BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1586. Cựu chủ tịch Quốc hội bàn chuyện sửa Hiến pháp

Posted by adminbasam trên 01/02/2013

Đôi lời: Một bài phỏng vấn hơn hai năm trước của TuanVietNam với cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nhưng rất phù hợp với tình hình hiện tại, khi “Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” kêu gọi toàn dân tích cực góp ý sửa đổi Hiến pháp. Và đây là ý kiến của một “công dân loại I”, đã nêu lên rất nhiều điểm mà đông đảo người dân quan tâm.

TuanVietNam

Cựu chủ tịch Quốc hội bàn chuyện sửa Hiến pháp

Thu Hà

16-06-2010

NguyenVaAnNếu nhân dân được tham gia và phúc quyết sửa đổi Hiến pháp lần này thì đây là một cơ hội to lớn do ta tạo ra để thúc đẩy mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới đất nước – Cựu Chủ tịch QH Nguyễn Văn An.

LTSTuần Việt Nam xin giới thiệu lại cuộc trò chuyện với cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An về việc tu chính Hiến pháp 1992 sắp tới.

– Thưa ông, tại phiên Thảo luận ở hội trường về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 và điều chỉnh chương trình 2010 hôm 9/6, hầu hết các ĐBQH phát biểu đều đề nghị sửa ngay một số điều của Hiến pháp 1992. Từng đảm nhiệm trọng trách người đứng đầu cơ quan lập pháp, ông chia sẻ sự quan tâm như thế nào về vấn đề này?

Cựu Chủ tịch  QH Nguyễn Văn An: Tôi rất quan tâm, vì sửa đổi Hiến pháp là một sự kiện trọng đại của toàn dân. Tôi vừa hy vọng, lại cũng vừa lo, vừa băn khoăn trăn trở, vì không biết sửa đổi lần này có đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân không?

Dân phúc quyết

– Vì sao ông có tâm trạng như vậy?

Tôi có tâm trạng như vậy là do kinh nghiệm cuộc sống mách bảo. Sửa đổi Hiến pháp là một cơ hội sinh hoạt chính trị dân chủ sâu rộng trong toàn dân, toàn dân có được hưởng quyền lợi và làm nghĩa vụ tham gia ý kiến và phúc quyết hay không?

Nếu nhân dân được tham gia và phúc quyết sửa đổi Hiến pháp lần này thì đây là một cơ hội to lớn do ta tạo ra để thúc đẩy mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tôi hy vọng là như vậy.

Nếu nhân dân không được tham gia và phúc quyết sửa đổi Hiến pháp lần này thì chúng ta lại bỏ lỡ mất cơ hội vô cùng quan trọng.

Kinh nghiệm các lần sửa đổi Hiến pháp trước đây là như vậy. Chúng ta đã sửa đổi Hiến pháp nhiều lần rồi song chưa đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân, nhân dân chưa có quyền phúc quyết Hiến pháp mà lẽ ra quyền phúc quyết Hiến pháp là quyền đương nhiên của người dân dưới chế độ dân chủ cộng hòa. Chính vì thế mà tôi lo, tôi băn khoăn, trăn trở.

– Thưa ông, tôi hiểu rằng lần sửa đổi sau luôn phải đảm bảo tính kế thừa và hoàn thiện tốt hơn lần trước chứ ạ?

Về nguyên tắc là như vậy. Song không phải lúc nào, không phải cái gì cũng như vậy.

Sửa đổi nhiều lần mà vẫn chưa đạt yêu cầu

– Có vẻ vẫn hơi chung chung, mong ông nói rõ hơn về việc này?

Vâng. Trước tiên tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta đã sửa đổi Hiến pháp nhiều lần rồi mà vẫn chưa đạt yêu cầu. Nếu tính từ năm 1946 đến 1992 là 46 năm, ta đã sửa đổi lớn 3 lần vào các năm 1959, 1980 và 1992. Đó là chưa kể nhiều lần chúng ta sửa đổi nhỏ khác.

Sửa đổi như vậy là nhiều lần rồi, song dân chưa được phúc quyết lần nào. Hiến pháp 1946 quy định dân phúc quyết Hiến pháp song dân cũng chưa được phúc quyết vì chiến tranh đã xảy ra ngay sau đó.

Còn Hiến pháp sửa đổi 1959 lại quy định Quốc hội có quyền lập Hiến và lập Pháp. Thay đổi quan trọng đó do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân bất khả kháng là đất nước trong tình trạng chiến tranh và chia cắt hai miền Nam – Bắc; rồi chịu ảnh hưởng của mô hình cộng hòa Xô Viết,…

Tuy vậy chúng ta cần hiểu bản chất của thể chế cộng hòa hay dân chủ cộng hòa là quyền lập hiến phải thuộc về nhân dân, mà trực tiếp là cử tri cả nước.

Cho nên, không thể đặt Hiến pháp ngang hàng với các bộ luật khác do Quốc hội thông qua. Hiến pháp là bộ luật cơ bản, luật gốc, luật mẹ được Quốc hội lập hiến thông qua và nhân dân phúc quyết nên rất ổn định, đặc biệt là những vấn đề cơ bản của Hiến pháp, như thể chế chính trị, ai là chủ đất nước, quyền của người chủ đất nước là những gì; ai là nguyên thủ quốc gia, quyền của nguyên thủ quốc gia là những gì?; vấn đề phân công và kiểm soát quyền lực nhà nước…

Thứ hai, tôi cho rằng các lần sửa đổi Hiến pháp sau này có một vài vấn đề cốt lõi lại xa rời hoặc lại không rõ ràng bằng Hiến pháp năm 1946 – Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ba vấn đề cốt lõi

– Sự xa rời và không rõ ràng như ông vừa nói thể hiện ở những điểm cụ thể nào?

Có nhiều vấn đề, ở đây tôi chỉ đề cập tới 3 vấn đề cốt lõi:

Đầu tiên, Hiến pháp phải làm rõ AI LÀ CHỦ ĐẤT NƯỚC? NGƯỜI CHỦ ĐÓ CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ? Với câu hỏi này, có thể nhiều người sẽ nói ngay rằng Dân làm chủ chứ ai. Đúng. Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp và Pháp luật của nhà nước đều khẳng định như vậy. Quốc hiệu của Việt Nam đã ghi rất rõ: “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Thể chế chính trị là Dân chủ Cộng hòa, khác hoàn toàn với Quân chủ.

Do vậy, người chủ đất nước không phải là Vua nữa mà chính là Dân (không phân biệt thành phần, giới tính, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo…).

Song quy định cụ thể về quyền làm chủ trực tiếp của người dân thì còn quá ít, nhất là quyền phúc quyết Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia thì các Hiến pháp sửa đổi sau này lại ghi khác hoàn toàn với Hiến pháp năm 1946:

Điều 21 của Hiến pháp 1946 quy định: “Nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia, theo Điều 32 và Điều 70″.

Điều 32 của Hiến pháp 1946  quy định: “Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa nhân dân phúc quyết, nếu 2/3 tống số nghị viện đồng ý”.

Điều 70 của Hiến pháp 1946 quy định: “Sửa đổi Hiến pháp phải theo cách thức sau đây… Khi được nghị viên ưng chuẩn, phải đưa ra toàn dân phúc quyết”.

Những quy định trên đây của Hiến pháp 1946 có nghĩa rằng quyền lập Hiến hoàn toàn thuộc về toàn dân, thuộc về nhân dân, mà trực tiếp là cử tri cả nước.

Hiến pháp 1946 không có một điều nào, một ý nào quy định quyền lập Hiến thuộc về Quốc hội.

Các Hiến pháp sửa đổi sau này laị quy định Quốc hội có quyền lập Hiến:

Điều 43, 44 và 50 của Hiến pháp 1959 ghi: “Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, là cơ quan duy nhất “có quyền lập Pháp”, có quyền “làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp”.

Điều 6 của Hiến pháp 1980 quy định: “Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân”.

Điều 82 của Hiến pháp 1980 và Điều 83 của Hiến pháp 1992 quy định: “Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất  có quyền lập Hiến và lập Pháp”…

Chúng ta nhận thấy ngay rằng đã có sự thay đổi rất lớn, rất cơ bản về quyền lập Hiến từ Dân đã được chuyển sang Quốc hội.

Câu hỏi đặt ra là ai có quyền chuyển quyền đó? Câu trả lời rõ ràng là chỉ có Dân mới có quyền đó. Song Dân chưa có văn bản nào chuyển quyền lập Hiến của Dân sang Quốc hội cả, mà là do chính Quốc hội tự quyết định giao quyền lập Hiến cho mình.

Có thể nói đơn giản thế này: Ai là người có quyền tối hậu trong lập Hiến thì người đó là người chủ đích thực của đất nước. Từ chỗ Dân làm chủ trực tiếp trong lập Hiến, chuyển sang chỗ Dân làm chủ gián tiếp thông qua Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của Dân. Như vậy có thể nói, từ Dân làm chủ đích thực chuyển sang Quốc hội thay mặt cho dân làm chủ.

Đó là sự thay đổi, sự xa rời rất lớn, rất cơ bản về người chủ đích thực của đất nước.

Quốc hội vừa lập hiến, vừa lập pháp, người ta gọi như thế là vừa đá bóng, vừa thổi còi.

Dân làm chủ có nghĩa là Dân phải quyết trực tiếp thể chế quốc gia, tức là Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia, rồi Dân giao cho Nhà nước và giám sát Nhà nước (Quốc hội, Chính phủ và Tòa án) quản lý đất nước theo Hiến pháp và những quyết định đó của Dân. Như vậy Dân mới làm chủ đích thực.

Đây là vấn đề xa rời bản chất dân chủ của nhà nước, cả về pháp lý, cả về thực tiễn. Như trên đã nói, do nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân bất khả kháng, vì vậy, chúng ta đã chuyển từ Dân chủ thành Quốc hội chủ. Song về thực chất thì Quốc hội cũng còn nhiều hình thức.

Hiện nay khoảng 90% đại biểu Quốc hội là đảng viên. Do vậy mà nhiều người cho rằng, về hình thức thì Quốc hội quyết, song thực chất là Đảng quyết . Quyết định của Quốc hội chỉ là quyết định mở rộng trong nội bộ  Đảng. Như vậy là từ Dân chủ đầy đủ chuyển sang Quốc hội chủ một phần, Dân chủ một phần, song cả Dân và Quốc hội đều còn nhiều hình thức nên nhiều người cho rằng Đảng mới thực quyền. Thực tế đó cho thấy, quyền của Dân – của người làm chủ còn bị phân tán quá lớn.

Nói cho dễ hiểu, ai làm chủ đất nước thì người đó phải có hai điều kiện, hai quyền thực chất tối thiểu là:

a/ – Bầu cơ quan đại diện cao nhất cho mình (Quốc hội) để bầu cử ra các cơ quan Nhà nước,

b/ – Phúc quyết Hiến pháp để giao quyền của Dân cho các cơ quan Nhà nước thực thi.

Chúng ta nói nhiều về Dân chủ, rằng nhân dân ta là người chủ đích thực của đất nước, rằng nhà nước ta là nhà nước của Dân, do Dân và vì Dân,… song những quyền tối hậu của người Dân thì lại chưa được quy định cụ thể và đầy đủ trong các Hiến pháp sửa đổi sau Hiến pháp 1946.

Ngay Hiến pháp 1946 tuy đã qui định rất rõ quyền lập Hiến thuộc về nhân dân, song cũng không thực hiện được trong thực tiễn vì lý do bất khả kháng là chiến tranh đã nổ ra ngay sau đó.

Từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay, nhân dân ta là người chủ đất nước, song Nhà nước ta chưa một lần nào hỏi ý kiến Dân với tính chất là trưng cầu dân ý cả. Nhân dân ta chủ yếu mới làm chủ gián tiếp thông qua các cơ quan đại diện như Quốc hội và HĐND các cấp, nhân dân mới làm chủ trực tiếp trong bầu cử trưởng thôn, bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp. Như vậy chưa đúng với quyền và nghĩa vụ của người Dân trong thể chế Dân chủ Cộng hòa trong điều kiện hòa bình  và thống nhất đất nước như hiện nay.

Nếu Dân được phúc quyết Hiến pháp thì Hiến pháp chính là văn bản pháp lý quan trọng nhất của Dân trao quyền lực của Dân cho Nhà nước.

Ngược lại, nếu Dân chưa được phúc quyết Hiến pháp thì cũng có nghĩa là Dân chưa trao quyền lực của Dân cho Nhà nước bằng một văn bản pháp lý cao nhất là Hiến pháp.

Sửa đổi Hiến pháp lần này cần giao lại quyền phúc quyết cho dân như Hiến pháp 1946 đã quy định cho đúng với bản chất của thể chế cộng hòa hoặc dân chủ cộng hòa, hoặc cộng hòa xã hội chủ nghĩa.

– Vấn đề cốt lõi thứ hai ở đây là gì?

Đó là việc xác định: AI LÀ NGUYÊN THỦ QUỐC GIA? VÀ NGƯỜI ĐÓ CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

Vấn đề này Hiến pháp 1946 ghi rất rõ, và Nhà nước ta khi đó thực hành cũng rất tốt.

Các Hiến pháp sửa đổi sau này lại không rõ ràng bằng Hiến pháp 1946, và trong thực hành cũng rất lúng túng.

Theo quy luật tự nhiên, đàn chim bao giờ cũng có chim đầu đàn, đàn trâu bao giờ cũng có trâu đầu đàn, dàn nhạc phải có nhạc trưởng,… Với một quốc gia cũng vậy, quốc gia nào cũng phải có một nguyên thủ.

Về quy định này, tại Điều 49 của Hiến pháp 1946 ghi cụ thể về quyền của Chủ tịch Nước như sau:

a, Thay mặt cho Nước…

b, Giữ quyền tổng chỉ huy quân đội toàn quốc…

c, Ký sắc lệnh bổ nhiệm Thủ tướng….

d, Chủ tịch Hội đồng Chính phủ …

……………….

h, Ký hiệp ước với các nước….

Và Điều 50 của Hiến pháp 1946 cũng ghi: “Chủ tịch Nước không phải chịu một trách nhiệm nào, trừ khi phạm tội phản quốc”.

Những quy định của Hiến pháp 1946 rất ngắn gọn, rõ ràng rằng Chủ tịch Nước là nguyên thủ quốc gia, đại diện cho Nhà nước về đối nội, đối ngoại; thống lĩnh các lực lượng vũ trang; và cũng là người đứng đầu cơ quan hành pháp là Chính phủ.

Nói cho dễ hiểu, nguyên thủ quốc gia phải có ba điều kiện, ba quyền thực chất tối thiểu như sau:

a, Thay mặt cho Nhà nước về đối nội cũng như đối ngoại,

b, Đứng đầu cơ quan hành pháp,

c, Thống lĩnh lực lượng vũ trang,

Các Hiến pháp sửa đổi sau này (1959, 1980, 1992) đều giảm nhẹ vai trò của Chủ tịch Nước, không rõ thực chất quyền của một nguyên thủ quốc gia. Điều đó không phải lỗi của vị Chủ tịch nước nào, mà chẳng qua là do các Hiến pháp sửa đổi sau này quy định như vậy:

Điều 6 của Hiến pháp 1959 quy định: “Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là người thay mặt cho Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về đối nội và đối ngoại”.

Điều 65 của Hiến pháp 1959 quy định: “Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thống lĩnh các lực lượng vũ trang trong toàn quốc, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng”, song thực chất Tổng Bí thư mới là người thống lĩnh các lực lượng vũ trang.

Điều 66 của Hiến pháp 1959 quy định: “Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khi xét thấy cần thiết thì triệu tập và Chủ tọa các phiên họp của Hội đồng Chính phủ”. Quy định như vậy là làm giảm nhẹ hẳn vai trò của Chủ tịch Nước trong cơ quan hành pháp so với Hiến pháp 1946.

Như vậy, các Hiến pháp sửa đổi sau này đều quy định không rõ ràng và không tập trung quyền của Chủ tịch nước bằng Hiến pháp 1946. Rõ ràng không có ai hội đủ ba điều kiện, ba quyền thực chất tối thiểu của một nguyên thủ quốc gia như Hiến pháp 1946.

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương thống lĩnh lực lượng vũ trang song về pháp lý lại không thay mặt cho nhà nước về đối nội cũng như đối ngoại, cũng không đứng đầu cơ quan hành pháp.

Thủ tướng Chính phủ đứng đầu Chính phủ nhưng lại không đứng đầu đầy đủ cơ quan hành pháp và cũng không thống lĩnh lực lượng vũ trang.

Chủ tịch Nước thay mặt cho nhà nước về đối nội và đối ngoại nhưng trong thực tiễn lại không thống lĩnh lực lượng vũ trang, cũng như không đứng đầu đầy đủ cơ quan hành pháp.

Chúng ta dễ dàng nhận thấy ngay rằng quyền lực của một nguyên thủ quốc gia lại bị phân tán làm ba nơi, do ba người nắm giữ. Tức là ta có ba người thực thi quyền của một nguyên thủ trong điều hành thực tiễn, như thế có phân tán quyền của nguyên thủ quốc gia không? Tôi cho là quá phân tán.

Tới đây, chúng ta phải sửa đổi bổ sung Hiến pháp làm sao để chỉ có một nguyên thủ quốc gia, tập trung quyền hành pháp vào người đứng đầu để điều hành đất nước có hiệu lực và hiệu quả hơn.

Việc không rõ nguyên thủ quốc gia, không rõ con chim đầu đàn, không rõ nhạc trưởng, hậu quả thế nào thật dễ hiểu, dễ thấy.

– Và vấn đề cốt lõi thứ ba?

Đó là VẤN ĐỀ PHÂN CÔNG VÀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC. Phân công phải hướng tới cân bằng tương đối, phải rõ ràng, rành mạch; kiểm soát phải có chế tài, phải chặt chẽ, hiệu lực.

Phân công phải cân bằng thì mới có khả năng kiểm soát hiệu lực, kiểm soát hiệu lực nằm ngay trong sự phân công công bằng.

Nhìn lại lịch sử của thể chế quân chủ cho thấy, quyền lực tập trung vào nhà Vua, mà quyền lực bao giờ cũng có xu hướng lạm quyền, thoái hóa… Do đó mà triều đại nào lên, lúc đầu thường là được lòng người, sau lại thoái hóa, lại bị triều đại sau thay thế. Những sự thay thế đó thường diễn ra khi triều đại cũ đã quá thối nát, quá cản trở sự phát triển của xã hội và thường bị thay thế bằng bạo lực.

Chính vì thế mà thể chế cộng hòa hay dân chủ cộng hòa đã áp dụng sự phân công cân bằng và kiểm soát quyền lực để chống độc quyền, hạn chế sự lạm quyền và khi cần thì thay thế ê kíp cầm quyền một cách chủ động, kịp thời, thông qua tranh cử nghị viện.

Quyền lực dưới thể chế cộng hòa hay dân chủ cộng hòa không tập trung vào một người hay một lực lượng,  cơ quan nào, mà phân công tương đối cân bằng cho ba cơ quan: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp (Quốc hội – Chính phủ – Tòa án): Quốc hội là cơ quan lập pháp cao nhất, Chính phủ là cơ quan hành pháp cao nhất, và Tòa án là cơ quan xét xử cao nhất.

Nghiên cứu kỹ các Hiến pháp sửa đổi sau này (1959, 1980, 1992) thì thấy rằng những quy định để cân bằng và kiểm soát quyền lực lại không được rõ ràng và cân bằng như Hiến pháp 1946.

Ví dụ, Quốc hội có quyền lập Hiến, điều đó có nghĩa rằng quyền lực của Quốc hội vượt trội quá lớn so với các cơ quan hành pháp và tư pháp. Quốc hội có quyền phân công quyền lực cho cả các cơ quan hành pháp và tư pháp, và cho cả chính mình.

Đúng ra, quyền lập Hiến phải là quyền của Dân chứ không phải của Quốc hội. Do đó mà quyền của Dân cũng bị phân tán và yếu thế, không đúng với quyền của người làm chủ.

Hoặc quyền của nguyên thủ quốc gia bị phân tán ở ba nơi, điều đó cũng có nghĩa là quyền lực của cơ quan hành pháp quá yếu thế so với cơ quan lập pháp.

Còn quyền lực của cơ quan tư pháp thì sao? Trong thực tiễn thì nó yếu thế hơn các cơ quan lập pháp và hành pháp và còn bị chi phối trong xét xử.

Chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng, phân công quyền lực không cân bằng, không rõ ràng thì sự kiểm soát sẽ không có hiệu lực và hiệu quả. Tình trạng tham ô, lãng phí, quan liêu, cơ hội là những biểu hiện của sự lạm quyền và thoái hóa quyền lực rõ ràng nhất. Nó cũng là hậu quả của sự phân công và kiểm soát quyền lực chưa được cân bằng như quy định của Hiến pháp 1946.

Cân bằng và kiểm soát quyền lực là một cơ chế cực kỳ quan trọng trong Hiến pháp nhằm tránh sự lạm quyền và thoái hóa mà trong thể chế quân chủ chuyên chế đã bất lực. Tất nhiên không thể nói tuyệt đối được, vì thể chế nào cũng phải thông qua con người cụ thể. Nhưng có một cơ chế cân bằng và kiểm soát quyền lực cho ba cơ quan Nhà nước, sẽ tốt hơn rất nhiều so với cơ chế tập trung quyền lực vào một ông vua, hoặc vào bất kỳ một lực lượng, một cơ quan nào khác.

Cân bằng và kiềm soát quyền lực là một sự tiến bộ về khoa học và nghệ thuật cầm quyền, là một bước tiến của văn minh nhân loại về quyền lực nhà nước. Chính vì vậy, sửa đổi bổ sung Hiến pháp lần này phải quan tâm để làm rõ ràng hơn, hoàn thiện tốt hơn sự phân công cân bằng và kiểm soát quyền lực Nhà nước.

– Thưa ông, có ý kiến cho rằng, Hiến pháp 1946 và các Hiến pháp được sửa đổi bổ sung sau này của Việt Nam không theo một khuôn mẫu nào của thế giới, có đúng vậy không?

Theo tôi, nói công bằng hơn thì chỉ có các Hiến pháp được sửa đổi, bổ sung sau này (1959, 1980, 1992) là theo khuôn mẫu của cộng hòa Xô Viết, nó không gần với những khuôn mẫu chung của thế giới và có một số quy định cốt lõi lại xa rời với Hiến pháp 1946.

Riêng Hiến pháp 1946 vẫn nằm trong ba hình thức phổ biến của thế giới có nền thể chế cộng hòa hoặc dân chủ cộng hòa:

a, Thể chế cộng hòa Tổng thống: Tổng thống là nguyên thủ quốc gia.

b, Thể chế cộng hòa đại nghị: Tổng thống hoặc Thủ tướng là nguyên thủ quốc gia.

c, Thể chế cộng hòa lưỡng tính: Tổng thống hoặc Chủ tịch Nước là nguyên thủ quốc gia.

Hiến pháp 1946 của nước ta nằm trong loại hình tổ chức thứ ba. Các Hiến pháp sửa đổi, bổ sung sau này có một số vấn đề hệ trọng lại xa rời, hoặc không rõ ràng bằng Hiến pháp 1946, ví dụ như vấn đề cân bằng và kiểm soát quyền lực, vấn đề tập trung quyền của nguyên thủ quốc gia, vấn đề dân phúc quyết Hiến pháp,…

Như vừa rồi tôi đã nói, thực ra lịch sử của Nhà nước nói chung mới có hai loại thể chế: Thể chế Quân chủ và thể chế Dân chủ. Mỗi thể chế đó cũng có những quá trình vận động và có những khác biệt tùy theo sự phát triển, điều kiện và con người lịch sử cụ thể.

Cũng có thể Hiến pháp ghi nền thể chế là Cộng hòa hay Dân chủ Cộng hòa, song thực chất vẫn là chuyên chế, không phải là quân chủ chuyên chế mà là tập thể chuyên chế. Đó là sự biến tướng, tiếm quyền. Tức là về mặt hình thức có thể là Cộng hòa hay Dân chủ Cộng hòa, song về thực chất vẫn có thể là chuyên chế.

– Tóm lại, ông muốn gửi gắm điều gì trong lần sửa đổi Hiến pháp sắp tới?

Tôi muốn gửi gắm nhiều điều, muốn được trở lại rất nhiều điểm tiến bộ, hiện đại của Hiến pháp 1946. Đó là những vấn đề về: Dân chủ, Cộng hòa, Độc lập, Tự do, Hạnh phúc.

Trên đây tôi chỉ nhấn mạnh có ba vấn đề:

1/-  Dân được quyền phúc quyết Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, để cho đúng nghĩa với thể chế Dân chủ Cộng hòa, Dân là chủ đích thực của đất nước.

2/-  Quyền của nguyên thủ quốc gia cần được tập trung hơn, nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan hành pháp.

3/-  Phân công và kiểm soát quyền lực cần được cân bằng hơn, nhằm phòng ngừa sự lạm quyền và thoái hóa quyền lực, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và cơ hội trong hệ thống chính trị.

Tôi hy vọng tới đây, nhân dân ta sẽ được hưởng quyền và làm nghĩa vụ của người chủ đích thực của đất nước là: Tham gia ý kiến và phúc quyết sửa đổi Hiến pháp lần này.

– Xin cám ơn ông!

Thu Hà

Nguồn: TuanVietNam

63 phản hồi tới “1586. Cựu chủ tịch Quốc hội bàn chuyện sửa Hiến pháp”

 1. Hà Huy said

  Bác Cựu Chủ tịch Quốc Hội của ĐCS Nguyễn Văn An mà nói quá nữa là Tổng Trọng cho cắt lương hưu luôn và khi chết không được đưa vào nghĩa trang Mai Dịch đâu .
  ĐCS VN ĐANG TAN RÃ TỪNG NGÀY . Đề nghị Bác An vất thẻ đảng đi .

 2. Ba Son said

  Hiến pháp của các nước dân chủ tự do thực sự rất minh bạch và khách quan, vì vậy việc tu chỉnh hiến pháp của các nước đó luôn theo sát trào lưu xã hội và nguyện vọng của công dân. Hiến pháp của các kẻ độc tài luôn được viết ra hay sửa đổi để phù hợp lợi ích của cá nhân họ. Dù là độc tài cá nhân hay tập thể thì nó vẫn coi hiến pháp như là công cụ riêng để thao túng quốc gia – và yếu tố dân chủ trở nên giả hiệu. Hãy xem hiến pháp của CuBa, Venezuela, Nga, Bắc Triều Tiên và TQ, VN để hiểu rõ và so sánh với các nước dân chủ. Ngoài ra các chế độ độc tài thường không tuân thủ hay chà đạp lên Hiến pháp bằng các văn bản pháp luật vi hiến mà không ai giám sát hay phản đối. VN không có tòa án Hiến pháp, người dân kiện 1 chủ tịch tỉnh hay Bộ trưởng vi phạm pháp luật còn khó khăn huống hồ kiện Thủ tướng và Chủ tịch nước hay chủ tịch QH. Hãy xem Mỹ, Pháp, Nhật, Nam Hàn, Đài Loan, Thái Lan, Phi Luật Tân tòa án vẫn đưa Tổng thống hay Thủ tướng ra xét xử bởi nhiều tội để ta hiểu nền dân chủ của họ đã đạt đến trình độ văn minh như thế nào. Hiến Pháp VN chỉ là công cụ hình thức mị dân để làm ra vẻ dân chủ như 1 thể chế tự do chứ không được tôn trọng. Ngoài thành phần cặn bã xã hội sống ngoài vòng pháp luật thì VN có rất nhiều vị vai vế sống cũng ngoài vòng kiềm tỏa của pháp luật- chưa được xử khi chưa có ý kiến của cấp ủy đảng. Hiến pháp năm 1946 văn minh là vì bất đắc dĩ được soạn thảo bởi các LS tài giỏi do Pháp đào tạo không theo ý định của ĐCS. Qua bao cuộc thăng trầm thì nó đã bị biến đổi, sửa chữa và coi thường bởi chính ĐCS và chính phủ. Ai còn tin vào sự phục thiện của CS thì thực ngây thơ lắm. Lịch sử đã có quá nhiều bằng chứng…, kể cả đến tận thời điểm hiện tại. Tính chủ quan duy ý chí, cố chấp, vô thần,kiêu ngạo coi thường tính mạng và nhân phẩm người khác thường có ở những kẻ ít học nhưng ngồi cao và thích dạy đời.

 3. Em La Lu said

  Karl Marx : ” Tôn Giáo là thuốc Phiện “, nên :
  Đảng Viên CSVN là lũ “đang phê”, là con nghiện , nghe chúng nói làm gì nhỉ !

 4. […] 1586. Cựu chủ tịch Quốc hội bàn chuyện sửa Hiến pháp […]

 5. Tôi nghi ngờ hiểu biết xã hội và kiến thức của ông cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An . Nếu đúng với kiến thức này là kiến thức tổng hợp của Đại biểu QH thì nguy to . Xã hội Việt Nam bát nháo là phải.
  Việc Quốc hội là cơ quan lập hiến và lập pháp là phù hợp với xu thế của xã hội văn minh chứ không phải là vừa đá bóng vừa thổi còi như suy nghĩ của ông NVA. Trong khi đó Nhà nước dưới sự chỉ đạo của Bộ chính trị nhập QH, Chính phủ và cả Tòa án tư pháp đang thể hiện uy quyền đúng nghĩa là Đảng CSVN vừa đá bóng, vừa thổi còi thì lại không biết .
  Mà tôi nghĩ rằng Quốc hội cũng là cơ quan bù nhìn vì các Đại biểu trong Quốc hội chẳng có ý nghĩa, giá trị gì khi Đảng CS VN đã là Đại biểu của nhân dân

  • Thanh197706 said

   Haha. Bac chi moi nghi ngo ve trinh do ong Nguyen Van An toi. Rieng toi thi da biet ro trinh do cua bac roi.
   Vay ma cung len tieng che bai nguoi khac.
   Ngu ma ko biet minh ngu la cai ngu lon nhat do bac

  • Mạnh said

   Nên để quyền lâp hiến cho nhân dân thì mới phù hợp với xu thế của xã hội văn minh.vì ở VN quốc hội với 95% đãng viên mà lập hiến thì bản HP đó của đãng,nó chỉ mang lại lợi ích cho đãng,cho lợi ích nhóm nhỏ tham nhũng,mà không có giá trị lớn cho toàn dân tộc

 6. Đa cấp said

  Đảng là Tổng cty đa cấp lớn

 7. ta thuy to said

  Cần phải nói thêm rằng nguyên chủ tịch QH Nguyễn Văn An hiện đã nghỉ hưu còn nhiều quền lợi lớn cho bản thân và gia đình .Phải hiểu Ông còn nhiều lo lắng cho dân và nước ông mới có bài viết trên Khi thể chế chính trị thay đổi đương nhiên quèn lợi của ông và gia đình sẽ bị ảnh hưởng Ông thừa biết nhưng vẫn làm chúng ta kính trong Ông ở chỗ đó.Hiện không ít người vì sợ mất quền lợi nên như kẻ câm điếc vì thế Trần Đăng Thanh mới nói đến sổ hưu khi lên lớp chính trị ở trường đại học trước các giáo sư giấy.một lần nữa có thể tin trong hàng ngũ cấp cao không phải ai cũng hèn

 8. chim én said

  bài này lâu rồi, hôm nay anh BS điểm lại như vậy rất hay, nhưng lỗi hệ thống của nhà nước độc quyền độc đảng thì một ông này nói có ý nghĩa gì? hy vọng những đảng viên cộng sản thấy được tầm quan trọng của lần sửa đổi hiến pháp này, đó là vì tương lai của chính họ, con cái gia đình của họ nữa. xã hội phải thay đổi để mọi người đi tới, đó là mong mỏi của cả dân tộc.

 9. Như vậy là vẫn chưa có kinh ngiệm : sửa hiến pháp, thí điểm bí thư kiên chủ tịch huyện, bầu có số dư…Tất cả chỉ là không đi đến đâu. Vì thế đừng bàn chuyện sửa hiến pháp và thay vào đó là thảo luận cải cách dân chủ từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn . Chỉ sau khi chúng ta tổ chức bầu cử Nghị Viện Việt Nam theo đúng cách Đợi Chờ đề nghị, sửa đổi hiến pháp mới thực có giá trị.

 10. nguyễn cường said

  các vị đại biểu quốc hội hãy nên nghe bài ( TRIỆU CON TIM) của nhạc sĩ TRÚC HỒ trên youtube để tăng thêm nhuệ khí để thấu hiểu long dân ,để mà siêu thoát ,để rồi nhận ra trách nhiệm của mình và để biết cách mà thuận theo lòng dân .

 11. các ông về hưu rồi thì tha hồ nói phét cho bõ những ngày bị cấm khẩu. mà nhà cầm quyền cộng sản cũng chẳng dại cấm các ông nói để họ có cớ đối phó với dư luận quốc tế (VN vẫn có tiếng nói đối lập) bằng chứng ông An nói: “đã sửa nhiều lần mà chưa đạt yêu cầu”. và hy vọng lần này…. riêng tôi thì vẫn không tin nhà cầm quyền cộng sản VN này có thực tâm sửa đổi mà chỉ chờ họ được thay thế bởi một chinh thể tự do khác.

  • Chuot chỉ sợ mèo chứ không sợ hổ said

   Xin bạn cứ nói phét được như ông An và mong các vị về hưu đều nói phét được như thế thì dân còn được nhờ. Chứ cứ ngồi ném đá hoạnh hoẹ như bạn thì trẻ con nó cũng nói được. Lê Nin đã nói “Chuột nó chỉ sợ mèo chứ không sợ hổ”. Ông An đã biết dùng tiếng mèo để làm chuột sợ. Chính vì thế mà ông Huynh doạ khai trừ ông An.

   • kieuhung said

    Trong một xã hội đôc tài, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai cản đường như Việt Nam hiện nay, việc nói lên suy nghĩ của mình như ông An khi ông là đảng viên lại có uy tín với nhân dân như vậy thì hiếm lắm, quý lắm, chúng ta phải trân trọng đón nhận, mong có nhiều người còn yêu dân như ông An & giám nói như ông ấy!
    Ông thật xứng đáng là đại biểu của nhân dân Việt Nam!

 12. 1=Ông Nguyễn Văn An trả lời PV bài này cách đây đã hơn 2 năm, nay tình hình đã khác:nguy cơ ngoại xâm đến từ Đại Hán bá quyền đã tới mức nghiêm trọng, ĐCS sa sút uy tín đến mức phải làm cuộc Chỉnh đốn đại quy mô nhưng không chút hiệu quả nào. Ông tuy đã nghỉ hưu, nhưng các cuộc họp quan troing trong đợt chỉnh đốn đang tiến hành mọi người đều thấy ông dều được mời tham dự, ngồi ngay hàng ghế đầu. Vậy xin hỏi ông 2 điều (a)Quan điểm của ông về thể chế này như ông đã từng phát biểu ở các bài khác và cả ở bài này ai cũng tháy là khác hẳn với quan điểm bảo thủ cuả ông TBT và các UVBCT, vậy xin hỏi ông, trong các cuộc họp nội bộ đó ông có đựoc trình bày rõ ý kiến của ông không? Và phản ứng của ông TBT và các ông UVBCT ấy như thế nào? Và (b) đôí với bản Dự thảo đã công bố để lấy ý kiến ông thấy thế nào? Nó có xứng đáng đáng tầm cỡ để đưa ra xin ý kiến quốc dân hay không? Hai câu hỏi này theo tôi nghĩ ông nên có hồi âm vbì nó giúp cho mọi người hiểu rõ về ông hơn, nếu không đựoc như thế thì không tránh khỏi mọi ngưòi phải suy nghĩ có hai ong An: một ông trên phương tiện truyềng thông và một ông trước mặt lãnh đạo của ĐCSVN.2-Tôi đồng ý với ông phân tích nhiều uư điểm của HP 1946.Nhưng về căn bản tôi không chỉ riêng ông mà có một số người khác cùng quan diểm hầu như quên mất một thựcj tế là cuộc bầi cử năm 1946 vẫn không phải là một cuộc bầu ử dânbn chủ và tự do; Mấy thangs cuói 1945 các ban ám sát của Việt Minh hoạt đọng khubngr vbố rất ráo riết (xem các bài hồi ký, tự thuật của nhạc sĩ Văn Cao cho biết ông ấy là người của Ban ám sát của Việt Minh Hải Phòng đã ập vào nổ súng giết chết ngay doanh nhân Đỗ Đức Phin, sau còn tham gia vụ mưu ám sát Cung Đình Vận ở rạp Đại Nam Hà Nội nữa)> Sau các cuộc khủng bố như vậy, khó có thể coi cuộc Tổng tuyển cử 6-1-1946 là mãu mực cho nền dân chủ đích thực được. Kết quả cuộc bầu cử ấy đã bị VNQDĐ phản đối với Lư Hán, rốt cuộc Việt Minh phzỉ chịu nhường 70 ghế ĐBQH cho QDĐ chỉ định không qua bầu cử. Đòng ý với nhận định: So với các HP 1959 và các lần sửa về sau cho đến 1992 thì HP 1946 gần vơíi các tiêu chí dânb chủ hơn. Nhưng nếu có ai hỏi tôi có tán thành lấy HP 1946 làm căn cứ chíbh để sưả đổi HP 1992 không? Tôi xin trả lời là Không! Vì tôi phát hiện HP 1946 đặt ra Uỷ ban Thượng vụ QHờ”Đảng cử dân bầu như hiện nay thòi 20 -30 vị UV UBTVQH ấy là cỗ máy họp hành biểu quyết theo gậy chỉ huy của Chủ tịch QH theo lệ phải do một UVBCT năm giữ, như vậy thì các luật lênh, nghi định như kiểu Nghị định 36 CP của CP cấm tụ họp quá 5 người sẽ đưa thông qua tắp lự chẳng khác gì nó đi trực tiếp từ văn phòng TBT sang! Còn UBTV QH quyết, sau báo ại với Hội nghi toàn thể thì nói chung muốn sửa đổi cũng rất phức tap! (Môt trong vài cái bí mật quyết định để thực thi “Điều 4 HP” theo ý của lãnh đạo ĐCS ở cái UBTVQH ấy – Không phải chỉ là “lỗ hở” mà là cả cái “cửa hở” của nền Dân chủ!. Trong khi đó ở HP của một cường quốc dân chủ như Hoa Kỳ chỉ thấy ngươpì ta có Thượng Nghị viện và Hạ Nghị viện, làm gì có chuyện hai viện ấy họp lại để bầu ra một ” Siêu quốc hội” gọi là “Uỷ ban Thường cụ QH” như ở Viẹt Nam ta đâu?

 13. nguyễn cường said

  không thể hiểu nổi sự ngu muội của các vị lãnh đạo đất nước việt nam bao giờ thì mới chấm dứt .vì lòng tham và sự thèm muốn quyền lực tuyệt đối của các vị mà làm cho dân chúng sống trên đất nước việt nam này lâm vào cảnh lầm than cơ cực .vì sự ngu dốt của các vị mà không biết bao nhiêu nhân tài vật lực của đất nước này dân tộc này đã phải ra đi tìm miền đất mới .tội lỗi của các vị đã quá nhiều rồi ,quá lớn rồi sắp đạt tới cái ngưỡng giới hạn rồi ?.và khi cái ngưỡng giới hạn chịu đựng của dân tộc chạm tới thì chắc các vị hiểu được hậu quả của nó sẽ kinh khủng như thế nào .sẽ chẳng ái cứu được các vị đâu .se chẳng có cái chế độ nào hay 1 thứ quyền lực nào có thể cứu được các vị khi mà sự tức giận của của toàn dân tộc đật tới cao trào .đất nước này rồi sẽ lại rơi vào cảnh nội chiến huynh đệ tương tàn ,nhân dân lại phải chiu cảnh lầm than khốn khổ .khi đó tội lỗi chồng chất tội lỗi ,.thật quá thất vọng về những con người được cho là ưu tú của cái đảng sọt rác …

 14. kieuhung said

  Xem bài nay mọi người mới hiểu ra một điều là Việt Nam klhông biết trọng dụng người tài nên để cho đảng thao túng quyền lực một cách quá đáng dẫn đến tình trạng đất nước lâm nguy như hiện nay. Bên ngoài kẻ thù lăm le cướp nước, bên trong tham nhũng, bè phái, tối nát… lòng dân ly tán, khỉnh rẻ đảng – kẻ đã cướp quyền làm chủ đất nước của dân! Nay ông Trong còn ra sức thu thêm quyền lực cho bản thân và cho bè đảng của mình, Ông Dũng thì lợi dụng kẽ hở của bất cân bằng quyền lực để náo loạn nền kinh tế đất nước kiếm chác, ông Sang thì bất tài mụ mị, cơ quan tư pháp thì làm tay sai cho đảng & chính phủ …Nhân dân sắp bị đảng bỏ tù hết!

 15. Bach Viet said

  Ông An đã tỏ ra là người có nhận thức tiến bộ và phù hợp khi nói rằng Hiến pháp sửa đổi phải ghi nhận quyền phúc quyết Hiến pháp của dân. Trong 1 chế độ thật sự dân chủ không ai được quyền thay dân quyết định Hiến pháp. Hơn thế nữa, dân cũng phải là người quyết định cuối cùng những điều trọng đại nhất của quốc gia (có thể thông qua trưng cầu dân ý một cách thực sự tự do): Hiến pháp cần có quy định cụ thể quyền này và những vấn đề cần được dân quyết định bằng trưng cầu dân ý. Đảng hay Quốc hội không thể chiếm đoạt quyền này của dân. Không thể khư khư giữ Điều 4 trong Hiến pháp vì đó là một điều vi hiến và phản dân chủ. Không một bản hiến pháp nào khác trên thế giới hiện nay có một điều khỏan tương tự như Hiến pháp của Việt Nam. Tiếp tục để Điều 4 có nghĩa là tiếp tục tình trạng Đảng “cưỡng dâm” Nhân dân.

  • kieuhung said

   Tự do, dân chủ ở Việt Nam chỉ là thứ có trên văn bản của hiến pháp mà thực tế không tôn tại. Nếu các lãnh đạo đảng tham quyền cố vị như hiện nay thì nhân dân chỉ là nô lệ suốt đời. Đảng nắm quân đội, công an là những công cụ bạo lực. Trong chiến tranh như thế là chấp nhận được nhưng trong hòa bình nó tạo nên sự độc tài vĩnh viễn cho chế độ thống trị, kẻ nào muốn thay đổi bị ghép tộ & bị đàn áp như vụ Tiên lãng, Văn Giang, và hàng loạt các vụ bắt bớ vô lối mới đay đối với các nhà báo, nhạc sỹ Việt Khang, Cù Huy Hà Vũ …!
   Bỏ điều 4 hiến pháp là hợp với lòng dân…!

 16. minhdinh said

  HOAN HÔ GIỚI TRÍ THỨC TIẾN LÊN “ĐẠI NGHĨA GLASNOST – PHẢN BIỆN – PHỦ QUYẾT” ! BONG BÓNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI TỰ MÃN ĐỘC QUYỀN CHÂN LÝ CON NHÁI PHỀNH BỤNG MUỐN TO BẰNG CON BÒ THẾ LÀ VỠ TOANG ! HỒN PHÁCH BÁC HỒ THEO ÔNG MÁC ÔNG LÊ VỀ NƠI HỒNG HOANG THIÊN CỔ VONG ! DÂN CHỦ à ĐA ĐẢNG à BÁCH GIA TRANH MINH à BÁCH HOA TỀ PHÓNG à ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH QUỐC DÂN AN CƯ LẠC NGHIỆP ! TOÀN DÂN VIỆT NAM CẦU MONG TỔNG ĐÀN THE KNIGHTS OF MALTA LUÂN ĐÔN MAU LẸ ĐẾN THU HỒI BÚA LIỀM, XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ XÁC CHẾT HỒ CHÍ MINH ĐEM ĐI KHỎI NƯỚC VIỆT NAM !

 17. 50 năm tuổi Đảng. said

  Ông này là loại cá hai mang. Một đầu hai bụng

  Ông cho tôi hỏi chút: Quốc Hội là do dân bầu ra, mọi quyền lực của dân đều nằm trong Quốc Hội. Vậy Dân lập Hiến rồi dân lại đi hỏi dân àh ông.
  Ông cho tôi hỏi chút thứ hai . Dân là dân nào thế ông? Tôi hỏi ông bao nhiêu % dân biết, và hiểu Hiến Pháp. Tầng lớp nào có thể hiểu và Lập Hiến thưa ông. Ông Nông Dân, bà công nhân viết còn sai lỗi chính tả có lập Hiến được không ông. Không hiểu được thì phúc quyết như thế nào hả ông.
  Ông lại cho tôi hỏi thêm một chút nữa. Nếu không quy định Quốc Hội và chỉ Quốc Hội mới có quyền lập Hiến thì thưa ông nếu ông đang làm chủ tịch Quốc Hội ông sẽ xử trí thế nào với bản Hiến Pháp của 72 vị nhân sỹ mới đây. Ông và những đại biếu của ông là cục cứt ngồi đó có phải không ông. Thế thì có phải Hiến Pháp 59 quy định Quốc Hội chỉ có quyền Lập Hiến đã trả lời hộ cho ông rồi phải không.

  XIn lỗi các bác, Ba sàm xóa còm của tôi cũng được. Nhưng tức quá, mịa nó, bạc đầu rồi còn ngu, thế mà cũng đã ngồi ghế quyền lực cao nhất của dân cơ đấy. Đến bây giờ mà nó còn lẫn lộn giữa nhà nước định hướng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.
  Nhà nước định hướng còn chưa lên được xã hội chủ nghĩa tức là quyền lực nằm trong tay nhà nước (Nhà nước là công cụ của giai cấp). Nhà nước vì dân, do dân chịu sự giám sát của dân đó đã là tiến bộ rồi. Dân giàm sát là giám sát cơ quan công quyền, nhỏ là ủy ban xã, lớn hơn chút là ủy ban huyện, to là ủy ban tỉnh, to hơn là chính phủ. Trình độ đến đâu giám sát đến đó. Không giám sát tức là bỏ qua quyền của mình. Cộng sản chủ nghĩa của ông Mác thì không còn nhà nước, dân tự lập pháp, tự lâp hiến với nhau, cùng thỏa thuận với nhau những điều ước chung. Lúc đó thì kinh tế đã thế nào rồi, trình độ dân đã thế nào rồi. Chứ bây giờ vẫn còn đang định hướng đi lên xã hội chủ nghĩa_ điểm đầu tiên của cộng sản chủ nghĩa. Dân quá nửa không biết Nguyễn văn An là thằng nào. Không hiểu được điều đơn giản này mà cũng cả đời là đảng viên Mác xít. Cũng ngồi ở ghế cao nhất của cơ quan lập Hiến, lập Pháp. Mịa nó chứ. Càng nói càng thể hiện ra cái ngu.

  Các quá trình kinh tế sẽ quyết định các quá trình tư tưởng. Trình độ học vấn xã hội sẽ quyết định quyền lực của nhà nước. Mà cụ thể là cơ quan lập Pháp. Khi nào còn trung tâm trợ giúp Pháp Lý, còn văn phòng tư vấn luật thì đừng nghĩ đến chuyện dân Phúc quyết Hiến Pháp. Dân đấy là dân muốn bỏ định hướng.

  • kyquac said

   “…Ngu thap tri thien menh” dang tiec cu nay tren ngu thap xa roi ma hoi ngo nghe qua, cha hieu nguoi o dau the nay!!! Ong nong dan ba cong nhan viet con sai loi chinh ta, …qua nua khong biet Nguyen Van An …dieu do noi len cong duc dang doc quyen cai tri suot tu khi nho cong nhan nong dan va (cac luc luong dan yeu nuoc khac) cuop duoc chinh quyen den nay, luon de cao la co cong nong lien minh ma doi song + dan tri cong nong thap kem nhu the day?, :toi mat toi mui lao dong kiem an khong co thoi gian hoc tap xem ti vi doc bao den noi cha biet nhieu quyen thiet thuc nhat cua chinh minh.!!! ‘Mia no chu cang noi cang the hien cai ngu : Chan minh nhung cut me me, lai cam bo duoc ma che chan nguoi” Trung tam tro giup phap ly,van phong tu van luat la the hien nhan dao bao ve quyen cho nguoi it hieu quyen loi cua minh – chinh la nhung nguoi duoc dang ton vinh tren co dang (lua bip?) THOI THE LA TU TRUNG BAY TOI AC 50 NAM AN TREN NGOI TROC LUA BIP KIM HAM DAN TRI DE TUOC DOAT QUYEN CUA DAN ROI.NHE!!!

  • Bach Viet said

   Xin lỗi bác 50 năm tuổi đảng, tôi xin được nhắc lại với bác câu cồ nhân dạy “Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Những điều bác viết khi bình luận về nội dung trả lời của ông An cho thấy bác còn phải học và đọc nhiều nữa trước khi cố tỏ ra biết hơn người khác. Chửi bừa thì đơn giản lắm. Mấy bà bán tôm cá ở chợ chửi còn hay hơn bác cơ.

  • Dân đen SG said

   Thán phục bác An. Chừng nào dẹp được nạn sản cho đất nước tiến lên.

  • kieuhung said

   Cái ông 50 năm tuổi đảng sủa trăng? có lẽ là truyên truyền viên của đảng, một kẻ thiểu năng trí tuệ mà đảng thông thái lỡ dùng đến? đảng sẽ sụp đổ nhanh chómh nếu còn trả lương cho Ông 50 năm tuổi đảng này để ông ta cứ đi sủa nhăng cuội!

  • Le Mai said

   Vì đảng viên hầu hết đều ngu-dốt như Ông, 50 tuổi đảng,mái đầu đã bạc mà chẳng tiến bộ chút gì (chỉ giỏi tài chữi bậy kiểu hàng tôm hàng cá!). Lập luận của Ông chẳng phản bác điều gì Ô. An đã viết, nó càng làm tăng giá trị người bị chữi, càng làm đảng “đội quần” vì đảng viên yếu kém..
   Đảng cần ở Ông tài năng “cắn xé” hơn khả năng “sủa”, nay còn chút thời gian thưà, nên học hỏi thêm, xét lại mình để minh triết hơn, đó Ông !

  • Lê Vân said

   50 năm ăn lộc đảng, chắc cậu đã giầu to, bụng phệ nên sủa khỏe thế. Chúc sủa khỏe hơn để giữ lộc đảng mà ăn!

  • 50 năm tuổi Đảng. said

   Lúc nãy là tôi nóng, vì nhìn cái mặt lão này tôi ghét quá. Với lại tôi mượn lão để nhắn mấy ông chí thức.
   Tôi nghĩ kể cả mấy ông chí thức cũng đang mượn gió để bẻ măng.
   Nhà nước là công cụ của một giai cấp. Vậy khi còn nhà nước tức là còn giai cấp. Còn quyền lực. Chưa thể có công bằng tuyệt đối được vì thế nên tôi nghĩ chỉ nên viết trong Hiến Pháp.
   Nhà Nước là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhà nước chịu sự giám sát của nhân dân.
   Nhân nhân hiện thực quyền lực của mình thông qua Hôi Đồng Nhân Dân các cấp, và cao nhất là Quốc Hội
   Còn ở phần tổ chức quốc hội thì ghi điều: Nhân dân có quyền bầu, bãi miễn đại biểu hội đồng nhân dân và đại biểu quốc hội.

   Nhân đây tôi cũng xin phép nói chút về hai chữ nhân dân ( đọc bài của ông Phạm Viết Đào hôm qua tôi cứ nghĩ mãi) về hai chữ này.
   Nhân là người, dân cũng là người. nhân dân tôi gọi là người dân. Vậy phải hiểu chữ dân như thế nào cho đúng.THeo từ điển tiếng Việt thì “dân” là người ở trong một xứ, một vùng. Như dân Việt Nam, Dân Trung Quốc, Dân Hải Ngoại. Như thế thì Hai chữ nhân dân dân đẹp quá. Bởi hai chữ này đã nói lên chủ quyền quốc gia rồi. chủ quyền dân tộc rồi. Vậy khi đưa hai chữ nhân dân vào trong Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội CHủ Nghĩa Việt Nam thì ai sẽ là những người bị chi phối trực tiếp bởi nó. Chỉ có những người dân đang mang quốc tịch Việt Nam. Những người dân không mang quốc tịch Việt Nam chỉ bị chi phối bởi các chính sách của nhà nước (ngoại giao) vì vậy dân Hải Ngoại không có quyền gì để can thiệp, hay yêu sách gì đối với nhà nước Việt Nam. Và họ_ dân hải ngoại càng không có quyền gì trong những chính sách của nhà nước Việt Nam, họ cũng không có quyền gì trong việc lập Hiến, hay lập Pháp của dân Việt Nam.
   Hiểu đúng hai chữ nhân dân thì kẻ mà dám mở mồm ra nói câu ” Tôi cảm thấy nhục nhã khi đi ra nước ngoài trên tay cầm tờ hộ chiếu Việt Nam” không có đủ tư cách để đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến Pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội CHủ Nghĩa Việt Nam.

   Tôi nói trên quan điểm của một nhân dân Việt Nam. Sẽ có một số phản đối tôi. Nhưng tôi bảo lưu ý kiến của mình.

   • Thằng Mõ said

    Bác này già cái đầu (có lẽ 65-70 Tuổi) nhưng kiến thức thì chỉ bằng con Chấy !!! Nội bác viết … “chí thức” thì người đọc đã hiểu cái gọi là “trình độ” của bác nó tới đâu rối ?! Trình độ chính trị của bác thì ngoài một số … “hổ lốn, rác rưởi” mà đảng-đoàn đã nhồi vào đầu khi còn trẻ ngoài ra bác chẳng thu thập thêm được một tí tẹo nào cái khôn, cái ngoan từ công chúng, xã hội cả ! Yêu cầu bác hãy tạm dừng bút về bảo con cháu nó dạy bảo thêm trước khi tiếp tục còm kẻo bị mọi người ném đá, coi thường.

    • kieuhung said

     Ông 50 năm tuổi đảng nói trót nóng tính nói bậy, định không chấp nữa nhưng ông lại phun sa cái bất nhân nhằm vào cộng đồng người Việt hải ngoại nên tôi không chịu nổi. Sợ người Việt hải ngoại lại hiểu nhầm rằng, chúng tôi người Việt ở trong nước lại thiển cận, ngu ngốc như ông, đi chia rẽ người Việt & phá hoại hòa hợp dân tộc.
     Hiến pháp mơi (dự thảo) đang hướng tới, coi người Việt hải ngoại là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.
     Chỉ với 4 triệu người Việt hải ngoai đã đem lại biết bao điều tốt đẹp cho người Việt trong nươc? cả vật chất lẫn tinh thần & trí tuệ?
     Thôi ông nghỉ đi đừng sủa bậy mà bị thịt làm giả cầy đó!

   • meomuop said

    Bác 50 năm tuổi đảng à, cháu đồng ý là {Nhà nước là công cụ của một giai cấp. Vậy khi còn nhà nước tức là còn giai cấp. Còn quyền lực. Chưa thể có công bằng tuyệt đối được}và {Nhà Nước là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhà nước chịu sự giám sát của nhân dân.}. Nhưng theo bác, nhà nước hiện nay thuộc về ai, vì ai ạ? Dân sao? hay là “một bầy sâu” tư bản đỏ?

    Cháu có câu này muốn hỏi bác, bác cho rằng “Nhân nhân hiện thực quyền lực của mình thông qua Hôi Đồng Nhân Dân các cấp, và cao nhất là Quốc Hội. Còn ở phần tổ chức quốc hội thì ghi điều: Nhân dân có quyền bầu, bãi miễn đại biểu hội đồng nhân dân và đại biểu quốc hội.”, đúng không ạ?. Nhưng có một vấn đề đấy bác ạ vì 90% đại biểu quốc hội là đảng viên (sao có sự công bằng cho dân được) và “Nhân dân có quyền bầu, bãi miễn đại biểu hội đồng nhân dân và đại biểu quốc hội” thì cũng có các vị khác thay thế thôi. Vấn đề là các đại biểu quốc hội có thật sự là đâị diện cho tiếng nói của dân hay không?

    Chắc bác cũng đã thấy phiên trả lời chất vấn quốc hội năm nay rồi chứ ạ. Bác có thấy “Các quan chức Chính Phủ tỏ rõ thái độ khinh khi Quốc Hội” không? Này nhé :

    +Ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng thản nhiên trả lời “để quên ở nhà” và “yên tâm” … ở yên đó mà chờ chết nếu Sông Tranh bể đập! Ông Bộ trưởng chẳng cần phải che dấu sự cẩu thả của mình và sự coi thường mạng sống người dân.

    +Ông bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cũng không kém khôi hài trả lời “Để xem lại”! Ông ta coi như vô can trước những điều ngịch lý: Thua lỗ hàng nhiều ngàn tỷ, nhưng lương ‘lậu’ chia nhau trên Trời và giá bán cắt cổ cao hơn cả đất nước thu nhập, mức sống của người dân thược loại hàng đầu thế giới!
    Và…

    Đấy, dân gửi gắm qua đại biểu quốc hội. Nếu đại biểu quốc hội không làm được trò trống gì thì dân đành chịu. Bãi miễn ư? Tốp khác mà cũng vô tích sự như tốp đầu thì dân lại tiếp tục chịu. Và bài ca “chịu” ôm cây đợi thỏ lại bắt đầu.

    Còn nữa “Quốc Hội là do dân bầu ra, mọi quyền lực của dân đều nằm trong Quốc Hội. Vậy Dân lập Hiến rồi dân lại đi hỏi dân àh ông.”. Ủa, “bầu cử” và “lập hiến” liên quan ở điểm nào nhỉ? Dân chỉ “bầu” thôi mà chứ có “lập” gì đâu. Này nhé, mọi người đóng góp, ủng hộ cho cháu viết tiểu thuyết. Tất nhiên, nếu quyển tiểu thuyết ấy thành công thì cháu cũng phải chia sẻ niềm vui, giải thưởng,… với mọi người. Chẳng lẽ, khi đó những người ủng hộ tự nhận mình viết tiểu thuyết của cháu à?

    Và”Dân là dân nào thế ông? Tôi hỏi ông bao nhiêu % dân biết, và hiểu Hiến Pháp. Tầng lớp nào có thể hiểu và Lập Hiến thưa ông. Ông Nông Dân, bà công nhân viết còn sai lỗi chính tả có lập Hiến được không ông. Không hiểu được thì phúc quyết như thế nào hả ông.”. Đúng vậy, không phải “cũng có thể hiểu và Lập Hiến”, nhưng tầng lớp trí thức trong nước thì sao ạ (như bản Kiến nghị của 72 vị nhân sĩ) (còn hơn là giao trứng cho ác cho mấy ông bà đại biểu quốc hội) ? Mà nếu bà con nông dân, công nhân không hiểu thì trách nhiệm của người đứng đầu phải làm sao truyền đạt, giải thích được thông tin trong hiến pháp một cách dễ hiểu nhất cơ bản nhất cho họ chứ, ít nhất cho họ cái quyền phúc quyết chứ. Người đứng đầu không làm điều này thì các trí thức cũng sẽ giải thích những câu hỏi của các bác nông dân, công dân thôi. Mà ngày nay trình độ dân trí cao hơn trước nhiều rồi nên những người nông dân, công nhân họ có thể hiểu được hiến pháp đấy bác à (có thể hiểu không đầy đủ mấy chỗ “bẫy” của hiến pháp nhằm giảm quyền của họ). Còn mấy người không biết chữ thì hiện còn rất ít (đảng, nhà nước hay khoe đã phổ cập giáo dục sâu rộng mà). Vì vậy, bác cứ yên tâm giao cho dân “lập hiến và phúc quyết” nhé.

    Còn “dân Hải Ngoại không có quyền gì để can thiệp, hay yêu sách gì đối với nhà nước Việt Nam. Và họ_ dân hải ngoại càng không có quyền gì trong những chính sách của nhà nước Việt Nam, họ cũng không có quyền gì trong việc lập Hiến, hay lập Pháp của dân Việt Nam. Hiểu đúng hai chữ nhân dân thì kẻ mà dám mở mồm ra nói câu ” Tôi cảm thấy nhục nhã khi đi ra nước ngoài trên tay cầm tờ hộ chiếu Việt Nam” không có đủ tư cách để đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến Pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội CHủ Nghĩa Việt Nam. ” thì cháu nghĩ bác nên lên mấy trang báo chính thống để phát biểu rõ chính kiến của bác cho dân hải ngoại hiểu, để họ không còn “nhiều chuyện” , “tọc mạch” đóng góp, góp ý nữa bác nhé, rồi xem họ sẽ nghĩ, sẽ có phản ứng như thế nào.

    Vì bác đã nói”Tôi nói trên quan điểm của một nhân dân Việt Nam. Sẽ có một số phản đối tôi. Nhưng tôi bảo lưu ý kiến của mình.” nên cháu không phải nói cho bác nghe đâu ạ. Cháu chỉ nói với các bạn khác trên diễn đàn thôi. Vì những kẻ điếc đặc, đàn gãy tai trâu, bảo thủ, ù lỳ thì nói với họ là vô ích, là không đáng như nước đổ đầu vịt vậy.

   • DDD said

    Dân mình khốn khổ, nghèo, hèn… bị thế giới văn minh không tôn trọng như cảm nhận của linh mục Kiệt là có thật, hiển nhiên và chính xác. Thương cho cái ông đảng viên 50 năm tuổi đảng, ăn phải thuốc lú của bọn yêu đảng quá đà rồi lý sự cùn. Từng người một, chúng ta không thua nước nào. Đảng CS tổng hợp lại, biến dân thành trâu ngựa… và càng ngày càng thua thế giới và lân bang. Cả triệu nam thanh nữ tú phải chạy chọt, đút lót đảng để được xuất đi làm nô bộc cho Singapo, Mã lai, Đài loan, Hàn quốc, châu Phi… Cái ông 50 năm tuổi đảng có kính trọng và nghe lời người ở hơn vợ con mình không?. Chắc là không! Đảng anh minh như ông đáng tru diệt ba lần. Không thể biến cướp thành vĩ nhân. Loài người chưa tìm ra cách lai lợn thành người. Không cải tạo nổi cái lão 50 tuổi đảng này đâu. Loại như ông Nguyễn Văn An, Trường Chinh… còn thương được. Ăn theo phường lừa đảo, không ít tội nhưng thành tâm hối lỗi, dân hận, giải oán và tha bổng.

   • kyquac said

    Mia no chu, lao gia bao thu nay “cang noi cang ngu”! 4 trieu nguoi Viet hai ngoai “gan den thi sang” la von quy cua dan toc do, ho khong “gan muc thi den” =dau oc toi tam den thui nhu lao dau! che do nay noi chinh xac la “cua dang ta, do dang ta, vi dang ta” thi dung hon.:(ngay quoc hoi cung do dang “co cau” =dat ra cho dan bau = chi duoc bau dung nhung nguoi dang da chi dinh ra moi hop le!), thuc te dan dau co QUYEN GI? Quoc hoi cung cha co quyen day du, cung bi rat coi thuong, !!!!! Gia nay can doc nhieu sach bao , mo mat nhin ra the gioi de hieu biet cong nhan nong dan + nguoi lao dong o cac nuoc tu ban giay chet co cuoc song va dan tri nhu the nao so voi cong on troi be cua dang ta sau “giai phong” nhe. Di 1 ngay dang hoc 1 sang khon, lao hay di ra khoi bien gioi cac nuoc cong san se biet nguoi biet ta de an noi KHONG NGO NGHE den choi tai nua nhe

   • Bà con thấy đó, nếu chúng ta được lãnh đạo bởi tập hợp những người đã lâu tuổi đảng nhưng vẫn khá ngớ ngẩn chuyện tư duy như anh “50 tuổi đảng” này đây thì Việt Nam có làm mồi ngon cho ngoại bang không ? Hãy trả lại quyền bầu cử người lãnh đạo thực sự cho dân tộc để tránh hiểm họa thua thiệt cho giống nòi. Bắt đầu bằng việc đòi quyền xây dựng lại hiến pháp của dân đúng nghĩa.

  • Mày mới là thằng ngu said

   Thawfng này chắc chắn là dư luận viên.Chính mày mới là thằng ngu hoặc không quá ngu như thế nhưng bán rẻ lương tâm vì mấy đồng thù lao của Hồ Quang Lợi. Mài chửi dân ngu tức mày chửi chính các cụ tổ mày, chính ông bà bố mẹ mày. Mày cho rằng dân không biết gì mà phúc quyết chỉ mấy thằng đảng viên chúng mày mới biết nên cứ việc để chúng mày đè đầu dân tộc mãi hay sao? Mày nói thế mà không sợ xúc phạm chính Đảng CS của chúng mày, cái Đảng lúc nào cũng leo lẻo là chế độ dủa dân, do dân và vì dân. Bao đời lãnh đạo của Đẩng CSVN chỉ có nịnh dân, mỵ dân, lừa dân, chứ chưa đứa nào dám chửi dân như mày.Mày quá ngu, quá hèn. Mày đáng bị một trăm triệu người dân nhỏ vào mặt, cho mày chết chìm trong nước bọt. Mày chửi ông bà tổ tiên, ngày mai đừng cúng ông Công ông Táo nữa nhé! Tổ tiên sẽ không phù hộ cho mày vì thái độ báng bổ thất đức vô ơn của mày.

   • Người Việt Yêu Nước said

    Chứi quá đúng. Cái loại 50 tuổi đảng với tư tưởng như vậy làm sao mà đất nước tiến bộ được, làm sao mà dân không lầm than. Dân nghe đảng viên như thế này là ghê tởm hơn lũ dòi bọ, khinh như rệp , nó còn ngu còn hơn lợn . Tởm quá..quá tởm.

 18. Duy Nguyen said

  Ba van de cot loi cua ong Nguyen van An de cap den, dua den cho chung ta mot cau hoi rat quan trong :
  Nhu vay, dang CSVN duoc ghi nhan vao chuong nao cua ban HP ?
  Thuc te, voi che do dang tri hien nay nhu VN, ban HP chi la mot ban van hoa my, khong co gia tri thuc tien nao het.

 19. NONG THI XUAN said

  Cac ban dung phe phan ong An.Ong ay da co tu tuong tien bo.Noi can phe phan do la DCS.De dat nuoc co dan chu thuc su can loai bo dieu bon hien phap.

 20. Đảngviêngià said

  Rất hợp với bản dự thảo sửa HPcủa Các trí thức nhưng mới thấy cựu BT tư pháp nguyen dinh Lộc kí

 21. tiến sĩ giấy said

  Lúc tại chức bác An cũng chỉ là phỗng, là bù nhìn phải không ạ?

 22. Dân Cày Không Ruộng,Mất Trâu said

  Không những dân phải đươc có quyền phúc quyết hiến pháp, mà quốc hội phải mau chóng trả lại quyền lập hiến cho dân như tinh thần HP 1946 quy định,có nhu vậy thì mới thật sự dân chủ.Đãng ta miệng thì nói dân chủ mà hanh động thì ngược lại,đãng tự chỉ đạo cho 30 đãng viên trung thành ra soạn thảo ,chĩnh sữa HP1992(do đãng tự biên tự diễn trước đây)đem ra cho QH(90% đãng viên) đai diện nhân dân phúc quyết thì cũng như đãng tự biên tự diễn lần nữa,chẵn có gì khác trước đáng kể,đất nước rồi cũng ì ạch muôn năm.
  Như vậy để cùng hội nhâp với xã hội văn minh, toàn cầu hóa ngày nay, chúng ta cần thật sư một bản HP dân chủ đúng nghĩa mà đã được phổ quát ở phần lớn các nước trên thế giới.Thì các vị lãnh đạo nên tiếp thu bản dự thảo HP2013 do 72 trí thức lập nên đã được hầu hết nhân dân ủng hộ,đó mới chính là bản HP do dân lập,kết hợp với bản HP 1946 tạo ra một bản HP mới 2014 tiến bộ phù hợp với tình hình đất nước, có tính dân chủ và quyền con người được tôn trọng.Làm được như vậy thì vai trò của ĐCS trong lịch sữ cũng như trong tiến trình phát triễn đất nước vẫn được tôn trọng trong lòng dân tộc

 23. Nguyễn Văn An cựu chủ tịch Quốc hội luôn ca ngợi và trích lục Hiến Pháp 1946, nhưng NVA cố tình không thấy rằng HP 1946 là HP đa đảng. Trong Quốc Hội lập hiến này có tới 70 đảng viên của các Đảng đối lập.

  Qua thử thách trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp quay lại bắt nhân dân VN làm nô lệ một lần nữa thì 70 chiếc ghế của các đảng đã ngồi tham gia Hiến Pháp 1946 đã tỏ ra vô dụng, một số chạy theo địch chống lại công cuộc kháng chiến, một số nhu nhược chẳng làm ra trò gì. Một số trốn chạy ra nước ngoài với quân xâm lược..

  Nay Nguyễn Văn An đòi theo HP 1946 rõ ràng ông ta chẳng nhận thức được vận mệnh của Dân tộc qua các thời kỳ.
  đã thế thì phỏng có ích gì với việc đóng góp xây dựng Hiến Pháp đây !

  • kyquac said

   Thay khau hieu phan phuc “Tri phu dia hao dao tan goc troc tan re” la ro tam dia dcs roi, chay truoc cho lanh, khong chay roi cung bi giai tan toan bo du khong doi lap, de dcs doc quyen thao tung. lua phinh dan. Nguoi trong cuoc biet qua ro, khong muon thay doi chi vi THAM…+ them khat du thu!!!

  • Chuyện một quốc gia có nhiều ý chí chính trị là bình thường, vấn đề ở chỗ anh phải thông nhất nó bằng dân chủ chứ bằng bao lực như các ông đã làm thì đất nước không bao giờ đoàn kết để tiến bộ được. Nhưng chuyện đã qua không quan trọng bằng chuyện thối nát hiện nay, cân phải thay đổi ngay để tránh hậu họa cho dân tộc. Đã quá đủ lừa dối, xảo trá rồi, giữ điều 4 HP là cướp quyên của dân.

 24. Lê Vân said

  Hiến pháp sửa theo hướng bám sát Hiến pháp 1946 là thực sự văn minh và hợp lòng dân hơn. Ai cũng nhìn ra điều đó, chỉ có Đảng không muốn sửa vì Đảng lo mất quyền thao túng tất cả các cơ quan Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp thôi. Chả hiểu các đại biểu quốc hội ăn cơm dân nuôi, bây giờ họ vì Dân hay vì Đảng ?

  • Hung nguyen said

   Hơn 90% đại biểu là đảng viên,đảng cử dân phải bầu vậy thì chúng phải vì đảng mới có quyền chứ sao lại vì dân ” có mà húp cháo à “

 25. Le Mai said

  Nguyên V.An lần này nói đúng, nói thật lòng (khác khi đương chức đương quyền) Bệnh tình VN đang lúc trầm kha, cân thầy giỏi, chẩn đúng, thuốc hay (không khéo thì ‘uổng tử’)!
  HP càng sữa càng xa rời bản gốc (1946), càng phản dân chủ, phản tiến bộ; nhằm áp đặt chế độ độc tài cs toàn hại! Cái gọi là “nhân dân làm chủ” chỉ là cái bánh vẽ vụng về (cho phù hợp với từ ‘công hoà’, ‘tự do’, ‘hạnh phúc’); thực chất họ thủ tiêu quyền công dân, cấm đoán xã-hội-dân-sự, bưng bít thông tin, vắng đối lập để đảng dễ bề chăn dắt, thao túng mọi mặt trong đời sống. Hậu quả là cán bộ “vô tâm, bất tài”, nhũng lạm thối nát tràn lan, nợ nần chồng chất từ ngân hàng lan sang các “quả đấm thép” !
  NẾU THIẾU DÂN CHỦ SẼ KHÔNG CÓ CÔNG BẰNG,TỰ DO, HẠNH PHÚC : DÂN CHỈ LÀ BẦY NÔ LỆ CHỊU LẮM THIỆT THÒI !

 26. Nam Hà said

  Đọc bài của đ.c Nguyễn Văn An ( cựu UV BCT, nguyên chủ tich QH) . Mình mới sáng tỏ ra nhiều điều, như ánh lửa trong đêm đông, như nắng hạn gặp mưa, như đi dưới trưa nắng hè gay gắt được tu một hơi hết cốc bia hơi mát lạnh ! sướng,

  Chỉ có một điều, thật tiếc là thời gian cứ trôi đi theo quy luật vốn có, mình ước gì có thể quay ngược bánh xe thời gian để được xem đ.c tiếp tục điều hành QH…Mình thật bất hạnh.

 27. Quốc Dân said

  …..”Nó cũng là hậu quả của sự phân công và kiểm soát quyền lực chưa được cân bằng như quy định của Hiến pháp 1946.”

  Trên đây tôi chỉ nhấn mạnh có ba vấn đề:

  1/- Dân được quyền phúc quyết Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, để cho đúng nghĩa với thể chế Dân chủ Cộng hòa, Dân là chủ đích thực của đất nước.

  2/- Quyền của nguyên thủ quốc gia cần được tập trung hơn, nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan hành pháp.

  3/- Phân công và kiểm soát quyền lực cần được cân bằng hơn, nhằm phòng ngừa sự lạm quyền và thoái hóa quyền lực, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và cơ hội trong hệ thống chính trị.

  Tôi hy vọng tới đây, nhân dân ta sẽ được hưởng quyền và làm nghĩa vụ của người chủ đích thực của đất nước là: Tham gia ý kiến và phúc quyết sửa đổi Hiến pháp lần này.”

  Sao ông Nguyễn Văn An không có ý kiến gì về bản Hiến Pháp 2013 do 72 trí thức soạn và hiện đã có gần 2000 người ký tên ủng hộ?

  Bản HP 2013 này đúng với thể chế dân chủ cộng hòa hơn, hoàn thiện hơn nhiều bản HP 1946.

  Muốn có dân chủ, muốn người dân phúc quyết Hiến Pháp như ông NVA thì phải làm ngay một số việc:

  1.Cho dân được mở mồm, dân không bị bắt bớ, tù đầy khi dân nói sự thật về xã hội và nói nguyện vọng, ý muốn của dân thông qua báo chí tự do, xuất bản tự do.
  2.Dân được tự do thành lập hoặc tự do lựa chọn gia nhập các tổ chức chính trị của mình, mà không cần và không có sự lãnh đạo của đảng cộng sản.Các tổ chức này chỉ cam kết không bạo lực và tự chịu trách nhiệm về tài chính là chính quyền cấp tỉnh phải cấp đăng ký hoạt động cho họ.

  Khi xã hội Việt Nam có hai điều trên được ít nhất hai năm sau mới trưng cầu dân ý để Dân phúc quyết bản hiến pháp, với hành trình sơ lược như sau:

  -Trong vòng sáu tháng các tổ chức chính trị của dân cùng đưa ra các bản dự thảo Hiến Pháp cho dân tranh luận.
  – Toàn dân tranh luận công khai trong một năm về các bản dự thảo Hiến Pháp với sự hỗ trợ tối đa của hệ thống báo chí, truyền thông, các nhà làm luật. Thực tế là các trí thức có kiến thức sâu về luật pháp, chính trị là lòng cốt của các tổ chức chính trị độc lập ở trên nói thay nguyện vọng của cho các bộ phận dân chúng.

  – Tổ chức hiệp thương để đúc kết, bổ sung, chọn lọc ra hai bản Hiến Pháp (trong vòng sáu tháng), sau đó đưa ra để người dân phúc quyết lấy một bản hiến pháp chính thức bằng một cuộc trưng cầu dân ý.

  Tại sao vậy? bởi vì không thể tập hợp hết được 86 triệu ý kiến của 86 triệu người dân để làm dự thảo Hiến Pháp được. Nên dân phải phải làm chủ, phải gửi gắm ý nguyện của mình thông qua các tổ chức chính trị (thực tế gọi là các đảng độc lập) mà người dân gia nhập hoặc ủng hộ.

  Như vậy tức là phải tự do ngôn luận trước và phải đa đảng trước mới có dân chủ sau.
  Điều này ông NVA không nói tới, thì cái dân chủ, cái ý tốt là dân phúc quyết hiến pháp của ông cũng chỉ là nói cho vui.

 28. Đại_úy said

  “..Người kế nhiệm, ông Nguyễn Văn An, thì hoàn toàn ngược lại. Ông Nguyễn Văn An ý thức khá rõ vai trò của truyền hình. Ông là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam sử dụng email và thường xuyên truy cập thông tin trên internet. Các phiên chất vấn mà ông An chủ trì trở nên căng thẳng hơn vì ông thường can thiệp vào nội dung, đôi khi tỏ thái độ gay gắt với các Bộ trưởng.
  Cuối các phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đều có một văn bản kết luận, đánh giá trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ. Chủ tịch nghị viện của các quốc gia dân chủ không điều hành Quốc hội theo cách của ông Nguyễn Văn An, nhưng ở Việt Nam thì có vẻ như ông đã thành công. Cách điều hành của ông An làm cho chủ tịch Quốc hội trở nên quyền lực hơn. Các thành viên chính phủ ý thức được sinh mệnh chính trị của họ có thể bị lung lay nếu ông An muốn.
  Trong năm đầu nhiệm kỳ của ông Nguyễn Văn An, tháng 11-2001, Quốc hội đã sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội, trong đó có đề cập đến quyền bỏ phiếu tín nhiệm “những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn” như chủ tịch nước, thủ tướng, viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao, chánh án Toà án Tối cao và các Bộ trưởng. Nhưng quy trình được thiết kế trong Luật đã khiến cho quyền này không thể thực hiện(370).
  Sau Hiến pháp 1992, mô hình “Nhà nước Đảng” đã không còn vận hành một cách công khai. Quyền lực thực tế lặng lẽ lùi vào phía sau, Quốc hội trở thành nơi bộc lộ những xung đột và đôi khi trở thành công cụ giải quyết xung đột quyền lực của các bên. Việc tiếp cận với các khái niệm phổ quát và nhận thức được vai trò chung của nghị viện cũng làm thay đổi nhận thức của một số cá nhân, nhất là khi trong Quốc hội bắt đầu có nhiều người chuyên trách…” _ Trích ‘Tam quyền phân lập ‘ … BTC (Huy Đức)

  Trong những điều xấu chúng ta cũng nên chọn những điều … ‘ít xấu’ hơn phải không ạ ?!

 29. ta thuy to said

  Ông AN là một đảng viên nên ông ấy không thể “bội bạc” với Đảng được Nhưng công bằng mà nói ông ấy đáng kính trọng vì đã nghĩ đến Dân và NƯỚC trước nguy cơ đất nước chìm đắm hiện nay.Không nói toạc ra nhưng ý của ông đã rõ : điều 4 trong hiến pháp 1992 phải bị loại bỏ vì nếu nó tồn tại là nghịch với những điều Ông vừa nêu trên. Đây là một thông điệp có giá trị cho những cái đầu tăm tối và bảo thủ .Tiếng nói của lãnh cao cấp lúc này thật là quý cho dân tộc;đất nước vì nó giảm bớt đi đau thương không đáng có trong hiện tại và tương lai cho nhiều người.Như đã từng xảy ra trong quá khứ.Cầu mong cho nhiều Nguyễn Văn AN xuất hiện hơn nữa.;.

 30. Dân chủ là sức mạnh said

  Bác Nguyễn Văn An là cựu Chủ tịch Quốc Hội, nên đương nhiên đã phát biểu là chuẩn luôn. Dân không làm chủ đất nước thì ai làm chủ đất nước đây? Nếu nhân dân không được tham gia góp ý thực chất vào Dự thảo Hiến pháp và không được phúc quyết Hiến pháp, thì Hiến pháp không có hiệu lực.

  Nếu dân không được góp ý và phúc quyết Hiến pháp, thì đất nước không cần Hiến pháp làm gì. Không có Hiến pháp của dân, thì Đảng CSVN nên (1) Xưng Đế, đưa Tổng bí thư lên làm Hoàng Đế (2) Giải tán Bộ chính trị và Ban chấp hành TƯ Đảng (3) Giải tán Quốc hội, HĐND các cấp, các Ban của Đảng, Mặt trận Tổ Quốc, Đoàn Thanh niên … (4) Chuyển Văn phòng TƯ thành Phủ Thái giám (5) Chuyển Thủ tướng thành Tể tướng, Bộ trưởng thành Thượng thư (6) Giải tán Chủ tịch Nước và Phủ Chủ tịch …

  Cơ cấu Triều đại chỉ bao gồm (1) Hoàng Đế (2) Phủ Thái giám (3) Nội các gồm Tể tướng đứng đầu và các Thượng thư các Bộ. Chỉ cần thế thôi cho gọn gàng, ra quyết định nhanh, có người chịu trách nhiệm trực tiếp, không có tình trạng “vua tập thể”, đỡ tham ô tham nhũng vì ít quan, dân đỡ bị phiền hà và hách dịch vì ít quan …

 31. Trần Quốc said

  Thể nào cũng có nhiều người sẽ đặt vấn đề tại sao khi trở thành “Cựu” thì ông NVA mới nhận thức được hoặc mới nói ra được như bài phỏng vấn đã dẫn, nhưng vào lúc này có lẽ khỏi đi sâu vào chuyện đó. Dầu thế nào chăng nữa thì vẫn muốn nói lại rằng ( vì trước đây đã nói vậy):
  HOAN HÔ ÔNG NGUYỄN VĂN AN !
  Chỉ mong những người chức quyền từ thấp đến cao hiện thời có tư duy nhận thức như ông NVA là gỡ rối được nhiều bề, khỏi cần lý sự dài dòng vô bổ tổn mất thì giờ lẫn nhau.
  Tuy nhiên, qua những gì đã phô bày một cách khá hệ thống và rõ rệt trong Bên Thắng Cuộc, nhất là ở tập 2- Quyền Bính, e rằng mỗi lần có người làm cho sáng ra thì lại có một bộ phận không nhỏ làm cho tối đi.
  Dường như đã đến lúc phải xóa bài đánh lại. Và để cho nhanh việc xóa bài, có nên đành phải chấp thuận một điều kiện: giữ status quo, nguyên trạng về tiền bạc, ai giầu thì giầu rồi và cứ để họ giầu, tránh truy cứu này nọ. Hồ đồ thiển nghĩ một khía cạnh như vậy đặng mong lịch sử dễ sang trang mới, kẻo bầy nhầy mãi chán mớ đời.

 32. vutrungngon said

  Ý kiến của cựu chủ tịch Quốc hội bàn về sửa đổi hiến pháp là rất đúng và rất hay nhưng khó có thể thực hiện được một cách thực chất trong thực tiễn cuộc sống. Vì thực trạng xã hội ta hiện nay không phải như năm 1946 nên cũng chăng hy vọng gì nhiều!

 33. Võ Nguyên Liêu said

  Đến bây giờ mà ông này vẫn còn nói đến việc sưả đổi HP để xây dựng CNXH thì sửa làm đéo gì. Sửa HP là sửa cái thể chế của nhà nước này, bỏ CHXHCN mà chỉ nên để Cộng hòa thôi, tức là không để Đảng CS lãnh đạo, còn tồn tại hay không thỉ mặc nội bộ Đảng CS. Nhà nước của dân chứ không pahri của đảng là ý nguyện toàn dân, dân có trên 83 triệu người, còn đảng có khoảng trên 3 triệu mà cứ giữ Đảng lãnh đạo thì khó chịu lắm ạ. Dân bay giờ đang phải đóng đngr phí mặc dù không phải đảng viên. Sau này chuyển sang chế độ Cộng hào thì ai muốn lậpra đảng gì cũng được nhưng phải tuân thủ HP chung của toàn dân và tự đóng đảng phí mà nuôi nhau. Đây là cốt lõi ván đề. Còn nói theo ông An thì sửa ghì cũng được những vãn xay dựng CNXH tức là vẫn giữ vai trò lãnh đạo của Đảng.

  Xin hỏi ông An: ta tiến lên CNXH thì đời sống vật chaất và tinh thần của người dân sẽ như thế nào? Chắc ông An ĐÉO trả lời được.

 34. MAI ÁI TRUNG said

  HOAN TOÀN ỦNG HỘ Ý KIẾN CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN AN.DỨT KHOÁC KHÔNG CÔNG NHẬN “ĐẢNG CHỦ” ,MÀ PHAỈ DÂN CHỦ/

 35. Vâng !
  Hai năm trước khi nghe những lời có cánh của ông này,nhiều người đã hy vọng rằng thì là Việt Nam thế nào cũng có một ông Ốp hay ông Xin nào đấy…
  Đến bây giờ mới biết ông này thích nói chơi !

 36. Dân đen said

  Vấn đề cốt lõi mà như nhiều người đã đề cập:các hiến pháp được xây dựng từ trước đến nay không dựa trên nền tảng cơ bản là lợi ích quốc gia và lợi ích toàn dân cho nên nếu gọi đúng tên thì đó không phải là hiến pháp mà là điều lệ đảng mở rộng,áp dụng cho cả quốc gia dưới sự cầm quyền của đảng CSVN
  Nếu không đặt lợi ích quốc gia và toàn dân là tiên quyết,như hiến pháp của các quốc gia khác,thì nó không thể gọi là hiến pháp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: