BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1760. KIẾN NGHỊ: Bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng&Xuất nhập khẩu nguyên liệu vàng

Posted by adminbasam trên 07/05/2013

Bổ sung, hồi 15h50′, ngày 9/5/2013. Sau bài viết này một ngày, chiều 8/5,Ngân hàng nhà nước đã có phản ứng “giải đáp” bằng một bản thông báo, rồi một Đại biểu quốc hội đã kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét Ngân hàng nhà nước có vi phạm pháp luật hay không: – Ngân hàng Nhà nước “trần tình” về nguồn vàng đấu thầu (LĐ),  – Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về việc can thiệp thị trường vàng (TT);  – NHNN lên tiếng về can thiệp thị trường vàng (Gafin), – Ngân hàng Nhà nước: Can thiệp thị trường vàng là đúng luật (VNEco). – NHNN phản hồi về việc dùng vàng dự trữ ngoại hối, bình ổn thị trường vàng (NLĐ). – Ngân hàng Nhà nước sử dụng ngoại tệ dự trữ để mua vàng (SM).    – “Nhập vàng không ảnh hưởng đến dự trữ ngoại tệ” (TTXVN). – Độc quyền sản xuất vàng miếng: Bộ Tư pháp xét tính pháp lý (VnEco). Tuy nhiên, trả lời của Bộ Tư pháp chỉ dựa vào Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ, mà đã “lờ đi” Luật Ngân hàng và Pháp lệnh ngoại hối, là những văn bản LS Trần Vũ Hải nêu ra trong kiến nghị này, có giá trị pháp lý cao hơn Nghị định 24. Còn thông báo của Ngân hàng nhà nước cho là mình thực hiện đúng đúng theo quy định của Luật Ngân hàng nhưng không rõ “quy định” nào trong đó, có liên quan tới những gì mà LS Trần Vũ Hải đã nêu hay không.

———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***—–

                                                                      Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

 

KIẾN NGHỊ

(Hủy bỏ quy định về Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng và xuất nhập khẩu nguyên liệu vàng sản xuất vàng miếng tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP)

 

Kính gửi:                   Ủy ban thường vụ Quốc hội (Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng)

Đồng kính gửi:          Chính phủ (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng)

 

Tôi – Trần Vũ Hải, công dân Việt Nam, hành nghề luật sư tại địa chỉ số 81 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội – căn cứ Điều 53 Hiến pháp 1992: “Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước…”, xin gửi tới Quý Cơ quan kiến nghị có nội dung sau đây:

Ngày 03/04/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực từ ngày 25/05/2012. Điều 4 khoản 3 Nghị định này quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, và theo Nghị định này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thay mặt Nhà nước thực hiện độc quyền này. Theo Điều 16 khoản 2 của Nghị định này, vàng miếng được bổ sung vào Dự trữ ngoại hối Nhà nước, tức được coi là ngoại hối theo Luật Ngân hàng.

Chúng tôi thấy rằng quy định về độc quyền này là không phù hợp Luật Ngân hàng, Pháp lệnh ngoại hối hiện hành và một số luật khác.

          Điều 4 Luật Ngân hàng (được ban hành năm 2010) về nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN có quy định: “… Quản lý nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng”, “quản lý Dự trữ ngoại hối Nhà nước…” nhưng không quy định NHNN thay mặt Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, độc quyền xuất nhập khẩu nguyên liệu vàng làm vàng miếng.

          Điều 31 Luật Ngân hàng quy định những nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN về quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối, trong đó có nhiệm vụ, quyền hạn: “…Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động ngoại hối cho tổ chức tín dụng, các tổ chức khác có hoạt động ngoại hối…”.

          Điều 33 Luật này quy định:“Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc mua, bán ngoại hối trên thị trường trong nước vì mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia; mua, bán ngoại hối trên thị trường quốc tế và thực hiện giao dịch ngoại hối khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.”

Như vậy, Luật Ngân hàng 2010 không cấm các tổ chức tín dụng (TCTD) và các tổ chức khác có hoạt động  ngoại hối (trong đó có hoạt động sản xuất vàng miếng, kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu vàng sản xuất vàng miếng), nhưng phải được NHNN cấp phép khi có hoạt động ngoại hối. Luật Ngân hàng 2010 cho phép NHNN thực hiện việc mua bán ngoại hối (trong đó có vàng miếng) nhưng không quy định NHNN độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu nguyên liệu sản xuất vàng miếng.

Theo Điều 31 Pháp lệnh ngoại hối 2005: “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng của tổ chức tín dụng và các tổ chức được phép kinh doanh vàng.” Như vậy, các TCTD và các tổ chức khác được phép kinh doanh vàng được quyền xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu (kể cả vàng miếng), nhưng phải chịu sự quản lý của NHNN. Do đó, quy định độc quyền Nhà nước về xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng của Nghị định 24/2012/NĐ-CP trái với  Pháp lệnh ngoại hối 2005 (đang có hiệu lực).

Luật Các Tổ chức tín dụng (ban hành năm 2010) cho phép các TCTD hoạt động kinh doanh dịch vụ ngoại hối (trong đó có kinh doanh vàng miếng) theo quy định của NHNN, không có quy định nào cấm các TCTD kinh doanh sản xuất vàng miếng và xuất nhập khẩu nguyên liệu sản xuất vàng miếng.

Luật Thương mại không có điều khoản nào quy định Nhà nước độc quyền kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu vàng để sản xuất vàng miếng.

Không có điều khoản nào của Hiến pháp, không có luật nào, Pháp lệnh nào quy định Chính phủ được quyền tuyên bố Nhà nước tước quyền kinh doanh trong một lĩnh vực nào đó của các chủ thể khác để giành độc quyền kinh doanh cho mình như theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP. Nghị định này của Chính phủ đã tước bỏ quyền kinh doanh sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu nguyên liệu vàng để sản xuất vàng miếng của các TCTD và các tổ chức khác có hoạt động kinh doanh vàng, tuyên bố Nhà nước độc quyền kinh doanh trong những lĩnh vực này. Quy định này khiến nhiều TCTD và các tổ chức khác bị thiệt hại, nhưng không được bồi thường, gián tiếp để các cổ đông của họ bị thiệt hại do doanh nghiệp giảm sút lợi nhuận, thậm chí bị lỗ, dẫn đến giá cổ phiếu (giá trị tài sản của các cổ đông) sụt giảm.

Thực tế, khi NHNN thực hiện độc quyền sản xuất vàng miếng, chênh lệch giá vàng tại Việt Nam và thị trường quốc tế tăng cao. Lãnh đạo NHNN cho rằng chênh lệch này thuộc về ngân sách Nhà nước. Sự biện bạch này rất nguy hiểm, vì thực tế NHNN có lợi là chủ yếu khi công bố kết quả tài chính. Kết quả tài chính tốt, các cán bộ công chức nhân viên của NHNN sẽ được đảm bảo thưởng, phúc lợi ở mức cao, kinh phí khoán và kinh phí khác của NHNN được điều chỉnh tăng. Mặt khác, không thể vì lý do lợi nhuận chuyển về ngân sách Nhà nước để Nhà nước độc quyền kinh doanh trong bất cứ lĩnh vực gì.

 Rõ ràng việc Chính phủ tuyên bố độc quyền kinh doanh về sản xuất, xuất nhập khẩu vàng miếng trong Nghị định 24/2012/NĐ-CP đã tạo tiền lệ xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường pháp lý kinh doanh tại Việt Nam. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân lo ngại, Chính phủ có thể tuyên bố độc quyền kinh doanh trong các lĩnh vực khác với lý do mang lại lợi nhuận cho ngân sách Nhà nước. Ví dụ các cơ quan Nhà nước khác noi gương NHNN đề xuất Nhà nước độc quyền kinh doanh sản xuất, xuất nhập khẩu khoáng sản, xăng dầu, lương thực, sữa, dược phẩm…, định giá theo ý muốn (cao hơn hoặc thấp hơn so với thị trường quốc tế) với lý do chênh lệch giá sẽ thuộc về ngân sách Nhà nước. Trong tình hình khó khăn về ngân sách Nhà nước, những đề xuất này có vẻ hợp lý và Chính phủ có lý do để xem xét, vì đã có tiền lệ tuyên bố Nhà nước độc quyền kinh doanh về vàng miếng như theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP.

Để đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch, chúng tôi đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội căn cứ Điều  91 Hiến pháp, tạm đình chỉ hiệu lực quy định  Nhà nước độc quyền kinh doanh vàng miếng trong Nghị định 24/2012/NĐ-CP và yêu cầu Chính phủ hủy bỏ nội dung này, vì nội dung đó không phù hợp với Luật Ngân hàng 2010, Luật các Tổ chức tín dụng 2010, Luật Thương mại, Pháp lệnh ngoại hối 2005.

Trân trọng.

        

 Trần Vũ Hải

 

62 phản hồi tới “1760. KIẾN NGHỊ: Bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng&Xuất nhập khẩu nguyên liệu vàng”

 1. […] – Kịp thời trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội: Công văn của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của LS Trần Vũ Hải về quy định sản xuất vàng miếng (Ba Sàm).  Mời xem lại:  KIẾN NGHỊ: Bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng & Xuất …. […]

 2. […] của LS Trần Vũ Hải về quy định sản xuất vàng miếng (Ba Sàm). Mời xem lại: KIẾN NGHỊ: Bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng & Xuất …. – Blogger Hai Lúa: Về chiến lược phát triển kinh tế cho VN, tầm nhìn trong […]

 3. […] – Kịp thời trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội: Công văn của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của LS Trần Vũ Hải về quy định sản xuất vàng miếng (Ba Sàm).  Mời xem lại:  KIẾN NGHỊ: Bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng & Xuất …. […]

 4. […] – Công văn của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của LS Trần Vũ Hải về quy định sản xuất vàng miếng (Ba Sàm).  Mời xem lại:  KIẾN NGHỊ: Bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng & Xuất …. […]

 5. […] – Kịp thời trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội: Công văn của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của LS Trần Vũ Hải về quy định sản xuất vàng miếng (Ba Sàm).  Mời xem lại:  KIẾN NGHỊ: Bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng & Xuất …. […]

 6. Sát Thát said

  Ngoài NHNN được lợi thì đ/c DOJI cũng ăn theo !
  Bởi trước đây đ/c này đã mua trọn SJC Đà Nẵng và SJC Hà Nội

 7. […] của LS Trần Vũ Hải về quy định sản xuất vàng miếng (Ba Sàm). Mời xem lại: KIẾN NGHỊ: Bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng & Xuất …. – Có cần như vậy? (NCT). – Bauxite Tây Nguyên: Tính cua trong lỗ (NNVN). – Chủ […]

 8. […] – Công văn của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của LS Trần Vũ Hải về quy định sản xuất vàng miếng (Ba Sàm).  Mời xem lại:  KIẾN NGHỊ: Bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng & Xuất …. […]

 9. I am now not sure the place you’re getting your information, however great topic. I must spend some time studying much more or working out more. Thanks for fantastic info I was in search of this information for my mission.

 10. Wonderful beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your
  site, how could i subscribe for a blog website?
  The account helped me a acceptable deal. I have been a little bit familiar
  of this your broadcast provided shiny transparent concept

 11. Dân Việt said

  Nôm na cho cho dễ hiểu là Thông đốc Bình với tư duy kinh doanh bình ổn Vàng và lợi nhuận phát sinh có mục đích vì ND ( vì nguồn lợi này được đưa vào ngân sách NN theo giải thích của TĐ Bình ) đang chứng tỏ mình là một ” đạo tặc nghĩa hiệp” với thanh gươm ” định hướng XHCN” để lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo bằng chính sách ” cải tạo quản lý vàng”.để tạo thêm nguồn thu cho ngân sách đang gặp khó khăn vì công nợ như ” chúa Chổm”.
  Vấn đề là nguồn thu này có thực sự là vì phúc lợi của Người Dân hay không thì không ai dám khẳng định cả ngoài ông Bình , vì sao ? Vì người dân và kể cả QH không thể biết rõ chính phủ đã và đang xử dụng NS Nhà nước như thế nào cả ,không kiểm soát được nguồn thu chi NS minh bạch , không biết bao nhiêu % NS là vì ND , bao nhiêu % là dùng cho bộ máy cai trị cho đảng cho CQ , bao nhiêu % đầu tư thua lỗ lãng phí, bao nhiêu % vì lợi ích nhóm , bao nhiêu % cho những ” sổ hưu” v.v…,và hầu như ai cũng thấy NS là chiếc bánh của chính quyền chứ không phải của ND , người dân chỉ có nghĩa vụ nộp thuế nộp phí cho sự tồn tại của CQ là chính , vì vậy việc làm của ông Bình vì ai do ai, ai lợi ai hại thì cũng dễ hiểu .
  Sau vàng thì đến cái gì ? sau NHNN thì đến bộ ngành nào ? Ngân sách vì người dân hay người dân phải vì NS là điều dễ hiểu ( lưu ý trong chế độ ta Người Dân và Nhân Dân là khác nhau theo định nghĩa của đảng ( QĐND)).

 12. ao so mi said

  Sao cứ quy định […]

  • Ẩn danh said

   Hỏi thế này chứng tỏ không hiểu gì cả, lần sau đừng bày đặt cũng comment nữa. Bênh vực một cách mù quáng và ngu xuẩn

   • dan nam said

    buôn “cơ chế” cả bọn no nê.
    Bi chửi là nhẹ đúng ra là phải xử trảm 3 họ . đứng đầu là X sau là Binh ruồi

  • Thanh Nguyễn said

   Pọn em chỉ có ý kiến phân tích để người dân không pị mắc lừa, không pị hại. Để em đại ziện mọi người nói cho nó vừa vuông vừa nhanh nhé: Bọn em muốn vứt mẹ nó cái CNXH ba rọi ở VN vào thùng rác và muốn đem cái xác thối ở Ba Đình đi quay. Bác thấy đã vuông và nhanh chưa?
   Các còm sỹ thấy chuẩn chưa? có cần chỉnh zì không ạ?

 13. nguoi dan said

  ĐBQH
  10/05/2013 lúc 06:53

  Dứt khoát Chính Phủ phải bồi thường những thiệt hại do Nghị Định 24 này gây ra nếu các chủ thể chứng minh được thiệt hại.
  Phải làm rõ trách nhiệm cá nhân của từng thành viên CP khi ban NĐ24 này,
  Như vậy mới công bằng!
  ————————————————————
  rất đúng.
  Bình ruồi đã soạn thảo Ng.Định 24, rồi lừa CP ký để làm bình phong ( ai cho Nghị định 24 là sai , không đúng luật là quy ngay phản động CA bắt ngay) , sau đó Bình ruồi ra quyết định quản lý vàng theo hướng của nhóm lợi ích . Núp dưới Bình phong Nghị định 24 ( cứ bám vào Nghị định 24, mà chắc chắn CP Ng.T.dũng sẽ không nhận mình sai luật , dù đã sai luật rõ ràng như Ls Trần Vũ Hải phân tích).

  QH vn đã có nghị quyết rất rõ ” đưa giá vàng trong nước sát với giá TG…” , sát là chênh nhau 6 triệu đ tới 7 triệu đồng/lượng sao sau khi đã bán tới 15 tấn vàng, lên thì thật nhanh, xuống thì……. cần độ trễ ?

  Rõ ràng Bình ruồi đã coi NQ của QH Vn như cục…..ruồi.

 14. Phan Minh Tửng said

  MỘT CUỘC ĐẠI PHẪU.
  Trên các blog lề dân, hiện nay tràn ngập những bài viết về hiện tượng lạ: NHNN VN thông qua đấu thầu vàng với giá chênh lệch bình quân với giá thế giới 6 triệu đồng/lượng để tăng nguồn cung cho các tổ chức tín dụng (TCTD) để các TCTD tất toán trạng thái, cân bằng lại cơ cấu đồng tiền. Nhiều vị GS-TS, chuyên gia kinh tế hàng đầu vẫn cho rằng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, đã và đang chảy vào túi những nhóm lợi ích Ngân hàng.
  Những nhận xét này, tôi cho là:
  1-Cực kỳ ngu xuẩn: Trong bối cảnh hiện nay, khi mà trong nội bộ của ĐCS VN, cuộc đấu đá bè phái đang diễn ra quyết liệt, thì cho dù TBT Nguyễn Phú Trọng có quyền lợi trong nhóm lợi ích của NH, cũng không ngu xuẩn đến mức ra mặt thách thức công luận và những bè phái khác trong nội bộ Đảng CS VN như vậy. Phải hiểu chủ trương thông qua bán đấu giá vàng để tăng nguồn cung vàng cho thị trường, phải được phục vụ cho chủ trương lớn của Đảng CSVN và Chính phủ CHXHCN VN, cho sự tồn vong của chế độ. Chẳng phải Phó Thống đốc NHNN VN Lê Minh Hưng đã tuyên bố toàn bộ số tiền chênh lệch do đấu thầu hơn 12 tấn vàng vừa qua của NHNN VN đã được chuyển vào ngân sách nhà nước đấy thôi. Điều này là sự thật.
  2-Các vị GS-TS, chuyên gia này, cố tình dẫn dắt dư luận, định hướng dư luận quanh quẩn trong nghi vấn số tiền chênh lệch do việc bán đấu giá vàng vừa qua, chỉ phục vụ cho những nhóm lợi ích NH nào đó? Để che dấu cái mục đích thật, đã được quyết định của một chủ trương lớn của Đảng CS VN và Chính phủ CHXHCN VN???.
  -NHNN VN, phải được coi như là một quả tim của nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN. Các NHTMCP nhà nước và các NHTMCP tư nhân là những động mạch và các chi nhánh của chúng là những tiểu mạch để bơm đẩy dòng tiền tệ lưu thông trong nền kinh tế theo những định hướng của các kế hoạch, hoạch định vĩ mô của Chính phủ và vi mô của doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua vì những hoạch định vĩ mô sai lầm của CP VN, đã tập trung vốn đầu tư vào các Tập đoàn Kinh tế, Tổng Cty nhà nước. Các Tập đoàn Kinh tế và Tổng Cty nhà nước và nhiều “Tập đoàn”, doanh nghiệp dân doanh, cũng đã sai lầm khi mở rộng hoạt động, kinh doanh ra nhiều lãnh vực, đa ngành, ngoài chuyên môn. Và cái hố không đáy Địa ốc, Chứng khoán đã nuốt đa phần những gói đầu tư của các Tập đoàn Kinh tế, Tổng Cty nhà nước, các doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản cũng như các NHCPTM nhà nước do cho vay dưới sự chỉ định của CP, và những NHTMCP tư nhân do hám lợi. Tổng vốn huy động tín dụng của toàn xã hội đã được chôn chết cứng dưới nấm mồ bê tông Bất động sản.
  Hệ thống NHVN đã như những con thiêu thân lao vào những ánh đèn Địa ốc, Chứng khoán, bằng cách lấy ngắn cắn dài, đã lấy những khoản huy động tín dụng ngắn hạn và trung hạn để đầu tư, cho vay những dự án đầu tư dài hạn với độ rủi ro cao. Hệ thống NHVN đã và đang đối diện với nguy cơ kép: khủng hoảng thanh khoản về thời hạn cũng như cơ cấu đồng tiền khi sử dụng vốn tín dụng huy động bằng vàng và ngoại tệ để ném vào những canh bạc Địa ốc, Chứng khoán và những dự án đầu tư dài hơi khác. Những mạch máu và tiểu mạch của hệ thống NHVN như bị tryzesterone (1) là những khoản nợ xấu và khủng hoảng thanh khoản kép làm cho xơ vữa, co cứng lại. Do đó chẳng lấy làm lạ trong khi dư nợ tín dụng của những thàng đầu năm 2013 là 0 mà dư nợ tín dụng huy động lại tăng 5% và lãi xuất cho vay vẫn không chịu hạ. Tất cả huy động tín dụng trong ba năm vừa qua, chỉ để chống đỡ với khủng hoảng thanh khoản kép.
  Để sống còn, bắt buộc phải phẫu thuật trái tim để làm phẫu thuật bắc cầu hoặc đặt stein (2). Với bệnh án của hệ thống NHVN hiện nay, chắc chắn phải là một cuộc Đại phẫu thuật.
  Và trước khi muốn làm một cuộc Đại phẫu, phải tính đến phương pháp hỗ trợ trong khi làm phẫu thuật.
  Cuộc Đại phẫu phải qua những bước chuẩn bị hỗ trợ sau:
  1-NHNN VN, bằng mọi thủ đoạn, phải cướp lấy độc quyền kinh doanh vàng, cũng như độc quyền thương hiệu SJC, để từng bước xóa bỏ việc lưu hành vàng phi SJC, bằng những bước thích hợp cho từng giai đoạn. Hiện nay đã vào giai đoạn cuối với việc độc quyền bán đấu thầu vàng SJC với giá cao áp đặt cho các TCTD để tất toán trạng thái.
  2-Từng bước giảm lãi xuất huy động tín dụng ở kỳ ngắn hạn. Duy trì lãi xuất tương đối cao ở mức vừa phải ở kỳ trung và dài hạn, để tạo sự chênh lệch đáng kể giữa kỳ hạn ngắn và dài hạn, sao cho lãi xuất ở kỳ trung, dài hạn vẫn có thực lãi dương. Tiếp tục từng bước hạ lãi xuất.
  3-Ổn định trong ngắn hạn tỷ giá song phương USD/VNĐ, tối thiểu là đến 30/06/2013.
  4-Đẩy mạnh sự chênh lệch giá vàng trong nước và Quốc tế, để tạo tâm lý dè chừng của những nhà đầu tư và người dân.
  ****Tỷ giá tương đối ổn định, chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế cao, Bất động sản đóng băng, chứng khoán lao dốc, lãi xuất trung, dài hạn NH thực lãi dương. NHNN VN đang dọn sẵn con đường cho nhà đầu tư và những người dân có tiền lao vào bẫy là lãi xuất hấp dẫn ở kỳ hạn: trung và dài hạn của hệ thống NH.
  ****Sau khi các NHTMCP quốc doanh cũng như tư nhân đã hoàn tất việc tất toán trạng thái vàng cũng như các loại ngoại tệ. Sau khi đã thống kê và cân đối cán cân thặng dư tín dụng tổng thể giữa các kỳ hạn và cơ cấu đồng tiền, tỷ giá song phương USD/VNĐ mới, sẽ được công bố. Lúc này những người đã lỡ gửi tín dụng với kỳ hạn trung và dài hạn, dù có muốn rút tiền để chuyển đổi cơ cấu bảo toàn vốn, đều vô ích vì tỷ giá lúc này đã chênh lệch quá cao. Tỷ giá song phương giữa USD/VNĐ, lúc này sẽ bằng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới so với giá USD của giá vàng quốc tế trong hiện tại cộng với tỷ giá USD/VNĐ hiện nay. Đồng nội tệ sẽ bị NHNN VN phá giá 15-18% một lần một chứ không theo lời khuyên của các chuyên gia kinh tế: phá giá VNĐ, theo lộ trình 4%/năm để tránh bị sốc vì giá trị thực của VND, trên thực tế đã mất giá trên 24% so với USD. Thống đốc NHNN VN Nguyễn Văn Bình sẽ lại xuất hiện trong những cuộc họp báo với lời giải thích quen thuộc đối với giá vàng nhưng vế sau giờ lại được đảo chiều ngược lại:
  “NHNN VN, sẽ tăng cung nguồn USD cho thị trường, nhưng không bảo đảm ổn định giá vì giá vàng trong nước hiện nay đã liên thông với Quốc tế???” Dân chúng lại có dịp mgậm đắng nuốt cay như trong chủ trương bình ổn thị trường vàng của NHNN VN trong thời gian vừa qua.
  Tiền gửi tín dụng của nhà đầu tư cũng như dân chúng, sẽ vẫn nằm lại trong hệ thống NH với tâm lý trông mong vào lãi xuất NH, để gỡ gạc lại phần nào giá trị của đồng tiền đã bị bốc hơi.
  Lúc này cuộc Đại phẫu mới được bắt đầu. Các Bác sỹ chuyên gia hàng đầu về tim mạch của Đảng CS VN, Chính phủ CHXHCN VN mới bắt đầu cầm dao mổ để làm phẫu thuật bắc cầu cho trái tim của chế độ là NHNN VN, để nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN và Chế độ XHCN tại Việt Nam, không bị đột quỵ.
  ****Lúc này lệnh đổi tiền sẽ được công bố. Tỷ lệ quy đổi giữa đồng tiền cũ đang lưu hành so với đồng tiền mới, số lượng tiền được đổi cho cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp sẽ được ấn định. Người dân vẫn được quyền giữ ngoại tệ, vàng, nhưng theo số lượng do nhà nước quy định (việc này đã từng được áp dụng). Quy định này cũng áp dụng cho các NH Liên doanh, NH 100% vốn nước ngoài.
  Số ngoại tệ hoặc vàng dư dôi ngoài quy định trên, sẽ được Chính phủ trưng mua đúng theo thời giá hiện tại, nhưng theo tỷ lệ quy đổi giữa đồng tiền mới và cũ. Sau một thời gian ngắn, Chính phủ sẽ lại công bố giá trị đồng tiền mới, ngang bằng với giá trị đồng tiền cũ theo đúng như kịch bản đổi tiền 1985. Chính phủ CHXHCN VN, lúc này sẽ dư sức trả nợ quốc tế, dư sức Tái cơ cấu và Tái cấp vốn cho các Tập đoàn, Tổng Cty, thậm chí còn dư sức mua thêm hàng chục Mig 35 hoặc chục chiếc tàu ngầm Kilo. Chứ với tình trạng hiện tại, Chính phủ CHXHCN VN nợ như chúa chỗm, lên đến 106% GDP theo như định nghĩa nợ công của Quốc tế, tiền đâu để mà Tái cơ cấu và Tái cấp vốn????
  Do những ràng buộc với những tổ chức kinh tế thế giới khi gia nhập tổ chức WTO, nên ĐCSVN và CP CHXHCN VN, phải có kịch bản hợp lý như:
  vì “Đổi tên nước”, do đó phải đổi lại tiền tệ đang lưu hành trong nước. Bộ Chính trị Đảng CS, đang tạo một dư luận trên các phương tiện truyền thông thông tin, báo chí chính thống để tạo một bước đệm cho việc đổi tên nước, gián tiếp qua việc lấy ý kiến cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Một kịch bản quá chuẩn, xứng đáng được những giải Oscar cho kịch bản, Biên kịch, Đạo diễn, Diễn viên chính cho Đảng CS VN, CP CHXHCN VN, NHNN VN. Lần này là nguyên một giải Oscar hoặc huy chương HCM cho Thống đốc Nguyễn Văn Bình, chứ không phải nửa giải Nobel. Chỉ một đập ăn ba ngay, hiện tượng vàng hóa, USD hóa, sử dụng tiền mặt, sau cú đập này sẽ không còn đất sống.
  Cuộc Đại phẫu, đang trong giai đoạn chuẩn bị. Các Bác sỹ gây mê hồi sức là các vị GS-TS, chuyên gia kinh tế, các vị ủy viên trong Ủy ban Kinh tế Quốc hội, đang gây mê dư luận với những câu hỏi miên man, không dứt, được lập đi lập lại: “Tại sao lạ vậy?”, “Tại sao kỳ vậy?”, “Lạ lùng quá?”, “Các ông lớn NH nào vậy?”, “Nhóm lợi ích NH nào vậy?”.
  Chẳng có gì kỳ lạ, chẳng có ông lớn NH hoặc nhóm lợi ích NH nào cả.
  Tất cả chỉ vì chủ trương lớn của Đảng CS VN, CP CHXHCN VN, vì sự sống còn của Chế độ, mà thôi.
  Không cẩn thận lại đi ăn mày, làm lại từ đầu lần nữa!?
  Cuộc sống của người dân có lao đao, lên bờ xuống ruộng?, doanh nghiệp có khốn đốn, phá sản?
  Không sao, miễn Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh vẫn cứ muôn năm, Chế độ vẫn cứ tồn tại?
  NHNN VN, hệ thống NH VN sau cuộc đại phẩu này sẽ được thay dòng máu mới là nguồn tiền mới thay cho dòng tiền tệ cũ hiện tràn ngập những cặn bã của lớp mỡ độc là những khoản nợ xấu và nguy cơ đột quỵ đeo bám dai dẳng là khủng hoảng thanh khoản kép.
  Các Tập đoàn Kinh tế nhà nước, Tổng Cty Quốc doanh sẽ được cứu, sẽ tiếp tục làm những đầu tàu định hướng cho nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN.
  Còn “Nước chúng mày buồn, nhưng nước chúng ông vẫn vui” chẳng phải đang là một triết lý sống của ĐCS VN do một bài viết trên một blog lề phải của một dư luận viên, đã đăng được hơn tuần nay rồi đấy sao?
  Ban Nội chính, đang được thành lập ở hầu hết các Tỉnh, Thành phố, thực chất là “Ban Chỉ đạo Đổi tiền”, không nói nhiều chỉ hốt thôi. Chức danh thật của Nguyễn Bá Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo Đổi tiền TW. Sau cuộc Đại phẩu thuật này, mới chính thức bước vào BCT. Đấu đá hiện tại chỉ là diễn trò “Dương đông kích Tây” của gánh xiếc BCTĐCS VN.
  Phải cẩn thận ngày 04/09/2013! Tôi đã báo trước.
  Sài Gòn 03/05/2013
  Trung tướng Phan Minh Tửng, TS-GS xây mồ cho Đảng CSVN.
  1-Một dạng mỡ trong máu tương tự như cholesterone nhưng gốc ba, khó tan trong máu, là nguyên nhân gây ra xơ vữa động mạch máu.
  2-Từ chuyên môn trong phẩu thuật tim khi có nguy cơ tắc nghẽn động mạch tâm thất.

 15. ĐBQH said

  Dứt khoát Chính Phủ phải bồi thường những thiệt hại do Nghị Định 24 này gây ra nếu các chủ thể chứng minh được thiệt hại.
  Phải làm rõ trách nhiệm cá nhân của từng thành viên CP khi ban NĐ24 này,
  Như vậy mới công bằng!

  • ba gia said

   Để đảm bảo […]

   • Thanh Nguyễn said

    Sao Pác không lấy vàng trong nhà Pác đem đến NHNN hiến tặng cho CP luôn đi cho nó “hy sinh” vì việc lớn cho nó nhanh, CPCHXHCN VN đang mắc nợ nhìu lém đeí. Còn chẳng có bộ phận người dân nào hâm mà chấp nhận chịu thiệt thòi, điên à?

 16. […] Sau khi LS Trần Vũ Hải công bố KIẾN NGHỊ: BỎ QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC ĐỘC QUYỀN SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG & XUẤT … (Ba Sàm), lập tức chiều qua Ngân hàng Nhà nước “trần tình” về nguồn vàng […]

 17. […] Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)” (ĐCSVN). – Sau khi LS Trần Vũ Hải công bố KIẾN NGHỊ: BỎ QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC ĐỘC QUYỀN SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG & XUẤT … (Ba Sàm), lập tức chiều qua Ngân hàng Nhà nước “trần tình” về nguồn vàng […]

 18. […] Sau khi LS Trần Vũ Hải công bố KIẾN NGHỊ: BỎ QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC ĐỘC QUYỀN SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG & XUẤT … (Ba Sàm), lập tức chiều qua Ngân hàng Nhà nước “trần tình” về nguồn vàng […]

 19. […] Sau khi LS Trần Vũ Hải công bố KIẾN NGHỊ: BỎ QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC ĐỘC QUYỀN SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG & XUẤT … (Ba Sàm), lập tức chiều qua Ngân hàng Nhà nước “trần tình” về nguồn vàng […]

 20. […] VẤN ĐỀ HẠT NHÂN BẮC TRIỀU TIÊN QUA KHÔNG GIAN MẠNG THỰC THI QUYỀN LẬP HỘI KIẾN NGHỊ: Bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng & Xuất … BÀI HỌC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, ĐỔI MỚI CHÍNH MÌNH TỪ CÁC SỸ PHU NHO HỌC […]

 21. an Hoang said

  Thị trường vàng đối với mỗi quốc gia vô cùng quan trọng nó quyết định sự phát triển của nền kinh tế nước đó vì vậy quốc gia nào có kho dự trữ vàng lớn kiểm soát tốt giá vàng sẽ có nên kinh tế ổn định hơn chính vì vậy mà trung Quốc đang điên cuồng thu mua vàng của thế giới chính vì vậy thị trường vang muốn quản lý được thì nhà nước phải kiểm soát được việc xuất nhập khẩu vàng các cá nhân và tổ chức, đặc biệt là ở nước ngoài đang lăm le nhảy vào thị trường việt nam khi chính phủ mở cửa thị trường vàng, nếu họ thành công thì thị trường vàng sẽ trở nên hết sức rối loạn và người dân sẽ là nhưng người trực tiếp chịu thiệt hại

  • cao oc said

   Để bình ổn giá vàng và bình ổn trị giá đồng tiền VNĐ đòi hỏi nhà nước phải có quyết sách đúng đắn nhất! và đây là một trong những bước đi đầu tiên hứa hẹn sự đúng đắn đó! vậy mà những kẻ bỉ ổi thừa cơ làm liều lên mạng tung tin bậy bạ. Bọn này đáng cho ăn đập

 22. KIẾN NGHỊ: Bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng & Xuất nhập khẩu nguyên liệu vàng | CHÂU XUÂN NGUYỄN said

  […] Anhbasam […]

 23. Ẩn danh said

  Nguoi ra van ban nay da gay thiet Hai rat lon ve kinh te. Du yeu to cau thanh toi CO Y LAM TRAI QUY DINH CUA NHA NUOC VE QUAN LY KINH TE GAY HAU QUA NGHIEM TRONG .O

 24. Phi Khanh said

  Nó vét xong rồi bác ơi.

 25. tiêu kiếm said

  mọi chính sách của nhà[…]

 26. phong lưu said

  cứ từ tử nào, không nóng vội ,nhà nước còn lo lắng cho sự phát triển của đất nước hơn các vị nhiều, rất hoan nghênh các ý kiến đóng góp có chất lượng, tuy nhiên trong tình hình hiện nay xử lý như vậy là đẹp nhất rồi, phải căn cứ vào tình hình thực tế chứ

  • phong lưu said

   không phải vội đâu, cứ như phong đạt là chuẩn rồi

  • cao thu pro said

   oh tất nhiên là những công dân tốt yêu đất nước này mà vậy nên chúng tôi luôn mong muốn những quyết sách là phải chính xác nhất và thực sự đem lại hiệu quả lớn cho quốc gia dân tộc ta. Các vị đúng thì tôi rất lấy làm mừng!

 27. phong đạt said

  cứ từ tử nào, không nóng vội ,nhà nước còn lo lắng cho sự phát triển của đất nước hơn các vị nhiều, rất hoan nghênh các ý kiến đóng góp có chất lượng, tuy nhiên trong tình hình hiện nay xử lý như vậy là đẹp nhất rồi, phải căn cứ vào tình hình thực tế chứ

 28. phạm phú said

  mọi việc đều phải từ từ và có lộ trình, không thể làm ồ ạt một lúc được, đặc biệt là những việc quan trọng có ảnh hưởng tới đất nước, trước sau thì cũng mở của thị trường vàng nhưng cần phải có lộ trình rõ ràng và cụ thể

 29. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your website is excellent, as well as the content!

 30. lúa nước said

  thị trường […]

 31. […] phản hồi http://anhbasam04.wordpress.com/2013/05/07/tin-thu-ba-7-5-2013/   BÀI VIẾT MỚI KIẾN NGHỊ: Bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng & Xuất … BÀI HỌC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, ĐỔI MỚI CHÍNH MÌNH TỪ CÁC SỸ PHU NHO HỌC […]

 32. lan anh said

  ý kiến đóng góp có chất lượng thì cũng nên xem xét, bới với người việt nam vàng là một tài sản lớn, nhiều người có thói quen dùng vàng để tích trữ tài sản, vì vậy cần phải có cơ chế thích hợp để quản lý thị trường vàng trong nước

 33. Mèo đen said

  (Lỡ còm ở bản tin, nay đọc lại thấy còm vào đây mới đúng, nên xin chép lại lên đây, Mèo đenƯ
  07/05/2013 LÚC 17:37
  Xem còm của các Bác về chuyện vàng lâu nay, thấy có mấy điều thú vị , cũng là lẽ thường. Đại ý các còm chia làm ba nhóm. i) là nhóm không ưng ý, không vừa lòng , ghét thằng cha này mà có ý kiến chê bai, đả phá. Trong nhóm này có cả những nhà kinh tế gạo cội, đưa ra những lý luận mà tay NVB cười khẩy để trả lời,ví dụ như chất vấn tại quốc hội “Thống đốc có ý định Bình ổn hay là tiêu diệt thị trường vàng?”. Hoặc”chẳng có NHNN nào trên thế giới lại làm như thế…
  ii) Nhóm thứ hai này là các nhóm xưa nay hưởng lợi đầu cơ vàng, nay bị mất thị trường, thì cay cú hơn , chỉ hậm hực sao giá vàng không liên thông thế giới.Tại sao lại SJC …Nhiều nhà kinh tế lớn, nhiều nhà báo không biết có được chấm mut gì không hoặc không đủ trình độ..nên cũng hậm hực hộ. Tay chân NVB cũng thừa sức bẻ gãy nhưng lập luận loại này.
  iii) Nhóm DLV thì ủng hộ mù quáng
  Phải nói rằng các bài bản về vàng của tay NVB là khá chuẩn, thông minh và cứu nguy cho cấp trên trong lúc lâm nguy, dù hắn giết chết nhiều doanh nghiệp. Cũng giống như kẻ đam mê xây cung điện nguy nga cho vua chúa mà thí mạng thợ thuyền, hoặc dốc sức ra xây lăng mộ bí ẩn cho chúa vậy. Trước sau thì cũng bị mất mạng hoặc là vì đám thợ phẫn uất, hoặc là chúa giết để bịt đường đến lăng mộ. Tuy nhiên, cũng có thể chết sơm hơn vì dù thông minh, bài bản nhưng cũng lộ gót chân Achiles. Theo ngu ý của tại hạ thì những câu hỏi đáng để cho các còm cật vấn nên chăng có thể là:
  1) Vàng lấy ở đâu? Kho dự trữ quốc gia nào? Căn cứ pháp lý ở đâu?Dự trữ quốc gia có bao nhiêu ,người dân cần được thông tin minh bạch.
  2) Tại sao phải tạm xuất tái nhập vàng. Lý do kỹ thuật là ngụy biện
  3) Tại sao cấm các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu mà lại cho Doanh nghiệp tạm xuất-tái nhập. Yêu cầu minh bạch tên Doanh nghiệp.Tại sao việc này NHNN không làm ? Để cho Doanh nghiệp làm là cố ý tạo kẻ hở một cách hợp pháp (tất nhiên Nhân dân không được hưởng lợi rồi) cho nhóm lợi ích.
  Mong các cao thủ cứ nhắm vào các điểm đó mà luận bàn thì sẽ ra vấn đề đấy, dù khôn lỏi mấy cũng khó mà che chắn được.

 34. lan anh said

  những ý kiến […]

 35. hoang nguyen said

  thằng Bình dốt như bò
  Luật sư hải sáng suốt

 36. lâm trực said

  thi trường vàng là […]

 37. kiến càng said

  có thể trong một […]

 38. […] thị trường. Trừ việc cho rằng nhân dân được lợi“. – Trần Vũ Hải: KIẾN NGHỊ: Bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng & Xuất … (Ba […]

 39. […] Anhbasam […]

 40. […] thị trường. Trừ việc cho rằng nhân dân được lợi“. – Trần Vũ Hải: KIẾN NGHỊ: Bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng & Xuất … (Ba […]

 41. hồ gươm said

  rất nhiều cá nhân và tổ chức, đặc biệt là ở nước ngoài đang lăm le nhảy vào thị trường việt nam khi chính phủ mở cửa thị trường vàng, nếu họ thành công thì thị trường vàng sẽ trở nên hết sức rối loạn và người dân sẽ có nguy cơ bị những cá nhân tổ chức này trục lợi

 42. Tư Duy said

  Lập luận của LS Trần Vũ Hải rất rõ ràng và chuẩn xác. Tôi ủng hộ ý kiến của LS.

 43. […] trường. Trừ việc cho rằng nhân dân được lợi“. – Trần Vũ Hải: KIẾN NGHỊ: Bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng & Xuất … (Ba […]

 44. đông sơn said

  bỏ thế nào được,[…]

 45. đất nước said

  có quy định n[…]

 46. danvn said

  Hoan hô Luật sư Trần Vũ Hải đã có kiến nghị hợp tỉnh hợp lý và đúng luật.
  Cái gì sai thì phải sửa ngay.
  Nghị định 24 CP (do TĐ NHNN đề xuất CP ký) rõ ràng là vi phạm hiến pháp và pháp luật hiện hành của VN.
  QH cần ra nghị quyết hủy ngay Nghị định 24 sai trái này và phải cách chức ngay TĐ NHNN Ng.V.Bình .

 47. […] trường. Trừ việc cho rằng nhân dân được lợi“. – Trần Vũ Hải: KIẾN NGHỊ: Bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng & Xuất … (Ba […]

 48. Ẩn danh said

  Nghe ông Bình trả lời trong chương trình Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời thấy ông Bình xứng đáng được tặng nguyên giải Ig Nobel (khỏi cần ông Bình xin một nữa).

 49. ThelD said

  Ủng hộ ý kiến của Ls Trần Vũ Hải.
  Tôi thấy Thống đốc Nguyễn Văn Bình trả lời ý kiến trên VTV rất bậy bạ, coi thường cuộc sống của Người Dân và đặc biệt COI THƯỜNG CÁC BẬC TRÍ THỨC TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ.
  Ông Bình không xứng đáng là thống đốc NHNN

 50. haivai said

  De phat trien dat nuoc, truoc tien chung minh gia nhap WTO, nuoc ta da co nen kinh te thi truong, truoc mat cho tu do che tac vang cac loai, xoa bo moi cam doan hoac uu dai dac biet voi bat ke thanh phan kinh te nao trong xa hoi, tu do xuat nhap khau vang hoac bat ky thu gi khac theo nhu cau va kha nang cua dan, chi can cong khai minh bach nop thue du cho nha nuoc. Viec can lam ngay la thuc hien bai hoc DOI MOI DAT NUOC, DOI MOI CHINH MINH tu cac si phu nho hoc dau TK20 nhu trong thu cua ong DTThi da viet, dap ung nguyen vong cua dan chinh la ke sau re ben goc, THAM la TU HUY DIET, dung trach phan dong nao?phan dong chinh la phe lu tham

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: