BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1732. THẤY GÌ KHI ĐỌC KỸ BẢN DỰ THẢO HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI

Posted by adminbasam trên 10/04/2013

Nguyễn Trọng Vĩnh 

Có những điểm mâu thuẫn. Điều 2 Chương I ghi “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân…”. Nhưng nhân dân không được làm và phúc quyết Hiến pháp là văn bản luật cơ bản và cao nhất liên quan đến quyền lợi của dân và chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của chính quyền. Điều 74, 75 chương V ghi “Quốc hội thực hiện quyền lập hiến… làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp…” là phủ định quyền được làm và phúc quyết của dân. Việc làm này trái với tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện trong Điều 21 của Hiến pháp 1946 ghi “Nhân dân có quyền phúc quyết Hiến pháp…” và Điều 70 trong Hiến pháp đó ghi: “Những điều thay đổi khi đã được nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết”. Mấy năm trước Đảng đã phát động học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nay sao lại làm trái tư tưởng của Hồ Chí Minh?

Điều 15 trên thực tế vô hiệu hóa gần hết Điều 26. Điều 26 ghi: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, được hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Khoản 2 Điều 15 ghi: “quyền con người, quyền công dân “chỉ có thể” bị giới hạn trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe cộng đồng”.  Nói “chỉ có thể bị giới hạn”… là nói “khéo”, thực ra trong thâm ý là “có thể bị giới hạn”… Trước đây đã thế, sau này thiếu gì cách người ta viện cớ “ảnh hưởng an ninh quốc gia, ảnh hưởng trật tự an toàn xã hội và đủ thứ v.v…”  để hạn chế quyền của dân, để cấm.

Có những điều trong “dự thảo” mới đọc tưởng là rất dân chủ, nhưng rất khó khả thí, ví dụ:

Khoản 2 Điều 4 ghi “… Đảng… chịu sự giám sát của nhân dân…”; Khoản 2 Điều 8 ghi: “… cán bộ, công chức, viên chức… chịu sự giám sát của nhân dân…”. Bằng cách nào, những việc cần biết lại không được biết thì làm sao giám sát được? Cơ chế gì để dân thực hiện quyền giám sát?

Có những điều ghi chung chung trong “dự thảo” chẳng có ý nghĩa gì, ghi cũng bằng không, ví dụ:

Điều 35 ghi: Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội.

Điều 41 ghi: Công dân có quyền được bảo vệ sức khỏe.

Điều 46 ghi: Mọi người được sống trong môi trường trong lành.

Ai đảm bảo cho? Nhà nước? Bộ Y tế? Bộ Tài nguyên môi trường? Nếu người dân tự đảm bảo lấy thì ghi vào Hiến pháp làm gì?

Điều 32 Khoản 4 ghi không rõ: “Người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị điều tra, truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần…”. Cá nhân hay tổ chức nào bồi thường? Nếu không rõ thì lại chỉ là “đánh bùn sang ao” mà thôi.

Điều 59 trong Hiến pháp năm 1992 ghi 2 ý:

–        Bậc tiểu học là bắt buộc, không phải trả học phí.

–        Nhà nước và xã hội tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác được học văn hóa và học nghề phù hợp.

là rất đúng và rất cần thiết, tại sao Điều 42 “dự thảo mới” lại bớt đi. Chả lẻ mang danh là Nhà nước XHCN lại cắt xén phúc lợi của dân và bớt trách nhiệm của Nhà nước; Điều 42 cần ghi lại 2 ý nói trên.

Điều 71 Hiến pháp năm 1992 ghi câu: “Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật.” là rất đúng pháp luật và rất cần thiết để bảo vệ quyền công dân. Tại sao Điều 22 “dự thảo mới” lại bỏ đi? Thế là buông lỏng cho các nhà chức trách tùy tiện muốn bắt ai thì bắt như từ trước đến nay sao? Nếu thật sự tôn trọng, đảm bảo quyền của công dân thì Điều 22 khoản 1 phải ghi lại câu:

“Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật.”

Nói về nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang, Điều 45 Hiến pháp 1992 ghi: “Các lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân… chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…” là rất đầy đủ và cụ thể. Tại sao ỦY BAN sửa đổi Hiến pháp lại bỏ đi những ý kiến mà chỉ ghi “… bảo vệ vững chắc Tổ quốc”. Không thể lập luận là “bảo vệ Tổ quốc” là đủ cả, nhất là trong tình hình Trung Quốc đã và đang dùng mọi thủ đoạn tranh cướp chủ quyền biển đảo của chúng ta. Chẳng lẽ ý của Ủy ban dự thảo là “đành bỏ chủ quyền” hoặc ghi như Điều 45 Hiến pháp 1992 là “phật lòng Trung Quốc”, “không giữ được tình hữu nghị”?

Yêu cầu nhất thiết phải ghi: “Các lực lượng vũ trang có nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…” vào Điều 69 mới.

Điều 57 vẫn ghi “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” là không hợp lý, bất công và sinh nhiều tiêu cực tệ hại. “Sở hữu toàn dân” thành ra “không ngươi dân nào có quyền sở hữu cả”. Người có ruộng đất từ mấy đời ông cha để lại, người trước đây tích cóp được tiền mua được mảnh đất, thửa ruộng nay cũng bị tước mất quyền, không còn là của mình nữa. Nhà nước quản lý thực chất là các cấp chính quyền tha hồ có quyền thu hồi, cấp, bán đất. Từ trước đến nay biết bao nhiêu vụ thu hồi đất ruộng của nông dân gây nên bức xúc, khiếu kiện, giao cho người có tiền kinh doanh lấy lãi kếch xù, thu hồi đất quá mức giao cho nhà kinh doanh địa ốc khiến nông dân thất nghiệp sống vật vờ và hàng vạn căn hộ trên nhà cao tầng thừa ế, thúc ngân hàng rót tiền cho vay để “cứu”, sẽ tăng thêm “nợ xấu khó đòi”. Về nông thôn sẽ thấy không ít chủ tịch xã cấp đất, bán đất làm giầu. Ngay ở cấp cao, nhiều vị đã có nhà cửa đàng hoàng, vẫn được cấp đất xây nhà, ví dụ nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh công lao, thành tích gì, đã có nhà, vườn khá phong quang ở Narì, vẫn được cấp 800m2 đất ở Hồ Tây giá trị biết bao nhiêu tỷ.

Công bằng nhất nên sửa: “Đất đai thuộc đa sở hữu, có sở hữu cá nhân (chủ yếu là nông dân), có sở hữu tập thể, có sở hữu nhà nước.”

Trung với nước, hiếu với dân là tư tưởng xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện ra từ cái ca sắt tráng men phát cho bộ đội, lá cờ nhỏ tặng Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, đến lá thư gửi cho thanh niên… Trong nhiều cuộc thăm và nói chuyện với bộ đội, CTHCM thường nhắc lại câu: “Quân đội ta trung với nước, hiếu với dân, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Nay Ủy ban dự thảo tự cho mình là sáng suốt hơn, đúng hơn nên sửa sai của lãnh tụ ư? Đảng đã từng phát động phong trào học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, sao bây giờ lại làm trái với tư tưởng của HCM?

Thêm nữa Điều 51 Hiến pháp 1980 và Điều 45 Hiến pháp 1992 đều ghi: “Các lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân…” là rất đúng và không hề lỗi thời. Tại sao người viết lại sửa đi, chả lẽ ông không trung thành với Tổ quốc ư? Điều 70 sửa lại là “Lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân…” đưa Đảng đứng trên Tổ quốc. Từ xưa đến nay, đối với mọi người dân, “Tổ quốc là trên hết”. Dù là Đảng lãnh đạo, cũng từ trong lòng Tổ quốc mà sinh ra, không thể đứng trên Tổ quốc được. Đảng sinh ra là để phục vụ Tổ quốc chứ không phải đứng trên Tổ quốc. Đạo lý là như vậy.

 

VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN GÓP VÀO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP

Đã gọi là ý kiến nhân dân thì muôn hình muôn vẻ, rất nhiều ý kiến khác nhau. Với những ý kiến khác nhau tiêu biểu đều cần được đưa lên các phương tiên truyền thông đại chúng của nhà nước mới công bằng. Đằng này chỉ đưa ý kiến một chiều là không quang minh chính đại.

Đối với những điều “quan trọng, nhậy cảm”, có ý kiến không tán thành, muốn thay đổi cho hợp quyền dân, lợi nước, có ý kiến đồng ý với dự thảo, có người cố bệnh vực ý kiến của Ủy ban dự thảo bằng lập luận nguy biện, không mấy đáng giá. Những ý kiến trái ngược nhau như thế, nếu thật dân chủ, thì phải đưa cả 2 loại ý kiến với lập luận của mỗi bên lên báo, đài để bàn dân thiên hạ lập luận xem bên nào có lý. Đằng này chỉ đưa toàn người phát biểu đông ý, còn những ý kiến khác với dự thảo dù đúng, dù hợp với thời đại thì bị quy chụp cho là suy thoái, theo nước ngoài, chống Đảng, chống Nhà nước v.v…

Nói là lấy ý kiến nhân dân, “không có vùng cấm” cho có vẻ dân chủ, nhưng chỉ những ý kiến đồng ý với dự thảo mới được cấp nhận, cuối cùng Hiến pháp được thông qua đại để như bản dự thảo. Như vậy, phát động lấy ý kiến nhân dân làm gi cho phí thời gian, công sức, giấy mực, tốn hàng mấy chục tỷ tiền của Nhà nước.

Cách lấy được nhiều chữ ký hoặc điểm chỉ “đồng ý dự thảo” thì dễ thôi. Bà bán rau, chị hàng cá, anh bán đậu phụ có thì giờ đâu mà đọc dự thảo, họp tổ khu phố thấy bà tổ trưởng bảo ký “đồng ý” thì ký thôi; công nhân, viên chức không ký “đồng ý” thì sợ mất việc, sợ bị “trù”; ở nông thôn chị nông dân, bác nuôi cá, trưởng thôn bảo ký thì ký, không ký sau này xin giấy tờ khó; họp chi bộ, đồng chí nào không ký “đồng ý” thì sợ thiếu ý thức tổ chức; kiểu như thế thì lấy bao nhiêu chữ ký đồng ý mà chả được.

Còn việc công bố là có 20 triệu, 30, 40 triệu người đồng ý với dự thảo Hiến pháp thì đó là độc quyền thông tin của T.V., báo chí nhà nước, nói sao chả được, ai biết đâu mà cãi.

N.T.V.

174 bình luận trước “1732. THẤY GÌ KHI ĐỌC KỸ BẢN DỰ THẢO HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI”

 1. dân bán báo said

  Hôm qua nhắc đến Lạc Đường của ĐÀO HIẾU,hôm nầy tìm đọc lại vài đoạn thấy rất thú vị và đầy tính thời sự.Xin phép BTV cho tôi chép vào đây cho ai chưa đọc thì độc,nhất là các bạn DLV.

  “27. Sát thủ, gái điếm và đĩ đực

  Tôi gọi:

  “Này Dã Nhân! Thầy hãy lắng nghe:
  Những ngọn núi đứng im ngàn năm
  Đã chết vì buồn thảm
  Mặt trăng vật vờ trên không
  Nhàm chán những vòng quay ảm đạm

  Mặt đất chằng chịt dấu chân
  Bị giày xéo bởi ngàn năm binh lửa
  Những cơn hồng thuỷ và bão trời
  Lột da mặt đất

  Những bầy đàn người
  Với chày đá và xương thú rừng
  Với tên tẩm thuốc độc
  Săn đuổi nhau trong rừng
  Đập đầu trước cửa hang
  Giành nhau một ngọn lửa

  Giữa đàn người lầm than
  Tuyệt vọng trên chiến địa
  Nổi lên những cánh tay bốc lửa
  Hạng Vũ, Bạch Khởi, Tần Thuỷ Hoàng
  Vơ vét những thây người
  Xây đắp cơ đồ muôn thuở.
  Những cuộc thập tự chinh thời trung cổ.
  Những trận cuồng phong trên yên ngựa
  “Giết tất cả những ai cao trên thắt lưng”
  Vứt xác người ra thảo nguyên mênh mông
  Chiếm đoạt gia súc và đàn bà
  Lùa vào cái miệng đầy máu
  của Thành Cát Tư Hãn.”

  Thầy hãy bình luận đi.”

  “Ta đang buồn ngủ.”

  “Tại sao?”

  “Vì ngươi chỉ nói được một nửa. Sao không thấy Hitler, Mao Trạch Đông, Napoléon, Pol Pốt, Stalin, Truman, Nixon, Bush? Chúng nó cũng là những sát thủ.”

  “Tôi để dành cho thầy.”

  “Ta mệt mỏi. Ta ỉa vào chúng nó, mặc dù bọn sử gia viết sách dạy lũ con nít rằng những thằng chó chết ấy là anh hùng.”

  “Thế thầy phủ nhận anh hùng sao?”

  “Không phủ nhận. Vì vẫn có anh hùng. Đó là những người chết ngoài mặt trận.”

  “Nhưng Lê Lợi, Quang Trung, Trần Hưng Đạo… chẳng phải anh hùng sao?”

  “Khi đánh ngoại xâm thì họ là anh hùng, nhưng khi dành lại đất nước thì họ là những ông chủ. Họ coi đất nước là chiến lợi phẩm, dân tộc là bọn gia nô, đàn bà con gái là những món đồ chơi xác thịt. Chẳng lẽ phải gọi họ là anh hùng sao?”

  “Nhưng cũng có những minh quân, những nhà lãnh đạo yêu dân như con. Chẳng hạn như Nghiêu, Thuấn, như vua Vũ bên Tàu, như Gandhi bên Ấn Độ, như Nelson Mandela…”

  “Ngươi không nhớ Trang Tử nói gì về Nghiêu, Thuấn sao? Ở chương thứ 7 của Tạp thiên ngài đã mượn lời Đạo Chích để mắng Khổng Tử: Thời Thần Nông, dân chúng sống thanh thản, người và thiên nhiên, người và cầm thú hoà thuận nhau, không ai hại ai, không ai tranh giành ai. Nhưng tới thời Hoàng Đế rồi Nghiêu, Thuấn, đặt ra quan chức, mưu cầu lợi lộc, gây ra chiến tranh, tang thương khắp nơi. Kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, nước lớn hiếp nước nhỏ. Đủ thấy bọn vua chúa, quan lại có ra gì, chỉ toàn một bọn gây loạn mà thôi. Vậy mà ông lại muốn ta chạy theo bắt chước cái bọn trâu ngựa ấy sao? Bấy lâu nay ông đã dùng xảo ngôn và hành vị giả dối để mê hoặc bọn vua chúa trong thiên hạ để cầu danh cầu lợi, mong được vinh hoa phú quý. Đó chẳng phải là hành vi trộm cướp sao? Tại sao thiên hạ không gọi ông là ‘kẻ cướp’ mà lại gọi ta là Đạo Chích?

  Xưa nay, để nói về một thời đại thanh bình người ta thường đem Nghiêu, Thuấn ra so sánh, nhưng đọc Nam Hoa kinh ta thấy thời ấy cũng đầy những bọn sâu bọ. Còn Gandhi, ông ta là một anh hùng chứ. Vì ông ta đã chết cho nhân dân mà trên mình chỉ có một cái khố bằng vải thô.”

  “Vậy anh hùng là gì?”

  “Kẻ nào đem lại hạnh phúc cho quần chúng, kẻ ấy là anh hùng. Ta muốn nói tới những nghệ sĩ tài năng, những nhà khoa học, những nhà phát minh, những giáo sư bác sĩ, những nhà kinh tế…”

  “Các chính khách không có tên trong danh sách của thầy sao?”

  “Hầu hết là bọn ăn chặn, bọn trộm cướp và bọn nói dối. Mặt của chúng rất dày. Sao gọi là anh hùng được.”

  “Nhưng thưa thầy, nếu không có chính quyền thì…”

  “Trước đây ta đã từng dạy ngươi những thứ đó. Ngươi quên rồi sao? Tự cổ chí kim, từ đông sang tây… lúc nào chính quyền cũng vừa là bạn của dân, vừa là kẻ thù của dân.

  Là bạn dân vì họ tổ chức xã hội, xây dựng bệnh viện trường học, đường sá… Là bạn dân vì họ trấn áp tội phạm (mặc dù họ là tội phạm đầu sỏ!) Không có chính quyền, xã hội sẽ loạn.

  Nhưng chính quyền cũng là kẻ thù của nhân dân vì chúng ăn chặn tiền của nhân dân từ những công trình, chúng cấu kết với bọn tài phiệt trong và ngoài nước chiếm đoạt tài nguyên quốc gia, chúng bóc lột sức lao động của công nhân, nông dân, trí thức… chúng sống đời vương giả trên sự nghèo đói lầm than của quần chúng, chúng gây chiến tranh làm hàng triệu người chết, gây tang tóc cho nhiều dân tộc, nhiều thế hệ chỉ vì tham vọng cá nhân, vì quyền lợi đảng phái, và có khi chỉ vì một người đàn bà.

  Chúng là người bạn bất đắc dĩ của nhân dân nhưng chúng là kẻ thù truyền kiếp của mọi dân tộc. Chúng ăn những bữa tiệc thịnh soạn và chúng chia cho dân những vụn bánh mì.

  Vì thế ta muốn khuyên lớp trẻ: Các bạn đang sống trong một thời đại lừa đảo, giả dối, độc ác và rỗng tuếch. Phải tỉnh táo. Phải hiểu rằng những thứ như công lý, nhân quyền, độc lập, dân chủ, tự do, bình đẳng, truyền thống, dân tộc… toàn là đồ giả, toàn là mớ bầy nhầy được bơm silicôn cho phồng lên và trét đầy son phấn. Chúng nó tiếp thị những từ hoa mỹ đó để trang điểm cho chế độ của chúng nó. Thực tế trên mặt đất này không hề có những thứ đó đâu. Đừng tin. Hãy khạc nhổ vào chúng, ỉa vào chúng, đạp chúng dưới gót giày và hất vào lỗ cống.

  Bọn cầm quyền thực tế là lũ đĩ đực, là lũ gái điếm chuyên nghiệp. Còn những gái điếm đang hành nghề trên đường phố, trong khách sạn, trong các ổ mại dâm chỉ là đám dân nghèo bất đắt dĩ, những kẻ bất hạnh bị xô vào hoàn cảnh. Họ ỉa vào những thứ hoa mỹ ấy, họ chỉ cần cơm, áo. Và thuốc để chữa bệnh giang mai, bệnh lậu, bệnh AIDS…”

  Tôi hỏi Dã Nhân:

  “Nhưng liệu lớp trẻ chúng có nghe thầy không? Dường như chúng không quan tâm đến những điều mà tôi và thầy hằng bức xúc. Chúng đang cuồng lên vì điện thoại di động, đang say mê giới tính, đang chụp giựt ái tình, chúng mặc xác tham nhũng, mặc xác chiến tranh, mặc xác khủng bố, mặc xác nhân quyền… ai làm gì mặc kệ, chúng chỉ biết ôm nhau trong công viên, trong vũ trường, trong toa-lét… còn những công nhân viên chức thì chỉ nghĩ đến đồng lương, đến cái ghế của mình. Họ không biết, không nghe, không thấy. Kể cả những anh thợ hồ, những phu xích lô, những gái điếm, những trẻ bụi đời, những người thất nghiệp… cũng dửng dưng với tất cả. Họ cúi mặt sống. Họ im lặng nằm co trong ổ chuột của mình. Họ âm thầm nhai miếng cơm chan mồ hôi nước mắt và chẳng bao giờ nghĩ: tại sao? phải làm gì?”

  Dã Nhân cười ha hả:

  “Thì đó chính là sự đầu hàng tập thể mà ta từng nói với ngươi. Đó chính là cách họ ‘sống chung với lũ’, sống chung với trộm cướp.”

  “Vậy thì chúng ta viết cuốn sách này để làm gì?”

  “Để bảo họ đừng đầu hàng. Để bảo họ tố cáo. Và đó là cách duy nhất để nhân dân có thể xác lập cái nhân quyền của mình. Nhân quyền không phải là thứ được ghi trong hiến pháp, cũng không phải là thứ mà nhân dân phải xếp hàng để chờ ban phát. Nhân dân phải tự khẳng định nhân quyền của mình bằng sự tố cáo, vạch mặt, bóc trần những dối trá, đập vỡ những huyền thoại. Đó là thứ NHÂN QUYỀN duy nhất có thật trên cõi đời này.”

 2. dân bán báo said

  Hôm qua nhắc đến Lạc Đường của ĐÀO HIẾU,hôm nầy tìm đọc lại vài đoạn thấy rất thú vị và đầy tính thời sự.Xin phép BTV cho tôi chép vào đây cho ai chưa đọc thì độc,nhất là các bạn DLV.

  “21. Những con chó rơm của Khổng Tử

  Khách đi xe hơi đến. Xe và tài xế ở lại dưới chân núi. Một mình khách theo đường mòn đi lên. Cây, đá đều lẫn trong sương. Trời cũng chìm khuất trong mây, Mây thấp, la đà dưới thung lũng.

  Dã Nhân nói:

  “Ta không muốn tiếp nó.”

  “Vậy thì thầy lánh mặt đi.”

  Khách là bạn cũ của tôi và Dã Nhân. Trước đây hắn cũng ở trong phong trào sinh viên chống Mỹ. Tốt nghiệp đại học. Ở rừng về. Đảng viên. Tuy hắn chỉ giữ một chức quan nhỏ nhưng nhờ quen biết lớn hắn nhảy vào kinh doanh địa ốc trở thành một trong những đại gia của thành phố.

  Thủ đoạn kinh doanh của hắn có thể tóm tắt như sau: “Thông qua các quan lớn, hắn biết được các khu quy hoạch của thành phố. Hắn tiếp xúc với các quan trong địa phương có đất quy hoạch, cùng họ lên phương án đền bù giải toả. Hắn họp dân lại, treo cái bản đồ quy hoạch tổ bố trên bảng để dằn mặt dân, sau đó hắn ra một cái giá rẻ mạt cho mỗi mét vuông, bắt dân phải bán đất.

  Trước đây tại một khu quy hoạch ở Nam Sài Gòn, người nông dân bị buộc phải bán cho hắn mười chín ngàn đồng một mét vuông đất ruộng. Về sau này, nông dân biểu tình phản đối cướp đất, hắn đi con đường mềm dẻo hơn. Hắn cho họp dân để “hiệp thương” tức là hai bên thương lượng giá. Nhưng hắn lại đưa ra một cái khung giá do nhà nước quy định. Ở thời điểm năm 2000 cái giá ấy là 300 ngàn một mét vuông. Dân không chịu thì hắn và các quan chức địa phương bèn ra lệnh: “Ai không chịu nhận tiền đền bù thì số tiền ấy cũng sẽ được gởi vào ngân hàng. Còn kế hoạch giải toả vẫn tiến hành theo đúng tiến độ.” Ngay ngày hôm sau, trên mục rao vặt của các báo xuất hiện những mẩu tin rao bán đất. Các chủ đất đọc báo, thấy đất của mình được hắn ta rao bán với giá bảy triệu đồng một mét vuông (!)

  Tiếp theo là cuộc hành quân quy mô lớn gồm công an, cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ, xe cứu thương, đại diện cơ quan nhà đất địa phương, đại diện ban giải toả đền bù, đại diện dự án tái định cư… cùng một đoàn xe ũi, xe xúc, cần cẩu… rầm rộ kéo đến tiếp quản đất và san lấp mặt bằng. Xe cứu thương hụ còi, “sẵn sàng làm nhiệm vụ” nếu có xô xát đổ máu.

  Đó là cảnh tượng tôi đã từng chứng kiến.

  Tôi không rõ khi người ta xây dựng khu Phú Mỹ Hưng thì người ta có phải hành quân kiểu đó không, và giá tiền đền bù giải toả mà người nông dân nhận được có phải là 19 ngàn đồng một mét vuông như lời đồn đại không, nhưng điều tôi biết chắc là hiện nay những người nông dân ấy – với số tiền đền bù rẻ mạt – vẫn phải ở nhà tranh vách đất hay chui rúc trong các xóm lao động, còn Phú Mỹ Hưng văn minh hiện đại là nơi dành cho người Hàn Quốc, Nhật Bổn, Pháp, Mỹ, Đài Loan, Hong Kong… và một số cán bộ cao cấp, một số những nhà giàu ở Quận Một Quận Ba hay khách phương Bắc đến để rửa tiền.

  Và bạn nghĩ gì khi người ta mua đất của nông dân với giá 19 ngàn một mét vuông và hiện nay họ bán lại với giá 60 triệu?

  Lợi nhuận ấy chỉ thua các ông trùm buôn bán vũ khí Hoa Kỳ chứ không thua ai. So với hắn, tụi buôn ma tuý chỉ là lũ tép riu.

  Vậy mà hôm nay hắn đến đây.

  “Thầy có nhà không?”

  “Đi rồi.”

  “Chắc thầy đang hành thiền?”

  “Thầy tôi không phải là một thiền sư. Ông giống một đạo sĩ hơn. Ông thường uống rượu và say xỉn.”

  “Có thể cho tôi gặp sư phụ được không?”

  “Không biết thầy đi đâu.”

  Khách ngó quanh quất. Rôi chợt đứng dậy, xăm xăm đi ra phía sau núi. Tôi đuổi theo thì hắn đã mất hút trong sương mù dày đặc.

  “Sư phụ! Sư phụ!” Hắn gọi vang cả rừng núi.

  Hắn vừa gào vừa men theo con đường mòn dẫn đến hang đá. Đột nhiên hắn im bặt khi nghe tiếng nước đổ rào rào trên những tán lá ngay phía trên đầu.

  Vừa ló mặt ra, hắn thấy ngay chú mọi nhỏ đang vểnh cu đái cầu vồng xuống đầu hắn. Vừa lúc có tiếng ngâm nga của Dã Nhân:
  Tùng hạ vấn đồng tử
  Ngôn sư thái dược khứ
  Chỉ tại thử sơn trung
  Vân thâm bất tri xứ.
  Bốn câu thơ làm hắn sững người. Vừa lúc Dã Nhân hiện ra trên một tảng đá lớn.

  “Chào thầy. Bài tứ tuyệt của thầy hay quá.”

  “Không phải của ta. Đó là thơ Giả Đảo. Nhưng ông đến đây làm gì?”

  “Sắp tới rằm tháng Bảy. Tôi muốn làm lễ xá tội vong nhân.”

  “…”

  “Trước hết là cho các đồng chí của mình trước đây trong phong trào sinh viên đã hy sinh trong kháng chiến như Trần Quang Long, Trần Triệu Luật, Hồ Hảo Hớn, Trần Bội Cơ, Nguyễn Ngọc Phương…”

  “….”

  “Sau đó là tới các gia đình có công với cách mạng.”

  Dã Nhân hỏi:

  “Ông nghĩ rằng những người đó cần phải được xá tội sao?”

  “Thưa thầy… ngày Vu Lan cũng là ngày xá tội vong nhân cho những linh hồn…”

  “Những người chết không có tội gì cả. Những người sống mới có tội. Thế sao không dùng tế lễ để xá tội cho những người sống?”

  “Ý của thầy là sao?” Hắn hỏi.

  “Ngày xưa Khổng Tử đem lễ nghĩa ra dạy đời nhưng thực chất chỉ là lời nói suông, thực chất xã hội rối loạn. Các nước chư hầu đều nhân danh nhân nghĩa mà đem quân đánh nhau gây bao nhiêu tang tóc cho muôn dân, con mất cha, vợ mất chồng, mẹ mất con, gia đình tan nát, xã hội tiêu điều, sinh linh đồ thán. Trong triều thì bọn quan lại tìm cách hãm hại nhau vì danh lợi, ngoài thảo dã thì trộm cướp nổi lên, dân chúng đói khát, không có cái ăn cái mặc. Vậy mà Khổng Tử và các môn đồ của ông ta vẫn cứ đi hết nước này đến nước khác để giảng nhân nghĩa lễ trí tín, há chẳng phải là làm cái bình phong để tiếp tay cho bọn quan lại, vua chúa đàn áp, bóc lột nhân dân sao? Há chẳng phải là giả dối, lừa mị sao? Vậy thì Khổng Tử, Mặc Tử đã làm được gì cho thiên hạ? Hỡi ơi! Sao bọn họ không thấy xấu hổ, không biết nhục nhỉ!”

  “Nhưng thưa thầy đó là chuyện của thời xưa.”

  “Thời nay nào có khác gì. Bọn trộm cướp chuyên nghiệp, trộm cướp có hệ thống, lại chính là bọn kêu gọi tình người, tình đồng chí. Tù nhân đầy trong các nhà giam, hàng triệu con gái nông thôn lên thành phố làm gái điếm, trẻ bụi đời, dân nghiện ngập, thanh niên thất nghiệp đầy dẫy trong các xóm lao động tối tăm, những dân tộc thiểu số sống lầm than như súc vật… thì không ai lo, lại hô hào bảo vệ bản sắc dân tộc, bảo vệ truyền thống, bảo vệ cái khăn đóng áo dài, cái nón quai thao… có phải là lừa bịp không?”

  “Nhưng tôi chỉ muốn tổ chức một lễ cầu siêu…”

  Dã Nhân đáp:

  “Để ta kể cho ông nghe chuyện Khổng Tử cùng học trò là Nhan Hồi tới nước Vệ, gặp thái sư nước Lỗ tên là Kim. Nhan Hồi hỏi Kim:

  ‘Ông nghĩ sao về thầy tôi?’

  ‘Thầy ông sẽ bị khốn cùng mất thôi!’

  ‘Sao vậy?’

  ‘Khi cúng tế người ta thường dùng một con chó rơm bọc gấm rất đẹp. Người ta đặt con chó rơm ấy lên bệ rất là trang trọng, rất là đẹp. Nhưng khi đã cúng xong rồi thì con chó rơm bị vứt đi, lăn lóc dưới đất. Người ta đi qua đi lại giẫm đạp lên. Giày xéo lên. Có người cắt cỏ nọ nhặt con chó rơm đó đem về chụm lửa. Nay thầy của ông cũng đi lượm những con chó rơm mà tiên vương đã dùng để cúng tế từ nhiều đời trước, rồi ông ta họp đệ tử lại, ngắm nghía, săm soi ra chiều đắc ý. Vì vậy mà bị nước Vệ cấm không cho vào, rồi bị vây ở biên giới nước Trần, không có gì ăn, nhịn đói suýt chết.’”

  Hắn lại hỏi:

  “Ý thầy muốn nói…?”

  “Rằng chuyện lễ lạt, chuyện tưởng niệm, chuyện bản sắc dân tộc, chuyện truyền thống Việt Nam, chuyện trung với nước hiếu với dân… chẳng qua chỉ để che mắt thế gian. Thực chất chỉ là những con chó rơm được bọc áo gấm cho đẹp đẽ để cúng tế trong giây lát mà thôi, dùng xong thì vứt lăn lóc dưới đất như rác rưởi.”

  “Thầy coi thường lễ nghĩa đến như vậy sao?”

  “Đó là những điều ta học được từ Trang Tử.”

  “Nhưng ở các nhà trường người ta vẫn dạy: ‘Tiên học lễ, hậu học văn’ đấy thôi.

  “Cái lễ trong nhà trường là cái lễ với thầy cô, với cha mẹ. Cái lễ ấy trong sáng, dễ thương. Còn cái lễ ngoài xã hội là cái lễ giả tạo của bọn nguỵ quân tử dùng để che mắt thế gian. Trang Tử coi lễ là mớ giẻ rách. Ông viết như thế này trong chương Trí Bắc du của Nam Hoa kinh: “Mất Đức rồi mới có Nhân, mất Nhân rồi mới có Nghĩa, mất Nghĩa rồi mới có Lễ.”

  “Câu đó phải hiểu như thế nào?”

  “Ông hãy tự soi lại mình thì sẽ hiểu câu đó. Có phải khi ông đã làm những chuyện thất đức tày trời rồi ông mới nghĩ tới làm việc nghĩa. Nhưng có làm được đâu, vì thực chất ông không dám trả lại tiền cho những người bị các ông cướp ruộng đất. Chính vì thế mà các ông mới nghĩ tới lễ. Vậy thì thứ lễ ấy có khác gì miếng giẻ rách đâu!”

  Khách nghe đến đây thì sợ quá, co giò chạy xuống núi. Chú mọi nhỏ đứng trên tảng đá, vỗ tay cười. Tiếng cười như mảnh thuỷ tinh bắn vãi theo. Khách cuống cuồng sảy chân lao ra khỏi vách núi, ngã xuống vực. Tôi hốt hoảng định kêu lên nhưng Dã Nhân đã cười lớn mà rằng:

  “Ngươi hãy nhìn xem!”

  Lạ thay, người khách khẽ rùng mình, hóa thành một con ruồi to như con diều hâu, tà tà bay xuống thung lũng.”

 3. trò mèo said

  Không thể nói một cách có văn hóa với cái lũ cả đời chỉ biết hút máu dân lành.
  Đã gọi là Hiếp pháp thì cứ đem ra mà hiếp, bày đặt góp ý kiến ý cỏ làm cái chó gì!

 4. Ban Tuyên Giáo said

  Họ công bố 40 triệu ý kiến góp ý Hiến pháp, cũng có nghĩa rằng tuyệt đại đa số ý kiến bị vứt sọt rác, vì phảu huy động bao nhiêu người và bao nhiêu năm mới đọc cho hết?
  Lòi đuôi con cáo bịp bợm nhé.

 5. Hoàng Khải said

  Nếu là đóng góp cho bản Hiến pháp cho Nhà nước Việt Nam (Nhà nước do dân lập nên) thì tôi có ý kiến. Còn đó là bản Hiến pháp Nhà nước của Đảng Cộng sản thì tôi không thèm góp ý một từ, chữ nào!

 6. PHẢI DẸP BỎ ĐIỀU 4 ĐỘC ĐẢNG, DẸP CÁI ĐIỀU “QUÂN ĐỘI PHẢI TRUNG THÀNH VỚI ĐẢNG CSVN”, ĐỂ TRÁNH BIẾN ĐẢNG CSVN THÀNH ĐẢNG ĐỘC TÀI PHÁT-X ÍT, PHẢN ĐỘNG, LÀM TAY SAI CHO TQ said

  phải “dẹp bỏ điều 4” và “quân đội chỉ trung thành với tổ quốc và nhân dân”?
  Ở các nước dân chủ, đa đảng, các đảng cạnh tranh nhau, ra sức thi thố tài năng để dân biết mà lựa chọn đảng nào lãnh đạo đất nước cho xứng đáng, tại các diễn đàn họ tranh luận thẳng thắn, kịch liệt thậm chí cãi chửi nhau ở nghị trường, các đảng thậm chí “đánh nhau” nhưng xã hội không những không bị bất ổn về các mặt , mà ngược lại vẫn ổn định , phát triển rất nhanh về mọi mặt trên nền tảng văn minh và công bằng , người dân vẫn an lành hạnh phúc? vì sao thế?
  1-Vì có đa đảng, nên có cạnh tranh minh bạch, thẳng thắn, công khai, công bằng. Do đó, đảng cầm quyền phải là đảng có năng lực và uy tín nhất. Nguyên thủ quốc gia cũng là người được dân trực tiếp bầu lên.
  Vì đa đảng, nên các đảng thất cử luôn luôn “soi” đảng cầm quyền tìm ra chỗ yếu kém để “tấn công” do đó đảng cầm quyền phải luôn hoàn thiện mình , phải giữ mình trong sạch, không để tai tiếng, nếu không thì sẽ mất uy tín, bị loại khỏi ghế cầm quyền ngay.
  Vì đa đảng, nên người dân khi thấy đảng đương cầm quyền có những yếu kém, không xứng đáng lãnh đạo nhà nước và xã hội thì người ta có quyền chọn những đảng khác thay thế (nhiều hàng thì chọn hàng tốt mà mua)
  Do vậy, nên các nước đa đảng có kinh tế phát triển nhanh, người lãnh đạo luôn tìm cách “lấy lòng” người dân thực sự, xã hội đa đảng là xã hội văn minh, công bằng và dân chủ.
  Nhờ có đa đảng, mà trật tự an toàn xã hội và chính trị không bị rối loạn , mà trái lại rất ổn định: bởi mục đích của các đảng đều phải hoạt động trên cơ sở tôn trọng hiến pháp là phải lấy phục vụ lợi ích người dân và đặt lợi ích quốc gia, của nhân dân lên hàng đầu- điều này đã được người dân hiến định trong nội dung hiến pháp, không đảng (dù cầm quyền)nào được phép tự cho mình đặc quyền , đặt ra hiến pháp .
  2-Vì quân đội của họ không thuộc riêng một đảng phái chính trị nào, không buộc phải trung thành với một lực lượng chính trị nào. Nên họ không bị đảng (kể cả đảng cầm quyền) biến thành công cụ riêng để đàn áp đôi lập, đàn áp dân chúng.
  Quân đôi cách mạng, “quân đội nhân dân” là quân đội chỉ trung thành với tổ quốc và nhân dân, .ngoài ra không phải và không thể phải trung thành với riêng một thế lực chính trị hoặc đảng phái cá nhân nào khác
  Vì thế, trong khi xây dựng bản hiến pháp nước ta, kẻ nào ngăn không cho đa đảng, ngăn không cho phi đảng hóa quân đội (mà chúng thường đánh tráo với khái niệm là “ phi chính trị hóa quân đội” ), bắt quân đội phải trung thành với riêng đảng cầm quyền, ý đồ đó là biến quân đội thành công cụ riêng của đảng cầm quyền dùng khi cần cho đàn áp đối lập , đàn áp người dân, giúp kẻ cầm quyền độc tài tồn tại , ý đồ đó là bỏ mục tiêu chiến đầu của quân đội là vì tổ quốc và nhân dân, thì kẻ đó mới đích xác là “phản động” và “thế lực thù địch”

  • rõ ràng là suy thoái, phản động, chống lại nhân dân chứ còn gì nữa! Cho nên đồng bào quan tâm xử lý cái này.. said

   Hôm nay, tại diễn đàn này tôi xin có mấy ý kiến như sau:
   Vừa rồi có một luồng ý kiến có có thể quy vào được là suy thoái, đạo đức lối sống, phản động, kéo lùi sự phát triển của đất nước, chống lại tự do tư tưởng, chống lại quyền con người. Chứ gì nữa? Người này có tư tưởng là giữ chặt điều bốn HP phải không? Khẳng định sự độc trị của Đảng phải không? Không chịu đa nguyên, đa đảng phải không? Chỉ muốn nhất nguyên, không muốn Tam quyền phân lập? Hả? Thế thì để đảng cầm quyền tha hồ mà làm loạn à ? như thế có phản động chống lại nhân dân không? Có bóp nghẹt dân chủ không? Hả? Tại sao cứ muốn đảng hoá Quân đội ?, bắt Quân đội nhân dân phải Trung thành với Đảng trước tiên? Hả? quân đội sinh ra từ dân, dân đóng thuế phí nuôi dưỡng thì phải để trung thành và bảo vệ nhân dân trước hết, bảo vệ tổ quốc trước hết chứ, tại sao lại trung thành bảo vệ riêng đảng cầm quyền-dân nuôi báo cô Q Đ à ?Thế có phải là láo không? Đấy , Người ấy đang có quan điểm ấy đấy, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thế thì rõ ràng là suy thoái, phản động, chống lại nhân dân chứ còn gì nữa! Chỉ ở đâu nào? Ngăn cấm, chống phá, đàn áp người dân đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể thì nó là cái gì? Cho nên đồng bào quan tâm xử lý cái này..

   • khách said

    Xử lý đưa Ông này lên thay Ông kia – Thế mới phát triển đất nước bền vững và cải thiệ được cuộc sống của nhân dân. Hơn nữa mới giữ được độc lập chủ quyền của Tổ Quốc.

 7. văn lâm said

  Cụ Vĩnh đã có lần khảng định đại loại là để điều 4 trong HPsẽ làm giảm sức chiến đấu của Đảng CSVN .

  Ý kiến này của Cụ Vĩnh là hoàn toàn chuẩn xác. Với uy tín và bề dày cách mạng của Đảng CSVN,bỏ điều 4 không bao giờ đồng nghĩa với sự tự sát của Đảng CSVN như ông Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nghĩ.Ông Triết là người tốt nhưng ông cũng hay xảy miệng với những phát ngôn có phần bốc đồng kiểu Cu ba và Việt nam cùng canh giữ cho hòa bình thế giới !

  “Bỏ điều 4 là tự sát ” là quan điểm sai trái ,phản khoa học .Khoa học duy vật biện chứng đã chỉ rõ mọi sự vật sự việc luôn luôn biến động theo những quy luật khách quan không phụ thuộc ý muốn của bất kỳ ai.Ngay cả cha đẻ của CNCS là ông Các Mác cũng chỉ khảng định vai trò tiên phong của giai cấp công nhân và đảng CS trong cách mạng XHCN chứ chưa bao giờ khảng định để xây dựng một xã hội XHCN thì chỉ duy nhất có giai cấp công nhân và đảng CS của mình được độc tôn lãnh đạo Nhà nước.Ở đây phải làm rõ khái niệm thế nào là tiên phong?Khi chỉ có một người đi trên đường thì có thể gọi là người ấy đang đi tiên phong được không?Cách mạng là sự nghiệp của toàn dân,không của riêng bất kỳ tổ chức đảng phái nào.Cùng tham gia xây dựng đất nước bây giờ có nhiều thành phần kinh tế.Đảng CS lãnh đạo Nhà nước thì Đảng CS chỉ có quyền lãnh đạo,ra lệnh cho thành phần kinh tế Nhà nước mà thôi,các thành phần kinh tế tư nhân,tập thể thì tiền vốn ,tài sản kinh doanh là của họ ,họ chỉ tuân thủ pháp luật ,làm sao Đảng CS có thể lãnh đạo,bắt buộc họ phải làm theo ý mình được?Và để bảo vệ tài sản ,quyền lợi chính đáng của mình cũng như để có thể phát triển kinh doanh ,để có thể đóng góp được nhiều hơn vào công cuộc xây dựng Đất nước ,đương nhiên những thành phần kinh tế này cũng phải có đại biểu của mình trong Quốc hội để tham gia thảo luận ,xây dựng luật lệ và họ chỉ có thể làm được việc này khi các thành phần kinh tế có tổ chức liên kết chặt chẽ để tranh cử và đa nguyên chính trị do đó được hình thành tự nhiên như một quy luật khách quan.

  Không phải là dân trí mà hiện tại các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh còn nhỏ lẻ ,chưa có đủ tiềm lực và uy tín nên trước mắt Đảng CSVN trên thực tế vẫn là lực lượng tiên phong duy nhất có đủ uy tín,kinh nghiệm,tiềm năng lãnh đạo Nhà nước.Đến lượt mình Nhà nước sẽ lãnh đạo xã hội chứ Đảng CS chỉ gián tiếp thông qua Nhà nước không nên và không thể trực tiếp lãnh đạo xã hội .Hiện tại nếu ngay lập tức thực hiện đa nguyên đa đảng thì sẽ không có cạnh tranh chia sẻ trách nhiệm chính trị lành mạnh đúng nghĩa giữa các tổ chức chính trị mà sự cạnh tranh sẽ mang màu sắc tranh giành quyền lực ,gây thêm phức tạp cho xã hội. Tuy nhiên việc lãnh đạo của Đảng CSVN phải tuân thủ Luật đảng cầm quyền(ghi rõ trong điều 4) và để sau khi hoàn thành công hóa hiện đại hóa kinh tế Đất nước cơ chế đa nguyên chính trị có thể được vận hành kịp thời,ngay từ bây giờ việc hình thành các tổ chức chính trị nên được luật hóa.

  • khách said

   Văn Lâm viết đúng, chẳng qua phát biểu thiếu suy nghĩ đâm làm khó cho Đảng. Tuy nhiên việc để điều 4 cần cân nhắc để điều 4 chẳng hay ho gì cho Đảng. Đảng cầm quyền thì đặt trong hay ngoài HP thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hiến Pháp là quyền của dân tự nhiên một tổ chức xã hội một nhóm người đứng ra nhận lãnh đạo để dân cả nước phụ thuộc vào đó, mà họ có siêu việt gì cũng chẳng phải là chính khách gì cả. Lại rất bố láo, bố lếu.

   Trước đây Đảng lãnh đạo dân tin Đảng và cán bộ Đảng với Dân là một, có điều 4 đâu mà giành thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ khi có điều 4 cán bộ của Đảng suy thoái hơn, coi thường dân hơn, quan liêu nặng hơn, tham nhũng nặng hơn .. báo chí kiểm duyệt gắt gao không còn tự do ngôn luận..dùng chế độ công an trị thấy nghẹt thở cuộc sống của người dân không còn hạnh phúc như trước. Dân ta theo Đảng làm CM giải phóng Dân tộc bao nhiêu gian khó mới có được ngày hôm nay. Không nên để cho một nhóm người nhân danh Đảng lũng đoạn đất nước.. hình thành một tầng lớp ăn trên ngồi trốc bức bách người dân làm cho cuộc sống người dân mất ổn định thêm gian khổ.

   Bỏ ngay điều 4 ra khỏi hiến pháp để không lập lại chế độ quân chủ gồm hơn chục ông vua, để khỏi phụ máu xương của những người dân và đảng viên đã làm nên CM T8. Để Hiến pháp của Dân thực sự là của Dân. Để chính quyền thực sự là của dân, do dân và vì dân. Để không có đoạn áp bức cả đứa nhỏ mới sinh 1 tháng như con của Khánh Vy, để khỏi bắt, đánh đập,tù cải tạo người dân yêu nước như chị Bùi Hằng, bị đánh vô cơ như Chí Đức, Trương Dũng và rất nhiều người khác bỏ tù vô cớ như Hà Vũ, Điếu cày, Tạ Phong Tần…Dân kêu oan khắp nơi nhưng chính quyền vô cảm…

   Thực ra nếu bỏ điều 4 ra khỏi hiến pháp để không ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng và hiện nay thì vẫn Đảng lãnh đạo chứ ai khác được. Nhưng như thế cán bộ Đảng đỡ suy thoái hơn còn nể dân hơn một chút.

 8. Ku Tổng said

  Nhân dân Việt Nam chỉ quan tâm đến xây dựng hiến pháp của mình, không quan tâm đến dự thảo hiến pháp 1992 của Lú. Nhân dân chỉ quan tâm đến xây dựng Nhà nước hợp hiến thông qua bầu cử tự do. Nhân dân chỉ quan tâm đến việc xây dựng Quốc hội qua bầu cử tự do. Nhân dân chỉ quan tâm đến xây dựng toà án qua bầu cử tự do.

  Còn đảng csvn của cha Lú, thì nhân dân quên mẹ nó rồi nhé. Quan tâm đến cái đảng mục nát, ăn hại đái nát, tham nhũng như chó … của Lú làm gì cho mất thời gian. Cái đảng csvn thối nát của Lú nó chả là cái nước mẹ gì cả đâu nhé. Đảng chính trị gì mà toàn những lão già sắp chết, hủi lậu, ngu như lợn, gian cá, bẩn thỉu … Quên mẹ nó đi nhé. Đừng nhắc đến cái đảng csvn thối thây của Lú nữa nhé, đặc biệt là đừng ghi nó vào Hiến pháp cho nó bẩn cái Hiến pháp của nhân dân.

  Chào Lú thân ái và quyết thắng. Nay mai nhân dân sẽ biếu Lú cái hòm bằng gỗ lim tốt.

  • đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt được mở lại said

   Các còm sỹ có thấy là vài ba ngày lại đây, bọn cầm quyền tự dưng “hiền”: ít dùng tường lửa ngăn dân vào mạng các trang Anhbasam, boxitvn,danlambao, quanlambao,…như trước? tại sao thế nhỉ?
   Xin thưa: ng ày 12/4/2013, đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt được mở lại sau nhiều tháng gián đoạn, vậy nên có chỉ thị từ bọn cầm đầu: đừng làm gì thành to chuyện trước và trong thời gian hội nghị nhóm họp.

   • alice tran said

    chính quyền người ta không cấm dân vào mấy cái trang tin lừa đảo như Anhbasam, boxitvn,danlambao, quanlambao,… tại vì họ muốn tự người dân được tận mắt chứng kiến những trò lửa đảo bịp bợp, bóp méo thông tin của những trang này. Người dân họ tỉnh táo lắm các bác cứ cẩn thận đấy

    • Hoa Cải said

     Nhân dân đã cẩn thận hơn nữa thế kỷ nay rồi mà. Có điều càng cẩn thận thì thận càng gây bí tiểu. Như vậy, hỡi nhân dân, phải lật ngược thôi.

    • “alice tran" đừng thấy dân người ta không nói, không dám phản ứng mà bảo người ta yêu quý trung thành với đảng said

     “alice tran” thấy các trang Anhbasam… “lừa đảo” ở chỗ nào? liệu có bằng “nhân đảng” mạo danh”nhân dân” không? Có bằng”quân đội nhân đảng” mạo danh”quân đội nhân dân” không? Trong các trang “lề trái” thì có nói hôm trước là không tăng giá, thì hôm sau tăng giá ngay không? Có nói tự do dân chủ nhưng ai khiếu kiện ai biểu tình ôn hòa là bị bắt không? Có nói “không có vùng cấm” mà ai phát biểu bỏ độc đảng, quân đội không là của riêng đảng thì nhảy dựng lên như đỉa phải vôi không? cả một hệ thống tuyên truyền của đảng và nhà nước (17.000người cùng một hệ thống cơ sở vật chất đồ sộ) tiêu tốn biết bao tiền thuế của dân nộp, nhưng nói theo ý đảng, làm theo ý đảng, dân có nói gì nghịch nhĩ đảng là quy chụp thế lực thù địch-toàn lừa bịp- nói thật, những người hiểu biết không ai giờ lại đi xem báo đảng, báo quốc doanh-nơi mà sự thật bị che đậy, nơi câu khách bằng những tin tức cướp giết hiếp, các loại báo tuyên truyền lừa bịp ấy giờ có bán cho ai được không? Các loại tin thời sự trên TV -nếu nhà người ta có mạng internet có mấy người xem?- “alice tran” đừng thấy dân người ta không nói, không dám phản ứng mà bảo người ta yêu quý trung thành với đảng, nhà nước-người ta đang khinh đảng, ghét nhà nước như cứt đấy-ca ngợi, bảo vệ chỉ còn lũ trực tiếp cầm quyền và bọn ăn theo nói leo chứ đến 80% đảng viên cũng quá chán ngấy rồi.

    • Bút Thép VN said

     Người dân họ tỉnh táo lắm các bác cứ cẩn thận đấy,

     chỉ có alice tran là đầu óc không được minh mẫn nên mới đi theo những kẻ lừa đảo bịp bợp, bóp méo thông tin giống như hệ thống báo đài của đảng CSVN!

 9. Công Dung said

  Quan trọng nhất là nhân dân giám sát đường lối, chính sách của Đảng ban hành, và hoạt động của bộ máy chính quyền từ trung ương – cơ sở.
  Nhân dân giám sát về tổ chức, hoạt động của Đảng ở các cấp Nhân dân trực tiếp giám sát về cán bộ, đảng viên của Đảng, đội ngủ cán bộ, công chức ở trong bộ máy chính quyền.
  thế không gọi là dân chủ hay sao hay các ông bảo đảng trị như Mỹ là dân chủ ?
  Hiện nay đã kết thúc đợt lấy ý kiến góp ý sửa đổi hiến pháp, hy vọng các cơ quan chủ quản trên cơ sở sự nhất trí của nhân dân, đưa nội dung của Khoản 2 Điều 4 vào Hiến pháp để thể chế hóa việc nhân dân giám sát chính quyền và nấng cao hiệu lực cho nhân dân

  • đầu bã đậu không biết gì sự thật thế thì nguy hiểm quá rồi đấy, ngu lâu nhờ cám đảng ạ said

   Con vẹt Việt lai Tàu do “đảng ta” sinh ra này thuộc bài ăn theo nói leo lắm, nói như cháu thì đem báo “nhân đảng” ra đọc, đem đài và ti vi ra mở ra mà nghe mà coi khỏi phải nói, phải viết mỏi miệng mỏi tay, ngu quá lợn thế là chết rồi cháu ạ, đến đời con đời cháu mày lại khổ như người dân thôi- hãy vào Vnthuquan.net đi, đọc TRuyện “bên thắng cuộc-cả 2 tập” xong, để biết thêm sự thật một chút đi, đầu bã đậu không biết gì sự thật thế thì nguy hiểm quá rồi đấy, ngu lâu nhờ cám đảng ạ (trước đây ông- đang viết đây cũng từng ngu vậy đấy-đọc nhiều, nghe nhiều dân nói dân bàn mới vỡ ra).
   (đừng ngu thấy đường sá rộng, có ô tô đi, nhà cao to mà cho là đảng tài giỏi, nó vay nợ về để có cái mà xà xẻo đút túi, giờ thì mỗi người dân VN nợ tương đương 2000USD=40 triệu rồi đấy, cứ vay sau trả trước và nói phét như trạng bố để lừa dân thôi con ạ, đến 2015 các nước đòi nợ thì nó chạy-thế là xong, còn mặc dân è cổ ra)

  • Ku Tổng said

   Giám sát thế nào, giám sát cái gì, giám sát ai, hả? Cái đảng csvn chỉ toàn nói láo, nói xuông, nói lấy được, lừa phỉnh nhân dân là giỏi. Nói nhưng không bao giờ làm. Giám sát như thế nào, hả? Mấy trí thức tha thiết đề nghị gặp Lú để nói chuyện, nhưng Lú thủ chặt trong hang ổ, không thèm tiếp. Lú sợ người ta hay khinh người? Lú cũng là đại biểu Quốc hội, đúng không? Nhân dân mở mồm ra góp ý hiến pháp thì nghiến răng trì chiết “suy thoái”, “chống đảng”, “thù địch” … Như thế thì giám sát cái gì, hả?

   Nhân dân có thể giám sát Nhà nước thông qua Quốc hội, nhưng Quốc hội có đến 95% đại biểu là đảng viên, là để tử của Lú rồi, thì giám sát cái con tiều à, phải không? Lấy ý kiến góp ý sửa đổi hiến pháp kéo dài đến cuối tháng 9 cơ mà, sao bây giờ lại nói là đã kết thúc, hả? Sao chúng mày lừa đảo, đánh võng ghê thế, hả? Cái đảng csvn chúng mày tốt nhất là câm mẹ mồm hết đi, từ Trọng Lú đến thằng bế nhất nên ngậm hết mẹ mồm lại đi, vì chúng mày càng nói thì chúng tao càng thấy nó tởm lợm với cái đảng csvn của chúng mày, chúng mày càng nói thì nó lại càng lòi cái bộ mặt lừa đảo, lật lọng, bẩn thỉu của mấy cái thằng già khú đế như Lú, Huynh già, Phóng tinh … ở Ba Đình …

   Chúng mày cứ ngồi đấy mà lừa đảo, lật lọng, ăn cắp đi … Rồi chúng tao sẽ có cách và có tiền để đóng hòm cho chúng mày. Quân lừa đảo, lật lọng.

  • Quocbao said

   Có hai cách giám sát hiệu quyền lực của Đảng hiệu quả nhất .Thứ nhất là cho tự do báo Chí báo Chí Việt Nam .chungs ta biet 700 tờ báo và Đài truyền hình đều nói theo ý Đảng có giám cho báo Chí tư nhân khong cách thứ hai là phải đa Đảng không có sự giám Sát nào hiệu quả bằng chính một Đảng khác.các cách này Đảng cố biết không tôi tin rằng Đảng biết Đảng có giám chơi không

  • Hành động thể hiện Sự bế tắc cùng cực của một thể chế phi dân chủ là đây! said

   Theo thông tin đăng tải trên các trang mạng, ngày hôm nay, Anh Nguyễn Chí Đức (người từng bị Đại úy công an Nguyễn Văn Minh đạp vào mặt trong lần biểu tình chống TQ tại Hà Nội năm 2011) trong lúc đi ăn cơm trưa tại khu công nghiệp Nam Thăng Long bị một nhóm thanh niên bịt mặt chặn đường hành hung, đánh đập gây nhiều thương tích.
   Theo lời của người bị hại và dư luận, đây không phải là một vụ hành hung giống như rất nhiều vụ hành hung của côn đồ gây ra ở Hà nội và các địa phương khác trên cả nước mang màu sắc hình sự mà là một vụ trả thù có sự bảo kê, giật giây, bật đèn xanh của “thế lực tà quyền”.
   Ngay trong buổi chiều, hãng tin BBC đã có cuộc phỏng vấn và đăng tải trong chương trình Việt ngữ, theo đó Chí Đức “nói với BBC rằng ông bị “những người lạ” mà ông cho là “công an” cùng “côn đồ” đánh đập bằng hung khí và chân tay ở cơ quan tại Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Hà Nội, “chắc chắn” ít nhất một người tấn công ông là “công an”.
   Chính người này là người không bịt mặt và cầm cây gậy lớn đánh tôi, tôi nhớ rất rõ,” ông khẳng định khi thuật lại việc bị một nhóm người “bịt mặt” bất ngờ “phục kích” khi đi ăn trưa.
   Người đồng thời là chủ blog “Đông Hải Long Vương” cho hay mới đây ông tham dự phiên tòa xử ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, nơi mà ông nói cũng đã bị “hành hung” cùng với một nhà hoạt động khác là ông Trương Văn Dũng, nhưng ông không bị “đau” nặng nề như lần này.
   Vụ này làm bạn đọc nhớ lại trước đây không lâu, luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân cũng đã từng bị “một bọn côn đồ mai phục tấn công bằng gậy sắt” mà sau đó luật sư Lê Quốc Quân cũng đã nhận rõ mặt “một người trong số côn đồ tấn công ông là công an”.
   Những vụ “côn đồ” tấn công những người bất đồng chính kiến, những blogger ở ViệtNambằng nhiều hình thức “phong phú, sáng tạo” xảy ra rất nhiều. Ngoài cách hành xử công khai coi thường luật pháp của chính quyền đối với các Blogger Nguyễn Tường Thụy, Bùi Thị Minh Hằng, Huỳnh Thục Vy, An Đổ Nguyễn… thì chính quyền còn sáng tạo ra cách sử dụng những phần tử xã hội đen để tấn công những người bất đồng chính kiến hoặc đơn giản chỉ là tham gia biểu tình chống Trung Quốc gây hấn. Tất cả những hành động đó không phải là những hành động đơn lẻ có tính địa phương mà có sự chỉ đạo từ những cấp cao hơn. Điều đó đã để lại tiếng xấu không thể biện minh và khó rửa sạch của ngành công an Việt Nam.
   Trong xã hội dân chủ, các mâu thuẫn xã hội bộc lộ bằng các phương tiện truyền thông, bằng các cuộc biểu tình phản đối nhà nước được coi là liều thuốc hiệu quả để điều trị căn bệnh lạm dụng quyền lực, giúp cho thể chế điều chỉnh chính sách bất cập tạo nên một xã hội hoàn thiện hơn. Ở nước ta các hoạt động nói trên đều bị coi là chống đối bởi “các thế lực thù địch” và bị trấn áp quyết liệt.
   Giáo sư Ngô Bảo Châu từng nói: “Không thể lấy sự sợ hãi và sự cẩu thả để bảo vệ chế độ”. Câu nói đó cũng đúng trong trường hợp này. Việc chính quyền lựa chọn phương cách “khủng bố” theo kiểu xã hội đen để gieo rắc sự sợ hãi trong nhân dân là một cách làm rất cẩu thả và hoàn toàn phản động. Đó là biểu hiện sự bế tắc đến cùng cực của một thể chế phi dân chủ.
   M. X. D.

  • đừng nói theo kiểu giáo điều said

   Công dung ah. nhân dân giám sát !? lấy cái gì giám sát trong khi sự độc trị của đảng. thí dụ vụ án tiên lảng, chính quyền sai hoàn toan dân bảo sai kết hop y kiến thủ tướng. Thế mà có ai ở HP nghe đâu ! dân chủ sao ? khi mà người dân biểu tìh bày tỏ long yêu nước bị chính những người cầm quyền đàn áp. Nhân dân làm chủ được chổ nào đâu công dung chỉ xem. Quốc hội 96 % là đảng viên, hơn 700 tờ báo đài do đảng chỉ đọa tất ca, đảng bắt phải được đinh hướng theo đảng.
   Có một chính quyền nào trên thế giới xử dụng côn đồ xã hội đen không, có một chính quyền nào khi đuối ký với người dân thì cho người quăn mắm thôi đồ dơ vô nhà họ không. Một nhà nước như thế thì thế nào đâu công dung nói giup minh hiểu xem.
   cong dung co thể ” ní nuận” theo ý minh mà đừng bài bảng khô khan theo cai kiểu DLV được không ? được thế thì dễ thuyết phục người đọc hơn.

  • Nguyễn Hiếu said

   Ông có bao giờ muốn giám sát cái ông vứt đi chưa? Dân ko còn cần tới Đảng thì giám sát làm cái giề?

 10. Khải said

  Anhbasam bi hack.???:
  http://lamvietblog.wordpress.com/2013/03/11/nghi-an-man-kich-anhbasam-bi-hack/
  Kính,
  ĐK.

  • khách said

   Toàn DLV vào để góp ý thì ít giành tít thì nhiều

  • Trình độ lừa bịp của cậu “khải” còn lâu mới theo được cậu nguyễn phú trọng và đinh thế huynh said

   Trình độ lừa bịp của cậu “khải” còn lâu mới theo được cậu nguyễn phú trọng và đinh thế huynh -như thế thì nói cho ai, viết cho ai xem ở trang này-ngoài các “dư luận viên” mà đảng và nhà nước sai vào đây cãi cùn đối với dân đòi tự do dân chủ?

   • Khải said

    Thành thật xin lỗi Bạn nếu K bị cho là lừa bịp!
    Có điều xã hội bây giờ thật giả lẫn lộn, mưu ma chước quỷ thâm độc hèn hạ quá chừng!… nên K thấy bất an.
    ĐK.

 11. Hà Giang said

  @ Chàng trai xứ Quảng. Bạn có biết các đại biểu của dân từ đâu mà tới không? Đảng cử tới đó! Bạn có biết trong QH có bao nhiêu % người ngoài Đảng không? 5% đó! Bạn đã bao giờ gặp người đại biểu của bạn để chất vấn những điều bạn quan tâm chưa? Bạn đã được kiểm tra, giám sát việc làm nào của Đảng chưa? (bạn tự suy ngẫm và tự trả lời nhé!)

  • Công Minh said

   mịa, sao mày ngu thế , mày “ngồi lê đánh bệt” hay sao mà không cập nhật thông tin thế vì hàng tháng, quý nào cũng có các đại biểu quốc hội tiếp xúc với nhân dân đẻ lắng nghe các tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đó
   mà ông phải hiểu thế này nè : cơ chế hoạt động của hệ thống hành chính nước ta là theo nghành dọc có sự giám sát chặt chẽ giữa các cơ quan cho nên mọi ý kiến của nhân dân nếu đại biểu quốc hội không gặp trực tiếp được thì đã có cơ quan , chính quyền địa phương cùng cấp nắm bắt thông tin và truyền đạt lên
   đó không phải dân chủ sao lũ mọi rợ

   • Thân nhân LS, CCB, đảng viên 40năm bị lừa đã bỏ đảng said

    đại biểu QH(kể cả Hùng, Trọng) phải lẩn như chạch để trốn tránh trước những vấn đề (mà họ muốn lấp liếm, che giấu, lừa bịp)mà nhân sỹ trí thức đặt ra, vì họ đều đuối lý không dám gặp do không thể trả lời được những câu hỏi mà những người đưa dự thảo kiến nghị 72, trao thư HĐGM , nếu họ gặp thì sẽ biết ngay là cái sai thuộc về ai, vô lý thuộc về ai.
    Việc tổ chức cho ĐBQH tiếp xúc với dân chỉ là trò mèo hình thức từ xưa đến nay, dân không ai lạ trò này: cách làm là: trước khi đại biểu về địa phương thì chính quyền xã phường lọc ra những “thành phần bất mãn cá nhân?” không cho tham gia (sợ họ”kêu ca” nói lên sự thật, tố cáo, kiến nghị…), sau đó chọn những người “tích cực” (chuyên ăn theo nói leo), triệu tập họ đến để đặt vấn đề nêu các câu hỏi và đề nghị của cử tri đại khái những gì vô thưởng vô phạt “không ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của đảng” và không đưa đại biểu QH vào thế khó xử….
    Cứ cần khen, sợ chê thế thì “dân chủ” cái nỗi gì?
    Còn “nếu đại biểu quốc hội không gặp trực tiếp được thì đã có cơ quan , chính quyền địa phương cùng cấp nắm bắt thông tin và truyền đạt lên” như cháu “công minh” nói thì chắc đến thế kỷ 30 may ra mới đến tai “đại biểu”-nó sẽ nằm ở sọt rác của các cơ quan chính quyền từ xã phường đến tỉnh là cùng
    Tóm lại : Đừng che đậy và bịp bợm ở trên mạng- vì trên mạng , không có ai độc quyền thông tin được như hệ thống truyền thông bên ngoài (đảng độc quyền muốn nói sai đúng xuôi ngược gì thì nói không ai được phản bác , không ai được quyền tham gia). Ở trên mạng người ta không sợ đe doạ, người ta vạch mặt cái sai, cái bịp bợm ra đấy, mạng là nơi còn lại duy nhất mà đảng và nhà nước khó đàn áp và quản lý được người dân nói lên sự thật và là nơi thể hiện chân lý khách quan, minh bạch , chỉ còn nơi đó là còn có tự do dân chủ- nhưng cũng chỉ hạn chế, bởi chỉ với những người biết sử dụng và có điều kiện để sử dụng internet mà thôi

   • Thành Ca said

    Các đó là bịp dân chủ chứ không phải dân chủ. Dân chủ là dân làm chủ, dân quyết định bộ máy lãnh đạo, chính sách lớn. Nhưng giờ đây dân quyết bằng cách nào? Quyết thông qua mấy ông đảng viên (đại biểu QH) à? Sao Công Minh ngu thế, đảng viên họ phải chịu sự quản lý và tuân thủ tổ chức đảng, trong chế độ độc đảng cầm quyền thì họ đạo diện cho đảng chứ sao đại diện cho dân được.

   • Hà Giang said

    Ôi thương thay cho Công Minh! Đọc còm thì đoán chắc là một người được học hành. Nhưng có lẽ giữa lý luận và thực tiễn thì Công Minh mới chỉ biết một mà không biết hai (hoặc cố tình không biết). Xã hội thụt lùi chính là vì những kẻ thiển cận, ích kỷ, chỉ muốn vinh thân phì gia, như Công Minh này đây.

 12. Chàng trai xứ Quảng said

  Bác Nguyễn Trọng Vĩnh nói vậy là không đúng rồi. Không phải là nhân dân không có quyền phúc quyết Hiến pháp, mà cái quyền đấy được thể hiện gián tiếp qua các đại biểu Quốc Hội. Các đại biểu Quốc Hội là do nhân dân bầu ra, họ đại diện cho quyền lợi của nhân dân trong việc lập pháp, nói lên những nguyện vọng của dân, chứ có phải nhân dân không có quyền đâu.

  • lẩu mắm said

   nhưng 90 phần trâm là đảng viên trong quốc hội

   • Khách said

    Quốc hội là của đảng Cs VN, ai cũng biết, nhưng có những kẻ cố tình không thèm biết.
    Họ – các dư luận viên – sống trong sự DỐI TRÁ.
    Sống nhờ DỐI TRÁ, nhờ “chỉ biết còn đảng, còn mình”.
    Sống để tạo DƯ LUẬN DỐi TRÁ.
    Con cái họ, trong tương lai – sẽ vẫn phải sống trong xã hội DỐi TRÁ ? Nhưng vẫn phải biết ơn họ?

   • gui anh "lau mam" said

    92,7%là đảng viên trong cuốc hội “bù rìn”

  • HP said

   Trong một công ty cổ phần thì ” điều lệ công ty ” là kết ước của cổ đông có giá trị pháp lý cao nhất quy định mọi sự vận hành hoạt động và tổ chức bô máy của cty và vì vậy ” điều lệ” của bất cứ một công ty CP nào cũng đều phải được toàn thể cổ đông thông qua theo nguyên tắc đa số ( dân chủ trực tiếp), kể cả việc thay đổi điều lê cũng phải vậy , không có một công ty CP nào được phép thông qua điều lệ bằng “Hội đồng Quản trị “cả dù rằng HĐQT là đại diện do cổ đông bầu ra .
   Một công ty CP còn có những thiết chế hoạt động dân chủ cơ sở rõ ràng như vậy thì mới tạo được sự đồng thuận cho sự tồn tại và phát triển cty , chẳng lẽ tổ chức của một bộ máy chính quyền của quốc gia lại còn tệ hơn cả một công ty nữa à .

   • tôi nghĩ: NHƯ BẠN “HP” HIẾN PHÁP CỦA MỘT QUỐC GIA NÓ PHẢI GIỐNG NHƯ ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN said

    tôi nghĩ: NHƯ BẠN “HP” NÓI: HIẾN PHÁP CỦA MỘT QUỐC GIA NÓ PHẢI GIỐNG NHƯ ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN: TRONG ĐÓ NGƯỜI DÂN (NHƯ CÁC CỔ ĐÔNG)PHẢI Đ ƯỢC THẢO LUẬN, THÔNG QUA ĐIỀU LỆ ẤY MỘT CÁCH TRỰC TIẾP, PHỔ THÔNG VÀ CÔNG KHAI VỚI ĐA SỐ. ĐIỀU LỆ ẤY CÓ THỂ BỊ CỔ ĐÔNG BÁC BỎ NẾU THẤY N Ó KHÔNG NHẰM ĐỂ PHỤC VỤ CHUNG CHO MỌI CỔ ĐÔNG MÀ CHỈ ĐỂ PHỤC VỤ CHO RIÊNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC, NHƯNG CỔ ĐÔNG TRỰC TIẾP BẦU RA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (GIỐNG NHƯ ĐẢNG TA BÂY GIỜ) VÀ BAN GIÁM ĐỐC (GIỐNG NHƯ CHÉN PHỦ TA BÂY GIỜ) VÀ NHỮNG NGƯỜI NÀY PHẢI CHỊU SỰ GIÁM SÁT CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

  • SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 92 NÊN CHĂNG QUỐC KỲ CŨNG SỬA? said

   SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 92 NÊN CHĂNG QUỐC KỲ CŨNG SỬA?

   (Kính gửi ông Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng)

   Tổ Quốc, 2 tiếng thiêng liêng nằm sâu trong tâm khảm
   Đã có tự bao giờ hay từ thời Quốc Tổ Hùng Vương?
   Tổ là tổ tiên, Quốc là nước lắng hồn thiêng dân tộc
   Và ai biết kể từ khi nào Tổ Quốc có cờ giương?

   Theo lịch sử, nước ta đã có cờ giương kể từ thời Bắc Thuộc
   Năm 40 SCN, đã nổi lên cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
   Chống bè lũ thái thú bạo tàn và giặc Tàu Đông Hán
   Với Cờ Vàng, Bà đã dẹp Tô Định xưng Vương

   Rồi từ các thời Ngô, Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn Huệ…
   Đều giương ngọn Cờ Vàng tự phong Đế xưng Hùng
   Vàng là màu đất, màu da của con Hồng cháu Lạc
   Màu của sang giàu, của Phật Độ yêu thương

   Thời đại dẫu đổi thay thì màu Cờ Vàng óng ánh
   Của dân tộc vẫn vẹn nguyên chỉ thay đổi đường viền
   Như màu da của ông cha ta cả ngàn năm không biến đổi
   Trải bao lần thắng giặc Tàu xâm lăng, giữ đất nước bình yên

   Sang Triều Nguyễn, Lá Cờ Vàng tua xanh dương chấm đỏ[1]
   Tượng trưng cho Vua Nước Nam định phận cõi Trời Nam
   “Long Tinh Kỳ” thời Gia Long tại các bảo tàng còn đó
   Lấy màu da của dân tộc làm nền để cổ võ Dân Nam

   Vậy nền “Cờ Đỏ Sao Vàng” nguồn gốc từ đâu, ai đưa vào đất nước?[2]
   Phải chăng lấy từ quê hương của Lê-nin, nền “Cờ Đỏ Búa Liềm”?
   Thời cách mạng vô sản quyết giành chính quyền bằng bạo lực
   Màu Đỏ là biểu lộ cuộc đấu tranh gây đổ máu triền miên

   Mang về Việt Nam cải sửa đi thành “Cờ Đỏ Sao Vàng”
   Văn Cao đã ca “Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước!”
   Chiến thắng giặc Pháp 9 năm, máu thành sông chung cuộc
   Cải Cách Ruộng Đất lại giết “nhầm” thêm vài vạn dân oan!

   Cuộc chiến 1955-75, hơn bốn triệu người từ cả Hai Phía Bắc Nam
   Đã ngã xuống khắp Biển Đảo, Trường Sơn nay chưa tìm hết xác
   Cùng mấy chục vạn thuyền nhân bỏ ra đi bị tàu chìm xác dạt
   Diệt Pol Pot, chống Tàu, thêm 40 vạn người chết hờn oan!

   Ngày nay tại quê hương của Lê-nin, người dân Nga đã hiểu[3]
   Họ đã từ bỏ “Cờ Đỏ Búa Liềm” để trở về với cờ của Nga Hoàng
   (Là lá cờ bị Cách Mạng Tháng Mười của Lê-nin xé tan năm 1917)
   Nên nước Nga giờ đây đã thoát khỏi ách độc tài và thể chế trái ngang

   Vậy sửa đổi Hiến Pháp 1992 lần này, Cờ Nền Đỏ nên chăng cần thay đổi?
   Nên chăng trở lại Cờ Nền Vàng của tổ tiên, hồn thiêng trải ngàn năm?
   Hãy xóa nền “Máu” ở “Cờ Năm Sao” của giặc Tàu đang xâm lấn
   Hoàng Sa, Trường Sa, Biên Giới và Biển Đông…réo hờn căm!

   Tôi chỉ là một nhà giáo đã nghỉ hưu sống cùng nông dân trong xóm
   Bị tước đoạt hết ruộng đất thành dân oan đang kêu cứu khắp nơi
   Đau đớn nhìn rừng Cờ Đỏ và công an “tiến quân ca” cướp đất
   Lòng cứ bâng khuâng có lẽ nào đây đang là Tổ Quốc tôi?

   Hà Nội, 11/4/2013
   Ts. Đặng Huy Văn

  • khách said

   DLV thì cũng phải biết người mình đang nói là ai? Đừng láo lếu. Mày lại còn phải phân tích cho Cụ. Đòi trứng khôn hơn vịt.

 13. Tiểu Bạch Long said

  “Điều 15 trên thực tế vô hiệu hóa gần hết Điều 26. Điều 26 ghi: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, được hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Khoản 2 Điều 15 ghi: “quyền con người, quyền công dân “chỉ có thể” bị giới hạn trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe cộng đồng”. Nói “chỉ có thể bị giới hạn”… là nói “khéo”, thực ra trong thâm ý là “có thể bị giới hạn”… Trước đây đã thế, sau này thiếu gì cách người ta viện cớ “ảnh hưởng an ninh quốc gia, ảnh hưởng trật tự an toàn xã hội và đủ thứ v.v…” để hạn chế quyền của dân, để cấm.”
  Theo như hiểu biết của mình thì không hề có quyền nào được lập hội với biểu tình cả ! việc này có lẽ là hiến pháp của Mỹ hay nước rân chủ nào đó mà các bạn đang ngày ngày được ăn Dollar ý ! chứ Hiến pháp Việt Nam không hề có ! làm gì thì cũng đừng để người ghét chứ ! ăn nói xuyên tạc như vậy thì viết làm gì ! toàn lũ sâu bọ @@

 14. dân bán báo said

  Đã bảo không chấp mấy bạn DLV vì họ đa số trẻ người non dạ,kém hiểu biết,thiếu thông tin,bị nhồi sọ…nhưng thấy mấy bạn DLV ở dưới nói vớ vẫn quá, chẳng thấy có chút gì gọi hiểu biết cả.Các bạn là con người thì phải sống cho ra người,muốn cho ra người phải hướng đến chân lý,nghĩa là phải biết sự thật.
  Các bạn cứ mở miệng nói người ta phản động nhưng lại không hiểu từ “phản động”,không hiểu “bọn phản động” là ai,từ đầu ra.Vậy nên tôi chân thành khuyên các bạn nên đọc tạm các tác phẩm này để hiểu bọn phản động là ai nhé:
  -Lạc đường -của Đào Hiếu
  -Đi tìm cái tôi đã mất-của Nguyễn Khải
  -Đêm giữa ban ngày-của Vũ Thư Hiên
  -Bên thắng cuộc -của Huy Đức
  và thường xuyên vào BS để ít nhất đọc comment coi họ nói gì nghĩ gì nhé!
  chúc các bạn thành công

  • hoang Vincy said

   các bác lại tính mị chúng cháu bằng những câu chuyện bịa đặt được viết trong mấy cuốn sách kia sao?
   không được đâu bác ơi, chúng cháu tuy trẻ người nhưng mà chúng cháu lại yêu nước bác ạ. Chúng cháu khác các bác già như bác ở chỗ đấy.
   Người ta nói Gừng càng già càng cay. Câu này đúng quá bác ạ. Chúng cháu đúng là không có khả năng bịa chuyện và lừa người như bác đâu! hhihih

   • long said

    “các bác lại tính mị chúng cháu bằng những câu chuyện bịa đặt được viết trong mấy cuốn sách kia sao?”
    -> bịa đặt như thế nào, bạn không nên chỉ chụp mũ như vậy?

    “không được đâu bác ơi, chúng cháu tuy trẻ người nhưng mà chúng cháu lại yêu nước bác ạ”
    -> có ai lại không nói là mình yêu nước, mà nói không thì dễ quá

    “Chúng cháu đúng là không có khả năng bịa chuyện và lừa người như bác đâu! ”
    -> ngụy biện, quy kết người khác không cơ sở

    chào thân ái kekeke

   • hoang Vincy xem đây said

    Khi nào Trung Nam Hải cho phép Việt Nam đa Đảng?
    Từ trước đến nay luật bất thành văn ‘ai muốn trở thành Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản thì phải được sự ưng thuận của Trung Nam Hải’ – Chính vì vậy mà hầu hết giới chóp bu Hà Nội, đặc biệt những người xuất thân ở các tỉnh phía Bắc đều có khuynh hướng ve vuốt Trung Nam Hải khi muốn ‘mơ tuorng’ đến chiếc ghế Tổng Bí Thư!
    Song đến thời này khuynh hướng tự nguyện chịu sự chi phối của Trung Nam Hải không phải chỉ từ chiếc ghế Tổng Bí Thư mà còn trở thành chỗ dựa cho các thế lực tham nhũng, lũng đoạn tìm hẫu thuẫn. Điển hình chính đồng chí X từ chỗ có tư tưởng thân Hoa Kỳ đã chuyển sang bán rẻ Tổ Quốc chỉ tìm kiếm sự ủng hộ che đậy các hành động tham nhũng, thất thoát lớn ở các tập đoàn Nhà nước để thoát khỏi sự phế truất trước kỳ Hội nghị Trung Ương 6.
    Chính Trung Nam Hải hiện nay đang là lực cản rất lớn đối với tiến trình dân chủ và đa nguyên đa Đảng của Việt Nam. Sự ăn sâu và ảnh hưởng của Trung Nam Hải vào cội rễ giới lãnh đạo Hà Nội đã trở thành thâm căn cố đế.
    Liệu có ai trong giới chóp bu Hà Nội dám hành động như nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-Un của Bắc Triều Tiên? Triều Tiên với 90% nhiên liệu, 80% hàng tiêu dùng, 45% lương thực là do Trung Quốc cung cấp. Không những thế giới lãnh đạo của Bắc Triều Tiên cổ hủ, già cỗi cùng với toàn thể dân tộc sống bằng hàng hóa, bằng trợ cấp của Trung Quốc hàng nhiều thập kỷ đã khiến họ coi Trung Quốc như là lẽ sống, là hơi thở, là cha, là mẹ trong tâm tưởng của họ… Khó khăn mà nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đang phải đối mặt để cải tổ đất nước còn lớn hơn rất nhiều, rất nhiều so với Việt Nam. Vậy mà với những bước đi khôn ngoan, ông đang biến cái điều không thể thành hiện thực.
    Nhân dân Việt Nam giàu lòng yêu nước và mối thù truyền kiếp với sự đô hộ hàng ngàn năm giặc Tàu là một nền tảng để Việt Nam thoát khỏi sự kiềm tỏa của Trung Nam Hải trở thành một nước độc lập, bình đẳng trong khu vực như Phillipine, Singapore,… Song vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ Đảng cộng sản Việt Nam có muốn làm điều đó hay không?
    Với thói quen bị chèn ép, bị nô lệ, xem ra giới Lãnh đạo cộng sản đã chọn cho mình con đường an toàn nhất là đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân – Những người dễ dàng bắt bỏ tù, dễ dàng bịt miệng, dễ dàng quy chụp cho tội ‘Phản động, chống phá Đảng và Nhà nước’ để bắt bớ, tù đầy, sẵn sàng đi ngược lại lợi ích của dân tộc để bảo vệ lợi ích của Đảng và của chính cá nhân họ.
    Dù cho có thể nói hầu hết giới lãnh đạo Hà Nội đề nhìn thấy rõ sự mục ruỗng của chế độ độc đảng, dù họ có giảm nhẹ bằng ngôn từ ‘một bộ phận không nhỏ suy thoái’… Song đại bộ phận gi ới cầm quyền từ trung ương đến địa phương ngoài miệng buộc phải nói đến sự ‘ưu việt; của Đảng cầm quyền, song trong mỗi con người đều thấy sự sụp đổ của nó đã được báo trước.
    Viễn cảnh Việt Nam trở thành đa nguyên đa Đảng sẽ khiến Trung Nam Hải khó lòng tiếp tục gây hưởng và điều khiển Hà Nội, chính vì vậy mà Trung Nam Hải sẽ là trở ngại lớn nhất để Việt Nam tiến đến quá trình dân chủ.
    Vậy mà xem ra chừng nào Trung Nam Hải chưa cho phép thì Hà Nội sẽ chẳng khi nào dám tự ý sửa đổi Điều 4 như nguyện vọng của Toàn Dân Tộc!
    Chỉ có phép màu nào đó buộc giới chóp bu phải làm nếu không chính cuộc đời sự nghiệp của chính họ bị diệt vong thì Việt Nam mới co hy vọng thay đổi được Điều 4 Hiến Pháp!

    Trần Quốc Tế tổng hợp và bình luận

  • Vô Tư said

   Hiến pháp không phải sản phẩm tự nhiên mà do con người tạo ra phục vụ lợi ích nó, tất phải thay hoặc sửa, một khi lợi ích đó đòi hỏi chứ
   chúng mày ngu thế ?
   tôi không nói điều anh nói là sai hay đúng nhưng bản thân anh là con người anh phỉ hiểu thế này nhé
   các ông tôn thờ CNTB coi đó là nơi lý tưởng cho khẩu hiệu tự do dân chủ như các ông muốn xây dựng thì hãy ra bên ngoài mà sinh sống bản thân chúng tôi đã có tự do dân chủ rồi, 87 triệu dân Việt nam thống nhất luôn ý chí ở vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam đối với xã hội, kiên định mục tiêu con đường xây dựng Xã hội chủ nghĩa vì có như thế mới có được tự do dân chủ theo nguyên nghĩa vốn dĩ của nó
   các ông đang đi ngược lại lợi ích của quảng đại dân số việt nam thì thử hỏi điều đó có gọi là phản đông hay không?
   hãy cầm sách mà đọc. đừng ngồi đó mà biểu hiện sự ngu si của mình nữa

   • thân gửi cháu “vô tư” said

    Mày ngu lắm cháu ạ, cái tâm lý khó chịu, các lý lẽ ngôn từ cuả cháu khi bài bác các quan điểm đối nghịch của những người có quan điểm tư tưởng tự do dân chủ ở trang này của cháu cũng gần giống ông cách đây 1 năm về trước: ông còn ngu hơn cháu nữa kia: cũng chửi người ta là “bất mãn cá nhân”,”suy thoái tư tưởng”, là tiêm nhiễm “tuyên truyền của các thế lực thù địch”… vì ông cũng như các cháu: hàng 5,6chục năm có biết gì ngoài đài, sách, báo ti-vi, nghị quyết.. của đảng đâu(mà những thứ này đều qua kiểm duyệt –“họ định hướng sẵn”-cái gì có lợi cho người cầm quyền thì họ cho đăng tin). Ông là người thuộc thế hệ “bôn sệt” cho nên còn sợ không dám vào các trang Blog tự do (ngoài luồng nhà nước kiểm duyệt) trong internet nữa , vì nghe “trên nói” ở đó có nhiều thông tin “bôi xấu đảng và nhà nước”-thực ra, họ quy kết thế là đồng nhất cái sai với cái đúng, quy kết cái trung thực cái sự thật nhằm che giấu sự trí trá từ xưa đến nay-khi vào tham khảo các trang mạng tự do dân chủ, đối chiếu với thực tế những gì mà ông đã chứng kiến diễn ra 50-60 năm qua ông mới dần nhận ra vấn đề: chính xác đây mới đúng là th ông tin đem lại sự thật khách quan, minh bạch và cần biết-thật tiếc là ông đã biết quá muộn để có những sai lầm phải trả giá bằng gần hết cuộc đời chỉ cuồng tín hy sinh cho một nhóm người nhân danh đảng và nhân dân , lợi dụng mình, lợi dụng người dân thế hệ mình và đang tiếp tục lợi dụng các thế hệ sau để hưởng lợi riêng :thì ra, mình xưa nay hoàn toàn bị bưng bít sự thật, mình và nhân dân đã bị lừa bịp do độc tài và độc quyền về thông tin.

    • khách said

     Mấy thằng Dlv trẻ người non dạ vào đây kiếm ăn, kiến thức hạn hẹp, tư duy củ chuối, vô văn hóa … Bác không biết bài thơ của Bác Ba Phi thì đọc đi muốn giúp chúng nó cũng khó.

 15. Dảng rất sợ ý kiến của lão thành cách mạng said

  Bọn đảng rất sợ các ý kiến của các bậc lão thành CM và cựu chiênnbinh như cụ Vĩnh, bác Tân. Vì thế chúng cử DLV vào ném rác rất nhiều trong bài về bác Tân và bài của cụ Vĩnh. Chúng đang tạo hiện trường giả là nhân dân không ủng hộ ý kiến của những người hoái há biến chất. Việc ABS công bố những thằng DLV dùng nhiềi nick là làm lộ tẩy mưu đồ tạo hiện trường giả của bọn luu manh. Nếu bọn nó có lý lẽ đáng tranh luận thf ABS cứ để cho bà còn vạch trần cái nguỵ biện ngu dốt và bịp bợm của chúng. Còn không có lý lẽ gì chỉ chửi bậy bôi bẩn các bakc đáng kính như bác Vĩnh thì xin anh thẳng cánh xoá cho.

 16. Rezo said

  Nhân dân có quyền được giám sát, ” dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được thực thi như những lúc Đảng và Nhà nước lấy ý kiến chưng cầu ý dân về việc sửa đổi Hiến pháp, hay việc công dân có quyền đi bầu cử quốc hội. Đó chính là quyền giám sát của dân được thực thi đó.

  • “ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo,làm như mèo mửa” chính là đảng và nhà nước ta said

   “Zero” đã được biết , được bàn, được kiểm tra những cái gì của đảng?- đảng che giấu như mèo giấu cứt, kiểm tra nó -nó quy chụp, bảo làm lộ bí mật “nhà nước” như Phạm Xuân Quắc và Phạm Chí Dũng đó.
   Với cán bộ đảng cs cầm quyền thì từ lâu dân đã nói:
   “làm sao cũng chẳng việc chi, nếu có việc gì cũng chẳng làm sao,
   làm chi cũng chẳng làm sao nếu có thế nào cũng chẳng làm chi”
   ( đ/c X đó), đừng hót như vẹt nữa, ngứa tai lắm “Zero” ạ.

   • Để cho “dân làm”, dân hăng hái tham gia các công việc của đất nước, của địa phương, tham gia quản lý xã hội, thì phải trên cơ sở “dân biết” và “dân bàn” thấu đáo. Hồ Chủ tịch thường dẫn ra câu nói nổi tiếng của nhân dân vùng Vĩnh Linh những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: “Dễ trăm lần, không dân cũng chịu; khó vạn lần, dân liệu cũng xong”. Thực tế lịch sử đất nước mấy nghìn năm qua, nhất là từ ngày Đảng ta ra đời cho đến nay, trải qua những cuộc chiến tranh vệ quốc ác liệt và đầy gian khổ, hy sinh, cũng như trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, đã chứng minh hùng hồn chân lý giản dị mà cao sâu này.

    Dân không chỉ được “biết”, được “bàn”, được “làm” mà dân còn phải được “kiểm tra”. Được kiểm tra mọi vấn đề, mọi công việc của đất nước-là biểu hiện cao nhất của tinh thần “Dân chủ” thực sự! Từ chủ trương, định hướng của một đường lối, một kế hoạch, một công việc, một biện pháp tiến hành, một dự án; hoặc như việc cấp đất, cấp vốn cho một đơn vị kinh tế, cho đến hiệu quả đích thực của các vấn đề ấy, các cơ quan chức năng phải tạo mọi điều kiện để dân được kiểm tra, chất vấn, theo dõi, giám sát đến nơi đến chốn, trên tinh thần “Dĩ công vi thượng”!
    Môt nhà nước mà mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân chứ không phải là một giai cấp thống trị nào đứng trên nhân dân thì không gọi là lý tưởng sao các nhà “rân chủ”

 17. […]   BÀI VIẾT MỚI TRUNG QUỐC TÌM KIẾM SỰ ĐỊNH VỊ MỚI VỚI MỸ THẤY GÌ KHI ĐỌC KỸ BẢN DỰ THẢO HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI Việt Nam: Đối thoại nhân quyền cần tạo ra chuyển biến cụ thể Các đảng […]

 18. Phu Chem said

  Các bác […]

  • Hoa Cải said

   Ông này nói láo! Nếu ông nằm chỗ anh Đoàn Văn Vươn thì ông cũng tức nhà nước này bỏ mẹ luôn ấy chứ. Có AK, có khi ông cũng chơi luôn ấy chứ. Thời đại ngày nay khó nói láo lắm ông ơi!

 19. Đảng viên chân chính (quậy) said

  Các DLV tụng kinh nhiều quá mà tụng thiếu. Về xem “kinh thánh” của Mác để biết tôn chỉ của ông ta là :
  – xóa bỏ gia đình
  -xóa bỏ tôn giáo
  – xóa tư hữu
  – xóa tổ quốc
  – xóa giai cấp
  thực là điên rồ hoang tưởng, nhưng được ghi rõ,giấy trắng mực đen nhe.
  Vậy mà chọn làm tư tưởng chủ đạo cho cả nước sao?!!!

  • Hoa Cải said

   Bọn bằng gian, bằng giả làm lãnh đạo này nó nham hiểm lắm. Chúng giương Marx – Lê – Mao – Hồ lên thật to, hô thật mạnh, hù dọa và treo đó, giả vờ chờ thời, tạo nỗi sợ hãi khiếp vía kinh hồn dân chúng. Và rồi, chúng ăn 10, cũng cho dân ăn một vài và dân nhớ chuyện ngày xưa, cái ngày địa ngục trần gian, cái ngày vùi người trong đất, ló cái đầu, chúng sai đám thổ phỉ kéo lưỡi cày cắt bay cái đầu người dân thời có quyền sở hữu đất, thời Pháp thuộc mà thưa rằng” mấy ông cộng sản ngày nay cũng được. Thôi, kệ mấy ổng. Hỡi nào có biết đâu, chúng đang bán nước, buôn dân mà ăn đây này dân ơi!

 20. Bút Thép VN said

  Sửa với chữa cái gì nữa!

  Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã nói rồi:“CS không thể nào sửa chữa được, mà cần phải đào thải nó..”

  Ông thầy Cộng Sản đã nói rõ như vậy, tại sao chúng ta lại cứ lui hui sửa với chữa mãi, mà càng sửa thì lại càng sai!

 21. Lương Tâm said

  Ai chống phá đảng cộng sản?

  Sự trong sạch của đảng cộng sản chính là con ngươi trong mắt. Thế nhưng, nay con ngươi đã bị hỏng nặng. Ai làm hỏng con ngươi của đảng cộng sản? Đó là “một bộ phận không nhỏ”, một bầy sâu đang khoác áo đảng cộng sản. Đảng cộng sản đã thối nát và mục ruỗng từ bên trong. Nếu đảng cộng sản là một đảng phái bình thường thì sự sống chết là chuyện nội bộ của nó. Tuy nhiên, đảng cộng sản đang nắm quyền lãnh đạo đất nước và nó đang quyết tâm tăng cường địa vị độc tài.

  Đảng cộng sản đang giẫy chết thì hãy cứ chết đi, đừng lôi dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam cùng xuống hố.

  Toàn thể người Việt Nam hãy đoàn kết lại, cùng phản đối tư cách lãnh đạo của đảng cộng sản.

  Đất nước Việt Nam là của toàn bộ người Việt Nam. Chỉ những đảng phái đại diện cho lợi ích của dân tộc, những đảng phái thể hiện được sự trong sạch và gương mẫu, những đảng phái thể hiện được sự sáng suốt và thực tế, những đảng phái biết nắm vững thời thế và biết xác định đúng đắn ai là kẻ thù thật sự mới xứng đáng được giao cho trọng trách lãnh đạo đất nước.

  Kẻ chống phá đảng cộng sản chính là những thành viên cộm cán của nó.

  Chúng ta, những người yêu nước chân chính, không rỗi hơi để chống phá cái đảng thối nát và đang giẫy chết.

  Chúng ta tự hào khẳng định: Chúng ta chống đối sự tiếp tục cầm quyền lãnh đạo nước Việt Nam của đảng cộng sản.

 22. Andree Righthands said

  Nhà nước đã và đang chưng cầu dân ý về việc sửa đối hiến pháp ! bởi vậy mới cầ người dân yêu nước góp ý chân thành về những sai sót của bản hiến pháp sửa đổi ! gặp những vấn đề là điều không thể tránh khỏi ! việc các bạn góp ý là rất tốt nhưng góp ý tích cực chứ đừng bới móc những cái mà hiển nhiên nó đúng rồi ra mổ sẻ ! kiểu như ” vứt điều 4 đi rồi đại loại thế !” như vậy chúng tôi coi các bạn là lũ PĐ thôi :))

  • CÓ MỘT CÁI TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ mà nó”Sinh ra do ngu muội, tồn tại nhờ dối trá, chết đi khi sự thật bị phơi bầy”: said

   CÓ MỘT CÁI TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ mà nó”Sinh ra do ngu muội, tồn tại nhờ dối trá, chết đi khi sự thật bị phơi bầy”:
   vậy nên, “em nó” luôn luôn phải che che, đậy đậy, lấp lấp, liếm liếm, giấu giấu, giếm giếm, khuất tất khỏa lấp sự thật dạng như “đồng chí X”, không kỷ luật một đồng chí”, “lỗi hệ thống?”, “thế lực thù địch”,nhay tự bịa đặt, giả trá như “trần dân tiên”, “lê văn tám “, nguyễn văn bé “…, rồi “lập lờ đánh lận con đen” đánh tráo như đồng nhất khái niệm “đảng“,”nhà nước” với “nhân dân?”…
   và vì “em nó” toàn là những loại ngu như bò cái, nhưng sợ người dân khinh nên dùng quyền tự phong việc “học đại” cho mình nào là bậc “giáo xư””viện-tiến xỹ diện” đủ thứ nhằm đánh bóng cá nhân…
   Trong lịch sử hình thành loài người có tổ chức, tôi cho rằng không có tổ chức nào hèn kém nhưng lưu manh hơn “em nó” hiện nay.
   nói thật là một sự “cấm kỵ” của đảng “ta”, vì thế các bloger, các vị nào nói ra sự thật, phơi bày sự thật đều bị đảng”ta” quy chụp “làm lộ bí mật nhà nước!!!”- để lấy cớ bắt tù.

  • CÓ MỘT CÁI TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ mà nó”Sinh ra do ngu muội, tồn tại nhờ dối trá, chết đi khi sự thật bị phơi bầy”: said

   Vì sao tôi đòi bỏ Điều 4?
   QLB

   Không phải đợi cho đến bây giờ, mà từ 21 năm trước, năm 1992, tại Diễn đàn của Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong phát biểu bằng văn bản của mình giáo sư Phan Đình Diệu, chính thức đề nghị Quốc hội bỏ điều 4 trong Hiến pháp 1992. Đầu năm 1993, nhà nghiên cứu Nguyễn Kiến Giang với bút danh Lương Dân có bài đăng trên báo Khoa học và Tổ quốc (cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các hội khoa học & kỹ thuật Việt Nam) nêu ý kiến đề nghị bỏ điều 4. Đây là lần đầu tiên và duy nhất cho tới nay, ý kiến đề nghị bỏ điều 4 được đăng nghiêm chỉnh trên một tờ báo chính thống do Đảng và Nhà nước kiểm soát.Tháng 10 năm 1993, tôi, Bùi Minh Quốc, với tư cách công dân, gửi thư ngỏ đến Quốc hội, Trung ương Đảng, Mặt trận và các báo đài đề nghị bỏ điều 4 (Đã 20 năm, nay xin gửi lại). Tháng10 năm 2007, trong bài viết “Chống nội xâm, cứu nước !” (gửi báo Nhân dân nhưng báo không đăng), tôi nhắc lại đề nghị bỏ điểu 4.
   Nhân dịp Quốc hội tổ chức cho dân góp ý kiến sửa đổi HP, kính nhờ các trang báo mạng bốn phương công bố giùm ý kiến trước đây của tôi, trân trọng cám ơn.

   THƯ NGỎ
   Kính gửi: – Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
   – Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN
   – Mặt trận Tổ QuốcViệt Nam và các đoàn thể trong Mặt trận
   Đồng kính gửi:
   – Các báo đài
   – Ông Hoàng Minh Chính và các ông bà bị nạn trong vụ án “xét lại hiện đại” cùng thân nhân
   – Bạn hữu trong và ngoài giới cầm bút.
   Tôi đã đọc đơn kiện của ông Hoàng Minh Chính gửi các cơ quan hữu trách và các bạn hữu, yêu cầu đưa ra ánh sáng vụ án bí mật mà ông Lê Đức Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đạo diễn và quyết án, để kéo dài mấy chục năm trời đầy đọa trong bóng tối ông Hoàng Minh Chính cùng hàng loạt trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ trung cao cấp của Đảng, có cả tướng lĩnh và Ủy viên Trung ương.

   Chừng nào chưa có một tòa án vô tư, độc lập, không đảng phái với chứng lý rõ ràng, công khai bác bỏ được sự việc ông Hoàng Minh Chính nêu ra, thì chừng đó tôi còn tin việc đó là có thật, một sự thật phi lý, phi pháp, vô nhân đạo mà bất cứ ai còn chút lương tri cũng không thể làm ngơ.
   Ông Hoàng Minh Chính bị bắt ngày 27-7-1967.
   Chính ngày ấy tôi đang trên đường hành quân vượt Trường Sơn, đem trái tim và ngọn bút đầy hăng say tin tưởng vào trực tiếp tham gia kháng chiến ở miền Nam, chống Mỹ cứu nước. Sau đó không lâu, vợ tôi , nhà văn Dương Thị Xuân Quý cũng để con gái nhỏ 16 tháng tuổi lại hậu phương lên đường vào Nam chiến đấu và đã hy sinh. Tôi không thể ngờ khi gia đình chúng tôi cũng như mọi gia đình Việt Nam yêu nước lao lên phía trước sẵn sàng hiến dâng tính mạng mình để giành độc lập cho Tổ quốc và Tự do cho mỗi con người, thì sau lưng chúng tôi, chính người lớn tiếng hô hào chúng tôi chiến đấu lại đưa bàn tay sắt tước đoạt tự do và hành hạ những người đồng chí – những chiến sĩ cách mạng, những trí thức văn nghệ sĩ yêu dân, yêu nước, yêu chân lý chỉ vì họ kiên định quan điểm xét lại hiện đại mà họ tin là đúng, trong khi người đàn áp họ đã quay ngoắt 180 độ về quan điểm.
   Chỉ có những thế lực phi nghĩa mới dùng bạo lực trong cuộc đấu tranh về quan điểm.
   Máu của gia đình tôi cùng hàng chục triệu gia đình Việt Nam đã đổ ra dứt khoát không phải để tạo dựng một bộ máy độc tài đảng trị – hực chất chỉ là sự thống trị của từng cá nhân hoặc nhóm nhỏ ở mỗi cấp ủy núp dưới danh nghĩa Đảng dùng mọi thủ đoạn trắng trợn và tinh vi loại bỏ dần đội ngũ trung kiên có đức có tài để thoán đoạt quyền bính và đục khoét, vơ vét. Hiện nay các phần tử này đang hối hả vét gấp, bị nhân dân khinh bỉ, làm cho người tử tế còn lại trong Đảng mang tiếng lây, xấu hổ lây.
   Tình trạng vừa nêu trên đã khiến Đảng – vốn là một tổ chức chính trị tập hợp được khá đông đảo những tinh hoa từ mọi giai tầng của dân tộc, được dân tin, dân yêu, dân theo, dân bảo vệ trong suốt quá trình nếm mật nằm gai giành độc lập – khi cầm quyền thoái hóa dần thành một thế lực đứng trên đầu dân, trên nhà nước, trên luật pháp, nuốt lời hứa với dân. Tất cả các quyền tự do của công dân được ghi trong hiến pháp từ năm 1946 đến nay vẫn chỉ có trên giấy, quyền con người bị vi phạm nghiêm trọng kéo dài mà vụ “xét lại hiện đại” là một bằng chứng điển hình.
   Đến cả di chúc của Chủ tịch Hồ Chí minh người sáng lập Đảng, sáng lập nhà nước dân chủ cộng hòa cũng không được tôn trọng, nói gì đến các thứ quyền của người dân thường.
   Tình trạng này không thể kéo dài thêm nữa.
   Tôi khẩn thiết đề nghị một số điều thuộc loại “Những việc cần làm ngay”:
   1- Đáp ứng ngay 7 yêu cầu và kiến nghị của ông Hoàng Minh Chính.
   2- In và phát hành rộng rãi đến từng người dân bản Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế mà nhà nước ta đã ký kết tuân thủ.
   3- Đưa chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội trở về đúng vị trí một sự lựa chọn ý thức hệ riêng của Đảng chứ không áp đặt thành sự lựa chọn của cả dân tộc, lấy mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh, con người tự do và hạnh phúc, hòa nhập với thế giới”, làm mục tiêu chung, đoàn kết hòa giải hòa hợp mọi người Việt Nam yêu nước.
   4- Bỏ điều 4 trong Hiến Pháp đồng thời ra một bộ luật trước mọi bộ luật là luật về hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam, đảm bảo sự giám sát của nhân dân đối với Đảng, đảm bảo ngăn chặn tệ nạn lộng quyền nhân danh Đảng, loại trừ tình trạng Đảng đứng trên nhân dân, đứng trên nhà nước.
   5- Thực hiện một cuộc sửa sai công khai triệt để có hệ thống, có bước đi thích hợp. Đối với tất cả những người bị bắt mà không xét xử, phải thi hành đúng các thủ tục tố tụng, nếu họ vô tội, phải công khai minh oan, xin lỗi, bồi thường mọi tổn thương về thân thể và danh dự.
   6-Sửa luật bầu cử ứng cử hiện hành để đảm bảo quyền tự do ứng cử của mọi công dân không phải qua “hiệp thương” do Đảng sắp đặt thành một cuộc bầu cử trước bầu cử như lâu nay mà người dân thường vẫn gọi là “Đảng chọn dân bầu” (thực chất cũng không phải là Đảng chọn mà chỉ do một số cá nhân hoặc nhóm quyền lực trong mỗi cấp ủy độc đoán quyết định việc lựa chọn này).
   7- Không coi vấn đề đa nguyên đa đảng là một đề tài cấm kỵ, thực hiện một cuộc trao đổi ý kiến công khai, dân chủ, bình đẳng trong toàn dân Việt Nam (kể cả người Việt Nam ở nước ngoài) về vấn đề này để cùng tìm kiếm những bước đi thích hợp cho quá trình dân chủ hóa trong hòa bình, ổn định và phát triển.
   Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói từ lâu rằng: “Nếu nước được độc lập, mà dân không được hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì !” (Câu này ngay trên đầu trang blog của Đại tá Bùi Văn Bồng có đề dẫn trang trọng)..
   Lấy lời ấy soi vào hiện tình đất nước, tôi thấy mình đang sống trong một nền độc lập không có ý nghĩa gì. Lương tâm tôi, xương máu của bao người đổ cho nền độc lập, nỗi oan ức của bao người chân chính bị đàn áp trong thầm lặng đòi hỏi tôi viết những dòng này để góp một hạt cát xây dựng một nền độc lập có ý nghĩa: ĐỘC LẬP cho DÂN TỘC gắn chặt với TỰ DO cho MỖI CON NGƯỜI.
   Kính thư
   Đà Lạt, ngày 3-10-1993
   BÙI MINH QUỐC
   * * *
   Trích bài CHỐNG NỘI XÂM, CỨU NƯỚC !:
   … Nói đến giai cấp công nhân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam thì không thể không nói đến điều 4 Hiến pháp mà tôi đã đề nghị cần phải bỏ (trong một thư ngỏ viết tháng 10.1993 gửi Quốc hội).
   Vì sao tôi lại đề nghị bỏ điều 4?
   Xin thưa vì những lý do sau đây:
   – Khi chưa có điều 4, dân rất tin Đảng, lòng tin ấy một phần là tin vào mục tiêu độc lập, tự do, dân chủ mà Đảng nêu cao, phần chính là tin qua tấm gương dũng cảm, tận tuỵ, hy sinh, liêm khiết của đông đảo những con người đảng viên cụ thể mà người dân chứng kiến hàng ngày giữa thiếu thốn, đói no, tù đày, sống chết. Nhưng rồi Đảng trở thành Đảng cầm quyền, từ khi có điều 4, lòng tin của dân đối với Đảng kém sút hẳn, Đảng trở nên hư hỏng, đường lối thì sai lầm, đưa đất nước đến bên bờ vực (Đại hội 4), cán bộ thì thoái hoá, sa đoạ với tốc độ, qui mô ngày càng khủng khiếp và chiều hướng ngày càng khó ngăn chặn.
   – Phải chăng vì Đảng mất chỗ đứng trong lòng dân, nên mới phải bám vào điều 4 để ngồi trên đầu dân và bước đi chệnh choạng trên đôi chân cà khoeo – một bên súng, còng (quân đội, công an), một bên loa (hệ thống thông tin đại chúng độc quyền)?
   Như vậy, rõ ràng điều 4 chỉ cần thiết cho một bộ phận đã tha hoá, cố thủ sau bình phong Đảng lãnh đạo để giữ đặc quyền đặc lợi, chứ hoàn toàn không cần thiết cho Đảng mà lại làm hại Đảng.
   Điều 4 ghi rằng Đảng là đội tiền phong của giai cấp công nhân, theo chủ nghĩa Mác Lê-nin, Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội…, toàn bộ nội dung này bất ổn cả về lý luận lẫn thực tiễn.
   Hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật:
   – Đảng không phải là đội tiền phong của giai cấp công nhân, ngay cả những công nhân hầm mỏ Quảng Ninh vừa cởi chiếc áo nâu lấm bùn để khoác vào chiếc áo xanh thợ, chứ chưa nói là giai cấp công nhân đại công nghiệp như Mác xác định. Những sai lầm chết người như cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức, đường lối phiêu lưu duy ý chí của Đại hội 4 đưa đất nước đến bờ vực thẳm chẳng phải là biểu hiện tày đình của một thứ chủ nghĩa nông dân mo cơm quả cà tệ hại nhất đó sao? Còn nhớ, năm 1978 Đảng có nghị quyết chống tập đoàn cầm quyền bành trướng Bắc Kinh, trong đó đã đặt vấn đề phê phán tư tưởng nông dân. Sau cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân triển khai cuộc học tập lý luận chống chủ nghĩa Mao, phân tích phê phán tư tưởng nông dân – cơ sở xã hội của chủ nghĩa Mao – dịp ấy, nhà văn Nguyễn Minh Châu có một ý phân tích ngắn gọn mà cực kỳ sắc sảo : anh nông dân nào cũng thích làm vua, cốt lõi tư tưởng nông dân là thích làm vua. Nhưng thật lạ, cuộc học tập phê phán đang tiến hành sôi nổi hào hứng thì bị ngừng lại đột ngột theo lệnh trên.Mọi người bảo nhau : các ông trên các ông ấy sợ, bắt ngừng lại là phải thôi, bởi vì mới phân tích sơ sơ đã thấy lòi ra đặc sệt cái chất nông dân của Đảng mình.
   – Đảng tuyên bố theo chủ nghĩa Mác Lê-nin, nhưng trong Đảng may lắm cũng chưa chắc có được 1% đảng viên nắm vững chủ nghĩa ấy, còn trong cán bộ từ Bí thư Tỉnh uỷ trở lên thì liệu có được 0,001%? Tiện thể xin hỏi: anh Nông Đức Mạnh có dám tự khẳng định trước các nhà lý luận rằng anh nắm vững chủ nghĩa Mác Lê-nin? Tuyên bố theo một chủ nghĩa (với giả định là chủ nghĩa ấy đúng hoàn toàn) mà chỉ có được chừng đó người nắm vững chủ nghĩa thì chẳng ai tin, người đời bảo thế là “treo đầu dê bán thịt chó”. Một thực tế sừng sững như dãy Trường Sơn cho thấy chủ nghĩa Mác Lê-nin đã phá sản ngay tại nơi mà nó ra đời, một bộ phận trong giới lãnh đạo mấy Đảng cầm quyền ở Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên, Lào sở dĩ còn cố níu giữ không phải vì giá trị khoa học mà vì muốn sử dụng chủ nghĩa như một công cụ cai trị tiện lợi nhất : có chủ nghĩa Mác Lê-nin thì mới có độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản (thực chất là độc quyền của thiểu số đặc quyền đặc lợi trong Đảng), có vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh, có sở hữu toàn dân về đất đai – những miếng mồi béo bở nhất cho tham nhũng, có chuyên chính vô sản mà nòng cốt là công an, quân đội và hệ thống truyền thông đại chúng độc quyền (trong các văn kiện chính thức không dùng cụm từ “chuyên chính vô sản” nữa, nhưng bản chất hệ thống chính trị vẫn y như cũ) để dễ bề “dùng chuyên chính vô sản để tích luỹ tư bản” (phát hiện năm 1988 của Hà Sĩ Phu).Hơn nữa, đưa chủ nghĩa Mác Lê-nin vào điều 4 là một hành vi quốc giáo hoá chủ nghĩa ấy, là chăng lưới thép trên bầu trời tư duy của toàn dân tộc, ngăn chặn mọi cánh chim trí tuệ Việt Nam vút lên, rồi đặt thành một môn học bắt buộc đối với học sinh, sinh viên, công chức, người dạy không tin vào điều mình dạy, người học cũng chẳng tin vào điều mình học; đó rành rành là hành vi ngu dân (trước hết là ngu Đảng) đại qui mô giống hệt các giáo quyền trung cổ.Đó là một tội lớn về tư tưởng và văn hoá đối với đại đa số đảng viên, với dân tộc và nhân loại.
   – “Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội…”, mệnh đề thứ ba của điều 4 ghi như thế. Vậy thế nào là lãnh đạo? Hai chữ lãnh đạo đã được xác định từ lâu rất rõ ràng, giản dị như sau: lãnh đạo là vận động, giáo dục, thuyết phục bằng tư tưởng đúng, đường lối đúng, bằng sự gương mẫu về phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ. Vậy thì cần gì một hệ thống biên chế từ xã đến huyện, tỉnh, trung ương đông đúc cồng kềnh đến thế với lớp lớp trụ sở xe cộ nghênh ngang sang trọng tốn kém đến thế mà nội dung công việc phần lớn trùng lặp chồng chéo với cơ quan nhà nước, tất cả đều chi xài bằng tiền thuế của dân, quyền hành thì nắm toàn diện triệt để tuyệt đối mà trách nhiệm thì hết sức chung chung, hết sức mù mờ.
   Cũng cần nhắc lại, năm 1993 khi đề nghị bỏ điều 4, tôi đã đồng thời nêu rõ: chừng nào chưa bỏ điều 4 thì phải có ngay một bộ luật về sự lãnh đạo của Đảng để xác định rạch ròi quyền hạn và trách nhiệm, ngăn và chống tình trạng lạm quyền lộng quyền nhân danh sự lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo đúng thì được ghi nhận, lãnh đạo sai gây hại cho dân cho nước thì phải ra toà.
   Điều 4 được thông qua bằng một Quốc hội không đại diện cho dân bởi các đại biểu đều do Đảng (thực chất là một vài cá nhân nắm giữ công việc nhân sự của Đảng) sắp đặt, hoạt động một cách hình thức. Việc đó nói thẳng ra thì đích thị là một xảo thuật pháp lý nhằm đưa Đảng (thực chất chỉ là một vài người ở cấp tối cao của Đảng) lên ngôi vua. Nhiều nhà trí thức trong và ngoài Đảng cùng nhiều lão thành cách mạng gọi chế độ chính trị hiện hành là chế độ phong kiến trá hình hay chế độ toàn trị (đang biến chủng thành hậu toàn trị) là đã gọi rất đúng tên sự vật.
   Tóm lại, điều 4 là một bằng chứng hiển nhiên về sự đối chọi giữa danh và thực, một xảo thuật cầm quyền hết sức mất dân chủ, nói thẳng ra là sự dối trá, một sự dối trá bao trùm lên toàn bộ đời sống xã hội.
   Bỏ điều 4 là Đảng trút bỏ được một gánh nặng, thoát khỏi thế kẹt để trở về chỗ đứng vững chắc trong lòng dân, từ đó tiến hành đổi mới bản thân Đảng bằng nguồn sức mạnh từ nhân dân.
   BÙI MINH QUỐC

  • CỘNG TẤT CẢ LÀ 50.623người công khai bác bỏ HIẾP PHÁP của đảng said

   Dù bị bưng bít, ngăn cấm, đe dọa và đàn áp, Tới nay đã có 29.124người ký tên vào thư của Hội đồng Giám mục VN, 12.899người ký tên vào kiến nghị 72 cùng 8.600 người ký tên vào tuyên bố công dân tự do. CỘNG TẤT CẢ LÀ 50.623người công khai bác bỏ HIẾP PHÁP của đảng là sự thực 100% (thực tế số người muốn nhưng không dám công khai ký còn lớn gấp hàng ngàn lần), đó mới thật là tâm nguyện thật của những người dân, mà những người ký là những người đủ “bản lĩnh và sự dũng cảm can trường” vượt qua sợ hãi để nói lên sự thật

  • Bút Thép VN said

   Với tôi thì không phải chỉ vứt bỏ điều 4, mà gạt bỏ luôn ĐCS, vì nó đã thúi hoặc từ bên trong, tham nhũng lộng quyền, đem đến cho nhân dân nhiều đau khổ.

   ĐCSVN đã trở thành kẻ kiêu minh, loạn tướng, hèn với giặc, ác với dân, còn tiếc gì nữa mà không hất bỏ nó cho mau?

  • Hoa Cải said

   Nhân dân chúng tôi cũng buộc phải coi các ông là kẻ phản động thôi! Một hiện tượng “phản động” chống lại một bản chất phản động nổ ra đang tới. Cố sống mà xem thế giới ủng hộ bên nào nhé. Đồ thối nát.

 23. Đạo Đức said

  Thế bác[…]

  • Đạo Đức said

   BỘ MẶT THẬT CỦA CÁI GỌI LÀ “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”

   [[…]]

   • Long Cuu said

    Văn Nam viết vậy là tui đã biết cái thằng cha viết ra bài này nó nằm trong số nào rùi. Tác giả bài viết này có lẽ học toán không được tốt cho lắm, vì toán cần sự logic và chí thông minh một chút mà. Nhưng có vẻ như ổng chỉ nhìn được có mỗi Chương 5 mà không thấy chương cuối cùng, mà cũng không thấy được cái sự logic giữa việc nhân dân bầu nên Quốc hội, nên ổng tưởng Quốc hội là của bọn bán nước, thân thù lập ra!

  • Minh Phương said

   Thì đã bảo Thùng rỗng kêu to, tôi cũng chẳng dám cho mỉnh là giỏi giang gì, nhưng đọc Hiến pháp thì phải đọc cho đầu đuôi, biết suy nghĩ một tí, bản chất hai việc nó có gì khác nhau đâu mà bày đặt “mâu thuẫn”

   • Nam Phương said

    Hai đứa trẻ con ngồi tán phét
    – Đố mày có năm quả trứng trong rổ, cho thêm năm quả vào thì có mấy quả?
    – Có chục quả
    – Mày sai rồi, phải có mười quả chứ!
    -…Vz

  • Phương Anh said

   thích moi móc thì phải moi cho nó đúng chỗ mấy ông ơi, đọc bài báo mà chỉ muốn chửi cho ông tác giả một trận.
   Ngnguwoif ta thì đang cố gắng xây dựng ầm ầm, có mấy kẻ lại chỉ đi phá đám

   • CÓ MỘT CÁI TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ mà nó”Sinh ra do ngu muội, tồn tại nhờ dối trá, chết đi khi sự thật bị phơi bầy”: said

    CÓ MỘT CÁI TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ mà nó”Sinh ra do ngu muội, tồn tại nhờ dối trá, chết đi khi sự thật bị phơi bầy”:
    vậy nên, “em nó” luôn luôn phải che che, đậy đậy, lấp lấp, liếm liếm, giấu giấu, giếm giếm, khuất tất khỏa lấp sự thật dạng như “đồng chí X”, không kỷ luật một đồng chí”, “lỗi hệ thống?”, “thế lực thù địch”,nhay tự bịa đặt, giả trá như “trần dân tiên”, “lê văn tám “, nguyễn văn bé “…, rồi “lập lờ đánh lận con đen” đánh tráo như đồng nhất khái niệm “đảng“,”nhà nước” với “nhân dân?”…
    và vì “em nó” toàn là những loại ngu như bò cái, nhưng sợ người dân khinh nên dùng quyền tự phong việc “học đại” cho mình nào là bậc “giáo xư””viện-tiến xỹ diện” đủ thứ nhằm đánh bóng cá nhân…
    Trong lịch sử hình thành loài người có tổ chức, tôi cho rằng không có tổ chức nào hèn kém nhưng lưu manh hơn “em nó” hiện nay.
    nói thật là một sự “cấm kỵ” của đảng “ta”, vì thế các bloger, các vị nào nói ra sự thật, phơi bày sự thật đều bị đảng”ta” quy chụp “làm lộ bí mật nhà nước!!!”- để lấy cớ bắt tù.

   • ẦmẦm said

    Người ta đang cố gắng xây dựng một chế độ độc tài – độc đảng.
    Ngườt ta đang muốn QĐ trung thành với đảng, để độc đảng toàn quyền sử dụng QĐ, cai trị không cần biết Tổ quốc, nhân dân.
    Vậy mà lại có kẻ phá đám !
    (Chỉ cần xem thái độ, phản ứng của các dư lợn viên là biết Bác Vĩnh đã móc …trúng TIM ĐEN !!!)

   • phuong anh la trai hay gai đừng nói pede nha said

    cậu thật không có được sự dạy dỗ của gia đình sao ? 1 ông cụ là công thần của đất nước ông nội của cậu, như bố của bố cậu về tuổi tác sao cậu dám noi, muốn chửi. Ai dạy cậu điều nầy ha, dù đúng dù sai minh góp ý với ông cụ sao lại chửi cậu thiệt mất dạy. tui khong biết cái nhà nước nầy sao bài ra cai trò mất dạy nầy để lủ mất dạy nói bậy…sau khi cậu nói nầy thì chỉ bố cậu xem, dám không ? bố cậu sẻ tán cho cậu 1 bơp tay và nhốt cậu vô phòng bắt cậu đọc cho kỉ bản dự thảo “hiếp pháp” rồi hảy nói. Nếu bố các câu biết các cậu là DLV la con ket, tui tin rằng ông cụ sẽ buồn lắm vì trong gia phả của mình co đứa con đi khoc mướn

  • “Thế lực thù địch của nhân dân hiện nay” là ai thế nhỉ? said

   “Thế lực thù địch của nhân dân hiện nay” không có chính nghĩa, nên luôn luôn phải che che, đậy đậy, lấp lấp, liếm liếm, giấu giấu, giếm giếm, khuất tất khỏa lấp sự thật dạng như “đồng chí X”, không kỷ luật một đồng chí”, “lỗi hệ thống?”, “thế lực thù địch”.Hay tự bịa đặt, giả trá như “trần dân tiên”, “lê văn tám “, “nguyễn văn bé “…, rồi “lập lờ đánh lận con đen” đánh tráo như đồng nhất khái niệm “đảng“,”nhà nước” với “nhân dân?”…
   và vì “em nó” toàn là những loại ngu như bò cái, nhưng sợ người dân khinh nên dùng quyền tự phong việc “học đại” cho mình nào là bậc “giáo xư””viện-tiến xỹ diện” đủ thứ nhằm đánh bóng cá nhân…
   Trong lịch sử hình thành loài người có tổ chức, tôi cho rằng không có tổ chức nào hèn kém nhưng lưu manh hơn “em nó” hiện nay.
   nói thật là một sự “cấm kỵ” của đảng “ta”, vì thế các bloger, các vị nào nói ra sự thật, phơi bày sự thật đều bị đảng”ta” quy chụp “làm lộ bí mật nhà nước!!!”- để lấy cớ bắt tù.

  • Đảng viên chân chính (quậy) said

   “nhân dân được cầm lá phiếu, rồi chính tay mình lựa chọn người lãnh đạo”:
   -> Chọn gì nữa đây khi mọi ứng cử viên đều là người đảng chọn sẵn?
   Độc quyền muốn cho ai vào danh sách thì cho, thì bầu cử làm quái gì

 24. Anh em thân mến said

  bang sao-dat lat-vanphi-review chivas…

  Các bạn cứ nói như con ket không có một chút gì đó thuyết phục, Cứ nghe các bạn nói, người ta biết các bạn là ai. Toi chỉ nhắc các ban chỉ có con thú mới không biết gì nổi đau của đồng loại. 1 cán bộ lão thành đã nói: 3tr đảng viên cs mấy người. Cứ tung hô công ơn của đảng, sau không nói tới tội ác của đảng cs đã gây ra cho dân tôc VN. Thời cải cách ruộng đất, năm 1968… uh mà mấy bạn thì biết gì vì tôi chắc rằng mấy ban cũng như tôi thôi có biết con khỉ gì đâu, vi “Nicolai” mà chiu khó vô google gỏ vô may chử tôi ác cong sc VN hay cai cách ruông đất hay tim những người lớn tuổi 60 trở lên sống trong vùng trắng họ sẽ kể cho nghe thi biết tất.
  Trong đời sống vạn vật có loại bay trên trời, có loại bò dưới đất. Hoa cũng có kì hoa dị thảo cũng có loại người ta goi “hoa thúi đit” hay hoa mắc cở. Tuy nhiên chung đều vô cảm vì chúng chỉ có giác hồn hay sinh hồn, còn chúng ta tư duy trong thời đại nầy không khéo ăn nói người ta gọi mình là “cô hồn” đó
  Tôi ủng hộ bài viết của Bác Vĩnh

  • Đạo Đức said

   Thế bác […]

   • Đạo Đức said

    Thời gian gần đây, [[…]]

    • meo ha said

     các phần tư ăn theo này lại có xu hướng đàn bà hóa nữa bác Đạo đức ạ! giờ thì ra đường là tôi thấy có cuộc biểu tình nào thì đàn bà là chiếm số đông. Để ý kỹ mới phát hiện ra là đàn bà có cái chất giọng nó chua lảnh hơn đàn ông. Và khi người đàn bà mà gào mà kêu thì đảm bảo các ông đàn bà cũng phải chào thua.
     hihi, mà đàn bà thì ngoa phải biết

     • Hoa Cải said

      “meo ha” sao lại phỉ nhổ bà nội, bà ngoại của chính mình, phỉ nhổ mẹ, chị, em gái của chính mình, làm gợi lại thời cải cách ruộng đất, ông Trường Chinh đấu tố giết cha mẹ của ông vậy. Đúng là đồ cộng sản.

    • “đạo đức” cs càng nói càng lòi ra cái phi đạo đức, phi nhân tính, vô liêm sỉ said

     “đạo đức” cs càng nói càng lòi ra cái phi đạo đức, phi nhân tính, vô liêm sỉ

  • alice tran said

   ai cũng có lúc sai lầm. Vấn đề là có nhận ra được cái sai đó và sửa sữa không. Đảng đã từng có lúc sai khi đưa ra một chính sách nhưng đảng đã sớm nhận ra sai lầm và sửa chữa :
   “Trong quá trình cải cách ruộng đất, Đảng đã phát hiện sai lầm, đến tháng 4-1956 đã có chỉ thị sửa chữa những sai lầm ấy.

   Ngày 18-8-1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho đồng bào nông thôn và cán bộ nói rõ thắng lợi và sai lầm của cải cách ruộng đất. Chủ tịch khẳng định cải cách ruộng đất là thắng lợi to lớn, nhưng đã mắc những khuyết điểm, sai lầm và “ Chúng ta cần phát huy những thắng lợi đã thu được, đồng thời chúng ta phải kiên quyết sửa chữa những sai lầm”.

   Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (khóa II) đã thảo luận kỹ và kết luận về thắng lợi và sai lầm của cải cách ruộng đất. Hội nghị đã đề ra phương hướng và chủ trương sửa sai 10 điểm.

   Với tinh thần dũng cảm tự phê bình và phê bình, với ý thức trách nhiệm cao trước toàn thể nhân dân, Đảng Lao động Việt Nam một mặt nhanh chóng sửa chữa sai lầm, mặt khác có những biện pháp củng cố và phát huy thắng lợi, kịp thời có những chủ trương đúng đắn đưa nông thôn miền Bắc tiến lên.

   Cuối tháng 10-1956, Hội đồng Chính phủ họp dưới sự chủ toạ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiểm điểm việc thi hành Luật cải cách ruộng đất và công tác chỉnh đốn tổ chức, quyết định những chính sách cụ thể để sửa chữa sai lầm. “

   • Ẩn danh said

    83 năm toàn sai, vụ CCRĐ là lớn nhất, mắc mưu Tàu đánh vào lực lượng chính của CM là nông dân, vậy mà còn biện hộ. Đéo ai chờ chúng mày sai rồi sửa sai mất hàng thế kỷ đâu con ạ!

   • alice tran ơi ơi said

    Đúng ai cũng có lúc sai lầm, mà cái nầy không thể nói vời cs được
    Tôi nói cho bạn nghe nè: thuột tính cua cs là nói dóc, bạn tin hay không thì chịu khó tim hiểu… nói tới ruộng đất bạn nói đâu đâu không hà. ngay bây giờ bạn biết trên toàn quốc có bao nhiêu dân oan bị cướp mất đất không, hiện nay ở thủ đô “Hà lội” có bao nhiêu người từ các nơi trên đất nước tụ về kêu oan không, trong đó bao nhiêu là liệt sĩ ,là thương binh, là gia đinh có công. Thôi bỏ diện có công đi, nhớ năm xưa bà NĂM là đại ân nhân thời “khách mệnh” cướp chính quyền còn đem ra xu bắn mà…. cách dùng từ của bạn giống DLV ăn tiến quá hà. Bác mất lâu rồi bạn đừng đem bác ra đây nữa để bác nghĩ yên đi, cứ đem bác ra hù hoài. Thời đại mổi ngày mỗi khác, chúng ta là con cháu lam sao đừng để bác xấu hổ vì chúng mình. Tôi nghỉ Bac không nói tới Bác nữa đâu, không tin bạn thắp 3 cây nhang hỏi đi xem đung tôi nói không

 25. Long Thanh said

  Đọc[[…]]

  • Anh em thân mến said

   Sao bạn nói tác giả mà không nói đích danh tên tác giả ? tại sao ? sợ bác Vĩnh ảà.
   Ai bầu quốc hội dân hả, dân bầu khi nào. Từ trước tới giờ đảng cử rồi tự bầu thôi. Chúng tôi là dân nè không ai bầu cả, 96%l à đảng viên. 1 vị ở câu lac bô kháng chiên nói: họp quốc hội là họp đảng mở rộng đó

  • Bút Thép VN said

   Tôi nghĩ là bác Long Thanh không hiểu ý của tác giả Nguyễn Trọng Vĩnh.

   Theo tác giả Vĩnh, việc sửa đổi Hiến Pháp rất quan trọng, Quốc Hội dĩ nhiên có quyền tu chỉnh, sửa đổi. Nhưng phải được toàn dân biểu quyết qua một cuộc trưng cầu dân ý.

   Theo tôi, đây là ý kiến hay! Nhất là đối với QH của CSVN hôm nay, họ không phải là do nhân dân chọn và bầu ra, mà là đảng viên do ĐCS đề cử và “bắt buộc” người dân phải “chọn” qua cuộc bầu cử trá hình, vì vậy họ chỉ sửa Hiến Pháp có lợi cho ĐCS mà thôi.

 26. VŨ THÀNH NHÂN said

  CỤ NGUYỄN TRỌNG VĨNH RẤT SÁNG SUỐT.Ý KIẾN CỦA CỤ ĐÚNG TỪNG CHỮ TỪNG CÂU.MONG CỤ KIÊN QUYẾT,KIÊN QUYẾT,KIÊN QUYẾT! NHƯ NGƯỜI CHIẾN SĨ DÙ CHẾT KHÔNG LÙI !

 27. bang sao said

  Đảng, Bác Hồ là người tạo ra bước ngoặt vẻ vang trong toàn bộ lịch sử dân tộc, có một ý nghĩa tái sinh đối với nhiều số phận, do đó, được toàn dân ghi nhận, biết ơn. Đó là một thực tế lịch sử hùng hồn. Đảng cộng sản chính là chân lý, là nhân văn, vì Đảng sinh ra từ lòng dân, sinh ra để giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Lãnh tụ Hồ Chí Minh của chúng tôi, Điều lệ Đảng của chúng tôi cũng khẳng định: Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân.

  • Bút Thép VN said

   Lại thêm một con vẹt bang sao!

   Rất đúng, “Đảng, Bác Hồ là người tạo ra bước ngoặt vẻ vang trong toàn bộ lịch sử dân tộc, đó là lạc hậu, tham nhũng, lộng quyền và ức hiếp người dân!

   • Nhười mằm trong lăng có phải là Bác Hồ không? Chưa thấy Đảng – Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Bộ văn hoá và UB UNESco Vn lên tiếng về vấn đề này khi Hồ chí Minh bình sinh khảo bản tiếng Anh và tiêng Hoa ỏt Đài Loan và Trung Hoa đại lục trong khi Bác Hồ là danh nhân văn hoá thế giới…Hỹ suy nghĩ nhé DLV

 28. dat lat said

  Hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam là có Bác Hồ, người tìm ra con đường tiến bộ của thời đại; có Đảng tài tình, lãnh đạo nhân dân đứng lên tự giải phóng khỏi ách xâm lược suốt một thế kỷ của đế quốc và ách áp bức hàng nghìn năm của phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông – Nam Á đầu tiên ở Châu Á.

 29. van phi said

  Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta luôn luôn khẳng định sự thắng lợi của cách mạng. Và Người đã đúng trong mọi trường hợp, trong Cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống đế quốc Mỹ, và trong sự nghiệp xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Người đã nêu ra những chân lý nổi tiếng: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. “Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước không chịu làm nô lệ”. Đó là nhận thức, là tiên đoán của người nắm vững quy luật. Đó là niềm tin cộng sản.

  • đừng nói về cs khi chưa biết said

   vân phi biết cs la gì không hả, bày tró nói lý tưởng. Nói bạn biết trên thế giới người ta đã vứt nó đi rồi đó. Bên BA lan người ta vòng cái vòng vô cổ tượng lenin xong cho xe cẩu đi đo. Tuyoi63 bạn bao nhieu mà khẳng đinh cái gì cmt8, chong my, phap lung tung.
   Ban đọc xử lại thêm đi, nhớ lịch sử phải là lịch sử thật

 30. Địch nó tiến thì ta rút lùi, địch nó lúi thì ta rút tiền said

  Thôi đi các bác, các bác gặp hạn lớn khi sinh ra vào thời mà ĐCS lãnh đạo rồi. Các bác tranh thủ nghỉ ngơi, thực hiện chiến thuật “Địch nó tiến thì ta rút lùi, địch nó lúi thì ta rút tiền” đi, chờ thời vậy, chẳng ai trách được các bác.

 31. Bác Ba Phi said

  Hiến Pháp do đảng cộng sản sửa cốt là bảo vệ quyền lợi chế độ cộng sản toàn trị. Ngoài ra nó chẳng giúp gì được cho dân cho nước cả. Tóm lại là HP do đảng tạo ra chỉ có thể HỦY chứ không thể sửa.

 32. truonghung said

  Mấy tuần nay tôi đọc đi đọc lại bản dự thảo HP sưa đổi năm 1992 tối thấy nhiều điều tụt hậu, và Ban soạn thảo dường như rất công phu chọn từ ngữ để thể hiện trong HP sửa đôi nhăm cũng cố quyền lực của chính quyền hơn là quyền lực của nhân dân, càng đọc càng thấy HP của của Đảng, do đảng và vì đảng, chứ không phải của dân, do dân, vì dân. Tôi thấy có mùi của Hội nghị Thành Đô 1990, có bàn tay Hoa Nam trong HP….
  Năm 1991 người ta bỏ chế độ 1 người chỉ huy trong quân đội, thực hiện chế độ chính ủy để thực hiên chính trị là thống soái, nâng cao vị trí của các chính ủy, chính trị viên và hàng loạt tướng chính trị được phong hàm tường dương như mỗi năm bình quân 20-30 tướng, tá vị trí chỉ huy lép vế. Vị trí bí thư các tỉnh thành điều hành hết thảy mọi việc của chính quyền, chủ tịch chỉ là cái bóng của bí thư….từng bước làm nụt ý chí của công dân, quân nhân…
  Sau đó thì phát động “Học tập làm theo đạo đức HCM” Đạo đức HCM thì nhiều người biết rõ, nhưng có lẽ ĐCSTrung hoa còn nắm nhiều bí mật về đạo đức HCM hơn ĐCSVN mà khi chúng xuất bản HCM bình sinh khảo nói về HCM là gían điệp Tàu , một nhân vật mà đảng TT là danh nhân văn hóa kiệt xuât thế giới mà Bộ ngoại giao VN, Bộ Thông tin Văn hóa VN, Ban tuyên giáo Đảng CSVN, UB Unesco VN vẫ không có một lời phản bác điều đó nói lên cái gi?
  Nay đến sử đổi HP mà bản HP sửa đỗi 1992 như là cái tròng trong đầu dân VN làm một cách vội vả, nhiều thủ đoạn để thông qua qua số liệu tông hợp ý kiến báo cáo ta thấy ngay sự giả dối thủ đoạn của ĐCSVN và chủ tịch QH VN….
  Cảm ơn Lão tướng đã phân tích..chúc Lão tướng khỏe mạnh sống lâu.

 33. dân lành said

  Những phương cách đối phó của nhà nước với phong trào dân chủ đang lên ở VN làm tôi liên tưởng tới một câu thơ của một nhà thơ cộng sản:
  … Và đế quốc là loài dơi hốt hoảng
  Đêm tàn, bay chập choạng dưới chân người.

 34. Anh em thân mến said

  Hoan hô bác NTV, bác đã nói điều chúng cháu suy nghỉ.
  900 anh chi em khóc mướn, xin hảy đọc xem bác Vĩnh nói. Một bật thầy với từng tuổi đời qua bao nhiêu thăng trầm binh biến, với những suy nghỉ đó, trăn trở đó nhận định đó, cộng với 72 chí sĩ và thư góp ý của HĐGMVN, còn nhiều nhiều rất nhiều góp ý nữa, các bạn thấy có ý nào được nhà nước công bố lên phương tiện công cộng không ? Tại sao vây vì họ sợ, sợ dân biết sự thật, Các bạn nghĩ xem không lý nào họ là những người thấp kém, không biết gì. Lý luận phản biện của họ là phản động? nếu qui chup như vậy là chết cái đất nước nầy rồi. Tôi cá với các bạn nếu ban soạn thảo HP hay vai người nào đó hay tâp thể chức sắc dám ngồi đối thaoi. Khi nào có dip gap người tra lương các bạn can đảm hỏi diều tôi noi xem họ tral lời sao. thế ma các bạn lại vì ít nhu cầu ma lại nói trái với suy nghỉ của các bạn. Các bạn không thôi đi đừng nói nữa cái mà sự thật rỏ ràng để lương
  tâm không phải khó chịu, để mỗi khi nói chuyện với con cháu sau nầy tư hào hơn khi phải day dỗ chúng.
  Ta là người VN ? thì đúng rồi anh em mình cùng nhau suy nghỉ làm thế nào để giử gìn đất nước nầy truơc họa xâm lăng của phưong bắc, thay vì chúng minh phải làm việc đang làm

 35. http://chumonglong.wordpress.com/2013/04/10/doan-van-vuon-va-van-de-so-huu-dat-dai/

 36. Nhờ có “hệ tư tưởng cs” mà cs Trung quốc nô dịch được cs VN?,nên không cần dùng quân đội xâm lược, Trung quốc đã và đang “Không đánh mà thắng” said

  Nhờ có “hệ tư tưởng cs” mà cs Trung quốc nô dịch được cs VN?,biến họ thành tay sai cho TQ, cho nên không cần dùng quân đội xâm lược, Trung quốc đã và đang “Không đánh mà thắng”-một việc mà từ suốt hơn 4000năm chúng không làm nổi.
  Ai cũng biết: cs VN luôn tìm một chỗ dựa trong quá trình tồn tại của mình :
  Lúc mới khởi nghiệp thì dựa vào khoét sâu mâu thuẫn XH để đề cao mục tiêu cách mạng do đảng cs phát động mà lôi kéo người dân tham gia.
  Trong quá trình giành chính quyền thì dựa vào kẻ chống lưng là cs Liên xô, cs Trung quốc để có viện trợ duy trì chiến tranh nhằm “đánh thắng” đối phương.
  Khi Liên xô sụp đổ, thay vì nhận ra định chế sai lầm và quay về với chủ nghĩa dân tộc, với nhân dân. Đảng csVN lo sợ mất quyền, nên tiếp tục duy trì “ý thức hệ cs” vì thế nó ngã vào lòng, và đầu hàng “kẻ thù truyền kiếp”-mặc dù chúng mới xâm lược nước ta trước đó vài năm- đó là hành động làm nhục quốc thể VN của lãnh đạo cs HN. Vì thế, họ tâng bốc, tôn thờ giặc phương bắc và khi họ đang đi ngược lại tiếng nói, quyền lợi của người dân, thống trị nhân dân, thậm chí chống lại nhân dân mà muốn duy trì độc tài (điều 4-hiến pháp 1992)thì chỗ dựa duy nhất còn lại của họ là dựa vào cs Trung quốc. Do đó, muốn tồn tại thì họ (buộc?)phải làm tay sai cho cs tàu-do đó, muốn tồn tại họ sẵn sàng biếu không (chứ đừng nói là bán)nước ta cho giặc-cũng vì thế nêú đảng csVN cầm quyền vĩnh viễn thì chắc chắn nước ta sẽ là một thuộc địa của tàu-vì họ buộc phải làm tay sai của tàu họ mới tồn tại, không thể có con đường nào khác-nhất là như hiện nay, họ đang đi ngược lại nguyện vọng của người dân, chống lại tự do dân chủ (dân chủ giả hiệu, lừa gạt).
  Điều đó lý giải tại sao hiện nay họ “hèn với giặc và ác với dân”. và NGÀY NÀO CÒN ĐẢNG CỘNG SẢN VN NẮM QUYỀN, THÌ NGUY CƠ VIỆT NAM BỊ LỆ THUỘC HOÀN TOÀN THÀNH THUỘC ĐỊA, THÀNH CHƯ HẦU CỦA TQ LÀ ĐIỀU GẦN NHƯ CHẮC CHẮN, vì sớm muộn cs VN phải trở thành tay sai đắc lực của Bắc Kinh-nếu họ muốn tồn tại độc tài độc đảng vĩnh viễn.
  Vì thế, muốn biến VN ngày nay thành thuộc địa, csTrung quốc chỉ cần đe dọa là toàn bộ bộ chính trị csVN vâng dạ hết, chúng “bất chiến tự nhiên thành”-không cần phải dùng quân sự xâm chiếm- đây là một thực tế rất đau đớn va phũ phàng, nhưng ít người dám nhìn thẳng vào sự thật và nói ra sự thật ấy. .
  Hiện nay, dù là thối nát, mục ruỗng đến độ lưu manh, phản động. Dù người dân, đến cả phần lớn những đảng viên trong đảng cs (thậm chí cả kẻ cầm quyền chóp bu cũng vẫn có người nhận ra, tuy không công khai thừa nhận- vì mâu thuẫn giữa chân lý và quyền lợi đang nắm, đang hưởng)đều nhận ra rằng: trước sau gì, muốn hay không muốn cũng phải đa đảng, đa nguyên thì mới có cạnh tranh lãnh đạo, cạnh tranh lành mạnh về các mặt để phát triển, để bảo đảm công bằng XH, công khai, minh bạch… làm nền tảng cho một quốc gia có điều kiện phát triển mọi mặt theo hướng bền vững văn minh lâu dài, mới giữ được độc lập dân tộc, tránh bị phương bắc xâm lược.
  Vì thế, nhu cầu đa đảng, tự do dân chủ là quy luật phát triển tất yếu của XH loài người, không một thế lực chính trị nào có thể ngăn cản được, mà chỉ làm chậm lại mà thôi. Nhưng càng chậm, thì dân tộc, quốc gia càng bị thụt lùi, nguy cơ thành thuộc địa chư hầu của trung quốc là rất rõ ràng, chứ trung quốc không cần phải phát động chiến tranh xâm lược VN như trước đây- điều này ngày càng hiện rõ.

 37. Đó chính là đặc trưng CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN!
  Mị dân – bóc lột dân thông qua tham nhũng – không cho dân có quyền tự do quyết định điều gì – tìm đủ mọi cách để duy trì quyền lực độc tôn – độc quyền chân lý – độc quyền thông tin, không từ bất cứ thủ đoạn nào bẩn thỉu nhất.
  BÌNH …….. ĐẠI CÁO
  ………
  Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
  Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
  Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
  …..
  Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
  Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
  Lòng người đều căm giận,
  Trời đất chẳng dung tha;
  …….

 38. “bất chiến tự nhiên thành”-không cần phải dùng quân sự xâm chiếm- đây là một thực tế rất đau đớn va phũ phàng, nhưng ít người dám nhìn thẳng vào sự thật và nói ra sự thật ấy. said

  Ai cũng biết: cs VN luôn tìm một chỗ dựa trong quá trình tồn tại của mình:
  Lúc mới khởi nghiệp thì dựa vào khoét sâu mâu thuẫn XH để đề cao mục tiêu cách mạng do đảng cs phát động mà lôi kéo người dân tham gia.
  Trong quá trình giành chính quyền thì dựa vào kẻ chống lưng là cs Liên xô, cs Trung quốc để có viện trợ duy trì chiến tranh nhằm “đánh thắng” đối phương.
  Khi Liên xô sụp đổ, thay vì nhận ra định chế sai lầm và quay về với chủ nghĩa dân tộc, với nhân dân. Đảng csVN lo sợ mất quyền, nên tiếp tục duy trì “ý thức hệ cs” vì thế nó ngã vào lòng, và đầu hàng “kẻ thù truyền kiếp”-mặc dù chúng mới xâm lược nước ta trước đó vài năm- đó là hành động làm nhục quốc thể VN của lãnh đạo cs HN. Vì thế, họ tâng bốc, tôn thờ giặc phương bắc và khi họ đang đi ngược lại tiếng nói, quyền lợi của người dân, thống trị nhân dân, thậm chí chống lại nhân dân mà muốn duy trì độc tài (điều 4-hiến pháp 1992)thì chỗ dựa duy nhất còn lại của họ là dựa vào cs Trung quốc. Do đó, muốn tồn tại thì họ (buộc?)phải làm tay sai cho cs tàu-do đó, muốn tồn tại họ sẵn sàng biếu không (chứ đừng nói là bán)nước ta cho giặc-cũng vì thế nêú đảng csVN cầm quyền vĩnh viễn thì chắc chắn nước ta sẽ là một thuộc địa của tàu-vì họ buộc phải làm tay sai của tàu họ mới tồn tại, không thể có con đường nào khác-nhất là như hiện nay, họ đang đi ngược lại nguyện vọng của người dân, chống lại tự do dân chủ (dân chủ giả hiệu, lừa gạt).
  Điều đó lý giải tại sao hiện nay họ “hèn với giặc và ác với dân”. và NGÀY NÀO CÒN ĐẢNG CỘNG SẢN VN NẮM QUYỀN, THÌ NGUY CƠ VIỆT NAM BỊ LỆ THUỘC HOÀN TOÀN THÀNH THUỘC ĐỊA, THÀNH CHƯ HẦU CỦA TQ LÀ ĐIỀU GẦN NHƯ CHẮC CHẮN, vì sớm muộn cs VN phải trở thành tay sai đắc lực của Bắc Kinh-nếu họ muốn tồn tại độc tài độc đảng vĩnh viễn.
  Vì thế, muốn biến VN ngày nay thành thuộc địa, csTrung quốc chỉ cần đe dọa là toàn bộ bộ chính trị csVN vâng dạ hết, chúng “bất chiến tự nhiên thành”-không cần phải dùng quân sự xâm chiếm- đây là một thực tế rất đau đớn va phũ phàng, nhưng ít người dám nhìn thẳng vào sự thật và nói ra sự thật ấy. .
  Hiện nay, dù là thối nát, mục ruỗng đến độ lưu manh, phản động. Dù người dân, đến cả phần lớn những đảng viên trong đảng cs (thậm chí cả kẻ cầm quyền chóp bu cũng vẫn có người nhận ra, tuy không công khai thừa nhận- vì mâu thuẫn giữa chân lý và quyền lợi đang nắm, đang hưởng)đều nhận ra rằng: trước sau gì, muốn hay không muốn cũng phải đa đảng, đa nguyên thì mới có cạnh tranh lãnh đạo, cạnh tranh lành mạnh về các mặt để phát triển, để bảo đảm công bằng XH, công khai, minh bạch… làm nền tảng cho một quốc gia có điều kiện phát triển mọi mặt theo hướng bền vững văn minh lâu dài, mới giữ được độc lập dân tộc, tránh bị phương bắc xâm lược.
  Vì thế, nhu cầu đa đảng, tự do dân chủ là quy luật phát triển tất yếu của XH loài người, không một thế lực chính trị nào có thể ngăn cản được, mà chỉ làm chậm lại mà thôi. Nhưng càng chậm, thì dân tộc, quốc gia càng bị thụt lùi, nguy cơ thành thuộc địa chư hầu của trung quốc là rất rõ ràng, chứ trung quốc không cần phải phát động chiến tranh xâm lược VN như trước đây- điều này ngày càng hiện rõ.

 39. BALY said

  Cảm ơn rất nhiều lần Lão Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã nói lên những suy nghĩ của chúng tôi! Cụ tuy tuổi cao,song còn rất MẪN TIỆP ,có lý có lẽ,rất am hiểu thời cuộc nên những suy nghĩ Cụ viết ra RẤT HỢP LÒNG tôi (và chác chắn của cả nhiều người dân tôi thường tiếp xúc).Những người cầm quyền hiện nay không sáng mắt ra theo những Góp ý này thì dân đánh giá là LÚ là CỰC ĐOAN BẢO THỦ liệu có sai chăng ???

 40. Cụ tướng cao tuổi rất tường tận và trách nhiệm.đúng thế cụ ah ở vùng nông thôn quê con dân uất ức về đất lắm nhưng bảo kí phiếu đóng góp sửa HP là cứ kí chứ có biết gì đâu vả lại rất sợ trù úm gây khó dễ.thật đúng nếu không đa đảng cứ độc đoán thế này thì dân rất khổ,cứ phải cam phận là cỏ rác nhất là dân oan không biết trông cậy vào đâu cụ ah.tất nhiên tức nước vỡ bờ rất có thể một ngày nào đó bão táp sẽ nổi lên phăng phăng

 41. Lú dơ mặt said

  Đ/C X ra đòn – Tổng Lú ? Không trách gì cứ khư khư điều 4

  Ngay tại Hội nghị toàn quốc về chống thất thu thuế 3/2013 vừa qua, trường hợp CIPUTRA bị bộ Tài chính (dưới sự chỉ đạo của đồng chí X) nêu đích danh là vụ trốn thuế lớn nhất lịch sử Việt Nam và yêu cầu các cơ quan chức năng sớm điều tra, truy cứu trách nhiệm cá nhân kể cả có cán bộ hiện làm rất to.

  “Thế là suy thoái chứ gì nữa..Các đồng chí quan tâm xử lý những điều đó”

 42. […] THẤY GÌ KHI ĐỌC KỸ BẢN DỰ THẢO HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI Nguyễn Trọng Vĩnh By ttxviahebs  on 10/04/2013.       […]

 43. Can qua said

  Bác Nguyễn Trọng Vĩnh ơi, bài viết của bác về sửa đổi hiến pháp rất tâm đắc, thể hiện tinh thần yêu Tổ quốc, yêu Dân tộc của bác để đất nước có dân chủ tiến lên, nhưng cái đảng cọng sản nầy đâu có vì Tổ quốc thiêng liêng, vì Dân tộc trường tồn vĩnh cửu mà chỉ biết quyền lợi cho riêng đảng, cho giới đang cầm quyền hiện nay mà thôi, cho nên chắc rằng những yêu cầu của bác theo như bài viết của bác chắc rồi ban sửa đổi hiến pháp của nhà nước cũng cho đi theo mây theo gió.
  Ngày nào mà bản hiến pháp sau khi sửa đổi được ban hành mà bác thấy trong hiến pháp không được sủa đổi những điều thiết thực như bác yêu cầu, đề nghì, mà chỉ có những điều làm lợi cho đảng, làm thiệt hại đất nước, dân tộc thì bác hãy cầm bản hiến pháp nầy đến trước mặt quốc hội, trước mặt những người sửa đổi hiến pháp mà xé toạt nó ra rồi bác phán : ” Đây nè, bản hiến pháp nầy thiếu dân chủ, phản dân tộc nên bây giờ tôi phải xé nó, tôi đem làm giấy vệ sinh cho sướng cái lổ đít “.

 44. Láo nháo said

  Điều 4, chương 1:
  “Đảng CSVN, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời của nhân dân lao động và dân tộc VN”
  CẦN BỎ NGAY CÂU NÀY, đội tiên phong = cái gì mà tiên phong, có phải đánh đấm, chém giết gì nhau nữa đâu mà tiên phong. theo thời thế hiện nay là rất tối nghĩa.
  Tiên phong : mà theo chiều hướng tốt thì không sao, những chiều hướng không tốt thì đưa cả dân tộc này vào chổ lụi tàn à.
  hiên nay còn chưa biết đất nước sẽ ntn, sẽ đi về đâu cả kinh tế lẫn chính trị thì hay ho gì mà tiên phong. Pó tay.com

  • Khách said

   Giai cấp công nhân, nhân dân lao động đều phải còng lưng mà làm việc mới có ăn.
   Riêng “đội tiên phong” là có nhiệm vụ “lãnh đạo”, ngồi mát ăn bát vàng.
   Vì vậy, ngày nay “đội tiên phong” trở thành một vũng nước bẩn, tụ hội các thành phần cơ hội, lười biếng, chỉ muốn không phải làm mà có của ăn, của để.

  • kyquac said

   Dieu 4 sua dung thuc te phai la:”Dang CSVN = doi quan PHAN BOI giai cap cong nhan + nhan dan lao dong va dan toc VN” qia rat nhieu vu viec, dien hinh la vu xu an ba SUONG, ong DVV cua TOA AN =nha cam quyen VN. Va tat ca nhung phan tich tinh te cuc ky dung cua cu NTV. Nguo goc moi suy thoai den muc thoi nat nang ne hien nay cua dcsvn la do “100 con lon dang vien deu 1 long doi THAM SAN SI len dau, mai them khat huong thu bao nhieu nam roi van CHUA THOA LONG THAM! vI VAY DAN PHAI DUOC PHUC QUYET HIEN PHAP VA CO CHE DUOC PHEP LANH DAO CHI 4 hoac 5 NAM LA DAN PHAI DUOC BAU LAI LA HET SUC CAN THIET DE PHAT TRIEN DAT NUOC, CHONG THIU THOI SAU MOT PHAT SINH

 45. Cứ bảo nhân dân không được làm và phúc quyết Hiến pháp, nhưng trên thực tế là có bao nhiêu người trong hơn tám mươi triệu người dân Việt Nam đồng ý với ý kiến của các vị ngồi đây. Mấy vị chỉ là mấy nhà rân chủ rởm thôi, sao cái lúc nhân dân cả nước đang gian khổ kháng chiến chống giặc ngoại xâm không thấy xuất hiện mà cứu nước cứu dân đi, sợ chết rồi chốn ra nước ngoài, giờ về cậy quyền rân chủ mà đòi nhảy vào cái ghế lãnh đạo đất nước sao, nghe mà ngứa cả cái lỗ đít quá, người dân Việt Nam yêu nước ỉa vào mặt mấy vị đấy

  • Dang said

   Ông “công nhân” này biết nhà của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ở đâu không? Không biết tôi chỉ chổ cho. Đến đấy mà mắng “sao cái lúc nhân dân đang gian khổ kháng chiến chống giặc ngoại xâm không thấy xuất hiện mà cứu nước..” Rồi cứ việc mà ị vào mặt ông ấy nhé.

   Thiệt bó tay với mấy tay DLV này.

  • KháchQuan said

   Cứ biểu tình chống giặc phương Bắc là bị kết tội “chống đối chính quyền”.
   Đấy là thông điệp của bọn bán nước gửi nhân dân VN !!!

  • Danh Ram Vao Chu NGhia Mac said

   Không có ai dành quyền lãnh đạo cả ! Ngưới dành lãnh đạo tức là những tên chó trong Bộ Chính Trị TRung Ương Đảng kia kìa !
   Đảng sợ Đa Nguyên , Đa Đảng , có luật lệ rõ ràng , thế là hết đường tham nhũng hối lộ và chạy chức !
   Người ta muốn nước ta như nước Mỹ để thành siêu cường , đánh cho thằng Tàu vỡ mặt ra chư kiểu làm ăn và lãnh đạo như….b…ồi thì đói nghèo mãi , làm sao thành siêu cường được?

  • BALY said

   công nhân đã tự làm xấu công nhân rồi ! Thứ nhất Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đâu phải Việt kiều,mà đối với Việt kiều thì cách nhìn nhận như vậy của công nhân liệu đúng,khoan dung,tình dân tộc không?Thứ hai :viết thiếu văn hóa quá.Comment không phải là nơi văng tục tĩu.Công nhân này đích thự là dư luận viên rồi.Xin hỏi Bộ Thông Tin, Ban Tư tưởng của đảng CSVN ai,cơ quan nào đã đẻ ra những công nhân này?.Công nhân làm vừa lòng các vị lắm nhỉ ? Công nhân là 1 người thôi,chứ nếu nói là đại diện cho giai cấp công nhân thì thật đẹp cho giai cấp lãnh đạo lắm nhỉ???

  • huu beo bot suot doi tiet kiem said

   Muon biet “thuc te co bao nhieu nguoi DAN dong y voi y kien cua cac vi ngoi day’ CU THE LA DU THAO 72 thi qua don gian: dcsvn hay CO GANG DUNG CAM DUA BAN DU THAO HP 72 LEN MOI BAO CHI, dai, votuyen truyen hinh,… va cho bau phieu kin song song ca 2 DU THAO HIEN PHAP MOI la biet ngay su thuc long dan chu kho khan gi, Hay CONG KHAI MINH BACH cho the gioi giam sat di, DUNG CAM LEN, CO GANG LEN. Toi chinh la cong nhan lam thue cho nha nuoc suot may chuc nam huong luong huu beo bot day.

  • huu beo bot suot doi tiet kiem said

   COI CHUNG DU LON VIEN DOI LOT CONG NHAN NAY TU I MAT MINH DAY NHE (=TU NON PHAN RA DANG MIENG), HAY TO CHUC PHUC QUYET CONG KHAI MINH BACH CO GIAM SAT QUOC TE HIEN PHAP MOI DI CHO HON 80TRIEU DAN VN TU CHON THUC SU DI =NGUYEN VONG CUA DAN.

  • Ngạc nhiên said

   Ah thì ra công nhân bị TRĨ, vậy là làm bàn giấy rồi, hai mông chai vì ngồi họp miệng kêu liên tục thứ nhất Nhất trí thứ nhì Đồng ý thứ ba Ký tên lãnh tiền. Nói bác Vĩnh cậy quyền dân chủ là sai, ở VN không ai có quyên này trừ người của Đảng và những người nhu Cong Nhân

 46. hát xẩm xứ nghệ said

  Bác Vĩnh ơi cháu thấy thật buồn và thất vọng quá khi mà nhà nước tổ chức lấy ý kiến toàn dân đóng góp sửa đổi hiến pháp 1992 , vì mọi chuyện vẩn như cũ, như cái nội dung mà ban dự thảo đã gửi xuống tận từng nhà dân,ko hề có gì thay đổi vì người dân đâu dám sửa đổi gì được ạ, họ sợ, ai ko sợ có chút hiểu biết thì thấy bất lực ,một vài trăm người pản đối thì cũng chẳng thấm gì, vì họ lấy đa số để đè bẹp tiểu số, ôi cái nhà nước cs toàn nói một đằng làm một nẻo chán chán quá. kính chúc sức khoẻ bác vẫn nặng lòng với nước với dân.

 47. quang tung said

  Là đảng viên đã có 65 tuổi Đảng.tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến phân tích những bất cập trong dự thảo HP sửa đổi sau khi “tiếp thu” ý kiến của nhân dân.Với những điều cụ Vĩnh vạch ra hầu như ban soạn thảo dự thảo HP mới chẳng “tiếp thu”gì cả.Theo tôi chừng nào còn số người bảo thủ không chịu nhận ra những cái mới trong tình hình đất nước và thế giới cần phải gạt bỏ những cái đã lỗi thời vẫn giữ vai trò “lãnh đạo” Đảng thì sẽ không có chuyện “tiếp thu” ý kiến của quần chúng để có một bản HP hợp lòng dân,tạo đột phá cho xã hội,đất nước đi lên.Chung quy chỉ tốn thêm hàng trăm,nghìn tỷ tiền thuế cua dân vào một việc làm vô bổ.

 48. Chu Mot said

  Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, dù tuổi hạc gần trăm, vẫn hăng hái “phản biện” – mà các lập luận đều rất chuẩn xác – bác bỏ cái hàm hồ, MỊ DÂN của “bản dự thảo sữa đổi HP” do đảng đưa ra.
  Càng ngày, csvn càng tỏ ra ngoan cố, PHẢN ĐỘNG CHƯA TỪNG CÓ, bảo là dân chủ trong góp ý, thế mà chưa chi đã vội ”chụp mù” những người góp ý với nhiều thứ tội danh; lại còn áp dụng kiểu ‘ÚP CHỤP’ bằng o-ép, buộc từng hộ dân ký tên “đồng ý” với cái thứ ‘chết tiệt’ ấy ! Hành động phản dân chủ ấy, khiến những người có lòng yêu nước không thể làm ngơ (như kiến nghị 72 và rất nhiều quan điểm, nhận định khác như HĐ/GMVN, GHPGVNTN, HOẢ HÁO, CAO ĐÀI cũng như nhiều ý kiến cá nhân ).
  Đảng vẫn mù quáng, ”tự tin” vào đòn phép gian ngụy của mình, xem thường dân, muốn lấp liếm, qua mặt dư luận cả trong nước và quốc tế
  Cuộc đối đầu giữa đúng – sai, giữa đảng – nhân dân; sự chọn lựa giữa độc tài tham nhũng hay tự do dân chủ BUỘC MỖI CHÚNG TA CHỌN LỰA, 1 CHÍNH KIẾN RÕ RÀNG; không thể “ai sao tôi vậy”, hoặc cầu an, thiển cận.!
  Đi theo đảng là đi đôi với độc quyền, nghèo đói, trì trệ hay PHẢI THAY ĐỔI TOÀN BỘ HIẾN PHÁP ĐỂ TIẾN BỘ, VĂN MINH, PHÚ CƯỜNG ?

 49. vuongduchoa said

  Gửi mọi người (đặc biệt những ai lười đọc ebook như mình) link audio Tiếng Việt “Trại xúc vật” với nhiều giọng đọc nghe rất hay

  http://www.mediafire.com/?ngiq3vgfg7g1x5c

 50. quần chúng said

  Đọc xong bài của cụ NTV thì không kìm được đã văng ra câu chửi: ĐM cái bọn Đảng khốn nạn!
  Xin lỗi tất cả các bác!

 51. luc hoang said

  Khi chính phủ ta thay đổi Hiến Pháp tức là trong Hiến pháp cũ của chúng ta đã có những điều không còn phù hợp với thực tế hiện nay, nhằm ngăn chặn những âm mưu hiểm ác, thâm độc của phe có ý định chống phá XHCN, vì vậy những điều như trên bài viết đã nói nhằm để hạn chế những khe hở của Hiến pháp, vì trước khi xây dựng Hiến pháp đã chưng cầu ý kiến đóng góp của nhân dân nên sa này sẽ không được sửa đổi.

  • KháchQuan said

   HP càng sửa, càng phản động, càng giống HP…của phát xít Hitler.
   Cũng độc đảng, cũng XHCN, QĐ cũng phải trung thành với đảng.
   Ý đồ của đảng qúa trắng trợn, định biến QĐ thành …đội quân SS của Hitler !
   Xin đừng hỏi phátxít Hitler là …nước nào.
   Tự tìm hiểu mà diễn biến.

  • Ngạc nhiên said

   Xin lỗi nhe, hình như bạn nhầm. Làm gì có loại HP sau này không được sửa. Loại HP “muôn năm trường trị thông nhất giang hồ, duy ngã độc tôn” chỉ có trong truyện, nếu có sẽ được gọi là Hiếp Pháp

 52. Quocbao said

  Ngay từ điều 2 cuả HP sửa đổi ,mô hình nhà nước pháp quyền XHCN là Mô hình như thế nào cũng không định nghĩa nổi .Chính từ mô hình đầu voi đuôi chuột này dẫn đến Đảng đứng trên luật gây ra bao vụ án oan sai

 53. Bác Vĩnh phân tích sự hơn và kém của cái hiến pháp và cái dự thảo hiến pháp độc tài: cháu nghĩ nó giống nhau ở cái: Dù dự thảo với sự có mặt của tự do, dân chủ tiến bộ nhất thế giới thì thế nào: Một đảng lãnh đạo có làm hiến pháp đó thể hiện được bản sắc không. Độc tài chỉ nói lên sự trấn áp mạnh mẽ bằng bạo lực, hoàn toàn đừng nói đạo lý gì trong đó. nếu có chút đạo lý ở một góc nào đó thì cũng chỉ là sự vô tình thôi.
  Nên Dự Thảo Hiến Pháp sửa đổi cho Hiến Pháp 1992 cần phải mạnh mẽ bỏ điều 4 và thay vào đó thể hiện sự đa nguyên chính trị, đa đảng tham gia điều hành chính phủ. Tam quyền phân lập để khẳng định sự nghiêm minh của luật pháp và quyền lợi người dân.
  Các vị lãnh đạo đảng Cộng Sản có công tất nhiên được vinh danh, cũng như những kẻ lợi dụng danh nghĩa đảng Cộng Sản làm hại dân phải bị trừng phạt. Tất cả các đảng khác đều như vậy. Đảng cộng sản không thể là một ngoại lệ. nói đảng cộng sản là đảng duy nhất dẫn dắt dân tộc Việt Nam dành độc lập là không đúng, là cướp công của những người không cộng sản.

 54. lân bùi said

  Chính vì có nhiều điều cần sửa đổi nên mới trưng cầu lấy ý kiến người dân để sửa đổi hiến pháp cho phù hợp, Mỗi người có ý kiến của riêng mình song ý kiến đó phải phù hợp với nguyện vọng và nhu cầu cuộc sống của người dân, phần đông là người dân lao động.
  Mấy chú( bác) cho cháu hỏi ai là người viết bài này vậy? Người mà năm nay 97 tuổi được phong tướng năm 1958 ây ?

  • Đừng còm theo kiểu rắn giả lươn. said

   Còm này không rõ thái độ. Có vẻ như một dư luận viên nói những điều quấy quá để cãi lại lời lão tướng với tâm địa mất dạy, nhưng lại ra vẻ ngây ngô khách quan. Thế nào là ý kiến góp ý phải phù hợp với người dân? Là những ý mà lãnh đạo chấp nhận? Có phải ý này nhằm cãi lại việc biên tập và tóm tắt ý kiến một chiều của VTV và của nhưng người có trách nhiệm mà cụ Vĩnh đề xuất đến? Có phải người viết còm này muốn bênh vực cái thực trạng là người ta tốn tiền cả dân để làm thứ dân chủ giả hiệu là lấ ý kiến dân mà cuối cùng kết thúc HP sẽ lại y như dự thảo mà cụ Vĩnh nói đến? Nếu đúng người còm có ý như vậy thì hãy đối thoại đàng hoàng với các luận điểm của cụ, đừng nói quấy quá và hỏi kiểu xách mé khiến người đọc hiểu ầm. Còn nếu đây là một cán bộ có chức quyền hay một dư luận viên muốn bôi bẩn cụ bằng cách nói nhăng nhít như vậy, thì nên ra mặt lưu manh đi, đừng có giả nai như thế nhé! Chúng mày dã lưu manh hết cỡ rồi, có ra vẻ lịch sự thì cũng chẳng lấy thêm được tý thiện cảm của người đọc đâu, vì chỉ một vài chữ là biết thuộc nòi gì rồi.

   • Chu Mộng Xà said

    Cụ ấy là người đã vào sinh ra tử,đem lại cái sung sướng cho cả nhà mày hiện nay đấy

  • nguyenviet said

   Ky´ , ky´ cai´ đâu` bây !

  • Ngạc nhiên said

   Ủa thì ra Lân Bùi kiến thức còn hạn chế hả?
   Để chú/ bác nói rõ trong này tác giả là Tướng Vĩnh đáng kính, khi người ta nói Tổng Lú là ám chỉ ông Tổng bí thư đẩng CS, còn 3 Dê là chỉ ông Thủ tướng Dũng.
   HỌC TẬP Đi!

 55. […] 10/04/2013 http://anhbasam04.wordpress.com/2013/04/10/tin-thu-tu-10-4-2013/   BÀI VIẾT MỚI THẤY GÌ KHI ĐỌC KỸ BẢN DỰ THẢO HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI Việt Nam: Đối thoại nhân quyền cần tạo ra chuyển biến cụ thể Các đảng […]

 56. Ngạc nhiên said

  Xin lỗi, chắc bác Vĩnh không đế ý, trước kia thì Điều 51 Hiến pháp 1980 và Điều 45 Hiến pháp 1992 đều ghi: “Các lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân…” là rất đúng, nhưng bây giờ dư luận cho rằng Hiếp pháp mới ghi quân đội trung thành với Đảng là để ĐCS dùng quân đội chống lại nhân dân trong tiến trình xin làm một tỉnh tự trị của Tàu theo Mật ước Thành Đô bác ạ, chắc chắn người dân không đồng ý. Việc này hệ trọng chứ nếu không ĐCS chẳng cố sức bám vào một điều luật đải lộn luân thường như thế đâu, mà hoá ra lơi đồn cũng có cơ sở nào đó

  • 1nxx said

   Trích :
   “…Hiếp pháp mới ghi quân đội trung thành với Đảng là để ĐCS dùng quân đội chống lại nhân dân trong tiến trình xin làm một tỉnh tự trị của Tàu theo Mật ước Thành Đô…”
   Đây mới là thực chất của việc sửa đổi HP 1992.
   So sánh HP 1992 và dự thảo HP mới của đảng ta tôi thấy :
   1.Vẫn giữ nguyên những điều vô lý nhất.
   a.Giữ nguyên độc quyền cai trị đất nước-điều 4 HP.
   b.Giữ nguyên sự chiếm đọat bất hợp pháp đất đai của dân tộc-Luật đất đai.
   2.Thêm 1 điều khỏan cực kỳ phi lý mới : quân đội phải trung thành với 1 đảng phái (đcs).
   Mục đích “là để ĐCS dùng quân đội chống lại nhân dân trong tiến trình xin làm một tỉnh tự trị của Tàu theo Mật ước Thành Đô”.

 57. Nguyễn Hoàng Khiêm said

  Thưa anh, chị!

  Tôi được biết mọi quốc hội trên thế giới ngày nay điều là do người dân bầu lên với mỗi đại biểu quốc hội đại diện cho một địa phương tương ứng với nhân dân địa phương! Vậy thì người dân thông qua các đại biểu quốc hội để thực hiện qiuyền phúc quyết của mình, tôi không nghĩ rằng mỗi khi người dân cần phúc quyết việc gì thì phải mỗi người một phiếu gửi đến quốc hội, cách này tôi cho rằng tốn kém và không hiệu quả!

  Vấn đề học theo ông Hồ Chí Minh thì tôi thấy còn nhiều điều mà họ cũng chưa thực hiện hết! Tôi thấy như quyền của chủ tịch nước là không đầy đủ như thời ông Hồ Chí Minh. Nếu chúng ta muốn hiểu thì chúng ta có thể tìm kiếm lời giải đáp từ họ vì thời đại thông tin hiện nay thì không khó để truy nguyên những điều này. Còn nếu vì mục tiêu chống cộng sản thì tôi xin bó tay vì tôi hiểu cách thức chống cộng mà!

  Điều 15 và điều 26 là do anh, chị bình luận theo một khía cạnh mà tôi cho là không thể không có, vì tôi thấy rằng mọi chính quyền điều hạn chế quyền này khi có “ảnh hưởng an ninh quốc gia, ảnh hưởng trật tự an toàn xã hội và đủ thứ v.v…” để hạn chế quyền của dân, để cấm. Trong phần này, thấy rằng anh, chị dùng từ ngữ bình luận là nhiều mà chưa thấy phần suy diễn ngược lại khi chính quyền sẽ “không có quyền gì khi có ảnh hưởng an ninh quốc gia, ảnh hưởng trật tự an toàn xã hội. Anh, chị cần biết rằng dự thảo này – theo tôi là ràng buộc và kiềm chế lẫn nhau giữa nhà nước và người dân, nếu không có điều 15 thì tôi nghĩ nhà nướcsẽ không xử lý được những vấn đề an ninh hay trật tự xã hội hoặc người dân sẽ không e dè làm tổn hại an ninh hay trật tự xã hội.

  Anh, chị thấy đó! người dân mình dễ bị kích động và thiếu sáng suốt trong việc nhận định một thông tin, nhất là khi họ có mâu thuẫn hay thiệt thòi gì đó. Tôi thấy nhiều người chỉ nói theo anh, chị chứ không có ý khác thì anh chị biết sự hờ hợt của họ rồi và tôi biết anh, chị cố tình viết như thế này khi biết hoàn cảnh dân trí của họ.

  Tôi biết rằng anh, chị đang có mâu thuẫn hay mất quyền lợi chính trị ở thể chế chính trị này nên có phần viết bài phản biện khắt khe. Nhưng tôi hy vọng anh, chị nên xây dựng theo một cách khác chứ đừng vì tiền hay bị lợi dụng.

  Tôi chỉ vô tình biết đến trang này, cũng không định viết hồi âm vì biết không có ý nghĩa gì!

  • Khách said

   Khoản 2 Điều 15 ghi: “quyền con người, quyền công dân “chỉ có thể” bị giới hạn trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe cộng đồng”

   Đấy là hiến định mập mờ của độc tài – độc đảng.
   Thế nào là lý do an ninh, quốc phòng?
   Vì lý do quốc phòng, vì lý do an ninh, nhân dân không được biểu tình chống TQ ? Không được biểu tình chống THAM NHŨNG ?
   Ở các nước văn minh dân chủ, những đảng độc tài cực đoan không chấp nhân đa nguyên – đa đảng là bị CẤM !!!

   • Chỉ nội một sự thật là “ông” cụ non Nguyễn Hoàng Khiêm này không biết “anh/chị” Nguyễn trọng Vĩnh là ai, thì đủ biết “ông” Khiêm này đọc và biết nhiều như thế nào ! Ngay cả trong các báo lề đảng, báo “nhân dân”chính thống cũng thường xuyên đề cập đến tên tuổi tướng Nguyễn T. Vĩnh !

    Việc gì mà các còm sĩ phải tranh cãi với “ông” đọc nhiều biết rộng như thế nhỉ ?

   • Đổng Xuân Nguyên said

    Cậu hiểu sai về quyền quốc gia rồi. Theo công ước quốc tế, quyền con người là quyền tự nhiên, quyền sinh ra đã có rồi, không ai có thể vì bất kì một lí do gì để hạn chế. Chính HCM cũng thừa nhận điều này trong Tuyên ngôn độc lập 1945. Nay những người cộng sản VN đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc cao hơn lợi ích (quyền) của con người nói chung là ích kỉ, trái với công ước quốc tế về quyền con người.

  • Ranh con”nguyễn hoàng khiêm”- ăn theo nói leo biết cái gì mà tham gia. said

   Ranh con”nguyễn hoàng khiêm”- ăn theo nói leo biết cái gì mà tham gia.
   Mày có biết là ai viết bài này chưa mà xưng hô anh chị?
   Ông ấy đã 97 tuổi rồi đấy, ông ấy được Hồ chủ tịch ký phong hàm thiếu tướng từ năm 1958 đấy, ông ấy từng là đại sứ đặc mệnh toàn quyền VN tại TQ đấy.
   Ông ấy không có tư tưởng tham nhũng như người đương chức, cũng đừng nghĩ ông ấy “chống” độc tài để giành địa vị gì (chết đến nơi rồi, có nghĩ gì muốn gì là cho thế hệ sau, cho mọi người thôi), ông ấy cũng không có gì phải “bất mãn cá nhân” –vì lương, trợ cấp các loại cũng hơn chục triệu đồng, dư ăn không cần phải nghĩ cho mình.
   Cho nên, mọi sự phê phán, góp ý ông ấy không vì cá nhân mà vì người dân, vì thế hệ tương lai trong đó có mày đấy “khiêm” ạ.

  • dân bán báo said

   Bạn tỏ ra hiểu biết ,chê người khác hời hợt mà thiếu có sở,rồi lại phiến diện khi chụp mũ cho người ta là nhận tiền hay bị lợi dụng.Nhiêu đó cũng đủ biết cái trình đó nhận thức của bạn thế nào rồi.

  • Tham Khảo said

   Vậy theo Nguyễn Hoàng Khiêm nghĩ Quân đội cần phải trung thành với ai? Vai trò của ĐCS trong HP thế nào?

  • tran hung said

   Thưa Ông(Bà) Nguyễn Hoàng Khiêm!(sau đây gọi tắt là @… cho tiện)
   Phản hồi của @… có 6 ý chính, về ý thứ nhất: @… tin ở hình thức dân chủ đại diện ư? vậy sao có nhiều kiến nghị về phân chia & kiểm soát quyền lực NN? thêm nữa kiến nghị về chế định bầu cử(nói chung)? (đã bao giờ @… được diện kiến Đại biểu đại diện cho mình, được nghe báo cáo, bày tỏ tâm tư nguyện vọng…chưa?)
   Về ý thứ 2: cơ cấu tổ chức bộ máy NN, phân chia quyền lực NN… giai đoạn 1946, 1959 khác với các giai đoạn sau này, bởi vậy nên mới có đề xuất nhất thể hoá chức danh (@…xem lại). Học Bác hay học ai chăng nữa cũng là học cái ưu việt, tiến bộ để áp dụng chứ không phải để chống cộng.
   Về ý thứ 3, chúng ta nên thống nhất dư lày cho nhanh: các thể nhân, pháp nhân được nhân danh QLNN thì chỉ được làm những gì pháp luật cho phép còn thể nhân và pháp nhân bình thường thì được làm những gì mà pháp luật không cấm.
   Về ý thứ 4 thì @… chủ quan rồi, nên tôn trọng”người dân mình” trước khi muốn mình được tôn trọng.
   Về ý thứ 5, @… có biết cụ Nguyễn Trọng Vĩnh là ai không mà tự tin: Tôi biết rằng…
   Về ý thứ 6, hoan nghênh @…tham gia phản hồi, nhưng ít ra cũng phải được củ cải như tôi nghe lọt chứ không “người dân mình” buồn và thất vọng đó.
   Trân trọng!

  • Hoa Cải said

   Biết nào là quốc hội do dân bầu ra, phân bổ chỗ nào cũng có quốc hội, không cần phải từng người dân phúc quyết, tốn kém không cần thiết v.v… Đúng vậy! Một nền chính trị dân chủ đa đảng thì chẳng cần phúc với quyết chi cho mất công, thậm chí như nước Anh cũng chẳng cần có hiến pháp. Câu chuyện Việt Nam đang bị bọn tàn dư cộng sản độc chiếm quyền sinh quyền sát nhân dân nên người dân mới đòi hỏi những dạng dân chủ “sơ khai” như bác Nguyễn Trọng Vĩnh phát biểu tàm tạm vậy. Dư luận viên này đừng có giả vờ hái hoa trên cỏ mà đánh trống lãng, tránh cái gốc của vấn đề. Cái gốc độc tài toàn trị của đảng CSVN. Trốc cái gốc này mới là…

  • Kỹ năng trà trộn còn kém lắm said

   Nguyễn Hoàng Khiêm đừng có giả vờ giả vịt như thể vô tình ghé qua góp ý khách quan. Nghe mùi của còm biết ngay đây là thuộc loại nào. Kỹ năng trà trộn còn kém lắm. Đảng chúng mày nếu thông minh, tử té và khôn ngoan thì đã dám đối thoại bằng lý lẽ đàng hoàng. Cái lối nói vo tròn, xập xí xập ngầu rồi bôi bẩn người khác chỉ thể hiện sự đuối lý và lưu manh của bọn cường quyền thôi!

  • Phản Tàu said

   Lời lẽ như Nguyễn Hoàng Khiêm thì còn nghe được. Nghe được ở đây là thấy nó đỡ chối tai, chứ không phải thấy nó đúng, nó phải.
   Nói như cụ NTV là đúng, là phải. Quyền con người và Tổ quốc, nhân dân là tối thượng, thiêng liêng, ở vị trí cao nhất. Nếu vì an ninh quốc gia thì phải có điều khác điều chỉnh chứ không thể ỡm ờ hạn chế quyền con người ở ngay các điều về quyền con người được.
   Nói tóm lại, đảng CS là một chính đảng không phù hợp với chế độ dân chủ và quyền con người, bởi nó đi ngược với thể chế dân chủ và quyền con người. Chính điều đó đã làm cho ĐCS cứ phải “vòng vo tam quốc” dùng ảo thuật chữ nghĩa mà lẩn tránh sự thật, chân lý và quyền con người nhằm thực hiện mục đích của mình.
   Thực ra thì quyền con người là cho tất thảy chúng ta, cho ngay cả bản thân, gia đình, vợ con, con cháu của ngay chính những người CS, chứ đâu phải cho dân thường. Những người CS chóp bu thì chẳng cần cái quyền này, vì họ đứng trên tất cả, trên cả HP, pháp luật, tổ quốc, nhân dân, nhưng gia đình, vợ con, con cháu của quý vị CS tép diu và “thường thường bậc trung” nếu không có nó cũng có thể sẽ chết “sặc mũi” với quan trên của họ đó, đừng có tưởng để mà bênh ĐCS làm chi cho dại!

 58. Tân Phong said

  Bác Nguyễn Trọng Vĩnh nói rất đúng bản chất của sự việc .

 59. DonQuijote said

  Đ là trên hết, tổ có thể mất nhưng Đ thì không nên Đ trên tổ !!! nhà nước cho người đến từng nhà phát tờ giấy trắng cho ký vào để chứng minh là nhóm KN72 chẳng là cái đinh gỉ gì đâu, lấy số đông đè chết KN72 nếu cần họ có thể chứng minh TT hcm sai còn đc nữa kìa

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: