BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1722. Phản biện với đề xuất của trang “Cùng Viết Hiến Pháp”

Posted by adminbasam trên 07/04/2013

Blog Lam Việt

Bài viết này Lamvietblog sẽ phản biện những vấn đề bất cập và không LOGIC có trong đề xuất của nhóm “Cùng Viết Hiến Pháp” do Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Anh Tuấn đề xướng.

Theo đề xuất của “Cùng Viết Hiến Pháp”:

“Điều 2Đề nghị sửa thành:

1.Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhà nước chỉ được làm những gì luật pháp cho phép,người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm.

2. Các cơ quan nhà nước phải phối hợp và giám sát nhau trong việc thực hiện chức năng độc lập: lập pháp, hành pháp và tư pháp.”

Lamvietblog phản biện:

– Một khi đã xác nhận là nhà nước pháp quyền thì vế câu “Nhà nước chỉ được làm những gì luật pháp cho phép” là thừa cần phải thải, nên gọi là thừa thải.!!!

– Vế câu “người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm“, đây là một đoạn văn vô nghĩa sáo rỗng và tự mâu thuẫn với ý nghĩa của một nhà nước pháp quyền.!!!

Vì trong sinh hoạt xã hội có những điều luật của luật pháp không cấm, nhưng trong một môi trường văn hóa và lịch sự luôn tồn tại những quy luật bất biến và không có quy định cấm hay không cấm, nhưng người dân vẫn phải tuân theo

VD: Vô nhà hàng thì không được ăn như heo, ăn xong không được liếm đĩa như chó mèo, không khạc nhổ, không được ra phân tại chổ ngồi ăn…v.v…. Mua vé là phải xếp hàng không chén lấn,…v.v….

Như vậy, người dân ngoài việc chấp hành luật quy định có trong khuôn khổ pháp luật mà còn phải tuân thủ những luật bất thành văn trong sinh hoạt xã hội, chứ không được tùy tiện làm những điều mà luật không cấm.!!!

Một VD khác: Luật có quy định cấm xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác. Tuy nhiên chỉ có duy nhất người bị xúc phạm mới được quyền khởi kiện người đã xúc phạm. Thế nên.

Hồ Chí Minh là một người đã chết, bây giờ người dân ra đường mạ lị, chửi rủa, ném phân vào hình ảnh hoặc tượng đài Hồ Chí Minh chắc hẳn là được phép, vì luật hoàn toàn không cấm người dân không được có những hành động đó với Hồ Chí Minh.!!! Mặt khác, ông ta cũng đã chết rồi thì ai sẽ có đủ tư cách pháp nhân để kiện người khác vì đã xúc phạm và làm nhục ông ta.??? Vì theo luật, ai bị nhục thì người đó phải đứng ra kiện.!!

Thế nên, một dẫn chứng khác…. Luật không có cấm người dân chứng minh một con người là cừu, thế nên trong một lần trả lời phỏng vấn Ngô Bảo Châu đã nói rằng:

Trích: “Trước việc một số người không quen biết thắc mắc chuyện Ngô Bảo Châu là “lề trái hay lề phải”, vị giáo sư của ĐH Chicago (Mỹ) khôi hài: “Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do”.”

Chiếu theo (dựa theo) Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế:

Điều 7.

Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng mà không có bất kỳ sự phân biệt nào. Mọi người đều có quyền được bảo vệ một cách bình đẳng chống lại bất kỳ sự phân biệt đối xử nào vi phạm bản Tuyên ngôn này, và chống lại bất kỳ sự kích động phân biệt đối xử nào như vậy.

Điều 12.

Không ai phải chịu sự can thiệp một cách tuỳ tiện vào cuộc sống riêng tư, gia đình, nơi ở hoặc thư tín, cũng như bị xúc phạm danh dự hoặc uy tín cá nhân. Mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại sự can thiệp và xâm phạm như vậy.”

Như vậy người dân có quyền chọn lề đảng (lề phải), hoặc lề dân (lề trái), và ngay cả trong luật giao thông, người dân cũng phải tối thiểu đi theo một lề, làn đường (lề trái – phải) theo đúng đối tượng, phương tiện và vận tốc đã quy định. Và trong chính toán học người dân cũng phải đi theo lề bất di bất dịch 1+1=2, 2×2=4, không thể vô lề lối.

Nếu một người tự do không đi theo bất kỳ lề nào, có nghĩa người này tự sống ngoài vòng pháp luật.! Mặt khác, việc coi người khác đi theo lề ví như là việc của con cừu đó chính là xúc phạm danh dự và quyền tự do của người khác…. Nếu Lam Việt là công dân Pháp, Lam Việt sẽ đệ đơn kiện Ngô Bảo Châu ra tòa án, rất tiếc ở Việt Nam xài luật rừng và không có luật nhân quyền nên vô tác dụng với ông ta, cũng như chính nhóm “Cùng Viết Hiến Pháp” của ông ta đã đề xuất…. “người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm.”

Vâng, chính vì pháp luật Việt Nam không cấm nên Ngô Bảo Châu mới mạnh miệng ví người Việt Nam làm chính trị như là con cừu vì theo lề.!!!

Tuy nhiên, con cừu trong tự nhiên và cả trong trang trại đều đi lại rất tự do và hoàn toàn không hề theo lề, chính vì thế cừu mới cần có chó chăn cừu để chăn dắt mỗi khi lùa cừu về chuồn.!!!

Việc ví người đi theo “lề” là việc của con cừu thể hiện sự ấu trĩ về nhận thức cả về mặt Nhân Quyền lẫn hiểu biết về khoa học tự nhiên của một người học Toán.!

Thật đáng tiếc cho một bộ óc ấu trĩ vì tự giác họ là một con cừu tự do ngoài vòng pháp luật lại có con mắt nhìn những con người tuân thủ theo luật Nhân Quyền là đi theo lề.!!!

Theo đề xuất của “Cùng Viết Hiến Pháp”:

“Điều 4: Đề nghị sửa thành:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác thông qua quá trình bầu cử tự do. Đảng Cộng sản Việt nam cử đại biểu của mình tham gia tranh cử vào các chức danh của bộ máy nhà nước.

2. Đảng Cộng sản Việt nam, các cơ quan và đảng viên của Đảng chấp hành hiến pháp và pháp luật.

3. Các hoạt động của Đảng phải chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Cơ chế kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của Đảng được luật quy định.”

Lamvietblog phản biện:

* Tại điểm 1: Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác thông qua quá trình bầu cử tự do.”.Để câu văn trên là một câu văn có ý nghĩa về Dân Chủ và Nhân Quyền thì cần phải thêm vào những từ sau đây: .

“Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị chỉ được nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác khi thắng cử thông qua quá trình bầu cử tự do đa đảng.”

Nếu không có thêm 7 chữ tô đậm bên trên….. Toàn văn của nhóm Cùng Viết Hiến Pháp trở nên vô nghĩa, sáo rỗng và chuyên quyền, vì cho dù có bầu cử tự do và đảng khác thắng cử, hoặc đại đa số người dân không đồng tình đảng cộng sản là lãnh đạo thì đảng cộng sản Việt Nam vẫn được nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước ư…..???

Mặt khác, Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác thông qua quá trình bầu cử tự do.” là một câu văn tối nghĩa, một lần nữa là thừa và cần phải thải bỏ…. Vì trong câu văn trên không thể hiện được sự đa đảng, thế nên có cần thiết phải tổ chức một quá trình bầu cử tự do không khi chỉ có độc đảng.???

Đó lại là một sự ấu trĩ khác của những bộ óc trong hình hài của những người có bằng cấp cao viết ra.!!!

* Tại điểm 2: “Đảng Cộng sản Việt nam, các cơ quan và đảng viên của Đảng chấp hành hiến pháp và pháp luật.”

Nếu trong văn bản hiến pháp không có điểm này…. Chẳng lẽ đảng cộng sản Việt Nam và đảng viên cộng sản Việt Nam không cần chấp hành hiến pháp và pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam ư.???

Một lần nữa, câu văn trên là thừa và cần phải thải bỏ trong một văn bản hiến pháp.!!!

* Tại điểm 3: “Các hoạt động của Đảng phải chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Cơ chế kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của Đảng được luật quy định.”

Nếu như Điều 2 của nhóm Cùng Viết Hiến Pháp được chấp nhận là người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm.”, vậy nếu luật quy định là cấm người dân kiểm tra và giám sát hoạt động riêng tư của đảng, thì câu văn tô đậm bên trên là một điều vớ vẩn và rất là thừa thải trong một văn bản hiến pháp (không ăn nhập với văn bản pháp luật).!!!

Mặt khác, một đảng chính trị bất kỳ hoạt động mà cần phải có sự kiểm tra và giám sát của những người ngoài đảng ư.??? Các anh có bị “tâm thần” không khi đưa ra câu văn đó vào hiến pháp, các anh đang tự tố giác các anh là vi phạm nghiêm trọng Nhân Quyền đấy ư.???

Chỉ với 2 điều đề xuất của nhóm “Cùng Viết Hiến Pháp” mà Lamvietblog đã chứng minh được sự ấu trĩ nối tiếp ấu trĩ của họ…. Thì toàn văn của đề xuất này sẽ còn giá trị gì cho Dân Chủ và Nhân Quyền.???

Những lời văn của đề xuất đó được nhào nặn ra từ những con người có trí tuệ và bằng cấp cao đấy ư.???

Theo Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế:

Điều 19.

Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến; kể cả tự do bảo lưu quan điểm mà không bị can thiệp; cũng như tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá các ý tưởng và thông tin bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào,và không có giới hạn về biên giới.”

Lamvietblog hoàn toàn không can thiệp vào quan điểm củng cố quyền lực cho đảng cộng sản mà nhóm “Cùng Viết Hiến Pháp” đã thể hiện. Lamvietblog chỉ phản biện những vấn đề trái với Nhân Quyền và trái với Dân Chủ (đa số và quyền của thiểu số). Và nhóm “Cùng Viết Hiến Pháp” có tự do bảo lưu quan điểm của họ.

Thật đáng tiếc cho một bộ óc ấu trĩ vì tự giác họ là một con cừu tự do ngoài vòng pháp luật lại có con mắt nhìn những con người tuân thủ theo luật Nhân Quyền là đi theo lề.!!!

Cũng trên quan điểm của Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế: Lamvietblog xét thấy rằng…. Mọi đóng góp ý kiến của người dân (chống cộng) góp ý yêu cầu đảng cộng sản phải sửa điều này và bỏ điều kia (điều 4) trong hiến pháp là đã vi phạm nhân quyền.!!! Vì cộng sản lãnh đạo thì họ có quyền tự do bảo lưu quan điểm của họ về quyền lãnh đạo.!!!

Tôn trọng nhân quyền, chúng ta không được quyền can thiệp và sửa đổi quan điểm của đảng cộng sản Việt Nam… Thế nên, rất cần toàn dân phải đứng lên YÊU CẦU Giải Tán Quốc Hội CHXHCN Việt Nam và buộc đảng cộng sản Việt Nam phải thoái vịTiến hành bầu cử Dân Chủ và tái lập một văn bản hiến pháp Dân Chủ, một xã hội tôn trọng nhân quyền và thượng tôn pháp luật.!

http://lamvietblog.wordpress.com/

Tôi sống như không được sống

Vì đảng con sâu (CS) đã giành quyền sống thay tôi.

Lam Việt

98 phản hồi tới “1722. Phản biện với đề xuất của trang “Cùng Viết Hiến Pháp””

 1. Dân Việt said

  Tư duy như con từu, Chỉ có DLV mới có tư duy như trên. Phát ngôn lung tung, đua khái niệm Pháp Luật đánh đồng với khái niệm văn hóa, về học lại rồi hãy phát biểu.

 2. mi nheo said

  Nguyễn anh tuấn có phải là người cùng ông Nguyễn Văn An khởi xướng giải thưởng Trần Nhân Tông không ta?

 3. Năm Darwin said

  Nguyễn Anh Tuấn là ma đầu thì không cần nói nhưng Ngô Bảo Châu, lợi, danh có thừa, không cần tìm kiếm, vậy tại sao lại như thế?.

  Bác nào nói những lời đó không phải của Ngô Bảo Châu? Một kẻ xưng là trí thức, có khả năng dạy dổ người khác, chẵng lễ lại mê ngủ đến thế sao? Trí thức không biết thi không nói, nói thì phải có trách nhiệm với lời nói của mình.

  Dù Châu không thiếu Trí, nhưng đảng Cộng sản vẫn đốt được Châu chỉ vì Châu thiếu Dũng (tức là hèn). Nhưng xem ra, Ngô Bảo Châu thiếu cả Trí vì để người ta lợi dụng tên tuổi.

  • Trần Nhung said

   Chỉ cần đọc những dòng đầu tiên đủ thấy tác giả chưa từng học luật (đừng nói luật quốc tế) và rất hạn chế về tư duy. Ví dụ:
   1. “- Một khi đã xác nhận là nhà nước pháp quyền thì vế câu “Nhà nước chỉ được làm những gì luật pháp cho phép” là thừa cần phải thải, nên gọi là thừa thải.!!!”
   Tác giả không phân biệt được giữa “pháp quyền” và “chỉ làm được những gì luật pháp cho phép”. “Pháp quyền” ngụ ý là chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Và “chịu sự điều chỉnh của pháp luật” không có nghĩa là “chỉ được làm những gì luật pháp cho phép” vì ít nhất đối với những hành vi không phạm pháp mà pháp luật chưa cho phép (hoặc chưa quy định), một công dân vẫn có quyền thực hiện. Ví dụ, dù chưa có quy định về biểu tình, công dân vẫn có quyền biểu tình.
   Cho nên nếu chỉ có quy định về “nhà nước pháp quyền” mà không giới hạn quyền của nhà nước vào “những gì luật pháp cho phép (hay quy định)” thì nhà nước có thể làm được những việc ngoài quy định của pháp luật, có thể tùy ý lạm quyền.
   Đây là một quy định không thể thiếu trong Hiến pháp.
   2. “- Vế câu “người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm“, đây là một đoạn văn vô nghĩa sáo rỗng và tự mâu thuẫn với ý nghĩa của một nhà nước pháp quyền.!!!”
   Công dân có quyền tự do không giới hạn, trừ trường hợp bị cấm hoặc hạn chế bởi pháp luật. Nếu pháp luật không cấm thì công dân có quyền làm. Quyền biểu tình ở trên là ví dụ.
   3. Tác giả lạc đề khi đưa các vấn đề về văn hóa vào một chủ đề về pháp luật.
   “Vì trong sinh hoạt xã hội có những điều luật của luật pháp không cấm, nhưng trong một môi trường văn hóa và lịch sự luôn tồn tại những quy luật bất biến và không có quy định cấm hay không cấm, nhưng người dân vẫn phải tuân theo”
   Không ai bị xử phạm pháp nếu vi phạm các quy định về phép lịch sự như trên.

   Bài này tư duy rất tệ lại thể hiện một nhân cách tự đại, không chịu học hỏi, không biết lý lẽ. Thật sự không thể cho điểm.

   • vô danh said

    Tôi phản hồi nội dung này với tác giả Trần Nhung có đôi chút “đụng chạm” tính nhạy cảm tới phong trào biểu tình 1 chút, mong mọi người bỏ qua cho.

    Pháp luật không cấm biểu tình, thế nên người dân có quyền biểu tình. Nhưng biểu tình mà cản trở giao thông và lấn chiếm lòng lề đường là phạm luật giao thông, và tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng cũng là vi phạm luật đã định.

    Thế nên, mặc dù luật không trực tiếp cấm biểu tình, nhưng những điều luật khác đã gián tiếp cấm việc này xảy ra. Vậy thì cá nhân tôi vẫn tán thành bài viết của tác giả Lamvietblog và 3 điều mà tác giả đưa ra trong VD về ăn trong nhà hàng, phỉ bán Hồ Chí Minh, chứng minh người khác là cừu, những lý lẽ đó có trật tự và hợp lý đấy chứ.

   • vô danh said

    Để cụ thể hơn ý tác giả Lam Việt đã VD, theo tôi thì thế này. Văn bản luật pháp không cấm người vô nhà hàng ăn rồi đứng lên đập bát, đập đĩa, đập tô. Nếu ai mà ăn xong và đập bát, đập đĩa, đập tô dĩ nhiên là có quyền làm vì luật không cấm. Và bạn sẽ không bị phạt vì tội “ăn cháo đá bát”.

    Nhưng hành động này lại phạm phải tội hủy hoại tài sản công dân. Cho nên, mặc dù luật pháp không cấm vô nhà hàng ăn rồi thì được đập đĩa, đập tô. Nhưng luật có quy định ai phá hoại tài sản công dân là phải chịu tội (vì có những cái đĩa quý trong nhà hàng có giá trị hơn cả người dùng nó), chính luật này đã gián tiếp cấm hành vi “ăn cháo đá bát” kia của con người để bảo đảm trật tự xã hội.

    • Trần Nhung said

     Bạn ạ. Bạn đừng nhầm lẫn giữa biểu tình hợp pháp với gây rối trật tự. Bạn phải chứng minh được có sự gây rối trật tự mới tạm ngưng (tôi nói là tạm ngừng, chứ không phải cấm) được biểu tình, hạn chế quyền biểu tình. Nói thật là trước giờ các bác nhà mình không chứng minh được điều này mà chỉ tượng tượng ra sự gây rối trật tự không hà.
     Tôi đang đề cập đến những hành vi mà pháp luật chưa có quy định, không phải là hành vi phạm pháp.
     Bạn đang đánh tráo khái niệm đấy.

     • vô danh said

      Nói thẳng ra thì ngay cả ở Mỹ, nếu bạn muốn biểu tình thật ra cũng chẳng có luật biểu tình, mà đơn giản là bạn có quyền tụ tập đông người nhưng không được cản trở quyền tự do của người khác, không được đi dưới lòng đường cản trở giao thông của người khác, không được dùng loa quá lớn gây phiền hà tự do của người khác,..v.v…. ĐÓ LÀ TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN. Đó là tự do biểu tình, nhưng nếu như có ai đó gọi 911 và than phiền thì an ninh họ sẽ đến giải tán các bạn, nếu có trường hợp phạm luật về trật tự công cộng thì họ phát ticket phạt vậy thôi. Đó là biểu tình tự phát, biểu tình quy mô nhỏ.

      Còn nếu biểu tình rất đông người và có thể phải đi xuống lòng đường thì bạn phải đăng ký khu vực mà bạn muốn được tổ chức biểu tình dưới lòng đường đó với cơ quan an ninh, để cơ quan an ninh họ “dẹp” đường cho bạn, điều tiết giao thông quanh khu vực đó để tránh ách tắt giao thông và bảo đảm không có xe lớn đi vào “ủi bẹp” người biểu tình. Tuy nhiên sẽ bị giới hạn thời gian cho phép, vì lực lượng an ninh được thuê tính theo giờ để bảo đảm an toàn cho đoàn biểu tình.

      Biểu tình đông người hay tụ tập giải trí đông người đối với xã hội Mỹ cũng chỉ là 1, và quy tắc duy nhất là phải xin phép (thông báo trước địa điểm). Và phải tôn trọng nhân quyền của những người chung quanh.

      Một khi đã gọi là thượng tôn pháp luật, thì phải chấp hành luật bất kể luật đó là luật thành văn hay luật bất thành văn của xã hội, chứ không thể biện chứng luật không quy định chi tiết điều đó thì bạn cứ việc làm, vì sẽ có điều luật khác liên quan xử lý được hành vi của bạn.

      VD: Luật ở Mỹ không cấm bạn xua chó khi chó đến gần bạn, nhưng nếu bạn cầm cây mà xua chó, thì cho dù con chó đó có nhảy vào cắn nát mặt bạn thì chủ chó cũng không bồi thường cho bạn 1 xu, vì họ có quyền biện chứng bạn cầm cây đánh chó và chó là vật nuôi được luật pháp bảo vệ. Thế thôi!!

   • MLC said

    Trong một phản hồi lần trước Mõ tôi đã cho rằng tư duy chính trị của GS Châu và Nhóm cùng viết HP là ngô nghê. Bài viết đã nói đủ những suy nghĩ của Mõ tôi vì thế Mõ tôi đồng ý với nội dung bài viết.
    Với phản hồi của bác, tôi xin phản biện bác:
    Theo ý của bác câu ‘nhà nước chỉ được làm những gì luật cho phép’ của nhóm GS Châu là đúng.
    Tôi ủng hộ quan điểm của bài viết, đã khẳng định là nhà nước pháp quyền thì việc bất cứ ai , tổ chức nào cũng phải sống và làm việc theo pháp luật. Hiến pháp chỉ nên ghi và khẳng định những quyền và nghĩa vụ của nhà nước, tổ chức, cá nhân trong đất nước, xã hội đó. Những quyền nghĩa vụ này sẽ được chi tiết trong các văn bản luật do quốc hội soạn thảo, bất cứ ai, tổ chức nào cũng đều phải tuân thủ pháp luật. Về nguyên tắc bắt buộc hiến pháp phải được hiện thực hoá vào đời sống xã hội nghĩa là những quyền gì có trong HP thì phải được soạn thảo ra luật trong đời sống xã hội. K được để tái diễn tình trạng hiến pháp ghi rất nhiều, rất hoành tráng nhưng trên thực tế lại là những quyền treo ví dụ như quyền biểu tình.
    Sở dĩ thực tại tại VN đảng cs đang đứng trên luật pháp, đứng trên cả dân tộc, trên cả hiến pháp, họ đã đầu độc nhân dân lập lờ giữa khái niệm dân tộc, đất nước với đảng cs, chính điều này đã gây ra những hiểu lầm của nhóm Cùng viết HP của GS Châu.

 4. truonghung said

  Đảng CS VN là tổ chức chính trị của nước CHXHCNVN do vậy trước tiên phải đăng khý hoạtr động như các tổ chức CTXH khác theo luật định và được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nếu đảng CSVN không chịu đang ký thì xem như hoạt động bất hợp pháp thì đừng nói đến tính pháp lý để tham gia lãnh đạo.NBC nên lo làm toán đừng tham gia chính trị để lịch sử nguyền rủa một tài năng toán học

 5. […]   BÀI VIẾT MỚI Nợ xấu Việt Nam: Hiện tồn và biến ảo Phản biện với đề xuất của trang “Cùng Viết Hiến Pháp” Cho tới bao giờ? Thực chất của góp ý Sửa đổi Hiến pháp 1992 ở cơ sở qua […]

 6. Ẩn danh said

  Rõ khổ, GS Ngô cứ làm toán đi cho nó lành, không có chuyên môn về lập pháp mà viết HP làm gì, thà cứ ký chữ “đồng ý” như bà xã tôi lại còn hay, khi ông tổ trưởng đưa xấp tài liệu góp ý, chẳng cần đọc, bả ký luôn “đồng ý”. Thế là OK.
  Còn đã có danh có giá như GS thì phải viết cho nó cẩn thận, còn nếu non nớt về nhận thức xã hội thì cứ để người khác người ta làm thay cho, soạn HP thế thì làm sao mà ngửi được.
  GS đã sai lầm khi nhận ân huệ căn hộ cao cấp ở Hà Nội, tiền đấy có phải của riêng thủ tướng đâu, tiền của dân đây! tiền thuế của chúng tôi đấy. Vướng vào đó thì phải bám theo lề thôi. Giỏi như GS đi làm kiếm tiền ở Mỹ thì mua mấy cái nhà mà chả được. Ngay ở VN, GS chỉ đi dạy luyện thi thôi cũng ối tiền, vài cái biệt thực chứ chả chơi. giúp được cậu ấm cô chiêu của đại gia, của các đại “đầy tớ” vào đại học thì nó thưởng cho cả biệt thự ấy chứ.
  Hèn chi GS Nguyễn Đăng Dung không ký là phải.

  • Hà Huy said

   Bản HP do chỉ đạo của Trung ương đưa về các địa phương lấy ý kiến người dân ngoài mục ghi tên , cơ quan , làng xã thì có hai mục thôi là : Đồng ý hoàn toàn và cơ bản đồng ý . Vậy thì Quốc hội tổng kết luôn cho được việc . 100 % ý kiến của người dân cơ bản đồng ý , trong đó hơn 90% là đồng ý hoàn toàn . Một thắng lợi mà chưa đưa ra đã cầm chắc thắng , Chỉ có ở các nước văn minh đi lên CNXH .

  • MLC said

   Hi hí, Mõ này được phen mừng hụt tưởng một bữa được đóng góp ruột gan đã nhồi nấu ý tưởng trong bụng cho HP vậy mà… Số là tổ dân phố Mõ cũng đến phát cho mỗi nhà một quyển Dự thảo HP với vẻ rất trang trọng nhưng lại kèm mấy câu xúc phạm lắm cơ, bọn họ bảo ‘k cần ghi gì đâu, có ai có thì giờ đọc đâu, bác chỉ ghi là đồng ý hay k thôi, mà tốt nhất bác cứ ghi là đồng ý cho nó lành’ mà hài nhất ở chỗ bà tổ trưởng dân phố lại còn kèm thêm câu ‘lãng phí quá, đương đâu các ông ấy lại bày ra cái trò này, in ấn tốn kém lắm chứ bà đoán ít nhất cũng phải 10 nghìn đồng một cuốn khi thanh toán phải lên 20 nghìn ấy chứ’ Mõ tôi lật ra trang cuối thấy ‘in 500.000 cuốn’. K rõ là cả nước thì là bao nhiêu cuốn. Điên tiết định ném vào sọt rác nhưng nghĩ tiếc đồng tiền của nhân dân (trong đó có mình) nên lại giữ lại sử dụng vào việc khác.

 7. ncphuong said

  Mình cho là hiểu biết của tác giả bài viết này là ‘hạn chế’.

  Mình không tin trang tin Cùng viết Hiến pháp do GS. Ngô Bảo Châu – GS. Đàm Thanh Sơn – Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn khởi xướng. Đó là bịa đặt, vu khống, mượn danh…
  Vì GS. Ngô Bảo Châu – GS. Đàm Thanh Sơn – Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn là người hiểu biết, cho nên họ chỉ muốn đại diện cho chính mình, chứ không tìm cách đại diện cho người khác. Họ cũng không thể có thời gian, nhu cầu tập hợp thông tin,… như cách làm của trang Cùng viết Hiến Pháp.

  Rất có thể người ta mượn danh của GS. Châu, GS. Sơn để tuyên truyền thuyết phục người khác mà thôi. Mình có bài viết Ai khởi xướng trang tin Cùng viết Hiến pháp? tại: http://ncphuong.wordpress.com/2013/04/08/ai-khoi-xuong-trang-cung-viet-hien-phap/

  • Khách said

   Ai khởi xướng ?
   Nghi ngờ của bạn chỉ làm mọi người càng tin thêm, loài cừu không những chỉ biết đi đúng luồng, mà đã là cừu thì còn cần phải im lặng, không được lên tiếng, phản biện.

 8. […] Phản biện với đề xuất của trang “Cùng Viết Hiến Pháp” (Anhbasam) […]

 9. Huynh Van Binh said

  Nguoi viet bai nay co trinh do, nhan thuc va kha nang chua tuong xung de phan bien voi “Nhom cung viet hien phap”.

  • Khách said

   Ông này đã đọc “Bộ quần áo của Hoàng đế” của C. Andersen chưa ?
   Không cần cái gọi là “trình độ, nhận thức, khả năng”, cũng biết Hoàng đế cởi truồng.
   Tác gỉa bài trên đã chỉ ra, ai là những thằng thợ may lừa đảo may cho “hoàng đế” của VN bộ quần áo “vô hình”.
   – Nhóm “Cùng viết HP”.

  • Bút Thép VN said

   Hãy phản biện đúng chỗ, hãy dẫn chứng điều mà Bạn cho là “chưa tương xứng”.

   Không nên nói bâng quơ như một kẻ vô trách nhiệm, nó chỉ chứng minh trình độ “kém” của mình.

 10. nguyen van thong said

  Cam on Lam Viet. tri thuc gi cai loai Ngo bao Trau! Khong them chap voi han nhung phai lam cho no mo mat ma suy nghi, ma Sam hoi neu y con luong tam cua mot nguoi Viet

 11. […] Phản biện với đề xuất của trang “Cùng Viết Hiến Pháp” 07/04/2013 […]

 12. nana trinh said

  Trước khi chê người khác hãy nghĩ đến bản thân mình đã thật sự tốt hay chưa. Một người khôn ngoan thì sẽ không hề nhận xét người này người kia hãy thực hiện bằng những hành động cụ thể ấy. Nếu là một người thật sự là một người yêu nước chân chính thì hãy làm những việc làm cụ thể có ích cho xã hội cho đất nước cho nhân dân chứ không phải là những hành động tưởng chừng như là yêu nước nhưng thực chất lại là những hành động của những kẻ bán nước bọn phản động mà thôi.

  • nói ai, nói cái gì. Nếu nói yêu nước cụ thể là làm gì: yêu bản thân mình, yêu gia đình mình, yêu quê hương bản quán, làm tất cả vì những thứ đó: đã phải là yêu nước chưa? Muốn bản thân tự do, muốn gia đình mình hạnh phúc, muốn bản thân và mọi người thân của mình được giàu có hạnh phúc, đất nước giàu mạnh, ta phải làm gì: phấn đấu cho một xã hội tự do, dân chủ và công bằng. Một đất nước, một xã hội tự do dân chủ được thể hiện bằng hiến pháp của nó. Độc tài có làm xã hội công bằng không, hiến pháp thiên vị coi trọng những người cộng sản, không coi trọng những người không cộng sản: có phải làm cho xã hội công bằng không. Không có công bằng cho dân thì đâu có dân chủ tự do gì.
   kêu gọi cho một hiến pháp độc tài: là ai: là người đang đứng trên đỉnh cao của xã hội độc tài, đang bị chính quyền độc tài lợi dụng. Chỉ đến khi người đó, gia đình người đó, quê hương đất nước người đó hoàn toàn bị vùi dập, bị trắng trợn bỏ qua luật pháp nhét vào tù, bị tước đoạt tài sản như Đoàn Văn Vươn, như Cù Huy Hà Vũ, như Bloger Điếu Cày và Tạ Phong Tần… lúc đó họ mới hiểu thế nào là độc tài sao?
   Vậy theo nana trinh: yêu nước chân chính là cổ vũ cho điều 4 1992 tồn tại vĩnh viễn trong hiến pháp việt nam hay yêu cầu xóa bỏ nó, cũng như mở mắt cho những người cổ vũ điều 4 1992 thấy: độc tài làm hại nhân dân, hại đất nước. Nếu một người thông minh tài giỏi bảo vệ cho một hiến pháp độc tài chỉ thể hiện rằng: NGƯỜI ĐÓ MƯU LỢI CÁ NHÂN.

  • Bút Thép VN said

   nana trinh hãy nói rõ, ‘một người yêu nước chân chính thì hãy làm những việc làm cụ thể có ích cho xã hội cho đất nước cho nhân dân’. Vậy việc gì được coi là “cụ thể”?

   Yêu cầu bỏ điều 4 HP và giải trừ ĐCS-Việt Nam cũng là yêu nước cụ thể ?

  • trinh na ná said

   Hãy định nghĩa thế nào là phản động mà thuyết phục được mọi thì hãy lải nhải tiếp.

 13. Điều vô lý và vi phạm nhân quyền ở Điều 4 là: Đảng bắt nhân dân chỉ được dùng 1 món ăn, cho dù đã ngán tận cổ, không cho phép có sự lựa chọn nào khác, như vậy là vi phạm QUYỀN CON NGƯỜI.
  Công dân nào không chịu nuốt thì sẽ bị đè cổ ra tọng món ăn này vào mồm, phản đối thì ……tìm đủ mọi cách nhốt.
  VI PHẠM QUYỀN CĂN BẢN CỦA CON NGƯỜI quá rõ. Chặn đứng mọi cơ hội lựa chọn THỂ CHẾ QUỐC GIA.

 14. quần chúng said

  Bám theo lề là việc của bầy cừu khi bị CHÓ SĂN điều khiển! Khi cả bầy không còn sợ nữa thì bầy cừu sẽ đạp lên xác CHÓ mà đi.

 15. Trung Kiên said

  Trích bài chủ:…” “Trước việc một số người không quen biết thắc mắc chuyện Ngô Bảo Châu là “lề trái hay lề phải”, vị giáo sư của ĐH Chicago (Mỹ) khôi hài: “Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do”.”

  Thiển nghĩ, câu nói này của GS Ngô Bảo Châu rất có ý nghĩa, đáng khen hơn là trách…

  Vì rằng chính những cán bộ đảng viên và những người ủng hộ nhà nước csvn, kể cả báo chí, truyền thông đều được coi là “lề phải”, chỉ được nói một chiều…giống như những “con cừu” được đảng chăn dắt.

  Còn nếu là “con người” thì họ được quyền nói sự thật và phát biểu tự do!

 16. Trí thức như nhóm CVHP thà các vị cứ trúm chăn mà hưởng lạc thú ,bây giờ.Thất vọng

 17. Trung Kiên said

  Lamvietblog phản biện:

  * Tại điểm 1: “Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác thông qua quá trình bầu cử tự do.”.Để câu văn trên là một câu văn có ý nghĩa về Dân Chủ và Nhân Quyền thì cần phải thêm vào những từ sau đây: .

  “Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị chỉ được nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác khi thắng cử thông qua quá trình bầu cử tự do đa đảng.”
  —————-

  Tôi đồng ý với Blogger Lam Việt là: câu ở điểm 1 là vô nghĩa và hết sức vô nghĩa và vô lý.

  Đề nghị thế này, hoặc là dựa theo: Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận định và góp ý sửa đổi Hiến pháp
  Hiến Pháp phải làm bật quyền làm chủ của người dân

  Tức là không ưu tiên cho một đảng phái chính trị hay một tổ chức nào, mà nhân dân sẽ quyết định người (hay đảng phái chính trị) lãnh đạo đất nước qua một cuộc bầu cử tự do.

  Còn nếu như GS Ngô Bảo Châu và nhóm của ông mốn nhắc tới tên ĐCS-VN, nhưng không chấp nhận độc đảng độc tài, thì cần phải làm sáng tỏ hơn:

  Đảng Cộng sản Việt Nam “cũng như” các tổ chức chính trị khác, chỉ được lãnh đạo nhà nước, khi đã được nhân dân uỷ thác thông qua quá trình bầu cử tự do.”.

 18. kien giang said

  tem

 19. Thanh Pham said

  Nhóm của Ngô Bảo Châu cùng viết hiến pháp, nghe hay ho vậy thôi, chứ cuối cùng cũng là muốn / hay là bị áp lực để gài vào ý duy nhất:
  – Hiến pháp chỉ công nhận có 1 Đảng là đảng CS lãnh đạo toàn dân, dù nhân dân đã chán ngấy cái đảng này.
  – chỉ có khác là không muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng CS, nên vẽ ra hay có sáng kiến thêm vào mấy chữ bầu cử tự do để chỉ các đảng viên được quyền tự do ứng cử. Tóm lại dành thêm quyền…tự do ứng cử và tham gia chính quyền cho đảng viên đảng CS, chứ không cho các đảng phái khác.
  – chuyện ông ta nói người khác đi theo lề là cừu (dù họ đi theo lề dân, không đi theo lề đảng), lương tâm con người thì chẳng đi theo lề nào cả, chỉ có hướng tiến tới là điều thiện, giao thông thì lái xe phải đi theo lề phải hay lề trái tùy nước (như bên Anh hay Nhật). Vụ xử ông Đoàn văn Vươn thì thấy hệ thống tư pháp VN đang đi theo lề nào và là…con gì?
  – con người tự do thì cũng có…lề của mình, để không phạm tới…lề của người khác, hay của…giống khác.

  • giabao trinh said

   Nhân dân ta chán ngán hay đây chỉ là những lời nói bịa đặt của một số kẻ không biết suy nghĩ và nhìn nhận nên luôn luôn có những hành động chống phá, phá hoại Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam. Tôi có thể khẳng định một điều rằng toàn thể những người Việt Nam yêu nước luôn luôn tin tưởng và ủng hộ cho Đảng cho nhà nước Việt Nam.

   • Khách said

    Đúng là nhân dân ta đã chán ngấy…những người như bạn.
    Dù sao tôi cũng hiểu bạn – Yêu nước tức là yêu đảng, yêu CNXH

   • Bút Thép VN said

    giabao trinh cứ úp mặt vào cái máng của đảng mà hô lớn:

    Tôi có thể khẳng định một điều rằng toàn thể những người Việt Nam yêu nước luôn luôn tin tưởng và ủng hộ cho Đảng cho nhà nước Việt Nam. Cái đảng mà nhân dân VN đang ghê tởm muốn quét nó vào hố rác lịchsử!

   • Ẩn danh said

    Sao dang khong trung cau dan y xem tin tuong dang nua hay khong, ngoi doan mo lam gi?

  • Lý do khiên cưỡng. nếu nhóm này bị ép buộc, hoặc người nổi tiếng Ngô Bảo Châu bị ép buộc, tôi nghĩ không thiếu cách để anh ta từ chối tham gia. Thứ nhất: anh ta là chuyên gia về toán học chứ không phải luật học. Chủ đề hiến pháp không phải tùy tiện ai tài giỏi cũng có thể múa bút là toàn dân hùa theo, nếu Ngô Bảo Châu thực sự không biết cái gì là tự do, dân chủ, công bằng: giờ đây bị những người yêu tự do dân chủ và công bằng chửi cho là đáng đời. Không có gì để biện hộ.

 20. said

  Vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi.

 21. ncphuong said

  Thưa tác giả Lam Việt,

  Ngô Bảo Châu (Toán), Đàm Thanh Sơn(Vật Lý), Nguyễn Anh Tuấn (Nhà báo) đều không phải dân chuyên về Luật, cho nên những vị này chắc chắn “không đủ trình” để bàn sâu về nguyên lý tạo ra các Điều luật chặt chẽ được. Vì vậy, những phản biện về câu chữ của tác giả là khá đúng.

  Tuy nhiên, những nhận xét của tác giả với câu nói của GS. Châu “bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do” thì tôi lại thấy tác giả suy diễn không đúng. Bởi vì:
  Thứ nhất, câu nói của GS. Châu chỉ nên xét giản đơn trong bối cảnh cụ thể là: Chính quyền VN ngăn cấm tự do biểu đạt ý kiến, đồng thời đã bắt giam khá nhiều người chỉ vì tội “nói xấu nhà nước”. Thêm nữa, ngay sau ngày xử phúc thẩm TS. Luật Cù Huy Hà Vũ trong một phiên tòa được gọi là “công khai”, nhưng các PV báo chí trong và ngoài nước không được bước vào phòng xử án…
  Thứ hai, trước đó Bộ trưởng 4T có nói “báo chí phải đi theo lề”, ý nói phải theo pháp luật và theo định hướng tuyên truyền của Đảng (Ban Tuyên giáo TW). Vì vậy mới dẫn đến điều thứ ba dưới đây.
  Thứ ba, người hỏi GS. Châu đi theo lề nào? Có ý hỏi rằng GS. Châu nói năng theo định hướng tuyên truyền, hay là không theo?
  Câu trả lời của GS. Châu “bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do” chỉ nên xét trong ngữ cảnh vừa nêu thôi. Và, “cừu” mà GS. Châu nói thì tác giả nên hiểu là loài vật nuôi nói chung, chứ không phải con Cừu mà người Âu-Mỹ-Úc nuôi để khai thác lông.

 22. NGUYỄN PHÚ TRỌNG said

  TRÂU ƠI TA BẢO TRÂU NÀY,
  TRÂU RA RUỘNG TOÁN TRÂU CẦY VỚI TA.
  ĐÃ VINH THÂN LẠI PHÌ GIA,
  HUÂN CHƯƠNG BỔNG LỘC CẢ NHÀ ĐỀU VUI.
  BỎ ĐIỀU BỐN TRÂU CHẢ CHƠI,
  ĐẢNG CHO VÀO KHÁM TIÊU ĐỜI NHÀ TRÂU.
  TRÍ THỨC TRÙM CHĂN CÚI ĐẦU.

  • Khách said

   – Trâu lại Ngựa hoang ?
   – Khó định nghĩa.
   Đã tôn vinh “Tự do – Bình đảng – Bác ái” của CH Pháp,
   lại vẫn còn muốn ca ngợi chế độ nô lệ độc tài – độc đảng của
   CH XHCN Việt Nam.

  • Hà Định Văn said

   Bạn Nguyễn Phú Trọng(không phải Trọng nú) chỉ với mấy câu lục bát đã bóc trần cái thứ trí nô mang tư duy và việc làm khốn nạn đáng xấu hổ ra để bưng bô, nâng bi kẻ cường quyền và lòe bịp đồng bào mình. Những đám trí nô kiểu Ngô Bảo Chấu sẽ và mãi mãi không giúp ích gì được cho dân cho nước đâu. cảm ơn bạn Phú Trọng(không phải trọng nú) nhé.

   • Cohangxom said

    Trước khi nói hãy xem lại chính bản thân mình đã mang lại gì và làm được gì cho đất nước chưa hay chỉ là những kẻ vì những đồng tiền bẩn thỉu mà chấp nhận làm tay sai làm những ” con chó ” của bọn phản động và bọn bán nước để quay lại cắn đồng bào mình dân tộc mình. Nếu thế thì quả thật là đáng thương bởi vì phải sống một cuộc đời nhục nhã như thế.

    • Trần giả Tiên said

     Đảng cs đã làm mất đất (Ải Nam Quan, Bản Giốc), mất đảo (công hàm dâng Hoàng Sa năm 1958 ký bởi Phạm Văn Đồng theo chỉ thị của cha già dâm dục, và để mất TS đảo Gạc Ma, ngư dân bị đánh, bị giết đâm chìm thuyền) và đang làm CHÓ Tàu khựa, chấp nhận làm tay sai, đạp mặt, đánh đập, bỏ tù đồng bào vì chống TQ xâm lược để được 4 cục 16 phân, nên phải đời nhớ ơn (tượng đái phành Quang thung và thằng ba trợn TBT Lú nói).

     Chổ nào không đúng xin Cohangxom chỉ giáo và luôn tiện đỉnh nghĩa dùm THẾ nào là “PHẢN ĐỘNG” nhé.

     Thêm nữa Cohangxom bắt chước câu nói của JFK nhưng chưa đúng 100% nên viết lại cho hoàn chỉnh kẻo JFK buồn.

     Hì! Hì “Trước khi nói hãy xem lại chính bản thân mình đã”!!!

 23. Thanh Hòa said

  ông Ngô Bảo Châu chống Đảng, giả vờ viết ủng hộ Đảng, nhưng lại kèm các trưng cầu ý kiến, rồi công bố, trong đó tỉ lệ phần trăm đòi bỏ điều 4, đòi tam quyền phân lập rất cao: http://www.pagewash.com//////nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fuvracunc.arg/2013/03/31/xrg-dhn-xunb-fng-gbat-ubc-l-xvra-in-cuna-gvpu-fb-yvrh-piuc/. Phải bỏ tù ông Châu, hoặc chỉ cho ông ta làm toán.

 24. Andree Righthands said

  Tác giả thật là con người đần độn kém hiểu biết ! Việc mà pháp luật không cấm thì người dân dĩ nhiên là được làm ! tác giả nêu ra một loạt những hành động của xúc vật và hành động ngu dốt khác ! và bảo điều đó cũng cần cấm ! thực chất là những hành động đó là thể hiện lịch sự của con người ! có người ăn xong vẫn có thể liếm đĩa và điều đó được phép và không vi phạm pháp luật ! hiển nhiên ! ngồi đâu ị đấy được phép và không phải vào tù ! có điều những hành động đó là không nên ! bất lịch sự ! điều đó phù hợp hoàn toàn với điều 2 mà Hiến pháp dự thảo nêu ! tác giả lập luận như thế thì quá ngu dốt rồi !

  • Nguyen Quoc Hung said

   Thưa bạn Andree Rigthands.

   Đây là đang bình luận về HIẾN PHÁP (HP) chứ không phải một bộ luật nào đâu đó – nên vì thế không có những câu nói xuông rồi nó trở thành vô nghĩa. Bạn khá thông mình khi chỉ ra những điểm không chính xác – chẳng hạn như liếm điã, liếm bát. Nhưng cái lý do chính ở đây là những thuần phong mỹ tục và nhất là ở quốc gia VN có – thì từ trước đến giờ cũng không viết vào HP. Ngoài ra tác giả không bảo rằng – Phần cần viết ở HP để cấm – mà bảo rằng thuần phong mỹ tục ở VN cấm rồi. Ở các nước tiên tiến Khác – cũng chẳng có việc đi cởi truồng ở ngoài đường – dù rằng chẳng có câu nào nói thẳng ở hiến pháp. Bạn cứ thử đi ra ở London, Paris, Newyork và nhiều quốc gia khác nữa để xem công an có ra “hỏi thăm” bạn !

   Nhưng khi đám giáo sư “thông minh” kia viết những câu này và nhìn so sánh với những câu khác thì mới thấy sự mâu thuẫn. Chinh GS Ngo Bảo Châu nói đến cừu chứ chẳng có ai dùng cái từ đó cả – bạn nên lưu ý việc đó.

   Sau cùng – bán nói cũng không chính sác – ở điều 2 của bạn sửa đổi hiến pháp chị nói đến quyền của nhà nước. Còn nhóm “CVHP” thì muốn viết thêm về nhân dân. Nhưng qua dẫn chứng của tác giả Làm Việt thì không khả thi.

 25. Ngô Phương Trạch said

  Kính gửi chị Trần Thanh Vân
  Theo Wikipedia Tiếng Việt : Hoàng Trọng Phu sinh năm 1872, mất năm 1946. Còn theo tác giả Hồ Nam, bài Phan Điện, nhà thơ ngông xứ Nghệ, thì Phan Điện sinh năm 1874, mất năm 1945. Như vậy, Hoàng Trọng Phu hơn Phan Điện 2 tuổi. Vậy làm sao Hoàng Trọng Phu muốn đi hỏi con gái Phan Điện được?

  • KTS Trần Thanh Vân said

   Xin lỗi. Chuyện đó không nằm trong chuyên đề này.

  • Cựu quân nhân F316 said

   Lại nói về thơ ngông
   Cao Bá Quát có câu thơ trước khi chết:

   Một chiếc cùm lim chân có ĐẾ!
   Ba vòng dây sắt bước thì VƯƠNG!

  • KTS Trần Thanh Vân said

   Thưa bạn Ngô Phương Trạch.
   Một người bạn gửi Email đến bảo tôi cứ trả lời bạn kẻo gây hiểu lầm không cần thiết.
   Vậy tôi xin kể vắn tắt thế này:
   Khoảng năm 1915, o Phan Thị Lập con Đồ Điện mới 17 tuổi, xinh đẹp, dệt lụa giỏi. Hoàng Trọng Phu đáng tuổi cha o và đã hai đời vợ, nhưng Hoàng Cao Khải vẫn muốn cưới về cho con làm vợ 3.
   Đồ Điện không gả. Lập tức vợ Đồ Điện và cô con gái bị bắt giam trong dinh ở đầu làng.
   Đêm đó Phan Điện đi khắp làng chửi như sau: Bớ làng trên xóm dưới, nhà tau ( tao ) mất một con gà mạ ( gà mẹ ) một con gà con. Đứa mô bắt trộm thì thả mau, nếu không tau đào mồ cuốc mả nhà hắn lên.
   Sáng hôm sau bà Điện và o Lập được thả về.

   • KTS Trần Thanh Vân said

    Sau vụ này, cụ tôi đề một câu đối ở đền thờ sống Hoàng Cao Khải như sau:
    Tự cổ anh hùng vô tử miếu.
    Đương kim nghịch tặc hữu sinh tư
    ( Từ xưa người anh hùng chết không có miếu thờ. Ngày nay bọn nghịch tặc có đền thờ từ khi còn sống )
    Câu đó vẫn đúng đến ngày nay

 26. Công lý VN said

  Hãy đòi Công Lý cho Đoàn Văn Vương: http://tuyenngondvv.blogspot.com/2013/03/ky-ten-tuyen-ngon-cong-ly-cho-oan-van.html
  Xem lại thông tin và ý kiến vừa ký tại đây: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ag9Hx35xPjoEdElIRDZEZVQ0YndveXFTZ0VmWHlEVGc#gid=0

 27. […] 07/04/2013 http://anhbasam04.wordpress.com/2013/04/07/tin-chu-nhat-7-4-2013/   BÀI VIẾT MỚI Phản biện với đề xuất của trang “Cùng Viết Hiến Pháp” Cho tới bao giờ? Thực chất của góp ý Sửa đổi Hiến pháp 1992 ở cơ sở qua […]

 28. Huỳnh Phan said

  Trừ cái khoản điều 4, nói chung các ý kiến của nhóm này cũng không khác mấy so với kiến nghị 72.

  Thật ra họ cũng thấy bỏ điều 4 là tất yếu, tuy không nói ra một cách tường minh. Điều này có thể suy từ ý: ” Chúng tôi cho rằng việc bổ sung Điều 4 vào Hiến pháp 1980 nói về sự lãnh đạo của Đảng là không thực sự cần thiết nhưng đã là một thực tế lịch sử. …. Trong thời điểm hiện tại, nếu giữ Điều 4, chúng tôi đề nghị bổ sung những ý sau đây: …”

  Nhưng có lẽ cũng ‘thông cảm’ cho họ vì lí do nào đó, họ đã phải hô lại khẩu hiệu mà chúng ta thường nghe “…. trong hoàn cảnh hiện tại, việc bỏ Điều 4 có thể dẫn đến những hậu quả chưa thể lượng định đối với tiến trình phát triển trong ổn định của đất nước.” .

  Ho ăn học, làm việc ở xứ ‘tư bản giảy chết’ nên dư biết câu thần chú “những hậu quả chưa thể lượng định đối với tiến trình phát triển của đất nước’ chỉ là để hù doạ những người nhẹ dạ thôi. Thực tế các nước không do độc đảng lãnh đạo thì đất nước vẫn phát triển dù chính phủ do các đảng phái khác nhau thay nhau nắm giữ. Khi chính phủ mới của đảng này thay thế chính phủ cũ của đảng khác thì họ vẫn phải điều hành đất nước theo những luật lệ sẵn có từ trước chứ không thể tuỳ tiện muốn làm gì thì làm. Khi có vấn đề nẩy sinh, chính phủ hoặc các đại biểu quốc hội sẽ dự thảo luật mới trình quốc hội, nếu được thông qua họ mới có thê thực hiện. Chỉ có độc đảng lãnh đạo thì chính phủ mới muốn làm gì thì làm chẳng ai kiểm soát nên ‘hậu quả đối với tiến trình phát triển đất nước’ thì … dễ lượng định hơn như đã thấy: mọi mặt đất nước tiến ngược so với các nước láng giềng cùng điều kiện từ vài chục năm đến cả trăm năm, nhân dân thì ‘sặc máu’ hết ‘được ăn’ bom đan đến ‘được ăn’ bo bo, rồi ‘được ăn’ bom đạn, hết ‘được ăn’ CCRĐ, CM văn hoá Nhân văn Giai phẩm đến ‘được ăn’ Cải tạo CTN,,. , nông dân ‘được ăn’ mất đất…, ngư dân ‘được ăn’ dùi cui, còng sắt, đan, … của TQ, lãnh thổ, biển đảo ‘được ăn’ bớt diện tích… Đúng là dễ lượng định hơn thiệt! 😦

  • DG said

   “nói chung các ý kiến của nhóm này cũng không khác mấy so với kiến nghị 72.”
   Chào thua HP ông nầy!

 29. Bỏ điều 4 là harakiri said

  Kỳ này không bỏ điều 4 HP được thì đề nghị sửa tên nước Việt Nam thành nước Nguyễn phú Trọng, đơn giản vì quốc gia này là của riêng ông Nguyễn phú trọng chứ còn gì nữa.

  • Khách said

   @ Nguyễn Phú Trọng
   Ngày xưa theo Liên Xô, Chính phủ được gọi là Hội đồng Bộ trưởng, tên nước được đổi thành CH XHCN Việt Nam.
   Ngày nay nên chăng – đổi tên nước thành CH Nhân dân Việt Nam, còn Quốc Hội thì thành…Quốc Vụ Viện?
   Cũng là một cách – tỏ lòng tuyệt đối trung thành với đàn anh ?

  • cái này đừng nói ra, ông Tổng nghe theo rồi thì lại trâu buộc ghét trâu ăn, đánh nhau ruồi muỗi chết.

 30. Sorry, test avatar

 31. D.Nhật Lệ said

  Từ ngày NBC.được giới chóp bu o bế rồi ban thưởng hậu hĩnh qúa mức
  cần thiết thì tôi đã xem NBC.bị tha hoá,tức là biến thành một con người khác nên tiếng nói cũng khác trước là điều dĩ nhiên !
  Định luật “Nhân qủa” là thế đấy ! Khởi đầu là do được phong thưởng
  (nhân) khiến người được ân sủng khó thoát khỏi kiếp trí nô (qủa).
  Tưởng cũng nên nhắc lại trước 1975,học giả Nguyễn Hiến Lê ở miền
  Nam chủ trương không nhận bất cứ một công việc nào của chính phủ VNCH.,kể cả bất cứ bỗng lộc đặc ân nào chỉ để cho ông được quyền
  phê bình chỉ trích thẳng thừng chính quyền VNCH.hầu tránh phải lâm
  vào cảnh “ăn xôi chùa ngọng miệng” !

  • Thức tỉnh said

   Ngành chăn cừu XHCN là ngành chăn dắt một bầy cừu bởi 1 con cừu thông thái thay vì phải dùng 1 con chó chăn cừu.

 32. Dân đen SG said

  Ngô Bảo Châu có phải là con lừa ( trong chính trị) hay muốn làm con lừa hay không là quyền của y. Tuy nhiên, với việc lập ra trang Cùng viết Hiến pháp, kêu gọi mọi người cùng đóng góp ý kiến, cuối cùng chọn lọc đưa ra quan điểm ủng hộ cs tiếp tục độc quyền, bỏ qua những ý kiến khác trái chiều, cho thấy y đã lừa được khá nhiều người.
  Bảo Châu, xin tặng mi một lời khinh bỉ. Hãy lo làm toán, đừng làm chính trị mà thân bại danh liệt như Tố Hữu ngày xưa.

 33. dân lành said

  Viết mà phải uốn ngòi bút nên bị chửi là phải. Nhóm NBC là “chân gỗ” của ĐCSVN

 34. Cục Đất said

  Đám CVHP ngay từ đầu thành lập đã mang sứ mệnh của con quái đoảng, giống như khi lập giải thưởng Trần Nhân Tông, do, Nguyễn Anh Tuấn chủ trò, với nhiều trò gian dối. Do bị qui định là không được bỏ điều 4, nên nhóm này đã đưa ra những đề xuất rất ẩm ương, ba rọi, mà một cậu học sinh phổ thông cũng có thể bác bỏ. Gọi bọn này là trí nô hoàn toàn chính xác. Thà rằng sợ thì đừng tham gia, đừng phát biểu.
  Làm những điều hại dân hại nước như vậy, bảo sao người ta không mắng cho.

 35. Ngô Phương Trạch said

  Năm xưa, khi Hoàng Trọng Phu (1782-1946) làm Tổng đốc Hà Đông, nho sĩ Phan Điện ( là người cùng quê với Hoàng Trọng Phu, thuộc làng Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, là thân sinh của hai ông Phan Anh và Phan Mỹ, dạy học tại nhà Hoàng Trọng Phu) có làm bài thơ mô tả con chim họa mi nuôi tại nhà Hoàng Trọng Phu như sau:
  Họa mi ai vẽ nên mi
  Lông mi coi đẹp, tiếng thì hót hay
  Ai đưa mi đến chốn này
  Nước trong gạo trắng hàng ngày mi xơi
  Lầu son gác tía mi ngồi
  Mi ăn mi nhảy, sướng đời nhà mi
  Số mi sinh ra cũng gặp thì
  Rừng xanh mi có nhớ gì nữa chăng?
  Câu hỏi mà Phan Điện đặt ra với Hoàng Trọng Phu năm nào, thiết nghĩ, cũng có thể đặt ra cho Ngô Bảo Châu và nhóm CVHP lúc này,là “Rừng xanh mi có nhớ gì nữa chăng”?

  • KTS Trần Thanh Vân said

   Nhà thơ Phan Điện là cụ ngoại tôi. Cụ tôi chưa bao giờ dậy học trong nhà Hoàng Trọng Phu đâu nhá. Hoàng Trọng Phu định làm con rể cụ tôi, nhưng cụ tôi không gả con gái là Phan thị Lập ( chính là bà ngoại tôi ).
   Lấy tích sai rồi đó.

 36. teptiensinh said

  nói được câu nói làm nức lòng giới trẻ, làm cả hệ thống giật mình. đó là ai, chắc ai cũng biết. nay không tham gia thì thôi, viết những điều gần như trái ngược với mong mỏi của nhiều người vẫn coi đó là một tượng đài mới của tự do, của dân Việt. một người nổi tiếng chỉ coi lời mình nói như gió thoảng, nói cho vui sao. bà trách móc họ quá nhẹ nhàng rồi.

 37. NCH said

  Có một câu xuất hiện khá nhiều trong bản dự thảo sửa đổi hiến pháp: “..Theo qui định của pháp luật”. Thí dụ:
  Điều 69: ” Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hôi họp, lập hội, biểu tình theo qui định của pháp luật..
  Rất ư là lờ mờ vì chả thấy những quyền trên “qui định cụ thể ở đâu” trong bản hiến pháp.?
  Trên thực tế đã xảy ra rất hiều người biểu tình chống Tàu bị sách nhiễu bắt bớ vì biểu tình là “phá hoại quan hệ của hai nước Việt Trung”( nói thầm) hay phá rối trật tự trị an (nói to).
  Kết, Bỏ câu “theo qui định của pháp luật” và đưa ra qui định rõ ràng về những quyền nêu trên.

 38. Phan Đồ said

  Đúng là trí nô! Bấy lâu nay im hơi lặng tiếng vì lỡ nhận cái biệt thự của TT….

 39. Ngạc nhiên said

  Tôi nghĩ bài phản biện tác giả ĐÚNG nhưng bất lợi, cần phải bỏ bớt những đoạn ” hăng tiết” thì vừa khéo

 40. CHẾ ĐỘ DÂN chủ chẳng cần ai cổ súy vẫn phát triển,còn chế độ độctài dù bọn trí nô có ra sức bưng bô vẫn sẽ sụp đổ ,vì trái qui luật đi ngược lại xu thế phát triển của nhân loại văn minh,nếu các vị trí nô vì một lý donào đó khong dam nói thật thì cũngkhông có gì lạ vì thiếu gì kẻ coi miếng ăn cao hơn vận mệnh đất nước,còn nếu các vị tự nguyện làm con chó nhà trong chuyện ngụ ngôn của Laphongten thì đấy là quyền của các vị

  • Hai Lúa said

   Nặng lời quá bác ơi!!!!!

   • Bút Thép VN said

    Đã biết rằng: thẳng mực tầu thì đau lòng gỗ, nhưng cần phải nói thẳng nói thật thì mới có thể xây dựng.

    Đã biết là sai trái mà lại cứ áo thụng vái nhau thì khác gì kéo nhau xuống hố!.

    • dan said

     được cái giải co the “hưu” được rồi đi dạy, chơi chim đi..trâu à, những việc các chú làm cũng cần co trình độ va quan trọng nhất là phải có tâm ( ko diễn được đâu), ở trong nước họ khổ quá có chửu đảng tục một tí tớ thông cảm được chứ cái giọng “diễn” ko ngửi được .. tâm hồn thì chắp vá, ko có tâm, cơ hội!

  • Người Hà nội said

   Kẻ đặt hàng cho nhóm NBC đang ngồi cười thầm. Vì sao ư? Vì chúng đã đạt được đích: chia rẽ các vị trí thức, làm loãng kiến nghị 72, làm chệch hướng dư luận.

 41. KTS Trần Thanh Vân said

  Tôi cho rằng cả Đàm Thanh Sơn, cả Ngô Bảo Châu, cả Nguyễn Anh Tuấn đều đang bị một mối đe dọa là “Gọng kìm chính trị” , nên các anh đang nói những điều lòng anh không nghĩ.

  • Hà Định Văn said

   Kính gửi KTS Trần Thanh vân. Thưa chị, tôi lại nghĩ khác, rằng : Ngô Bảo Châu – người giải được nan đề toán gì đó và hai người kia không nên xía vào chuyện tày trời này. Ngay từ đầu khi cậu Châu được cái giải cũng không lấy gì là ghê gớm lắm mà người ta đã bơm thổi lên thành giá trị nư “Nô-ben” tôi đã đọc khẩu khí của Châu và thấy anh ta ấu trĩ lắm cả trong phát ngôn và câu chữ chính trị xã hội … Bây giờ Châu và mấy người này đưa ra ý này ý kia lại chứng tỏ châu và mấy người đó đã đang và tiếp tục cái tư duy “trí nô” rất tệ hại . Họ đâu phải là trẻ con mà ta cứ áp đặt là họ “đều đang bị một mối đe dọa là “Gọng kìm chính trị”. Với người trí thức chân chính thì “uy vũ bất năng khuất”. Còn với máy anh trí nô này thì tôi thấy cái tư duy được phát ra mồm ấy của họ nó thảm hại lắm.

  • ThelD said

   Tôi cho rằng cả NBC, ĐTS, NAT là những con cừu thông thái. Luôn nói đúng những điều con cừu thông thái nghĩ

  • Ngạc nhiên said

   Đồng ý, chữ nghĩa không nói được tất cả ý nguyện, trừ phi cứ nói những câu có sẵn trên tivi

  • Trần giả Tiên said

   “đang bị một mối đe dọa là “Gọng kìm chính trị” , nên các anh đang nói những điều lòng anh không nghĩ.”

   Đã là ” những điều lòng anh không nghĩ.” thì ĐỪNG nên NÓI thì có lẽ chẳng ai phải phản biện và chẳng ai gọi đám nầy là TRÍ NÔ.

   Phải chăng đây là cách “đánh bóng” tên tuổi để không quên tên mình?

  • cong said

   cô Vân ơi. Châu khôn lỏi ra phết đấy chứ không ngây ngô hay bị áp lực gì đâu. Tuy hơi nặng lời nhưng phải coi con người anh ta thuộc dạng vô liêm sỉ,tham lam, háo danh. Dẫn chứng: Châu nhận biệt thự chính phủ trong khi nhà cửa có, lương cao, thời điểm cậu ta nhận giả cháu có khuyên ( Viết trên blog cậu ta) là cứ nhận và bán lại lấy tiền ủng hộ bà con vùng bão lụt Miền Trung ( Lúc đó đang bão lụt rất tang thương) cô biết kết quả sao không: Châu ỉm phản hồi cháu hai ngày ( chắc chưa nghĩ được câu trả lời) rồi cuối cúng lấy một nick bạn đọc khác nói là Châu hoàn toàn xứng đáng nhận nhà và lờ câu trả lời bán nhà ủng hộ đi. rồi háo danh thành lập Viện tóa cao cấp gì đó đốt khá nhiều tiền của dân trong khi cái dân cần là dân chủ, nhân quyền,…thì lờ đi không tham gia. Bây giờ lại làm trò “Cùng viết hiến pháp” bưng bô, nâng bi… Thật là hết chỗ nói.

   • Không thích toán said

    Anh Châu này dùng cái mác trí thức mà lừa khối người trẻ đấy / ai biết rõ lý lịch của anh chàng này nên expose ra cho giới trẻ biết thần tượng ảo này

  • Nguyen Quoc Hung said

   Kính thưa KTS Trần Thanh Vân – tất cả 3 người đó đã khởi xướng cái trang “cùng viết hiến pháp” trên 3 tháng nay – bảo rằng là trí thức thì phải biết nhận định được tầm độ làm việc của mình – chứ bây giờ mà bảo mới biết “gọng kìm chính trị” thì ôi quả là con nít. Không thể nào mà tôn trọng được. Ngoài ra họ lập một cái trang to như thế để thăm dò ý kiến từ các nhân dân việt nam Khác rồi họ đi ngược lại các lời góp ý đó của đa số nhân dân thì họ làm trang web đó để dụng ý gì thưa bác KTS Trần Thanh Vân ?

 42. Blog Lam Việt phân tích sâu nhiều khía cạnh của cái dự tháo do nhóm Cùng Viết Hiến Pháp của Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Tuấn Anh. Tôi nghĩ có thể không cần quá sâu như kiểu phân tích câu nói nổi tiếng: “Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do” và cho rằng câu nói là một quan điểm sai lầm. Bởi bản thân các câu nói ví von dù hay đến mấy cũng chỉ tương đối trong văn cảnh, hoàn cảnh. Nó sẽ biểu đạt được hình tượng của Ngô Bảo Châu nếu như ông ta vẫn giữ được lập trường với câu nói đó. tức song hành với nó là gì: Đa nguyên chính trị là cốt lõi của một hiến pháp cho dân quyền, cho tự do. Chấp nhận đảng cộng sản là duy nhất thì dân tộc đích thực là một đàn cừu. Các quyền của con người nếu có trong cái hiến pháp một đảng duy nhất chỉ là tượng trưng, mầu mè, vậy thôi. không có giá trị thực tế. Cho nên bỏ qua cái Hiến pháp mầu mè do Ngô Bảo Châu và những người tâm huyết với nó viết, tôi nghĩ: Hiến pháp của những người Việt Nam yêu thích tự do dân chủ, công bằng đích thực: bỏ điều 4 hiến pháp 1992, tất cả những điều liên quan đến sự riêng tư của đảng nào, của ai đều không được thể hiện trong hiến pháp của dân tộc. Như vậy: Hiến pháp mới có thể giữ được sự tự do, dân chủ và các quyền lợi thực tế của dân tộc mới có cơ hội được bảo vệ.

 43. Vô Tư said

  Cha ông […]

  • Ngạc nhiên said

   dùng chữ vừa kêu vừa rỗng, có sẵn trong giảo trìnhij dân Mac Le

  • Khách said

   @Vo Tư
   “Bổn phận và trách nhiệm”…đã có đảng và nhà nước lo, cho nên “vô tư” cứ làm tròn bổn phận của những kẻ “chỉ biết còn đảng, còn mình”
   Cẩu.

  • tam said

   VÔ TƯ- không ai nhận ra sao hở trời!
   vô là không, tư là bốn; vô tư là 04. Sao bác này thâm thế, bái phục!

   Cái bận cán bộ phường khóm gửi bản dự thảo HP cho cụ V xin ý kiến, cụ bút phê ngay hai chữ “vô tư”, cán bộ mang về nghỉ mãi không ra, hay là ý cụ bảo chúng mày cứ vô tư làm theo ý chúng mày, tao có nói chúng mày cũng chả để vào tai, chúng mày tham mờ cả mắt, tịt cả mũi, điếc cả tai rồi.
   Ai ngờ cụ V chơi chữ!!!

 44. vũ trụ said

  Khi đất nước VN không chấp nhận DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN, thì tất cả mọi lý lẽ đều THỪA THÃI, tranh luận cũng chỉ để CHO VUI, tốn hơi sức, tốn mực mẹo, vô bổ, vì ai sẽ nghe quý vị, chẳng ai cả!
  ĐCSVN chính là CHÚA của vũ trụ này!

 45. Hai Lúa said

  Lúa thích bài viết của bác.
  Hôm trước, định viết một bài phản hồi cho các ngài Gs…nhưng Lúa nghĩ mà chán….nên không buồn viết nữa.
  Họ quá sung sướng khi được qua tư bản học hành và lĩnh hội nhiều tiện ích về dân chủ, về quyền làm người của người ta từ khi chưa tới 20 tuổi, về nước chỉ nói chuyện/giảng bài/làm từ thiện trong phòng lạnh nên làm sao cảm được cái đau của dân nghèo????
  Họ tài thật đấy như chưa đủ “Nhân” và “Dũng” để là bậc quân tử đúng cách đâu. Ôi, những con chim, múa sao cho đẹp để được khen mà thôi.
  Lúa nghĩ, cùng cần nói để cho các ngài Gs biết, dân không gà mờ để các ngài hót hưu hót vượn đâu.
  Có lẽ nên bỏ qua trang CVHP được rồi bác ạ. Quá thất vọng.

  Tặng bác bài hát này nghe vui vui

  • Văn Đức said

   „Trí Nhân“ Đại Việt

   Bác Hai Lúa thân mến,
   Nhiều thông tin quá, nên cứ phải một vòng quanh “biển bờ” xem có động tĩnh gì mới không. Cũng chẳng phải “tấm lòng cao cả ưu thời mẫn thế” gì, mà chỉ là việc thường tình của “thất phu” như chúng ta, phải không bác? Nay mới đọc đến những phản biện để học hỏi, thì được coi ý kiến thứ nhất rất chí thú của bác. Xin phép bàn thêm.

   Rất tâm đắc với ý thật hay của bác:
   Họ tài thật đấy như chưa đủ “Nhân” và “Dũng” để là bậc quân tử đúng cách đâu. Ôi, những con chim, múa sao cho đẹp để được khen mà thôi.
   Lúa nghĩ, cùng cần nói để cho các ngài Gs biết, dân không gà mờ để các ngài hót hưu hót vượn đâu.

   Xin dẫn mấy ý kiến đã trao đổi cùng thân hữu để chia sẻ:
   “Trí Nhân“ và „Cường bạo“
   11:55 Ngày 04 tháng 4 năm 2013

   Ngày nay, „Trí Nhân“ – nói cho đơn giản là Dân Trí và Dân Khí của toàn Dân – đã vượt lên tầm rất cao: Tiếng nói lương tâm của Nghệ sỹ Kim Chi, „Kiến nghị 72“ đầy trí tuệ (72 người khởi thảo là khá ít so với „(khoảng) 140 đỉnh cao“!) cùng bao công sức suy tư trên các báo „Lề Dân“, … đã chỉ ra đầy đủ các khiếm khuyết và giải pháp. (Cần ghi cho đủ thì đọc lại những phát biểu và kiến nghị của nhiều học sinh, sinh viên.) – Thật chưa bao giờ „Nguyên khí Quốc gia“ thể hiện SÁNG TỎ như ngày hôm nay. Đó chính là CƠ HỘI VÀNG cho các nhà chính trị mà tôi luôn đánh giá vai trò rất cần thiết trong xã hội.
   Xin cùng vượt lên:
   Khi Nhân Dân (Nước) đã vượt qua giai đoạn „trẻ con“, thì „Đảng“ cũng nên vươn tới vai trò „người lớn“ (Chữ và Ý của Cụ Tản Đà); Bắt đầu từ một việc ở „địa phương“ như vụ xử án (cưỡng chế đầm khai hoang nhà anh Vươn) này!

   Bác Hai Lúa thân mến,
   Học trò nào cũng được học bài „Đại cáo bình Ngô“ của Cụ Nguyễn Trãi và biết chữ „Trí Nhân“. Biết chữ, nhưng thực lòng đến nay tôi mới thấm nghĩa: TÀI là hiếm, quý, nhưng NHÂN mới quan trọng và quyết định: NHÂN bao gồm BI và DŨNG, cùng TRÍ (Tài) để thành NHÂN TÂM. Chỉ có DÂN đông đảo và sống động mới gồm đủ ba thành tố đó của NHÂN TÂM, còn những „kẻ Sỹ“ có khi khiếm khuyết thì dễ biến thành „gà mờ“ là điều đáng thương và đáng tiếc cho họ.

   Xin phép trình bày đôi điều thiển kiến như tán thán ý kiến của bác.
   Thân mến.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: