NXBS T (phần viết bằng bút bi màu lục).

11. Ngô Thì Sĩ: Đem đạo thánh hiền để quở trách thói đời,  không bằng đem đạo đời thường để cảm hóa lòng người. Dẫn theo Phan Huy Chú.  Lịch triều Hiến Chương loại chí, NXB ST 1961 T2 tr 71.

12.  HCM: Quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý. HCM toàn tập, NXB ST 1987 T7 tr 482.

13.  Thơ văn Đông Kinh Nghĩa Thục:

Nước muốn mạnh thời Dân phải mạnh.

Dân có khôn thì nước mới khôn.

Xin sửa lại:    Nhà nước muốn mạnh, thời dân phải mạnh,

Dân có khôn thì nhà nước mới khôn

——

*  Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai (nguyên Trưởng ban Nghiên cứu – Ban Dân vận Trung ương) hiện đang là GĐ Trung tâm Minh triết thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.

Xem thêm cùng tác giả: + Nghiên cứu biển Đông sẽ tiến triển mạnh mẽ hơn (PLTP). + Vụ bắn tàu cá Việt Nam: Nếu cần phải kiện TQ ra toà án quốc tế            (GDVN).

141 phản hồi tới “1766. Đôi điều về minh triết Các Mác hay những nghịch lý “cộng sản””

 1. […] trị minh triết” để giải thích xuyên tạc tư tưởng của Marx”- Mời xem lại: ĐÔI ĐIỀU VỀ MINH TRIẾT CÁC MÁC HAY NHỮNG NGHỊCH LÝ “CỘNG SẢN” (BVN/ Ba Sàm). Tiếp tục phần bình luận sáng qua quanh chủ đề về cố CT HCM. […]

 2. […] minh triết” để giải thích xuyên tạc tư tưởng của Marx”- Mời xem lại: ĐÔI ĐIỀU VỀ MINH TRIẾT CÁC MÁC HAY NHỮNG NGHỊCH LÝ “CỘNG SẢN” (BVN/ Ba […]

 3. […] minh triết” để giải thích xuyên tạc tư tưởng của Marx”- Mời xem lại: ĐÔI ĐIỀU VỀ MINH TRIẾT CÁC MÁC HAY NHỮNG NGHỊCH LÝ “CỘNG SẢN” (BVN/ Ba […]

 4. DVM said

  1-Tiêu chuẩn con người cộng sản trong xã hội xã hội chủ nghĩa là gì? Mác, Lenin, hay Anghen có viết ra không?
  2-Tiêu chuẩn, tiêu chí một xã hội XHCN hay XHCS là gì? mấy ông có viết ra không?
  3-Kim chỉ nam có tiêu chuẩn gì để chỉ vào để những người cộng sản nhìn vào?
  4-Mấy ông có nêu lên nền lập pháp, hành pháp, hiến pháp trong xã hội mơ tưởng của các ông nó chuẩn như thế nào không?
  Tại sao một đất nước, một dân tộc có nguồn gốc, có truyền thống nhân văn như VN tại sao không thể có một kim chỉ nam cho nhân dân Việt nam ta tự hào như người Nhật sống vì nước Nhật?
  Người của đảng phái nào thì cũng phải lấy cái gốc là dân tộc và đất nước để làm chuẩn trong suốt quá trình hoạt động, sao trong điều lệ của đảng cs trên thế giới lại mất đi điều này?
  Như vậy, sự hoạt ddoognj của hệ thống đảng cs chẳng có cái gì là thực tế đất nước.
  Vậy những con người khoác áo cs sống và làm việc vì cái gì để cho mấy tỷ dân trên thế giới này sống tốt đẹp đây?

 5. Alibaba said

  chủ nghĩa Mac-LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng ta đi theo là sự lựa chọn của lịch sử cũng như của thời đại, thực tế đó, chính kim chỉ nam đó mà Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn gian khổ để tiến tới những thắng lợi , khiến kẻ thù phải khiếp sợ, còn nói thật những kẻ không biết gì, nói năng sằng bậy thì có quyền gì mà bàn chứ, hỏi xem trên thế giới có nước nào nền chính trị ổn định như tại Việt Nam không có nơi nào hòa bình và an toàn như Việt Nam không đây chính là lời nói của chính người nước ngoài khi tới Việt Nam để du lịch!

  • văn lâm said

   Liên xô và Đông Âu trước khi bị sụp đổ có ổn định không?Có đấy,nhưng chỉ là sự lặng gió trước cơn bão lớn mà thôi.

   Ổn định xã hội không thể dựa vào sức mạnh của an ninh và quân đội,sự ổn định bền vững phải dựa vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế,của năng suất lao động .

   Thế nào là và làm cách nào để dân giầu,thế nào là và làm cách nào để nước mạnh,thế nào là và làm cách nào để có dân chủ,thế nào là và làm cách nào để có công bằng ,thế nào là và bằng cách nào để có xã hội văn minh là những việc Đảng CSVN phải định nghĩa trả lời được với dân chứ không thể chỉ nêu mục tiêu dân giầu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh như một khẩu hiệu vô vị chung chung cho vui .

   Giống như cơ chế Kinh tế thị trường định hướng XHCN được Đảng CSVN ,nhưng chả ai nói cho dân biết cái nền kinh tế do Đảng CSVN sáng tạo ấy nó là cái gì,hình thù nó ra sao mà dân chỉ thấy từ khi nó được nêu ra,kinh tế VN cứ lụn bại dần.

   Ổn định xã hội mà không có ổn định kinh tế thì tư tưởng không thể ổn định;nêu định hướng kinh tế mà không có căn cứ khoa học nên không tránh được thất bại như đã thấy ;nêu mục tiêu dân giầu nước mạnh …mà không có định nghĩa,không có biện pháp thực hiện thì LÀ GIÁO ĐIỀU,QUAN LIÊU VÀ ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ NGUY CƠ RÕ RÀNG NHẤT VỀ BẤT ỔN ỔN ĐỊNH XÃ HỘI .

 6. nguyen jony said

  Chủ nghĩa Mác – Lenin là kim chỉ nam cho hành động của Đảng – là chủ nghĩa mang bản chất khoa học. Những gì mà chúng ta đang làm đều là sự vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin vào thực tiễn. Một nhà nước tiến lên đến Cộng sản chủ nghĩa thì đó là đỉnh cao. Việt Nam đang trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, những gì chúng ta đang chứng kiến chỉ là bước khởi đầu. Chúng ta phải tin tưởng theo con đường mà mình đã chọn

 7. lyly tran said

  Chủ nghĩa cộng sản là lý tưởng cao nhất mà nhân dân yêu chuộng hòa bình muốn vươn tới. Để đến được với cộng sản chủ nghĩa thì quả là một khoảng cách quá xa. Viêt Nam đang trên con đường chủ nghĩa xã hội, những gì mà chúng ta làm được sau khi Nhà nước dân chủ ra đời là đáng ghi nhận. Hãy thử làm phép so sánh những gì mà chúng ta đã phải trải qua trong chiến tranh, sau chiến tranh với nước khác, chúng ta đã có thời gian khó khăn như thế nào mà Ba sàm nói rằng:”Đảng “CSVN” trong hơn nửa thế kỷ vẫn không tạo ra được một mặt bằng tử tế cho sự tăng trưởng kinh tế. Mọi sự so sánh với khu vực đều lạc hậu”.

 8. Tôi Yêu Việt Nam said

  học lại môn triết […]

  • Khách said

   Bác Nguyễn Khắc Mai hỏi: “Tại sao những hệ thống cầm quyền VN không trở thành lực lượng mở đường cho dân chủ tiến lên, như trong câu hát đầy hứng khởi vào những ngày tháng Tám năm xưa, “tiến lên nền dân chủ cộng hòa! ?”

   – Vì họ đã trở thành Phát xít rồi bác ơi !
   Bài hát năm xưa của Nguyễn ĐìnhThi bây giờ nhân dân lại phải hát lại lần nữa…”Diệt phát xít, giết bầy chó đê hèn của chúng…”.
   Bọn chó đê hèn ?
   Không biết ngày xưa có…dư luận viên không nhỉ?

 9. văn lâm said

  Chưa thấy có bài bình luận nào về HNTW 7 vừa kết thúc được đăng tải trên trang Abasam này,trong khi trong nhiều trang khác đã có hàng chục bài viết về HNTW7 được đăng tải.

  Nhiều bình luân cho răng HNTW không thấy có câu” hội nghị đã thành công tốt đẹp”như thường thấy trong bài phát biểu bế mạc của TBT.

  Tuy nhiên nếu đọc và suy ngẫm kỹ những kết luận chung của HN và ý kiến của TBT thì có thể thấy HNTW7 đã có những dấu hiệu chuyển biến tích cực theo chiều hướng đổi mới,cầu thị tiến bộ và thực sự HN đã đi đúng hướng và thành công tốt đẹp.

  Có thể chỉ là không thành công lắm đối với BCT và TBT mà thôi,nhưng kết quả được như thế này cũng là sự phù hợp su thế chung thời cuộc,đáng trân trọng ,hứa hẹn đẩy mạnh công cuộc đổi mới cả chính trị đồng bộ đổi mới kinh tế.

  .Sức mạnh của Đảng nên được tập trung để đấu tranh chống nguy cơ bảo thủ trì trệ về tư tưởng ,lý luận trong Đảng thay vì chống đối đổ lỗi lẫn nhau,hay quay ra chống dân chủ như Donkyshot nhọc công chống cối xay gió.Khi xã hội được dân chủ hóa ,tham ô,tham nhũng sẽ tự tiêu,không phải nhọc công chống chọi.

  Hoan hô Ban CHTW đã sáng suốt đổi mới phương thức và mục tiêu trong hoạt động thực tiễn tại Hội nghị TW7 lần này.

 10. duong tu said

  người viết bài […]

 11. nacdanh said

  Rất mong nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai có nhiều bài viết như thế này để cho đảng viên và nhân dân hiểu rõ về chủ nghĩa mác và thức tỉnh để đưa đất nước đi lên. Qua đây mới thấy từ trước đến nay ta nói đi theo chủ nghĩa Mác, nhưng kỳ thực không hiểu hết và đúng về chủ nghĩa Mác (chưa nói đến hiểu sai và áp dụng sai) gây ra hiệu hệ quả tại hại cho xã hội. Sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu là minh chứng sống đọng cho điều này.

 12. phan huy said

  xây dựng […]

 13. qx said

  Ông Mai nên có một loạt nhiều bài viết chủ đề này, một cách chi tiết như bài này, mới mong giúp cho các thành viên của đảng cộng sản mau thấy được sự thật một cách dễ dàng.

  qx

 14. Khoa Duy said

  . CNTB dù […]

 15. Manh Duy said

  Nhà nước là […]

 16. Thanh Trung said

  giai cấp công nhân […]

 17. Minh Hai said

  Những nguyên lý,[…]

 18. Mr Black said

  Trong thời đại […]

 19. alone 0 said

  chủ nghĩa Mac-LêNin […]

 20. nhadan said

  Nếu không thức tỉnh, dám từ bỏ những gì trái quy luật phát triển mà nhân loại đã từ bỏ thì sớm muộn gì cũng chuốc lấy thất bại.

 21. Cao Cầu said

  Bọn Đức, Nga đã ném Các Mác vào sọt rác lâu rồi, bàn làm gì cho phí cơm gạo.

  • Hoàng lão nhị said

   Chúng nó vấn còn ôm cái lý thuyết trường Đảng mấy chục năm trước nếu mà vứt vào sọt rác chẳng khác nào vứt luôn cái sổ hưu hả. Nó giống như một sinh viên tốt nghiệp sử về Mác-Mao-Hồ bây giờ bảo sinh viên đó làm kế toán hay công nhân lắp rắp điện tử thì biết đ-éo gì làm. Nên bác @Cao Cầu đừng mơ chúng nó vứt những cái lý thuyết ma quỷ đó vào RECYCLE BIN.

 22. Hung Thanh said

  trong bài viết chỉ tới những nghịch lý được chỉ ra. nghịch lý từ lý luận tới thực tiễn. đó cũng là nghịch lý. chỉ thấy những nghịch lý của lý luận mác về chủ nghĩa cộng sản. tác giả phủ định đi những giá trị của Lý luân Mác. nhưng theo mình được biết hệ thống lý luận của mác không chỉ viết cho cộng sản. mà trước khi viết về chủ nghĩa cộng sản, phong trào công nhân Mác viết rất nhiều tới chủ nghĩa tư bản. hây ra xem chừng như thế này khi viết về chủ nghĩa Tư bản thì còn cả mớ nghịch lý mà tác giả còn chưa giám bộ lộ ra đây.

  • khach said

   CN TU BAN CANG NGAY CANG HOAN THIEN , NHO DAN CHU DA NGUYEN, DA DANG.
   CN CS CANG NGAY CANG LO RO BAT CONG, DANG GIAY CHET.

 23. DVM said

  Thực ra, những cá nhân hiện đang là đảng viên đảng cs VN, họ cũng là người VN, họ cũng là con người, có khi họ là người thân của chúng ta, là họ hàng, là hàng xóm. Ở họ cũng có các nhu cầu về cuộc sống của một con người. Xét trong nhưng năm tháng chiến tranh vừa qua, nếu độc có một mình họ thì sẽ không nên cơm cháo gì, bởi bản thân họ cũng xuất thân như bà con mà thôi.
  Ở dây tôi muốn nói một điều mà ai cũng có thể nhận thấy:
  Xã hội hiện đại ngày nay, kiểu gì cũng phải có một hành lang hiến pháp chuẩn mực cho mọi thành phần công dân sống bình đẳng với nhau.
  Vậy trong xã hội chúng ta đã có sự bình đẳng công dân chưa? hoàn toàn chưa có:
  Bởi, những những người là đảng viên mới được đi học tập nghị quyết, những người không là đảng viên thì không được học nghị quyết và không hiểu được đường lối chủ trương của đảng.
  Nhưng, những người là đảng viên đang là công nhân viên chức ăn lương nhà nước thì một năm họ có bao nhiêu buổi được đi học nghị quyết (Trong khi đó họ không phải làm việc mà vẫn được hưởng lương, trong khi đó không biết có những nội dung gì vào đầu họ, ai sát hạch đánh giá họ?) còn những người không là đảng viên vẫn phải làm việc và bị nhận xét về chất lượng làm việc.
  Chúng ta tính ra một năm trên toàn quốc, có hàng triệu triệu ngày công mà ngân sách trả cho những con người không làm việc theo luật lao động.
  Như vậy , nghiêm nhiên những đảng viên này vi phạm luật lao động, điều này chứng minh cho sự mất bình đẳng quyền công dân trong xã hội.
  Điều này chứng minh cho sự mất bình đẳng quyền lợi nghĩa vụ giữa những người lao động với nhau trong một môi trường làm việc.
  Điều này tạo ra trong xã hội phân chia công dân ra làm hai loại phân biệt.
  Điều này trái với lý mọi nội dung trong hiến pháp.

 24. DVM said

  MÁC CỦA NHỮNG NĂM 1883 VÀ
  NHỮNG ĐIỀU MƠ TƯỞNG SAI LẦM CỦA MÁC

  Mác sinh ngày 05 tháng 5 năm 1818 tại nước Phổ ( Đức ) mất năm 1883, Mác học đại học luật, Mác nghiên cứu về triết học, đã viết ra những nhận xét và quan điểm phát triển xã hội loài người, Mác yêu và lấy Jeny hơn Mác 7 tuổi.
  Ngày nay tại Việt nam, có rất nhiều người dân, rất nhiều sinh viên, rất nhiều đảng viên cộng sản và công chức nhà nước hoàn toàn không biết ( Hoặc không cần biết về người đã viết ra cái gọi là chủ nghĩa xã hội, cái gọi là chủ nghĩa cộng sản ).
  Về con người thực của Mác, ta kết luận Mác rất nhân văn và tình cảm, có trái tim và tâm hồn yêu thương con người. Mác xuất thân từ một gia đình luật sư.
  Nhưng ta cũng kết luận Mác không phải là một nhà tâm lý học nghiên cứu sâu sắc về bản chất con người, không phải là nhà kinh tế học để Mác viết ra đầy đủ và hoàn thiện một xã hội văn minh và khoa học, để nhân loại áp dụng và phát triển như Mác đã viết.
  Trở lại giai đoạn khi có con người xuất hiện trên trái đất, một số người đã đặt ra một cái tên cho thời điểm lúc bấy giờ, cái tên đó là xã hội cộng sản nguyên thủy. Cái tên đó không khác gì ta thấy một đứa trẻ mới sinh và đặt tên cho nó theo quan điểm áp đặt của ta. Một bầy đàn có lối sống đơn giản như bầy khỉ còn có con đầu đàn, còn có phân chia lãnh thổ, còn có sự tranh giành ngôi đầu đàn thống soái, tranh giành các con cái trong đàn, còn có tranh giành khi ăn. Vậy sao với nguyên cớ và lý do gì lại đặt tên cho giai đoạn đó là cộng sản nguyên thủy.
  Tiếp theo thời kỳ đó là thời kỳ mà ai đó đã đặt tên là xã hội chiếm hữu nô lệ.
  Tiếp theo đó là thời kỳ phân chia giai cấp theo cách đặt tên và quan điểm của Mác.
  Cũng từ mâu thuẫn giai cấp sâu sắc tại thời điểm của Mác, do đó Mác đã viết ra quan điểm của Mác, Mác viết ra luận điểm về bước tiến hóa của xã hội loài người sẽ đi tới sự công bằng như xã hội chủ nghĩa và xã hội hoàn mỹ là xã hội cộng sản.
  Như trên tôi đã đề cập, Mác không phải là nhà tâm lý học và xã hội học, nhà tôn giáo học, nhà dân tộc học, và đặc biệt là Mác đã không đi khắp thế gian để tìm hiểu thế giới loài người, do đó đã không nghiên cứu sâu sắc về bản chất con người là hỷ nộ ái ố.
  Mác đâu có nói rõ người cộng sản là thánh là thần đèn ( Hoặc đại loại như vậy ) mà chúng ta thấy người cộng sản chẳng khác gì chúng ta, họ cũng ăn cũng uống cũng hít thở như chúng ta, cũng phải lo cho gia đình và bản thân. Vậy tại sao những người như chúng ta lại tự nhận là tiên phong là đại diện cho chúng ta, cho dân tộc cho đất nước và cho nhân dân lao động trên toàn thế giới?
  Chính những người cộng sản đã tạo ra mâu thuẫn sâu sắc trong xã hội về điều này, chính họ đã làm mất đi triết lý của Mác, và đánh mất đi cái giá trị của họ. Tôi cho đây là cái gốc cái rễ cơ bản nhất mà họ tự phản bác cái giá trị của họ. Những người cộng sản tự cho họ là tiến bộ và đồng nhất nhân dân lao động trong nước cũng như trên toàn thế giới là một, vậy tại sao chính họ lại phủ nhận giá trị đích thực quyền lợi nghĩa vụ trách nhiệm công dân của nhân dân trong nước và trên thế giới? Chính họ tạo ra trên một đất nước có hai loại công dân có mức độ ưu đãi ưu tiên khác nhau?
  Chính họ có lập luận như vậy, chính họ có suy nghĩ phân chia nhân dân trong nước ra làm hai loại như vậy, ta có thể kết luận chính họ đã là lực lượng gây ra sự bất đồng và mâu thuẫn giai cấp và tạo ra sự mâu thuẫn giữa người thống trị và người dân là công cụ trong xã hội.
  Chính họ đã xây dựng và vẽ ra một nền thể chế xã hội như vậy thì chính họ sẽ không bao giờ tạo ra một xã hội xã hội chủ nghĩa như họ muốn và xã hội cộng sản như họ nói.
  Chính trong hệ thống của họ đã đầy dẫy mâu thuân về lý luận về đường nối và hành động thì nhân dân trong một nước cầu mong gì vào mớ lý thuyết của họ? Với quan điểm của họ thì thế giới này sẽ đến bao giờ có được xã hội như họ mơ ước. Đây hoàn toàn là một xã hội phi thực tế khi có những con người như vậy xây dựng ra nó.
  Trong giai đoạn đầu của những năm 1900 tới 1945 ( 1945 kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ 2 ) ta gọi những con người có lòng yêu nước thương dân là những chiến sĩ đấu tranh giành tự do, giành độc lập và giành quyền sống, quyền làm người của con người. Trong số đó, có một số cá nhân nhất định đã tiếp nhận những luận điểm của Mác, họ thấy những con người bị đè nén lâu ngày, bị bóc lột đến tận cùng, bị dồn tới chân tường cuộc sống, thấy Mác vẽ ra một xã hội không có người bóc lột người, thì những người cùng khổ như đã thấy một mặt trời mới trong cuộc sống, mặt trời này là một cứu cánh về mặt lý luận cho họ, họ như người đang bơi trên biển vớ được cái phao.
  Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, chính cái phao này không phải là con tầu có đầy đủ các yếu tố để cho những con người này đi đúng hướng và làm đúng cái điều mà Mác viết ra, để họ thực hiện đúng cái quan điểm và lập trường của họ.
  Vì chính họ lại phải đối diện với chính cuộc sống sinh tồn bản thân họ, của gia đình của họ. Họ phải ăn phải mặc phải lo cho bản thân và gia đình, họ phải đối mặt với chính những ham muốn trong con người họ. Chính từ đây Mác đã sai lầm không nhận ra và chỉ ra muốn có một xã hội chuẩn, công bằng văn minh thì phải có một chính phủ điều hành đất nước trên cơ sở hiến pháp, luật pháp, hành pháp dân chủ và khoa học.
  Chính những người cộng sản đã không thoát khỏi cái triết lý nồi cơm ở gần lý tưởng thì ở xa, do đó chính họ đã lặp lại con đường thực chất cuộc sống sinh tồn thuần túy như hiện nay. Họ vấp phải một loạt các vấn đề mâu thuẫn nội bộ, vấn đề tranh giành quyền lực, tranh giành quyền lợi, và sợ hãi mất môi trường đang có. Và rồi họ lại giẫm vào con đường đầy đau thương và bất công như trước kia họ đã mong muốn gạt bỏ và xóa bỏ, họ lại tiếp tục lừa dối chính người thân của họ, chính đồng bào của họ, và đồng chí bằng mớ lý luận lý tưởng của họ.
  Vậy ta có thể kết luận họ là ai, ta có thể kết luận sẽ không bao giờ có xã hội xã hội chủ nghĩa trên trái đất này, sẽ không bao giờ có chủ nghĩa cộng sản trên trái đất này.

  • văn lâm said

   Một trong những điểm yếu trong lý thuyết của Mác là tiến bộ khoa học công nghệ đã không được Mác đưa vào luận chứng .

   Ngaỳ nay ai cũng thấy cách làm giầu bền vững nhất là làm giầu bằng khoa học công nghệ chứ không bằng bóc lột lao động(như nước Mỹ và Bill Gett chẳng hạn…).Rồi khả năng con người có thể khai thác tài nguyên năng lượng trong vũ trụ cũng như có thể di chuyển và sống bên ngoài trái đất ,trên những hành tinh khác không phải là không thể .

   Sự tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ làm thay đổi tư duy,lối sống của con người,của loài người cho nên chả có gì là bất biến là tồn tại mãi mãi cả.

   CNCS thì cũng giống như thiên đường,địa ngục huyền bí ,chỉ là tham vọng ,do trí tưởng tượng phong phú của con người tạo ra để lý giải những sự vật sự việc con người chưa đủ sức thấu hiểu đầy đủ hoặc đơn giản chỉ là để giáo huấn đạo đức cho nhân sinh mà thôi,chỉ có những vấn đề của hiện thực đang tồn tại tại mới là có thực ,mới là chân lý cần phải được đề cao, tôn trọng .

   • Khách said

    Marx có đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lý thuyết của mình, nhưng mớ lý luận ông ta nhầm lẫn và đầy mâu thuẫn !
    Với Marx, Tiến bộ khoa học kỹ thuật là một nguyên nhân thúc đẩy, đưa đến khủng hoảng, thất nghiệp, lạm phát, phá sản, bất công và cuối cùng là …CN TB tự đào mồ chôn mình.
    Bác Nguyễn Khắc Mai dịch sát nghĩa “CN CS” là “CN cộng đồng”, nhưng tôi nghĩ, gọi là “CN CS” mới nói lên chính xác bản chất học thuyết của Marx – “cộng sản” nghe đối nghịch với “tư sản”, “tư bản” mà ông ta đả phá – hơn là “cộng đồng”.

 25. […]   BÀI VIẾT MỚI QUỐC HỘI ĐỨNG TRƯỚC “BÃO BIỂN”! Đôi điều về minh triết Các Mác hay những nghịch lý “cộng sản”   Tin thứ Bảy, 11-5-2013   CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT   – Trưởng Ban Tổ chức Thành […]

 26. Lê văn Nin & Các văn Mác said

  …“Minh triết là những tư tưởng và rộng hơn là những giá trị văn hóa có tính khái quát và phổ quát, ý nghĩa rộng, trường tồn, có thể đem ứng dụng cho nhiều hệ thống. Chúng đạt tới tính chấtcủa những gíá trị xã hội và nhân sinh phổ quát. Minh triết tham gia vào đời sống xã hội giống như chất tủy của một sinh vật, ta gọi đó là cốt tủy, là tinh túy của một hệ thống xã hội….”

  Thế còn nạn “phong bao , phong bì” đang phổ cập ở nước CHXHCN VN là cái quái gì vậy ???

 27. hienkho said

  Dân giầu- Nước mạnh ????
  Dân giầu là dân có tài sản, tiền, vàng mà có tài sản, tiền, vàng thì họ đầu tư, sản xuất, kinh doanh (thuê nhân viên, công nhân)… họ lại trở thành tư bản.
  Như vậy muốn nhanh nhanh xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công thì phải làm cho dân không có tài sản riêng ( dân nghèo), dân ko có tài sản riêng mà làm chung, ăn chung nhưng làm chung ăn chung lại đẻ ra cha chung không ai khóc, ko ai nhiệt tình lao động mà còn ăn bớt ăn cắp nên NƯỚC lại nghèo (nước mạt)

  Như vậy chả nhẽ xây dựng chủ nghĩa xã hội là : Dân nghèo- nước mạt.
  Thế lại mất công sửa lại tuyên ngôn độc lập- Hiến pháp nữa ah ? vì trong đó có ghi : dân giầu – nước mạnh.
  Đề nghị Các Báo, Đài, từ nay không nên có cùng lúc 2 cụm từ : Kiên trì chủ nghĩa xã hội và cụm từ : Dân giầu nước mạnh vì nó mâu thuẫn với nhau.
  Dân giầu – nước mạnh nó thuộc về bọn tư bản giẫy chết.
  Còn nước mình là xã hội chủ nghĩa thì phải ngược lại chứ.

  • hienkho said

   Lần đầu tiên có người chứng minh đc Việt Nam đã XD thành công CNXH từ trước năm ….1986. Anh Ba Sàm nhớ ghi Bản Quyền cho em nha.
   Thế mà bọn thế lực thù địch của Đảng ta cứ nói Đảng thất bại. Chỉ có điều XD xong CNXH Việt nam lại đang tiến lên……. CN tư bản ??

 28. HP said

  Ma , Quỷ với bản chất biến hóa , gian ác , phá hoại , tàn nhẫn , điên cuồng hiếu sát ,ăn thịt hút máu người , tạo nên hỏa ngục ,v.v… được các tôn giáo và dân gian thường hay nêu ra trong cuộc sống tưởng chỉ là những biểu tượng tâm linh không có thật để nói lên cái “ác” mà thôi , vì thực sự có ai thấy được ma quỷ như thế nào đâu ?
  Nhưng kể từ khi chủ nghĩa CS ra đời đã chứng tỏ rằng thế giới Ma, quỷ là có thực , địa ngục hỏa ngục trần gian là có thực và thiên đàng của ma quỷ cũng là có thực .
  Nhưng cũng nhờ có sự xuất hiện của ma quỷ thật như vậy thì nhân loại mới càng thấy được giá trị minh triết nhân bản của các đấng vĩ nhân như Thích Ca , Jesus như thế nào và vì sao họ được nhân loại tôn thờ thành Phật , Chúa từ hàng ngàn năm nay ( chứ không phải là tự xưng , tự tôn , tự đại như những quỷ vương ) ,nhất những người theo đạo Phật sẽ hiểu rõ hơn giá trị của Tam Bảo ( Phật, Pháp, Tăng) có tác dụng trừ ma tâm quỷ ám như thế nào trong đời sống XH trần tục .

 29. minh thanh said

  Kính gửi mấy bác GS mác lê
  cho em hỏi tí nha:
  Một chính quyền của dân, do dân và vì dân tức là một chính quyền coi trọng lợi ích dân tộc. Nếu một chính quyền vì lợi ích dân tộc thì mong cho người dân tùy điều kiện, khả năng, hoàn cảnh của mình mà làm giàu cho gia đình, bản thân, và xã hội đúng không ? vì dân có giầu thì nước mới mạnh đc đúng không ??? Nhưng người dân có tiền thì họ phải tổ chức sản xuất, đầu tư hoặc kinh doanh để giầu có hơn và giúp đỡ cho nhiều người trong gia đình(người thân), ngoài gia đình (công nhân, nhân viên) và xã hội (đóng thuế) hơn đúng không ?? Mà như vậy là ta lại khuyến khích chủ nghĩa tư bản phát triển đúng không ??
  Còn nếu muốn xóa bỏ chủ nghĩa tư bản chúng ta phải xóa bỏ sở hữu riêng (sở hữu cá nhân, tư nhân, tư hữu) như vậy chỉ cốt sao cho nhà nước giầu còn dân càng nghèo càng tốt vì dân mà có tiền là có sở hữu riềng rồi lại sản xuất, kinh doanh, đầu tư….. lại thành tư bản.
  ……
  Như vậy em thấy rằng như kiểu là muốn xây dựng chủ nghĩa cộng sản thì phải bỏ chủ nghĩa dân tộc đi vì 2 thứ này mâu thuẫn với nhau.
  Mà bỏ chủ nghĩa dân tộc đi không coi trọng độc lập, tự do, dân giầu nước mạnh thì dân họ có chịu không ???
  Các bác trưng cầu ý kiến đi rồi hãy kiên định CNXH. Nếu không thì hơi căng đó vì không phải ai cũng muốn mình nghèo mạt kiếp (không sở hữu riêng gì cả).

 30. văn lâm said

  Hiểu một cách đơn giản thì sự khác biệt dễ nhận thấy nhất giữ CNXH và CNTB chính là phương thức xử lý mối quan hệ giữa cái TÔI và cái CHÚNG TA.

  CNXH lấy cái CHÚNG TA làm gốc ,làm căn bản trong thiết kế thể chế Nhà nước và hoạch định chính sách .Theo đó thì quyền lực Nhà nước cả kinh tế lẫn chính trị được thiết kế theo mô hình tập trung dân chủ,cá nhân phải tuyệt đối phục tùng tổ chức,cấp dưới phải phục tùng cấp trên.Như vậy có thể thấy sức mạnh tổng thể của Nhà nước về kinh tế chính trị của xã hội trong CNXH phụ thuộc rất lớn và có thể nói là chủ yếu vào trí tuệ,tâm và tầm của một cá nhân,một tổ chức cầm quyền.Trong hội nhập kinh tế và cạnh tranh toàn cầu ,không hoặc ít có sự gắn kết lợi ích cụ thể từ mỗi cá nhân trong xã hội với chính quyền về kinh tế ,chính trị;tới thời điểm cá nhân hoặc tổ chức cầm quyền (rường cột quyền lực)bế tắc,suy thoái ,bất lực,không còn gì có thể cứu vãn được chế độ .Chế độ xã hội lấy cái CHÚNG TA làm gốc do vậy sẽ bị nhanh chóng sụp đổ theo kiểu cha chung không ai khóc như ở Liên xô hay các nước Đông Âu vừa qua.

  CNTB lấy cái TÔI làm gốc ,làm căn bản trong thiết kế thể chế Nhà nước và hoạch định chính sách.Theo đó quyền lực Nhà nước cả về kinh tế lẫn chính trị được thiết kế theo mô hình dân chủ trực tiếp ,trong đó quyền lực ,lợi ích kinh tế chính trị trực tiếp từ mỗi cá nhân tập hợp chung thành quyền lực,lợi ích kinh tế chính trị Nhà nước tư bản(TB)đúng nguyên lý dân giầu nước mạnh.Về nguyên lý thì chẳng cá nhân nào không có tham vọng ,không năng động uyển chuyển mưu lược trong cạnh tranh để làm giầu và vì thế một Nhà nước mạnh sẽ luôn là khả thi ngay cả trong trường hợp Nhà nước TB không may trong việc chọn mặt gửi vàng khi lựa chọn nhầm phải một chính phủ điều hành kém cỏi.Vết thương do một chính phủ điều hành yếu kém sẽ nhanh chóng được tập trung khắc phục bằng sự cố gắng của cả xã hội.

  Đảng CSVN đã đúng khi chọn mục tiêu dân giầu Nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh thì sự lựa chọn tiếp theo để kinh tế thị trường phù hợp thể chế chính trị phải là DÂN CHỦ HÓA XÃ HỘI theo hướng tôn trọng dân quyền,đề cao giá trị và tôn trọng cái TÔI VIỆT NAM không phân biệt thể chế trong quá khứ ,để biến cái TÔI của mỗi người dân Việt nam thành sức mạnh đại đoàn kết Dân tộc,sức mạnh Nhà nước Việt nam thống nhất .

  DÂN CHU HÓA XA HỘI vì vậy là chìa khóa vàng để giải quyết những mâu thuẫn,tồn tại,yếu kém ,nguy cơ đe dọa tồn vong chế độ hiện nay.

  Tuy nhiên,theo kinh nghiệm có thể rút ra từ sự sụp đổ của hệ thống các nước XHCN ở Liên xô và Đông Âu là DÂN CHỦ HÓA XÃ HỘI là một tất yếu lịch sử không thể đảo ngược ,nó vừa là chiếc chìa khóa vàng vừa là thanh gươm lạnh lùng treo trên đầu số ít các quốc gia còn lại đang trong quá trình chuyển đổi từ thể chế XHCN sang thể chế kinh tế thị trường .

  Đảng CSVN không nên chần trừ mà cần tranh thủ thời cơ ,chủ động nắm lấy cái chuôi thanh gươm DÂN CHỦ HÓA XÃ HỘI này để tiếp tục kiến tạo thanh thế ,quyền lực ,uy tín của mình trên chính trường Việt nam trong kỷ nguyên mới,kỷ nguyên của dân chủ ,hội nhập và phát triển bền vững của nước Việt nam dân chủ cộng hòa hùng cường.

  Đảng CSVN chớ để mất cơ hội chỉ vì thiếu quyết tâm vượt qua thách thức mà bỏ lỡ mất thời cơ vàng để nắm lấy cái chuôi thanh gươm báu này.

  • Năm Darwin said

   Thật ngịch lý:

   “CNXH lấy cái CHÚNG TA làm gốc” NHƯNG “cá nhân phải tuyệt đối phục tùng tổ chức,cấp dưới phải phục tùng cấp trên”. Vậy cái CHÚNG TA cấp trên khác cái CHÚNG TA cấp dưới chổ nào? Phải nói CNXH lấy ĐẢNG làm gố mới đúng.

   “CNTB lấy cái TÔI làm gốc”. CNTB không lấy TÔI làm gốc mà tôn trọng/bảo vệ cái TÔI theo khế ước XH.

   “Đảng CSVN đã đúng khi chọn mục tiêu dân giầu Nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Không phải chỉ riêng đảng CSVN chọn mục tiêu này mà kể cả các nước TB cũng chọn đó, nhưng thực tế cho thấy, đảng CSVN (cũng như tất cả các đảng CS khác) chỉ xử dụng mục tiêu này cho mục đích riêng của đảng mà thôi.

   • dung tăng said

    Chủ nghĩa Tư bản […]

    • văn lâm said

     Làm gì có chủ nghĩa nào,chế độ nhà nước nào là tuyệt đối,là không có những bất cập vì xã hội là một cuộc vận động không ngừng không nghỉ của những nhu cầu ,của những mâu thuẫn cần được giải quyết và như thế thì chế độ nào,nhà nước nào cũng tồn tại những bất cập cần giải quyết ,chỉ có bất cập nhiều,bất cập ít mà thôi.

     Thời hiện tại thì những nước theo thể chế XHCN thể hiện nhiều bế tắc hơn những nước tư bản chủ nghĩa và nói chung từ dân tới quan ở các nước XHCN, có nhiều người muốn được sống hay làm việc tại các nước tư bản hay gửi con cái tới đây để học tập.Hơn nữa ngay VN cũng đã phải chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường ,một đặc trưng của chủ nghĩa tưi bản , vậy không thể nói XHCN tốt hơn tư bản và VN không phù hợp với chủ nghĩa tư bản được bạn dung tang ạ..

  • Cái CNXH thì nó rất mập mờ.Bạn muốn phân biệt dễ dàng và rất đơn giản (Đây là kinh nghiệm thực tế của một nhà báo Autralia).

   Bạn chỉ cần đến 2 nơi,và hỏi 2 câu.

   1-Tại 1 nhà máy lớn-XHCN- bạn hãy hỏi 1 anh Công Nhân :
   NB-Đây là nhà máy của ai?
   CN-Đây là nhà máy của chúng tôi,của Giai cấp Công Nhân.
   NB-Vậy cái bãi chứa xe đạp và xe máy của ai?
   CN-Của chúng tôi,của anh em công Nhân.
   NB-Còn cái xe hơi kia của ai?
   CN-Tất nhiên của Lãnh Đạo,của Giám đốc nhà máy.

   2-Tại một nhà máy lớn kháccủa 1 nước Tư Bản.
   NB-Xin hỏi bác CN,đây là nhà máy của ai.
   CN-Của ông chủ.
   NB-Còn bãi chứa các xe hơi kia của ai.
   CN- Tất nhiên là xe của CN chúng tôi dùng để đi làm.

   Các bạn đã biết rõ đâu là CS và đâu là Tư Bản rồi.

 31. Chủ Nghĩa Độc Quyền LĐ-Đặc Lợi &Tham Nhũng said

  Tội ăn cắp sở hữu trí tuệ của mấy ông tây, 83 năm nướng dân đen vào binh đao giai cấp, nội chiến mất nhiều triệu sinh mạng, bị đảng CS tàu lừa và viện trợ để làm những việc phi nghĩa đền nỗi mất trắng 40 đảo HS cùng nhiều đảo TS,cướp biển không cho dân đi lại đánh bắt cá thì chủ nghĩa minh triết ở chỗ nào ? Một loại chủ nghĩa chỉ làm bình phong cho nước lớn và dành độc quyền lãnh đạo, đặc lợi tham nhũng cho một nhóm lợi ích, gây mất công bằng XH về tinh thần -vật chất như thế thì có đáng dùng mãi như giẻ rách không? Chỉ dịch vụ sao chép giảng giải chủ nghía này hàng năm đã ngốn ngân sách thuế của dân rất nhiều tỷ đồng! Tại sao nước Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan. Singapo… họ giầu có và có nếp sống văn hoá như vậy?

 32. Sáng Sủa said

  Giời ạ! Nghe cái từ “minh triết” sao mà nó ngang tai thế không biết, mặc dù quá biết cái nghĩa của cái từ Hán-Việt này!
  Thôi đi, mấy bác Giáo sư, Tiến sĩ!

  • suthuchiennhien said

   Khong thich+khong chiu nghe MINH TRIET nen VN moi ‘SAI 1 LY DI 1 TI DAM” hien nay do! Sang sua ma chang sang ti nao!?

 33. Ma Văn Thành said

  Bây giờ các nhà lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, các nhà lý luận thuộc guồng máy của ĐCSVN họ không có thời gian nghiên cứu, suy ngẫm gì đâu, họ dành thời gian để xem xét món làm ăn nào kiếm được tiền, để đấu đá lẫn nhau, để mị dân nhanh nhất thôi. Chủ nghĩa Mác – Ăng ghen – Lê Nin chỉ dành cho những người “ngoài luồng” như tác giả Nguyễn Khắc Mai nghiên cứu thôi. Và những bài viết kiểu này cũng chỉ để cho dân đọc thôi, những người trên không bao giờ đọc đâu.

  Những người lý luận CS họ nói cần phải kiên định với CNXH vì đó là đúng đắn là tất yếu. Nhưng khi hỏi “vâng tôi sẵn sàng lắng nghe ông nói cho tôi biết CNXH nó như thế nào?”, “hiện nay đã có nền tảng gì của CNXH sau bao nhiêu năm phấn đấu?” và “bao giờ thì thành công CNXH?” thì họ tịt hoặc trả lời vòng vo để lảng tránh câu trả lời chính diện. Thực chất họ chẳng hiểu gì họ nói đâu, họ chỉ nói lấy được thôi.

  • suthuchiennhien said

   Y nay dung, nen can lam ngay viec SAT HACH TOAN BO LANH DAO DCSVN BAT DAU TU CAO CAP NHAT , XUONG DAN CAC CAP DUOI= SAT HACH TRINH DO HIEU VA THUC HANH CNCS, CNMAC, CNXH…(da duoc ho dung lam can cau com+xuyen tac thanh dac quyen hut mau toan dan cua ho) NHU THE NAO SUOT 83NAM , QUA TUNG THOI KY? NHUNG KE NAO KHONG DAT YEUCAU (thieu hieu biet) CHO RA KHOI GHE, XUONG LAM DVTHUONG (khong cho lam dan – tranh o nhiem dan) VA TU NAY MOI SU LANH DAO PHAI DI LIEN HIEU BIET+ TAY NGHE O MOI MAT CUA CAC HOAT DONG XA HOI VN (ky tri) va dcs NEN DOI THANH DANG CONG DONG VN= DUNG VOI TINH THAN CNMAC =CN CONG DONG.

 34. Hốt hết mấy thằng tâm thần “dư đảng viên” nhàn cư vi bất thiện, nhốt hết tụi nó chung vô một chuồng. Đem tụi nó qua bên Phi châu, thả ra giữa sa mạc, cho tụi nó sống chung với súc vật, làm quen với tộc người Masai tắm bằng nước đái bò, ăn cây cỏ côn trùng. Như vậy, mới xứng với cái đám “dư đảng viên” của cs. Chứ để tụi nó ở VN, nuôi tốn tiền thuế của dân! uổng lắm! không được tích sự gì, mà còn mang tiếng phản dân hại nước! Thế kỷ 21 rồi, đảng csvn chỉ còn là một cái nùi lau rác rưởi hôi hám. Tốt lành gì đó, mà cứ đeo theo liếm đít cs! Bớ cái lũ “dư đảng viên”!

 35. Nghiem Minh said

  hay cho những […]

 36. Năm Darwin said

  Nhiệt liệt khen thưởng và vuốt đầu các cháu hậu duệ của bác Hồ kính yêu.

  Dưới sự lãnh đạo anh minh của đồng chí yuễn-ú-ọng-ú” và dưới sự hướng dẫn tài tình của đồng chí Đinh Thế Huynh, hôm nay các cháu đã sống và làm theo lời Bác Hồ dạy, gồm các cháu có tên sau đây:

  “phot phet”, “Le Van Vuong”, “hoai linh”, “Nha Phuong”, “duong tu”, “su menh”, “tim lai”. Không biết còn thiếu cháu nào không?

  Riêng thằng “phot phet” có phải là thằng mà dân mạng đồn là thằng chuyên ăn cắp vặt đó phải không? Cứ thế mà làm con nhé, trình như con thì chỉ có thế mà có ghế thôi.

  Các cháu thân mến, các cháu đã làm rạng danh cha mẹ các cháu, tổ tiên cháu phải hãnh diện lắm mới có được chũng tử kế thừa như các cháu. Các cháu làm không những bác Hồ mà cả bác Mao cũng sung sướng.

  Cứ chân lý thế để rạng danh đảng các cháu nhé.

  Yêu.

 37. Nha Phuong said

  đùa chứ, n[…]

 38. duong tu said

  thằng nào viết […]

  • Le Van Vuong said

   Bắt đầu bán[…]

  • dương tu nói “chủ nghĩa xã hội và cncs mới chính là sự phát triển tất yếu của xã hội’

   Anh này ngu lấu quá.Đã là ‘phát triển’ thì cncs phải ngày lớn lên,to ra giàu mạnh văn minh dân chủ và tiến bộ.Thực tế rõ như ban ngày thì sao.Khi CS mới phát triển,đến gần cuối TK 20,thì nó đã có 13 nước CS.Nhưng đến 1991 thì nó ‘phat triển” Teo lại còn có 4 nước vì quá lạc hậu nên nó chuyển đổi không nổi.

   Đó là sự ‘Tất yếu” hùng hồn nhất của CNCS.

 39. Ẩn danh said

  Một xã hội hiện thực phải giải quyết được những vấn đề hiện thực. Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng nên chỉ có tác dụng kích thích sự tự sướng chứ không giải quyết được các vấn đề của hiện thực.

  Con người là một thực thể nên phải được thụ hưởng những lợi ích thực tế. Đảng cộng sản theo đuổi sự dối trá nên nó không những không mang lại những lợi ích thực tế cho con người mà là gieo rắc sự hủy diệt.

  Chúng ta chống lại cộng sản là chống ai?

  – Là toàn bộ nhà nước cộng sản? Sai!
  – Là toàn bộ đảng viên cộng sản? Sai!

  Chúng ta chống cộng sản là chống những ai theo đuổi sự dối trá và gieo rắc sự hủy diệt.

  Cộng sản sụp đổ chúng ta được lợi ích gì?

  Những người tài giỏi sẽ được thể hiện tài năng và thụ hưởng mức sống xứng đáng với tài năng của mình.

  Những người chưa thành đạt được thụ hưởng miễn phí về giáo dục, y tế và nhà ở.

  Công lý được thượng tôn.

  Sự thật được tôn trọng.

  Quyền lực nhà nước được minh bạch.

  Nước nhà văn minh hùng mạnh, dân tộc thông tuệ hạnh phúc.

  Môi trường sinh thái được giữ gìn trong lành.

  Khoa học công nghệ được thăng hoa.

  Đạo lý làm người được thấm nhuần.

  Hỡi người hùng cứu nguy cho dân tộc, hãy xuất hiện còn chờ đợi nữa chi?

  • Le Van Vuong said

   Bắt đầu bán v[…]

  • văn lâm said

   Bác Khách ơi,chỉ câu cuối cùng của Bác nên là :Hỡi NHỮNG người hùng cứu nguy cho dân tộc,hãy xuất hiện còn chờ đợi nữa chi?

   • Ẩn danh said

    Vâng, cám ơn Bác Văn Lâm!

    Hỡi những người hùng cứu nguy cho dân tộc, hãy xuất hiện còn chờ đợi nữa chi?

    Người Việt da vàng người Việt hiên ngang, lịch sử sang trang cuộc đời tươi sáng.

    Đời sống vinh quang thực hiện sứ mạng vẻ vang, dân tộc rỡ ràng nghìn thu danh tiếng lừng vang.

 40. Mẹ Đốp said

  Một bài viết có tầm và rất hay về Mác và sự lạc lối của CNXH mà VN đang theo đuổi.

  Đúng là cuối đời Mác và Enghel đều đã nghĩ hoàn toàn khác những điều họ viết ra thời trẻ trong cuốn “tư bản luận” vốn lý tưởng hóa tới mức ảo tưởng và cực đoan. Thế nhưng Lê nin đã tận dụng phần đầu của lý luận Mác và xây dựng nên học thuyết Mác-Lê nhằm tập hợp quanh nước Nga các lực lượng mới trên toàn thế giới : đó là tầng lớp công nhân, nông dân bị bần cùng hóa bởi quá trình tích tụ tư bản , các dân tộc thuộc địa …Nói đúng ra là nước Nga muốn trở thành một Đế quốc mới sau nhiều lần thất bại trước kia ( chiến tranh Nga- Nhật, Thế chiến lần thứ I …)

  Hồ Chí Minh, Mao trạch Đông …đã bị ” sập bẫy” chủ nghĩa Mác-Lê chính là một phần lớn vì “luận cương về các dân tộc thuộc địa” và khi đã theo đường lối CS của Lê Nin thì vấn đề đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản theo lối một chế độ toàn trị Phương Đông đã được tái diễn cho đến tận ngày nay dẫn đến thảm họa tiêu diệt hàng chục triệu nhân mạng. Về bản chất độc tài CNCS của Lê nin khác hẳn Mác và có lẽ giống Hitle hơn ( chẳng phải ngẫu nhiên Điều 6 của HP Liên Xô nói về độc quyền lãnh đạo xã hội của ĐCS LX giống hệt điều quy định về quyền lãnh đạo của Đảng Quốc Xã ! ) .

  Thế kỷ XXI loài người đã giác ngộ đã bừng tỉnh khỏi ảo vọng về CNCS rồi và có lẽ CNXH của các nước Bắc Âu ( hình thành từ Quốc tế CS thứ II ) là hình mẫu có nhiều điểm đáng để loài người học tập hơn cả.

  Lúc này Việt nam chúng ta phải mau chóng trở lại là chính mình mà đừng tiếp tục đi theo con đường lầm lẫn nữa.

  Bài viết của bác Khắc Mai đã đóng chiếc đinh ván thiên trên chiếc quan tài của CNXH và CNCS giáo điều cổ lỗ sĩ ở VN.

  Bài viết có giá trị sâu sắc nhưng hơi kén người đọc.

  • Le Van Vuong said

   Bắt đầu […]

  • Hoa Cải said

   Thực ra nếu chỉ có chủ nghĩa Marx – Lê-nin không thôi thì Hồ Chí Minh và đảng CSVN cũng chẳng thể nào “đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác” được! Sự nuôi dưỡng và cấp viện của Nga, Tàu mới là quyết định số phận của họ. Cho nên khi CS Tàu biến thành “mèo trắng mèo đen” đi kiếm ăn với Mỹ và sau đó CS Nga chết thì đám CSVN chỉ còn là tàn dư CS mà thôi.

 41. su menh said

  Ở Việt Nam mọi thứ đang diễn ra bình thường. đất nước thì ngày càng phát triển, ngày càng khẳng định được vị thế trên thế giới. Con người được đảm bảo các quyền cơ bản, Đảng đang tạo được niềm tin nơi quần chúng nhân dân. Nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Không có gì có thể thay đổi được điều đó.

  • Le Van Vuong said

   Từ 10/5/2013 […]

  • Le Van Vuong said

   Từ 10/5/2013[…]

  • Le Van Vuong said

   Bắt đầu bán[…]

  • Hoa Cải said

   Trước đây đảng trưởng đảng CSVN Lê Duẩn hơn chục lần khẳng định trước đám đông rằng “Liên bang CHXHCN Xô Viết là sức mạnh của thời đại, là xu thế tất yếu của lịch sử nhân loại, là thành trì bất khả xâm phạm, là vô địch, là không có đối thủ…”. Sau 4 năm Lê Duẩn ra đi thì cái “thành trì” này cũng đi theo Lê Duẩn. Nay tay này chỉ là một tên tàn dư cộng sản lại quên sự thật chưa đủ thời gian để đi vào lịch sử, tiếp tục nhai “Không có gì có thể thay đổi được điều đó”. Chỉ có những kẻ bán thân cho Tàu cộng mới có thể tự tin dự đoán như vậy.

  • Lẩu mắn said

   Phát như thế nào thì không biết ?Chỉ thấy người già và trẻ em đi ăn xin ,và bán vé số thì rất phát triển thôi ,

  • Mẹ Đốp said

   Bình thường ư ? 38 năm sau ngày thống nhất đất nước vẫn ỳ ạch theo sau các nước láng giềng và khoảng cách ngày càng xa. Thời gian ấy trước kia Hàn quốc đã vươn lên thành một nước công nghiệp có tầm cỡ.
   Ếch ngồi đáy giếng thì bó tay rồi.

 42. Bầy Hầy said

  CNCS hay CNCĐ theo cách diễn giải của bác Mai là một chủ nghĩa không có thực, điều này thì ai cũng biết, kể cả hơn 3 triệu Đảng viên CS, kể cả BCT, BCHTW…mà không cần đợi bác Mai phải diễn giải, phải chứng minh theo minh triết nào cả. Vấn đề là làm sao bỏ “nó”, khi mà nhà cầm quyền vẫn phải cần “nó” như một loại vũ khí, một thứ bùa hộ mệnh để giữ vững ngai vàng.
  Thật ra, không sớm thì muộn, người dân cũng sẽ nghiệm ra “chiêu lừa trắng trợn” của nhà cầm quyền và họ chắc chắn sẽ biết phải làm gì- không lâu nữa đâu!

 43. […] hồi http://anhbasam04.wordpress.com/2013/05/10/tin-thu-sau-10-5-2013/   BÀI VIẾT MỚI Đôi điều về minh triết Các Mác hay những nghịch lý “cộng sản” Đề nghị xem xét tư cách Đại biểu Quốc hội của hai ông Nguyễn Sinh Hùng và […]

 44. tim lai said

  C.Mác và Ăngghen là hai nhà tư tưởng lớn của thế giới. Những tư tưởng của hai người này đã đưa ra một kỷ nguyên mới cho con người. Con người được làm chủ hơn. Bài viết trên này có những ý kiến trái chiều. Theo tôi nghĩ nếu như tác giả bài viết có đủ kiến thức để bình phẩm về hai nhà tư tưởng lớn này thì không phải đi theo mấy tên vớ vẩn để kiếm mấy đồng tiền ấy để kiếm sống. Chủ nghĩa Mác vẫn sẽ mãi là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của xã hội. Các nước đi theo con đường XHCN tuy còn ít nhưng đang cho thấy sự đúng đắn của mình khi đất nước này đang ngày càng chứng minh được và khẳng định được vị thế của mình trên thế giới.

  • Lemnhem said

   Tôi chịu ông tim lai (Tim Lãi) sao lại có người u mê thế nhỉ?! ngay cái tên cha mẹ ông đặt cho ông đã là loài ký sinh trong ruột người rồi, đó là loài Lãi ( giun) đấy ông ạ!

  • bài viết của bác Mai đầy đủ dẫn chứng, nếu bảo bác ấy suy luận không logic, hoặc tim lai có điều gì có thể bổ cứu, có thể phản bác thì cứ dẫn ra cho độc giả sáng mắt, nói huyên thuyên, hươu vượn ở đây chả lẽ cho rằng cứ đại diện cho cái cs là dọa được người, bắt được người phải gật hết à? Có chỗ nào là đủ với thiếu kiến thức, dẫn hộ độc giả đi ?
   thật sự là rác rưởi mà, ở đâu rớt vô không biết.

  • suthuchiennhien said

   Cac nuoc theo XHCN con it: Cuba cai cach thuc dung hon, duoc My quan tam, tao dieu kien: cho nguoi My goc Cuba gui tien thoai mai ve nuoc, khong han che nhu truoc, tau khua dang co chiem dia vi thu 2 TG, sau My? Nhung tam dia khua qua den toi, lo bich, TG dang theo roi su banh truong vo loi voi xom gieng, doc tai voi dan trong nuoc.., tau khua co the bi co lap va lai tro ve ‘CAI MANG AN CU NAT XUA” Con VN chung minh va khang dinh vi the gi cua minh khi cu bi tau khua khinh re va tha suc CUOP MOI THU GI CHUNG MUON CUOP cua VN?????!!!!! VN PHAI THOAT SU DIEU KHIEN xui ”AN CUT GA” CUA TAU KHUA va “phai lay thuc te VAN MINH cua dan toc HIEN DAI lam tien de cho chinh sach cua minh”

  • Đinh Thế huynh cần xem xet lại tư cách Bình Loạn Viên của cái anh tim lai (tím tái) này.Tim lai bị thần kinh nặng nên đã xuyên tạc Đảng ta và CNCS.Làm ảnh hưởng tới Lập trường của TN VN.

   CNCS từ 13 nước hùng mạnh,đứng đầu là Liên Xô.Nhưng nay chỉ còn 3 nước đói nghèo,lạc hậu nhất thế giới.Toàn thế giới ai cũng biết.vậy mà tim lai cố tình châm biếm CNCS ‘ .CNXH…ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thế giới ” haha.Nghe giống đọc báo CS hồi 1960 quá.

   • Xin lỗi hiện nay còn 4 nước CS đang thoi thóp chứ không phải 3 nước nhu DSG đánh máy lỗi-Trung cộng-Cu Ba VN Triều Tiên.

    • tam said

     Tim lai xưa ở bưng biền
     Bây giờ Tim ở mặt tiền vi la
     Đêm nằm cám thán bác ta
     Sáng ra quét rác thấy ba bốn người
     (dân ngoại tỉnh đi lang thang tìm CNXH)

  • thùy linh said

   ủng hộ quan …]

  • tam said

   Ha, ha, ha thêm một ông LÚ di căn hết thuốc chữa!
   Anh này sao không chịu đi làm công nhân để quán triệt giai cấp công nhân ngày nay nó khốn nạn đến đâu, chỉ thích ngồi máy lạnh viết cò men về Mác Ăng ghen.

 45. meo luoi said

  Xuyên tạc c[…]

 46. hoai linh said

  Đúng là […]

  • đừng lấy tên mèo lười, loài mèo nó tủi thân lắm, chả bao giờ động vật họ mèo có loại ăn rau cả ngày thì bảo toàn thịt cá, sống dở chết dở lại bảo no đủ, vui vẻ. Sống ở cái chế độ chỉ được phép kêu như con vẹt, nói như vẹt, ấy thì chú mày cứ lấy tên là Vẹt đi, loài vẹt có khả năng không tẩy chay đâu.

 47. giao su said

  Thực tế là TBCN còn ảo tưởng là XHCN nhưng không phải cứ thực tế là thắng, không phải cứ cầm cây kiếm thật là thắng được người cầm kiếm ảo nhé! có thể không cần kiếm ta vẫn đánh thắng được địch, ngay xưa dân ta nghèo, vũ khí còn thô sơ ta còn đánh đuổi giặc huống chi là bây giờ.

 48. văn lâm said

  Văn Lâm tự hỏi trong Ban dân vận Trung ương từng có những nhà nghiên cứu phân tích sắc sảo về những nghịch lý của chủ nghĩa Mác như Bác Nguyễn Khắc Mai mà sao ban lãnh đạo Đảng CSVN vẫn chưa nhận ra được cái định hướng XHCN trong cương lĩnh của Đảng đang là nguyên nhân gây bất ổn cho Đảng CS và Nhà nước VN hiện nay?

  Ban lãnh đạo Đảng CSVN cần minh bạch với nhân dân của mình:

  -Rằng CNXH đã được Đảng CSVN lựa chọn chỉ như một công cụ để đoàn kết toàn dân làm cách mạng giải phóng dân tộc,thống nhất đất nước(Bác Hồ từng nói người theo Quốc tế CS III vì tổ chức này quan tâm đến vấn đề giải phóng thuộc địa).

  -Rằng nay nước nhà đã độc lập,non sông về một mối,công cụ CNXH không còn phù hợp trong giai đoạn cách mạng mới,giai đoạn hội nhập quốc tế để xây dựng phát triển kinh tế xã hội đất nước và xã hội dân chủ,nhà nước pháp quyền theo thể chế cộng hòa là mô hình được đưa ra để nhân dân góp ý cùng lựa chọn .

  • suthuchiennhien said

   Bai nay cua cu NKMai hay tuyet. Hi vong se nhieu nguoi doc de hieu ra van de…DCSVN dang dong cua bao nhau, khong biet ket cuc the nao day (Phe tai duc co thang phe tham ac ngu toi bao thu xao quyet khong day)…

 49. phot phet said

  Dcm. Co may thang do hoi, ngu bo me lai cu thich chu nghia roi ram. Deo hieu cai tu, pho quat co y nghia gi. O dau ra co cai tu nay, ma bon do hoi rat thich dung. Tu nhung cai pho bien tich hop lai roi moi co cai khai quat. Nhung thang dau bo dem ghep con me hai khai niem vao lam mot. Pho quat cai l…me chung may. Rat mot lu ngu.

 50. D.Nhật Lệ said

  Hoan nghênh bác Nguyễn Khắc Mai với bài chính luận sâu sắc này !
  Vậy là bác NKM.tiếp tục con đường mà ông Nguyễn Kiến Giang đã mở đầu trước đây trong việc “nhận thức lại” chủ nghĩa CS.,tác nhân và thủ phạm
  chính không những làm tan hoang đất nước mà còn muốn nô lệ hóa cả dân tộc VN.nhưng giới chóp bu cứ leo lẻo…rằng thì là mà đảng ta là văn minh,
  đạo đức,rằng dân chủ ta gấp vạn lần bọn tư sản,rằng CNXH.mới có khả năng bảo vệ được độc lập,chủ quyền …trời ạ !
  Hoá ra cả 100 nước không CNXH.thì họ đang mất nước hết rồi hay sao ?

 51. Năm Darwin said

  Tây phương chỉ xem Marxism là một “triết học XH” (như các triết học khác) chứ không phải là “chủ nghĩa lý tưởng” mà nhân loại phải đạt đến. Thư viện tại các trường đại học Tây phương đều có nhiều sách về Mác và là môn học tự chọn (elective course).

  Như các triết học khác, triết học Mác cũng đề ra đường (Cách mạng XH) và đích đến (CNCS) nhưng khi luận về điểm đến, Mác nhận ra nó là không có thật (không thể nào có CNCS) – Đi mà không đến như mong muốn thì là đi sai đường chứ còn gì? – Và Mác đã quay lại phũ nhận con đường đó.

  Tây phương (tạm gọi Tư bản) nghiên cứu về Mác rất kỹ, nhưng chính vì truyền thống tư tưởng, văn hoá và giáo dục khác nhau nên Tư bản nghiên cứu, phân tích Mác để “loại bỏ” và “lợi dụng” những “nghịch lý” (hay mâu thuẫn) này nhằm phát triển XH (chính vì có tư tưởng, văn hoá đó nên cuối cùng Mác và Ăng-ghen phũ nhận nó). Còn CS cũng nghiên cứu nhưng nghiêng về áp dụng với mục đích chính là để cai trị XH. Và dần dần, những từ chương, trích cú và cách áp dụng, suy nghĩ đó trở thành Marxism của người CS.

  Hồ Chí Minh nhiều lần nói đến “dân chủ” nhưng dám khẳng định là HCM hiểu “dân chủ” trong phạm trù “chủ nghĩa CS” của Lê-nin (hay Mao) chứ không phải trong phạm trù “chủ nghĩa cộng đồng” của Mác. Những hành động của ông ta xác minh điều đó (dù ông ta luôn mồm nhắc đến Mác).

  Chính vì thế, các thế hệ CS kế tiếp Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng hết Liên Xô (Lê-nin) sang ảnh hưởng Tàu (Mao) và bây giờ, khi LX bị xụp đổ, Tàu lộ mặt thật, các thế hệ CS kế tiếp, với bình phong “tư tưởng Hồ Chí Minh”, lại đang lôi cuốn dân tộc giữa 2 ngã đường “chủ nghĩa CS kiểu Nguyễn Phú Trọng” hay “chủ nghĩa CS kiểu Nguyễn Tấn Dũng”

  Ngày xưa, dân VN bất hạnh vì chỉ thấy Hồ Chí Minh mà không thấy Phan Chu Trinh. Và ngày nay, sự bất hạnh còn kéo dài vì bị nhồi sọ tôn sùng Hồ Chí Minh.

  Cháu xin kính phục Cụ Nguyễn Khắc Mai (gọi Cụ cho chắc ăn vì râu nhiều quá mà bạc hết) qua bài viết này, nhưng dường như Cụ còn điều gì chưa nói hết?

 52. Lê văn Nin & Các văn Mác said

  Ôi!!! “Lí luận” với chả “biện chứng” rồi lại “minh triết” nữa chứ !!!

  Đơn giản muốn bên bờ , chỉ có đi ngang qua sông. Tại sao đất nước cứ bì bõm “lội sông dọc” mãi thế này ???.

 53. Lê văn Nin & Các văn Mác said

  LÊ văn Nin , Các văn Mác và Ăng văn Ghen !!!. Đừng có hi, hi ,hì nhé!

  3 Đ/C này là các cụ tổ của đảng “cộng sản” VN hiện nay .Mặc dù từ lâu đã yên nghỉ ở thế giới bên kia ,nếu mà nhìn đất nước VN hiện nay đã bị phá tan lát tất cả các lĩnh vực kinh tế, cũng như các giá trị tinh thần con người . [phần cứng và phần mềm] .Bởi những học trò của mình là những quan chức đảng “cộng sản” VN ,Chắc cũng không cầm được nước mắt .

 54. Văn Đức said

  Lỗi và Lầm!

  Tôi đang làm việc „xem xét lại hành trang“. Bỗng thấy các Trang nhà đồng loạt đăng bài về Karl Marx của Tác giả Nguyễn Khắc Mai thì muốn „khoe“ đôi điều thiển kiến. (http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8591158877645064332#editor/target=page;pageID=6584859619839931524)
  Bài chủ nhắc ý rằng học thuyết Marx „thích hợp với Á đông (phong kiến)“ làm nhớ câu truyện „thiền tông“ (đã có ghi ra đôi lần):
  Trò hỏi: Tại sao Phật đến xứ này (để giáo hóa)?
  Tổ đáp: Vì xứ này có „chủng tử Phật“

  MÁC biến thành LÊ vì xã hội Nga thời đó cần chuyển đổi;
  Mao viết trong „Về sự nghiên cứu của chúng ta (tức là Tàu)“ rằng: Chúng ta (đảng Cộng sản Tàu) nghiên cứu chủ nghĩa Mác để nhắm vào cái đích là cách mạng Trung Quốc („Súng đẻ ra chính quyền“).
  Mác vào Việt Nam vì ước muốn „đào tận gốc, trốc tận rễ“ đã soi ra cái đích „Trí – Phú – Địa- Hào“.
  – „Lỗi tại ta, lỗi tại ta – Mọi đàng“!

  Thân mến.

 55. Hoa Cải said

  Chỉ có giải tán quyền lực độc tài và đuổi cổ tất cả những kẻ bảo thủ giáo điều, lật lọng kinh tế thị trường định hướng XHCN khỏi chính trường VN thì mới có thể bàn luận câu chuyện VN ngày nay. Tất cả những cái gọi là chủ nghĩa từ cổ chí kim do những kẻ háo danh khoe khoang đều là những thứ rác rưởi chỉ làm dơ bẩn nhân loại. Chỉ có duy nhất chủ nghĩa nhân dân đáng phải được thượng tôn lên đầu thì tất cả những kẻ đó, kể cả Marx lại không nhìn thấy, trong khi George Washington đã nhìn thấy trước họ nửa thế kỷ.
  Những kẻ thường rêu rao trước đám đông rằng mình sẽ ra sức biến lý tưởng công bằng thành hiện thực đến với tất cả mọi người, nhưng thực tế cho thấy chính những kẻ đó không hề ngại ngùng khi nằm trên bụng trần truồng gái bán trôn nuôi miệng và sau khi thỏa cơn thèm khát và mọc bệnh giang mai thì chúng lại ký lệnh cấm người khác lập lại hành vi của hắn, nhưng lệnh đó vẫn không cấm hắn và đám chư hầu.
  Tác giả trình bày nhiều luận chứng thiết thực, giúp VN mình mọc cách bay lên cùng thiện hạ. Thật đáng trân trọng! Tuy nhiên, kêu gọi những thế lực đen tối đang hoành hành hiện tại cùng “góp vốn”, chung sức gây quỷ an sinh bền vững cho VN thì xem ra hão huyền mất rồi.

 56. Người Việt Yêu Nước said

  Hôm nọ, em rủ rê các bác ủng hộ Phú Lú làm dân vận. bác ongngoaitho “cảnh cáo” em đừng có dân vận bằng chủ thuyết Mác – Lê. Hôm đó em thề luôn là không bao giờ dùng. Thú nhận với các bác là hồi đi học em dốt nhất môn này, 3 ông râu xồm em còn chẳng phân được lão nào là lão nào nữa là cả “một mớ” lý thuyết như thế. Vả lại hồi đó em chê mấy lão này già ,nên không phải “ai – đồ” của em…
  Hôm nọ đọc bài gì đó của bác Hạ Đình Nguyên. Úi giời ơi, em nhẹ cả người, cám ơn bác Hạ Đình Nguyên biết nhường nào. Bác ấy giỏi như vậy, sâu sắc là vậy mà còn chẳng biết con đường XHCN nó đi về đâu, thì cái đứa dốt đặc cán mai, dốt mài cán thuổng như em làm sao mà biết nó đi lên hay đi xuống, đi ngang hay đi dọc, hay chui tọt xuống hố.
  Nay đọc bài này của bác, cám ơn bác vô cùng. Hóa ra nó xuống hố thật.
  Dưng mà em không đồng ý với ý này của bác:”Tôi viết những dòng này, dâng cho ngày 30 tháng Tư, như một khấn nguyện để cho ngày này trở thành ngày của thương yêu hòa giải đoàn kết dân tộc, để mỗi người Việt là một nhân vị cao quý, hạnh phúc và tự do, để xây dựng một nền Thống nhất xứng đáng của Dân tộc”
  Khó lấy ngày này với mục đích cao cả lắm bác ạ, một cái đinh đóng vào, có nhổ ra thì vết đinh còn đó. Hãy để tương lai đó cho nhân dân sẽ tự mình quyết định ngày đó là ngày nào, em nghĩ cũng sắp rồi.
  SANG NĂM TỚI HOÀNG SA

 57. GÀ QUÊ said

  Ngay tại nơi sinh ra ông Mac người ta cũng XẾP XÓ học thuyết của ông, thế mà VN cứ bám vào cái học thuyết này trong lúc không hiểu hết nó. Thế mới đau chứ. Vì thế dân Việt mới khổ mới lâm vào cảnh lầm than.

 58. suthuchiennhien said

  Dich sai nguy hiem qua the day: commun=cong dong ism=chu nghia, dich thanh cong san, the la bi kich dong SAN SI:tha ho CUOP CUA TRANH CONG, dao thien nghich dia!. THUC AN cho CHO dich la THIT CHO cho cac vi vua 3 doi CU CHUOI thich thit cho soi suot cho den luc ngo ra dogfood thi da quay ra i oang can nhau, den muc u me am chuong:coi tuot luot dan YEU NUOC la ke thu…, lam hong moi thu ca vat chat lan tinh than: Sai gon=hon ngoc vien dong nay mua 1 luc da bien thanh song thoi um, Hanoi cung =HA LOI va con nguoi ca 2 mien song qua nhieu buc xuc, de dang nghe theo qui du xui khien lam NHUNG dieu AC chua tung co! Cu NKMai minh triet qua hay sao den hom nay moi xuat hien tren ABS? Cu NKVien khuyen da nguyen da dang tu lau bi dcsvn gom ghet lam, cho ve huu ngay lap tuc. Thuc chat khong co CNCS ma dung phai la CHU NGHIA CONG DONG, neu giu duoc nen nep trong sang lanh manh se la doi trong voi CNTB , co the hay.

 59. Hơn 30 phút để đọc bác Nguyễn Khắc Mai, nhưng có lẽ chỉ nắm được nội dung chính bác nhắn gửi. Phải nói con người Việt Nam ai cũng biết xã hội xhcn của Việt Nam quả là đang tắc tị, nhưng để nắm rõ nguồn cơn và phân tích có đầu cuối thì phải nhờ đến bác.
  Nghe giọng văn của bác, thừa biết bác đang miệt thị những kẻ học đòi lệch lạc và kệch cỡm lý tưởng Mác-Ăng ghen, những kẻ này đang mang lại cho dân tộc những năm tháng khổ đau và giờ đây là tụt hậu so với thế giới. Nhưng ai là người không nhận thấy: thực trạng Việt Nam đúng là vậy, từ thị trường nhà đất đến thị trường vàng, từ giá xăng dầu đến giá cả các mặt hàng tiêu dùng, từ các tranh chấp đất đai cho đến quyền tự do làm người không có phần nào không mâu thuẫn trùng trùng, uất khí của dân phải nói đến tận mây xanh.
  bài viết của bác NKM rất hay, tuy rất nhiều ngôn ngữ bác học nhưng lại dễ hiểu, dễ nắm bắt ý tưởng và tư tưởng bác muốn truyền đạt. Mong nhiều người đọc bài của bác để thấy rõ hơn phần nào cái xã hội xhcn mà dân tộc Việt Nam đang bị ép phải tiếp tục dấn thân.

  • Hoa Cải said

   Bài viết của cụ Nguyễn Khắc Mai đủ nhưng chưa đầy. Đủ là khi cụ có ý chỉ cần 10 năm sẽ giải phẩu VN khỏi căn bệnh ung thư do dài ngày theo đuổi cái lý tưởng bệnh hoạn nếu đảng độc quyền biết điều hạ mình xuống còn 30%, dành cho lập trường VNCH 30%, 30% dành cho phái trung tính. 10% còn lại có lẽ dành cho khách vãng lai đây đó để cùng nhau thúc đẩy VN như mong muốn của toàn thể con dân Việt. Chưa đầy, nghĩa là không khi nào đảng CS lại chịu mất đến 70%, mà khi đã mất 70% thì nguy cơ bị lột sạch cả 30% được tham chính đó là điều họ dù mù cũng không có đui. Cho nên thương cụ Nguyễn Khắc Mai ở chỗ đó ấy bác @ ơi!

 60. Obama said

  Nguyên thủ hầu hết các quốc gia văn minh, hùng cường thường chẳng quan tâm các mớ lý luận rối rắm, chủ thuyết tù mù. Họ chỉ hành động theo trái tim và luật pháp. Vì vậy, dân chúng được nhờ, thế giới đỡ loạn.
  Chó thật! Ở những nước nguyên thủ lúc nào cũng hò hét tư tưởng này, chủ thuyết kia… là dân chúng khốn nạn: nước Đức, nước Nhật phát xít, Liên Xô, Đông Âu, VN, Campuchia Khơ me đỏ, Lào, Triều Tiên, TQ, Cu Ba, Venedela…
  Bao giờ nguyên thủ VN mới ngộ ra điều này?

 61. khách said

  Sự thật các nhà lý luận chủ nghĩa Mác- Lê nin thì đọc không hết sách của Mác – Lê nin nên hiểu vấn đề thường mơ hồ, không đế nơi đến chốn:

  Ngay Đảng trưởng là trưởng ban lý luận TW, rồi Hiệu trưởng trường Đảng số một của Đảng, Nhưng hiểu biết về lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê Nin là rất sơ sài ngay cả các nguyên lý cơ bản cũng không nhớ:

  – Cứ khăng khăng giữ điều 4 là sai phép biện chứng không hiểu qui luật mâu thuẫn. Chưa nói đến giữ điều 4 là khôi phục chế độ phong kiến.
  – Công khai dân chủ là cơ sở bảo tồn chế độ; Thế nhưng báo chí bưng bít sự thật, ai nói thẳng nói thật với ý thức xây dựng rất tôt cho Đảng cho Đất nước thì vu oan là chống nhà nước rồi bắt tù oan như : TS Họ Cù, Điếu cày, Tạ phong Tân, Chị Nghiêm, các cháu như Huỳnh thục vi, cháu Hạnh, Phương Uyên …

  Đất nước mà luật pháp như vậy thì có còn là đất nước nữa không?

  Chưa nói CNCS thế giới tiến bộ đã thấy rõ cái lệch lạc trong cách đặt vấn đề của Mác là không tưởng, và rất nguy hiểm cho loài người: Vì lấy bạo lực làm động lực phát triển – chứ không dựa vào tiềm năng của người dân để phát triển. Cho nên dẫn đến suy thoái và suy vong.

 62. Ẩn danh said

  Nhà văn Hoàng Lại Giang,
  Tôi tâm đắc những điều anh Mai đề cập.
  Cảm ơn anh Mai nhiều lắm.
  Mong những nhà lãnh đạo hôm nay tỉnh táo nhìn lại mình và nhìn ra bốn phương để đưa dân tộc thoát ra sự lạc hậu vô cùng nguy hiểm.!
  HLG

  • Mong gì kỳ vậy? said

   Bác mong gì ở những người lãnh đạo hiện nay? Họ đã có hơn nửa thế kỷ cầm quyền rồi chứ ít gì. Có lẽ bác nên mong rằng họ tỉnh ngộ ra và trả lại quyền lực cho Nhân dân để dân quyết định thì đúng hơn. Đừng có mong những kẻ trộm cắp ngu dốt có thể đưa dân tộc thoát ra khỏi sự lạc hậu mà chính họ đã đưa đưa vào.

  • văn lâm said

   Văn Lâm đặc biệt tâm đắc với phương án Đảng CSVN chủ động lập kế hoạch cho một tiến trình dân chủ hóa xã hội vì một Việt nam dân giầu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh của Bác Lại Hoàng Giang.Đây vừa là một thách thức lớn đồng thời cũng là một cơ hội lớn để thêm một lần nữa ,Đảng CSVN thể hiện trí tuệ ,bản lĩnh chính trị,hóa giải thành công những bất ổn,bế tắc phát sinh trong cơ chế quản lý điều hành Nhà nước hiện nay về kinh tế xã hội ,vì hạnh phúc của nhân dân ,vì sự cường thịnh của Đất nước,của Dân tộc Việt nam.

 63. Đào Tiến Thi said

  Bác Nguyễn Khắc Mai là hậu duệ của một trong những yếu nhân Đông Kinh nghĩa thục. Cho nên dòng máu chí sỹ Đông Kinh đến bác, dù “thiên ma bách chiết”, vẫn còn lưu chuyển dồi dào. Cũng giống như GS. Ngô Đức Thọ, cháu chí sỹ Ngô Đức Kế, rất khí khái, cương cường (tất nhiên là so với giới trí thức hôm nay, chứ không dám so với các cụ tiền bối).
  Bài viết của bác Mai thể hiện một vốn văn hoá sâu rộng và một sự trải nghiệm. Tuy nhiên, cũng giống như phần đông thế hệ của bác, vừa quá yêu thương, vừa quá lo lắng sự đổ vỡ nên đoạn kết có phần không thực tế khi viết:
  “Mười năm cho chuyển dịch hòa bình, êm thấm, nhân văn đầy tình thương yêu, đoàn kết dân tộc, đừng để diễn ra cảnh, khi cái bình Pandora được mở nắp thì ma quỷ nhảy ra chứ không phải là những con người lương thiện tử tế, có trí có tâm, và có ý chí mạnh mẽ, cao thượng, có công tâm chứ không phải là một bè lũ cơ hội mới, một lũ lợi ích mới. Cũng nên dè chừng tâm lý trả thù hạ đẳng”.
  Sự chuyển dịch không thể nào hoàn toàn hoà bình, êm thấm như mong muốn của bác, mà thế nào cũng có sự xáo trộn ít nhiều. Nặn một cái mụn bọc nhỏ đã đau rồi huống chi mổ cả một khối ung thư. Tuy nhiên cũng không có chuyện như mở cái bình Pandora đâu. Cái bình Pandora bị Epimetheus mở do tò mò, chẳng biết cái gì trong đó nên mới để tai hoạ ào ào bay ra. Sẽ có tất cả những thứ như bác tiên đoán (ma quỷ, cơ hội mới) nhưng cháu tin rằng phía lương tri, tử tế vẫn mạnh hơn nhiều. Nó lại đặc biệt an toàn nếu Đảng cầm quyền mở ra một cách chủ động, tích cực.

  • văn lâm said

   Nhất trí quan điểm của Bác Đào Tiến Thi,nếu có sự chủ động dự phòng toan tính công tâm khoa học đúng lúc đúng chỗ của Đảng CS cầm quyền ở VN hiện nay cho một quá trình diễn tiến dân chủ hóa xã hội,không có gì đáng sợ khi cái bình DÂN CHỦ được mở ra cả .

 64. văn sạ said

  các vị nhân danh c-mác không hiểu tý nào về mác hết .nhưng vì tham quyền tiền các vị giả cầy giả chó để kiếm ăn thôi chỉ có dân là khổ nhìn vào cu ba ,triều tiên ,khụa và việt là biết

  • dẹp bỏ cộng sản mới có công bằng văn minh said

   Chính xác như “Văn Sạ” nói, bọn cầm quyền hiện nay chúng nó đều biết là chẳng có cộng sản trừ sản gì đâu, chẳng qua là chúng “mượn đầu heo nấu súp”, câu giờ để có thời gian vơ vét những gì còn vơ vét được trước khi giải tán cái canh bạc “cs và cnxh” mà thôi.

 65. BX Saigon said

  Excellence.

 66. Dân đen said

  Tôi khôn comment gì về chủ nghĩa Mac Le vi không phải là nhà nghiên cứu về mấy vấn đề này nhưng nhìn thực tế các nước cs giáo điều chẳng được nhân loại nể trọng thì chắng có gì đáng phải tung hô về nó cả

 67. Nguyen said

  Người lãnh đạo đất nước hiện nay thực sự có đầu óc không?
  Nếu nói không thì thất thố quá, mà nói có thì miễn cưỡng quá.
  Mười năm, mười năm để làm nên một đất nước như bác Mai đề xuất, là điều có thể làm được, quí vị có hiểu được không?
  Tổng thống Miến điện có thật sự làm nước họ yếu đi hay sẽ bị “mất đi” như lo sợ của các vị lãnh đạo VN nếu bắt chước họ?
  Chỉ có đoàn kết dân tộc thật sự, VN mới trở thành một nước có tư thế không phải e dè sợ sệt hay khúm núm trước ai.
  Nguồn lực người Việt trong nước, nước ngoài, đủ để mười năm ngước mặt “nhìn đời”.
  Thật xót xa khi cháu nội ngồi học bài lịch sử phỉ báng “nguỵ” trong khi ông nội (đi lính) ngồi trầm ngâm, không hiểu mình có xấu xa như cháu nội mình nhiếc móc không?
  Hỡi ông Nguyễn Phú Trọng, nếu ông có chút lương tri, có chút từ tâm, hãy nói bộ chính trị của ông cùng TƯ đảng của ông, hãy vì quyền lợi người VN mà không vì quyền lợi phe nhóm của bộ chính trị ,của TƯ đảng ông mà có một bước đi đột phá nhằm hoá giải, đoàn kết dân tộc, thật sự đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này.
  Hỡi những người bị “cộng sản” giết chết người thân gia đình mình, những người bị tù đày, những người bỏ mình nơi biển cả, gia sản tiêu tan vì cộng sản, hãy quên đi quá khứ, hãy quên đi đau thương khi quí vị cũng nhìn thấy có hàng triệu người bị giết dưới họng súng, dưới làn bom của quí ngài, của đồng minh quí ngài, hiện nay có người còn không tìm được vết tích, xác thân.
  Hãy trút bỏ quá khứ để xây đắp tương lai.
  “Hãy khép lại quá khứ không phải để quên nó đi mà để nó không ảnh hưởng đến tương lai”.
  Tại sao những người cai trị đất nước này không chìa tay ra trước?
  Sao không phải là bàn tay chân thành trong sạch?
  Quá khứ đã đày đoạ dân tộc này quá nhiều, sao chúng ta không quên nó đi mà hướng đến tương lai?
  Chỉ có người Việt mới cứu được nước Việt.
  Không có bạn hữu, chủ nghĩa nào cứu được chúng ta.
  Hỡi những người lãnh đạo còn chút lương tri, hãy đọc lại một lần nữa tâm nguyện của bác Nguyễn Khắc Mai.
  Chúc bác sức khoẻ, trí tuệ, luôn cất tiếng kêu của mình, cho dù đang kêu trong sa mạc.

 68. minh said

  Em chẳng biết chủ nghĩa, chủ nghĩ gì cả. nhưng trong thực tiễn nó là như thế này nè các bác:
  – Thứ 1 :Nếu ta theo đuổi chủ trương bạo lực thì ta là kẻ sẽ chịu đau khổ vì khi ta làm cho người khác đau khổ thì chính họ, anh em họ, bạn bè của họ, họ hàng của họ, bố mẹ của họ, bản thân họ… có căm thù ta không ?, có hành động tấn công lại ta không??? và ta có an toàn không khi ta đi đâu cũng chủ trương bạo lực ?? (Qui luật Nhân quả đó các vị).
  – Thứ 2 :Nếu xét cho cùng con người ai cũng phải nghĩ đến bản thân mình trước tiên (đó là chủ nghĩa cá nhân ) vì sao ư ?? vì tôi không làm ác, không hại mọi người là vì tôi biết nếu tôi làm ác hại mọi người thì mọi người sẽ quay lại hại tôi, cô lập tôi. Tôi theo tôn giáo này, tôn giáo kia hay chủ nghĩa này, chủ nghia kia cũng là mong sao tôi đc hạnh phúc- gia đình CỦA tôi đc hạnh phúc hay đất nước CỦA tôi đc hạnh phúc… (đó chính là cái ta, cái của ta)- Chính Đạo Phật 1 tôn giáo nói vô ngã nhưng 1 Thiền Sư nổi tiếng đã nói rằng: nếu không có cái ta thì ai giải thoát ? ai nhập Niết Bàn ? chẳng qua ý ngài rằng: có cái ta nhưng chỉ bậc tu hành giải thoát mới hiểu đc cái ta chân chính ko sai lệch.
  -Thứ 3 : Trong đời thường (trừ tôn giáo) thì luôn luôn có trạng thái sở hữu tư nhân đó là Tư Hữu ( tư hữu là 1 thuộc tính của người bình thường), kể cả khi chúng ta dùng bạo lực ép buộc mọi người sở hữu chung về tài sản thì vẫn có tư hữu vì sao ?
  Vì có cái gọi là sở hữu chung là phải có cái gọi là sở hữu riêng tức là tư hữu ( có cái chung thì có cái riêng xuất hiện ngay, ví dụ như có 1 thứ gọi là bên phải thì ngay tai đó có 1 thứ gọi là bên trái, có cao thì phải có thấp)… (nên có sở hữu chung mọi người sẽ tìm đủ mọi các hợp pháp hay bất hợp pháp để biến nó thành sở hữu riêng, các vị nghe quen ko ??? tham nhũng và ăn cắp, ăn bớt từ đây ra đó ) vậy chúng ta không thể nào xóa bỏ tư hữu thì chúng ta có xóa bỏ đc Chủ nghĩa tư bản không ???
  ………….
  em còn nhiều thứ lắm. nhưng làm biếng đánh máy chỉ đánh 3 điều cho các bác mác lê điên đầu chơi thôi. để họ tự xem lý luận của họ có gắn với thực tiễn không thôi ????

  • minh said

   Vậy tóm lại 3 điều trên:
   – thứ nhất qui luật nhân quả thấy rằng: bạo lực và đấu tranh giai cấp mang lại khổ đau cho ta.
   – thứ hai : chủ nghĩa cá nhân luôn tồn tại.
   – Thứ ba: Không khi nào sở hữu cá nhân (tư hữu) bị tiêu diệt (trong đời sống) nên CN tư bản sẽ còn mãi.

  • Tư hữu said

   Cái thân của bác rõ ràng là thuộc về bác chứ không thể là tài sản của thằng hàng xóm. Nó (con người) lại còn được gọn là vốn quý nữa chứ. Để nó tồn tại được, bác phải có những thứ riêng khác để nuôi sống nó chứ không thể lấy của người khác. Do vậy không thể không có tư hữu.

 69. minh said

  Em chẳng biết chủ nghĩa chủ nghĩ gì cả nhưng trong thực tiễn nó là như thế này nè các bác:
  – Thứ 1 :Nếu ta theo đuổi chủ trương bạo lực thì ta là kẻ sẽ chịu đau khổ vì khi ta làm cho người khác đau khổ thì họ, anh em họ, bạn bè họ, họ hàng của họ, bố mẹ họ, bản thân họ… có căm thù ta không, có hành động tấn công lại ta không??? và ta có an toàn không khi ta đi đâu cũng chủ trương bạo lực (Qui luật Nhân quả đó các vị).
  – Thứ 2 :Nếu xét cho cùng con người ai cũng phải nghĩ đến bản thân mình trước tiên (đó là chủ nghĩa cá nhân ) vì sao ư ?? vì tôi không làm ác, không hại mọi người là vì tôi biết nếu làm ác hại mọi người thì mọi người sẽ quay lại hại tôi, cô lập tôi. Tôi theo tôn giáo này, tôn giáo kia hay chủ nghĩa này chủ nghia kia cũng mong sao tôi đc hạnh phúc- gia đỉnh CỦA tôi đc hạnh phúc hay đất nước CỦA tôi đc hạnh phúc… (đó chính là cái ta, cái của ta)- Chính Đạo Phật 1 tôn giáo nói vô ngã nhưng 1 thiền sư nổi tiếng đã nói rằng: nếu không có cái ta thì ai giải thoát ? ai nhập Niết Bàn ? chẳng qua ý ngài rằng: có cái ta nhưng chỉ bậc tu hành giải thoát mới hiểu đc cái ta chân chính ko sai lệch.
  -Thứ 3 : Trong đời thường (trừ tôn giáo) thì luôn luôn có trạng thái sở hữu tư nhân đó là Tư Hữu ( tư hữu là 1 thuộc tính của người bình thường), kể cả khi chúng ta dùng bạo lực ép buộc mọi người sở hữu chung về tài sản thì vẫn có tư hữu vì sao ?
  Vì có sở hữu chung là phải có sở hữu riêng tức là tư hữu ( có chung thì có cái riêng xuất hiện ngay, ví dụ như có bên phải thì ngay tai đó có 1 thứ gọi là bên trái)… vậy chúng ta không thể nào xóa bỏ tư hữu thì chúng ta có xóa bỏ đc Chủ nghĩa tư bản không ???
  ………….
  em còn nhiều thứ lắm nhưng làm biếng đánh máy chỉ đánh 3 điều cho các bác mác lê điên đầu chơi để họ tự xem lý luận của họ có gắn vói thực tiễn không thôi ????

 70. Cong said

  Nói tóm lại, C Mác Ăng ghen vào cuối đời đã mất ‘định hướng XHCN’, thật là sai lầm nghiêm trọng. Mặc kệ họ, đảng ta vẫn cứ kiên định ‘định hướng XHCN’, chứ không mất lập trường như các ông ấy. Cách mạng mất các ông râu xồm nhưng chưa mất lực lượng ‘còn đảng còn mình’ thì sợ đ.. gì.

  • Notable said

   Đảng ta vẫn cố đấm ăn xôi, cố gắng chứng minh số ít các nước xhcn tốt hơn đa số các nước còn lại, là thiên đường nơi con người đáng sống. Thực tế thế nào ai cũng đã rõ, chỉ có đảng là giả vờ không rõ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: