BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1612. ‘Cần có luật về sự lãnh đạo của Đảng’

Posted by adminbasam trên 15/02/2013

Theo ông Vũ Mão, vấn đề mấu chốt nhất của việc sửa Hiến pháp là xác định mối quan hệ quyền lực giữa Đảng và các cơ quan nhà nước, giữa Đảng và người dân.

 “Tôi nhất trí việc trước khi dự thảo trở thành Hiến pháp chính thức phải để cho người dân phúc quyết. Dù chúng ta chưa chủ trương nhưng bây giờ làm vẫn là chưa muộn và có thể làm được.”

VNExpress

‘Cần có luật về sự lãnh đạo của Đảng’

Thứ sáu, 15/2/2013, 08:00 GMT+7

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão cho rằng, việc có luật về sự lãnh đạo của Đảng là phù hợp với tư duy về nhà nước pháp quyền. Đảng vẫn giữ quyền lãnh đạo nhưng không làm thay Quốc hội, không làm thay Chính phủ.

– Ủy ban sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã xác định tới 9 nội dung cơ bản của việc sửa đổi. Theo ông, vấn đề mấu chốt nhất là gì?

– Việc đưa ra được 9 nội dung cơ bản của việc sửa đổi là một cố gắng lớn của Uỷ ban. Nhiều nội dung đã được nghiên cứu công phu, có lập luận rõ ràng, chắc chắn sẽ được ủng hộ cao như Điều 54 về sự bình đẳng của các thành phần kinh tế.

7Trong toàn bộ bản Hiến pháp lần này, tôi cho rằng, vấn đề mấu chốt nhất là xác định rõ mối quan hệ quyền lực giữa Đảng và các cơ quan nhà nước, giữa Đảng và người dân. Điều 4 về sự lãnh đạo của Đảng, trong dự thảo lần này bổ sung thêm nội dung ở Khoản 2 (Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình) là đúng. Nhưng nếu chỉ dừng ở đấy thôi thì chỉ như một khẩu hiệu và chưa có cơ chế nào để đảm bảo sự giám sát của nhân dân cũng như đảm bảo Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân.

– Theo ông, việc thực thi Điều 4 Hiến pháp năm 1992 có vướng mắc, trở ngại gì trong thực tế?

– Do ngoài việc quy định như trong Điều 4 của Hiến pháp thì không có một văn bản pháp luật nào khác quy định về sự lãnh đạo của Đảng nên việc thực hiện điều này tùy thuộc vào từng nhiệm kỳ và tuỳ theo ý chí của từng đồng chí lãnh đạo.

Tôi lấy ví dụ, ở nhiệm kỳ khoá VI, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh nêu quan điểm: Bộ Chính trị còn bận rất nhiều công việc lớn nên chỉ những vấn đề thuộc đường lối chủ trương trong hoạt động của Quốc hội mới thảo luận ở Bộ Chính trị. Như vậy, Hội đồng Nhà nước chủ động bàn và đưa ra Quốc hội quyết định. Đồng chí Võ Chí Công, Ủy viên Bộ Chính trị, được phân công làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước phải chịu trách nhiệm trước Đảng. Tôi cho nhiệm kỳ đó là hài hòa và thông thoáng nhất về mối quan hệ giữa Đảng với Quốc hội. Tôi hiểu khi đó Chính phủ cũng như thế.

Nhưng sang Trung ương Đảng khóa 7 thì khác, sau khi đồng chí Nguyễn Văn Linh nghỉ, rất nhiều vấn đề luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội phải đưa ra để Bộ Chính trị xem xét, có kết luận thì mới được thực hiện. Quy trình này không chỉ gây nên tình trạng chậm trễ mà nhiều vấn đề khi đưa ra Quốc hội bàn rất khó vì đã có kết luận của Bộ Chính trị rồi. Tôi cho như vậy là không nên.

– Để khắc phục hạn chế đó, theo ông, Điều 4 cần được bổ sung như thế nào?

– Nếu chúng ta nhận thức sâu sắc và có tư duy về Nhà nước pháp quyền thì việc có Luật về sự lãnh đạo của Đảng là hoàn toàn cần thiết. Tôi nhớ lại trong những lần trao đổi kinh nghiệm với lãnh đạo Quốc hội Trung Quốc, các đồng chí cho biết: Thời kỳ Đại Cách mạng văn hoá đã gây ra biết bao thảm hoạ, bởi khi đó quản lý nhà nước theo “nhân trị”, đến năm 1971 thì Trung Quốc quyết tâm chuyển sang xây dựng nhà nước “pháp trị”. Có nghĩa là phải xây dựng nhà nước pháp quyền với hệ thống pháp luật đầy đủ.

Như vậy, muốn đổi mới đất nước ở lĩnh vực nào thì phải xây dựng đầy đủ các văn bản pháp luật ở lĩnh vực đó thì mới có điều kiện quản lý và thực thi pháp luật.

Trong Nhà nước pháp quyền, nội dung lãnh đạo của Đảng cần được quy định rõ. Việc có được một đạo luật về sự lãnh đạo của Đảng là một đòi hỏi khách quan. Trong đạo luật ấy, nội 6dung lãnh đạo của Đảng là gì, mối quan hệ với Quốc hội, với Chính phủ, với các cơ quan tư pháp cần được làm rõ.

Một việc làm đơn giản mà rất có ý nghĩa là thêm cụm từ “do luật định” vào nội dung mới được bổ sung: “Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân cũng như chịu trách nhiệm về những quyết định của mình do luật định”. Viết như thế có nghĩa là, sau khi bản Hiến pháp mới được thông qua, sẽ có luật quy định về sự lãnh đạo của Đảng. Luật đó quy định rõ nội dung lãnh đạo của Đảng, phạm vi lãnh đạo đến đâu; đồng thời quy định về cơ chế giám sát của nhân dân cũng như cơ chế chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Phân tích như vậy, thấy rằng quy định này không những không “bó tay” Đảng mà càng làm sáng tỏ vai trò của Đảng, nâng cao uy tín của Đảng. Vấn đề quy định cụ thể nội dung về sự lãnh đạo của Đảng là vấn đề nhạy cảm, không cẩn thận thì dễ bị chụp mũ. Nhưng tôi tin rằng, chúng ta sẽ cởi mở trình bày có chiều sâu những nghiên cứu của mình để mọi người được thảo luận là điều rất cần trong đời sống chính trị của đất nước.

– Từng là Ủy viên Ủy ban sửa đổi Hiến pháp năm 1980 để có bản Hiến pháp năm 1992, ông thấy vấn đề này được đặt ra như thế nào cách đây 20 năm?

– Năm 1992, trong bức thư gửi Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo đã đề nghị nghiên cứu để có một đạo luật về sự lãnh đạo của Đảng. Ngay từ lúc ấy tôi cũng có chung quan điểm này. Đồng chí Lê Quang Đạo đã phân tích, nếu có luật để cụ thể hóa điều này, định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các tổ chức Đảng đối với Nhà nước, đối với nhân dân thì mới có căn cứ đầy đủ về luật pháp, vừa phát huy đầy đủ quyền lãnh đạo của Đảng, vừa ngăn chặn tình trạng coi như quyền lãnh đạo của Đảng là vô giới hạn, đi đến lạm quyền, lộng quyền, ảnh hưởng xấu đến vai trò và uy tín của Đảng.

Thực ra, loại ý kiến này không phải là quá mới mẻ, trước đây có nhiều người đã nghĩ như vậy. Đơn cử như Chủ tich Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ (giai đoạn 1981-1987), một luật gia nổi tiếng đã mong muốn như thế. Khi sửa đổi Hiến pháp 1980 vấn đề này cũng tranh cãi rất nhiều nhưng rồi bị gác lại vì chưa có điều kiện bàn bạc.

Sự nghiệp đổi mới đã diễn ra gần 30 năm và đạt được nhiều thành tựu. Tuy nhiên, vẫn còn những vướng mắc bởi vấn đề phân công quyền lực trong hệ thống chính trị vẫn chưa được làm rõ nên đã hạn chế những kết quả đạt được.

Ông Vũ Mão: “Tôi nhất trí việc trước khi dự thảo trở thành Hiến pháp chính thức phải để cho người dân phúc quyết. Dù chúng ta chưa chủ trương nhưng bây giờ làm vẫn là chưa muộn và có thể làm được. Làm việc này cũng là theo đúng tinh thần của Bác Hồ và theo đúng tinh thần của Hiến pháp năm 1946 là trưng cầu ý dân về những vấn đề quan trọng và toàn bộ bản Hiến pháp. Quy định như vậy nhằm để người dân trực tiếp thực hiện quyền lực nhà nước trong việc thông qua Hiến pháp.Bên cạnh đó, với việc thay đổi nhiều chương mục, sửa đổi, bổ sung gần 100 điều và thêm 11 điều mới, tức là sửa đa phần, thì tôi cho rằng nên đặt tên mới cho bản Hiến pháp. Nên chủ động gọi là Hiến pháp 2013 hoặc Hiến pháp 2014 tùy theo thời điểm công bố”.

Nguyễn Hưng thực hiện

Nguồn: VNExpress

97 bình luận tới “1612. ‘Cần có luật về sự lãnh đạo của Đảng’”

 1. daingu said

  DCS da ton tai tren Hien Phap va Phap Luat da lau roi!Luat hoa su lanh dao cua dang cung chi la tro he ma thoi!Dan Chu Hoa Dat Nuoc la cach tot nhat de “luat Hoa Su lanh dao cua Dang”

 2. Một nhận định hết sức mơ hồ về quyền lãnh đạo của Đảng. Đảng lãnh đạo nhưng cũng cần tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Vì thế Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) gồm tất cả các ủy viên TW Đảng do đảng đề cử và dân bầu có chọn lựa. Nói đơn giản, tất cả các ủy viên TW đảng phải do dân bầu có chọn lựa. Vì do dân bầu nên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) cũng là NGHỊ VIỆN VIỆT NAM , cơ quan lập pháp cao nhất nước trong tam quyền phân lập.

 3. […]

 4. lừa said

  Luật về Đảng!
  Nếu đảng phạm luật này thì ai chế tài?
  Chắc chắn là đảng tự chế tài mình rồi!
  Huề cả làng!
  Mèo hoàn mèo!
  không có luật về đảng cho đỡ tốn giấy mực!
  Thời này không thể MỊ DÂN – LỪA DÂN được nữa rồi!

 5. Không rõ ràng lời nhận định của Ô. Vũ Mão. Một cách đơn giản chúng ta cần phải hiểu: đảng lãnh đạo nhưng vẫn tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân . Cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng chính là Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) và tất cả các Ủy Viên TW Đảng phải do Đảng cử và dân bầu có chọn lựa. Như thế mới hợp pháp quyền lãnh đạo của Đảng và vì do dân bầu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) cũng chính là NGHỊ VIỆN VIỆT NAM , cơ quan lập pháp cao nhất trong tam quyền phân lập.

 6. kẻ khốn nạn said

  “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm…” (Tuyên ngôn độc lập năm 1776, Mỹ).
  Hiến pháp chính là cái khế ước được viết ra để bảo đảm cho mọi cá nhân đều BÌNH ĐẲNG và KHÔNG BỊ XÂM PHẠM/TƯỚC ĐOẠT những QUYỀN THIÊNG LIÊNG MÀ TẠO HÓA BAN CHO (trong đó có cái quyền tự quyết cho tương lai của chính bản thân mình).
  Vậy mà cái gọi là “hiến pháp 1992″ được viết ra chỉ để chăm chăm khẳng định và bảo vệ quyền lãnh đạo tuyệt đối và vĩnh viễn của đảng cọng sản. Như thế, nó ngay từ đầu đã không phải là một khế ước xã hội rồi, nó thủ tiêu sạch sành sanh quyền được bình đẳng, quyền không bị xâm phạm những quyền thiêng liêng của con người rồi.
  đảng thì vẫn kiên quyết giữ điều 4 đến cùng như lời dạy của bác chủ tịch nước nguyễn minh triết kính yêu.
  Tay vũ mão này lại cho rằng “vấn đề mấu chốt nhất của việc sửa Hiến pháp là xác định mối quan hệ quyền lực giữa Đảng và các cơ quan nhà nước, giữa Đảng và người dân”. Điều này cho thấy tay này vẫn ngoan cố đặt đảng lên trên dân, vấn khư khư giữ lấy “quyền lực” của đảng. Như thế, ta đã biết ý đồ của vũ mão là gì rồi.

 7. huycanh said

  Xin hỏi bố Vũ Mão một câu: đảng đã đứng trên, đứng ngoài cả nhà nước, HP và PL rồi, thì thử hỏi cứ làm theo cách ông xui, điều luật này ai xét, ai phê nếu không phải là BCT? Vả lại nếu có tình trạng Nghị quyết của đảng trái điều luật này thì cơ quan nào xử lí? nhà nước ư?
  Có đời thủa nào con lại ra luật cho bố chỉ đạo, giáo dục mình không? Thật không có đầu óc nào lẩm cẩm,ngu và điên rồ như ông. Thế mà ông cũng là cựu quan chức cơ đấy. Điều tốt nhất có thể vào lúc này là: đảng hãy thôi, đừng tự cho mình cái quyền lực, cái quyền lãnh đạo nữa, mà hãy là 1 tổ chức chính trị thôi, một chính đảng trong xã hội thôi; và hãy là đảng cầm quyền thông qua sự ủy thác của dân, qua lá phiếu bầu dân chủ của dân. Có như thế đảng mới đúng là người làm thuê của dân: dân thuê đảng lãnh đạo mình theo HP

 8. ông Vũ Mão cho rằng: đảng vẫn giữ quyền lãnh đạo nhưng không làm thay quốc hội, không làm thay chính phủ. nếu vậy thì giải thể đi chứ ngồi không mà nhân dân cứ nuôi mãi đâu có được. muốn ngăn chặn tình trạng coi như quyền lãnh đạo của đảng là vô giới hạn, đi đến lạm quyền, lộng quyền thì chỉ có cách đơn giản là cho đa đảng. các đảng phái phải cạnh tranh bình đẳng với nhau làm cho kinh tế phát triển, chính trị vững mạnh. hiện giờ đảng cộng sản VN lãnh đạo thì kinh tế đi xuống do tham nhũng. còn giặc Tàu xâm lược thì lãnh đạo không dám lên tiếng như vậy là làm mất thể diện quốc gia và không xứng đáng lãnh đạo. đảng nên tự giải thể để cho đảng khác lên thay là đúng. đảng hiện nay chỉ là khối ung nhọt chỉ chờ tự vỡ đừng mơ tưởng đưa ra giải pháp này kia để kéo dài việc đảng lãnh đạo nữa.

 9. Đăng Xuan Son said

  Nhiều vị nhất trí vứt điều 4 vào sọt. Tôi cũng tán thành như vậy. Nhưng xin nói ngay: Tôi chỉ có cái miệng thôi nhé. Tôi hăng tiết nói với bạn bè ở đây thôi nhé. Còn có đến tai CS không, và chúng có quan tâm không, tôi không biết tý gì hết.
  Thôi thì cứ phát biểu ở đây cho tiêu bớt cái cục tức đi. Về quê mới thấy bà con nông dân còn tín nhiệm CS lắm. Buồn quá.
  Thôi, chẳng gì ở đây chúng ta cũng có gần 100 người nói. Cứ nghe nhau cũng đủ giải tỏa nỗi uất ức CS.

  Còn cái tên Vu Mao, hắn nói không hợp ý chúng ta, nhưng bọn CS phải chú ý, ít ra là phải giải trình chút chút.

 10. Bánh vẽ của Vũ Mão
  Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão cho rằng, việc có luật về sự lãnh đạo của Đảng là phù hợp với tư duy về nhà nước pháp quyền. Đảng vẫn giữ quyền lãnh đạo nhưng không làm thay Quốc hội, không làm thay Chính phủ.

  Xin hỏi ông Vũ Mão: Quốc hội gồm những ai? Chính phủ gồm những ai?

  Xin nhắc ông những điều mà ông biết rất rõ:

  – Quốc hội gồm có 91,6% đảng viên đảng cộng sản và 8,4% những cá nhân có quyền lợi gắn bó với đảng cộng sản.

  – Người đứng đầu Quốc hội là ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính Trị đảng của ông.

  – Người đứng đầu chính phủ là ông Nguyễn Tấn Dũng, cũng là Ủy viên Bộ Chính Trị.

  – Tất cả Phó thủ tướng, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Chủ nhiệm, Thanh tra, Thống đốc, Viện trưởng – 100% là Ủy viên Bộ Chính trị, hoặc Ủy viên Trung Ương đảng.

  Vậy thì luật nào có thể phù hợp với tư duy nhà nước pháp quyền trong một chế độ mà tư duy đảng quyền đã và đang khống chế và thống trị bởi sự hiện diện của đảng viên cộng sản bao trùm khắp mọi cơ chế chính trị?

  Ông cho rằng: “Vấn đề mấu chốt nhất (của sửa hiến pháp) là xác định rõ mối quan hệ quyền lực giữa Đảng và các cơ quan nhà nước, giữa Đảng và người dân. Điều 4 về sự lãnh đạo của Đảng, trong dự thảo lần này bổ sung thêm nội dung ở Khoản 2 (Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình) là đúng. Nhưng nếu chỉ dừng ở đấy thôi thì chỉ như một khẩu hiệu và chưa có cơ chế nào để đảm bảo sự giám sát của nhân dân cũng như đảm bảo Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân.”

  Thực tế, ông cũng biết rất rõ:

  – Cái gọi là mối quan hệ quyền lực giữa đảng và các cơ quan nhà nước trên thực tế cũng chỉ là mối quan hệ giữa các đảng viên cộng sản với nhau với các vai trò mà các “đồng chí” của ông “đồng lòng” chia chác. Đến khi các “đồng chí” không “đồng lòng” thì các ông phải lôi những thứ quan hệ quyền lực được các ông quy định trên văn bản ra để đấu nhau. Điều này đã xảy ra và lần sửa đổi này cũng nằm trong mục đích nội bộ các ông muốn kiểm soát lại quyền lực phe nhóm của đảng các ông.

  – Cái gọi là mối quan hệ quyền lực giữa đảng và nhân dân đã được các đảng của ông biến thành mối quan hệ giữa đảng và đại diện của nhân dân. Các đại diện đó bao gồm: đoàn, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ… tất cả đều là cánh tay nối dài của đảng, đều được cai quản bởi cán bộ đảng viên.

  Ông nói: “Nếu chúng ta nhận thức sâu sắc và có tư duy về Nhà nước pháp quyền thì việc có Luật về sự lãnh đạo của Đảng là hoàn toàn cần thiết.”

  Thưa ông nguyên Chủ tịch Văn phòng Quốc hội đồng thời cũng là đảng viên trung thành của đảng CS, nếu chúng… ông có chút nhận xét sâu sắc và có tư duy về Nhà nước pháp quyền thì ngay lập tức đã không thể có cái “sự lãnh đạo của Đảng” (Đảng viết hoa tức là duy nhất, danh từ riêng) và từ đó đã và sẽ không phải, không cần có cái gọi là Luật về sự lãnh đạo của Đảng.

  Bây giờ và sắp tới, nếu các ông bày ra cái “luật về đảng lãnh đạo” thì ai (con người làm nên cơ chế) kiểm soát việc thi hành luật đó. Nếu không phải cũng là đảng viên các ông!?

  Ngày nào mà việc lãnh đạo duy nhất của đảng được xem như là đương nhiên, bất chấp khả năng lãnh đạo, bất chấp sự thoái hóa và suy đồi của mọi tầng lớp đảng viên mà chính các ông thú nhận; ngày nào mà mọi cơ chế chính trị, xã hội của Việt Nam đều bị nắm giữ bởi toàn bộ đảng viên đảng cộng sản, ngày đó mọi tuyên bố của các ông về một nhà nước pháp quyền, về quan hệ quyền lực giữa đảng và nhà nước đều là bánh vẽ mỵ dân.

  Hay có thể nói một cách khác – theo lối của ông Trương Tấn Sang – Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng đang ngồi ghế Chủ tịch của Nước – chúng ông nói láo, chúng ông có “cái bệnh” rất lớn là không dám nói lên sự thật: Chúng ông đang tráng một lớp kem màu mè lên cái bánh vẽ mà chúng bây đã ngán đến tận cổ trong mấy mươi năm qua: cái bánh mang tên đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

  Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
  Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
  Cầm lên nhấm nháp
  Chả là nếu anh từ chối
  Chúng sẽ bảo anh phá rối
  ĐĐêm vui
  Bảo anh không còn có khả năng nhai
  Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc…
  Thế thì còn dịp đâu nhai thứ thiệt?
  Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
  Như không có gì xảy ra hết
  Và những người khác thấy anh ngồi
  Họ cũng ngồi thôi
  Nhai ngồm ngoàm. (Chế Lan Viên)

  Nguồn : Dân Làm Báo
  http://danlambaovn.blogspot.com/2013/02/banh-ve-cua-vu-mao.html#more

  • An said

   Thoi the la mat na bi boc tran! Lo mat quy quyet gian ta bao nam nay HAI DAN HAI NUOC! Phat bieu nay QUA CHUAN. = DANH RAN GIAP DAU ROI.

 11. Thành said

  HÃY BỎ ĐIỀU 4.


  BTV: Chúc mừng bác Thành đã giựt được tem trên tay bác Nguyễn Hữu Quý hôm nay!

  Thân chúc bà con trong xóm ngày Mùng Bảy Tết thật vui 🙂

 12. Dân chủ là sức mạnh said

  Nhìn phong trào Phê và Tự phê đấy. Sáo rỗng, hình thức, không thực chất, nên có làm được cái gì đâu. Trống rong, cờ phướn rợp trời được 3 hôm đầu, còn bây giờ thì đã chìm xuồng hẳn rồi. Có ông nào tự vả vào mồm mình không? Đúng là PHÊ, phê quá rồi.

  Phê ầm ĩ cả lên, nhưng rốt cuộc có ông nào bị phê đâu. Chả có ông nào bị phê cả, vì họ nhận thấy rằng PHÊ thì rối Đảng, hết người mất. Không có kết quả gì, thất bại ông Tổng đành nói với dân là: phải nhân văn, phải thương yêu đồng chí chứ … Còn cái đất nước lạc hậu, còn cái dân tộc nghèo kiết xác này thì ai thương, ông Tổng ơi???

  Một phường tuồng không hơn không kém. Tất cả chỉ là những vở tuồng, những trò hề. Tất cả chỉ là hư ảo, vẽ cời và dối trá cả thôi.

  DÂN TỘC NÀY, ĐẤT NƯỚC NÀY ĐANG TỤT DỐC.

  • GIÁC NGỘ said

   Ông “đồng chí ” Vũ Mảo này nói gì thì cũng không ngoài mục đích kéo dài sự thống trị cuả một Đãng không đủ khả năng , đạo đức lãnh đạo nhất là không còn chính nghiã và đang phản bội lại nhân dân và đất nuớc .
   Cái truớc mắt mà toàn dân đang mong chờ là hàng ngũ trí thức đứng lên thay thế để đem lại tuơng lai sáng sủa cho nhân dân và con cháu nhờ.

   • Khố Rách said

    Ông bạn nói đúng lắm. Ông Vũ Mão (đệ tử của Lê Đức Thọ và Nguyễn Đức Tâm) bỗng ra cái vẻ tiến bộ, hùng hổ đòi phải có sợi chỉ mành buộc cổ con hổ dữ. Tốt nhất là phải cho con hổ chết đi rồi nhồi bông mà bày trong viện bảo tàng lịch sử “Những ngu đần của nhân loại”.

 13. FAQ said

  Khi người dân lẫn không ít những Đảng viên – từ trụ cột công thần ngày xưa cho đến đảng viên thường hiện nay – cảm thấy chế độ này đã lúc nhúc những kẻ cơ hội, như một bầy sâu háu đói và bất trị đang gặm khoét một cách tham lam những tài nguyên sót lại của quốc gia , những đồng tiền, những lượng vàng dành dụm cuối cùng của người dân lương thiện; thì những kẻ lý luận cơ hội cấp cao nhất, trong đó có ông Vũ Mão phải vội vã lên tiếng để tháo gỡ sớm ngòi nổ cho thùng thuốc súng căm phẫn của người dân.

  Không một lý tưởng Cộng Sản nào, không một bản Hiến pháp được cải biên nào, ngay cả không một hy sinh nào trong quá khứ của những cha anh của họ (những tiếng vọng từ Nghĩa trang Trường Sơn cũng như bao nhiêu nghĩa trang, những nấm mồ khác từ cuộc chiến cũ) có thể làm bầy sâu háu đói đó động lòng dừng ăn lại một phút để suy nghĩ và sám hối ăn năn, huống hồ gì những lời nói này của ông Vũ Mão, mà chúng- bầy sâu đó- thừa biết là rặt đạo đức giả của một người đã từng là một thành viên tích cực của chúng.

  Nước sẽ lật cái thuyền gỗ mục nát đó, không còn đảo ngược được nữa rồi ông Vũ Mão ạ!

 14. CẦN CÓ ĐA ĐẢNG ĐỂ CÓ TỰ DO DÂN CHỦ VÀ CHỐNG THAM NHŨNG. ĐỘC ĐẢNG SẼ ĐỘC TÔN – ĐỘC QUYỀN – ĐỘC TÀI – ĐỘC ÁC VÀ TỐI ĐA THAM NHŨNG.

  • GIÁC NGỘ said

   Ông “đồng chí ” Vũ Mảo này nói gì thì cũng không ngoài mục đích kéo dài sự thống trị cuả một Đãng không đủ khả năng , đạo đức lãnh đạo nhất là không còn chính nghiã và đang phản bội lại nhân dân và đất nuớc .
   Cái truớc mắt mà toàn dân đang mong chờ là hàng ngũ trí thức đứng lên thay thế để đem lại tuơng lai sáng sủa cho nhân dân và con cháu nhờ.

 15. Dân chủ là sức mạnh said

  Kể cả cái Hội đồng Hiến pháp kia cũng chả có tác dụng gì cả đâu, nếu Đảng vẫn ngồi trên Hiến pháp, Tổ Quốc và Nhân dân. Chả có tác dụng gì cả đâu, lập ra chỉ tốn kém, phức tạp và khổ dân thêm thôi vì phải đóng thêm thuế để nuôi thêm một loạt các ông quan nữa. Các thành viên của Hội đồng Hiến pháp là đảng viên Đảng CSVN thì cái hội đồng đấy là cái gì???

  Chán, buồn và chán cho cái đất nước này. Chả có gì là thức chất, thực tế cả. Toàn là dối trá, vẽ vời nư thế này thì chỉ có xuống dốc không phanh thôi.

  Lãnh đạo thì chỉ có lo giữ quyền lực và kiếm chác, vậy còn có ai lo lắng cho cái đất nước này nữa không?

  THÊ THẢM VIỆT NAM. BUỒN, CHÁN CHO TỔ QUỐC CỦA TÔI. THẤT VỌNG VÔ CÙNG VỚI NNHỮNG NGƯỜI ĐANG ĐƯỢC GỌI LÀ LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC.

 16. ncphuong said

  Luật hóa sự lãnh đạo của Đảng ư?
  Cái gọi là “Luật” ấy liệu có đưa ra chế tài xử phạt cả một Đảng mắc sai lầm? Ai sẽ phế truốt quyền lãnh đạo Nhà nước của cả cái Đảng ấy? Nếu bỏ tù cả một Đảng thì Đảng nào sẽ lên thay, nếu như cả cái Đảng ấy tiếp tục một mình một thuyền?

 17. ncphuong said

  Có thể nói, bản thân chữ “Đảng” mà người ta dung ở đây không mang nghĩa “một đảng phái chính trị” (party), nó thực chất là một “vương quốc bất khả xâm phạm”.
  Luật hóa sự lãnh đạo của Đảng ư?

  Cái gọi là “Luật” ấy liệu có đưa ra chế tài xử phạt cả một Đảng mắc sai lầm? Ai sẽ phế truốt quyền lãnh đạo Nhà nước của cả cái Đảng ấy? Nếu bỏ tù cả một Đảng thì Đảng nào sẽ lên thay, nếu như cả cái Đảng ấy tiếp tục một mình một thuyền?

  Cho nên luật với lá làm gì cho thêm mệt ra.

 18. LPTrong said

  Mịa, quả thật là “quá khó” cho băng đảng của Lú tôi: nếu tuyển chọn những thằng vừa có Đức vừa có Tài làm đảng viên thì băng đảng này không thể”kiếm chác” được gì bọn dân đen, bởi vì khi ấy mọi thủ đoạn sẽ bị vạch trần ra trước bàn dân thiên hạ, không thể giấu được… Muốn “ăn ra làm nên” thì phải tuyển những thằng thiếu 1 trong 2 thứ (đức, tài) đó hoặc thiếu cả 2: nhưng ngặt nỗi cái bọn này suốt ngày chúng nó chỉ lo “đớp” chứ chẳng muốn làm bất cứ điều gì, nên sớm hay muộn thì bọn dân đen cũng sẽ “bật lại”, mà khi đã bị “bật” rồi thì cường độ sẽ chỉ tăng lên chứ không có giảm đi được…

  Chà chà!!! Kiếm miếng ăn ngày càng khó khăn rồi đây! Nhưng cũng phải “thú thật” với bà con là “làm chính trị” vẫn là nghề kiếm ăn dễ nhất, hơn hẳn bọn cướp giật, móc túi ngoài đường lúc nào cũng có khả năng bị người dân “đập chết”. Cái khó nhất trong cái nghề này chỉ là “đấu đá nội bộ” thôi (!!!) khả năng bị “đập chết” là cũng có, nhưng vẫn ít hơn hẳn so với trộm cắp vặt hay cướp giựt ngoài đường…

  Hề hề hề! Lú tôi đến giờ vẫn chưa phục mình rằng đã chọn đúng ngành đúng nghề (!), chứ cứ như mấy bố bạn học ngày xưa đấy, giỏi gấp tỷ lần mình mà bây giờ cũng chỉ đủ ăn thôi, làm sao “đú” được với Lú này cơ chứ!!!!

 19. Dân chủ là sức mạnh said

  Vẫn loay hoay vẽ hưu, vẽ vượn để đảm bảo quyền lãnh đạo độc nhất của Đảng. Đảng đã ấn định quyền lãnh đạo duy nhất trong Hiến pháp – đạo luật gốc – rồi thì còn cần gì luật về đảng nữa??? Ông Mão chắc vừa tu xong mấy chai rượu ngoại hoặc hít mấy bi bộ trắng trước khi phát biểu, nên đầu óc mụ mị đến mức chả biết mình nói gì – nói nhảm trong trạng thái PHÊ.

  Đảng đã ngồi trên cả Hiến pháp, Tổ quốc và Nhân dân rồi, thì cái luật rẻ rách kia có tác dụng gì không, ông Mão say??? Ai có thể xử trảm đảng khi đảng sai phạm đây??? Nhân dân – thông qua bầu cử tự do và các cơ quan quyền lực được dân bầu như Quốc hội, Toà án …

  Tham quyền lực đến lú lẫn, quên cả Tổ Quốc rồi còn đâu.

 20. LPTrong said

  Nếu có “luật về đảng” thì cơ quan đưa ra cái luật đó phải “độc lập với đảng” để không bị đảng “thao túng” theo hướng “có lợi cho đảng”, ngoài ra còn phải có cơ quan độc lập với đảng làm nhiệm vụ giám sát những hoạt động của đảng một cách thường xuyên liên tục, phải có cơ quan độc lập với đảng để có thể “xử lý đảng” nếu đảng không làm theo luật… Loanh quanh luẩn quẩn mãi rồi cũng quay lại “tam quyền phân lập”, cái mà thế giới văn minh đã “phát minh” ra cả ngàn năm trước!!!

  Dưng mà băng đảng của Lú này là “tiên phong”, là “đi tắt đón đầu”, là “thiêng liêng vĩ đại”, là “trí tuệ anh minh”… thì không phải “theo đuôi” bất cứ “bố con thằng nào”, cứ đường mình mình đi chẳng có thằng chi phối, giám sát xung quanh có phải “sướng” không?!?! Tự trói tân trói tay vào để mình chịu khổ, còn mấy bố dân đen hưởng sung sướng là đi ngược lại quyền lợi của băng đảng Lú tôi, hoàn toàn “không thể chấp nhận” được! Không đời nào!!!

  • LPTrong said

   Xin lỗi anh Khựa của chúng em, em xin đính chính lại là băng đảng của em chẳng phải “theo đuôi” bất cứ bố con thằng nào, ngoại trừ băng đảng của anh Khựa! Đối với chúng em, chính các anh mới là “vầng hào quang”, là “chân lý”, là “vĩ đại của vĩ đại”… mà băng đảng bọn em nguyện tôn thờ, học tập, noi gương… để có thể một ngày nào đó cũng được hưởng “sung sướng” giống các anh ạ!!! (Nhưng tổ sư bố các anh! nếu các anh mà định lăm le cướp mấy mỏ dầu của bọn em là không xong với bọn em đâu đấy, chia chác đâu vào đấy cả rồi, các anh đi chỗ khác kiếm ăn vậy, các anh mà động vào bát cơm của vợ con chúng em là chúng em sẽ hô hào bọn dân đen Việt Nam quyết một phen sống mái với các anh… Nhé!!!)

 21. vanhienhasy said

  Dự thảo Hiến Pháp của 72 Nhân sĩ mang tính Thượng tôn Pháp Luật có rất nhiều tính tiến bộ..Trong số các vị đó có rất nhiều vị đã và đang là Đảng viên Đảng cộng sản thế mà họ cũng không còn thiết tha gì, nghĩa là cái thực thể ấy đã quá lạc hậu với thời đại nên họ đương nhiên từ bỏ.Vị nào còn lưu luyến thời nên theo gương các vị Đảng viên trong nhóm 72 mà học tập.Chỉ có các bậc tiên liệt có công xây dựng và bảo vệ nước Nam mới đáng tôn trọng còn những kẻ không làm được điều đó nên giác ngộ mà thôi đi đó cũng là điều may cho nước nhà .

 22. Duy Châu said

  “Luật về sự lãnh đạo…”

  Mới nghe qua đã thấy nực cười, cứ khăng khăng đòi “lãnh đạo” thì cần quái gì luật nữa !

 23. Phước Ngu Hơn Lợn said

  Hôm nay mới vào mạng được, nghe Hoàng Hữu Phước bảo chất vấn Thủ tướng là hỗn mà cười vỡ bụng. Cái tay Phước này đúng là ngu như lợn, nói thực con chó nhà mình còn khôn hơn. Cái ngữ này mà làm ĐBQH thì chỉ có kiểu Đảng cử dân bầu, Đúng là Đảng vừa tàn phá vừa làm nước Việt mạt vận thật rồi. Vậy thì cần gì Luật về Đảng hở ông Mẽo?

  • An said

   HHP phat bieu cau nao cung cuc ky o nhiem bau khong khi chung! Ban va Ngu den muc nguoi nghe phai nghi ngo cai bang cap va vi tri cua han! Co nguoi mo mieng noi thi hoa thom co la roi ra, co nguoi mo mieng toan ran ret chui ra, co nguoi (dang vien chuc sac csvn) phan thoi phut ra dang mom – tom oi la tom, HHP oi la HHP!!!!

 24. […]

  • meomuop said

   Vậy à, nếu những tội ác của quân đội Sài Gòn trong tác phẩm Đất Quảng của Nguyên Ngọc là chân thật, chính xác (còn tội ác này có thật hay không thì tôi không biết vì chưa thấy tư liệu hay bằng chứng) thì nó có bằng tội ác của đảng trong cải cách ruộng đất không? (còn vụ thảm sát năm 1968 nữa nhưng hiện có nhiều tranh cãi, mà đảng đánh vào dịp tết thì thật hèn hạ).

   Trích trong http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i_c%C3%A1ch_ru%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BA%A5t_t%E1%BA%A1i_mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc_Vi%E1%BB%87t_Nam

   ” Theo tuần báo Time ngày 1 tháng 7 năm 1957 thì khoảng 15.000 người bị xử tử.[20]
   Theo Gareth Porter: từ 800 đến 2500[21]; theo Edwin E. Moise (sau một công cuộc nghiên cứu sâu rộng hơn): vào khoảng 5.000. Theo giáo sư sử học James P. Harrison: vào khoảng 1500 cộng với 1500 bị cầm tù[22]
   Vũ Thư Hiên cho rằng con số nạn nhân là ít hơn con số 15.000 dẫn ở trên rất nhiều, tuy vậy ông chỉ có thể ước tính, chứ không có số liệu hoặc tài liệu nào cụ thể:
   “Người ta thường nói tới con số khoảng 15.000 người. Tôi nghĩ con số có thổi phồng. Trong tài liệu của Bernard Fall và Wesley Fishel con số còn được đẩy tới 50.000. Nếu tính tổng số xã đã cải cách ruộng đất là khoảng 3.000, mỗi xã có trung bình một hoặc hai người bị bắn, bị bức tử, bị hãm cho chết đói, (những xã có số người bị bắn lên tới ba hoặc bốn rất ít gặp, có những xã không có ai bị) thì số người chết oan (kể cả trong Chỉnh đốn Tổ chức, tính cả người bị bức tử) nằm trong khoảng từ 4.000 đến 5.000 người. Nói chung, đó cũng là đoán phỏng. Chẳng bao giờ chúng ta biết được con số chính xác nếu không có một cuộc điều tra khoa học.”

   Thống kê chính thức của nhà nước Việt Nam được đăng trong cuốn Lịch sử kinh tế Việt Nam (tập hai) cho biết là đã có 172.008 người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông (trong đó có 123.266 người bị quy sai, hơn 70%, tức là bị oan). Theo quan điểm của những người thực hiện cuộc cải cách ruộng đất, đây là những người bị xếp vào loại kẻ thù của nhân dân, bị “đào tận gốc, trốc tận rễ”. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ bị tịch thu tài sản để sung công (trước khi được trả lại trong chiến dịch sửa sai).

   Về thành phần của con số 172.008 nạn nhân này, bảng thống kê ghi như sau: Địa chủ cường hào gian ác: 26.453 người, trong đó 20.493 người bị oan (77,4%). Địa chủ thường: 82.777 người, trong đó 51.480 người bị oan (62%). Địa chủ kháng chiến : 586 người, trong đó 290 bị oan (49%). Phú nông : 62.192 người, trong đó 51.003 người bị oan (82%). Tổng cộng: 172.008 người, trong đó 123.266 người bị oan : 71,66%. Số lượng này chưa kể đến thân nhân, gia đình của những người bị quy sai, cũng bị cô lập và phân biệt đối xử. ”

   Mà này, Nguyên Ngọc phản bội tổ quốc hay phản bội đảng? Nguyên Ngọc chống lại nhân dân hay chống lại đảng? Ông ta có những hành động gì để gọi là phản bội tổ quốc, chống lại nhân dân? (ông ta có cắt nước ta cho Tàu không? ông ta có chiếm đất của những người nông dân không?…) Bác đừng có đánh đồng tổ quốc, nhân dân với đảng nhá. Nguyên Ngọc “đứng về phía kẻ thù”, kẻ thù nào vậy? Sao các bác không chỉ đích danh “kẻ thù” đi mà cứ hay nói vu vơ thế. (có phải kẻ thù là những người không cùng ý kiến, quan điểm của đảng, những người dám nói thẳng, nói thật, phê bình những sai lầm của đảng?).

  • CHÚ MỤC ĐỒNG said

   Cả ông ”dư lợn viên”trên đây và Nguyên Ngọc có nói xấu người khác,nói xấu quân ngụy thì phải có chứng nhân hay hình ảnh tư liệu như vụ polpot của campuchia,Mỹ Lai …có vậy thì thế hệ trẻ chúng tôi mới tin.Còn không ai xa lạ gì với cách hành văn,thơ cách mạng theo lối tuyên truyền bịa đặt giã dối như anh hùng ảo lê văn tám,trần dân tiên,rồi đại tá ngụy ác ôn mổ bụng nhân dân moi gan ăn sống…mà một thời thế hệ trẻ chúng tôi tưởng thật.Mãi đến sau này khi TBT Nguyễn Văn LInh trong một lần nói chuyện trước công chúng đã tiết lộ thì nhân dân mới té ngữa.
   ”Quân Ngụy đã tràn vào làng đốt phá sạch nhà cửa, dùng lưỡi lê chọc vào bộ phận sinh dục của phụ nữ, ném trẻ em xuống giếng, mổ bụng thanh niên trai tráng trong làng, có người chúng còn moi gan ra để chúng cùng nhau ăn sống, uống rượu giữa nơi công cộng”. Ha..ha..giữa nơi công cộng sao không thấy tấm ảnh nào?sao không tháy báo chí thế giới,hay VN đăng tải nhỉ?.Nói dối thì nói dối vừa phải còn có tác dụng,nói dối quá lố bịch người ta khinh.
   Nguyễn Ngọc Báu-Nguyên Ngọc- Nguyễn Trung Thành không chuyện gì phải trả giá vớ vẫn như tên ”dư lợn viên”trên đây nêu ra cả.họ cũng chẵn phản bội tổ quốc mà trái lai là yêu nước mãnh liêt.họ đã sống qua 2 cuộc chiến,hiểu biết sâu sắc bộ mặt thật của DCS ngày nay mục ruỗng,
   Tên”dư lợn viên”trên đây càng nói càng lòi cái ngu dốt,không phân biệt được nhà nước,tổ quốc,đãng CS,với dân tộc.Chống lại cái đãng CS bè phái tham nhũng kiềm kẹp dân tộc không có nghĩa là chống tổ quốc hay nhân dân hiểu chưa tên ”dư lợn viên”?

  • Khố Rách said

   Nguyên Ngọc là một trí thức đáng kính. Nhà ngươi mới là tên phản bội nhân dân và Tổ quốc.

 25. emga said

  Vẫn ham quyền lực,không nhận ra được điều hay nào hết cả,chỉ bảo vệ lợi ích riêng của mình,là bản chất của Vũ Mão.

 26. NôngDân said

  + A ha, Ô hô! lại “Cần có luật về sự lãnh đạo của Đảng”. Lạy mấy ông “Nguyên” này!, các ông thừa biết, luật do các ông nhĩ ra, các ông tự thông qua, thích thì các ông lại sửa….. Tôi đố ông Vũ Mão, kể cả ông Nguyễn Văn An, đấu tranh cho quyền tự do thông tin, giải thể ban tuyên giáo các cấp của Đảng. Tự do thông tin, và thông tin trung thực mới là thuốc chữa bách bệnh các ông ạ!!!.

 27. […] 1612. ‘Cần có luật về sự lãnh đạo của Đảng’ […]

 28. […]

  • Teo said

   Xin chào bác dư lợn viên. Đầu năm cho hỏi bác một câu nhé! Bác nhận được bao nhiêu tiền còm rồi?

  • Hoa Cải said

   Lê-Nin, Stalin, Mao, Hồ, Kim Chính Nhật, Kim Jung In đang ngày đêm sám hối dưới chín tầng địa ngục vì tội ác trên mọi tội ác đối với nhân loại chưa phai, mà ngày nay vài hậu duệ còn sót lại nhờ biến tướng ôm chân tư bản, đế quốc rồi còn đưa đạo đức giả cộng sản ra chi vậy. Nguyên Ngọc cũng bị cả làng ném đá đấy thôi. Cần chi đến dư luận viên của Hồ Quảng Lợi?

 29. Hà Huy said

  Không có triều đại nào vô lý đến độ : Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất về Lập pháp , hành pháp , tư pháp mà lại dưới sự lãnh đạo của một đảng phái . Thà rằng cứ nói thẳng tuột ra rằng Cơ quan lãnh đạo tối cao của nhà nước là Bộ Chính Trị của ĐCS VN cho nó dễ nghe . Bịp bợm hết chỗ nói . Vậy Bộ CT hay BCH Tư nằm trên luật pháp còn gì . Cần gì phải có luật lãnh đạo cho nó rườm rà , tốn tiền của dân đóng thuế . Chuyển chế độ chính trị hiện thời trở về thời phong kiến cho phù hợp với sự lãnh đạo của CS . Ông Tổng BT làm vua , Chủ Tịch hay thủ tướng là tể tướng thì đỡ nhiêu khê hơn thể chế ngày nay mà CS đã lập nên cho các nước theo chủ thuyết CS .

 30. Bầy Hầy said

  Chống chế!!!

 31. toàn bịp cả thôi said

  Luật về sự lãnh đạo của đảng à? Ai soạn ra luật đó?
  Đảng chứ ai!
  Như thế dù luật chưa soạn ra nhưng đến con nít cũng đã biết trước nội dung của luật đó rồi.
  Nếu đảng vi phạm luật về sự lãnh đạo của đảng thì ai có quyền truy tố tội trạng của đảng?
  Không có ai cả!
  Còn nếu có anh dân đen nào dám truy tố đảng thì 2 bao cao su đã sẵn sàng.

 32. meomuop said

  Thôi đi bác. Cái “luật về đảng” thật ra mấy bác đã đề cập từ năm 2006 rồi cơ ( Xem ” Cần có luật về Đảng? ” trên http://vietbao.vn/Chinh-Tri/Can-co-luat-ve-Dang/20562744/96/ ) rồi được nhắc lại vài lần nữa, nhưng cơ bản là mấy bác “bỏ xó” cái luật ấy có lẽ vì tình hình nước ta lúc đấy chưa bi đát, thê thảm như hiện nay. Bây giờ, đất nước như đang lao xuống hố, tiếng nói đòi dân chủ dâng cao thì mấy bác lại đưa cái luật đấy ra lần nữa .

  Có lẽ phương châm của đảng ta là “đợi đến khi lâm vào thế kẹt thì đảng mới nghĩ tí cho dân chúng” nhằm xoa dịu nỗi bực tức của nhân dân một chút chăng? (Sau đó đợi tình hình êm một chút thì thắt cổ dân lại tiếp) Hầy, chiêu cột, nới không bao giờ cũ đối với đảng ta nhỉ.

  • meomuop said

   Xin sửa lại “Cái “luật về đảng” thật ra mấy bác đã đề cập từ năm 2006 rồi cơ”
   thành : theo tài liệu trên internet thì cái “luật về đảng” được đề cập từ năm 2006

   Trích: “Khi sửa đổi Hiến pháp 1980 vấn đề này cũng tranh cãi rất nhiều nhưng rồi bị gác lại vì chưa có điều kiện bàn bạc.” Từ 1980 đến nay đã gần 33 năm. Trong khoảng thời gian dài như thế (hơn 1/3 tuổi đảng) mà không lập nổi cái “luật về đảng” là sao. Mấy bác chỉ nhắc lại tí xíu rồi …chìm xuồng. Bây giờ, tình hình căng thẳng thì nói lại lần nữa. Đây là minh chứng cho phong cách rùa bò, ốc sên bò của đảng (trừ những trường hợp làm lợi cho đảng như thu hồi đất của dân thì đảng ta rất nhanh tay nhanh chân ). Vì vậy, hy vọng một nền dân chủ dựa vào đảng, chờ đảng từ từ thay đổi chắc chỉ là nhìn cuội cung trăng thôi.

   Mà trong chế độ “vừa đá bóng vừa thổi còi” như hiện nay thì cái “luật về đảng” có lẽ không phù hợp.

 33. Đảngviêngià said

  Có được nhiều nguyễn văn An,vũMão dù sao còn hơn mũ ni che tai ,trùm chăn vô cảm .cái gốc rễ là lỗi hệ thống Nguyên văn An nói rồi,nhiều người nói rồi, đảng cũng quá biết song vì quá tham lam mà không chịu sửa, có lẽ họ muốn bạo lực

 34. Một công dân thời XHCN said

  Gửi bác Vũ Mão: Ngày 29/01/2013 tôi có viết cái còm “ba láp” trên trang “ba sàm” thế này:
  “ Tôi nghĩ những tiêu chí mà Bản kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992 mà các vị nhân sĩ trí thức nêu ra (Do 72 vị nhân sĩ trí thức khởi xướng) là tương đối toàn diện trên tinh thần mà ĐCS cũng đã từng tuyên bố nhằm kiến tạo một đất nước Việt Nam: Giữ vững độc lập chủ quyền, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Có thể bản kiến nghị còn phải cần nhiều ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, đồng bào trong và ngoài nước mới thật sự hoàn chỉnh… Cũng còn một số ý kiến khác nhau như: chúng ta chỉ nên sửa đổi bổ sung trên HP hiện hành, có những ý kiến nói nếu thực hiện như kiến nghị này là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCS, hay thay đổi nhanh qúa gây bất ổn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho giặc ngoại xâm, hoặc có ý kiến cho rằng không nên đa đảng nhưng vẫn có tam quyền phân lập bằng cách: vẫn giữ độc quyền lãnh đạo của ĐCS nhưng nhân dân được toàn quyền chọn lựa những đảng viên ưu tú để bầu vào các bộ máy nhà nước v.v… Tôi nghĩ rằng thà thay đổi một cách toàn diện, triệt để như vậy (như kiến nghị) thì may ra đất nước chúng ta mới có hy vọng đạt được những mục tiêu tốt đẹp nêu trên, tất cả những ý kiến nữa vời do quá thận trọng sẽ không giải quyết được gì chỉ giúp cho thành phần thối nát lợi dụng để kéo dài thêm sự cai trị của họ rồi cũng sẽ không có gì thay đổi còn dẫn đến mất nước nhanh mà thôi, hoặc với những ý kiến “bước đệm” vẫn giữ độc đảng CS lãnh đạo thì thực tế đã chứng minh rồi không bao giờ có dân chủ, với cái đường lối không tưởng CNCS thì nhân dân không thấy thiên đường đâu mà chỉ thấy ngày càng đi xuống địa ngục…Như Singapore có Đảng Nhân dân hành động- gọi tắt là đảng PAP, đã cầm quyền từ năm 1959 đến nay nhưng dân họ với đời sống chỉ đứng thứ 2 Châu Á sau Nhật (nhiều người vẫn lầm tưởng Singapore là độc đảng), vì sao họ phát triển vì ngoài Đảng PAP còn có những đảng đối lập khác, đảng PAP phải luôn luôn phấn đấu, dân Singapore tin thì họ (đảng PAP) sẽ bầu lại đảng PAP mãi thôi, nếu ĐCS muốn tiếp tục lãnh đạo thì thà ĐCS bỏ cái không tưởng CNCS của mình đi và thay một đường lối khác với một cái tên khác như Đảng Dân Tộc hay Đảng Vì Dân chẳng hạn, chấp nhận thêm vài đảng nữa cùng hoạt động để cạnh tranh thì may ra… Hãy tự lột xác trước khi bị tự sát!”
  Dù sao kiến nghị của bác tôi rất trân trọng, và có lẽ bác cũng là một đảng viên Đảng Cộng Sản (ĐCS) nên quen miệng, nếu như bác đã có kiến nghị như trên – là đã hiến định đầy tớ lãnh đạo ông chủ thì cũng nên ghi rõ trong HP đầy tớ là: ĐCS, đừng nói đảng chung chung, chứ không thì nguy hiểm lắm, cái đảng nào nó mà lãnh đạo đất nước mình thì cũng vin vào cái hiến pháp (do các bác kiến nghị) thì ông chủ chúng tôi chết mất, nhưng tôi cũng muốn góp ý bác thế này, bác đã “lỡ” kiến nghị rồi thì như bác nói (mấu chốt là… đừng dừng lại ở đấy…) cũng kiến nghị nốt điều này luôn: nếu đầy tớ mà muốn lãnh đạo thì phải chờ khi nào có luật dành cho đầy tớ thì mới được lãnh đạo ông chủ, nếu đầy tớ làm sai (theo luật định) thì ông chủ phải tống cổ đầy tớ bằng cách nào, bác nhé! Chứ mà ông chủ chỉ được dừng lại ở chỗ vai trò giám sát chung chung thôi thì đấy chưa phải là mấu chốt… của cái mấu chốt bác à…

  • nguyenvanquyenh said

   ke ra thi toi rat tran trong bac vi bac dan chung day du. Song toi xin thua voi bac dang vien, can bo la day to cua nhan dan la loi ong Ho, tiec thay ong Ho k co con, nen noi khong thang nguoi ngoai nao no nghe ca. Thong cam di Bac.

 35. Trangia said

  Mời xem một đoạn trong bài viết của cố Nhà văn Hoàng Tiến:
  Tiếng vỗ tay trong một đám tang

  Đám tang ai mà có chuyện lạ vậy? Xin thưa, đó là đám tang tướng quân nhà văn Trần Độ tổ chức ngày 14-8-2002 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông.

  Trung tướng Trần Độ là một vị lão thành cách mạng, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy Đảng và Nhà nước cũng như trong tổ chức quân đội, những năm cuối Đảng, bị chính quyền coi là phần tử nguy hiểm, và công an gây nhiều phiền hà.
  ……………
  12 giờ 15 phút, lễ truy điệu bắt đầu. Giới thiệu vị đại diện Văn phòng Quốc hội là ông Vũ Mão đọc điếu văn. Ông Mão có nhắc đến lý lịch, quê quán, ngày sinh, quá trình tham gia cách mạng và những chức vụ ông Trần Độ đã đảm nhiệm. Phần hai, ông ta nói rất tiếc là ông Trần Độ cuối đời đã mắc những lỗi lầm nghiêm trọng… Phần hai tuy không dài, nhưng cả hội trường lặng đi. Không khí như nén lại, ngột ngạt.

  Đến mục gia đình lên đáp từ, người con trưởng cụ Độ là anh Thắng, sau khi kể những tình cảm về người bố, và sau khi cám ơn tất cả các cụ, các ông, bà, chú, bác, các anh chị … đến tham dự tang lễ, lời cuối của bài đáp từ là câu: “Tôi thay mặt gia đình xin phép không tiếp nhận lời điếu của vị đại diện Văn phòng Quốc hội” (Chưa bao giờ lại có chuyện như vậy, tang gia khước từ lời điếu của chủ lễ !!??).

  Như một kho thuốc nổ được châm ngòi, cả hội trường vỗ tay ran lên tán đồng. Tiếng hoan hô lẫn tiếng vỗ tay nổi lên càng to, kéo dài không ngờ, như hội bắn pháo hoa. Các đợt liên tiếp cao hơn, to hơn, dài hơn, càng âm vang cộng hưởng hết cỡ trong vòm nhà hội trường tang lễ. Có cảm tưởng như nóc hội trường sắp bật tung. Nhiều tiếng hét đến lạc giọng, nghe không rõ. Loáng thoáng những từ hoan hô! phản đối! ngu dốt!, bất nhân!… lẫn trong những tràng vỗ tay rền vang như sấm động.

  Những uẩn ức trong lòng mọi người bị dồn nén từ sáng đến giờ được dịp nổ tung. Tôi phải trèo lên chiếc ghế, đưa tay lên vành tai, nghiêng đầu lắng nghe. Một người hét to, giọng như người miền núi, tay giơ lên chỉ chỉ vào chiếc khung đen có hàng chữ Lễ tang ông Trần Độ ở trên cao, dưới là chiếc ảnh bán thân của ông mặc thường phục: “Ai cho phép chúng nó bỏ hàng chữ Vô cùng thương tiếc đi. Chúng nó không vô cùng thương tiếc, nhưng chúng tôi vô cùng thương tiếc …”

  – Thật là bọn ăn cháo đá bát.

  – Không có tướng Trần Độ và anh em chúng tôi thì làm sao có chúng nó ngày nay.

  – Nghĩa tử là nghĩa tận, không có ai đi kiểm điểm người chết trước linh cữu cả.

  – Chuyện này cổ kim chưa thấy bao giờ.

  – Mà đã chắc là ai đúng, chắc là ai sai? Quan tòa là nhân dân.

  – Chúng nó phỉ báng lên truyền thống dân tộc.

  Nơi này, chỗ kia, ầm ầm những tiếng thét, tiếng quát tháo: Bọn phản nhân dân! Phản bội đường lối Hồ Chí Minh! Phản văn hóa! Đề nghị Bộ Chính Trị phải nghiêm trị!

  Có ai nói khẽ: “Đây là chỉ đạo của Bộ Chính Trị”.

  Tiếng quát to: “Nói láo! Bộ Chính Trị sáng suốt, không làm điều ngu dốt như thế. Nói thế là không đúng”.

  Có ai đó lại hô lên: “Trần Độ muôn năm!”.

  Nhân viên an ninh mặc thường phục vây quanh những người quá nóng nảy, đề phòng. Có tiếng hỏi: “Vũ Mão đâu? Vũ Mão đâu?”.

  “Hắn chạy rồi! Lủi ra xe rồi!” Thật là may cho Vũ Mão. Hắn ta đứng đực ra, mặt chảy xị, tái xám, ngơ ngác. Có ai giục, hắn như chợt tỉnh, vội lách ra phía sau, chuồn mất.

  Cũng may cho đám tang nữa. Sự tức giận của khối người đông đảo trong hội trường này, mà túm được Vũ Mão, thì không biết rồi những gì sẽ xảy ra.

  Nguồn: nhucaytrevn.blogspot.com/2013/01/tuong-nho-nha-van-hoang-tien.html

 36. Trần Quốc said

  Hiến pháp 1992 ghi dân có quyền biểu tình, nhưng chưa xây xong Luật biểu tình, nên dân đâu có được phép biểu tình chống TQ xâm hấn nước mình. Ai biểu tình bị xử lý!

  Vậy, theo như ý ông nói thì trong thời gian chờ làm Luật về đảng thì đảng không được phép lãnh đạo? Nếu tiếp tục nhiệt tình lãnh đạo trong khi chờ xây xong thì chả lẽ bị xử lý à?

  Nói cho huỵch toẹt: ông có tội rồi! ông làm hại đảng! ông định làm mất tính liên tục lãnh đạo hay sao? Ông chớ có chống chế là ‘’sau hiến pháp… một ngày là làm xong Luật’’ đấy nhé! Cẩn trọng! Chỉ lơ là gián đoạn ít phút, Cụ Trần Độ ”rũ bùn đứng dậy sáng lòa” là ông hai năm mươi đấy ông Mão ạ!

 37. nhan dan said

  Vũ Mão vẫn cứ lừa dân VN mà thôi: cuối cùng chốt lại là đảng csvn vẫn ngồi trên đầu NDVN lãnh đạo nhân dân đất nước VN ……….mãi mãi ?

  NDVN đâu có để cho “đảng ta” lừa mãi. ND VN đào hố chôn cái lũ an tàn phá hại đi

 38. Xóa §4HP said

  Không có một cái gì mới, ngoài mục đích lừa dân để đảng CS tiếp tục cầm quyền theo HP.

  Hãy nghe Vũ Mão nói: “Tôi nhớ lại trong những lần trao đổi kinh nghiệm với lãnh đạo Quốc hội Trung Quốc, các đồng chí cho biết: Thời kỳ Đại Cách mạng văn hoá đã gây ra biết bao thảm hoạ, bởi khi đó quản lý nhà nước theo “nhân trị”, đến năm 1971 thì Trung Quốc quyết tâm chuyển sang xây dựng nhà nước “pháp trị”. Có nghĩa là phải xây dựng nhà nước pháp quyền với hệ thống pháp luật đầy đủ”. (“nhân trị”? – Mao trị, đảng trị !)

  Theo tôi, chắc chắn trong túi của Vũ Mão đã có bản copy sao chép la cái gọi là “Luật về sự lãnh đạo của Đảng CS TQ”, đến giờ chót sẽ đưa ra cho nhân dân “góp ý”. Luật này để che dấu “sự lãnh đạo” qúa thô thiển, độc đoán vô lý của Độc đảng.
  Cũng như “quyền phúc quyết” của người dân cũng cần có, “dù chúng ta chưa chủ trương nhưng bây giờ vẫn chưa muộn” !
  Vậy theo Vũ Mão là cần nhanh chóng theo đúng “kế hoạch”, và cái quan trọng nhất là để đem ra pphúc quyết là “Dự thảo HP” thì Độc đảng cũng có sẵn rồi, nhân dân góp ý chẳng qua để cho nó có “dân chủ” mà thôi !
  Đúng là…Mèo Mửa !

 39. Văn Đức said

  Dở Hơi!

  „Hiến pháp“ là „Luật quốc gia“,
  „Luật riêng cho đảng“ – Thật là dở hơi:
  Đảng viên không phải là người?
  Lửng lở lượn giữa bầi trời và DÂN?!

  • Dân Việt said

   Hay!

  • Xóa §4HP said

   “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ…”
   Một câu “tuyên ngôn”, vì sao chép nên đã bị “tam sao, thất bản”, giờ đây dân ta chỉ còn biết than:
   – Tạo hóa đã sinh ra người VN sao lại còn sinh ra đảng Cs VN?

   • NDVN said

    Bản tuyên ngôn độc lập của quốc gia mà phải ăn cắp, ăn nháy, đến nay đã đẻ ra hàng lủ bọn ăn cấp của dân của nước là vậy.

 40. Tôi yêu quê tôi said

  toàn đảng toàn dân ra sức xây dựng nàh nước đang hoàng hơn, to đẹp hơn

  • Hoa Cải said

   Toàn đảng toàn tham mau mau vơ vét tài sản quốc gia!

  • CHÚ MỤC ĐỒNG said

   Toàn dân cũng sẳn sàng xây dựng đất nước giàu đẹp hơn.nhưng cái đãng CS quáy này nó cứ kiềm kẹp dân thì làm sao dân xay đây?chi bằng đập cho cái ĐCS này te tua,loại nó ra khỏi đời sống xã hội,chính trị đất nước thì lúc đó mới có cơ hội xd đất nước đang hoàng hơn, to đẹp hơn được

  • Vi vu said

   Dư luận viên này ngọng líu lo hay sao mà chỉ lải nhải được chừng này từ? Tội nghiệp thay kiếp tôi đòi!

 41. ông vũ mão đề nghị văn bản luật cho đảng hoạt động, nghe có vẻ hợp lý. Nhưng nhìn lại chiều dài lịch sử, cho dù luật chưa cho phép thì đảng vẫn cứ làm. cho dù Hiến pháp rõ ràng thì đảng vẫn chà đạp coi như không có. từ trước khi có điều 4 hỏi rằng hiến pháp việt nam đã tạo cho dân những quyền lợi gì, hiến pháp 1992 đẻ thêm điều 4 cũng chỉ là tiện đà cho đảng trợn mắt dọa lũ dân đen không có sổ đảng viên không một lời dám ho he. nay có vẻ đảng hoạt động không được thuận chèo mát mái, làm cho dân nghèo nước yếu, thành ra vớt vát cái gọi là sửa đổi hiến pháp, hòng tranh thủ chút đồng thuận của những người yêu chuộng dân chủ công bằng. nếu Đảng vẫn hoạt động với cương vị như hiện nay, độc tôn, cho dù có điều 4 hay không có điều 4 trong hiến pháp cũng chẳng có gì khác biệt. nếu nhân sĩ trí thức cũng chỉ tự huyễn cho rằng sửa đổi hiến pháp theo chiều dân chủ tiếp cận với văn minh tiến bộ nhất thì sẽ tạo điều kiện thay đổi bộ máy chính quyền tham nhũng bậc nhất việt nam thì hãy nhìn lại: đãng vẫn lãnh đạo độc tôn, hỏi rằng luật nào quản được đảng. Hiến pháp là do đảng soạn, chẳng có gì đảng không đạp bỏ được cả. Chỉ đến khi bộ máy nhà nước chỉ có tiêu chí Dân Chủ, Tự Do và Công Bằng, bộ máy đó hoạt động dưới sự giám sát của quốc hội, tòa án tối cao, viện kiểm soát tối cao, chỉ vì dân. dưới đó là các tổ chức, cá nhân ngang với đảng cộng sản, có quyền tham gia xây dựng sửa đổi luật và hiến pháp,như vậy mới mong cái mớ bòng bong tham nhũng có đường triệt tiêu, những lợi ích nhóm, những phe cánh nhân danh đảng bòn rút tiền của của nhân dân bị lộ mặt, không còn đất sống.
  mạo muội viết nhưng tôi tin rằng, đa đảng là con đường ngắn nhất đưa nước việt nam phát triển giàu mạnh và dân chủ, cũng như cứu lấy danh dự, sự trong sạch của đảng cộng sản sau khi góp một phần lớn công sức đưa nước việt nam được độc lập.

 42. NẮNG HẠ said

  Đầu năm bói cho khứa nầy một quẽ :
  -vũ là mưa ,mão là mũ .
  thôi rồi cái mũ đả rách nát lại đi giữa mưa gío cũa mùa đông như thế nầy thì chỉ có .
  ”đội mưa ,mà đi ;;”.
  không nơi nương tựa ,dân đã bị cướp sạch ,đang than van khóc lóc ,không cho ông núp nữa đâu ,không dấu dưới hầm nữa đâu ,hang pác bó cũng không còn lối vào hang ,chỉ có con đường đền tội ác ,rộng thênh thang giữa trời đất núi rừng đầy mưa gío .đãng cộng sãn đã bị lột mặt nạ gian dâm ác độc ,cướp ,giết vô luân ,cái mũ cộng sản đả không còn thì còn đội cái chi ?đội gian ác mà đi ?dân không ai chấp chứa .ông đi được bao nhiêu bước ?chắc nhà ngươi biết mồ mã lê đức thọ đang trốn ở đâu .?và vì sao .
  sau chuyến đãng trưởng Nguyễn Phú Trọng gặp giáo hoàng ,trở về không vui .trong mấy phút gặp riêng tôi tin là ngài đã báo cho bác Trọng về tin ngài từ chức ,đây là thời gian ứng với câu sấm trạng [ giặc đến bồ đề thì giặc lại tan ]nên chi tết này ông Trọng phờ phạc ,ôm nặng chử thua ,thì vũ mão còn chống gậy làm chi ?đứng sao vững .giữa mưa không còn mũ nón .

 43. ĐỂU CÁNG said

  Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão cho rằng, việc có luật về sự lãnh đạo của Đảng là phù hợp với tư duy về nhà nước pháp quyền. Đảng vẫn giữ quyền lãnh đạo nhưng không làm thay Quốc hội, không làm thay Chính phủ.

  Đảng: Con Cuốc đâu, ra đây tao bảo.
  Con Cuốc: Dạ con đây ạ, đảng bảo gì con ạ.
  Đảng: Nghe đây con, từ nay tao không làm thay cho mày đâu, nghe chửa. Bảo mấy đứa làm lại cái hiến pháp đi, ba bốn năm rồi còn gì.
  Con Cuốc: Dạ, con làm xong rồi ạ, lần này mang sang tận bên tàu in, in xong rồi ạ, đẹp lắm ạ.

  Đảng: Thằng Chính đâu, ra đây tao bảo.
  Thằng Chính: Dạ con đây ạ, đảng bảo gì con ạ.
  Đảng: Nghe đây con, từ nay tao không làm thay cho mày đâu, nghe chửa. Sai mấy đứa ra vườn hoa Lí Tử Trọng dẹp cái bọn dân đen nằm suốt ngày suốt đêm quanh năm suốt tháng ấy đi. Trông ngứa mắt lắm.
  Thằng Chính: Dạ, con làm ngay ạ.

  • Dứt khoát phải dẹp ngay điều 4 HP1992, thì khi đó mới có quyền được nói đến" tự do"," dân chủ" ở VN, mọi mưu đồ muốn níu gĩư đều làm cho kẻ cầm quyền trở lên phản động, chống lại nhân dân said

   nghe thuật lại cái vở đảng sai cuốc hội và chính quyền này đúng là như thế đấy.
   Không bỏ cái điều độc đảng đi thì chỉ còn mỗi cách “vùng lên, hỡi các nô lệ ở ” Việt Nam.
   “VN bao năm ròng rên xiết lầm than, dưới ách quân tham tàn tham nhũng lừa dân….””đồng bào tuốt gươm vùng lên”…

  • Tôi yêu quê tôi said

   các anh lại hiểu sai vấn đề rồi,phải như thế này mới đúng:
   Đảng: các cấp họp bàn tí nhỉ
   Các cấp: chúng tôi có mặt cả rôi.
   Đảng: bây giờ tình hình đất nước đã đổi thay, có nhiều việc chúng ta phải làm, bây giờ chung ta phải phân cấp chuyên trách để theo kịp với sự phát triển mới thôi
   Các cấp: điều nayf nên quy định trong hiến pháp luôn chứ nhỉ.
   Đảng và các cấp đồng thanh: mau mau chưng cầu ý dân mà làm thôi 🙂

 44. vu thi minh said

  Theo tôi, toàn dân muốn bỏ điều 4, nhưng “muốn” thì cứ muốn, còn “bỏ” thì chúng ta chưa đủ sức mạnh. Nếu đủ sức, dân sẽ sổ toẹt cả cái HP, chứ đâu chỉ có bỏ điều 4

  Tuy nhiên, tình hình hiện nay (dân tập hợp còn chưa đủ mức cần thiết; việc nâng dân trí còn chưa đạt; đảng đối lập chưa ra đời) thì tôi chấp nhận một ý kiến đề xuất như sau, vì phù hợp tình hình tranh đấu năm 2013:

  Điều 4 (nếu còn tồn tại) nên gồm 4 khoản.
  – Khoản 1 chỉ ghi: Đảng cộng sản Việt Nam được thừa nhận là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội (đây là lời văn ông chủ).
  – Khoản 2, ghi (ý): Sự lãnh đạo của đảng tuân theo luật định (nghĩa là điều 4 phái được luật hóa). (Phù hợp ý ông Vũ Mão)
  – Khoản 3, quy định tỷ lệ đảng viên trong quốc hội, chính phủ và tư pháp. Đương nhiên phải có ưu tiên. Đảng chiếm 4% dân số, tỷ lệ đảng viên có thể 8 hoặc 12%, thậm chỉ 16 hay 20% trong cơ quan nhà nước. Như vậy, vừa tránh được chuyện “đảng hóa” nhà nước, vừa tránh được chuyện bao biện.
  – Khoản 4, liên quan ngân quỹ được cấp (vì được trao quyền lãnh đạo).
  Tham khảo: http://hienphap.net/2013/02/11/sua-the-nao-dieu-4-hien-phap-nguyen-ngoc-lanh/

  • người dân said

   Mới nghe có vẻ ổn , song nghĩ kỹ thấy chẳng ổn chút nào.
   Chỉ riêng cái khoản: Đảng lãnh đạo toàn diện đã đủ vô hiệu hóa mọi ý chí của quốc hội hay bất kỳ một cơ quan dân cử nào rồi.

  • Dứt khoát phải dẹp ngay điều 4 HP1992, thì khi đó mới có quyền được nói đến" tự do"," dân chủ" ở VN, mọi mưu đồ muốn níu gĩư đều làm cho kẻ cầm quyền trở lên phản động, chống lại nhân dân said

   Không một đảng phái chính trị nào có quyền lãnh đạo vĩnh viễn xã hội. Một đảng muốn giành được cái “vinh dự” lãnh đạo trong xã hội của một nước thật sự tự do, dân chủ, văn minh- thì bản thân cái đảng ấy trong các hoạt động thực tiễn phải ra sức rèn luyện phấn đấu một cách quyết liệt để cạnh tranh vể tín nhiệm (thông qua tài đức của các ứng viên đại diện cho đảng đó) để khẳng định với dân chúng rằng: tôi, chúng tôi thực sự xứng đáng là người đại diện cho đảng tôi để lãnh đạo xã hội, và thông qua bầu cử tự do dân chủ,giám sát minh bạch thì đảng của họ được đa số người dân lựa chọn thông qua bỏ phiếu trực tiếp.
   Loanh quanh như ông Vũ Mão cũng chỉ là cái lý cốt để câu giờ, giữ cho đảng cs hiện nay tồn tại (nhưng không chính danh) một cách trơ trẽn, trắng trợn khi đã thối nát, mục ruỗng và độ tín nhiệm của người dân với đảng gần về tới số không.
   Nuốn có tự do, dân chủ, dứt khoát phải dẹp bỏ điều 4, không thể giữ nó vì nó là điều bất công, bất minh, bất nhân, bất nghĩa, bất lý nhất trong hiến pháp VN-có như vậy thì mới có hiến pháp, còn không-nếu cứ níu giữ thì chỉ là cái “HIẾP PHÁP” của đảng không thể nói gì hơn.

  • Hoa Cải said

   Quy định tỷ lệ đảng viên thật là không ổn. Bởi công chức muốn vào đảng thì phải thôi việc, không thì dư, phạm quy định. Bàn luận với chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa phản khoa học này có mà thần kinh luôn. Mà sao những gì chính đáng nhân dân đòi hỏi thì các ông làm ngơ không biết, không nghe, không thấy, lại bày ba cái trò dở hơi không hà.

   Dân chúng chỉ đòi hỏi đảng nhà nước phải thực hiện cho bằng được một ý của điều 69, hiến pháp 1992 đã ghi và đảng nhà nước đã ký vào công ước của quốc tế, đó là tự do ngôn luận và tự do báo chí. Thế thôi. Tất cả vũ như cẩn, đảng tiếp tục ôm mà mần mà en.

 45. Việc Vũ mão nói cái gì không quan trọng,bởi vì trong cái đầu ấy có cái gì đáng gọi là sạn sỏi đâu !
  Nhưng buồn ở chỗ,cứ dính dáng đến quốc hội và luật pháp,nhân các kỳ cuộc này nọ…cánh phóng viên báo lề đảng thì nhau đưa tin phỏng vấn ông này,nên người ta thấy tần xuất xuất hiện của ông ấy hơi nhiều…báo chí bế tắc thông tin hay phóng viên ngu,hay là cố tình mang con vẹt này ra bêu riếu ???
  Dù với lý do gì thì cũng là điều không nên,bởi thực ra ông ấy chó hiểu biết gì đâu,làm thế ông ấy lại tự ngộ nhận và người ngoài ít quan tâm tưởng ông ta quan trọng lắm !

 46. Hoa Cải said

  Chúng tôi là thường dân VN lương thiện. Vị Vũ Mão là người ăn lương của chúng tôi cấp, chúng tôi cấp là vì chúng tôi chấp nhận và kính trọng vị Vũ Mão, kính trọng vị VM vì tài cao đức trọng, đã là tài cao đức trọng thì phải “nói có sách mách có chứng” cho dân tôi nghe và tin chứ!

  Nói “phải có luật riêng cho đảng” nghe sao được? Đảng chỉ là một tập hợp người hạn chế từ trong số nhân dân, nay còn mai thôi đều tùy thuộc vào đảng, nên đảng tự đặt luật riêng cho họ từ thời thai nghén là “điều lệ” đó rồi. Đặt luật mà người ngoài đảng không ai dám ngồi vào ghế công tố của luật đó để xử đảng phạm luật thì luật đó vớ vẩn, rác rưởi ông ạ.

  Chủ nghĩa Marx-Lé và tư tưởng hư vô hành hạ ông không nhìn thấy Tổ quốc nữa rồi! Thương hại ông nhiều lắm lắm!

 47. dvdq said

  Luật gì cho độc tài? Luật gì cho bọn chuyên dùng luật rừng? Luật gì cho bọn cai trị bị tâm thần tập thể?

 48. ÔI QUÊ HƯƠNG TÔI !!!! said

  Nếu có cái luật ấy thì đây là luật ngắn và tường minh nhất trong rừng luật của nước CHXHCNVN.
  Điều 1: Đảng là lực lượng tiên phong…. lãnh đạo….
  Điều 2: Bộ máy hoạt động của Đ gồm….Đảng viên phải tuân thủ điều lệ, ký luật Đ.
  Điều 3: Đ hoạt động theo nguyên tắc: thích làm gì thì làm, mọi việc Đ làm đều đúng, là chân lý. Đảng toàn quyền ngồi xổm lên dân tộc, HP và PL
  Điều 4: Mọi hành vi phản đối Đ đều là chống Đ, chống Nhà nước phải bị tiêu diệt từ trong trứng nước.
  Điều 5: Luật có hiệu lực từ ngày…. tháng …. năm cho đến khi Đ bị tiêu diệt.

  Song song với luật này QH cũng cần nhanh chóng làm luật về hoạt động của công dân nước CHXHCNVN, cũng ngắn và tường minh không kém:
  Điều 1: Công dân nước…. là….
  Điều 2: Công dân hoạt động dưới sử tổ chức, lãnh đạo của các cấp Đ….
  Điều 3: Công dân phải hứa, hành động tuyệt đối trung thành với ĐCSVN. Đảng bảo sao thì làm vậy.
  Điều 4: Mọi hành vi phản ứng với Đ đều bị coi là chống Đ phải bị chu di 9 họ.
  Điều 5: Luật có hiệu lực từ ngày…. tháng …. năm cho đến khi công dân hết chịu nổi Đ.

 49. Bực Mình said

  tâm thần hết chỗ nói !
  điều 4 ghi rõ đảng toàn trị ngay cả công an , quân đội cũng phải phục vụ vậy giờ đòi đẻ ra luật quản lý đảng thì ông phải tự hỏi cơ quan chế tài nào quản lý đây không lẽ đẻ thêm ra tòa án quốc hội chuyên xử đảng viên làm sai luật vậy hóa ra vai trò tòa án tối cao lập ra bấy lâu nay là không thể xử bất kỳ vụ nào dính tới đảng viên phạm kỷ luật hoặc chỉ xử dè chừng không đủ xi nhê ? đã đẻ ra luật quản lý đảng tức lại mâu thuẫn điều 4 là đảng toàn trị . Đã quyết lập vua tập thể chuyên chế mà lại đòi có luật quản lý vua thì ai quản ? ông Trời quản !

  tôi thấy riết mấy ông này toàn tâm thần phân liệt hết hoặc chẳng hiểu chi về logic học ! thà đừng nói người ta còn tôn trọng nhưng logic sờ sờ như vậy mà cứ nói ngang , tự xích mình rồi làm mất chìa khóa mà lại đòi tìm ra cách mở khóa trong khi mình bị xích => bó tay

 50. Lemnhem said

  Khổ thân ông Vũ Mão trong đám tang ông Tạ Ngọc Phách, nhưng dù sao vẫn cảm ơn ông vì đã nói:”Một việc làm đơn giản mà rất có ý nghĩa là thêm cụm từ “do luật định” vào nội dung mới được bổ sung: “Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân cũng như chịu trách nhiệm về những quyết định của mình do luật định””.
  Nhưng tôi thấy có việc đơn giản, hiệu quả và ý nghĩa hơn nhiều đó là không cần thiết có những quy định tại điều 4 như những hiến pháp trước đó, mà nên xây dựng một đạo luật về đảng. Hơn nửa đời người rồi chứ có mới gì đâu! khó thật! khổ thật!

 51. D.Nhật Lệ said

  Tưởng luật hóa quyền làm chủ của người dân,chứ luật hóa quyền thống trị của đảng thì nên vất vào sọt rác của lịch sử,hỡi
  mấy ngài quan chức (cựu và đương chức) vẫn mù quáng giữ chặt ghế cho đảng ngồi trên cả đất nước và dân tộc VN.
  Đảng CsVN.lâu nay vẫn quen thói coi người dân như con nít,dù đứa con đã trưởng thành nhưng vẫn giữ chặt không cho nó
  ra ở riêng một cách độc lập.Chỉ vì sợ đứa con biết hết những thủ đoạn độc tài khắc nghiệt của bố mình rồi cả gan nổi loạn
  mà lật ngược luôn cái ghế quyền lực mà bố mình đang ngự trị thì …mất hết đặc quyền đặc lợi của họ còn gì !
  Đọc BTC.của Huy Đức nói về thời kỳ khởi đầu xâm chiếm được Sài Gòn thì đủ rõ.Trước hết,họ tìm cách kiểm soát chặt chẽ
  báo chí tư nhân ở Sài Gòn lúc bấy giờ từng ly từng tý và thắt chặt dần dần theo thời gian đến mức không còn ai cựa quậy
  được nữa,chứ không dám làm đột ngột,sợ lòng dân Sài Gòn (vốn hưởng dân chủ tương đối) không yên mà nổi loạn chăng ?
  Có những cán bộ được đảng tin cậy giao làm và viết báo nhưng đảng vẫn không tin mà cài đặt những “đặc tình” trong đó để
  báo cáo và chỉ điểm.Rốt cuộc,những kẻ VC.nằm vùng làm báo trước 1975 trong các tờ Tin Sáng,Đối Diện (Đứng Dậy) v.v.
  đến 1978 đều bị bịt mồm gần hết,chứ không còn dám khệnh khạng to mồm tố cáo như trưóc kia.Nhục hết nước nói.
  Thôi đi ngài cựu quan chức Vũ Mão ! Đừng tưởng bỡ mà tiếp tục “lấy vải thưa che mắt thánh” để lừa bịp đồng bào VN.nữa !
  Có luật hay không có luật thì nhân dân làm gì có quyền buộc đảng CsVN.tôn trọng luật được cơ chứ ? Mấy ngài cứ tiếp tay
  bày vẽ lòng vòng,không giống nước nào ở ngoài Hiến Pháp để câu giờ thế này thì đến Tết Congo mới có…dân chủ !

  • Hoa Cải said

   Thời chế độ cũ, báo chí Sài Gòn phần lớn là đối lập. Chính bản thân tôi thường vẽ tranh châm biếm ông Thiệu và gọi ông ta là Sáu Thẹo mà họ cứ cười. Bây giờ các báo đều của Đảng. Nhà báo chúng tôi ai cũng theo Đảng, nịnh Đảng muốn chết vậy mà hở một chút là phê bình kiểm điểm. Các anh thật quá đáng! – Huỳnh Bá Thành, Tổng biên tập báo công an TP Hồ Chí Minh (chết rồi).

 52. Điêu mẹ bốn said

  Nếu đem điều 4 hiến pháp ra phúc quyết , chắc chắn nhân dân đều đồng ý hủy bỏ nó .

  Người dân Cần một nhà nước pháp quyền chứ không phải một nhà nước Đảng trị .

  Một nhà nước do Đảng cử dân bầu , thì nhà nước này là nhà nước của Đảng , chứ đâu phải là nhà nước của nhân dân .

  Mấy chục năm rồi đất nước VN như một Công Cụ để thí nghiệm cho CNXH , hết thất bại này đến thất bại khác , một thời bao cấp đói nghèo , vừa trở mình thì dẫn đến bè phái , tham nhũng , hối lộ , xâm phạm và phá hoại Tài sản của Quốc gia , đạo Đức xã hội bị băng hoại , trên 90 phần trăm cán bộ nhà nước bị thối hoá về phẩm chất .

  Đảng lãnh đạo , Đảng quản lý , Đảng làm chủ …!!! Hình ảnh của một CHXHCN như thế này để tiến lên hạnh phúc và ấm no được hay sao ?

 53. Quốc Dân said

  Chỉ có sử dụng hiến pháp 2013 do 72 trí thức ký tên soạn thảo thì mới hết luẩn quẩn, rối rắm, mâu thuẫn, hô khẩu hiệu… đến mức giả dối, lừa mị của Hiến Pháp Việt Nam hiện hành.

  Vì giả sử có luật cho đảng động (luật đảng), nhưng điều 4 vẫn quy định: “..đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội VN”, thì nó phủ định luôn toàn bộ luật luật đảng.

  Mặt khác trên thế giới có ai soạn nổi Luật hoạt động cho nhà (hoặc đảng) độc tài ?

 54. Hoa Cải said

  Bác Mão sa vào đường mòn của một con gà chạy quanh bồ lúa đuổi chuột giữ lúa cho chủ rồi. Khổ thân bác!
  Thể chế chính trị hiện tại mà bác gọi là “ủng hộ phúc quyết” thì hoặc chưa hiểu khái niệm phổ quát phúc quyết ra sao hoặc đánh tráo khái niệm. Khi quyền lực quốc gia thuộc về nhân dân thì mới gọi là phúc quyết hiến pháp, PQHP nhằm tìm sự đồng thuận số đông của người chủ đất nước, như bầu cử TT Mỹ. Phúc quyết HP mà có hay chưa có chủ trương thì đều bịp hết. Vứt!

 55. HTS said

  Ối giời ơi! Luật về sự lãnh đạo của Đảng là cái cóc gì đây hỡ Trời? Ở các xứ văn minh, dân chủ thì các đảng tranh nhau để được DÂN tín nhiệm (qua những cuôc. ứng cử và bầu cử tự do) giao cho quyền LÃNH ĐẠO đất nước trong một nhiệm kỳ có giới hạn thời gian ( 3 năm, 4 năm, hay 5 năm chẳng hạn). Sau đó, hết nhiệm kỳ thì a-lê-hấp, các anh phải ra ứng cử lại để DÂN chọn lựa. Anh nào làm hay thì lại được TÍN NHIỆM cho làm kỳ nữa, anh nào ẹ quá thì bị DÂN truất phế, bầu anh khác lên thay. Chứ đằng này, VN ta thì một mực nhất định là Đảng “ta” phải lãnh đạo trọn đời, trọn kiếp. Vậy thì đưa ra cái LUẬT về sự LÃNH ĐẠO của ĐẢNG để làm cái đếch gì? Chả nhẽ lại ra luật rằng Đảng phải không được quyền độc tài và độc ác với dân? Mà, Đảng “ta” thì xưa nay vẫn cứ độc tài, độc đảng, độc ác với DÂN, mà DÂN có làm đéo gì được Đảng đâu. Thế nên, cái gọi là LUẬT về sự LÃNH ĐẠO của ĐẢNG, tự nó là một sự PHI LÝ rồi. Phải tranh đấu để được đa nguyên, đa đảng, và làm sao để DÂN có cái quyền chọn lựa ai lãnh đạo mình qua những cuộc ứng cử và bầu cử công khai, công bằng và tự do, như ở hầu hết những nước dân chủ đích thực hiện nay trên thế giới.

  • Hoa Cải said

   Viết một bộ luật tạo khuôn khổ dành riêng cho đảng CSVN chiếu theo đó mà lãnh đạo, bớt dài tay, bớt làm bậy, cái này đặc biệt mới, biết đâu, đây là một phát minh chính trị vĩ đại mà nhân loại chưa nghĩ ra!? Ta nên ủng hộ, với điều kiện tiên quyết hạ thủ bất hoàn sau đây: Bộ luật đó phải do một hoặc nhiều đảng đối lập giám sát và giữ quyền công tố. Có dám thì chơi. Hơ hơ, đảng tôi xanh mặt.

  • thợ săn chuột said

   Nếu cần luật đối với một chính đảng thì nên có luật: đặt những đảng từng độc tài ra ngoài vòng pháp luật: tiêu diệt và cấm vĩnh viễn loại đảng độc tài, (giống như đảng phát xít ở Đức hiện nay).
   Đã có hiến pháp dân chủ như HP2013 do 72NSTT soạn thì cần gì lo đảng nào độc tài.
   (bác Vũ Mão ơi, đảng cs bây giờ còn gì là cách mạng nữa đâu mà giữ: chỉ còn các khẩu hiệu và nghị quyết suông đó thôi)

 56. người dân said

  TỰ DO hai tiếng ngọt ngào !!!
  Ai cũng muốn tự do, tự do càng nhiều càng tốt. Đảng CSVN cũng thế. Nhưng Đảng chỉ muốn dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Còn đảng ngồi trên quan sát xem đứa nào vi phạm pháp luật do Đảng ban ra không, lâu lâu gặp việc khó xử Đảng lại ị một bãi vào pháp luật. Bao nhiêu năm nay cầm quyền, Đảng quen vậy rồi, nay đòi Đảng phải vào khuôn phép của pháp luật là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Chấp nhận Đảng lãnh đạo thì người dân VN phải chấp nhận Đảng lộng hành lộng quyền thế thôi. Đảng mác xít chuyên chính vô sản mà.

 57. Chukho said

  Đảng cs Pháp đã gở bỏ biểu tượng “búa liềm” trên thẻ đảng. Còn Việt nam thì sao? đúng là chuyện năm mơ “phải có một luật riêng” dành cho”Đảng”. Luật là”Đảng”,”Đảng” là luật. Đúng là csvn, luôn luôn là xão ngôn và xão biện, độc tài toàn trị. Người dân VN ráng chơ đi, tới tết công gô.

 58. Hà Huy said

  Đảng lãnh đạo giỏi như vậy thì sợ gì đa nguyên , đa đảng . Do lo sợ mất quyền lãnh đạo để đục khoát của dân . Do sợ kém cỏi khi ra dân bầu cử , nên đảng CS sợ thua nên quyết tâm lưu giữ điều 4 cho đến ngày người dân cho cả 14 ông Bộ chính trị xuống cống . Rất nhiều người CS cứ lấy cớ rằng đa đảng sẽ làm xã hội rối loạn . Họ đã nhầm , ở các nước Đông Âu khi chuyển sang hệ thống đa đảng thì không hề có rối loạn mà ngược lại , phần lớn người dân rất cảm kích và tiếc lối sao lại mù quáng tin vào tuyên truyền láo toét của CS , vì thế chế đã kìm hãm sự phát triển của Quốc gia rất nhiều năm , có mặt phải sửa lỗi hệ thống của CS để lại không phải là đơn giản . Họ đều tuyên bố cấm các truyền thông ghi lại những yếu tố CS . Như Lý luận của mấy ông CS ( ít học ) của Việt Nam thì các nước Nga và Đông Âu là ngu chăng ?

  • Hoa Cải said

   Năm kia, Thailand “đụng độ” chính trị “áo đỏ, áo vàng” chỉ ở phạm vi trung tâm quyền lực Bangkok, mà đảng nhà nước dùng kỹ xảo tuyền thông Marx- Lé trên TV, cứ như Thailand sắp sụm bánh chè rồi, loạn rồi, máu đổ như cải cách ruộng đất, như Tết Mậu Thân. Trong những ngày tới, giới đầu tư sẽ kéo qua Việt Nam, khách du lịch sẽ chuyển hướng VN, VN sẽ là nước xuất khẩu gạo nhất thế giới. Ôi trời! Nghe muôn ngợp. Đùng một phát, bầu cử, em gái Thạt Xỉn, doanh nhân U 40, xinh hơn công chúa, của một chính đảng không đỏ, chẳng vàng lên làm thủ tướng, tình hình nhanh chóng ổn định, nhưng không nhanh bằng đảng nhà nước tắt loa Marx-Lé. Không xin lỗi Thailand chi cả, còn vài sợi dây thần kinh biết xấu hổ, qua vụ này cũng đứt hết trơn. Xuất thân bần cố nông làm lãnh đạo cộng sản, ăn chơi kiểu tư bản. Ôi, khốn khổ khốn nạn chính là đây.

 59. Vũ Mão là Đảng Viên của Đảng CSVN, nếu điều ông nói ra được trích dẫn trên đây mà chưa có sự phê duyệt của cơ sở Đảng là chi bộ đảng nơi ông Mão sinh hoạt thì coi như Vũ Mão vi phạm điều 3 trong 19 điều mà một đảng viên không được làm, “Đảng viên không tự ý công bố ý kiến của mình có liên quan đến hệ thống lãnh đạo và chủ trương chính trị của Đảng mà không báo cáo chi bộ cơ sở nơi mình đang sinh hoạt”..

  Và nếu như vậy lời tuyên bố trên đây của Vũ Mão là vô giá trị và không có cơ sở để Đảng thực hiện. Vả lại lời tuyên bố này Vũ Mão đã đi ngược lại quan điểm: Đảng CS là đảng cầm quyền-Chuyên chính vo sản” một nguyên tác bất di, bất dịch của Đảng mà Vũ Mão đã có mặt nhưng nay có vẻ Vũ Mão muốn nói lên để đánh bóng cá nhân mình lên !

 60. Dân Việt said

  “Sau khi đồng chí Nguyễn Văn Linh nghỉ, rất nhiều vấn đề luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội phải đưa ra để Bộ Chính trị xem xét, có kết luận thì mới được thực hiện”.
  Thế là ông Vũ Mão thừa nhận chính Bộ chính trị vi phạm hiến pháp, coi QH dưới quyền mình, trong khi Điều 83 Hiến pháp 1992 quy định: “QH là cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCNVN”.
  Nếu có luật về Đảng thì sao? Tất cả các hoạt động của Đảng đặt dưới sự kiểm soát của Luật. Đảng sai sẽ bị xử theo Luật của Nhà nước. Thế thì lại vi phạm nguyên tắc “Đảng lãnh đạo Nhà nước” (Điều 4). Rõ luẩn quẩn! Thôi thì cứ để nguyên. Đảng bảo đúng thì là đúng, Đảng bảo sai thì là sai. Đảng ra lệnh cho toà án, viện kiểm sát, công an. Đồng chí X sai thế chứ sai nữa nhưng cứ nghe theo Đảng thì không bao giờ có tội. Ông TBT Nguyễn Phú Trọng mới đây cũng nói: Kiểm điểm, nếu ai không nhận lỗi thì mới xử lý.
  Quái gở cho một nền pháp quyền XHCN!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: