BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1743. CHỈ ĐỔI TÊN NƯỚC ĐỂ LÀM GÌ?

Posted by adminbasam trên 18/04/2013

Tô Văn Trường 

Lâu nay, mỗi khi được đoc bài phát biểu của số vị lãnh đạo cấp cao do ai đó trong  Hội đồng lý luận soạn thảo trước, suy ngẫm tôi hiểu vì sao đất nước ta, dân tộc ta sẽ còn bị trầm luân bởi vì họ:

“Nói những điều không biết

Viết những điều không hiểu

Sợ mất những điều không đáng có”

Ngay từ khi đọc thông tin công bố khuyên khích người dân cả nước không có vùng cấm tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp, những người tỉnh táo biết rằng “trò chơi” nửa vời, hình thức  này sẽ  tốn kém rất nhiều tiền thuế của dân và thời gian, công sức của giới trí thức. Trong bài viết :”Hiến pháp của ai”, tôi đã nêu 4 vấn đề cốt lõi bất cập của việc sửa Hiến pháp cho đến nay vẫn mang nguyên tính thời sự!

Mấy ngày gần đây, lại rộ lên thông tin ban soạn thảo Hiến pháp đưa ra phương án đổi tên nước. Có ý kiến tán thành hay phản đối là tùy theo nhận thức và góc nhìn của mỗi người đừng ném đá nhau làm gì. Chỉ cần nói chủ quyền là của dân, nếu dân quyết định đổi tên nước thì đó là việc không ai có quyền ngăn cản.

Nếu “mổ xẻ” sâu xa hơn thì việc đổi tên nước cũng chỉ như cốc nước tạm thời “an thần” cho người đang bị trọng bệnh nan y chưa có thuốc giải. Tiến sĩ Hoàng Lê Tiến đang làm việc ở xứ người nhưng luôn quan tâm đến vận nước mới gửi mail tâm sự nguyên văn như sau: Nhiều khi Tiến tự hỏi, ở nước ta có bao nhiêu người thực sự hiểu chủ nghĩa Mác, rồi vào những năm cuối thể kỷ 20 chắc chúng ta chưa có tiến sĩ về chuyên môn này thế ai là người hướng dẫn tiến sĩ cho một loạt các tiến sĩ rồi sau đó qua hội đồng phong giáo sư nhà nước (trong hội đồng có bao nhiều người có chuyên môn về chủ nghĩa Mác). Cho nên mới có một loạt GS L… như thế!. Cho nên phải nhắc lại câu nói của Bác Hồ: đi lên chủ nghĩa xã hội “bò” qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa., Thế nhưng các chú đâu có hiểu tiếng Nghệ – bác nói bò qua thì các chú lại hiểu là “bỏ”, qua thế mới chết chứ!”

Tạm gác câu chuyện có tính truyền thuyết nói trên, trao đổi với vị trưởng thượng, chúng tôi hiểu vấn  đề không chỉ là đổi tên nước mà đã tới lúc phải từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa gắn với chế độ toàn trị. Chủ nghĩa xã hội theo học thuyết Mác-Lênin dựa trên ba trụ cột coi như nguyên lý : thứ nhất  là  đấu tranh giái cấp và chuyên chính vô sản;  Thứ hai  là xóa bỏ tư hữu (về tư liệu sản xuất, trong đó có đất đai);  Thứ ba  là không chấp nhận kinh tế thị trường (thay bằng kế hoạch hóa tập trung).  Cuộc đổi mới từ Đại hội  Đảng lần thứ  VI thực chất là thay đổi hai nguyên lý sau nhưng chưa triệt để. Còn nguyên lý thứ nhất thì không nói tới trong các văn kiện nữa (nhớ rằng nghị quyết Đại hội III, IV và V  đều đặt “nắm vững chuyên chính vô sản” lên đầu tiên trong đường lối chung) nhưng về tư duy lãnh đạo cũng như hoạt động thực tế thì hầu như không thay đổi mà vẫn củng cố chế độ toàn trị.

Trước đây, khi được mời tham luận trong Hội nghị toàn quốc về cải cách hành chính quốc gia do Bộ Nội vụ và báo  điện tử của Đảng cộng sản Việt Nam tổ chức ở Hà Nội tôi viết bài “Suy nghĩ về cách tiếp cận và lộ trình cải cách hệ thống chính trị ở Việt Nam” đã đụng  chạm  đến quan điểm chuyên chính vô sản! Đây chính là thực chất của chế độ chính trị ở những nước còn tự nhận đi con đường xã hội chủ nghĩa. Định nghĩa về chế độ toàn trị trong từ điển Larousse năm 2002 (cả tiếng Pháp nguyên gốc và bản dịch sang tiếng Việt

Định nghĩa trong từ điển Petit Larousse 2002

Totalitarisme : Système politique caracterisé par la soumission complète des existences individuelles à un ordre collectif que fait régner un pouvoir dictatorial. Encycl. La fusion des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, l’existence d’un parti unique, la diffusion d’une idéologie hégémonique, la mobilisation des masses, le contrôle policier, la repression, l’élimination des catégories de la population designées comme boucs emissaires sont des traits partagés par les régimes totalitaires, dont l’étude a été developpée notamment par H.Arendt, soucieuse de penser les similitudes des régimes nazi et stalinien

Chủ nghĩa (chế độ) toàn trị : Hệ thống chính trị được đặc trưng bởi sự phụ thuộc hoàn toàn của các cá nhân vào một trật tự chung theo sự cai trị của một chính quyền độc tài. Từ điển bách khoa : Sự hợp nhất các quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp, sự tồn tại một đảng duy nhất, sự phổ cập một ý thức hệ thống trị, sự huy động quần chúng, sự kiểm soát của cảnh sát, sự đàn áp, loại trừ các nhóm dân cư được coi như bung xung, đó là những nét chung của các chế độ toàn trị mà việc nghiên cứu được mở rộng, đặc biệt là nhờ H.Ariendt, quan tâm tới sự đồng dạng của chế độ phát xít và chế độ Stalin.

          Ngẫm suy, nếu bây giờ ta đổi lại Việt Nam dân chủ cộng hòa thì rõ ràng cũng khác với VNDCCH năm 1954 – 1975 rồi. Thế giới đều nghĩ vậy, chỉ có ta không chịu nên mới có Việt Nam  Cộng hòa là “bù nhìn” của đế quốc Mỹ mà thôi. Cái vòng nhân quả của thủ đoạn chính  trị tất nhiên là vậy đấy.  Càng bày lý lẻ càng oan trái nhiều (nhại Kiều)!   Nhưng rõ ràng sau 30/4 /1975 thì hai Chính phủ  VNDCCH và Cộng hòa miền nam Việt Nam hiệp thương thống nhất đất nước, lập ra Chính phủ Cộng hòa XHCNVN. Về mặt pháp lý thì CHXHCNVN là nối tiếp và kế thừa VNDCCH và VNCH-CHMNVN chớ không phải chỉ liên tục của riêng VNDCCH. Và tất nhiên càng không phủ định VNCH.

Về chính trị đến đây ta  mới thấy vấn đề đại đoàn kết toàn dân,  HÒA GIẢI rồi mới HÒA HỢP  DÂN TỘC do Cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt  đề xuất là thấu tình đạt lý và cũng rất biện chứng, không thể không làm. Và nếu không làm thì lịch sử dân tộc nầy không thể là một dòng chảy thông suốt. Lý lẻ nầy,  chắc trên thế giới không ai mà không công nhận, chỉ trừ Trung Quốc!  Nhưng ta và  Trung Quóc  từng cùng phe không công nhận VNCH, vậy coi trong văn kiện, lời hứa có gì mắc mớ với họ không mà thôi. Nhưng dù ta không có sơ hở gì đi nữa thì “mưu Tàu” thâm ác là vô biên. Việc ta phải ta cứ làm. Nhưng để cho chắc ăn từ hình thức lẫn nội dung  thì sửa lại “CỘNG HÒA VIỆT NAM” như phổ biến ở các nước đều có ý nghĩa hơn thực tế hơn quốc hiệu hiện thời CHXHCNVN. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi cần nhớ rằng  nếu chỉ đổi tên nước  mà không chuyển từ toàn trị sang dân chủ thì vô nghĩa, chưa kể các “ẩn số” hệ lụy đằng sau của việc đổi tên nước!

Thay cho lời kết

Lúc này,  ta vẫn còn đủ thời gian, lực lượng và cả uy tín để sửa sai, sửa cái chưa hợp lý, sửa cái dân chưa đồng tình. Cơ hội đi qua là không trở  lại, cần bình  tĩnh nhìn lại  đất nước ta từ ngày hội nhập chẳng những không rút ngắn khoảng cách mà còn tụt hậu xa hơn, cho dù ta có tiến bộ xa một trời một vực so với 1985. Nhưng nếu chỉ có ta so với ta thì có khác  nào cứ lải nhải với con cháu  về  bài ca “ăn mày dĩ vãng”  mà thế hệ trẻ chỉ so sánh với cái mà chúng thấy, quốc gia mà chúng biết. Hãy thật lòng, cho dù có đau,  nhìn cách Hunsen hành xử sau 1991 mà nên cả cơ đồ, Myanmar trở mình sau một giấc mơ thế kỷ  vv… là những bài học thực tế  vì  họ biết vượt lên chính mình! 

T.V.T.

18 bình luận tới “1743. CHỈ ĐỔI TÊN NƯỚC ĐỂ LÀM GÌ?”

 1. Mar Heaven said

  Thưa ông Tiến Sĩ Giấy Tiến !!!! Ông hỏi đất nước này ai biết về chủ nghĩa MÁC- LENIN , Tôi xin trả lời là hầu như ai có ăn có học đều hiểu chủ nghĩa Mác – Lên nin là gì và xã hội chủ nghĩa ! đây là môn đại cương trong chương trình học của đại học cao đẳng.. ! các ông có vẻ như chưa học qua hoặc có thể học ở một nước nào đó tư bản nên không được học thôi ! nói thật thì tôi cũng thấy mấy lí luận đó khó hiểu nhưng con đường mà nhà nước ta đang quá độ thì tôi thực sự hiểu ! và tôi hiểu cài mà mấy nước tư bản kêu là dân chủ nó ở mức độ nào !

  • thotho said

   Mar Heaven ạ ! đám biết chủ nghĩa Mac-Le thì nhiều. Nhưng hiểu chủ nghĩa ML thì là con số không to tướng( như bạn chẳng hạn)

 2. KTS Trần Thanh Vân said

  Tuyệt vời:
  Nói những điều không biết
  Viết những điều không hiểu
  Sợ mất những thứ chưa hề có và không bao giờ có được ( Đó là Chủ nghĩa Xã hội? )

 3. […] Theo Ba Sàm […]

 4. nguyễn xuân trường said

  đổi tên nước cũng đồng nghĩa với đổi tiền, mà dân thì làm gì có nhiều tiền, bọn quan lại đứa nào mà tiền chẳng nhiều, vậy đổi tên nước là một chiêu bài cuối cùng của cánh sang, trọng để tấn công bè lũ nguyễn tấn dũng, nếu đổi tiền thì 80% nhân dân việt nam hưởng lợi, chỉ có 20 % quan chức và doanh nghiệp bị thiệt thôi . tôi mong muốn đổi tên nước để đổi tiền .

 5. nguyenviet said

  ” Sự tha`nh công của ngươi`đa`n ông …” Vi` thê´nên bổ sung mục sô´6 cho Trọng lu´ . Tội chịu tra´ch nhiệm ilên đơi´(chưa che´m ba họ !) Đo´ la` Vợ va` Con của Lu´ . Vợ kg khuyên chô`ng ,con kg dạy dổ cha ( điêu` nây` co´ thể được trong XHCN ) cho nên câ´m Trọng lu´ gặp mặt vợ con (cha´u nội,ngoại thi` miển châp´ ) cho đê´n nga`y Trọng lu´ tiê´n lên …go`. Đây củng la` ân huệ để Trọng lu´ tiê´p tục ươc´ mơ ” Lam` vua một cỏi ” !!.

 6. […] – CHỈ ĐỔI TÊN NƯỚC ĐỂ LÀM GÌ? (Ba Sàm). – Đổi tên nước (DLB). […]

 7. DO THỤY said

  Theo tôi đây là cách chữa bệnh sĩ thôi mà, nhưng chắc chắn chẳng ai mặc áo Cà sa mà không phải thầy chùa, mỗi khi đã khoác lên mình áo Cà sa rồi thì không tụng kinh không được, vậy phải sắm luôn bộ mõ là vừa.
  Chỉ mỗi cái THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TIẾN LÊN CNXH đã mất mấy chục năm rồi, mà vẫn chưa biết phải mất thêm bao lâu nữa hết cái QUÁ ĐỘ để rồi được cái gì? Chắc lại luận thuyết ” làm theo “biếng nhác”, hưởng theo “tham lam”, cái CNXH nó ở chỗ xa tít tắp ấy, nghe đâu nó ở ngay đường CHÂN TRỜI !!! Hình như ở chỗ VÔ TẬN ấy ! Chừng nào đến chỗ VÔ TẬN tôi sẽ chỉ đường cho mà đi tiếp nhé!

  • Cái Móng Lừa said

   Ha Ha Ha, Do Thụy viết hay quá! Kiểu này, ngày mai lại có tin cho thành lập MỘT đảng đối lập thôi nhé ! Nhớ đấy ! Chỉ một thôi đó.

 8. Chukho said

  Sửa đổi hiến pháp, rồi đề nghị thay đổi quốc hiệu (VNN). Thực chất là một nước cờ có sự tính toán, cân nhắc thận trọng của đảng csvn trên phương diện nắm quyền cai trị độc quyền, độc tài ở VN. Rõ ràng trong sự thay đổi này, người dân chẳng hưởng được quyền lợi gì cả. Quyền dân chủ ư? quyền hiến định ư? Chỉ là sự xa xỉ . Quyền sở hữu ruộng đất ư? đừng hòng, vừa rồi trong phiên họp ban thường vụ qh họ đã bác bỏ phần “bỏ thu hồi đất” trong dự thảo luật đất đai”.Như vậy, người dân sống trong cái đất nước hình chữ S này cứ tiếp tục khom lưng làm những việc mà “pháp luật qui định!

 9. Đảng viên chân chính (quậy) said

  Nếu chẳng ai đóng góp ý kiến gì về tên nước theo Dự thảo lần 2 và rốt cuộc ĐCS tuyên bố chọn tên VNDCCH thì chắc là đã in sẵn tiền mới theo quốc hiệu này rồi, làm sao sửa được, chẳng lẽ lại in tiền khác

 10. nguyenviet said

  TỘi ac´ của mây´ thă`ng chop´ bu, đâu` xỏ co´ đê`n 1O mạng củng kg đủ! Nặng nhât´ la` Trọng lu´-mạt sat´ toa`n dân”suy thoai´ đạo đư´c..”.Muô´n đổi tên nươc´ thi`trươc´ tiên hảy đổi cai´ đâu`bọn no´ trươc´,ca´c cặn bả xâu´xa moi ra cho cho´xử hêt´..may ra co`n hy vọng ?! Đê tiện nhât´,gian xảa nhât´,li` lợm ngoan cô´ nhât´va` dôt´nat´nhât´cu’ng vơi´ hoang tưởng nhât´ la` thă`ng Trọng lu´ ! Co`n Trọng lu´ thi`tên nươc´ nên sửa(?) la`:” Việt Nam Dân chủ Cộng Hoa`Định hươ´ng XHCN”

 11. Ẩn danh said

  Rất hay! cảm ơn Bác Tô Văn Trường!

 12. Ku Tổng said

  Đổi tên nước mà bản chất độc tài, toàn trị của cái đảng csvn vẫn không thay đổi, thì đổi tên nước cũng chả có tác dụng gì cả. Có đổi tên thì bình mới, rượu cũ thôi, vẫn là Lú và đàn em ngồi ở Ba Đình độc tài, toàn trị, tham ô, trộm cắp, lừa phỉnh nhân dân thôi.

  Thay cái não của Lú và đàn em, chứ thay tên nước để làm gì? Lú còn đấy, thì Lú vẫn đi Múa Kột XHCN thôi. Lú nghiện mác – lê – mao đồ tể như mấy thằng nghiện ma tuý đá, nên cứ chích choác “lê Nin toàn tập” vào là Lú lên cơn động giật XHCN, động kinh XHCN, lảm nhảm XHCN, Mua Kột XHCN.

  Lú thích XHCN, sao Lú lại thích ăn ngon, mặc đẹp, đi xe hơi, máy bay, ở biệt thự, hả Lú? Nếu ông thích XHCN, thì tôi yêu cầu :

  (1) Chuyển Trọng Lú về ở tại một cái nhà cấp bốn, diện tích 45 mét vuông, không có nhà vệ sinh riêng, phải đi ỉa đi đái đi tắm giặt … ở nhà vệ sinh chung, nấu cơm bằng củi hoặc than tổ ong …

  (2) Cấp cho Trọng Lú một cái xe đạp rách, để hàng ngày Lú kẽo kẹt đạp đến văn phòng trung ương đảng để làm việc. Cấm Lú đi xe ô-tô.

  (3) Một năm, cấp cho Lú một bộ kaki, một cái quần sịp. Nếu lỡ rách thì Lú khâu lại mà mặc tiếp, còn nếu không khâu được, thì Lú ở truồng, cứ để chim cò tồng ngồng thế mà ra đường;

  (4) Tiêu chuẩn ăn uống của Lú: Hàng ngày cho Lú ăn cơm nấu bằng gạo đểu (gạo kho), cà muối chấm với mắm cáy, canh ra đay hoặc mồng tơi, vài con tép rang muối … nếu Lú không nuốt đcợc, thì lấy đũa bếp mà tọng xuống.

  (5) Cấp cho Lú một cái radio TQ để Lú nghe thời ự và kể chuyện đêm khuya.

  Lú thích XHCN, bao cấp, kinh tế tập thể … thì làm như thế đi, chuyển Lú về ở nhà cấp 4 tại một khu ổ chuột luôn đi. Đúng là cái loại ỉa chảy trí tuệ, bại não. Đúng là cái loại lừa đảo. XHCN cái kon kặc tao ấy.

 13. Đảng viên chân chính (quậy) said

  Hoan hô tác giả

 14. Hà Huy said

  Cụ Hồ thời xưa sống trong thời đại đất nước quá nghèo khổ ( 1945 -1960) do vậy Cụ ước ao đất nước ta hòa bình rồi sẽ xây dựng hơn 10 lần thôi là quá tầm nghĩ tới của hoàn cảnh khi ấy . Năm 1945 có lẽ thu nhập của VN chắc chỉ trên dưới 10 tỷ USD , còn bây giờ hơn 100 tỷ . Vậy là đã một phần ước nguyện của Cụ đạt được . Nhưng Cụ còn mong nước nhà ” độc lập ” rồi thì dân phải có tự do , hạnh phúc . Không độc lập ấy cũng chỉ vô nghĩa mà thôi . Nước nhà có tự do , dân chủ mà có thể Cụ mong cho dân thì ĐCS đưa vào khuôn khổ ( theo luật định ) nên ở nơi chín suối , chắc Cụ buồn lắm .

 15. Tâm 8x said

  Bản thân tôi khi nghe cái vụ “đổi quốc hiệu” trên báo chí, tôi chỉ cười nhạt. Bởi tôi biết, nó không đem thực chất gì về mặt dân chủ cho Việt Nam. Mà nó chỉ là sự “bỡn cợt dân chủ” của nhà cầm quyền Việt Nam hiện tại. Chỉ những ai ngây thơ về mặt chính trị thì mới cho là nên đổi thôi.

  Thứ nữa, trong giai đoạn sửa đổi Hiến pháp này, lái dư luận sang việc đổi Quốc hiệu chẳng phải là chiêu hay ho sao? Và cũng là cho đám “dư luận viên” một ít vốn nhằm đáp trả vơi các nhà dân chủ, những người có tư tưởng cấp tiến trong nội bộ Đảng cộng sản….

  • Đừng mơ một cải cách trọn gói lúc này! said

   Bác chờ một đổi thay trọn gói thì quá ngây thơ. Muốn vậy bác cần chuẩn bịntinh thần cho con cháu ên rừng tham gia lực lượng đối kháng do bác hoặc những người hoạnh hoẹ trọn gói lập nên. Ngay cả cuộc chiến tranh hàng triệu người hy sinh với hàng tỷ đôla vũ khí cũng chẳng đạt được thống nhất trọn gói. Phải vòng qua Mặt trận DTGP rồi Hiệp định Paris. Bây giờ ta đang muốn Đảng CSVN tự họ thoát hiểm lập công chuộc tội và cũng là thực hiện những điều Bác Hồ ước nguyện, thực hiện những điều họ bịp bợm lừa mỵ bốc phét về dân chủ, thì không thể trông chờ ở họ một giải pháp trọn gói. Họ cần từng bước. Nếu đổi được tên nước cũng là một thắng lợi lớn của dân tộc, vì họnđã chấp nhận bỏ cái đạo bùa dởm XHCN khỏ dân tộc, cũng như bỏ đạo bùa lạ ra khỏi đền Hùng. Nhưng chắc gì bọn thầy cúng Hùng Lú kiếm ăn trên xôi oản chùa Marx Lênin đã đồng ý mà bác đã vội chê! Hay là bác thuộc phe bảo thủ?

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: