BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1607. Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực

Posted by adminbasam trên 11/02/2013

“Không phải Quốc hội, không phải Chủ tịch nước, Chính phủ hay Tòa án cho dân quyền này, quyền kia. Chính nhân dân trao cho các cơ quan này quyền lực và họ có trách nhiệm thực thi nó phù hợp với ý chí của nhân dân được thể hiện trong Hiến pháp.”

“Đảng với tư cách là lực lượng chính trị lãnh đạo xã hội cũng phải đảm bảo để quyền phúc quyết của nhân dân được thực hiện. Giữa phúc quyết và lấy ý kiến nhân dân có sự khác nhau rất lớn về mức độ đảm bảo dân chủ, sự thượng tôn vai trò của nhân dân.”

Tiền phong

Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực

05:31 | 11/02/2013

TP – “Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực, cả quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế. Không một ông vua, không một chính phủ nào có thể tồn tại nếu không có dân”- GS.TS Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý trao đổi nhân việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

GS.TS Lê Hồng Hạnh nói:1

Ý nghĩa nổi bật nhất của việc lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chính là sự thừa nhận ý chí, quyền lực của nhân dân, vị trí tối thượng của nhân dân đối với nội dung bản tuyên ngôn chính trị pháp lý quan trọng bậc nhất của nước Việt Nam.

Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực, cả quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế. Không một ông vua, không một chính phủ nào có thể tồn tại nếu không có dân.

“Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”- triết lý này Nguyễn Trãi nói cách đây hơn 5 thế kỷ rồi. Việc lấy ý kiến về Hiến pháp làm tăng giá trị nhân dân, giá trị dân chủ và tính khả thi của Hiến pháp sau khi được ban hành.

Dân phúc quyết Hiến pháp

Trong thảo luận tại Quốc hội, một số đại biểu đề xuất bổ sung quy định về việc dân phúc quyết Hiến pháp. Phúc quyết, trưng cầu ý dân là quyền rất quan trọng nhưng chưa được quy định rõ ràng là quyền hiển nhiên của người dân cần được hiến định. Lần sửa đổi này theo ông nên được quy định ra sao?

Tôi ủng hộ những ý kiến đó vì những người đưa ra đề xuất như vậy thực sự muốn bản Hiến pháp có nền tảng dân chủ, nền tảng xã hội lớn hơn. Hiến pháp là tuyên bố của nhân dân trao quyền cho các thiết chế chính trị thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực được giao phó.

Không phải Quốc hội, không phải Chủ tịch nước, Chính phủ hay Tòa án cho dân quyền này, quyền kia. Chính nhân dân trao cho các cơ quan này quyền lực và họ có trách nhiệm thực thi nó phù hợp với ý chí của nhân dân được thể hiện trong Hiến pháp.

Không ít người, kể cả đại biểu Quốc hội, nhiều chính khách cho rằng Quốc hội có quyền lựa chọn và quyết định hiến định những vấn đề quan trọng của đất nước, ví dụ chọn mô hình nhà nước, chọn chế độ chính trị, vấn đề sở hữu vv…

Tôi cho rằng hiểu như vậy chứng tỏ chưa hiểu bản chất của Hiến pháp. Chỉ có nhân dân mới có quyền lựa chọn và quyết định những điều đó. Chính vì thế, phúc quyết của nhân dân đối với bản Hiến pháp mới hay Hiến pháp sửa đổi phải được coi là quyền đương nhiên của nhân dân.

Dù có đưa vào Hiến pháp quyền phúc quyết hay không, các cơ quan quyền lực nhà nước cũng phải có trách nhiệm đảm bảo để nhân dân thực hiện nó. Đương nhiên chính là ở chỗ đó.

Đảng với tư cách là lực lượng chính trị lãnh đạo xã hội cũng phải đảm bảo để quyền phúc quyết của nhân dân được thực hiện. Giữa phúc quyết và lấy ý kiến nhân dân có sự khác nhau rất lớn về mức độ đảm bảo dân chủ, sự thượng tôn vai trò của nhân dân.

Tôi không thấy có lý do nào để không qui định quyền phúc quyết của nhân dân trong Hiến pháp sửa đổi lần này. Ngay khi đất nước mới giành được độc lập, thù trong giặc ngoài bao vây, chống phá, đa số người dân còn mù chữ, song Đảng và Bác Hồ vẫn chủ trương để nhân dân phúc quyết bản Hiến pháp đầu tiên của đất nước.

Trở lại lịch sử, Hiến pháp năm 1946 đã khẳng định nguyên lý mọi quyền bính đều thuộc về dân. Nhân dân là gốc của mọi quyền lực, trong đó có quyền lực nhà nước. Do đó nhân dân phải được quyền quyết định mọi vấn đề quan trọng nhất của đất nước, thưa ông?

Tôi cho rằng quyền lực của nhân dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cần thể hiện theo tinh thần và lời văn của Hiến pháp 1946. Có người cho rằng quay trở lại Hiến pháp 1946 là không đúng, không phù hợp, thậm chí chệch hướng do bối cảnh ngày nay khác với thời điểm năm 1946.

Nếu thực sự hiểu đúng dân chủ, hiểu đúng vai trò của nhân dân thì không có sự đoạn tuyệt như vậy được.

Dù ở trong bối cảnh hiện nay, bối cảnh của 100 năm trước hay của 100 năm sau nếu chúng ta thực sự hiểu đúng bản chất của dân chủ và quyền lực nhân dân thì tuyên ngôn của Hiến pháp 1946 “Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo” vẫn hoàn toàn mang tính thời đại.

Một tuyên ngôn thượng tôn nhân dân trong trong thực thi quyền lực nhà nước in đậm dấu ấn tư tưởng của Bác Hồ mãi mãi là một thiên cổ hùng văn thể hiện khát vọng dân chủ của Nhân dân và của Đảng ta.

Giá trị của tuyên bố trên trong Hiến pháp 1946 thiêng liêng chẳng khác gì tuyên bố về chủ quyền lãnh thổ “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” mà Lý Thường Kiệt đọc trên sông Như Nguyệt.

Quyền lực phải được kiểm soát

Theo Hiến pháp, quyền lực cao nhất thuộc về nhân dân, quyền lực của Nhà nước là quyền phái sinh, từ nhân dân mà ra, do nhân dân trao cho. Theo ông sửa Hiến pháp lần này cơ chế kiểm soát quyền lực cần được quy định ra sao và cần nhấn mạnh những yếu tố nào?

Tha hóa quyền lực, lạm dụng quyền lực là điều khó tránh nếu quyền lực không được kiểm soát, cân bằng bởi cơ chế thích hợp. Nguy cơ này trở nên đáng sợ hơn ở những quốc gia đang phát triển, chậm phát triển. Ở Việt Nam cũng vậy, nếu chúng ta đi sâu vào thực tiễn kinh tế, xã hội của đất nước.

Thú thực, đôi khi tôi thấy kỳ lạ là ngay nhiều người làm bảo vệ cũng tìm cách thực thi quyền “cho qua cổng” theo hướng tối đa hóa sức nặng của nó, chưa nói đến cảnh sát giao thông, nhân viên thuế vụ và trên nữa là nhiều quan chức cao cấp.

Với xu thế thích làm quan, thích thể hiện quyền lực như vậy thì lạm dụng, tha hóa quyền lực là đại vấn đề của bộ máy nhà nước và xã hội ta hiện nay.

Quyền lực muốn được kiểm soát trước hết phải được phân định rõ ràng, cơ quan nào thực hiện quyền gì và phạm vi đến đâu, trách nhiệm của các cơ quan quyền lực như thế nào khi có những vi phạm hay có sự trì trệ, tắc trách. Theo tôi, Hiến pháp khó có thể qui định đầy đủ và chi tiết song những điểm sau đây nhất thiết cần phải được hiến định:

Thứ nhất, phải xác định rõ ràng quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp và tạo ra được những cơ chế kiểm soát lẫn nhau có hiệu quả giữa các cơ quan này.

Đây là điều kiện tiên quyết cho việc hạn chế tình trạng lạm dụng quyền lực. Khi không được phân công rõ, không phải chịu trách nhiệm thì các cơ quan thực thi quyền lực nhà nước dễ lạm dụng để rồi “khiên và áo giáp” bảo vệ các cơ quan này khỏi trách nhiệm pháp lý sẽ là “lỗi hệ thống”, “ý kiến của tập thể”.

Có mấy ai phải chịu trách nhiệm về những yếu kém, sai lầm trong thực thi quyền lực nhà nước nếu như những việc đó chưa đẩy đến mức trách nhiệm hình sự.

Thứ hai, cần tăng cường sự giám sát thực chất của nhân dân. Sự giám sát của nhân dân, không chỉ là sự thể hiện quyền lực tối thượng của nhân dân mà còn là sự đảm bảo cho quyền lực nhà nước không bị tha hóa.

Hiện tại, việc giám sát của nhân dân được thực hiện qua các tổ chức chính trị và chính trị xã hội là chủ yếu và các tổ chức này thì khó có được ý kiến độc lập thực sự.

Cơ chế giám sát hiện hành còn hình thức và ngay cả việc nhân dân lựa ai thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước cũng như vậy.

Cần có sự giám sát của nhân dân thông qua các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội với những ý kiến độc lập, mang tính chất phản biện thực sự. Với việc sửa đổi Hiến pháp lần này, hãy để cho nhân dân chọn phương thức giám sát phù hợp với nguyện vọng của mình.

Thứ ba, cần lựa chọn kỹ các thiết chế kiểm soát và cân bằng quyền lực có khả năng phát huy tốt trong điều kiện chính trị xã hội của đất nước. Theo tôi Kiểm toán nhà nước, Ủy ban bầu cử độc lập là những lựa chọn có thể phù hợp. Dĩ nhiên, những thiết chế khác cũng hoàn toàn có thể hiến định nếu phần lớn nhân dân yêu cầu phải có những thiết chế đó.

Cám ơn ông.

Hà Nhân 
thực hiện

Nguồn: Tiền phong

126 phản hồi to “1607. Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực”

 1. Hà Huy said

  Mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân được ghi trong HP ở các năm 1946, 1959, 1980, 1992 và rất nhiều bản HP của các nước . Nhưng khác ở nhiều nước , Quyền lực ở VN đều thuộc về 14 ông Vua ( Bộ chính Trị ) , sự thật hiển nhiên này như ban ngày , nhưng các nhà tuyên truyền cho CS lúc nào cũng trích dẫn rất rõ ràng : Nhà nước ta là nhà nước do dân , vì dân . Nói chuyện với những loại người ” nói một đằng , làm một nẻo ” chỉ tổ mang khó chịu vào bản thân thôi . Tốt đẹp gì mà đất nước cứ tụt hậu dài . Thu nhập đầu người chỉ hơn các nước liên tục bị thiên tai . Đạo đức xã hội xuống cấp quá thể , nhưng Chị Phó Doan và đồng đảng thì tự cho dân chủ ở VN gấp vạn lần dân chủ ở Tây Phương . Đúng là con cháu Tướng mắt chột .

 2. Bàn về vấn đề : “ Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực “ .
  Xưa , trong tác phẩm Lục Thao – thiên Văn Sư có đoạn viết như sau :
  太公曰:“天下非一人之天下,乃天下之天下也。
  Thái công viết : ” Thiên hạ phi nhất nhân chi thiên hạ , nãi thiên hạ chi thiên hạ dã ”
  Khương Tử Nha cho rằng : ” Thiên hạ không phải của 1 người , của 1 nhóm người . Thiên hạ phải là của chung của tất cả mọi người dân đang sinh sống trên đó . Nói cách khác , chính những người DÂN đang sinh sống trên đó mới là CHỦ thể của thiên hạ ”
  Cách đây mấy nghìn năm , giữa thời phong kiến thối nát luôn coi đất nước là của vua , của triều đình. Bởi thế mọi việc trong thiên hạ phải tấu lên để Vua lo , triều đình lo , dân đen không được can dự vào . Rõ ràng Khương Tử nha đã đi trước thời đại . Ý tưởng “Dân chủ “ có thể coi là 1 bước “ đột phá “ về lí luận . Nó hết sức “ khách quan ” (bởi nó tồn tại mà không phụ thuộc vào ý chí của 1 người nào , của 1 nhóm người nào) . Nó vô cùng “ biện chứng” (Bởi nó phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và ít nhất nó còn đúng đên tận ngày nay) .
  Nhà Chu đã tiếp thu ý tưởng “ dân chủ “ của Khương Tử Nha , sửa đổi cho phù hợp và thi hành tốt điều này nên tồn tại khoảng 800 năm ( Lâu gấp 14 lần so với Liên xô – “Thành trì” của phe XHCN )
  Hiến pháp năm 1946 khác gì Khương Tử Nha khi khẳng định nguyên lý : “ Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo” ( dân là chủ ). Nhân dân là gốc của mọi quyền lực, trong đó có quyền lực nhà nước. Do đó nhân dân phải được quyền quyết định mọi vấn đề quan trọng nhất của đất nước,
  Nguyên tắc hiển nhiên : “ Trong mọi vấn đề , chủ mới là người được và phải ra quyết định , còn đầy tớ thì không “
  Ngày nay , bộ máy tuyên truyền CS vẫn ra rả nói rằng : nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước của dân , tức là nhà nước do người dân làm chủ .
  Thưa ông GS –TS , làm chủ mà không được quyền quyết định hoặc không dám quyết định mọi vấn đề quan trọng nhất của đất nước thì chủ ấy là chủ rởm , chủ vô trách nhiệm . Cũng như : “ Trong một gia đình , người chủ của gia đình mà không có quyền quyết định công việc của gia đình mình mà lại do người khác quyết, thì người chủ gia đình đó chỉ là bù nhìn, không phải chủ đích thực. “ ( Nguyễn Văn An – Cựu chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam )
  Bởi thế , xét thấy Hiến pháp không phù hợp với thực tiễn , cần phải sửa đổi thì :
  Nếu coi nhà nước lả của dân ( dân chủ ) thì ĐCS hoặc 1 tổ chức hoặc 1 nhóm người nào đó đều có quyền đệ trình dự thảo HP , còn người dân đương nhiên được quyền lựa chọn và phải phúc quyết Hiến Pháp .
  Nếu coi nhà nước là của Đảng CS ( Đảng chủ ) như lời ông Nguyễn Văn An : “ Đảng ( CS Liên xô ) đã trở thành ông Vua tập thể, đã trở thành Đảng trị mất rồi “ thì đương nhiên người dân chỉ được quyền góp ý còn ĐCS sẽ quyết định Hiến pháp .
  Chỉ khi nào xác định được rõ ràng nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước “ Dân chủ “ hay nhà nước “ Đảng chủ “ ta mới có cơ sở để bàn đến nội dung của Hiến pháp cũng như cách thức thi hành .
  “ Chủ nào thì Hiến pháp ấy “ . Xin bà con đừng làm ngược

 3. […] – Bánh vẽ “Nhân dân là chủ” (DLB). Nói về bài trên báo Tiền Phong: Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực. […]

 4. Lại thêm một “tờ sờ” của Đoảng vo danh tiểu tốt góp ý để cứu Đoảng !Ừ thì cứ cho là ghi tất tần tật những gì đã góp và bản tổng kết đi….Nhưng cuối cùng vẫn ông lãnh đạo ,vẫn ông quyết định ,Vẫn ông muốn làm gì thì lam ….Hỏi xem nhân dân làm gì 14 chúng tao (tức là Đảng)nào?? ? LẠI THÊM 1 TRÒ ĐÁNH LẠC HƯỚNG MỌI NGƯỜI VÀO NHỮNG CHUYỆN VU VƠ !Anh ba sam cho đăng những thứ ný nuận 3 xu này sẽ bị mất uy tín đấy !

 5. Gloomy 1721979 said

  Báo Tiền Phong giật cái tít : Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực ! Điều này nghe đã quen cách đây 66 năm rồi .
  Nhớ ngày xưa khi muốn cướp được chính quyền từ tay của Chính phủ Trần Trọng Kim ông Hồ chí Minh đã từng có khẩu hiệu làm nức lòng người dân : Người cày có ruộng ! Đến khi có chính quyền trong tay rồi , hai miền Nam – Bắc bị chia cắt bởi vĩ tuyến 17 ( cũng do chính do ông ta kí ) ông ta liền cho tất cả vào cái giọ là HTX , những người nông dân chỉ được chia 5% ruộng để trồng hoa mầu , tự cung , tự cấp .
  Rồi để thực hiện công cuộc ” thống nhất đất nước ” ông ta cùng đảng cs lập ra bao nhiêu thứ mang danh Nhân dân : Toà án nhân dân , Công an nhân dân , viện KS ND , QĐND … Thế rồi công cuộc ” thống nhất ” cũng hoàn thành , mặc dù phải trả một giá quá đắt . Nay đất nước đã trải qua 37 năm đi cùng với những khẩu hiệu do đảng cs đề ra : Do dân và vì dân – xây dựng một nước Việt nam Dân giầu – Nước mạnh , một xã hội Công bằng – Dân chủ – Văn minh . Và giờ đây người dân Việt nam xoè hai bàn tay ra họ có những cái gì ?
  Nay đảng cs VN lại đưa ra cái trò : Trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp . Bơm vài giọt hy vọng vào lòng dân chúng nhằm kéo dài sự tồn tại của cái chính thể này mà thôi , bởi cs không thể tự thay đổi .

 6. Dân đen said

  Viện trưởng Hạnh đưa ra bài viết có lẽ ấp ủ lâu rồi,mà nếu quả đúng như vậy thì VN hỏng bét,té ra lâu nay chúng ta “được”đảng CS dẫn dắt đi vào mê lộ,hối lộ+tham nhũng+văn hóa tệ hại+giáo dục,y tế trở thành nơi buôn bán cho nên xã hội suy đồi là hệ quả tất yếu
  Rất cám ơn ông,một trong những người sử dụng tiền thuế hiệu quả
  Xin được hỏi ông 2 câu:
  -Phát hiện ra bàn chất tệ hại như vậy,ông đề xuất gì,ông đã làm được gì?(xin ông đừng bắt chước Tư Sang!)
  -Ông đã ký tên vào bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp chưa?(chúng tôi hay gọi là kiến nghị 72)

 7. […] – Bánh vẽ “Nhân dân là chủ” (DLB). Nói về bài trên báo Tiền Phong: Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực. […]

 8. Lã đình Mai said

  Khiếp !Nhiệt tình góp ý để đề đáp công ơn Đảng đã cho cái chức Tiến Sỹ Đoảng thiệt là dài dòng !Mệt với mấy ông Đảng ta muôn năm quá!

 9. vu thi minh said

  Chế độ phong kiến đáng bị ngàn lần xóa bỏ. OK. Nhưng nhiều cá nhân trong chế độ đó vẫn là người đáng kính. Đó là Trần Quốc Tuấn, Chu Văn An, Nguyễn Du… Họ đều là quan lại.
  Quý vi nào chửi bới ông GS phát biểu trong bài xin tự suy nghĩ chút đi,
  Lịch sử khen lãnh tụ nông dân khởi nghĩa chống triều đình phong kiến, nhưng vẫn khen cả những quan lại tốt, dù họ làm quan trong triều.
  Hãy học thái độ công bằng và khaon dung của dân ta.

  Khi cách mạng thành công (Cộng Sản đổ kềnh) thì những người hiện nay cực đoan vẫn đáng sợ. Họ rất thiếu công bằng và khoan dung.

  • D.Nhật Lệ said

   Xin góp ý với cô/bà Vu Thi Minh.
   Truớc khi phát biểu có tính suy diễn vô bằng như trên,xin cô/bà hãy so sánh một bên có đảng và nhà nước với
   lực lượng bạo lực khổng lồ nắm trong tay là Công An,Quân Đội,có quyền tác oai tác quái,thậm chí là quyền sinh
   sát và bên kia gồm những người cực đoan .. bằng miệng,chỉ là thiểu số và không có khả năng làm… rụng lông
   chân một quan chức nhà nước nào thì cô/ bà nói như thế là có ý đồ gì ?
   Phải chăng cô/bà muốn hù dọa kiểu… nhát ma con nít hay sao ? Vớ vẩn và nhảm nhí qúa đấy ! Lý do là thể chế
   dân chủ vận hành theo pháp luật để bảo vệ những người vô tội và trừng phạt kẻ đầu sỏ phạm trọng tội.

 10. Để tồn tại thêm chút nào hay chút đó ( và cũng để giựt le với thiên hạ), đảng cộng sản đang tỏ ra ta đây tiến bộ khi cho phép những người như ông giáo sư Hạnh gióng trống khua chiêng về dân chủ, cụ thể là “được” góp ý xây dựng hiến pháp. Nhưng chỉ là gióng trống khua chiêng ầm ĩ thôi nhé ! Sau đó, đến phần làm gì, làm như thế nào… lại chỉ mình đảng quyết định thôi. Đừng có mơ !

 11. Cựu đảng viên said

  “Nhân Dân là chủ thể tối cao của quyền lực”. Vâng, lẽ ra phải là như vậy và ở các nước dân chủ văn minh thực sự thì Nhân Dân đã giữ vai trò như vậy. Nhưng ở VN, kể từ khi ĐCSVN cầm quyền cho đến thời điểm này, Nhân Dân ta chưa bao giờ có được cái vai trò đó! Ngược lại, Nhân Dân ta đã là những đối tượng để cho nhà cầm quyền muốn làm gì thì làm, muốn đối xử thế nào thì đối xử. Họ đã bị bắt bớ, giam cầm, cướp ruộng đất, khủng bố tinh thần để không bao giờ được làm trái ý nhà cầm quyền CS!
  Đó là một thực tế đau lòng trong mấy chục năm qua.

 12. No Way Out said

  Việc công bố nguồn dầu khí dồi dào tại Biển Đông Nam Á của Hoa Kỳ sẽ dấy lên một cuộc chạy đua vũ trang giữa các quốc gia Đông Nam Á và TQ !
  Người ta vẫn cho rằng Hoa kỳ đang dùng lại kịch bản của Thế Chiến 2 khi khích động TQ trở nên hung hăng hơn ( như Đức Quốc xã ) và sẽ gây chiến !
  Các nước Á Châu sẽ bị TQ đánh tan nát ( như Đức Quốc xã đánh tan nát Âu Châu ) rồi Hoa Kỳ sẽ nhảy vào cứu đánh bại TQ ! Kết quả như sau Thế Chiến 2 là TQ , Nhật bản , Hàn và các nước Đông Nam Á tan nát vì chiến tranh. Hoa kỳ sẽ mở ra kế hoạch tái thiết , xóa sạch nợ với TQ !
  Chỉ có một cách duy nhất này Hoa Kỳ mới xóa được nợ : Chiến tranh !
  Cuộc khủng hoảng kinh tế Great Depression năm 1929 đã được cứu thoát khi Hoa Kỳ nhảy vào tham chiến chống lại Đức Quốc Xã năm 1939. Lần khủng hoảng kinh tế bắt đầu từ năm 2006 của Hoa kỳ sẽ được chấm dứt khi Hoa Kỳ nhảy vào Á Châu đối đầu với TQ !

  • No Way Out said

   Công bố thông tin về tiềm năng dầu khí rất lớn ở biển Đông
   Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) vừa thông báo trữ lượng dầu khí tiềm năng ở biển Đông, cho thấy trữ lượng đó vượt xa so với các dự báo trước đây và nhiều hơn cả các nguồn tài nguyên chưa được khai thác của cả châu Âu.

   Theo EIA, biển Đông có trữ lượng tiềm năng là 11 tỷ thùng dầu và 190 nghìn tỷ feet khối khí đốt.

   Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ biển Đông, trong đó có cả quần đảo Trường Sa, nơi mà Đài Loan, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền.

   EIA ước tính quần đảo Trường Sa có trữ lượng khoảng 800 tới 5,4 tỷ thùng dầu.

   Cũng theo cơ quan này, năm 2011, sản lượng khai thác dầu khí ở biển Đông của Việt Nam là 300 nghìn thùng mỗi ngày.

   Nguồn năng lượng dầu khí phong phú ở biển Đông là một trong các lý do dẫn tới các tranh chấp ở vùng biển này.

   Nguồn: EIA, Reuters, The Philippine Star

 13. D.Nhật Lệ said

  Xin góp ý thêm về những lời ca tụng người dân VN.lên tận mây xanh của ông quan L.H.Hạnh vì sự nguy hiểm của thủ đoạn
  mỵ dân có khả năng làm cho người dân vốn cả tin dễ bị ru ngủ trước hiện tình đất nước đang lâm nguy.
  Nói như ông “Không phải Quốc Hộì…” là sai hoàn toàn,là không hiểu gì các thể chế chính trị dân chủ trên thế giới.Chính xác
  mà nói thì không phải đảng CsVN.và cũng không phải chính phủ có quyền lực,thưa ngài !
  Trong ý kiến trước,để bảo đảm bước đầu cho quyền lực tối cao thuộc về nhân dân,tôi đã đưa ra giải pháp thực tế mà người CS.có thể chấp nhận là Quốc Hội chỉ cho phép 45-50% đảng viên CS.là tối đa,chứ còn 95 % đảng viên như hiện nay là Quốc Hội bù nhìn hay Đảng Hội đúng nghĩa.
  Ngày nào nước ta chưa có Quốc Hội đúng nghĩa thì ngày đó quyền lực của người dân chỉ là con số KHÔNG (có gì…) !

 14. Rùng minh khi nghe đến hai chữ Nhân Dân said

  Mỗi khi đọc đến các quốc hiệu có thêm các chữ Dân Chủ hay Nhân Dân là người ta rùng mình nghĩ ngay đến con số một trăm triệu người (100.000.000) bị sát hại bời các nhà nước “Dân Chủ, Nhân Dân” của CS .

  Xin hãy để Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – cái nhà nước đã bị chính những người con ..ruột của nó “chôn sống” sau ngày 30/4/1975 – được mồ yên mả đẹp .

  Vực nó dậy chỉ làm mưng mủ các vết thương CCRĐ, Nhân Văn Gai Phẩm, Xét Lại Chống Đảng, Trăm Hoa Đua Nở, Mậu Thân, Cải Tạo công Thương Nghiệp, Đấu tranh giai cấp, sự trả thù hèn hạ đối với những người không cùng chính kiến….

  Mà đặc biệt khi là nhắc đến VNDCCH thì người ta lại phải nhắc đến cái “Công Hàm bán nước 1958” ô nhục mà nó đã ký với quan thày Trung Cộng .

  Hãy vì sự sống còn của Tổ Quốc, vì tương lai Dân Tộc, mà phải “đào xâu, chôn chặt” tất cả những gì gợi nhớ đến mối hận thù dân tộc – VNDCCH chính là tác giả của mối hận thù dân tộc đó, vì chỉ có VNDCCH mới có đấu tranh giai cấp, mới có chuyên chính vô sản, mới có những nhân vật được ghi vào danh sách những ác quỷ kinh tởm nhất của nhân loại :http://www.filibustercartoons.com/monsters.htm

  Đồng thời cũng xin “cất” đi câu : Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc , vì nó chỉ là khẩu hiệu, chỉ là bánh vẽ, mà không có trong thực tế .

 15. h d c s said

  dân Việt đinh tỵ ị vào mặt bọn cầm quyền
  cưõi Rồng cùng rắn đập tan đảng tặc dân yên

 16. […] 1607. Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực […]

 17. […] 1607. Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực […]

 18. Đảngviêngià said

  Cái tội to nhất của csvn là lừa phỉnh nhân dân .nhân dân đổ bao nhiêu xương máu để đảng được làm vua làm chúa rồi quay lại cắn dân,cứ xem cái đất đai điển hình cái lừa đảo đểu cáng (sở hữu toàn dân mà chẳng thằng dân nào có quyền gì) hiến pháp cũng đảng nó soạn ra dân có quyền gì ,góp ý chỉ là trò hề ấy mà ,để xem nó tiếp thu ntn

 19. “Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực”
  Không! không thể như thế được!
  vì thực tế dân không có thể truất quyền lãnh đạo của đảng qua lá phiếu của mình.
  Vn ta hiện nay “Đảng là chủ thể tối cao của quyền lực”, một sự thật rõ như ban ngày, nếu nói rằng “Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực” là xúc phạm đến nhân dân, đó chỉ là MỊ DÂN, chứ chẳng thằng ngốc nào tin như thế cả!

 20. minotae said

  Hiện có rất nhiều công dân VN có lòng yêu nước thực sự đang góp ý để có một HP thực sự của đất nước, trong đó “Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực” được mọi người quan tâm. Phúc quyết, trưng cầu ý dân là quyền rất quan trọng nhưng chưa được quy định rõ ràng là quyền hiển nhiên của người dân cần được hiến định. Như tác giả đã viết “Tôi ủng hộ những ý kiến đó vì những người đưa ra đề xuất như vậy thực sự muốn bản Hiến pháp có nền tảng dân chủ, nền tảng xã hội lớn hơn”. Điều mọi người mong muốn là nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua tất cả các cơ quan nhà nước chứ không chỉ thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ngoài hình thức sử dụng quyền lực nhà nước thông qua các cơ quan nhà nước thì nhân dân còn có thể trực tiếp thực hiện quyền lực nhà nước thông qua việc phúc quyết (trưng cầu ý dân). Nếu nhân dân chỉ sử dụng quyền lực nhà nước thông qua các cơ quan nhà nước (hình thức dân chủ đại diện) thì hình thức dân chủ trực tiếp bị ảnh hưởng, chủ quyền nhân dân bị hạn chế. Tất cả các cơ quan nhà nước đều đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và đều phải chịu trách nhiệm trước nhân dân và vì lợi ích của nhân dân chứ không chỉ có Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

 21. dinhquan said

  Hiến pháp của hầu hết các quốc gia đều tuyên bố chủ quyền nhân dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, tuy nhiên, cách thức thể hiện chủ quyền nhân dân trong hiến pháp của các nước khác nhau thì khác nhau và ngay trong các bản hiến pháp của một nước cũng có thể khác nhau. Nói như tác giả “nhân dân là chủ thể…” thì tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhà nước chỉ là tổ chức được nhân dân ủy quyền thực hiện quyền lực nhà nước của nhân dân. Góp ý với dự thảo HP 1992, nhiều người cho rằng cần phải làm rõ “nhân dân là chủ thể”. Nhân dân người chủ của đất nước được quyền quyết định những vấn đề quan trọng nhất của quốc gia, dân tộc. Khi tất cả quyền lực, đặc biệt là quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân cũng có nghĩa là chủ quyền nhân dân đã được thiết lập. Hiến pháp của nước (tức của nhân dân), thì chủ quyền nhân dân cần phải được nhận thức và thể hiện đầy đủ trong toàn bộ nội dung của Hiến pháp. Hiến pháp của nước, do vậy, đây phải là một sự thỏa thuận của nhân dân bằng văn bản trong việc thiết lập và thực hiện quyền lực công vì lợi ích chung của cả xã hội. Nhiều người ví Hiến pháp như “Bản khế ước xã hội” để nhân dân thỏa thuận với nhau về việc tổ chức đời sống xã hội, thực hiện việc trao quyền (ủy quyền) và giới hạn quyền lực cho nhà nước, cũng như của các thiết chế khác trong xã hội.

 22. sụp said

  Đảng CSVN sụp trước thì sẽ là đại họa cho cán bộ tham nhũng và bọn tay sai bán nước, vì bọn chúng hết đường kiếm ăn.
  Nhưng sau đó, nhân dân sẽ tha thứ tội lỗi cho bọn chúng, vì bọn tham nhũng và tay sai đã góp công lớn trong việc làm cho đảng CSVN sụp đổ!

 23. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐI ĐẾN ĐÂU LÀ GÂY TAI HẠI ĐẾN ĐÓ. GIÁO HOÀNG GẶP NGUYỄN PHÚ TRỌNG LÀ GIÁO HOÀNG TỪ CHỨC.

  • Hà Huy said

   Trọng Lú yêu cầu Giáo Hoàng nên gia nhập Đảng CSVN , Giáo hoàng nhận lời , sau đó Giáo Hoàng từ chức . Buổi nói chuyện hôm đó với GS Trọng lú , GH khen nhà nước VN dưới sự lãnh đạo tài tình của ĐCS đã đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác ( Không có quốc gia nào làm được như vậy) Còn Trọng lú thì đề nghị GH cho được phổ biến kinh nghiêm đi lên CNXH ở Việt Nam với toàn bộ con chiên của Chúa . Cuộc tiếp kiến diễn ra vô cùng ấn tượng và cảm thông . ( Tin từ thông tấn xã của Thành Roma- Ytaly )

 24. NẮNG HẠ said

  hì hì . trang bác BS đang say .bộ nhậu tới bến hả ,

  • GIÁC NGỘ said

   GIÁC NGỘ

   1. Cho đến nay, sự thật lich sử tiết lộ đã gây giât mình cho cã một dân tộc ,đứng đầu là tầng lớp trí thức :
   -Hàng chục nuớc khác tại Á châu cũng bị đô hộ nhưng vẫn giành đuợc độc lập ,tư do , dân chũ, hạnh phúc cho toàn dân mà không đổ một giọt máu , không cần một kẻ “đi tìm đuờng cưú nuớc” nào, cũng không cần một
   chủ nghiã nào , một đãng lãnh đạo nào, không cần một thứ “Bác Cháo “hay “Bác Hồ” nào.
   -Hơn hai triệu nguời VN đã chết thãm khốc , hơn ba triệu tàn phế, hơn ba triệu con em tật bệnh (báo cáo nhà nuớc)do hoá chất không phải vì “giãi phóng , thống nhất đất nuớc” mà vì làm nạn nhân trong một cuộc lưà đão vĩ đại
   cuả sự dốt nát, cuồng tín và tham vọng cuả một kẻ mà khả năng chỉ làm bồi bếp, quét tuyết, dọn vuờn , không nuôi nỗi bản thân.
   -Ảo tuởng Cộng Sãn Quốc tế sụp đổ vào cuối thâp niên 1980s chưa kịp xoá xổ thì bộ phận tàn dư nhanh chân tìm ác thú phuơng bắc hà hơi để hoá thân thành thổ phĩ cầm đầu bộ máy vô nhân hiện nay là những con ác thú
   ngành công an vô lại.

   2.-Một tập đoàn chuyên lấy khũng bố và lưà đảo làm phuơng châm hành động thì Hiến pháp này nọ rõ ràng cũng chĩ là công cụ đánh lưà quần chúng.
   -Nhận rỏ để xác định bản chất và thói quen cuả con ác thú bậc thầy về thủ đoạn và bạo lực là điều cấp thiết chớ bỏ qua hay thiếu sót lúc này.
   -Trong thời lên cao nhất CNCS, chế độ ác thú này đã tưừg vờn con mồi Nguyễn Mạnh Tuờng suôt một đời nhưng vẫn không ăn thịt nỗi con nguời trí thức cô đơn nhưng bất khuất đó thì ngày nay, tình thế khác hẵn ,
   cã một đội ngũ trí thức “hậu duệ” cuả Nguyễn Mạnh Tuờng sẽ nhất định không thua .
   – Toàn dân giác ngô và hiễu rõ rằng : ” Hàng ngũ trí thức, qúi vị là tim là óc óc , là chỗ dựa cuối cùng cuả toàn dân đau khổ quá nhiều này . Mỗi buớc chân cuả qúi vị là mỗi hơi thở cuả toàn dân.

   • David Tran said

    Quá hay, đúng và chính xác. Vấn đề là làm thế nào để tất cả mọi người đều hiểu, biểt và cảnh giác trước những trò bịp bợm của bè lủ bán nước thời nay[…]

   • SƯ THƯC LICH SỬ said

    MỜI XEM CẢNH MỘT TẾT KHÁC : TẾT MẬU THÂN

 25. Le Quoc Trinh said

  Nhân Dân Nhân Dân và Nhân Dân !!!

  Lại tiếp tục đem “Nhân Dân” ra làm cái bung xung để gỡ gạc cho thế kẹt của ĐCS VN và hàng triệu người đang sống bám vào chế độ này chăng ?

  Nhân Dân nào đây ? Phải chăng là Nhân Dân Trung Quốc mà quý vị lãnh đạo Nhà Nước thường hay ca tụng cám ơn rối rít trong những bài diễn văn dài lê thê ngày xưa ?

  Hay là nhân dân Việt Nam ? Có bao gồm các thành phần Mỹ Nguỵ không vậy ? Có chấp nhận Nguỵ Quân, Nguỵ Quyền, phản động, phản quốc hay tay sai bù nhìn cho đế quốc Mỹ ngày xưa không ?

  Rốt cuộc tới lui rồi cũng chỉ “bổn cũ soạn lại” mà thôi .

  Chán thay !!!

 26. Cong Dong Hai Ngoai said

  Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại
  Nhân dịp đầu năm Quý Tỵ 2013 , Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại tại Hoa Kỳ xin gửi lời chúc tốt đẹp và khang an hạnh phúc đến tất cả đồng bào trong nước , các nhân sĩ trí thức các bạn đã tham gia góp ý với diễn đàn này trong suốt 1 năm qua !
  Đồng bào Hải Ngoại , cho dù làm bất cứ ngành nghề nào : từ một Oishin , lao công…cho đến sinh viên , trí thức… vẫn ngày đêm huớng về Tổ Quốc và sẵn sàng đóng góp trí tuệ và xương máu để bảo toàn sự trọn vẹn nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tiền nhân để lại.
  Tình hình vào đầu năm , theo phòng Tình báo Người Việt Hải Ngoại báo cáo thì không khả quan và hoàn toàn nguy hiểm cho VN : Cuộc chiến sẽ được Đảng Cộng Sản Trung Quốc khởi động sẽ sớm hơn dự đoán vì chính Đảng CSTQ cũng đang trên đà có nguy cơ sụp đổ nên phải dùng lá bài Dân Tộc Chủ Nghĩa để tồn tại ! Theo tin tức thu lượm được của các Cơ Quan Tình Báo Quốc Tế của các quốc gia Do Thái , Hoa Kỳ , Pháp , Anh , Úc và ngay cả Tình Báo Sở Trung Quốc và đặc biệt là tình báo Nhật Bản thì điểm chiến lược tạo căng thẳng tại Biển Hoa Đông chỉ là Điểm , chính Biển Đông mới là Diện chính : VN đang trong tầm ngắm của TQ và sẽ được đánh chiếm ngay trong năm nay !
  Đặc biệt là Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc cũng sẽ chỉ lên án như thuờng lệ nhưng sẽ không can thiệp mạnh mẽ bằng quân sự vì sách lược của Hoa kỳ là phải để cho toàn Đông Dương lọt vào tay TQ trước để tạo chính nghĩa cho cuộc phản công sao này ! Theo tình báo Hoa kỳ thì hiện nay Đông Dương gồm các chính phủ đang có hữu nghị thân mật với TQ hơn là Hoa Kỳ nên việc TQ đánh chiếm sẽ không ảnh huởng đến an ninh của các Đồng Minh Hoa Kỳ tại Á Châu và Đông Nam Á. Tuyến hàng hải tại Ấn Độ Dương và eo biển Malacca vẫn có thể khóa chặt , cắt đứt tuyến chở dầu TQ từ Trung Đông về mà không cần phải có tiền đồn Đông Dương án ngữ. Hải cảng Cam Ranh cũng vì thế mà không còn cần thiết cho dù bị TQ chiếm đóng.
  Đồng bào trong nước nên chuẩn bị ngay bây giờ tình huống xấu nhất khi bị chiếm đóng vì thời gian chiếm đóng sẽ kéo dài ít nhất là 5 năm với nhiều xáo trộn !
  Nhưng cũng có một tin rất đáng mừng là ngay chính Đảng CS TQ cũng đang đối diện với nguy cơ sụp đổ và phong trào phản kháng của 3 Giòng Thác Cách Mạng đang bùng phạt dữ dội trong nước : Giòng thác đấu tranh của giai cấp Công Nhân và nông dân đòi cơm ăn áo mặc , giòng thác đấu tranh dân chủ của nhân dân và trí thức và giòng thác Tin Học phổ biến tất cả mọi xấu xa của cán bộ Đảng từ Bộ Chính trị đến cấp xã , huyện.
  Nếu Đảng CSTQ sụp đổ trước và các vùng Tự Trị như Tân Cương , Tây tạng , Nội Mông , Mãn Châu , Hong Kong , Quảng Đông nổi dậy tách ra thì đó là điều vạn phước cho VN ! Ngược lại , nếu Đảng CS VN tan rã trước , đây đúng là đại họa cho dân tộc vì sẽ không lường được hậu quả vì TQ sẽ thừa nước đục thả câu đánh chiếm nốt quần đảo Trường Sa của VN ngay tức khắc trong lúc có khoảng trống quyền lực !

  • CôngNhân said

   Nếu Đảng CS VN sụp đổ trước đảng CS TQ thì đúng là đại họa cho phòng Tình báo Người Việt Hải ngoạì tại Hoa Kỳ vì khoảng trống quyền lực ở VN đã bị nhân dân VN chiếm mất. Hề hề…

   • No Way Out said

    Khoảng trồng quyền lực mà bị Nhân dân chiếm hay trám vào tức là tin mừng vì đồng bào hải ngoại đâu có ai về nước để nắm quyền ! Riêng tôi hiện nay về hưu ở Hoa Kỳ , mỗi tháng được huởng $1500 tiền hưu thì tôi về VN để….ăn hối lộ cho chúng chửi như ông Ba Dũng?
    Việc lãnh đạo sẽ do các vị nhân sĩ , trí thức hay các bạn trẻ tài giỏi trong nước , đồng bào bên ngoài chỉ hỗ trợ vật chất và tinh thần chứ không ai dại gì mà về nắm quyền , nắm chức bao giờ !
    Nếu có về thì hoàn toàn tự nguyện chứ không ai lãnh lương để giữ cho mình trong sạch ! Nếu đã lật đổ một chế độ tham nhũng thối nát mà mình lại cũng….thối nát và tham nhũng như họ thì tốt hơn cho họ nắm quyền để khỏi xáo trộn !

  • Thằng Mõ said

   Cong Đong Hai Ngoai,
   Yêu cầu bạn lấy một cái NICK khác cho riêng bạn. Bạn có toàn quyền với cái NICK của bạn và cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì bạn viết.

   • Phai Bo Chay Gap Khoi VN said

    Nick nào cũng vậy thôi , tôi thấy chẳng có gì quan trọng ! Riêng tôi thấy là những điều viết và tiên đoán nói trên không xa sự thật lắm vì ở bên ngoài , các tin tức và thông tin ,ngay cả tin tình báo cũng thu thập được dễ dàng ! Nhất là hiện nay có rất nhiều nhân viên VN làm trong nhiều ngành khác nhau ở khắp thế giới , kể cả phòng tình báo CIA !
    Ngay chính gần nhà tôi ở Thủ Đô Washington DC cũng có một nhân viên nghiên cứu và phân tích chiến lược cho một cơ quan tình bào Hoa Kỳ còn cho tôi biết một vài tin tức về VN ! Ông ta còn tiên đoán đúng phóc cả việc bầu bán TBT , Chủ Tịch Nước , Thủ Tướng !
    Mới đây , ông ta còn nói thẳng cho tôi biết là tình hình VN năm nay rất xấu và đỉnh điểm có thể là vào năm 2016 : VN nên chuẩn bị chiến tranh , đừng ảo tưởng sự thân thiện của TQ ! Lần này quân đội TQ không như năm 1979 và ngay cả Kampuchea cũng không dễ như Khmer Đỏ Pol Pot !
    Ông ta còn nói là Hoa Kỳ sẽ tìm cách xóa nợ với TQ bằng cách thúc đẩy 2 nền kinh tế thứ 2 và 3 ( TQ & Nhật ) choảng nhau kịch liệt ! Hoa Kỳ sẽ không can thiệp và khi chín muồi sẽ tuyên bố ” Không trả nợ cho TQ mà chỉ trả nợ cho một chính phủ đại diện chính thức của nhân dân TQ thông qua bầu cử ”
    Ông ta còn cho hay là một nhóm dân biểu và Thuợng Nghị Sĩ đã dự định một dự luật cấm Hành Pháp ( Tổng Thống ) bang giao với một quốc gia mà người lãnh đạo không do dân bầu lên qua một cuộc phổ thông đầu phiếu !
    Như vậy , Hoa Kỳ sẽ cắt đứt ngoại giao với TQ , VN là điều sẽ xảy ra !
    Ông ta còn khuyên tôi là nên tìm cách đưa tất cả bà con thân nhân chuẩn bị di tản khỏi VN trong năm nay vì tình hình cực kỳ nguy hiểm hơn hẳn năm 1975 !!
    Tin hay không là quyền của các bạn ! Tất nhiên các bạn cho tôi là ” nổ ” nhưng không sao vì mình đã có nói và tôi tin là những điều ông ta nói không phải là vô căn cứ !

    • Khách said

     Bạn tin vào những lời nói nhảm của kẻ buôn chuyện trong quán cà phê phố Bolsa?

     • Mình già đầu rồi bác nghĩ là đi nghe tin đồn nhảm? Nhưng có cái suy ngẫm lại cũng đúng chứ không phải chơi đâu bác ạ !
      Năm 1975 , tớ đang là sĩ quan đang học một khóa tham mưu tại Hoa Kỳ . Học xong thì chuản bị về nước thì một anh bạn người Mỹ làm cho Cục Quân Báo Hoa Kỳ cùng học nói với tớ và cho 1 lời khuyên : ” Anh nên ở lại , tình hình Miền Nam VN không tốt lắm ! Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi và quân Bắc Việt sẽ đánh chiếm ! ”
      Lúc đó tớ cũng coi là tin đồn nhảm và cứ lên đường về nước , dù sao còn vợ còn con , hơn nữa cứ nghĩ là Mỹ đã hy sinh 58,000 quân , đổ hàng tỷ dollars thì…dễ gì bỏ Miền Nam !
      Ngày đưa tớ ra sân bay , anh bạn Quân Báo Mỹ còn nói một câu cuối cùng :” Thực sự là tớ muốn cậu ở lại ! Cứ thoát trước một mình cậu rồi tớ sẽ tìm cách lo cho gia đình cậu qua sau. Tình hình bi đát lắm ! ”
      Chỉ đồn nhảm ! Tớ nghĩ bụng ! Thế mà khi phải ngồi trong trại Cải tạo 13 năm , vợ con tan tác vượt biên chết thảm thì tớ mới thấy là tin đồn nhảm không….nhảm tí nào !
      Ngày nay , tình hình cũng vậy ! Rất nhiều các nhân viên tình báo VN đã lo cho gia đình qua Úc , Canada , Mỹ thì không phải là tin đồn nhảm bao giờ !
      Hãy bỏ chạy khỏi VN nếu bạn có thể !

    • Hà Huy said

     Dự báo như vậy đều có cơ sở . Việc VN bị chiếm nốt Hoàng Sa là nhìn thấy trước mắt . Còn Chiếm VN và Đông dương thì chỉ có 14 anh trong Bộ cầm đầu đảng là khoái chí thôi . TQ sẽ mất rất ít đạn dược vì lần dạy cho VN bài học này TQ được hậu thuẫn của CSVN . Lần năm 79 , TQ dạy cho VN bài học số 1 lúc giờ Lê-Duẩn chống TQ ra mặt . Hiện nay chuẩn bị cho VN bài học thứ 2 , chắc chắn phải mạnh hơn bài học số 1 gấp nhiều lần , lần này toàn bộ lãnh đạo CS đều tôn trọng 4 tốt , 16 chữ vàng do TQ trao tặng .

    • Chanh said

     Mọi còm sĩ nên nằm xuống! Coi chừng bom nổ banh xác 🙂

     • Nham Nhi said

      Người ta nổ là để khoe khoang chứ không ai nổ để cảnh giác mọi người ! Tớ cũng thấy những lời cảnh báo nói trên không xa sự thật lắm !
      Cứ nhìn thằng em tớ nói với tớ như vầy thì suy ra vận nước cũng đền hồi lao đao và suy vong :
      – Em thấy các bạn cùng khóa Công An của em cho biết là kỳ này ai muốn chạy về gần nhà hay gần chỗ tốt thì giá rẻ chỉ còn phân nửa ! Hình như họ đang hốt một cú chót để chạy ! Thằng bạn em có anh làm Cục Tình Báo cho biết là anh nó đã đưa được bà xã và 3 con qua Úc sống rồi !
      Nhà Nước cho các Dư Luận Viên vào các Diễn Đàn để trấn an mọi người để họ có thời gian bỏ chạy ! Bây giờ không phải là lúc ” nổ ” nữa mà là nên báo động !
      Ngay cả dân TQ , các viên chức và nhà giàu họ cũng chạy qua Mỹ , Canada , Úc…. Nếu chế độ tồn tại vững chắc thì ai chạy làm gì?
      Năm 1975 , nhiều Tướng Tá , sĩ quan , Công chức Miền Nam ỷ y quá nên hối không kịp ! Ngay sau Hiệp Định Ba Lê năm 1973 là phải chuồn rồi nhưng ai cũng chủ quan là sẽ có chính phủ 3 thành phần , Miền Nam trung lập !
      Tớ thấy ai nói là Đảng CSVN sẽ tiếp tục tồn tại thì sẽ nói ngay là tin đồn nhảm ! Còn nếu ai nói là ” anh phải tìm cách rời khỏi VN vì tình hình bi đát lắm rồi ” thì đây là tin đồn đáng tin cậy ! Không nhảm bao giờ !

    • noi that said

     “phai bo chay khoi VN” la dung vi khong biet nhan dan VN la ai.MY rat manh VN cung danh bai ,Tau thua xa My dung dua voi VN.

     • The Luc Thu Dich said

      Mấy ông CS hay có tính tự cao tự đại xem trời bằng vung nên có ngày vỡ mặt ! Lúc năm 75 , thắng Mỹ xong rồi huênh hoang tự phụ ” Chủ Nghĩa Mác Lê Nin Bách Chiến Bách Thắng ” hay ” Ta thắng Mỹ rồi thì chuyện gì làm cũng được ” ! Đến khi Mỹ chìa tay ra lập bang giao lại ngông cuồng đòi bồi thuờng 2 tỷ Dollars trước để làm điều kiện !
      Khmer Đỏ Pol Pot còn ngông cuồng hơn vì đã thắng Mỹ thì VN chắc không phải là đối thủ !
      Thế là Mỹ cấm vận từ 1978 cho đến 1994 , gần 20 năm ! Đói rách tơi tả !
      Hoa Kỳ lần này tính nước cờ không phải là thấp đâu : Cứ nhìn từ một viên chức cấp thấp , đến dân thuờng cho đến TT Hoa Kỳ , thì số nợ hằng 15 Trillions Dollars (không phải là Tỷ mà là Ức ) với TQ lấy gì trả? Mà nợ TQ thì nó bắt chẹt hoài lấy gì trả? Chưa kể lãi mẹ , lãi con đẻ ra thì….bế tắc là cái chắc !
      Nhưng mấy ông CS chỉ khôn vặt và giỏi chém giết nên mù tịt về kinh tế , nhất là cách tính chiến lược tài chính thì sao bằng tụi….Tư bản , nhất là tư bản Mỹ gốc Do Thái?
      Vậy nợ nhiều như vậy thì Mỹ sẽ bị TQ qua mặt thành siêu cường sao số 1 sao? Giỡn mặt hoài !
      Ở Mỹ , nếu anh nợ Ngân Hàng khoảng vài ba chục ngàn thì anh sợ lắm , không trả nó sẽ xiết nhà , xiết xe , tín dụng bị xấu sau này không làm ăn được ! Nhưng khi tôi nghe ông Tỷ phú Donald Trump mà tiếng là tỷ phú mà nợ như chúc chổm mà vẫn tỉnh bơ thì tôi giật mình khi nghe ông ta phán :” Khi bạn nợ cả trăm triệu dollars thì ngân hàng sẽ…..sợ ngược lại bạn ! Lâu lâu ông tỷ phú này lại làm đơn xin mượn thêm vài chục triệu để tân trang lại các sòng bài . Ngân hàng từ chối? Được ! Nếu anh không giúp tôi thêm tiền làm ăn , tôi đành phải khai phá sản ! Tiền nợ mấy trăm triệu xem như….tan chảy như bọt nước ! Thế là phải bấm bụng cho mượn để nó khỏi khai phá sản !
      Hoa Kỳ mượn nợ TQ cũng vậy ! Chỉ có cách xù nợ là hay nhất !
      Nhưng phải xù làm sao cho quốc tế người ta nể mặt và TQ phải bấm bụng nuốt nhục mà không nói được vì tụi Tư Bản giãy chết này nó đểu quá ! Nợ như vậy mà không trả xu teng nào mà mình lại nợ ngược nó , thế mới đau hơn bị thiến !
      Có khó gì đâu , có nhiều cách làm cho tụi Tàu chảy máu Dollars và trôi ngược lại về Mỹ :
      1) Anh Tàu giàu có nào ( dù làm ăn đàng hoàng hay tham nhũng ) mà không tìm cách chạy qua Mỹ ! Đạo luật của Quốc Hội Mỹ bèn ra đời đáp ứng ngay nguyện vọng Giấc Mơ American Dream của anh ngay ! Cứ đầu tư $500,000 Dollars để đầu tư trong nước Mỹ là anh được cấp ngay hộ chiếu đi ngay , có Thẻ Xanh Thuờng Trú ngay ! Khoảng chừng 10,000 ông cán bộ tham nhũng Tàu và nhà giàu qua theo lối này thì số nợ 15 Trillions Dollars cũng vơi đi một nửa rồi ! Chưa kể sau khi đến Mỹ làm ăn , mỗi năm phải đóng thuế thu nhập thì lời chán !
      2) Chiến Tranh : Đây là cách xóa nợ…hợp pháp nhất mà chả ai than phiền ! Nhưng mình gây chiến để xóa nợ thì….tiểu nhân quá , chẳng quân tử hào hùng cao bồi chút nào ! Nhưng cứ cho các cơ quan tài nguyên môi trường công bố các dữ liệu dầu mỏ ở Biển Hoa Đông , Biển Đông là anh thấy nóng máu rồi ! Tiềm năng dầu khí lớn như thế mà lọt vào tay bọn Rợ Đông Di Nhật hoặc bọn các bọn rợ An Nam , Phi , Mã , Brunei thì nhục quá ! Phải đánh để dành lại thôi !
      Các anh cứ đánh thoải mái , tôi không đứng về phe nào ! Nhưng Quốc Hội của tôi thì khác , nó nóng mặt khi thấy các Đồng Minh bị đe dọa thì nó thông qua việc bán vũ khí để phòng thủ các anh là tại….các anh đấy nhé ! Hơn nữa , do anh hung hăng quá thì dân Hoa Kỳ sẽ không hài lòng , do đó Quốc Hội chúng tôi sẽ….giảm nhập khẩu hàng hóa của các anh thì ráng mà chịu ! Ah này ! Quên nói cho anh biết là trước kia chúng tôi đã đẩy Đài Loan ra để các anh chính thức thành đại diện cho Nhân Dân Trung Hoa , nay có thể vì sự hung hăng của các anh , bất chấp luật pháp quốc tế , vẽ bậy vẽ bạ đường lưỡi bò chiếm trọn 80 % Biển Đông , nên chúng tôi cũng phải xem lại tính cách đại diện của các anh ! Đại diện cho dân TQ với 5000 năm văn hóa mà sao cư xử….thiếu văn hóa quá vậy ! Quốc hội của chúng tôi đang ra một dự thảo luật phong tỏa tất cả tài sản của chế độ các anh và sẽ trao lại cho một chính phủ hợp pháp , hợp hiến do dân TQ bầu lên tiền nợ của chúng tôi ! Tôi là TT mà cũng chẳng phản đối được dùm cho anh vì Quốc Hội của chúng tôi là do dân bầu lên , nó chả lệ thuộc vào Đảng như Quốc Hội các anh ! Bó tay chấm Com !
      3) Ô Nhiễm môi trường : Bậy quá ! Hoa Kỳ giúp các anh trở thành một nền kinh tế thứ 2 thế giới thế mà bây giờ chúng tôi bị thế giới chửi quá xá vì cũng nhúng tay vào sự phát triển kinh tế và đồng thời với sự ô nhiễm kinh hoàng của các anh ! Thôi chắc là không xong rồi ! Chúng tôi phải giảm nhập siêu hàng họ của các anh vì dân chúng tôi nó kỹ lắm : ăn từ con cá , con gà , rau cải… cái gì tụi nó cũng sợ bị nhiễm hóa chất , nhất là hàng hóa đề chữ Made In China thì thua rồi !
      Tiền nợ 15 Trillions của các anh hả ! Thế này nhé : Số người dùng hàng họ của các anh tại nước tôi bị nhiễm hóa chất nhiều quá nên chúng kiện cáo tum lum các Công Ty Hoa Kỳ đại diện cho các anh ! Dân chúng tôi thuộc loại ” Ăn mày đứt tay bằng nhà giàu đổ ruột ! ” Lái xe đi đường chỉ đụng nhẹ một tí là bọn dân của tôi nó phải đi khám bác sĩ xem có bị…hậu chấn hay không? Đôi khi trầy xướt có một chút xíu mà tiền Bill khám bác sĩ cũng lên đến khoảng $5000 Dollars là thuờng !
      Thức ăn , hàng họ của các anh cái gì cũng bị nhiễm hóa chất ! Hằng trăm con chó , con mèo ăn thức ăn của các anh lăn quay ra chết bây giờ tiền bồi thuờng đã lến đến khoảng 30 triệu dollars rồi ! Anh tạm hoãn chuyện đòi nợ này lại để chúng ta cùng nhau góp sức xoa dịu bồi thường cho mấy thằng dân ương ngạnh của nước tôi cho xong đã ! Cũng xin thông báo là chúng tôi , với sự biểu quyết thông qua của cái Quốc Hội lúc nào cũng xé to chuyện , đã tạm thời ngưng nhập khẩu hàng của các anh cho đến khi có lệnh mới ! TT như tôi cũng chả giúp được gì các anh trong lúc này ! Nguyện xin các Đấng Các Mác , Mao Chủ Tịch phù hộ cho các anh !

  • Chanh said

   Bác nhắn với các bạn tình báo Cia, Mafia gì đó của bác muốn doạ nếu ” ….Đảng CS VN tan rã trước , đây đúng là đại họa cho dân tộc vì sẽ không lường được hậu quả vì TQ sẽ thừa nước đục thả câu đánh chiếm nốt quần đảo Trường Sa của VN ngay tức khắc trong lúc có khoảng trống quyền lực !” là thừa. Đi làm hảng tình báo nào mà dám mở loa bậy bạ thế, thì dễ bị còng tay lắm ấy.
   Lời doạ này giống như “đừng biểu tình chống Trung Quốc khẻo TQ giận lấy hết 9 lô dầu” nhỉ? Đời sống ở VN nếu so sánh với Tây Tạng thì đúng là càng ngày càng khó khăn, chuyện đó nói khỏi cần sờ mu rùa 😉

   • Chanh said

    Thêm nữa: Hình như ở bên ấy có chiêm tinh gia Trần Dần bảo là TQ sẽ ám sát TT Nguyễn Tấn Dũng năm 2014 đấy!

   • Trong 2 Đảng CS TQ và VN thì cũng sẽ tan rã nhưng nếu trời thuơng dân mình thì Đảng CS TQ tan rã trước như LX ! Khoảng trống quyền lực sẽ giúp cho Tây tạng , Tân Cương , Nội Mông , Hong Kong , Mãn Châu , Quảng Đông nổi dậy tách ra thành độc lập ! VN sẽ không mất Trường sa mà hy vọng nếu Đảng CSVN dùng lá bài dân tộc chủ nghĩa đánh chiếm lại Hoàng sa ! Như vậy Đảng lại có cơ may tồn tại kéo dài thêm vài năm nữa trước khi giải thể và hạ cánh an toàn !
    TQ sụp đổ thì VN sẽ sụp đổ ! Ngược lại cũng vậy ! Nhưng VN sụp đổ trước TQ thì tai hại hơn nhiều !
    Ngay cả Khổng Minh có sống lại cũng đồng ý chuyện này ! Không ai khuyên là tạm ngừng tranh đấu với CSVN để dồn nổ lực vào Đảng CSTQ bao giờ !

 27. Vu Lan said

  GS.TS Lê Hồng Hạnh thật là tuyêt vời khi nêu ra nhửng ý kiến thật là thực tế. GS.TS Lê Hồng Hạnh vẻ ra một con đường vẹn toàn cho ĐCSVN một lối đi danh dự và còn có thề tiếp tục vai trò lảnh đạo mà không cần có điều 4 trong hiến pháp. Ủy ban sửa đổi Hiến pháp nên thành tâm kết hợp nhửng tinh hoa của Hiến pháp năm 1946 và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cùng Bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992 của một đoàn đại biểu gồm 16 nhân sĩ trí thức, đại diện cho 72 người đầu tiên trực tiếp ký tên và hàng ngàn đồng bào đã tham gia ký tên vào bản “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992”, đã đến Địa điểm tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân tại 37 Hùng Vương, Hà Nội, để trao bản Kiến nghị cho Ủy ban sửa đổi Hiến pháp; do Ông Nguyễn Đình Lộc làm trưởng đoàn.

  • noi that said

   that buon cho cac nha tri thuc, VN chi co mot dang cam quyen, DCS cam quyen lai theo nguyen tac TAP TRUNG DAN CHU. Cai gi BCT va TW quyet roi thi gop y ngan ty lan cung vo dung .Bau cu, dong gop sua hien phap la that hay dua ma cac nha tri thuc dua nhau the hien ???

 28. NDVN said

  Cám ơn GS , Đảng ghi nhận hết những góp ý của nhân sỉ trí thức và nhân dân nhưng năm 2013 đến.2100 là thời điểm chưa thích hợp để xóa bỏ điều 4 HP.

  • NDVN said

   Vì bỏ điều 4 HP là tự sát – nguyên CT nước Nguyễn Minh Triết. do đó thà già rồi chết chứ nhất quyết không chịu hy sinh! ( Hồ Nước Mặn)

 29. Dư luận viên ăn Tết cùng dân đã tỉnh ngộ đá xéo Đảng said

  “Quan Hệ Nhân Dân Và Đảng” đã nói
  11/02/2013 lúc 18:22

  “mọi mưu mô chơi trò ngôn ngữ để phá hoại chỉ là trò ma giáo nhất đinh bị Nhân dân quẳng vào đống rác thối mà thối !”

  Thằng dư luận viên này đá xéo Đảng câu trên được phết! Chuẩn không cần chỉnh. Đảng luôn Mưu mô chơi trò ngôn ngữ như kiểu nhà nước độc tài thì Đảng gọi là “chính quyền của dân, do dân, vì dân”, vừa rêu rao để dân phát huy quyền dân chủ trong góp ý sửa HP, vừa đòi dân gop ý chỉ đạo của chúng nó, đến khi dân phát huy quyền phúc quyết góp ý trái mong muốn của chúng thì chúng lại gọi là lạm dụng quyền tự do dân chủ…cậu dư luận viên này vạch mặt thủ đoạn thâm căn cố đế của Đảng Vaf cảnh báo nếu Đảng cứ chơi trò ngôn ngữ như thế thì “sẽ bị nhân dân quẳng vào sọt rác mà thôi!”. Chắc ăn Tết với gia đìng cậu cũng tỉnh ngộ thấy tâm địa và nguy cơ của kẻ lâu nay cậu ta vẫn tôn thờ vì mấy đồng bạc bẩn thỉu cướp giật của dân lành.

 30. Người Hà Nội said

  “Nhân dân là chủ thể của quyền lực”. Cái này thì có gì đâu mà phải bàn nữa? Đấy là điều hiển nhiên.

  Lãnh đạo là con thuyền, nhân dân là nước. Nước làm thuyền nổi, nhưng cũng làm lật thuyền khi cần. Lãnh đạo và Đảng viên Đảng CSVN không biết họ có nhớ điều này không? Hôm nay, tôi vừa đi Côn Sơn – Kiếp Bạc về. Tôi có qua viếng Cụ Nguyễn Trãi và Cụ Chu Văn An. Những áng văn bất hủ trong Bình Ngô Đại Cáo của Cụ Nguyễn Trãi lúc nào cũng làm tôi lặng cả người, cảm xúc trào dâng vô cùng mãnh liệt.

  “Từng nghe:

  Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
  Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
  Như nước Đại Việt ta từ trước
  Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
  Núi sông bờ cõi đã chia
  Phong tục Bắc Nam cũng khác
  Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
  Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương
  Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
  Song hào kiệt thời nào cũng có …”

  Tôi không rõ, lãnh đạo và đảng viên Đảng CSVN có thuộc Bình Ngô Đại Cáo của Cụ Nguyễn Trãi không? Đến bây giờ mà họ còn bám vào cái học thuyết Mác – Lê thổ tả đấy làm gì nữa cho hại nước, hại dân. Tôi đề nghị Đảng CSVN vứt bỏ Mác – Lê, học thuộc Bình Ngô Đại Cáo của Cụ Nguyễn Trãi.

  “Ta đây:

  Núi Lam sơn dấy nghĩa
  Chốn hoang dã nương mình
  Ngẫm thù lớn há đội trời chung
  Căm giặc nước thề không cùng sống
  Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời
  Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối.
  Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh,
  Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ.
  Những trằn trọc trong cơn mộng mị,
  Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
  Vừa khi cờ nghĩa dấy lên,
  Chính lúc quân thù đang mạnh …”

  Các ông lãnh đạo Đảng CSVN có quên ăn vì giận vì đất nước đang còn nghèo nàn, lạc hậu không? Họ có quên ăn vì Trung Quốc cướp biển đảo của Tổ Quốc không? Họ còn ngồi đấy mà ôm Mác – Lê thổ tả làm gì nữa?

  “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
  Lấy chí nhân để thay cường bạo.
  Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật,
  Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay…”

  Đảng CSVN đã “đem đại nghĩa để thắng hung tàn chưa”? Họ đã tôn trọng nhân dân chưa? Họ đã lắng nghe nhân dân góp ý Hiến pháp thực sự hay chưa, hay chỉ là loè bịp? Sao Đảng CSVN liên tục bắt bớ những người đấu tranh cho tự do, dân chủ? Họ đã dùng đại nghĩa chưa? Sao họ lại tăng cường lực lượng công ăn để trấn áp nhân dân? Đảng CSVN đang sử dụng “hung tàn” chứ không phải đại nghĩa.

  “Gươm mài đá, đá núi cũng mòn
  Voi uống nước, nước sông phải cạn.
  Đánh một trận, sạch không kình ngạc
  Đánh hai trận tan tác chim muông.
  Cơn gió to trút sạch lá khô,
  Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ…”

  • No Way Out said

   Chính vì vậy mà tôi có ý nghĩ là với 4000 nămm Văn Hiến , chúng ta đâu cần phải lấy danh xưng là Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa VN ?
   Chủ nghĩa chúng ta là chủ nghĩa dân tộc Hùng Vương ! Chi bằng lấy tên VN là Quốc Gia Hùng Vương Việt Nam , không cần phải Cộng Hòa , phải Xã Hội Chủ Nghĩa gì cả !
   Riêng ta cũng nên bỏ lá Cờ Đỏ sao Vàng vì đó là chủ nghĩa CS và lệ thuộc TQ : nên lấy lá Cờ màu Xanh Nước Biển và chính giữa là huy hiệu Trống Đồng Ngọc Lũ màu vàng rực rỡ tương trưng cho văn hóa Lạc Việt bên bờ Biển Đông !
   Dẹp ngay cái quốc ca khát máu Tiến Quân Ca , thay vào bài hát Việt Nam ! Việt Nam ! của nhạc sĩ Phạm Duy còn có tình người hơn !

 31. […] 1607. Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực […]

 32. NôngDân said

  + Mục đích của việc tổ chức lấy kiến nhân dân nhằm trong việc Góp ý sửa đổi hiến pháp lần này là để: “ Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân và tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng Hiến pháp để Hiến pháp thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân.”; Hay chưa, dân chủ chưa?.
  + Nhưng yêu cầu của việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải đảm bảo : sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp chính quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi ….”; Hết phim!. Tất cả chỉ là quân đỏ, quân xanh thôi. Đảng ta “vĩ đại” thật!.

 33. Phải nói cho rõ:
  Không có đảng CSVN, thì miền nam VN trước 1975 được sống trong an bình và thịnh vượng, chắc chắn sánh vai ngang với Nhật Bản và bỏ xa Hàn Quốc như hôm nay Nhật Hàn đang có!
  ai đồng ý? giơ tay lên!

  • Nguyễn Việt said

   Cứ so sánh người Việt tỵ nạn sống ở Mỹ với kiều dân Nhật và Hàn Quốc trong cùng một môi trường xem liệu có bỏ xa hay sánh vai với họ hay không bác NCR.
   Chúng ta chịu để cho đất nước VN như hiện nay cũng một phần là do cái gốc văn hóa của ta đây bác ợ. Định giơ tay theo bác, nhưng nghĩ lại thấy nhục nên lại rụt tay lại!

  • cuc said

   Nope !

   Hơn các nước ĐNÁ thì có cơ may.

   Không thể sánh được với Nhật Bản và hơn được Hàn Quốc và Đài Loan.
   Tố chất dân VN không thể vượt qua được các giống dân Nhật Hàn Tàu. Period.

   Các yếu tố thuộc về thể lực, trí lực, ý chí, kỷ luật, nhẫn nại, danh dự, trách nhiệm, cộng đồng đều thua sút.

   • Người Hà Nội said

    Người Việt Nam cũng có trí lực, ý chí, kỷ luật, nhẫn nại, danh dự, trách nhiệm, cộng đồng cao lắm. Ngày xưa, thời phong kiến, Xã hội Việt Nam chặt chẽ, kỷ luật, tinh thần cao lắm. Chính thời phong kiến Việt Nam lại chả thua nước nào ở Châu Á cả. Chính cái chủ nghĩa xã hội thổ tả mà Đảng CSVN du nhập vào đây làm cho đất nước này xuống dốc.

    Chính cái sự quản lý lỏng lẻo, ngu dốt, bê tha, tha hoá, bệ rạc, tham nhũng … của Đảng CSVN mà đất nước mới ra nông nỗi này. Đảng CSVN quản lý đất nước bằng thủ đoạn, ngu dân để trị, không muốn cho dân hiểu biết, tiến bộ … nên đất nước mới ra nông nỗi này.

    Cùng một giống người, một đất nước nhưng Nam Hàn khác Bắc Hàn đấy. Bắc Hàn thì đói khát, lạc hậu, nhưng Nam Hàn thì là nước công nghiệp mới. Tất cả là tại cái tư tưởng CNXH thổ tả cả thôi. Tất cả là tại cái chủ nghĩa Mác – Lê thổ tả đấy thôi. Người Việt không dốt, không thiếu ý chí và nghị lực đâu.

    • cuc said

     Hơn trăm năm trước, trong lúc vua quan VN còn mãi mê mệt với văn chương thi phú, kinh sử có từ ngàn năm của Tàu, thì vua Nhật đã biết mở mang đầu óc, canh tân xứ sở theo văn minh Tây phương.

     Trong lúc có 1/2 dân Triều Tiên cương quyết chống cọng sản để kiến tạo được một Đại Hàn Dân Quốc phú cường, thì toàn dân VN lại một lòng một dạ ‘sắt son’ theo cọng sản, để rồi đẻ ra một nước chxhcn vn bại xụi như hiện nay.

     Dân Tàu lục địa cũng đang chịu ách cọng sản, nhưng họ đã tự ‘phi thân’ lên tới vũ trụ, dân VN cọng sản thì đang còn mãi vác cuốc đi đào than, đào thiếc, đào bô xít để bán cho Tàu.

  • hòn ngọc viễn đong said

   Hòn Ngọc Viễn Đông xin giơ cả hai tay đồng ý.

   Không có đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai
   thì Việt Nam bây giờ sánh vai
   ngang hàng với CHDCND Triều Tiên,
   do lãnh tụ Kim ủn ỉn lãnh đạo
   trên con đường tiến lên xhcn
   đứng đầu là 4 tốt 16 chữ vàng tàu khựa.

  • Hoa Cải said

   Chỉ cần kinh tế 4.500 USD/đầu người/năm như Thailand cũng được. Điều cần thấy 13 ông và 1 bà trong cái gọi là bộ chính trị lãnh đạo đảng CSVN, lãnh đạo “nhà nước và xã hội”, chúng có tài cán gì đặc biệt ngoài tấm hộ chiếu chủ nghĩa Marx lé và tư tưởng Hồ Chí Minh đầy lòng hận thù giai cấp và bạo lực cách mạng chuyên chính vô sản? Chúng lầm đường lạc lối đến mức không còn biết nói một câu sự thật như một người đàng hoàng tử tế. Khi chúng chết sẽ biến thành sâu bọ cả đấy. Tất cả bọn họ đã đạt trình độ nói láo và lừa bịp cấp nhà nước. Thượng bất chính, hạ tắc loạn là vấn nạn Việt Nam đương đại.

  • Cho em xin said

   @nói cho rõ:

   Trời ơi, “miền Nam trước 1975Không có đảng CSVN, thì miền nam VN trước 1975 được sống trong an bình và thịnh vượng, chắc chắn sánh vai ngang với Nhật Bản và bỏ xa Hàn Quốc như hôm nay Nhật Hàn đang có!”.

   Ha ha chú này đang DAYLIGHT DREAM…cho anh xin và http://www.bó tay.cơm….he hé miễn tranh nuận em xin kisu…

   • Nothing said

    Nếu không có chiến tranh thì ngày nay Nam VN cũng như Nam Hàn ! Cũng giống nhau !
    Chính vì bị phá hoại và xâm lược nên nghèo đói ! Nếu Bắc Hàn có dãy Trường Sơn dễ xâm nhập như Miền Nam thì giờ này nó cũng chiếm Nam hàn rồi và cũng tạo ra nghèo đói thôi !
    Cứ nhìn Cộng Đồng VN tại Hoa Kỳ đến sau Nam Hàn và Nhật nhưng trong vài Thập Niên thì sự tiến bộ sẽ không kém gì đâu !
    Nếu ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ đừng nôn nóng giải phóng Miền Nam bằng võ lực , cứ để tự nhiên như Bắc Hàn hay Đông Đức thì sau 10 năm thì sẽ thấy khác rồi , ai sẽ hơn ai?
    Chính vì sợ Miền Nam phát triển giàu có sau này nên CSVN mới quyết định dùng võ lực đánh chiếm vì e ngại nếu Miền Nam giàu có , thì không còn lý do gì tuyên truyền là chủ nghĩa xã hội ưu việt hơn Chủ Nghĩa Tư bản !

 34. Phải nói cho rõ:

  Nhân dân có quyền tối thượng về Hiến Pháp, chỉ khi nào nhân dân được một sức mạnh Chính trị hướng dẫn.
  Trong chế độ cũ, nhân dân ta bị kẻ thù Dân tộc làm cho lu mờ vai trò người chủ Hiến Pháp, Thực dân Pháp, Phát xit Nhật, bọn Đế quốc Mỹ can thiệp đã đưa Nhân dân và Tổ Quốc vào con đường diệt chủng. Chỉ có đảng CSVN mới làm cho Dân Tộc sống lại, cho Tổ Quốc phồn vinh, cho Nhân dân có quyền tự quyết Hiến Pháp.

  Không có Đảng CSVN mọi hiến pháp đều vô nghĩa, chủ nghĩa phản động, bọn đánh tráo ngôn từ, bọn lưu manh chính trị, bọn phản quốc và lũ chiêu hồi đừng mơ tưởng chia rẽ Nhân Dân với Đảng, Đảng. Và Nhân dân với Đảng là máu thịt, không có Đảng CSVN thì Tổ Quốc đã bị diệt vong, dân tộc sẽ bị đói nghèo và hủy diệt….Chỉ có kẻ mù lịch sử, đầu óc u tối và dốt nát mới không thấy điều hiển nhiên đó. Một bài viết được thao túng bằng vài chục đô-la, một lá phiếu được mua bằng một cái hotdog của kẻ thù chỉ là rác rưởi không làm chi phối được ý chí của Đảng Và Dân Tộc.

  Đảng và Nhân dân là một khối thống nhất đã được hình thành tự nhiên như bản chất của Dân Tộc này…không có thế lực nào phá vỡ được.

  Do đó mọi mưu mô chơi trò ngôn ngữ để phá hoại chỉ là trò ma giáo nhất đinh bị Nhân dân quẳng vào đống rác thối mà thối !

  • D.Nhật Lệ said

   Giải thưởng Cãi Chày Cãi Cối : thưởng công cho 5 xu/ mỗi lần như vậy !

   • Khách said

    Trước sau gì thì HP với điều 4 “độc đảng” cũng bị nhân dân cho vào sọt rác.
    Chỉ có bọn “còn đảng, còn tiền” là hoảng sợ.

  • Cựu đảng viên said

   Comment của “Quan hệ nhân dân và ĐCS…” có lẽ do một kẻ đang say rượu nói. Mới có 2 ngày Tết mà đã say thì còn làm nên trò trống gì! Nhân Dân sẽ quẳng thằng say rượu loạn ngôn này vào đống rác đầu tiên.

   • Phải nói cho rõ:
    Không có đảng CSVN, thì miền nam VN trước 1975 được sống trong an bình và thịnh vượng, chắc chắn sánh vai ngang với Nhật Bản và bỏ xa Hàn Quốc như hôm nay Nhật Hàn đang có!
    ai đồng ý? giơ tay lên!

  • Ghét bọn 'dư luận viên' said

   Đầu năm , thường người ta dùng những lời lẽ nhẹ nhàng , tế nhị để trao đổi , tranh luận các vấn đề dù có bất đồng quan điểm đến cỡ nào . Song liếc còm của bọn […] ‘dư luận viên’ 3 xu này là phát ngán , muốn chửi ngay . Sao bọn mày u mê , tăm tối , không chịu suy nghĩ trước khi nói ? Dù có nây bị bợ đít cho ( băng ) đảng ta cỡ nào đi nữa thì tính cách nói như con vẹt , làm như con chó săn thì ( băng ) đảng ta nó cũng dùng thời điểm và sau đó vứt sọt rát . Hiểu chưa […]’dư luận viên’ ? ( Sao […] này không dám công khai danh tính , nơi chốn trú ngụ ?)

  • Lê Bình Nam said

   Hồi chưa có đảng, theo bác này, dân tộc Việt Nam không có Tồ Quốc. Hay nhỉ!

   Hồi chưa có đảng, theo bác này, Vua Hùng, Bà Trưng bà Triệu, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ…đều vô nghĩa và theo chủ nghĩa phản động hết cả!

   Từ khi chủ nghĩa Mác Lê được du nhập vào Việt nam, cả núi xương sông máu của dân tộc Việt nam chỉ để xây nên Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vô hồn vô nghĩa tù mù vậy sao???

   Tội nghiệp cho cụ Nguyễn Văn An, lúc về hưu gần cuối đời mới phán: đảng là vua tập thể đã dựng nên một cơ chế đã mắc lỗi hệ thống; cụ Lê Khả Phiêu nhìn bệnh: tham nhũng đã trở thành ung thư; cụ Trương Tấn Sang chỉ biết kêu Trời: tham nũng như một bầy sâu làm chết cái đất nước này. Các cụ kêu gào nhân dân tham gia chống tham nhũng, nhưng nhân dân đã quay lưng, biết làm sao đây vì niềm tin đã cạn kiệt.

   Nhân dân đã ném các cụ vào thùng rác đã thối từ khi “thành trì xhcn” sụp đổ tan tành!

  • Người Hà Nội said

   Nhân dân biết rất rõ là (1) Chủ nghĩa Mác – Lê là cái chủ nghĩa THỔ TẢ, bán nước và hại dân (2) Đảng viên Đảng CSVN là một bầy sâu, đang đục khoét chết cái đất nước này, đang tham ô đến tê liệt và khủng hoảng cả nền kinh tế (3) Đảng CSVN loè bịp nhân dân, cai trị đất nước bằng thủ đoạn và bạo lực.

   Lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp, ông (Phan Trung Lý) thì bảo “góp ý thoải mái”, ông (Đinh Thế Huynh) thì nghiến răng, trợn măt doạ nạt bảo “Đ. Mẹ chúng mày, chúng mày phải góp ý theo đính hướng của tao”, ông (Nguyễn Sinh Hùng) thì chỉ đạo Nghị gật của Quốc hội đểu của Đảng CSVN rằng “Khi tiếp thu ý kiến nhân dân, đề nghị các Nghị gật Quốc hội phải lắng nghe một cách ‘CHẮT LỌC’, “ĐẢM BẢO ĐỊNH HƯỚNG’, và ‘TRONG PHẠM VI LẤY Ý KIẾN”.

   Ông định nghĩa xem thế nào là “gắn bó máu thịt”? Đảng nhìn dân như nhìn kẻ thù, vì Đảng cướp quyền, cướp của của dân (tham ô), thế thì máu thịt ở đâu???

 35. D.Nhật Lệ said

  Có lẽ thời này là lúc cần phải luật hoá mọi quyền lợi thiết thực của người dân,chứ không nên hô suông những lời “mật ngọt”
  nhưng rỗng tuếch như ông tiến sĩ nhà nước L.H.Hạnh này.Hô suông như vậy chẳng khác gì hô khẩu hiệu lâu nay,để mong người dân được tự sướng như một thứ thắng lợi tinh thần,thậm chí là trò “thủ dâm tinh thần” !
  Luật hóa nghĩa là quyền công dân và quyền con người phải được biến thành luật có thực chất,thông qua Quốc Hội,cơ quan
  quyền lực cao nhất của nhân dân.Để bảo đảm cho việc này,Quốc Hội chỉ cho đảng viên CsVN.tham gia từ 45-50% là tối đa
  và số còn lại là phải dành cho những thành phần công dân khác,có khả năng và nhân cách để đấu tranh cho quyền lợi của
  đất nước là ưu tiên và thứ đến là cho quyền lợi của nhân dân.
  Tôi thiển nghĩ là không nên đại lượng và dễ dãi qúa trong việc ban phát lời khen ngợi đối với những lời sáo rỗng như thế vì
  chắc chắn không thể thay đổi được gì.Vấn đề chính hiện nay là nội dung và thực chất,chứ không phải hình thức bên ngoài !

 36. Đảngviêngià said

  Đảng là cái cọc gỗ lim…Vậy ghi rõ đảng là vua chính phủ là chúa dân là nô lệ việc gì lòe bịp dân chủ văn minh này nọ mà làm gì. Thật là đồ ngu muội phản động hết cỡ

 37. ta thuy to said

  Đừng có xúi ông tổng biên tập báo TP vào tù .Ông GS Hạnh nói hay nhưng đến mục kiểm soát quyền lực là mục quyết định thì chỉ có hai chủ thể là kiểm toán NN và ủy ban bầu cử QH độc lập.Một người tâm thần cũng còn nhớ là thành phần của 2 cơ quan này đều là đảng viên Đương nhiên họ thực hiện ý chí của đảng thôi.Vậy là bài viết của vị GS Hạnh có 2 chủ ý : một là ảo thuật chính tr; hai là có gan nhưng vướng cục hèn nên không nói hết
  Quyền lực và tiếng nói của dân chỉ thưc sự có khi có đảng đối lập và tự do báo chí; tự do chính trị nếu không thế thì mọi màu mè chính trị đều viển vông.

 38. tối cao said

  1. “Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực”
  Nhưng đảng lãnh đạo nhân dân (đây là điều khoản bất biến của hiến pháp).
  Do đó đảng là chủ thể SIÊU tối cao của quyền lực.
  2. Vì đảng lãnh đạo nhân dân nên đảng nắm quyền lực tuyệt đối chứ không phải nhân dân.
  Bởi vậy việc kiểm soát quyền lực của đảng là không tưởng, vì việc dân kiểm soát quyền lực cũng phải do dảng lãnh đạo việc kiểm soát này.
  Kết luận:
  mệnh đề: “Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực”
  và mệnh đề : “đảng lãnh đạo xã hội tuyệt đối và toàn diện”
  như nước với lữa, như “đấu tranh giai cấp, một mất một còn” không thể cùng tồn tại. Do hai chủ thể cũng đều là tối cao: nhân dân và đảng!

  • Khách said

   Nếu “Nhân dân là chủ thế tối cao của quyền lực”, thì
   – giải tán Quốc hội, vì QH chỉ là công cụ của đảng CS VN, không đủ tư cách để soạn thảo, sửa đổi HP !
   – Bản Dự thảo HP để đem ra phúc quyết (không có Điều 4, thay vào đó là quyền lực tối cao của nhân dân, thông qua phúc quyết, trưng cầu dân ý), được soạn thảo do một Ủy ban, thành phần do nhân dân lựa chọn

   Nếu không, tôi tin là HP “mới” sẽ vẫn như cũ, phúc quyết chỉ là hình rhứ^c dân chủ gỉa hiệu.

 39. Rất đồng ý là Nhân dân là tất cả, quyền lực nhân dân là tối thượng.
  Những năm bị giày xéo dưới gót giày của thực dân Pháp, nhân dân ta đã rơi vào vị thế nố lệ, hàng mấy triệu người chết đói, dân tộc quằn quại đau thương, không có lối thoát.

  May thay Đảng CSVN ra đời, Nhân dân Việt Nam chẳng khác gì như người chết đuối vớ lấy cây cọc gỗ lim chắc chắn. Và nhân dân tô điểm, xây dựng thêm cho cây cọc LIM đó giữa nhân dân như một bức thành đồng.

  Đảng CSVN như một cơn mưa rào làm cho mát Rừng Dân tộc cho cây cối Tổ Quốc trở lại cuộc đời làm chủ của mình. Tất nhiên Đảng CSVN không mang lại sung sướng và cao sang cho bọn chiêu hồi, cho bọn phản quốc, bọn địa chủ lũ, cường hào và quân Xâm lược…bọn chúng coi Đảng là hòn đá chặn bước tội ác của chúng…Và cứ thế chúng đi vào rác ruwowixri Nhân dân ta chủ thể Tối Cao quyền lực nhận chìm bọn bán nước và lũ chiêu hồi xuống hố rác của loài người.

  Mùa Xuân Của Dân Tộc đang phơi phới….

  • ĐÚNG THẾ!
   “Tất nhiên Đảng CSVN không mang lại sung sướng và cao sang cho bọn chiêu hồi, cho bọn phản quốc, bọn địa chủ lũ, cường hào và quân Xâm lược…”
   đảng CSVN chỉ mang lại sung sướng cho bọn cơ hội, bọn tham nhũng, bọn ăn mày quá khứ hào hùng của dân tộc để ăn trên ngồi trốc nhân dân, bọn đẩy nhân dân mất đất đến cảnh khốn cùng để vinh thân phì gia. vân vân và vân vân…

   • Khách said

    “Thằng Rang Kiến” phải biết là không phải tự nhiên, vô cớ mà đảng CS VN phải xin ý kiến của nhân dân để sửa đổi HP !
    Đảng giống như kẻ cướp bị đuổi cùng đường, lao xuống sông nhưng lại không biết bơi, kêu người đến cứu…
    Bỏ điều 4 trong HP may ra nhân dân còn thương, không thì …cho mày chết !

  • cut said

   Thối hơn mình!

  • Hoa Cải said

   Đù mà, cái đảng “thơm” như rứa mà không bám vào vừa ngửi vừa nhai cho sướng cái quai cho dai cái lờ mà chiêu hồi uổng vậy cà.

  • Thằng Mõ said

   Thằng rang kiến,
   Không ngờ TRÌNH ĐỘ nhận thức và lý luận của các đồng choé CAM quá hạn hẹp, nếu không muốn nói là ngu dốt !!! Nếu khả năng của các bạn chỉ có thể viết được đến đó thì phải về yêu cầu lãnh đạo của các bạn chỉnh huấn, bồi dưỡng thêm !!! Chứ không chỉ làm TRÒ CƯỜI và là những cái BIA cho bà con ném đá !!!

 40. Hú Vía said

  Tiên Phong: Còn gì nữa không?
  GS-TS: Hết rồi.
  Tiên Phong: Thế thì chúng mình về nhẩy.
  GS-TS: Xong rồi thì về, ngồi đay làm gì.
  GS-TS phu nhân: Ông đi đâu về mà run cầm cập thế kia?
  GS-TS: Đi đi đi

 41. ngu trí thức để diệt said

  Lời hay ý đẹp kiểu gì cũng không bằng trao cho dân quyền lựa chọn chế độ hỡi các quan cs.

 42. Cựu đảng viên said

  Chúng ta hãy cứ đợi xem, liệu việc lấy ý kiến Nhân Dân, “chủ thế tối cao của quyền lực”, có thưc chất hay chỉ là hình thức giống như việc bầu cử Quốc hội xưa nay vẫn diễn ra.
  Một điều rất mừng là giờ đây Dân trí của chúng ta đã cao lên rất nhiều, từ người nông dân cho đến các tầng lớp trí thức. Họ sẽ không còn bị Đảng bưng bít, lừa dối như trước đây, do vậy họ sẽ nhận ra ngay lập tức đâu là lời nói và việc làm cầu thị, đâu là những trò lừa đảo, mị Dân.
  Liệu “ý Đảng” có hợp “lòng Dân” trong việc sửa đổi HP lần này không? Liệu Đất nước ta có thật sự có một bản HP dân chủ, văn minh để dựa vào đó cả Dân tộc cùng đưa Đất nước thóat ra khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu, mất dân chủ như hiện nay không? Đảng đã bỏ lỡ rất nhiều thời cơ, còn lần này?

 43. Đài VTV1 hôm 27 và 28 Tết điểm Tết Quý Tị Thế giới said

  Ngày Tết, mỗi năm mới có một lần,
  mà bà con toàn nói chuyện chính trị.

  Vậy cho phép nhà em
  phá đám một tí, là nói chuyện Tết:

  Đài VTV1 hôm 27 Tết
  điểm Tết Quý Tị Thế giới

  (1)“năm nay chợ hoa Bắc Kinh
  hoa đẹp kinh khủng
  có chậu hoa kim chi giá hơn 10 triệu
  mà vẫn rất nhiều khách mua . . . “

  Đài VTV1 hôm 28 Tết
  điểm Tết Quý Tị Thế giới
  (1) “tết Quý Tị con rắn là của châu Á
  nhưng ở thủ đô Luân đôn cũng rất tết,
  có một phố người Hoa rất sầm uất
  cả phố đỏ rực đèn lồng đỏ Tàu,
  người Tây đến xem rất đông”
  (2) “năm nay chợ hoa Bắc Kinh
  hoa đẹp kinh khủng
  có chậu hoa kim chi giá hơn 10 triệu
  mà vẫn rất nhiều khách mua . . . “

  Đài VTV1 nhá,
  bà con nào thích nghe,
  nhờ nhà đài phát lại cho mà nghe.

 44. ông GS-TS có tên như tên con gái. Quan điểm của ông cũng có vẻ cũng đã phân lý ít nhiều với những quan điểm bảo thủ lạc hậu. Tuy vậy, xin nói thật, cái bản ” dự thảo Sửa đổi” ấy bốc mùi lắm (cứ xem qua Lòi nói đầu” thôi đủ rõ, cho nên không tu chỉnh gì dược đâu! Lại càng không đủ tâm đủ tầm để Thông qua” rồi đưa dân “Phúc quyết ” c ho mất thì giờ tón kém tiền bạc của dân! Vả lại hẳn ông cũng biết câu nói của “Staline vĩ đại” đã nói” ú người dân thế nào không quan trong, quan trọng là ở “:ai là người kiểm phiếu?” chứ. Thôi, năm mới chúc nhau câu bình yên, đừng mất công tô vẽ gì cho cái bản “Dự thảo” gì gì ấy nữa! Cái gì tất yếu đến với nó thì sẽ đến đúng tự nhiên, đúng quy luật. Đừng mất công nghĩ kế, viết bài lừa dối mọi người nữa!

 45. Dân Việt said

  Không đúng, đừng tuyên truyền những lời mị dân.
  Đảng mới là chủ thể tối cao, điều đó được khẳng định trong Cương lĩnh 2011, trong Hiến Pháp 1992 và sẽ “muôn năm” là như vậy!
  Dân “muôn năm” vẫn là tầng lớp “paria” mà thôi!

  • HỒ NGẠNH said

   NÓ ĐANG NẮM QUYỀN,MUỐN ĂN GÌ C01 NẤY,MUỐN BAO NHÀ CAO,XE XỊN LÀ CÓ,MUỐN BÁN NƯỚC THÌ BÁN NGHĨA LÀ MUỐN GÌ CŨNG ĐƯỢC NÓ LÀ VUA .LÀM SAO BẢO NÓ CHIA QUYỀN ? VỚ VẨN !

 46. quần chúng said

  Tiền phong uống nhầm thuốc liều chăng? Hết sợ rồi chăng? Còn 700 tờ báo khác thì sao nhỉ?
  Bắt đầu bây giờ kể cũng hơi muộn nhưng còn hơn không. Đã đến lúc báo chí phải đồng loạt gỡ bỏ nỗi sợ mơ hồ. Nhà cầm quyền đã bắn tin rõ ràng là ‘ không có vùng cấm’ mà còn sợ hãi là làm sao? Không thể bịt miệng nhân dân, không thể bịt miệng báo chí.

  Tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Đó là chân lý!

  • Dân Việt said

   Trong tình thế bế tắc, Đảng cho xả xú-pap dư luận, rồi đâu cũng ra đó. Hãy nhớ lại thời góp ý cho Cương lĩnh 2011! Sau đó là bắt bớ, giam cầm, tù đày…

   • Quảng Hòa said

    Rất tiếc là tôi phải tin như Dân Việt đã nói. Vì không có chứng cứ gì để tin ngược lại.
    Đảng là vua tập thể! Góp ý chỉ là trò khỉ!

 47. Trần Quốc said

  Lướt qua chả hiểu đáng vui hay đáng buồn. Giờ đây hư thực khôn lường. Bảo nó là nghệ thuật làm chính trị cũng được, mà nói nó là xảo thuật ngôn ngữ cũng không hẳn hồ đồ. Ông này hò “ý nghĩa nổi bật”, ông kia hét “trò khỉ”, có ai không lý luận lý sự quyền lực nhân dân là tối thượng. Chỉ khác lý luận thì có lương có bổng, còn lý sự thì không những bị ăn cái ‘xuông” mà lại còn bị “mời” đi uống cà-phê đắng.

  Thôi, không sa đà tìm hiểu ý nghĩa của các cha. Ngày tết, quay lại đọc thôi. Mà phải đọc gì cho vui và dễ hiểu. Nghĩ ra rồi, đọc lại bài “chủ nghĩa của ba cái ông kia kìa”. Xong, ra đường. Bún riêu đầu phố mở rồi.

  • mrbuipr said

   mọi lý thuyết nếu chỉ nói suông chẳng khác nào con cờ tướng nằm ngoài bàn cờ trong khi đó dân đã nghe quá nhiều về sự( tốt ĐẸP)CỦA LÝ THUYẾT CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC MÀ RẤT PHI KHOA HỌC VÀ THỰC TẾ

  • Lảm Nhảm said

   Ông này hò “ý nghĩa nổi bật”, ông kia hét “trò khỉ”,

   Còn Trần Quốc thì lảm nhảm.
   chả biết đâu thực đâu hư,
   ngày Tết ngồi nhà mà nốc rượu,
   đừng còm làm khổ người đọc.

   • Trần Quốc said

    Mở máy thấy lời lảm nhảm, xuông tình tức cảnh thả vài chữ chơi.
    Phẩy rùi mà lại xuống dòng, đầu dòng sau chấm xuống dòng không “hoa”?

    Đôi dòng nhất thập tứ ngôn nhị cú. Lảm nhảm thế mới là lảm nhảm!

    • Trần Cu said

     Phẩy rùi mà lại xuống dòng,
     đầu dòng sau chấm xuống dòng không “hoa”?

     Lảm nhảm lây trần cu mà.

 48. Nho que said

  Cha già dân tộc của nước Mỹ G. Washington thực sự là một người vĩ đại khi tự giới hạn quyền lực của mình qua bản hiến pháp duy nhất của nước Mỹ, và càng vĩ đại hơn nữa khi ông tự mình bước xuống ngai vàng sau hai nhiệm kì, dù lúc đó không ít kẻ nịnh bợ muốn ông tiếp tục làm tổng thống. Kết quả là bản hiến pháp đó đã tồn tại hơn 300 năm và sinh ra một quốc gia hùng cường nhất thế giới.
  Cha già dăng tục của VN thì chỉ muốn nhất thống giang hồ, trường trị muôn năm. Kết quả là hiến pháp VN phải đồi xoành xoạch và sinh ra một nước VN oặt ẹo như ngày nay.
  Quyền lực có được do sự vui buồn của ai đó ban phát thì đó chỉ là quyền tự lừa – tự sướng mà thôi.
  Nhà nước XHCN VN đã thành công đào tạo ra nhiều con cừu XHCN. Hôm nay cừu đòi được cho quyền phúc quyết ông chủ, chuyện này còn khó nghe hơn cả chuyện bảo hổ tự lột da.
  Quyền lực thực sự chỉ có được bằng cách đấu tranh để đảm bảo ít nhất bạn có được tư thế ngang hàng khi bàn chuyện phân chia miếng bánh quyền lực.

 49. Hoa Cải said

  – Ông GS. TS. cộng sản Lê Hồng Hạnh nói: “Tha hóa quyền lực, lạm dụng quyền lực là điều khó tránh nếu quyền lực không được kiểm soát?”.
  – “Giữa phúc quyết và lấy ý kiến nhân dân có sự khác nhau rất lớn về mức độ đảm bảo dân chủ, sự thượng tôn vai trò của nhân dân”.
  – “Ngay khi đất nước mới giành được độc lập, thù trong giặc ngoài bao vây, chông phá, đa số người dân còn mù chữ, song Đảng và Bác Hồ vẫn chủ trương để nhân dân phúc quyết bản Hiến pháp đầu tiên của đất nước”.

  * Độc đảng “lãnh đạo nhà nước và xã hội” thì tất yếu nó phải “tha hóa, lạm dụng quyền lực” chứ ông “nếu” cái “trò khỉ” gì, ai kiểm soát nó ngoài vai trò của các đảng đối lập, của báo chí đối lập, của xã hội dân sự?
  * Phúc quyết là một khái niệm phổ quát của nền chính trị đa đảng, lấy ý kiến nhân dân là trò khỉ của chế độ độc tài. Ông lại đưa hai cái đó xích lại gần nhau rồi so sánh “có sự khác nhau rất lớn về mức độ đảm bảo dân chủ, thượng tôn vai trò của nhân dân”. Ý nghĩa quyền phúc quyết là tìm sự đồng thuận số đông của người chủ đất nước để thông qua bản hiến pháp chứ nào phải để làm vừa lòng thể chế chính trị của cái đảng nào đó? “Lấy ý kiến” là hoàn toàn xa lạ đối với nền dân chủ pháp quyền!
  * Hồi mới “giành độc lập” nhờ Nhật đầu hàng, khoảng trống quyền lực phơi ra thì các ông hốt, sau đó các ông vướng cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, do “thù trong giặc ngoài” và chưa nhận được viện trợ của phe cộng sản thì phải “liệu cơm gắp mắm” chứ moi đâu ra quyền cai trị thẳng tay như ngày nay? Đa số người dân mù chữ, thông tin chỉ rõ đầu làng cuối ngõ, thì đó là thuận lợi “ngàn năm có một” để các ông quảng cáo “phúc quyết hiến pháp” ngon ăn quá rồi còn gì. Sự thật, cái gọi là “toàn dân phúc quyết hiến pháp 1946 chỉ là bôi son trét phấn và là trò khỉ để lừa thế giới mà thôi. Bước đi của các ông 68 năm qua bịp được ai nữa mà còn tiếp tục trò khỉ gải ngứa ngoài da?
  Miệng các ông suốt ngày hô bắt sâu, mà lại xây dinh thự nuôi sâu,bảo vệ sâu thì các ông là hạng người gì?
  Tất cả các ông là người có học và hiểu biết, điều đó được đánh giá cao. Nhưng chủ trương đường lối của cái mà các ông theo hầu nó chính là loài sâu bọ. Các ông không cùng nhân dân đốt bỏ nó, thì đương nhiên các ông không tránh khỏi hóa kiếp thành sâu bọ.
  Tuy nhiên, cũng khen con sâu này một đạp, nói kiểu này, với trình độ dân trí – hậu quả của nền chuyên chính vô sản, thì một bộ phận người dân vẫn còn đem lòng ngóng nó là có thật.
  Hỡi người dân, không thể tin loài sâu bọ nói, hãy xem nó ăn loại gì, kỹ thuật ăn ra sao, mà tìm phương pháp chống đỡ.

 50. Chọng Nú said

  “Không phải Quốc hội, không phải Chủ tịch nước, Chính phủ hay Tòa án cho dân quyền này, quyền kia. Chính nhân dân trao cho các cơ quan này quyền lực và họ có trách nhiệm thực thi nó phù hợp với ý chí của nhân dân được thể hiện trong Hiến pháp.”
  Thiếu đảng trong câu này, hỏng bét!

 51. motdapanquan said

  Phải chăng đ. cũng đang cởi dần cái áo khoác cũ kĩ bốc mùi. Cũng phải đợi thôi!

 52. dddt said

  Xã hội những ngày gần đây đã chứng kiến những “đổi mới” và “công khai” quan điểm của nhiều người, từ nhiều cựu quan chức, quan chức, nhân sĩ, trí thức… về xã hội VN phải thay đổi theo xu hướng một xã hội tiến bộ.

  Một tín hiệu đáng trân trọng và rất mừng, tạo tiền đề, động lực tác động mọi người dân VN phải cùng hợp lực để thúc đẩy nước VN tiến đến một xã hội tiến bộ như nhiều nước trên thế giới.

 53. Yen Tu said

  “Đảng với tư cách là lực lượng chính trị lãnh đạo xã hội cũng phải đảm bảo để quyền phúc quyết của nhân dân được thực hiện. Giữa phúc quyết và lấy ý kiến nhân dân có sự khác nhau rất lớn về mức độ đảm bảo dân chủ, sự thượng tôn vai trò của nhân dân.”
  Nếu thế hãy trưng cầu dân ý về điều 4

 54. Nam Hà said

  Từ khi có nhà nước VN dân chủ cộng hòa…đến nay, chưa bao giờ không có “Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực”. Ví dụ : Ủy ban ( phường, xã, quận , huyên, tỉnh, thành phố ): NHÂN DÂN. Nhà nước ta của ai, quân đội ta của ai, công an ta của ai, tòa án, viện kiểm soát ta …của ai, xin thưa : NHÂN DÂN.

  Các đảng phái, ” tổ chức chính trị, chính trị XH ” đều do dân ” bầu” đấy chứ, Xưa Đảng dân chủ, đảng XH sau khi thấy “hoàn thành sứ mệnh lịch sử” tự nguyện xin giải thể chứ có ai ép đâu…?

  Nếu quý vị ngoài là dân mà gắn thêm chức ( đoàn viên) đảng viên thì ngoài quyền dân, ông có thêm quyền nói ” đúng chủ trương đường lối của Đảng” sẽ bắt đầu từ chi bộ nha !, nếu ông ú ớ xin xem thêm “19 điều cấm đảng viên không được làm”. Tất nhiên đoàn là cánh tay ( nối dài), à quên cánh tay phải, là đội hậu vệ …( à quên: hậu bị) của đảng.

  Nhân dân muôn năm.

  Mình ko nắm được nhiều mô hình tổ chức XH của các quốc gia phát triển văn minh, hoặc nghe nói ” dan trí” ta thấp cho nên áp dụng chưa phù hợp
  nhưng nhiều khi mình cứ hỏi ông Đoàn Văn Vươn, ông CHHV,… có phải là nhân dân hay không.

 55. Mách lẻo said

  Tuyệt, tin vui đầu năm

 56. Nguyen Van Minh said

  Cám ơn Tiền Phong và GS TS Lê Hồng Hạnh.

 57. Lê Bình Nam said

  Những suy nghĩ như trên, thoạt nghe rất “êm” tai. Nhưng rồi cũng chỉ là những suy nghĩ, hoàn toàn không có những biện pháp cụ thể thực hiện. Để rồi, sau hai ba mươi năm nữa, người ta vẫn lại nghe những bài ca “êm” tai như vậy.

  Ngày nào Việt Nam chưa một hệ thống chính trị tam quyền phân lập, chưa có tự do báo chí, chưa có luật chính đảng…ngày ấy cơ chế chính trị xã hội Việt Nam còn mắc “lỗi hệ thống” ( Nguyễn Văn An ), ngày ấy quyền lực không thuộc về nhân dân thì mọi chính quyền, dù nhân danh chủ nghĩa nào, đều bị tha hóa.

  Độc tài toàn trị là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây nên quốc nạn tham nhũng ” đang trở thành ung thư” ( Lê Khả Phiêu), như “một bầy sâu làm chết cái đất nước này” ( Trương Tấn sang )

  Một chính đảng đối lập, với tinh thần thượng tôn hiến pháp và luật pháp và nền báo chí tự do sẽ đưa đất nước thoát quốc nạn tham nhũng và tránh hiểm hoạ làm mồi ngon cho bành trướng Bắc Kinh.

  • Nguyen Van Minh said

   Theo tôi trước tiên là mình hiểu, rồi làm cho tất cả cùng hiểu và thực hiện. Hiện tại thông tin đang bị bưng bít rất nhiều nên những bài trình bày quan điểm một cách ôn hoà và thông minh như thế này rất đáng được khuyến khích

  • Loan said

   Mấy chữ của ông cũng thoạt nghe “êm tai”: “Một chính đảng đối lập, với tinh thần thượng tôn hiến pháp và luật pháp và nền báo chí tự do” nhưng chỉ là những thứ nói ra cho sướng miệng của một người như trên trời rơi xuống ông LBN ạ.

   • Lê Bình Nam said

    Đó là đích phải đến. Nhưng nếu không có bước đầu cụ thể, khả thi, thì tất cả cũng chỉ để nói cho “êm tai”, chính xác hơn là “trò khỉ” ( Đồng Phụng Việt ). Chế độ độc tài toàn trị nào cũng chỉ duy nhất lợi cho bọn tham ô.

 58. Chính thể độc tài said

  Đã là người tốt thì ai cũng biết, không biết nhiều thì biết ít, và đồng thuận với quan điểm trên, nhưng vì lợi ích riêng tư mà người nào can đảm nói ra hoặc im lặng. Nhưng hãy tin rằng ai cũng sẽ đến lượt đau khổ cùng cực vì sự mất tự do, kể cả 14 vị đầu rồng

 59. LÚ TOÀN TẬP said

  rất tốt ! đáng hoan nghênh !

 60. Báo Tiền Phong bắt đầu có tư duy hơi hơi đổi mới.
  Hay đấy!
  Bài báo khá là hay, mà đăng xong có ai chết đâu?
  Tiến lên!
  Hè hè, tiến lên!

  Đề nghị tờ báo mang tính tiên phong của lực lượng tiên phong của dân tộc, tức là thanh niên, hãy đi đầu về đổi mới lý luận và can thiệp vào thực tiễn xã hội.

  Lý luận không phải là ăn nói ề à đôi khi trích dẫn vài ba câu nói người xưa. Lý luận là điều tổng kết thành ý tưởng của những hành động khôn ngoan rút ra từ giải quyết những khó khăn trong thực tiễn cuộc sống, với hy vọng dùng được ý tưởng đó trong lâu dài.

  Báo Tiền phong và thanh niên cùng xông lên cứu ông Đoàn Văn Vươn, cứu ông Điếu Cày, cứu bạn Phương Uyên đi!
  Hãy tổng kết những bài học từ nông dân Văn Giang đang tự cứu với đầy hành động tuyệt vời khôn ngoan và từ đó có thể rút thành lý luận.nếu ta muốn.

  Rất mong báo Tiền Phong và các bạn thanh niên tiên phong của dân tộc hãy cùng toàn dân hát lại bài ca LÊN ĐÀNG, bài ca DẬY MÀ ĐI. Tính chất tiên hong không nằm trong các cuộc vui hở hang, những trò hít ghế thần tượng, những cuộc tỏ tinhfn hư những anh hề. Tiên phong lúc này đòi hỏi chúng ta nghiêm túc hơn nữa. Tránh mất thì giờ vô ich đi. Đời con người tưởng là dai nhưng ngắn lắm! Veo cái là thành ông già. Thật đấy! (Chuyện nayfminhf biết rõ – he he he).

  Chúc các bạn nhà báo Tiền phong và các bạn đọc báo Tiền Phong hãy đừng để mình bị lừa.

  Nắm tay chặt.
  P.T.

  • Hoa Cải said

   Báo Tiền Nong lần đầu tiên bàn chuyện “cực kỳ hệ trọng” như vậy mà nhà giáo Phạm Toàn cười “he he he”. Em xin cười ké: ha ha ha!

 61. Ha Le said

  Rất bất ngờ và rất vui thấy báo Tiền Phong đăng bài phỏng vấn này.

  • VŨ THẮNG said

   NHÂ DÂN CĂM THÙ SỰ ĐỘC QUYỀN LÀ CAO HƠN NÚI.KHI NÀO CÓ ĐỘNG ĐẤT,NÓ SẼ CHÔN VÙI TẤT CẢ

  • TRẦN THANH HÙNG said

   NẾU KHÔNG CẤM ĐOAN THÌ CÁC BÁO SẼ CHO BON ĐỘC ĐOÁN BIẾT HẦU HẾT NHỮNG NHÀ BÁO ĐỨNG VỀ PHÍA NHÂN DÂN

   • Hiến Pháp ( 1946 )
    Đứa con đầu lóng, Được Bác Hố, thai nghén năng niu. Nhưng, lúc hạ sinh lại ra QUÁI THAI. Bởi, đảng dành quyền lãnh đạo. Dân, phản ảnh : Bầu bầu cử cử quá lôi thôi,/Ai trúng ai không tớ biết rồi./Bắt dân học thuộc rồi đem viết./ Chính sách ngu hèn các chú ơi. hay một lá phiếu khác :
    Bình Bửu Lộc Lương Thọ Duyệt Ninh./
    Đồng bào xin hãy nhớ cho tường./
    Xưng danh Quốc Hội không ngần ngại.
    Một bầy Bò Đực rũ nhau lên mán mường./ Bò Cái Ở Lại, làm mấy vần thơ phạm luật Đường !
    Hiến pháp Vì DÂN, Phải tôn trọng Quyền Ưng CỬ và Bầu CƯ, Bỏ điều ; Đảng cử Dân Bầu. Vậy, Dân chỉ bầu cho người của ĐẢNG,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: