BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1530. Lấy ý kiến nhân dân và trưng cầu dân ý (Sửa đổi Hiến pháp)

Posted by adminbasam trên 04/01/2013

Lấy ý kiến nhân dân và trưng cầu dân ý

 Nguyễn Quang A

 Ngày 2-1-2013 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 được công bố để lấy ý kiến nhân dân trong ba tháng. Nhiều người lẫn giữa việc lấy ý kiến của nhân dân và việc trưng cầu dân ý. Hãy thử làm rõ sự khác biệt này.

Hiến pháp là của ai? Ai là người quyết định về Hiến pháp và họ quyết định thế nào? Đáng tiếc những vấn đề cơ bản như vậy từ rất lâu vẫn bị hiểu nhầm.

Từ điển Tiếng Việt (NXB Đà Nẵng 2011 và các từ điển trước đó khá lâu) vẫn định nghĩa hiến pháp là “đạo luật cơ bản của nhà nước, quy định chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, quyền và nghĩa vụ công dân, tổ chức bộ máy nhà nước”. Có lẽ những người soạn dự thảo lần này cũng vẫn hiểu lầm như thế.

Nếu muốn xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân, thì mọi quyền lực phải thuộc về nhân dân. Hiến pháp không phải là của nhà nước, mà là của nhân dân. Trong Hiến pháp nhân dân là chủ thể, là người quyết định, là những người trao quyền cho nhà nước (phân quyền cho các nhánh nhà nước như lập pháp, hành pháp và tư pháp) đến mức nào và như thế nào để bảo vệ các quyền tự do và sự hạnh phúc của người dân. Đấy là quyền tối cao của nhân dân. Như thế nhân dân là người quyết định Hiến pháp. Đối tượng của Hiến pháp (đối tượng phải thi hành, phải tuân thủ Hiến pháp và bị hạn chế quyền lực bởi Hiến pháp)  chính là nhà nước chứ không phải người dân.

Tất nhiên, việc đòi hỏi tất cả nhân dân cùng tham gia vào soạn ra Hiến pháp là việc bất khả thi.

Nhân dân có thể ủy thác cho các nhóm không quá đông người (có thể là một Quốc hội lập hiến hay các nhóm có chức năng như vậy) để soạn ra (các) dự thảo Hiến pháp.

(Các) dự thảo đó phải được công bố công khai để nhân dân góp ý và thảo luận trong một thời gian đủ dài.

Trên cơ sở góp ý và thảo luận công khai đó (các) dự thảo cuối cùng được hoàn thiện (tốt nhất là: (a) chỉ có 2 dự thảo hoàn chỉnh cuối cùng; hay (b) có 1 dự thảo với một số điều cốt lõi mà mỗi điều có 2 lựa chọn khác nhau; hoặc (c) có 1 dự thảo hoàn chỉnh duy nhất) để đưa ra trưng cầu dân ý.

Trong trưng cầu dân ý tất cả các công dân bằng lá phiếu của mình đều có quyền lựa chọn: (a) tán thành (một trong 2) bản dự thảo; hoặc (b) tán thành từng lựa chọn của các điều cơ bản của một dự thảo; hay (c) tán thành hoặc bác bỏ một dự thảo hoàn chỉnh duy nhất.

Việc bỏ phiếu phải được diễn ra một cách tự do và việc kiểm phiếu phải được giám sát chặt chẽ (bởi người dân, báo chí, đại diện của các tổ chức quốc tế) để tránh sự gian lận. Kết quả Hiến pháp được thông qua sẽ là: (a) bản dự thảo nào được đa số cử tri tán thành; hay (b) dự thảo Hiến pháp với các điều khoản cơ bản theo đúng lựa chọn của đa số; hoặc (c) dự thảo duy nhất được đa số cử tri tán thành hay Hiến pháp cũ (nếu dự thảo duy nhất này bị đa số bác bỏ).

Chỉ với việc quyết định của nhân dân, thông qua trưng cầu dân ý như trên, thì Hiến pháp mới thực sự là Hiến pháp.

Như thế có thể thấy hai khâu “lấy ý kiến của dân” và “trưng cầu dân ý” là 2 khâu tách biệt và đều rất quan trọng.

Không có lấy ý kiến của nhân dân, không có thảo luận công khai hay không có đủ thời gian để thảo luận công khai về (các) dự thảo, để hình thành (các) dự thảo cuối cùng sẽ dẫn đến một Hiến pháp không tốt, không tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân và như thế có thể gây chia rẽ, có hại cho sự phát triển của đất nước.

Việc thông qua Hiến pháp bằng trưng cầu dân ý ở Ai cập vừa qua là một thí dụ như vậy. Tại Ai Cập đã có trưng cầu dân ý, nhưng đã không có sự tham gia, lấy ý kiến, thảo luận của nhân dân (hay các nhóm khác nhau) để hình thành bản dự thảo cuối cùng đưa ra trưng cầu dân ý. Khi không có sự thảo luận công khai để cho các ý kiến khác nhau đối chọi với nhau, thì người dân thiếu thông tin và rất dễ nhầm trong lựa chọn (tán thành hay bác bỏ) của mình.

Chúng ta để 3 tháng lấy ý kiến nhân dân. Để cho việc lấy ý kiến được hiệu quả thì việc khuyến khích thảo luận, tranh luận công khai về nội dung của dự thảo là hết sức quan trọng.

Nếu không có thảo luận, tranh luận mà mỗi người chỉ viết ra ý kiến của mình và gửi cho ban soạn thảo thì việc lấy ý kiến rất dễ biến thành hình thức. Không có sự cọ xát, thậm chí sự đối đầu kịch liệt của các ý kiến khác nhau thì không thể hình thành các nhóm ý kiến chính được phản ánh trong 2 lựa chọn của bản dự thảo cuối cùng, khiến cho việc tiếp thu ý kiến là không thể. Ban soạn thảo dẫu có 5 đầu 6 tai cũng không thể đánh giá, phân loại ý kiến của hàng triệu người. Thiếu thảo luận, thiếu tranh luận tự do và công khai hay cản trở việc hình thành các nhóm khác nhau có các ý kiến khác nhau để giúp cho quá trình lấy ý kiến được hiệu quả thể hiện trong các dự thảo cuối cùng, thì việc lấy ý kiến của nhân dân dễ trở thành hình thức, tốn tiền của, công sức và vô ích.

Sau khi đã có thảo luận, tranh luận để hình thành (các) dự thảo cuối cùng mà nhân dân không được quyết định thông qua lá phiếu của mình, thì Hiến pháp, dẫu có được 100% “đại biểu” thông qua, cũng không phải là Hiến pháp thực sự để tạo ra một nhà nước của dân, do dân, vì dân nhằm hạn chế quyền lực của nhà nước và bảo vệ các quyền tự do của người dân.

Việc khuyến khích nhân dân góp ý, thảo luận, tranh luận là rất đáng hoan nghênh. Sau ba tháng nên hoàn chỉnh (các) dự thảo và đưa ra cho toàn dân quyết định. Làm được vậy là một bước tiến lớn để xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân và  góp phần hết sức quan trọng để làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

 Ghi chú: Bài đã được đăng trên Lao động Cuối tuần, Số 1, thứ Năm, 3/1/2013, hầu như không thay đổi với bản gốc trên đây.

103 bình luận trước “1530. Lấy ý kiến nhân dân và trưng cầu dân ý (Sửa đổi Hiến pháp)”

 1. binhphu said

  Hiến pháp giống như cô gái đổng đảnh mai sữa chỗ này mốt sữa chỗ kia như vậy có nên không???

 2. Nếu tôi là đảng! said

  Tôi là đảng, tôi không bao giờ bỏ điều 4 ngoài ra tôi còn thêm vài điều vào đó để bảo vệ đảng của tôi.
  Tôi là đảng, tôi đã có công lợi dụng (lãnh đạo) nhân dân giành được thế cai quản chế độ vậy sao tôi không được quyền cho vào vài điều để củng cố địa vị và bảo vệ đảng của tôi? (chỉ có 1 điều của tôi còn lại toàn của dân cả). Các bác có đấu tranh giành thắng lợi rồi giao quyền cho người khác để rồi chắc chắn họ sẽ đào hố chôn các bác hay không?. Nếu đảng bỏ điều 4 thì các bác sẽ “cấu đầu dứt ruột họ” chứ đời nào chờ họ tự sát (từ chức họ còn chẳng từ nữa là tự sát, đừng mơ). Lần này sửa hiến pháp tôi tự ái bỏ điều 4 nhưng tôi thêm điều cuối cùng là ” Tất cả các điều trên chỉ được thực hiện khi có nghị quyết đồng ý của đảng vì đảng là đại diện của dân”
  Chế độ này là chế độ do đảng dành được, do đảng nghĩ ra vậy thì lẽ nào họ lại không thụ hưởng!. Các bác sẽ cãi là do nhân dân dành được. Mơ hồ:
  Thứ nhất; dân cũng là bố mẹ đảng, bố mẹ hy sinh cho con hưởng là lẽ đương nhiên, lẽ nào để thằng con hàng xóm kế thừa, lẽ nào mang bằng tổ quốc ghi công sang nhà hàng xóm để!
  Thứ hai; khôn thì sống dại thì chết, ai bảo nghe lời đảng, cho đến tận bây giờ các gia đình có con hy sinh vẫn tự huyễn hoặc, vẫn cho rằng mình được quyền tự hào, vẫn lên mặt với bà con hàng xóm…. mà không nghĩ mình hy sinh tính mạng của con em mình cho đảng để bây giờ đảng quay lưng lại với dân, đảng ác với dân.
  Thứ ba; Không ai lại từ bỏ lợi ích của bản thân mình chỉ vì bị mọi người lên án sau lưng (báo lề trái), khi thế của họ vẫn còn thì họ không thể từ chối vinh hoa phú quý (không từ chức). Muốn họ từ bỏ chỉ có cách hãy đối xử với họ như khi họ đối xử với chính quyền cũ.
  Thứ tư: Đừng lý lẽ nhiều với họ khi nhận thức của họ đa phần chưa qua bậc tiểu học còn lại bằng cấp là do…ABC mà có. Họ cớ được như ngày hôm nay là do họ sẵn có tính liều (mà họ gọi là gan dạ) trong đánh nhau (chiến tranh) họ được ghi công (báo lề phải gọi là anh chị có số má)
  …….
  Rất nhiều lý do để họ không thể từ bỏ điều 4. Muốn bỏ điều 4 thì hãy gan dạ như họ đi!

 3. Chỉ khi nào bỏ điều 4 Hiến pháp hiện nay thì Hiến pháp mới thực sự là của dân.

 4. […] 1530. Lấy ý kiến nhân dân và trưng cầu dân ý (Sửa đổi Hiến pháp) […]

 5. Lộng Kiêm said

  Bai viết của TS Nguyễn quang A rất công phu và lý giải đầy đủ, dễ hiểu .Bởi như tôi cũng đã tham gia biểu tình chống Tàu cướp Hoàng sa và Trường sa từ 2007 , tôi cố gắng tìm tòi , học hỏi mà nay vẫn nhầm lẫn ” lấy ý kiến” và ” trưng cầu “.
  Do bản chất tham lam, lười nhác và ngu xuẩn, nên CNCS muốn thống trị xã hội chỉ bằng cách cướp : mà đầu tiên là cướp quyền (cướp chính quyền) ,từ đó mới cướp tất cả .Với bản chất cướp nên lừa dối,tàn ác, đểu giả ….là phương tiện của CS. .Chúng vờ vịt cho góp ý , nhưng chúng vứt vào sọt rác, hoặc tống giam người góp ý như mới đây bắt tù Lê quốc Quân.
  Nhưng những người đấu tranh cho nhân quyền ở VN có sức mạnh ở Chính nghĩa, cũng dũng cảm đòi, yêu cầu, khuyên, đề nghị bỏ điều 4 HP . Tôi tin việc đó ai cũng có thể nói được. CSVN là một lũ cướp ,cấu kết với nhau khi đàn áp dân và bán nước cho Tàu. Nhưng chúng chia rẽ ,cấu xé nhau vì vật chất, ghế ngồi, quyền lực.vì vậy lên án dự thảo HP về điều 4,,, sở hữu toàn dân đất đai…. thì bọn chúng cũng ẩu đả nhau…

 6. Quỷ Sứ said

  TUYỆT ĐẠI ĐA SỐ NHÂN DÂN TA
  CỰC-KÌ-VÔ- CÙNG-RẤT-RẤT
  NHẤT TRÍ VỚI DỰ THẢO HIẾN PHÁP
  MÀ ĐẢNG ĐÃ RẤT CÔNG PHU SOẠN THẢO

  Trong đợt rét đầu năm 2013 này,
  hàng triệu trẻ em vùng núi đang
  không có áo mặc, không có cơm ăn,
  đảng có biết không?
  đếch cần biết.

  Tiền chi ra cho cuộc lấy ý kiến nhân dân này
  là bao nhiêu-bao nhiêu tỷ-tỷ?
  Sao đảng không để cái tiền ấy
  mà cứu đói cứu rét cho những đứa trẻ sắp chết rét-chết đói kia!
  Quỷ sứ cũng không độc ác đến như thế này đâu.

 7. BSJ said

  Bác Quang A làm rõ mấu chốt cơ bản về “ Đối tượng” và “Chủ thể” của HP thật hết sức tuyệt vời. Báo Lao động cũng rất hay. Hoàn toàn đồng ý và ủng hộ nguyên tắc tiến hành “nhiều dự thảo” ! Họ nghe hay không thì chúng ta cũng có TS Quang A là tiếng nói chính thức trên mặt báo đảng rồi !.

  Còn nếu lấy “kinh nghiệm” về CSVN mà xét, chỉ xin bày tỏ chút lo lắng: Chắc chắn CS sẽ không để lọt vào tai (99%) ! Nhưng lo lắng thật sự cũng chưa phải ở đó !
  Ta biết CSVN trung thành với nguyên tắc “ Đánh đánh, đàm đàm”. Nhờ thứ “nguyên tắc” bạc bịp vô liêm sĩ ấy, họ thắng được khối kẻ thù và “kiếm lời” được khá bộn qua sự “cả tin” rộng rãi trong dân chúng ! Trên thế giới, các lãnh đạo khối Tự do, thuộc lòng bài học ấy, như là bài học sơ đẳng nhất, khi phải giao tiếp với CS các loại ( rất tiếc, CSTQ cũng rất rành vì rất giống). Các lãnh đạo dân chủ đề phòng lãnh đạo CS như con người đề phòng rắn độc ! – CSVN thực chất là những “con bạc đao búa,tham vô tận và nghiện quyền lực đến hóa cuồng”. Họ vẫn luôn là những kẻ lưu manh lừa đảo chuyên nghiệp! Hãy nhìn kỹ những gì “Nói và làm” xảy ra gần 100 năm nay ở VN…thì rõ, và tất nhiên, trò “sửa Hiến Pháp” này cũng chẳng phải là một ngoại lệ ! Báo chí thì “đàm”, CA & Lưu manh , côn đồ thì “đánh”, sẽ luôn luôn là như vậy ! Thời gian gần đây, có vài điểm đáng lưu ý :

  1/ CSVN đã khéo chọn (lợi dụng) thời điểm. Nên lưu ý, trong cái nền khủng hoảng Kinh tế trầm trọng và toàn diện, lòng dân phẫn uất, thì cùng một lúc có hai vụ việc tầm cỡ xảy đến, chắc chắn có liên quan với nhau :
  + TQ chính thức khống chế, thống trị vùng biển, cắt đứt nguồn sống ngàn đời của ngư dân VN ngày 1/1/2013 ! (“Tàu, máy bay Trung Quốc tuần tra gần vịnh Bắc Bộ (LĐ)… Đội tàu hải giám Trung Quốc tuần tra tại vùng biển giàn khoan dầu khí Trung Quốc ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ trong ngày đầu tiên năm 2013 (CRI). – Trung Quốc tăng cường hạm đội tàu hải giám (VOA)…” – Cả hải quân Cambodia cũng đang muốn thành “Polpot đệ nhị”, giết ngư dân VN trên biển VN…
  + CSVN “dạo” nhẹ trước qua mồm Phan trung L…, và rồi chính thức tung ra chiêu “ góp ý sửa HP” ngày 2/2/2013 ! ( ” Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Việt Nam vẫn quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước (RFI). – Báo chí mở chuyên trang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp (Infonet)….” Từ hôm nay 2/1/2013 đến 31/3/2013, dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã chính thức được đưa ra để….” )

  Trong khi não người dân đang dồn sức đối phó với cơn khủng hoảng do CSVN tham nhũg tạo ra, thì lại tiếp tục bàng hoàng, phẫn nộ vì “Bạn” chính thức khai tử Ngư dân Việt Nam…Cơn sốc ấy, mà CSVN cho là một cơ hội, đã lập tức tận dụng ngay “ Góp ý sửa HP” ! Với CSVN, tình hình người dân đói nghèo ,hoang mang, uất hận…cũng chẳng có gì cần quan tâm, không nhất thiết phải lên tiếng phản đối, giải thích hay xoa dịu…v.v ( Thanh, Vịnh “giảng” sơ như thế là đủ ), trong khi đó, cần biết tận dụng triệt để có lợi nhất trong việc củng cố Quyền lực độc tôn của đảng! ( Dù thế, “làm ác lo xa” , Trọng lú lên tiếng răn đe, dọa nạt : “phải phối hợp ….kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta” ).

  2/ Nhưng ngay cả trong trò “góp ý để đánh lạc hướng quan tâm” đối với toàn dân này, theo “thủ đọan của CSVN”, như đã góp ý, chắc chắn họ sẽ lập ra 02 “Ban” cùng lúc thực hiện “ đánh đánh , đàm đàm:
  + “Ban góp ý” cứ xông đại ra dân mà la lên “hãy góp ý !”, dù kết quả thế nào, “Ban” này cũng phải kết luận “toàn dân VN hân hoan thống nhất, đồng ý”!
  + “Ban tu chính” thì họp kín với 14 vua CSVN, tìm cách chen vào HP lần này thêm ít điều, loại như điều 4, để cho thêm “chắc cú”về quyền lực độc tài toàn trị ( không như chúng ta nghĩ, thực sự CSVN vẫn thấy rằng nếu chỉ có điều 4 thì cũng chưa đủ…”yên tâm”, chưa bảo đãm lắm…)

  Đâu phải thứ HP XHCN ấy chỉ có mỗi “điều 4” phản động, vi hiến ? Rất nhiều thứ phản động khốn nạn khác…điều 70 buộc quân đội phải trung thành vời đảng vẫn nằm đó…những câu “đất đai sở hữu toàn dân”, “KT quốc doanh có vai trò chủ đạo”…làm chủ tập thể …v.v vẫn nằm đó ! Toàn bộ bản HP ấy là sản phẩm lừa đảo, phản động! Đó là chưa kể , không biết nhân dịp này, họ sẽ lại lén lút, tranh thủ thời cơ tiếp tục thêm vào để “củng cố và bảo vệ tối đa” quyền lực, đặc quyền, đặc lợi của bầy đàn và con cháu trong “HP sửa đổi” ! – HP là luật mẹ….HP XHCN của CSVN là cái luật mẹ…kiếp ! (sorry, không nhịn được !). Không ai nói “thứ HP ấy sẽ là mãi mãi “, nếu họ âm mưu thực hiện các điều trên” thì viết ra được, tất sẽ có ngày bị xé nát và vứt bỏ nó được !

  Thể chế Dân chủ với Tự do ngôn luận, Tự do báo chí là điều mà VN đang hết sức cần, cho những góp ý tốt đẹp của bác NQA thành sự thật ! Khi ấy với các cặp mặt “ sáng hơn sao” của các “Đảng bạn”, mọi ngón bùa phép của loài chồn cáo CSVN sẽ không còn hiệu nghiệm. Đánh vào HP của họ là một chuyện, còn phải cùng ký tên vào bản kêu gọi về Dân quyền, phải buộc tội họ trong Khủng hoảng KT , trong thái độ đê hèn, bán nước làm ngư dân VN phải chịu cảnh phá sản tan thương… Dân VN chỉ có cách tự đứng lên giành lấy quyền quyết định thôi. Cần khoảng chục triệu dân ta cùng cất tiếng thì mới có “thay đổi” !

  PS: Nhật –Trung bụp nhau và “hành động của chúng ta” ?!
  Sang năm tới Hoàng sa….và Phnom Penh !

  • Trùm Chăn nói said

   Đúng vậy đấy bạn cái đảng csVN hiện nay không khác gì đảng cướp,vì vậy những điều luật trong hiến pháp do đảng soạn ra, chỉ để che đậy cho hành động ăn cướp có giấy trắng mực đen mà thôi?Còn người dân chỉ biết trơ mắt ra nhìn chúng ăn cướp mà không làm gi được, vì chúng được trang bị súng ống tận răng,sẵn sàng nã đạn giết dân thường một cách vô tội vạ,vì chúng có đảng và chính quyền này bảo kê nên chúng còn sợ ai?

 8. dân cày mất ruộng said

  Nếu lãnh đạo đảng “ta” có uy tín cao thật thì tự bỏ điều 4 hiến pháp dân cũng vẫn bầu người của đảng làm lãnh đạo nhà nước và xã hội.
  còn Nếu lãnh đạo đảng “ta” kém cỏi, làm quá nhiều điều sai trái, mất lòng dân quá rồi-thì có cố giữ điều 4 cũng chỉ làm mất lòng dân thêm mà thôi.
  tự đặt ra điều 4, bắt đưa vào “hiến pháp”, buộc dân phải chấp nhận-giờ lại giả nhân giả nghĩa “lấy ý kiến tham gia dự thảo HP: bỏ hay không bỏ điều4” để làm gì?
  để xem ai dám đòi bỏ điều 4 thì đem điều 88 ra lạm dụng mà luận tội “chống phá nhà nước”…
  lạ đéo gì các chú trung ương đảng lưu văn manh!

 9. D.Nhật Lệ said

  Tôi cho là những người thiện chí bị đảng CsVN.bịp mà vẫn
  không biết làm sao vì bất lực do thể chế này qúa độc tài :
  Trò diễn…ăn bánh vẽ.
  Cái trò góp ý với góp lời
  diễn xuất thế này kiểu… trời ơi !
  bánh vẽ lâu nay ăn đã chán
  dân nghe đủ thứ thấy trêu ngươi
  hoá ra tràn mỹ từ mặt giấy
  cứ phải hô khẩu hiệu đầu môi
  khoa bảng vô tình hay hữu ý
  tiếp tay trình diễn tựa…ma trơi !

 10. Trùm Chăn nói said

  Tôi thật sự trân trọng bài góp ý của TS Nguyễn Quang A về bài Lấy ý kiến nhân dân và trưng cầu dân ý,một ý kiến đóng góp rất hay và chuẩn xác,thể hiện được trách nhiệm của một người trí thức luôn trăn trở trước vận nước.Một bài viết nêu cao được vai trò chủ thể của người dân, vì đất nước này là đất nước của toàn dân VN chứ không phải của riêng đảng phái nào.Nhưng nói thật nếu làm theo cách của TS đề nghị thì còn đâu vai trò độc tôn của đảng,còn đâu quyền lực để đảng lấy đó làm “miếng mồi”, để buộc những người muốn có quyền có tiền, phải lo phục vụ đảng một cách tận tâm tận lực,còn đâu những câu “còn đảng còn mình”?Không (không bao giờ giữa mùa hè lại có tuyết rơi)?
  Theo tôi lại một “trò hề” nữa mà đảng muốn mang ra diễn cho dân chúng xem,trước một “bầy cừu” như hiện nay, thì đảng cs muốn diễn cái gì mà không được? Cái quốc hội là cơ quan quyền lực đúng ra cao nhất nước, mà dưới sự lãnh đạo nhào nặn của đảng liền biến thành công cụ của đảng,đảng bảo sao nghe vậy đảng chỉ thế nào là cứ thế ấy mà thi hành.
  Vậy thì cái bản hiến pháp trong thời gian qua đã được mấy triệu đảng viên của đảng, sau bao nhiêu ngày tiêu tốn tiền dân đã hoàn thành theo ý đảng xong rồi, thì cái chuyện bảo rằng đem ra trưng cầu dân ý để sửa đổi, thì sửa cái gì, ai sửa?Rồi ai đứng ra tổ chức trưng cầu,ai giám sát cũng là người của đảng.Vậy thì có khác nào đảng làm luôn cái công việc (vừa đá bóng vừa thổi còi),khi mà cả cái hệ thống do đảng lãnh đạo này, nó tham nhũng từ trung ương cho đến địa phương, thậm chí cái tay tổ trưởng tổ dân phố quyền hành dân sự bét nhất mà cũng tham nhũng được,thì nói chi đến chuyện trưng cầu dân ý bản hiến pháp đã được đảng nhất trí thông qua, thì ai dám có ý kiến đi ngược lại,ai đảm bảo được tính trung thực?
  Tại sao đảng csVN lúc nào cũng tuyên truyền rằng mình là một đảng bách chiến bách thắng,do dân vì dân mà phục dụ,tập trung toàn là những đỉnh cao trí tuệ,lãnh đạo nhân dân VN đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác,được toàn thể nhân dân tinh tưởng một cách tuyệt đối về đảng?Vậy tại sao đảng csVN không dám đứng ra làm một cuộc trưng cầu dân ý, một cách công khai dưới sự chứng kiến của nhân dân VN nói riêng và của quốc tế nói chung, xem nhân dân VN có tín nhiệm sự lãnh đạo của đảng nữa hay không,chỉ cần làm một lần duy nhất thôi?
  Nếu như đảng csVN hiện nay dám làm việc đó,nếu như nhân dân hiện nay còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng,tín nhiệm sự lãnh đạo của đảng, thì tha hồ đảng muốn làm gì thì làm, đảng muốn viết hiến pháp như thế nào cũng được, khỏi cần phải tốn công tốn sức hội họp tiêu tốn tiền bạc của nhân dân,khỏi cần phải trưng cầu lấy ý kiến theo kiểu lừa mỵ nhân dân, như đảng đã từng làm suốt trong mấy mươi năm cai trị cái đất nước VN này?
  Tôi thách đảng csVN có dám làm hay không?Nếu như đảng dám làm thì sử sách VN, sẽ lưu truyền việc làm một cách quang minh chính đại của đảng đến muôn đời,còn nếu như không làm được điều đó, thì sử sách VN sau này cũng muôn đời nguyền rủa cái đảng cs hiện nay. Đồng thời đảng nên thôi diễn những “vở tuồng hài” lố bịch theo kiểu mỵ dân của mình, theo kiểu tự biên, tự diễn, vừa đá vừa thổi còi như hiện nay và suốt mấy mươi năm tồn tại trên cái đất nước VN này,nhờ có đảng mà đất nước VN hiện nay nó “thối nát” như thế này đấy,dân nghèo VN phải cỏng trên lưng một “bầy sâu” chuyên đục khoét tiền bạc của nhân dân và tài nguyên của đất nước,làm cho dân nghèo nước yếu như hiện nay đấy?

 11. Clark said

  Chẳng lẽ Đảng xóa bàn cờ (điều 4 hiến pháp) mà mình vất vã mới có được và sẽ sắp xếp lại cuộc chơi vì dân tộc, lợi ích quốc gia? không hy vọng gì vào những vỡ kịch kiểu này đã diễn đi diễn lại qua nhiều kỳ đại hội đảng!!!

  • Thuỷ said

   Tướng Nguyễn Chí Vịnh và Tá Trần Đăng Thanh cũng hay nói đến” lợi ích quóc gia” lắm. Không biết có phải đồng nghĩa đó không?

   • Khách said

    Trung tướng GS-TS Nguyễn Tiến Bình
    “…chúng ta không thể chấp nhận quan điểm “quốc gia hóa quân đội”; trái lại càng phải đặc biệt coi trọng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Đây là một vấn đề chiến lược và mang tính cấp thiết, không chỉ có ý nghĩa quyết định đối với sức mạnh chiến đấu của quân đội, mà còn liên quan trực tiếp đến sự an nguy của đất nước và sự sống còn của chế độ XHCN.”
    Không “quốc gia hóa”, chỉ có ” Trung Quốc hóa” quân đội, vì cùng “Ý thức hệ”.

 12. LN said

  Nhân dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp = Cho ỉa cấm Đái

 13. Ngoc thach said

  Tôi rất tán thành ý kiến của TS TRẦN QUANG A , cám ơn TS đã phân tích và nói rõ về việc sửa đồi Hiến Pháp năm 1992 cũng như quyền của người dân (điều 2 HP).Đó là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về dân. Nhưng mỗi người dân không thể thực hiện quyền lực của mình với tư cách cá nhân vì như vậy không có sức mạnh và không thể hiện ý chí tập trung để thể hiện sức mạnh mà phải thông qua một tổ chức, thông qua đại diện, vậy thì quyền lực thuộc về nhân dân thông qua ai?
  Theo HP quyền lực thuộc về nhân dân được thể hiện qua mặt cương lĩnh, đường lối: thông qua Hiến Pháp.

  Vậy thì Đảng nằm ở chỗ nào để lãnh đạo nhà nước và xã hội?. Ai cho Đảng có quyền lãnh đạo nhà nước?Anh muốn lãnh đạo nhà nước và xã hội thì anh phải được sự đồng ý của người chịu sư lãnh đạo chứ , anh không thể nào anh mang quân đội, công an đến thành lập nền hành chánh rồi vổ ngưc nói anh lãnh đạo( nếu làm như thế chẳng khác gì thời phong kiến, vua chúa) mà như vậy dân chúng không bao giờ phục và loạn lạc sẽ nổi lên khắp nơi như thời phong kiến.
  Đảng theo wikipedia” Đảng phái chính trị (thường gọi tắt là đảng) là một tổ chức chính trị tự nguyện với mục tiêu được một quyền lực chính trị nhất định trong chính quyền, thường là bằng cách tham gia các chiến dịch bầu cử. Ở VN hiện nay chỉ có 01 Đảng duy nhất nhưng không thể là duy nhất thì anh có quyền tự phong có quyền lãnh đạo tòan diện mà không có ý kiến của toàn dân. Anh muốn lãnh đạo thì anh phải hỏi toàn dân xem dân có muốn anh lãnh đạo không? Bằng cách trưng cầu ý kiến của dân đó là điều kiện tiên quyết để đi đến lãnh đạo. Vì như thế người lãnh đạo mới có đủ tư tin có đủ dũng khí để lãnh đạo và người dân cũng sẵn sàng thần phục nghe lời tạo nên một xã hội có kỹ cương từ trên xuống dưới.
  Bây giờ xem lại điều 4 HP có nói: 1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân.. …. là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
  ĐCSVN chưa hỏi ý kiến của dân đã cho ghi vào hiến pháp là:” Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân.. …. là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.
  Tôi muốn nói câu nầy vì theo tôi hiện nay với tình trạng tham nhũng khủng khiếp, với cách điều hành kinh tế chỉ biết lợi ich nhóm không để ý đến lợi ich quốc gia, với tình trạng đạo đức suy đồi, nền giáo dục xuống cấp trầm trọng tôi nghĩ rằng chưa chắc nhân dân Việt Nam muốn Đảng lãnh đạo đất nước nầy

  Để phân tích thêm ý rên tôi muốn mượn lời của Bạn CÔNG BẰNG đã nói
  Điều 4 bản dự thảo có đoạn viết “Đảng cộng sản Việt nam …là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội ”
  Đã sở hữu “quyền lực” , thì phải có sự thay đổi , chứ không được ghi “mặc định” như vậy . Làm như vậy ,Đảng tự vui vẻ ,yên tâm với vị trí “không bị thay thế” của mình và đương nhiên Đảng sẽ dễ thoái hóa ,sẽ tạo ra “sức ì ” cho Đảng. Bởi vì Đảng có lãnh đạo tồi đi , cán bộ Đảng có tham nhũng thế nào đi chăng nữa,đời sống của nhân dân có cơ cực ra sao chăng nữa , thì Đảng cứ “mặc nhiên” vẫn lãnh đạo, vì hiến pháp đã ghi ‘mặc định” điều đó rồi .

  Cần phải tạo cái gì đó ,để Đảng “biết sợ” . Cần có cái bật lửa đốt vào đít Đảng , để Đảng nhảy lên phía trước ! ,Phải có một lực lúc nào cũng phả hơi nóng vào gáy của Đảng , để Đảng tiến lên . Muốn vậy thì chỉ có bỏ mấy 10 chữ “mặc định” trên kia .
  Một điều thực tế hiện nay ở xã hội Việt nam ta, không nói ra ai cũng biết, nó bất ổn như thế nào rồi . Vấn nạn “phong bao , phong bì” , nịnh bợ ,mạnh ai người đấy sống. Lúc nào cũng lơm lớp sợ bọn trẻ bị ma túy quyến rũ , sợ tai nạn GT . Những tầng lớp lao động chân tay rất nghèo và khổ cực , không ai bênh vực .Công đoàn chỉ là bù nhìn ,tốn tiền của nhân dân thôi .
  Các quan chức ,vì không sợ pháp luật ,vì không sợ mất chức ,cho nên thả sức tham nhũng . Khi tham nhũng được lại quà cáp , biếu xén cho cấp trên ,thành ra tham nhũng “tập thể”, nên càng khó đấu tranh .
  Khi mà còn chế độ Độc Đảng , toàn quyền . Đảng chỉ đạo cả công an , Viện kiểm sát ,thậm chí Quan tòa và Báo chí , thì làm sao mà chống được Tham nhũng , làm sao mà xã hội không bất công và bất ổn !. Thực tế là mấy chục năm qua Đảng CS toàn quyền và tuyệt đối lãnh đạo đất nước đã bộc lộ rõ rệt những yếu kém của mình. Nên rất cần phải thay đổi lớn.
  Để thúc đẩy xã hội tiến lên .Theo tôi, nên bỏ mấy câu này “là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” ở điều 4 trong bản dự thảo. Để làm gì?. Để Đảng phải biết sợ cái gì đó !. Để nó tạo ra hơi nóng lúc nào cũng xả vào gáy Đảng CS , thúc đẩy Đảng tiến lên . Đó còn là là động lực, sức ép ,để Đảng ít vi phạm và ngày càng phải tu luyện mình , phấn đấu vươn lên để lãnh đạo nhân dân tốt hơn nữa !!!.
  Thực tình tôi cũng muốn mọi người chúng ta phải làm tốt công việc của mình , bất kể ai, bất kể vị trí nào. Để nước mình giàu có ,nhân dân ai cũng ấm no, ít cũng như Malaisia . Để những thế hệ mới sinh ra và lớn lên sẽ sống trong xã hội trong lành , không “phong bao , phong bì”, các cháu không phải bỏ Tổ quốc ra nước ngoài lấy những người già , tàn tật cũng đầu đen , mũi tẹt ngay cạnh nước chúng ta .Thanh niên không phải bỏ Tổ quốc ra nước ngoài , dùng cơ bắp làm thuê , làm mướm ! để bị coi thường và ngược đãi.
  Con người VN sinh ra có quyền mưu cầu sống hạnh phúc trong nước . Tại sao họ phải bỏ Tổ quốc đi tìm hạnh phúc ở xứ người ???. và Con người càng không phải hàng hóa để các bác xuất khẩu mãi được !.
  Đừng để các dân tộc khác kinh rẻ dân tộc Việt nam !!!

 14. Siêu Buồn said

  Không biết họ có chịu nghe không mà góp ý đây!

  • Ba rọi said

   Qua bao lần góp ý (cho các đề cương ĐH đảng, các kiến nghị của trí thức…_) mà chưa sáng mắt ra hay sao?

 15. […] Lấy ý kiến nhân dân và trưng cầu dân ý (Sửa đổi Hiến pháp)  –   Nguyễn Quang A   4-1-2013 […]

 16. Thuỷ said

  Hy vọng toàn dân trong vòng 3 tháng tới hồ hởi, phấn khởi quên đi Ls Lê Quốc Quân đang tuyệt thực, 3 Blogger như Điếu Cày, Tạ phong Tần, AnhbaSG và vài người khác vừa bị phạt tù một cách vô lý, quên bớt chuyện tham nhũng, và bỗng nhiên đứt cáp, và nhất là phải quên đi chuyện “đi làm rối loạn đường phố” khẻo ” bạn vàng” giận đấy nhá.

  • montaukmosquito said

   Quên béng rồi . Không quên lại bảo là “Yêu nước bằng máu của người khác”. Tớ chuyển qua hoan nghênh Đảng đàn áp tất cả mọi người, và ủng hộ tử hình Đoàn Văn Vươn . Có vẻ “Yêu Đảng bằng máu của nhân dân” lại dễ chịu hơn, ít ai thắc mắc .

 17. Phèng, phèng, phèng said

  Tôi vô cùng rất không đồng ý với Bác NQA,
  Vì sao?
  Vì, những điều Bác NQA nói là nói cho bọn tư bản giãy chết,
  còn nước VNDCCH và nước CHXHCNVN là của đảng cs VN,
  sao lại làm theo cách của Bác A được.

  Hiến pháp là gì?
  Là cái cụ Hồ đã viết cách đây 2/3 thế kỉ, sau đó sửa chữa vài lần để:

  Phèng, phèng, phèng
  Thế giới ơi, VN của đảng cs chúng tôi có hiến pháp đây này,
  Hoành tráng chưa?

  Alô alô
  Này nhân dân nghe đây, cấm biểu tình, cấm biểu tình,
  hiến pháp thì hiến pháp nhưng mà chính phủ chưa cho biểu tình đâu,
  cố chờ nhân dân nhá, đến năm năm năm . . . xem nào

  Lần này nhân dân tha hồ đóng góp ý kiến đi:
  Hãy chọn:
  1- Điều 4 hp muôn năm
  2- Điều 4 hp muôn muôn năm
  3- Điều 4 hp muôn muôn muôn năm
  Nhớ phải chọn 1 trong 3 đáp án trên, nếu không,
  sẽ bất hợp lệ đấy nhá.

 18. Lê Dũng said

  Không có báo chí trong nước và Quốc tế giám sát độc lập thì thôi, bàn làm gì ?
  30 thằng soạn thảo đều của hội tam tam cả, bàn gì nữa ? có bỏ phiếu thì cũng tốn giấy thêm vì lại tốn thêm thùng giấy khác nó làm sẵn, đổ ra đếm, mà cũng chả ai giám sát kiểm.
  Đá bóng thổi kèn ( như một chị DBQH nói tại kỳ họp ) luôn thì bày chuyện lấy ý dân ( ông chủ ) làm gì, trò hề ” mỹ nguỵ” .

  • Thái Thú 3D said

   Tui cũng có ý nghĩ như bác. Đây chỉ trò hề của đảng mà thôi. Tất cả đều có định hướng XHCN cả rồi cho nên không thể nào đảng xem trọng các ý kiến góp ý của ai đâu! Qua những lời phát biểu của mấy tay cầm đầu của đảng trước khi đưa ra trò này đủ thấy họ muốn diễn trò gì rồi. Đang làm vua thì không muốn thay đổi gì đâu! Dân chúng cũng đừng mong có 1 hiến pháp do dân, vì dân như những lời mị dân của bọn chúng. Tất cả đâu lại vào đấy thôi !!!

 19. đọc bài của bác theo cách hiểu của tôi là đảng đã “cướp” cái quyền của nhân dân rồi. nếu QH soạn thảo hiến pháp thì có tôn trọng các quyền của nhân dân hay không? bởi vì 95% đảng viên đảng cộng sản VN đều có chân trong QH thì liệu có bảo đảm họ sẽ soạn thảo những gì mà thấy bất lợi cho sự lãnh đạo của đảng hoặc cá nhân họ ? và điều quan trọng là ai là người kiểm soát và công bố các ý kiến gởi đến nếu để đảng làm điều đó thì họ lại ” cướp” của nhân dân lần nữa.

 20. Hồ Chí Minh said

  Chỉ riêng câu “lấy” ý kiến nhân dân đã thấy chóp bu ĐCSVN coi dân như bầy cừu ngu độn hèn hạ.
  Nếu thật sự nhà nước của dân, do dân, vì dân như ĐCSVN rêu rao thì phải là “xin” ý kiến nhân dân. Đảng vẫn không bỏ thói quen cố hữu trịch thượng với dân. Với ĐCSVN, dân vẫn chỉ là công cụ để sai khiến, bóc lột, lợi dụng mà thôi. Nhân dân còn chờ gì nữa mà không tẩy chay trò mị dân này?
  Tôi xin lỗi đồng bào cả nước vì đã đẻ ra cái quái thai này. Nhưng tôi nằm trong lăng rồi. TQ đang lăm le xâm lấn, ĐCSVN đang tiếp tay, đồng bào làm giúp tôi để cứu nước lần thứ 2.

 21. Cầu Cải Tiến said

  Lập Hiến pháp từ công lý và quyền lợi cho nhân dân rồi lập nhà nước từ Hiến pháp. Đây là Hiến pháp cho dân vì dân tiến tới một quốc gia dân chủ văn minh.

  Việc đang xảy ra là lâp Hiến pháp từ nghị quyết có nghĩa lập Hiến pháp cho nhà nước vì nhà nước, tiến tới gì?

  Tôi tin đảng có làm gì đi nữa cũng là vì quyên lợi của đảng.

  • montaukmosquito said

   Haha, nếu bác tin Đảng kiểu này sẽ không bao giờ bị Đảng lừa dối làm thất vọng, và Đảng sẽ cung cấp cho bác rất nhiều lý do để lòng tin của bác vào Đảng càng ngày càng củng cố .

   Bác nên tin Đảng có thừa tính tàn bạo để nhất quyết bảo vệ quyền lợi của mình, và lúc nào Đảng cũng đặt quyền lợi của mình lên cao nhất . Mọi thứ đều là thứ yếu so với quyền lợi và sự sinh tồn của Đảng . Điều quan trọng thứ nhì của Đảng là niềm tin sắt đá vào chủ nghĩa Mác-Lê và lý tưởng Cộng Sản, thứ 3 là tình hữu nghị giữa 2 nước Việt-Trung, thứ 4 là sổ hươu, thứ 5 là tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa -không phải tổ quốc, thứ 6 là ổn định chính trị, tức không có loạn, thứ 7 hay 8 gì đó, may ra mới tới hình như là đất đai lãnh thổ gì đấy, hy vọng thế . Nhân dân thì chắc là lọt ra ngoài sổ phong thần, em đoán thế .

   Nhờ em tin như vậy nên lòng tin của em vào Đảng Cộng Sản (nào cũng được) không bao giờ bị “diễn biến hòa bình” là vì thế .

 22. buncuoiwa said

  ĐCSVN tôn vinh HCM như một ông thánh& miệt mài hô hào “học tâp đạo đức tư tưởng HCM…” thì sao họ loại bỏ HP do chính HCM viết???Lấy ý kiến…. thì họ chỉ làm hình thức như bao năm qua họ thay đổi HP hay bầu cử mà thôi,chẳng… có gì mới!

 23. hoan hô Nguyễn Quang A
  cám ơn về bài này
  Tâm

 24. Thảo dân said

  Cảm ơn TScho thảo dân vỡ nhẽ ra.hóa ra từ trước đến nay HPđều là của đảng vẽ ra làm công cụ của đảng cai trị nhân dân.hèn chi soạn thảo cũng toàn người của đảng, lấy ý kiến cũng phải theo chỉ thị của đảng .rõ rồi,dân chủ bịp bợm .tẩy chay tẩy chay không tham gia cái gì sất,kệ mẹ chúng nó

  • Nói tóm lại said

   Nói tóm lại :

   Đây là “Trò chơi dân chủ ”
   Hình – Bóng
   “Để cho đảng và nhà nước lo “[Hình ]- nhân dân [Bóng ] !,hình phải cần có bóng ,nếu không người ta gọi là ..Ma !

 25. The Luc Thu Dich said

  Sửa Đổi Hiến Pháp cho Phù Hợp Với 4,000 Năm Văn Hiến !
  * Đảng CSVN nên xem thời gian này là cơ hội từ bỏ ngay thể chế và chủ nghĩa CS ! Đảng chỉ cần đổi tên , danh xưng là đoái công chuộc tội với dân tộc , được dân cho phép cầm quyền trở lại ! Thêm nữa , để dứt khoát với Ý Thức Hệ Cộng Sản đã lỗi thời , nên thay quốc ca và quốc kỳ cho đúng với thời đại mới ! Nghĩa là bình mới nhưng rượu cũ , nhưng ít ra vẫn an lòng dân !
  * Vài ý kiến đóng góp ( cứ xem như là mình có tinh thần xây dựng để Đảng khỏi lên án là chỉ giỏi chỉ trích chứ không xây dựng) :
  1) Nên trở về với dân tộc với lịch sử 5000 năm Văn Hiến : Đặt tên nước là Quốc Gia Hùng Vương Việt Nam ( Đơn giản như Do Thái thì gọi là Quốc Gia Do Thái- State of Israel ) . Xác nhận tên Hùng Vương để chỉ rõ quốc gia mình độc lập với TQ và hiện diện 5000 năm nay , ngang hàng với TQ !
  2) Thay đổi quốc kỳ : Dùng nền Xanh nước biển và huy hiệu Trống Đồng Ngọc Lũ Màu vàng để tượng trưng Văn Minh Lạc Việt 10.000 năm nằm bên Biển Đông ( màu xanh nước biển ). Màu vàng tượng trưng cho sự rực rỡ văn hóa Trống Đồng ! Bỏ Cờ Đỏ Sao Vàng vì rất dễ bị hiểu lầm là một phần vùng tự trị của TQ !
  Quốc ca nên kêu gọi các nhạc sĩ đóng góp bài để chấm xem bài nào hay nhất ! Bài Tiến Quân Ca chỉ hợp cho giai đoạn kháng Pháp chứ không thể hiện chiều dài lịch sử ! Cứ nhìn bài quốc ca Do Thái thì biết là sự bi hùng của cả một dân tộc sau 2,000 năm mất nước thì thấy sức thu hút của bài quốc ca !
  3) Hiến pháp nên ghi câu mở đầu : Chúng tôi , những công dân VN , xin long trọng công bố Bản Hiến Pháp của Quốc Gia Hùng Vương Việt Nam , một quốc gia bao gồm 56 Dân Tộc cùng sống và làm việc trên toàn cõi VN từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau , với toàn Thế giới như sau :
  – VN là một quốc gia độc lập với sự toàn vẹn lãnh thổ trên đất liền và biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa ! Chủ quyền thuộc về toàn dân và sẽc được ủy quyền cho một chính đảng nào được dân tín nhiệm qua cuộc phổ thông đầu phiếu tạm thời lãnh đạo và điều hành.
  4) Hiện nay Đảng thực sự nên phát huy quyền làm chủ tập thể và dân chủ trong Đảng bằng cách cho phép Đảng CSVN tách ra thành 2 Đảng hay 3 Đảng để dân chúng chọn lựa người đảng viên nào có tài và có đức lãnh đạo !
  Nên chấp nhận thực tế là nếu cứ giữ Đảng như hiện tại thì các Đảng viên trong sạch và có tâm với đất nước sẽ không thể nào làm việc và đứng chung với các đảng viên thoái hóa biến chất được.
  Tách Đảng ra thành 2 hay 3 Đảng nhỏ chứng tỏ tài năng thao lược của Đảng là biết đi theo kịp thời đại , đủ can đảm thay đổi từ bước nhỏ để tránh xáo trộn ! Các công dân và đồng bào hải ngoại sẽ có thể tham gia vào các Đảng được tách rời này để cùng đoàn kết , tạo sinh hoạt dân chủ lành mạnh , nâng cao uy tín của Đảng, Nhà Nước và VN trên toàn thế giới !
  Phải thẳng thắn nhìn nhận trong Đảng hiện nay , sự chia rẽ đã sâu sắc , nên tạo cơ hội tách Đảng ra để TBT Nguyễn Phú Trọng , CT Trương Tấn Sang , TT Nguyễn Tấn Dũng , Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng được thi thố tài năng trước đồng bào và chọn lựa nhà lãnh đạo. Không nên tụ lại chung một Đảng sẽ dễ bị mang tiếng chung thí dụ chuyện ông Dũng làm xấu thì lại mang tiếng cho cả toàn Đảng , ông Sang hay ông Trọng làm sai thì lại cả Đảng lại chịu tiếng xấu !
  Với cách thay đổi nho nhỏ như vậy , Đảng không sợ mất quyền và xáo trộn như LX hay Đông Âu ! Không sợ mất mạng hay mất quyền lợi ! Tất cả Đảng viên Đảng CSVN lại được tham gia vào sự chọn lựa theo nguyện vọng của họ chứ không bị ép buộc phải bầu chọn theo ý của Đảng !
  Sửa đổi hay là chết ! Đừng bắt chước TQ vì rất nguy hiểm ! Nên thay đổi trước TQ hay Bắc TT , Cuba để tồn tại ! Phải thực tế nhìn nhận là tình hình hiện nay đã hết thuốc chữa rồi ! Đừng bị ảo tưởng , ru ngủ và ngoan cố nữa !
  Đảng CSVN không nên bị áp lực phải thay đổi như LX mà chính mình tự nguyện thay đổi , đó mới chính là sự sáng tạo của Đảng CSVN vận dụng chủ nghĩa Mác Lê vào thực tiễn biến chuyển của thời đại !
  Hoa Kỳ tuy theo chủ nghĩa Tư bản , nhưng những ai đã sống ở Hoa Kỳ lâu , hay nếu ông Nguyễn Phú Trọng , lý thuyết gia của Đảng , nếu qua Mỹ quan sát sẽ thấy là Hoa Kỳ lại áp dụng chủ nghĩa Siêu Cộng Sản trong xã hội của họ ! Hoa Kỳ đã biết cái hay của chủ nghĩa CS và học những tinh hoa của chủ nghĩa này để thành siêu cường trong khi LX , TQ , VN , Khối Đông Âu chỉ toàn học những cặn bã , rác rưỡi của chủ nghĩa Marx !
  Những ý tưởng như : Làm theo năng lực huởng theo nhu cầu , mọi người ai cũng có cơm ăn áo mặc và được học hành , đánh thuế người giàu để giúp người nghèo… chỉ thấy nói ở VN , TQ , LX nhưng không thực hiện được ! Vậy mà buồn cười thay , Hoa Kỳ là nước Tư Bản lại thực hiện được ! Cho nên theo Hoa Kỳ cũng là theo Cộng Sản Chủ Nghĩa chứ không phải là theo Đế Quốc Tư Bản bóc lột !

 26. nong dan said

  Tien Si Nguyen Quang A viet bai gop y cho dang hay nhu vay,nhung co dieu la la vien IDS cua Ong A va nhom Tri Thuc hang dau viet nam lai bi thu tuong Dung giai the!dung la “gia tai cua me de lai cho con mot nuoc viet buon”

  • Người Việt Yêu Nước said

   Các bác ấy tự giải thể, chứ không để nguyên y tá thao túng. Bác đọc tin cho chính xác.

 27. Cong Dong Hai Ngoai said

  […]

 28. freeman96 said

  Gần tan rã cho nên bọn […] ĐCSVN lại bầy trò khỉ sửa HP. Không riêng gì bác TS NQA biết, mà còn rất nhiều trí thức khác cũng đã biết ,nhưng số đông sống như thỏ để lãnh lương hưu. Ngay cả cái mồm tay PTLý nói như vẹm.ĐIỀU 4 phải sửa ngay và sửa gấp,nếu không thì sắp tới cả nước nổi điên e rằng nhiều đứa chết không toàn thây khi dân xuống đường tim gian diệt ác.Đặc tình của dân nằm đầy HN và chạy đằng trời.

  • Thanh Hải said

   “Đừng ác với dân!” Đã đến lúc phải nói thẳng với bọn họ như kiểu Bọ Lập vậy may ra còn sửa. Chứ không chắc chúng ta sẽ làm những Anh Vươn tiếp theo mà thôi. Đừng quên anh Vươn bà con ơi!

 29. em la lu said

  Chuyện Đảng, Đảng làm.
  Chuyện Dân, Dân làm.
  Tự Do góp ý, là quyền của Dân.
  Quyết định cuối cùng, là quyền của Đảng.
  Đảng là Trí Tuệ, Đảng là Đỉnh Cao, Đảng là Quang Minh, Đảng là Vĩ Đại và :
  ” Ý Đảng là Ý Dân”, thì :
  Dân là cái thá gì mà góp ý cho Đảng !.
  Hãy luôn nhớ rằng đã là Dân, thì phải nuôi Đảng.
  Phải còng lưng xuống, lo cày, đóng thuế nuôi Đảng.
  Đảng tồn tại được là nhờ Bầy Nô Lệ của mình !.
  Chỉ có kẽ “ngủ mê”, mới là người tốt bụng, đang tưởng mình đang thức !. Tội nghiệp thay cho bậc Trí Ngũ này .

  • Khách said

   Thử đưa ra 1 giải pháp xem “Em Là Lu” sáng suốt ra sao nào? Chẳng lẽ kiếm chỗ an toàn rồi ngồi chửi là thượng sách à.

 30. Thanh Hải said

  Tại sao có 1 bản hiến pháp mà gần 70 mươi năm nay – dưới sự lãnh đạo của đảng – vẫn chưa ổn định. Tại sao không tham khảo hiến pháp các nước tiên tiến để ra dự thảo – việc này quá dễ dàng. Chắc chắn định lừa dân ta nữa thôi. Dù sao thì ý kiến của các bác còm sỹ rất hay.
  Một bản “Dự thảo Hiến Pháp” do một số người viết mà cũng không do ai viết – vì không ai dám đứng ra ký tên vào một bản hiến pháp dân chủ cả, đảng sẽ làm thịt họ.
  Đưa lên mạng trong và ngoài nước lấy ý kiến.
  Để thức tỉnh nhân dân. Để tẩy chay trò lừa của lì lợm này.

 31. tran said

  Rất đơn giản: Không cần trí tuệ lắm cũng có thể đưa ra sáng kiến:
  Quốc hội soạn ra ít nhất 3 ‘ kịch’ bản. Sau đó phát hành rộng rãi tham khảo ý kiến nhân dân xem như những kịch bản ấy có hợp pháp về lý thuyết hay không đã. Kịch bản nào bị phản đối nhiều thì phải soạn lại sao cho tạm đủ nhóm thành phần xã hội chấp nhận tương đối. Sau đó trưng cầu dân ý. Kịch bản nào nhiều phần trăm nhất sẽ được lựa chọn. Xã hội vận động từng ngày, qui địn thời gian thích hợp để bổ xung, sửa đổi.

  • dan den Gia Dinh said

   Mong gi o cai goi la “quoc hoi” o xu Lua nay bac oi! Hon 95% thanh vien “cuoc hoi” la bon “con dang,con tien”.

 32. Hà Nội said

  Cảm ơn bác Quang A đã phân tích rất rõ ràng thế nào là Hiến pháp và quy trình đúng để sửa đổi Hiến pháp ra sao. Bác đúng là trí thức chân chính.

  Hiện nay có vẻ chính quyền CS giả vờ lấy ý kiến nhân dân nhưng tự không minh bạch các ý kiến này và cũng không để nhân dân thảo luận công khai, và rồi sẽ dấm dúi sửa theo ý họ. Như vậy, cho dù HP có được sửa đổi thì cũng vẫn không phải là HP thật sự. Ta có thể coi HP đó cũng không hợp lệ.

 33. Gloomy 1721979 said

  Tôi rất trân trọng ý kiến của bác Nguyễn Quang A bởi bác là một trí thức đúng nghĩa luôn canh cánh với vận mệnh và sự phát triển của Dân tộc . Nhưng bác ơi cái đất nước mình nó chẳng giống ai trên hành tinh này như bác Lê Văn Cương ( nguyên viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược Bộ CA đã phát biểu : Trên thế giới có các nước phát triển , các nước đang phát triển và các nước chậm phát triển – Nhưng riêng nước mình được xếp vào nước khó phát triển ) .Tất cả những trò ” lấy ý kiến nhân dân và trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp ” chỉ là một trong những nhiều tiểu xảo lưu manh của đảng cs VN lừa nhân dân nhằm kéo dài thời gian trị vì mà thôi . Quá khứ đã cho thấy rõ điều đó .
  Tại sao chúng ta không nhìn thẳng vào vấn đề hiện tại : Lãnh thổ bị cắt xén, biển đảo bị lấn chiếm hàng ngày . Kinh tế thì đổ vỡ , xã hội loạn lạc , đạo đức suy đồi nghiêm trọng . Mọi người dân sống trên đất Việt nam luôn có khuynh hướng tư tưởng trở về thành súc vật . Tất cả đều do sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của đảng cs trong mấy chục năm trời . Vậy ta nên đặt câu hỏi đảng cs còn nên lãnh đạo nữa hay không ?

  • Mongun said

   Vậy ta nên đặt câu hỏi đảng cs còn nên lãnh đạo nữa hay không ?
   ==================
   “Còn 30 ngày nữa là Đảng tròn 68 tuổi. Suốt thời gian qua Đảng không đề nghị nhận chức này, chức khác và cũng không thoái thác trọng trách được nhân dân giao phó” theo ý của đồng chí X

 34. The Bell said

  Ai cũng hiểu chỉ một mình đảng ” ta” không hiểu.
  Ai cũng biết nhưng ít người dám viết .
  Hoàn toàn nhất trí với TS Quang A. Mỗi người chúng ta hãy là một đóm lửa, các nhân sĩ trí thức sẽ là người nhóm lửa. Chúng ta đang cần người gom lửa thành bó đuốc. Người đó sẽ là ai. Tôi, bạn, chúng ta ?
  Tôi và chúng ta… nào ta cùng nhau xông pha lên đàng !

 35. […] 1531. Hiến pháp là một bản Khế ước xã hội (Tia sáng/ BS). – Nguyễn Quang A: 1530. Lấy ý kiến nhân dân và trưng cầu dân ý (Sửa đổi Hiến pháp) (LĐ/ BS). – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Sẽ tổ chức bảy phiên hội nghị […]

 36. […] 1530. Lấy ý kiến nhân dân và trưng cầu dân ý (Sửa đổi Hiến pháp) […]

 37. Người Việt Yêu Nước said

  Lấy ý kiến để sửa đổi hiến pháp thì cũng giống như bầu cử thôi. Làm cho có vẻ dân chủ, chứ dân nào được bầu, chúng cho ai ngồi đâu là quyền của chúng khi đã thỏa thuận xong với nhau. Ý kiến nào của dân được nghe em chết liền.
  Nên em đếch thèm chú ý ba cái chuyện tào lao này nữa.

 38. ihtvp2 said

  Tôi tin vào lời của Solzhenitsyn : “Cộng sản thì chỉ có chết đi, chứ không thể thay đổi”

  • Tiểu Điền Địa said

   Đúng vậy! Nếu chúng có mầm thay đổi thì đã nảy mầm từ 1954;1975;1986. Cố sống cho đến chết mới dai vậy.

 39. Công Bằng said

  Tôi có mấy suy nghĩ góp ý với bản dự thảo Hiến Pháp !.
  Điều 4 bản dự thảo có đoạn viết “Đảng cộng sản Việt nam …là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội ”

  Chúng ta hãy quay lại năm 1945 .Ở chế độ phong kiến , vì cho là Vua cứ “mặc nhiên” được phép cai trị nhân dân. Muốn có một xã hội công bằng ,Đảng CS đã hô hào và lãnh đạo nhân dân lật đổ chế độ Vua.Và Đảng CS thay vua lên lãnh đạo . Thế mà bây giờ ,điều 4 Đảng lại ghi “mặc định” được quyền lãnh đạo như vậy ,thì Đảng CS lại thành Vua rồi còn gì , chỉ có điều đây là ông “Vua Tập Thể” thôi.

  Đã sở hữu “quyền lực” , thì phải có sự thay đổi , chứ không được ghi “mặc định” như vậy . Làm như vậy ,Đảng tự vui vẻ ,yên tâm với vị trí “không bị thay thế” của mình và đương nhiên Đảng sẽ dễ thoái hóa ,sẽ tạo ra “sức ì ” cho Đảng. Bởi vì Đảng có lãnh đạo tồi đi , cán bộ Đảng có tham nhũng thế nào đi chăng nữa,đời sống của nhân dân có cơ cực ra sao chăng nữa , thì Đảng cứ “mặc nhiên” vẫn lãnh đạo, vì hiến pháp đã ghi ‘mặc định” điều đó rồi .

  Cần phải tạo cái gì đó ,để Đảng “biết sợ” . Cần có cái bật lửa đốt vào đít Đảng , để Đảng nhảy lên phía trước ! ,Phải có một lực lúc nào cũng phả hơi nóng vào gáy của Đảng , để Đảng tiến lên . Muốn vậy thì chỉ có bỏ mấy 10 chữ “mặc định” trên kia .

  Một điều thực tế hiện nay ở xã hội Việt nam ta, không nói ra ai cũng biết, nó bất ổn như thế nào rồi . Vấn nạn “phong bao , phong bì” , nịnh bợ ,mạnh ai người đấy sống. Lúc nào cũng lơm lớp sợ bọn trẻ bị ma túy quyến rũ , sợ tai nạn GT . Những tầng lớp lao động chân tay rất nghèo và khổ cực , không ai bênh vực .Công đoàn chỉ là bù nhìn ,tốn tiền của nhân dân thôi .
  Các quan chức ,vì không sợ pháp luật ,vì không sợ mất chức ,cho nên thả sức tham nhũng . Khi tham nhũng được lại quà cáp , biếu xén cho cấp trên ,thành ra tham nhũng “tập thể”, nên càng khó đấu tranh .
  Khi mà còn chế độ Độc Đảng , toàn quyền . Đảng chỉ đạo cả công an , Viện kiểm sát ,thậm chí Quan tòa và Báo chí , thì làm sao mà chống được Tham nhũng , làm sao mà xã hội không bất công và bất ổn !. Thực tế là mấy chục năm qua Đảng CS toàn quyền và tuyệt đối lãnh đạo đất nước đã bộc lộ rõ rệt những yếu kém của mình. Nên rất cần phải thay đổi lớn.

  Tôi mến mộ những người cộng sản chân chính như bác nguyên Phó Thủ Tướng Đoàn Duy Thành, mà tôi đã đọc ở đâu đó . Tôi cũng mong các lãnh đạo của Đảng hãy sống và hành động như bác Đ.D Thành . Hãy sống và làm việc cho tốt đi, để nhân dân “tự nguyện” yêu mến . Khi nhân dân “tự” yêu quý , thì họ sẽ tự bỏ phiếu , bảo vệ các bác và Đảng CS . Chứ đừng “bắt ép” nhân dân phải yêu Đảng . Và Tại sao các bác lại sợ hãi các lực lượng khác tranh chấp ,mà phải “mặc định” ghi quyền lãnh đạo của mình trong Hiến pháp hiện nay như là Vua chúa trước kia vậy ???. Nếu là người tốt , làm việc tốt thì sao phải “sợ” ???.

  Để thúc đẩy xã hội tiến lên .Theo tôi, nên bỏ mấy câu này “là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” ở điều 4 trong bản dự thảo. Để làm gì?. Để Đảng phải biết sợ cái gì đó !. Để nó tạo ra hơi nóng lúc nào cũng xả vào gáy Đảng CS , thúc đẩy Đảng tiến lên . Đó còn là là động lực, sức ép ,để Đảng ít vi phạm và ngày càng phải tu luyện mình , phấn đấu vươn lên để lãnh đạo nhân dân tốt hơn nữa !!!.

  Thực tình tôi cũng muốn mọi người chúng ta phải làm tốt công việc của mình , bất kể ai, bất kể vị trí nào. Để nước mình giàu có ,nhân dân ai cũng ấm no, ít cũng như Malaisia . Để những thế hệ mới sinh ra và lớn lên sẽ sống trong xã hội trong lành , không “phong bao , phong bì”, các cháu không phải bỏ Tổ quốc ra nước ngoài lấy những người già , tàn tật cũng đầu đen , mũi tẹt ngay cạnh nước chúng ta .Thanh niên không phải bỏ Tổ quốc ra nước ngoài , dùng cơ bắp làm thuê , làm mướm ! để bị coi thường và ngược đãi.
  Con người VN sinh ra có quyền mưu cầu sống hạnh phúc trong nước . Tại sao họ phải bỏ Tổ quốc đi tìm hạnh phúc ở xứ người ???. và Con người càng không phải hàng hóa để các bác xuất khẩu mãi được !.
  Đừng để các dân tộc khác kinh rẻ dân tộc Việt nam !!!

  Tôi chỉ là một công dân bình thường .Từ đáy lòng mình , chân thành có mấy suy nghĩ như vậy muốn đóng góp ý kiến . Nói như vậy , rất mong các bác đừng bảo tôi là “thế lực thù địch ” xuyên tạc và bịa đặt nhé!!!.

  • Biên ải 1979 said

   Đồng ý với Công bằng là phải bỏ điều 4.
   Nhưng thêm:

   1.Thừa nhận nền chính trị canh tranh, đa đảng. Lập thể chế nhà nước tam quyền phân lập và bầu trực tiếp chủ tịch nước.

   2.Lực lượng vũ trang, Tòa án, Viện công tố (kiểm soát) phải trung lập, không đảng phái.

   Bỏ tất cả các từ XHCN, bỏ các từ chủ nghĩa Mác -Lê và tư tưởng HCM trong Hiến pháp để còn chơi được với các nước văn minh đứng đầu là Mỹ (phải xem gương Nhật, Hàn, Sinh, Phi, Thái…) và để không bị rơi (cuốn) vào quỹ đạo Trung Quốc.
   Trung Quốc muốn Việt Nam như Bắc Triều Tiên phải đi theo XHCN để nghèo đói để nhận viện trợ TQ và phụ thuộc TQ và TQ chiếm biển đảo. Trong khi TQ bề ngoài là theo Mác Lê Nin, nhưng bên trong lại học Tư bản Mỹ và Tây Phương từ 1972 để phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học…

 40. Nguyễn Phú Trọng said

  Tôi tin chắc một điều, nếu hủy bỏ chế độ độc đảng, trong vòng 10 năm, VN sẽ cất cánh thực sự. Còn độc đảng, còn mãi mãi tụt hậu so với khu vực và thế giới

  • Tiểu Điền Địa said

   Một đảng nghĩa là một cánh,một cánh thì cất thế nào được. Tuy vậy,cũng có một cách cất: đảng cất vàng vào ngân khố riêng.

  • yeu Viet Nam said

   Kinh goi ong Nguyen Quang A.
   Dieu ong noi qua dung, kinh xin ong:

   – Lam sao de quoc hoi VN bo tien ra thue co quan doc lap quoc te giam sat trung cau dan y.

   – Lap nhom viet du thao hien phap va cong khai nhung nguoi chap but du thao, tai lieu tham khao, de co them mot ban hien phap cung ban hien phap du thao do Dang CSVN nguoi lanh dao – tiem quyen hien nay cho nhan dan VN lua chon.

   – Xin ong luu y : chung ta can tham khao hien phap co che do chinh tri tuong doi on dinh trong hon 100 nam qua Va hien phap nuoc nao co dang lanh dao on dinh trong 50 nam qua ( khong khung bo dan lanh , khong gay dau thuong cho nhan dan…).

   Tran trong cam on ong, cung nhung nguoi tri thuc chan chinh ( khong tham nhung , khong lam quyen) , dau tranh khong met moi cho nhan dan VN duoc dan chu de bao ve to quoc Viet Nam tron ven

   • Nguyễn Thục Hiền said

    A tiên sinh cũng am hiểu kinh tế và chính trị thế này,mai mời tiên sinh ra làm cố vấn cho TỔNG THỐNG Nguyễn Bá Thanh nhá!

    • Phạm Toàn said

     Nguyễn Bá Thanh có mà xách dép cho Nguyễn Quang A!!!!! Rồi xem, Nguyễn Bá Thanh sẽ làm được trò trống gì!!!!!

     • Người Việt Yêu Nước said

      Chính xác. Mà hắn thò tay vào là đôi dép đó cũng thối hoăng. Nên nếu bá Thanh có tướm tướp đòi xách dép cho bác Quang A thì tốt nhất bác vứt luôn đôi dép đó đi cho lành

 41. Tiểu Điền Địa said

  Xin thưa rằng,dù có bê nguyên bản Hiến pháp nước Mỹ đặt vào đúng chỗ của Hiến pháp Việt Nam hiện nay thì cũng vũ như cẩn mà thôi. Sửa cái gì,tại sao phải sửa? Một chế độ thích sửa đổi HP,nói lên chế độ đó có vấn đề,kể cả bất ổn,lúng túng. Nước Mỹ,hai đảng thay nhau lãnh đạo hơn hai trăm năm nay,có ai nói sửa đổi HP? Bổ sung chứ,tu chính chứ,điều khoản nào đi vào dĩ vãng,người ta vẫn để nguyên đó. Tính liên tục,tính ổn định,tính tiến bộ và cả tính tôn trọng tiền nhân là ở đó.

  Nói chuyện góp ý dự thảo sửa đổi HP/VN chỉ là lối nói để tự an ủi với nhau cho đỡ tủi nhục,và,còn để mà rằng,nước VN tôi cũng có HP như ai,chứ thực chất,nó chẳng có gam màu nào đâu mà cố nhìn cho nổ mắt. HP/VN thời KTTT/định hướng / XHCN chỉ là cái sân khấu tua tủa xanh đỏ tím vàng,nhằm mang đi đây đi đó cho đỡ nặng mặt độc tài,chứ có đào tốc váy Mai Dịch cũng chẳng thấy điều gì hiện thực.

  Ai cũng tin rằng bản HP/VN giữ địa vị cao nhất,quan trọng nhất,nó là bản văn thể hiện bản lĩnh văn hóa dân tộc VN,nó là đầu tàu kéo luật pháp. Đấy cũng là cách nói để tự an ủi mình. Sự thật,HP/VN chỉ là một phó bản văn chép lại,cụ thể hóa của cái búa liềm kia kìa. Không sai! Nếu bản HP mang đúng ý nghĩa và định nghĩa theo tính phổ quát của thời đại,thì phải ra sức chăm sóc cho nó luôn khỏe mạnh,bảo vệ nó tuyệt đối an toàn bằng việc lập tòa án bảo hiến,tòa án hiến pháp. Có đâu,đại biểu nhân dân có đếm xỉa gì về bảo vệ HP đâu mà gọi là “quan trọng”. Trò hề.

  Đảng lãnh đạo nhân dân,nhân dân lưu ý và yêu cầu đảng phải đưa cương lĩnh của đảng ra,trải ra,vạch kỹ ra cho nhân dân sửa. Để sửa cái này cho hợp lòng dân,thì điều đầu tiên,tiên quyết,kịp thời là phải công bố: Kể từ hôm nay,nước Việt Nam,mọi người Việt Nam lãnh cho mình quyền tự do ngôn luận,tự do báo chí;trừng trị kẻ nào hiếp dâm tiếng nói,chỉ được quyền nói lại tương ứng cho đến khi nhận biết mình sai thì im lặng. Vậy đó,ha ha. Diễn tồi mà chẳng hề ngượng.

 42. Biên ải 1979 said

  Tôi đồng ý với Bác Nguyễn Quang A về quy trình soạn thảo hiến pháp:
  1. Lấy ý kiến nhân dân.
  2. Trưng cầu dân ý để phúc quyết chọn một trong vài Hiến hiến pháp đã được các nhóm biên soạn lại sau khi tiếp thu ý kiến nhân dân.

  Nhưng quan trọng nhất là bước 1.Lấy ý kiến nhân dân.
  Nhân dân là ai?

  Không thể là tất cả gần 90 triệu người được. Nhưng cũng không chỉ là người đại diện cho nông dân, công nhân, trí thức như dự thảo được…theo tôi phải mở rộng ra mọi tầng lớp dân chúng.

  Ví dụ:
  Việt Nam hiện nay có khoảng năm trăm ngàn (500.000) doanh nghiệp, dự kiến đến năm 2015 Việt Nam có khoảng hơn 1 triệu doanh nghiệp (năm mà Hiến Pháp mới có hiệu lực). Như vậy chủ doanh nghiệp có thể gọi là giới chủ và Tiểu chủ, người điều hành hoạt động doanh nghiệp gọi là Doanh nhân(Việt Nam hiện nay thì chủ yếu là dong nghiệp nhỏ, nên giới tiểu chủ là chủ yếu), giới tiểu chủ đến 2013 ít nhất là 2 triệu người, họ đại diện cho 2 triệu gia đình, tức là họ đại diện cho ít nhất khoảng 10 triệu người (giả định trung bình một công ty ít nhất có 2 người là sở hữu chủ, một gia đình có 5 người (bố, mẹ, con, ông, bà).
  Tương lai, theo kế hoặc phát triển chính hủ, dự định đến năm 2020 Việt Nam có hai triệu doanh nghiệp…
  Doanh nhân hay Tiểu chủ đều rất quyết định cho sự nghiệp dân giầu, nước mạnh.
  Vậy tầng lớp doanh nhân hay tiểu chủ phải có tiếng nói nói trong việc soạn thảo Hiến Pháp.

  Các giới tôn giáo cũng vậy, như Phật Giáo hay Thiên Chúa Giáo cũng có vài triệu phật tử, cũng cần thời gian và không gian cho họ trong Hiến Pháp…

  Còn giới Quân nhân cũng vô cùng quan trọng không thể bỏ qua. Họ cũng phải có tiếng nói trong việc soạn thảo Hiếp pháp.
  Quân nhân không thể là đại diện cho giai cấp công nhân, nông dân hay trí thức được, họ làm nghề đặc biệt, nghề binh.
  Một đất nước phát triển muốn vững mạnh, muốn hòa bình, ổn định thì nghề binh cũng phải ổn định phát triển tương xứng.
  Binh nghiệp không còn là tiếng gọi của tình cảm, lý tưởng mơ mộng nhất thời, không có chuyện hy sinh một chiều để chỉ lấy danh theo kiểu ” chết xanh cỏ, chết đỏ ngực” của thời xưa cũ.

  Nếu cứ quan niệm quận đội “ăn cơm nhà, mặc áo nhà” tự nguyện đi đánh giặc giữ nước như thời đầu kháng chiến là không thực tế. Trừ trường hợp lính nghĩa vụ ngắn hạn, nhưng ngay cả lính ngắn hạn trong tương lai gần cũng là một nghề đặc biệt mà thanh niên tự chọn khi còn trẻ và cũng được trả công rất khá hơn các ngành khác để tích lũy vốn cho giai đoạn sau của cuộc đời- nghề làm lính vừa mạo hiểm vừa kỷ luật, vừa đòi hỏi nhiều kỹ năng vừa có tính đồng đội cao, lại thu nhập thích đáng, có bảo hiểm cao…rất thích hợp với tuổi trẻ, không còn là nghĩa vụ bắt buộc nữa. Ngày nay người làm trong quân đội lâu dài, cũng là một lựa chọn như bất cứ chọn một nghề nghiệp mạo hiểm nào khác, thực tế hiện nay học sinh trung học thi vào các trường của Quân đội và Công an rất đông, cạnh tranh cũng khá gay gắt, còn gay gắt hơn nhiều trường dân sự.
  …………………………………………………………………..

  • Khách said

   Nhân dân là ai ?
   Tôi nghĩ, ở VN, “các tầng lớp nhân dân”, đều “được” đứng trong các “tổ chức quần chúng” do Đảng lãnh đạo. Các Tổ chức đó lại đều là thành viên của Mặt Trận Tổ quốc VN, cơ quan ngoại vi của Đảng CS VN.
   Đảng sẽ chỉ đạo lấy ý kiến ở các cơ quan nhá nước, đặc biệt là quân đội và công an, chỉ đạo ở chính quyền địa phương các cấp tổ chức “lấy ý kiến”.
   Tất nhiên, các cá nhân cũng được góp ý kiến, viết đơn gửi đến cơ quan tập trung tổng hợp ý kiến là Mặt trận Tổ quốc.
   Nhưng liệu ý kiến của nhân dân, các nhân sĩ trí thức, có trọng lượng hay không ? hay chỉ nhẹ phào…so với ý kiến của các “Tổ chức quần chúng” trong Mặt trận TQ ? Tôi không hy vọng.

   • Biên ải 1979 said

    Vâng Mặt trận tổ quốc chỉ là cánh tay nối dài của đảng cộng sản mà thôi, cũng như các hội phụ nữ, đoàn thanh niên…tuy nhiều tổ chức nhưng chỉ là bù nhìn do đảng cộng sản lập ra…để vỗ tay khi đảng cộng sản viết hoặc nói.

    Tại sao tôi lại giải thích về người làm trong quân đội, công an (còn gọi là lực lượng vũ trang) nói chung là nghề binh, ngành họ công tác là ngành công an và quân đội?

    Là vì từ đó dẫn đến khảng định nghề binh là nghề không thể thiếu của một đất nước cho dù nhóm người lãnh đạo (chính trị) đất nước lúc đó là đảng cộng sản hay không cộng sản.

    Và câu hỏi tiếp là: Ai chi tiền trả lương… cho những người làm nghề binh? Ai chi tiền để trang bị vũ khí, thiết bị an ninh, quân sự… cho ngành lực lượng vũ trang?
    Trả lời là: Nhà nước chi tiền, tiền nhà nước là tiền của nhân dân Việt Nam, là tài nguyên của quốc gia Việt Nam? Tiền, tài nguyên này không phải chỉ của riêng đảng cộng sản, nếu chưa muốn nói là không phải của đảng cộng sản.

    Từ các điểm trên để tôi chứng minh cái sai trong dự thảo Hiến pháp Việt Nam 1992 sửa đổi về điều quy định về lực lượng vũ trang: “…Lực lượng vũ trang (LLVT) phải tuyệt đối trung thành với đảng cộng sản VN, nhà nước và nhân dân Việt Nam…”

    Tiền, tài của quốc gia, của nhân dân chi ra trả lương cho người làm nghề binh và trang thiết bị cho LLVT đâu phải để cho LLVT trung thành với một đảng cộng sản trước tiên?

    Do vậy Hiến pháp phải sử là: “LLVT chỉ được trung thành với tổ quốc VN và nhân dân VN” (vì trong tổ quốc và nhân dân VN đã bao hàm cả nhà nước, vì nhà nước do dân bầu chọn ra, họ có thề là đảng viên cộng sản, cũng có thể không cộng sản).

    Cũng từ đó để thêm vào Hiến Pháp một điều rất quan trọng đó là: ” LLVT là công cụ của nhà nước VN, trung lập về chính trị, không đảng phái”

    LLVT không đảng phái vì một đảng chỉ đại diện cho một nhóm lợi ích trong xã hội.

    Nếu LLVT trung thành với một đảng nào đó thì đảng khác sẽ bị mất tự do, mất bình đẳng, dẫn tới những công dân thuộc các nhóm lợi ích khác bị mất tự do, mất bình đẳng….

    ……………………………………………………………

 43. thanh ly said

  Tư do trong ống tre.Vô ích thôi các bác ơi.
  Thật sự thì sửa đổi ,bỏ điều 4 HP cũng rứa mà không bỏ cũng dzậy thôi.
  Dân đen chúng tôi chỉ cần độc lập,tự do,hạnh phúc thiệt sự.

 44. Cục Đất said

  “Sau ba tháng nên hoàn chỉnh (các) dự thảo và đưa ra cho toàn dân quyết định”
  Hè hè, câu này là hay nhất nhưng hơi bị đuối. Cụ thể quyết định như thế nào ? tổ chức ra sao, cần liên hợp quốc đảm bảo không ?

 45. Duy Châu said

  Cần có nhiều bản dự thảo hiến pháp để người dân lựa chọn

  Nếu có thể được, các nhân sĩ trí thức nên soạn ra một bản dự thảo hiến pháp gởi đến quốc hội và đăng tải trên các trang mạng để mọi người cùng nghiên cứu và góp ý. Làm được như vậy, dù ko thành công cũng là một bước ngoặt để phá vòng nô lệ

  • Năm Darwin said

   Hay! tại sao không? Một bản “Dự thảo Hiến Pháp” do một số người viết mà cũng không do ai viết.
   Đưa lên mạng trong và ngoài nước lấy ý kiến chung. Có thể tổng kết bên ngoài hoặc bên trong để làm thành bản “Dự Thảo Chính Thức” cho giai đoạn chuyển tiếp đồng thời qua đó xem lòng dân muốn gì.

  • Tdafree said

   Hinh nhu Le Cong Dinh/Tran Huynh Duy Thuc da soan san mot ban hien phap roi

 46. Năm Darwin said

  Đáng đời đảng CS, lừa dân mãi bây giờ mới thấy hậu quả là làm gì cũng không ai tin, mà chưa hết đâu.

  Bác Ngyễn Quang A viết bài này hay và rõ ràng lắm nhưng hình như bác chưa nhắc tới vai trò Tòa Bảo Hiến và tính độc lập của Ủy ban dự thảo HP (thông thường, UB này không thể là Quốc Hội vì QH chỉ đại diện dân chứ không đại diện cho các tầng lớp/thành phần dân chúng). Nhưng nếu làm như bác Nguyễn Quang A thì vai trò lãnh đạo của đảng để ở đâu ạ?

  Cách đây hơn 120 năm (1890s), bọn “mọi” da trắng tại Úc đã làm điều này rất tốt nhưng cũng không đơn giản và dể dàng như cách đảng ta làm bây giờ, giống đi chợ mua bó rau quá.

  • Hahuy said

   Các bản Hiến pháp trước đây đều có những điều lợi cho người dân nhưng nhà nước có thực thi đâu ? Quyền của người dân là tự do ngôn luận , tự do báo chí , tự do lập hội ( khác gì lập đảng ) , … nhưng người Việt đã hưởng những quyền cơ bản trên chưa . Đảng đứng trên tổ Quốc thì mãi mãi người dân chỉ ăn bánh vẽ thôi . Đúng là chế độ CS chuyên lừa bịp người dân vô tội . Tội ác mà nhiều nước cựu Cộng sản nào cũng mắc phải .

   • Blue said

    Đồng ý. Xét Hiến Pháp hiện hành bản thân các điều của nó đều bị xâm phạm thô thiển, hoặc chính quyền ngăn chặn người dân thực hiện các quyền tự do trong đó. Chỉ nghĩ như vậy thì việc sửa đổi là hoàn toàn hình thức khi không có quy định nào chế tài khi các điều đó không được thực hiện, ai chịu trách nhiệm, … Rốt cuộc dẫn tới chỗ không- chỗ- nào- cả, huề cả làng.
    Một quốc gia nằm ngay ngã rẽ của thế giới mà không mạnh, không có khí phách thì chỉ có 1 con đường là lệ thuộc chứ không có tình anh em chú bác với ai cả. Đến cả cái hiến pháp cũng không có khí phách thay đổi triệt để nhằm thay đổi tình thế quốc gia thì lôi kéo được ai.

  • Tốt nhất là giao cho “bên thua cuộc” soạn thảo Hiến Pháp rồi đưa cho Tổng thống Obama duyệt thông qua, đó là ý đồ của “phe Rận” đấy !

   • Thắng rồi thua, thua lại thắng said

    Chết đến đít còn cay !

   • Biên ải 1979 said

    Ấn độ đuổi được Anh, tức là Ấn thắng Anh nhưng lại bị Anh đồng hóa về văn hóa kinh tế, luật pháp, ngôn ngữ…. Mông cổ thắng Nguyên (Trung Quốc), nhưng Mông cổ lại bị Nguyên đồng hóa về văn hóa… “bên thắng” mà lạc hậu thì bị “bên thua” văn minh hơn, tiến bộ hơn đồng hóa là chuyện bình thường.

 47. gia văn said

  được góp ý vào hiến pháp ai chả muốn,nhưng có nghe hay không thì có trời mà biết .ít nhất cũng có mỡ một con đường hẹp để người dân lách được chứ nói suông rồi dân gữi thư rồi trù thì nguy hiểm.theo tôi ít nhất điều góp ý có bao nhiêu người thì điều ấy phải đươc thay đổi khi ấy mới là lời kêu gọi chân thành

 48. Vũ Xuân Tửu said

  – Đọc bản dự thảo hiến pháp sửa đổi, thì thấy, đây là hiến pháp của đảng, rất khó tham gia ý kiến.
  – Nhưng dù sao, trên trang mạng của bác Phạm Viết Đào, tôi cũng đề nghị bổ sung điều 26: Công dân có quyền tự do tư tưởng…
  – Cám ơn sự phân tích của bác Nguyễn Quang A.
  Vũ Xuân Tửu

 49. Nguyễn said

  Thật là khó cho “Ban chỉ đạo sửa đồi hiến phâp” khi niềm tin và sự tôn trọng của đa số nhân dân đối với Nhà nước đã suy giảm đến mức trầm trọng, khi một bộ phận không nhỏ nhân dân còn rất mù mờ trong nhận thức về hiến pháp mà phải lấy ý kiến nhân dân về Bản dự thảo hiến pháp sửa đổi! Mà lại phải làm sao không để “thù địch” lợi dụng chống phá thì càng đáng ngại. Dù sao chăng nữa thì cuộc sửa đổi này cũng là một dịp để người Việt Nam tỏ rõ là đã có tài có trí có tâm – có văn minh đến mức nào, để mà cho khỏi xấu hổ với truyền thống văn hiến 4000 năm và được tự hào ngẩng cao đầu với các dân tộc trên toàn thế giới. Hiến pháp ta đã sửa đổi nhiều lần. Hy vọng lần sửa đổi này có tác dụng như sự “đột phá” rất nhiều tiến bộ để nước ta có thể thoát khỏi mọi gông cùm trói buộc, bước vào một giai đoạn phát triển mới trên con đường dân chủ, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

 50. Sinh Viên said

  Để Tổ quốc Việt Nam là trên hết và đất nước Việt Nam ổn định và phát triển cung thời đại của Thế kỷ XXI, thì đợt sửa đổi Hiến pháp lần này phải nhanh chóng bỏ 2 điều cơ bản là điều 4 và điều 88. Hai điều này, thực tế đang chống lại Hiến pháp và quyền làm con người, Bởi vậy, vai trò của các Nhân sỹ trí thức, các luật sư, Sinh viên dành thời gian viết bài và gặp Ban soạn thảo để yêu cầu.

  Có thể có một số Biện pháp, cách thức như:

  1.Nhà nước tạm thời hiện nay, đứng ra lập một TRANG WEB TRƯNG CẦU Ý DÂN ĐIỀU 4 VÀ ĐIỀU 88 do một Tổ chức Phi chính phủ Quốc tế và quy định một số cơ quan có uy tín giám sát kiểm tra việc bỏ phiếu với 3 nốt::

  – Bỏ điểu 4 và 88
  – Không bỏ 2 điều này
  – Không quan tâm

  2. Tất cả các trang mạng không phân biệt lề trái, lề Đảng hay lề trái đều mở mục: Thăm dò (như Anh Ba Sàm đã mở). Có một thời báo Điện tử Dân trí đã mở mục thăm dò và công bố công khai về một số vấn đề …

  3. Các Nhân sỹ trí thức , Sinh viên trong nước và ngoài nước đồng loạt lên tiếng

  4. Các Thành viên tham gia mạng Xã hội như Facebook lập và giới thiệu rộng rãi trên truyền thông một trang : TRƯNG CẦU DÂN Ý VỀ THAY ĐỔI HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM thtaam3 nốt trên.

  5. Tổ chức mít tinh, biểu tình dòi bỏ hai điều trên

  • CCB said

   Sinh viên nhầm rồi. Điều 4 mới ở Hiến pháp, còn điều 88 mà SV muốn nói đến là Điều 88 ở Bộ luật Hình sự. Điều 88 của Bộ luật Hình sự (tội tuyên truyền chống nhà nước) chống lại Điều 69 của Hiến pháp (quyền tự do ngôn luận), còn Điều 4 Hiến pháp (Đảng CSVN được “mặc định” lãnh đạo nhà nước) lại chống lại Điều 2 của chính Hiến pháp (quyền lực thuộc về
   nhân dân)

   • Hahuy said

    Điều 4 trong hiến pháp là cha đẻ của các điều 88 hay 79 trong Bộ luật hình sự . Không bỏ được điều 4 thì mãi mãi đất nước sẽ đi vào ngõ cụt mà thôi . Cái điều tương tự như điều 4 nay chỉ còn có ở Bắc Triều , Cuba , Trung Cộng và Lào .

 51. chụp mũ said

  lấy ý kiến sơ bộ về điều 4 HP ở góc phải trang basam, ta thấy không dưới 90% đồng ý bỏ điều này đi!
  anh basam coi cừng lính bác TBT Trọng bắt về tội “lợi dụng góp ý để chống nhà nước” đó à nhe!

 52. NN said

  cám ơn bác Quang A đã nhắc nhở người dân chúng tôi rằng coi chừng đảng chơi trò gian lận, bẩn. Và thực tế thì luôn vậy, tin chết liền!

 53. chipheo@ said

  Thực tế Đảng đã “đánh bài ngửa” khi khẳng định : đảng độc quyền lãnh đạo:nhà nước,quân đội ,quốc hội,…Đất đai là của nhà nước,tức là của đảng,kinh tế quốc doanh là chủ đạo,tức của nhà nước,tức của đảng,…còn cái gì không phải của ..đảng. Tôi xin đánh cuộc với các vị là vẫn Ngài “NGUYỄN Y VÂN”.Nếu không “NGUYỄN Y VÂN” thì cũng chỉ là bác “VŨ NHƯ CẨN”. Một cuộc vận động “VÔ BỔ”,chỉ hao tiền tốn của.Nếu có chăng chỉ “tăng cường” được “tính giả dối””bịp bơm,không hơn,không kém.Xin các vị chờ cứ xem….

  • ĐĂC CÔNG said

   CÒN CÁI NÀY CŨNG CỦA ĐẢNG . ĐỂ EM KỂ CÁC BÁC NGHE , LÀNG EM CÓ MỘT BÀ U50 RẤT MỠ MÀNG VÀ LẲNG LƠ ,BỌN EM THƯỜNG ĐƯƠC THƯỞNG THỨC CÁI SỰ LẲNG LƠ ẤY ..NHƯNG TỪ KHI BÀ TA ĐƯỢC ÔNG BÍ THƯ KÉO VAO ĐẢNG ĐỘC QUYỀN SỞ HỮU THÌ COI NHƯ BỊ CẤM CỬA …?

 54. vinhvu11 said

  HOAN TOAN DONG Y VOI BAI GOP Y CUA TS NGUYEN QUANG A

 55. Nhan said

  “Tham nhũng, tiêu cực nhìn ở đâu cũng thấy, sờ ở đâu cũng có” – như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định.
  Những dân oan, những vụ lộng quyền, tham nhũng quá cụ thể, điển hình sờ sờ vẫn không xử lý nghiêm được thì dân ít có niềm tin trong góp ý xây dựng hiến pháp.
  Đoàn cưỡng chế gia đình ông Vươn đã lợi dụng danh nghĩa và quyền lực nhà nước để họ thực hiện ý đồ cá nhân; vi phạm cả đạo đức lẫn pháp luật vẫn được gọi là “thi hành công vụ” thì chỉ có ở VN mà thôi.

 56. Đại_úy said

  Năm nay đảng Cộng … mổ bò
  sửa đổi Hiến pháp làm trò ngô nghê
  Khắp nơi Thế giới cười chê
  u mê đám ấy còn ‘phê’ dài dài..

  Nghĩ rằng ai cũng ngu dai
  công khai í kiến í cò mị Dân
  Còn tân con điếm lừa ai
  Hiến pháp của nợ bi ai mãi giờ !!!

 57. Bác Ba Phi said

  Bọn lú lấy ý kiến nhân dân công khai, dân chủ gấp vạn lần tư bản đấy, nhưng các bác phải ý kiến trong khuôn khổ định hướng của đảng thôi, đừng bác nào yêu cầu bỏ điều bốn hiến pháp nhé (vì đó là vùng cấm đặc biệt tối kỵ). Ngoài ra các bác cứ góp ý thoái mái. Hề hề

 58. amartuvshinA said

  ‘Thiến’ kẻ hiếp dâm trẻ em ở Hàn Quốc

  Một tòa án ở Hàn Quốc lần đầu tiên ra lệnh thiến bằng hóa chất đối với một tội phạm cưỡng hiếp 5 thiếu niên.

  tại Ba Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Đức và một số bang ở Mỹ, thiến hóa học là bắt buộc đối với tội phạm ấu dâm. Biện pháp này cũng đang được đề nghị, nhưng vẫn gây tranh cãi tại Ấn Độ, sau vụ cưỡng hiếp tập thể đến chết một nữ sinh tại thủ đô New Delhi, dấy lên sự phẫn nộ khắp cả nước.

  • Tiểu Điền Địa said

   Tôi lại thích cắt trụi cái đó của loại này,nướng cho chó ăn tại chỗ,coi đó là một phiên tòa di động công khai.

 59. Nguyên Thị Chinh said

  Tất cả chỉ là một màn diễn mà thôi. Chả ai tin vào kết quả của việc lấy ý kiến nhân dân đâu, đó là ý của đảng CSVN. Còn ý của dân thì xem việc lấy ý kiến của Basam về điều 4 trên đây.

 60. Hoang said

  Nói gọn là LẠI BỊ DỤ ,BỊ LỪA LẦN thứ n mà vẩn chưa sáng mắt. Khổ thân dân tộc VN thế nhỉ. Nói theo kinh nhà Phật thì kiếp này gieo nhân xấu kiếp sau gặp quả báo,nhưng người VN lại gặp quả báo nhản tiền

 61. vhg said

  Một bài viết hay của Bác N.Q.A và được bài báo chính thống (Lao động) đăng. Nhưng nếu các đề xuất của Tiến sỹ được áp dụng, vậy cho hỏi: ai sẽ được mời dự các cuộc hội thảo & tranh luận???

  Hỏi xong, tự trả lời lại thấy chán, thôi chờ các “vote sửa hiến pháp của ABS tiếp theo vậy.

 62. […] Nguồn anhbasam […]

 63. […] Nguồn anhbasam […]

 64. vanhoa said

  Nói thật, tôi không tin việc lấy ý kiến dân là công minh (công khai, minh bạch) vì có ai giám sát đâu?
  Đó là chưa kể dân sợ, hổng dám góp ý thật
  Ví dụ, nếu tôi được hỏi công khai, anh có tin đảng không
  Tôi phải trả lời, tin
  Dù tôi chẳng tin một chút nào
  NHư Ga-li-lê xưa, có câu nói đại ý, tôi nói quả đất vuông, nhưng nó tròn…

  • Nguời Sài Gòn thẳng thắn said

   Hoàn tòan đồng ý với bạn, ĐCS đã lừa dối ngừoi dân nhiều rồi, nên bây giờ có thực tâm thì chả mấy khi lấy lai đuợc niêm tin của dân chúng, hon nữa đây chỉ là chiêu gian lận để hợp thức hóa quyền lãnh đọa độc tài mà ĐCSVN đang cố vẽ ra. Quên đi !

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: