BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1530. Lấy ý kiến nhân dân và trưng cầu dân ý (Sửa đổi Hiến pháp)

Posted by adminbasam on 04/01/2013

Lấy ý kiến nhân dân và trưng cầu dân ý

 Nguyễn Quang A

 Ngày 2-1-2013 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 được công bố để lấy ý kiến nhân dân trong ba tháng. Nhiều người lẫn giữa việc lấy ý kiến của nhân dân và việc trưng cầu dân ý. Hãy thử làm rõ sự khác biệt này.

Hiến pháp là của ai? Ai là người quyết định về Hiến pháp và họ quyết định thế nào? Đáng tiếc những vấn đề cơ bản như vậy từ rất lâu vẫn bị hiểu nhầm.

Từ điển Tiếng Việt (NXB Đà Nẵng 2011 và các từ điển trước đó khá lâu) vẫn định nghĩa hiến pháp là “đạo luật cơ bản của nhà nước, quy định chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, quyền và nghĩa vụ công dân, tổ chức bộ máy nhà nước”. Có lẽ những người soạn dự thảo lần này cũng vẫn hiểu lầm như thế.

Nếu muốn xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân, thì mọi quyền lực phải thuộc về nhân dân. Hiến pháp không phải là của nhà nước, mà là của nhân dân. Trong Hiến pháp nhân dân là chủ thể, là người quyết định, là những người trao quyền cho nhà nước (phân quyền cho các nhánh nhà nước như lập pháp, hành pháp và tư pháp) đến mức nào và như thế nào để bảo vệ các quyền tự do và sự hạnh phúc của người dân. Đấy là quyền tối cao của nhân dân. Như thế nhân dân là người quyết định Hiến pháp. Đối tượng của Hiến pháp (đối tượng phải thi hành, phải tuân thủ Hiến pháp và bị hạn chế quyền lực bởi Hiến pháp)  chính là nhà nước chứ không phải người dân.

Tất nhiên, việc đòi hỏi tất cả nhân dân cùng tham gia vào soạn ra Hiến pháp là việc bất khả thi.

Nhân dân có thể ủy thác cho các nhóm không quá đông người (có thể là một Quốc hội lập hiến hay các nhóm có chức năng như vậy) để soạn ra (các) dự thảo Hiến pháp.

(Các) dự thảo đó phải được công bố công khai để nhân dân góp ý và thảo luận trong một thời gian đủ dài.

Trên cơ sở góp ý và thảo luận công khai đó (các) dự thảo cuối cùng được hoàn thiện (tốt nhất là: (a) chỉ có 2 dự thảo hoàn chỉnh cuối cùng; hay (b) có 1 dự thảo với một số điều cốt lõi mà mỗi điều có 2 lựa chọn khác nhau; hoặc (c) có 1 dự thảo hoàn chỉnh duy nhất) để đưa ra trưng cầu dân ý.

Trong trưng cầu dân ý tất cả các công dân bằng lá phiếu của mình đều có quyền lựa chọn: (a) tán thành (một trong 2) bản dự thảo; hoặc (b) tán thành từng lựa chọn của các điều cơ bản của một dự thảo; hay (c) tán thành hoặc bác bỏ một dự thảo hoàn chỉnh duy nhất.

Việc bỏ phiếu phải được diễn ra một cách tự do và việc kiểm phiếu phải được giám sát chặt chẽ (bởi người dân, báo chí, đại diện của các tổ chức quốc tế) để tránh sự gian lận. Kết quả Hiến pháp được thông qua sẽ là: (a) bản dự thảo nào được đa số cử tri tán thành; hay (b) dự thảo Hiến pháp với các điều khoản cơ bản theo đúng lựa chọn của đa số; hoặc (c) dự thảo duy nhất được đa số cử tri tán thành hay Hiến pháp cũ (nếu dự thảo duy nhất này bị đa số bác bỏ).

Chỉ với việc quyết định của nhân dân, thông qua trưng cầu dân ý như trên, thì Hiến pháp mới thực sự là Hiến pháp.

Như thế có thể thấy hai khâu “lấy ý kiến của dân” và “trưng cầu dân ý” là 2 khâu tách biệt và đều rất quan trọng.

Không có lấy ý kiến của nhân dân, không có thảo luận công khai hay không có đủ thời gian để thảo luận công khai về (các) dự thảo, để hình thành (các) dự thảo cuối cùng sẽ dẫn đến một Hiến pháp không tốt, không tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân và như thế có thể gây chia rẽ, có hại cho sự phát triển của đất nước.

Việc thông qua Hiến pháp bằng trưng cầu dân ý ở Ai cập vừa qua là một thí dụ như vậy. Tại Ai Cập đã có trưng cầu dân ý, nhưng đã không có sự tham gia, lấy ý kiến, thảo luận của nhân dân (hay các nhóm khác nhau) để hình thành bản dự thảo cuối cùng đưa ra trưng cầu dân ý. Khi không có sự thảo luận công khai để cho các ý kiến khác nhau đối chọi với nhau, thì người dân thiếu thông tin và rất dễ nhầm trong lựa chọn (tán thành hay bác bỏ) của mình.

Chúng ta để 3 tháng lấy ý kiến nhân dân. Để cho việc lấy ý kiến được hiệu quả thì việc khuyến khích thảo luận, tranh luận công khai về nội dung của dự thảo là hết sức quan trọng.

Nếu không có thảo luận, tranh luận mà mỗi người chỉ viết ra ý kiến của mình và gửi cho ban soạn thảo thì việc lấy ý kiến rất dễ biến thành hình thức. Không có sự cọ xát, thậm chí sự đối đầu kịch liệt của các ý kiến khác nhau thì không thể hình thành các nhóm ý kiến chính được phản ánh trong 2 lựa chọn của bản dự thảo cuối cùng, khiến cho việc tiếp thu ý kiến là không thể. Ban soạn thảo dẫu có 5 đầu 6 tai cũng không thể đánh giá, phân loại ý kiến của hàng triệu người. Thiếu thảo luận, thiếu tranh luận tự do và công khai hay cản trở việc hình thành các nhóm khác nhau có các ý kiến khác nhau để giúp cho quá trình lấy ý kiến được hiệu quả thể hiện trong các dự thảo cuối cùng, thì việc lấy ý kiến của nhân dân dễ trở thành hình thức, tốn tiền của, công sức và vô ích.

Sau khi đã có thảo luận, tranh luận để hình thành (các) dự thảo cuối cùng mà nhân dân không được quyết định thông qua lá phiếu của mình, thì Hiến pháp, dẫu có được 100% “đại biểu” thông qua, cũng không phải là Hiến pháp thực sự để tạo ra một nhà nước của dân, do dân, vì dân nhằm hạn chế quyền lực của nhà nước và bảo vệ các quyền tự do của người dân.

Việc khuyến khích nhân dân góp ý, thảo luận, tranh luận là rất đáng hoan nghênh. Sau ba tháng nên hoàn chỉnh (các) dự thảo và đưa ra cho toàn dân quyết định. Làm được vậy là một bước tiến lớn để xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân và  góp phần hết sức quan trọng để làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

 Ghi chú: Bài đã được đăng trên Lao động Cuối tuần, Số 1, thứ Năm, 3/1/2013, hầu như không thay đổi với bản gốc trên đây.

Advertisements

103 phản hồi to “1530. Lấy ý kiến nhân dân và trưng cầu dân ý (Sửa đổi Hiến pháp)”

 1. binhphu said

  Hiến pháp giống như cô gái đổng đảnh mai sữa chỗ này mốt sữa chỗ kia như vậy có nên không???

 2. Nếu tôi là đảng! said

  Tôi là đảng, tôi không bao giờ bỏ điều 4 ngoài ra tôi còn thêm vài điều vào đó để bảo vệ đảng của tôi.
  Tôi là đảng, tôi đã có công lợi dụng (lãnh đạo) nhân dân giành được thế cai quản chế độ vậy sao tôi không được quyền cho vào vài điều để củng cố địa vị và bảo vệ đảng của tôi? (chỉ có 1 điều của tôi còn lại toàn của dân cả). Các bác có đấu tranh giành thắng lợi rồi giao quyền cho người khác để rồi chắc chắn họ sẽ đào hố chôn các bác hay không?. Nếu đảng bỏ điều 4 thì các bác sẽ “cấu đầu dứt ruột họ” chứ đời nào chờ họ tự sát (từ chức họ còn chẳng từ nữa là tự sát, đừng mơ). Lần này sửa hiến pháp tôi tự ái bỏ điều 4 nhưng tôi thêm điều cuối cùng là ” Tất cả các điều trên chỉ được thực hiện khi có nghị quyết đồng ý của đảng vì đảng là đại diện của dân”
  Chế độ này là chế độ do đảng dành được, do đảng nghĩ ra vậy thì lẽ nào họ lại không thụ hưởng!. Các bác sẽ cãi là do nhân dân dành được. Mơ hồ:
  Thứ nhất; dân cũng là bố mẹ đảng, bố mẹ hy sinh cho con hưởng là lẽ đương nhiên, lẽ nào để thằng con hàng xóm kế thừa, lẽ nào mang bằng tổ quốc ghi công sang nhà hàng xóm để!
  Thứ hai; khôn thì sống dại thì chết, ai bảo nghe lời đảng, cho đến tận bây giờ các gia đình có con hy sinh vẫn tự huyễn hoặc, vẫn cho rằng mình được quyền tự hào, vẫn lên mặt với bà con hàng xóm…. mà không nghĩ mình hy sinh tính mạng của con em mình cho đảng để bây giờ đảng quay lưng lại với dân, đảng ác với dân.
  Thứ ba; Không ai lại từ bỏ lợi ích của bản thân mình chỉ vì bị mọi người lên án sau lưng (báo lề trái), khi thế của họ vẫn còn thì họ không thể từ chối vinh hoa phú quý (không từ chức). Muốn họ từ bỏ chỉ có cách hãy đối xử với họ như khi họ đối xử với chính quyền cũ.
  Thứ tư: Đừng lý lẽ nhiều với họ khi nhận thức của họ đa phần chưa qua bậc tiểu học còn lại bằng cấp là do…ABC mà có. Họ cớ được như ngày hôm nay là do họ sẵn có tính liều (mà họ gọi là gan dạ) trong đánh nhau (chiến tranh) họ được ghi công (báo lề phải gọi là anh chị có số má)
  …….
  Rất nhiều lý do để họ không thể từ bỏ điều 4. Muốn bỏ điều 4 thì hãy gan dạ như họ đi!

 3. Chỉ khi nào bỏ điều 4 Hiến pháp hiện nay thì Hiến pháp mới thực sự là của dân.

 4. […] 1530. Lấy ý kiến nhân dân và trưng cầu dân ý (Sửa đổi Hiến pháp) […]

 5. Lộng Kiêm said

  Bai viết của TS Nguyễn quang A rất công phu và lý giải đầy đủ, dễ hiểu .Bởi như tôi cũng đã tham gia biểu tình chống Tàu cướp Hoàng sa và Trường sa từ 2007 , tôi cố gắng tìm tòi , học hỏi mà nay vẫn nhầm lẫn ” lấy ý kiến” và ” trưng cầu “.
  Do bản chất tham lam, lười nhác và ngu xuẩn, nên CNCS muốn thống trị xã hội chỉ bằng cách cướp : mà đầu tiên là cướp quyền (cướp chính quyền) ,từ đó mới cướp tất cả .Với bản chất cướp nên lừa dối,tàn ác, đểu giả ….là phương tiện của CS. .Chúng vờ vịt cho góp ý , nhưng chúng vứt vào sọt rác, hoặc tống giam người góp ý như mới đây bắt tù Lê quốc Quân.
  Nhưng những người đấu tranh cho nhân quyền ở VN có sức mạnh ở Chính nghĩa, cũng dũng cảm đòi, yêu cầu, khuyên, đề nghị bỏ điều 4 HP . Tôi tin việc đó ai cũng có thể nói được. CSVN là một lũ cướp ,cấu kết với nhau khi đàn áp dân và bán nước cho Tàu. Nhưng chúng chia rẽ ,cấu xé nhau vì vật chất, ghế ngồi, quyền lực.vì vậy lên án dự thảo HP về điều 4,,, sở hữu toàn dân đất đai…. thì bọn chúng cũng ẩu đả nhau…

 6. Quỷ Sứ said

  TUYỆT ĐẠI ĐA SỐ NHÂN DÂN TA
  CỰC-KÌ-VÔ- CÙNG-RẤT-RẤT
  NHẤT TRÍ VỚI DỰ THẢO HIẾN PHÁP
  MÀ ĐẢNG ĐÃ RẤT CÔNG PHU SOẠN THẢO

  Trong đợt rét đầu năm 2013 này,
  hàng triệu trẻ em vùng núi đang
  không có áo mặc, không có cơm ăn,
  đảng có biết không?
  đếch cần biết.

  Tiền chi ra cho cuộc lấy ý kiến nhân dân này
  là bao nhiêu-bao nhiêu tỷ-tỷ?
  Sao đảng không để cái tiền ấy
  mà cứu đói cứu rét cho những đứa trẻ sắp chết rét-chết đói kia!
  Quỷ sứ cũng không độc ác đến như thế này đâu.

 7. BSJ said

  Bác Quang A làm rõ mấu chốt cơ bản về “ Đối tượng” và “Chủ thể” của HP thật hết sức tuyệt vời. Báo Lao động cũng rất hay. Hoàn toàn đồng ý và ủng hộ nguyên tắc tiến hành “nhiều dự thảo” ! Họ nghe hay không thì chúng ta cũng có TS Quang A là tiếng nói chính thức trên mặt báo đảng rồi !.

  Còn nếu lấy “kinh nghiệm” về CSVN mà xét, chỉ xin bày tỏ chút lo lắng: Chắc chắn CS sẽ không để lọt vào tai (99%) ! Nhưng lo lắng thật sự cũng chưa phải ở đó !
  Ta biết CSVN trung thành với nguyên tắc “ Đánh đánh, đàm đàm”. Nhờ thứ “nguyên tắc” bạc bịp vô liêm sĩ ấy, họ thắng được khối kẻ thù và “kiếm lời” được khá bộn qua sự “cả tin” rộng rãi trong dân chúng ! Trên thế giới, các lãnh đạo khối Tự do, thuộc lòng bài học ấy, như là bài học sơ đẳng nhất, khi phải giao tiếp với CS các loại ( rất tiếc, CSTQ cũng rất rành vì rất giống). Các lãnh đạo dân chủ đề phòng lãnh đạo CS như con người đề phòng rắn độc ! – CSVN thực chất là những “con bạc đao búa,tham vô tận và nghiện quyền lực đến hóa cuồng”. Họ vẫn luôn là những kẻ lưu manh lừa đảo chuyên nghiệp! Hãy nhìn kỹ những gì “Nói và làm” xảy ra gần 100 năm nay ở VN…thì rõ, và tất nhiên, trò “sửa Hiến Pháp” này cũng chẳng phải là một ngoại lệ ! Báo chí thì “đàm”, CA & Lưu manh , côn đồ thì “đánh”, sẽ luôn luôn là như vậy ! Thời gian gần đây, có vài điểm đáng lưu ý :

  1/ CSVN đã khéo chọn (lợi dụng) thời điểm. Nên lưu ý, trong cái nền khủng hoảng Kinh tế trầm trọng và toàn diện, lòng dân phẫn uất, thì cùng một lúc có hai vụ việc tầm cỡ xảy đến, chắc chắn có liên quan với nhau :
  + TQ chính thức khống chế, thống trị vùng biển, cắt đứt nguồn sống ngàn đời của ngư dân VN ngày 1/1/2013 ! (“Tàu, máy bay Trung Quốc tuần tra gần vịnh Bắc Bộ (LĐ)… Đội tàu hải giám Trung Quốc tuần tra tại vùng biển giàn khoan dầu khí Trung Quốc ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ trong ngày đầu tiên năm 2013 (CRI). – Trung Quốc tăng cường hạm đội tàu hải giám (VOA)…” – Cả hải quân Cambodia cũng đang muốn thành “Polpot đệ nhị”, giết ngư dân VN trên biển VN…
  + CSVN “dạo” nhẹ trước qua mồm Phan trung L…, và rồi chính thức tung ra chiêu “ góp ý sửa HP” ngày 2/2/2013 ! ( ” Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Việt Nam vẫn quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước (RFI). – Báo chí mở chuyên trang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp (Infonet)….” Từ hôm nay 2/1/2013 đến 31/3/2013, dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã chính thức được đưa ra để….” )

  Trong khi não người dân đang dồn sức đối phó với cơn khủng hoảng do CSVN tham nhũg tạo ra, thì lại tiếp tục bàng hoàng, phẫn nộ vì “Bạn” chính thức khai tử Ngư dân Việt Nam…Cơn sốc ấy, mà CSVN cho là một cơ hội, đã lập tức tận dụng ngay “ Góp ý sửa HP” ! Với CSVN, tình hình người dân đói nghèo ,hoang mang, uất hận…cũng chẳng có gì cần quan tâm, không nhất thiết phải lên tiếng phản đối, giải thích hay xoa dịu…v.v ( Thanh, Vịnh “giảng” sơ như thế là đủ ), trong khi đó, cần biết tận dụng triệt để có lợi nhất trong việc củng cố Quyền lực độc tôn của đảng! ( Dù thế, “làm ác lo xa” , Trọng lú lên tiếng răn đe, dọa nạt : “phải phối hợp ….kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta” ).

  2/ Nhưng ngay cả trong trò “góp ý để đánh lạc hướng quan tâm” đối với toàn dân này, theo “thủ đọan của CSVN”, như đã góp ý, chắc chắn họ sẽ lập ra 02 “Ban” cùng lúc thực hiện “ đánh đánh , đàm đàm:
  + “Ban góp ý” cứ xông đại ra dân mà la lên “hãy góp ý !”, dù kết quả thế nào, “Ban” này cũng phải kết luận “toàn dân VN hân hoan thống nhất, đồng ý”!
  + “Ban tu chính” thì họp kín với 14 vua CSVN, tìm cách chen vào HP lần này thêm ít điều, loại như điều 4, để cho thêm “chắc cú”về quyền lực độc tài toàn trị ( không như chúng ta nghĩ, thực sự CSVN vẫn thấy rằng nếu chỉ có điều 4 thì cũng chưa đủ…”yên tâm”, chưa bảo đãm lắm…)

  Đâu phải thứ HP XHCN ấy chỉ có mỗi “điều 4” phản động, vi hiến ? Rất nhiều thứ phản động khốn nạn khác…điều 70 buộc quân đội phải trung thành vời đảng vẫn nằm đó…những câu “đất đai sở hữu toàn dân”, “KT quốc doanh có vai trò chủ đạo”…làm chủ tập thể …v.v vẫn nằm đó ! Toàn bộ bản HP ấy là sản phẩm lừa đảo, phản động! Đó là chưa kể , không biết nhân dịp này, họ sẽ lại lén lút, tranh thủ thời cơ tiếp tục thêm vào để “củng cố và bảo vệ tối đa” quyền lực, đặc quyền, đặc lợi của bầy đàn và con cháu trong “HP sửa đổi” ! – HP là luật mẹ….HP XHCN của CSVN là cái luật mẹ…kiếp ! (sorry, không nhịn được !). Không ai nói “thứ HP ấy sẽ là mãi mãi “, nếu họ âm mưu thực hiện các điều trên” thì viết ra được, tất sẽ có ngày bị xé nát và vứt bỏ nó được !

  Thể chế Dân chủ với Tự do ngôn luận, Tự do báo chí là điều mà VN đang hết sức cần, cho những góp ý tốt đẹp của bác NQA thành sự thật ! Khi ấy với các cặp mặt “ sáng hơn sao” của các “Đảng bạn”, mọi ngón bùa phép của loài chồn cáo CSVN sẽ không còn hiệu nghiệm. Đánh vào HP của họ là một chuyện, còn phải cùng ký tên vào bản kêu gọi về Dân quyền, phải buộc tội họ trong Khủng hoảng KT , trong thái độ đê hèn, bán nước làm ngư dân VN phải chịu cảnh phá sản tan thương… Dân VN chỉ có cách tự đứng lên giành lấy quyền quyết định thôi. Cần khoảng chục triệu dân ta cùng cất tiếng thì mới có “thay đổi” !

  PS: Nhật –Trung bụp nhau và “hành động của chúng ta” ?!
  Sang năm tới Hoàng sa….và Phnom Penh !

  • Trùm Chăn nói said

   Đúng vậy đấy bạn cái đảng csVN hiện nay không khác gì đảng cướp,vì vậy những điều luật trong hiến pháp do đảng soạn ra, chỉ để che đậy cho hành động ăn cướp có giấy trắng mực đen mà thôi?Còn người dân chỉ biết trơ mắt ra nhìn chúng ăn cướp mà không làm gi được, vì chúng được trang bị súng ống tận răng,sẵn sàng nã đạn giết dân thường một cách vô tội vạ,vì chúng có đảng và chính quyền này bảo kê nên chúng còn sợ ai?

 8. dân cày mất ruộng said

  Nếu lãnh đạo đảng “ta” có uy tín cao thật thì tự bỏ điều 4 hiến pháp dân cũng vẫn bầu người của đảng làm lãnh đạo nhà nước và xã hội.
  còn Nếu lãnh đạo đảng “ta” kém cỏi, làm quá nhiều điều sai trái, mất lòng dân quá rồi-thì có cố giữ điều 4 cũng chỉ làm mất lòng dân thêm mà thôi.
  tự đặt ra điều 4, bắt đưa vào “hiến pháp”, buộc dân phải chấp nhận-giờ lại giả nhân giả nghĩa “lấy ý kiến tham gia dự thảo HP: bỏ hay không bỏ điều4” để làm gì?
  để xem ai dám đòi bỏ điều 4 thì đem điều 88 ra lạm dụng mà luận tội “chống phá nhà nước”…
  lạ đéo gì các chú trung ương đảng lưu văn manh!

 9. D.Nhật Lệ said

  Tôi cho là những người thiện chí bị đảng CsVN.bịp mà vẫn
  không biết làm sao vì bất lực do thể chế này qúa độc tài :
  Trò diễn…ăn bánh vẽ.
  Cái trò góp ý với góp lời
  diễn xuất thế này kiểu… trời ơi !
  bánh vẽ lâu nay ăn đã chán
  dân nghe đủ thứ thấy trêu ngươi
  hoá ra tràn mỹ từ mặt giấy
  cứ phải hô khẩu hiệu đầu môi
  khoa bảng vô tình hay hữu ý
  tiếp tay trình diễn tựa…ma trơi !

 10. Trùm Chăn nói said

  Tôi thật sự trân trọng bài góp ý của TS Nguyễn Quang A về bài Lấy ý kiến nhân dân và trưng cầu dân ý,một ý kiến đóng góp rất hay và chuẩn xác,thể hiện được trách nhiệm của một người trí thức luôn trăn trở trước vận nước.Một bài viết nêu cao được vai trò chủ thể của người dân, vì đất nước này là đất nước của toàn dân VN chứ không phải của riêng đảng phái nào.Nhưng nói thật nếu làm theo cách của TS đề nghị thì còn đâu vai trò độc tôn của đảng,còn đâu quyền lực để đảng lấy đó làm “miếng mồi”, để buộc những người muốn có quyền có tiền, phải lo phục vụ đảng một cách tận tâm tận lực,còn đâu những câu “còn đảng còn mình”?Không (không bao giờ giữa mùa hè lại có tuyết rơi)?
  Theo tôi lại một “trò hề” nữa mà đảng muốn mang ra diễn cho dân chúng xem,trước một “bầy cừu” như hiện nay, thì đảng cs muốn diễn cái gì mà không được? Cái quốc hội là cơ quan quyền lực đúng ra cao nhất nước, mà dưới sự lãnh đạo nhào nặn của đảng liền biến thành công cụ của đảng,đảng bảo sao nghe vậy đảng chỉ thế nào là cứ thế ấy mà thi hành.
  Vậy thì cái bản hiến pháp trong thời gian qua đã được mấy triệu đảng viên của đảng, sau bao nhiêu ngày tiêu tốn tiền dân đã hoàn thành theo ý đảng xong rồi, thì cái chuyện bảo rằng đem ra trưng cầu dân ý để sửa đổi, thì sửa cái gì, ai sửa?Rồi ai đứng ra tổ chức trưng cầu,ai giám sát cũng là người của đảng.Vậy thì có khác nào đảng làm luôn cái công việc (vừa đá bóng vừa thổi còi),khi mà cả cái hệ thống do đảng lãnh đạo này, nó tham nhũng từ trung ương cho đến địa phương, thậm chí cái tay tổ trưởng tổ dân phố quyền hành dân sự bét nhất mà cũng tham nhũng được,thì nói chi đến chuyện trưng cầu dân ý bản hiến pháp đã được đảng nhất trí thông qua, thì ai dám có ý kiến đi ngược lại,ai đảm bảo được tính trung thực?
  Tại sao đảng csVN lúc nào cũng tuyên truyền rằng mình là một đảng bách chiến bách thắng,do dân vì dân mà phục dụ,tập trung toàn là những đỉnh cao trí tuệ,lãnh đạo nhân dân VN đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác,được toàn thể nhân dân tinh tưởng một cách tuyệt đối về đảng?Vậy tại sao đảng csVN không dám đứng ra làm một cuộc trưng cầu dân ý, một cách công khai dưới sự chứng kiến của nhân dân VN nói riêng và của quốc tế nói chung, xem nhân dân VN có tín nhiệm sự lãnh đạo của đảng nữa hay không,chỉ cần làm một lần duy nhất thôi?
  Nếu như đảng csVN hiện nay dám làm việc đó,nếu như nhân dân hiện nay còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng,tín nhiệm sự lãnh đạo của đảng, thì tha hồ đảng muốn làm gì thì làm, đảng muốn viết hiến pháp như thế nào cũng được, khỏi cần phải tốn công tốn sức hội họp tiêu tốn tiền bạc của nhân dân,khỏi cần phải trưng cầu lấy ý kiến theo kiểu lừa mỵ nhân dân, như đảng đã từng làm suốt trong mấy mươi năm cai trị cái đất nước VN này?
  Tôi thách đảng csVN có dám làm hay không?Nếu như đảng dám làm thì sử sách VN, sẽ lưu truyền việc làm một cách quang minh chính đại của đảng đến muôn đời,còn nếu như không làm được điều đó, thì sử sách VN sau này cũng muôn đời nguyền rủa cái đảng cs hiện nay. Đồng thời đảng nên thôi diễn những “vở tuồng hài” lố bịch theo kiểu mỵ dân của mình, theo kiểu tự biên, tự diễn, vừa đá vừa thổi còi như hiện nay và suốt mấy mươi năm tồn tại trên cái đất nước VN này,nhờ có đảng mà đất nước VN hiện nay nó “thối nát” như thế này đấy,dân nghèo VN phải cỏng trên lưng một “bầy sâu” chuyên đục khoét tiền bạc của nhân dân và tài nguyên của đất nước,làm cho dân nghèo nước yếu như hiện nay đấy?

 11. Clark said

  Chẳng lẽ Đảng xóa bàn cờ (điều 4 hiến pháp) mà mình vất vã mới có được và sẽ sắp xếp lại cuộc chơi vì dân tộc, lợi ích quốc gia? không hy vọng gì vào những vỡ kịch kiểu này đã diễn đi diễn lại qua nhiều kỳ đại hội đảng!!!

  • Thuỷ said

   Tướng Nguyễn Chí Vịnh và Tá Trần Đăng Thanh cũng hay nói đến” lợi ích quóc gia” lắm. Không biết có phải đồng nghĩa đó không?

   • Khách said

    Trung tướng GS-TS Nguyễn Tiến Bình
    “…chúng ta không thể chấp nhận quan điểm “quốc gia hóa quân đội”; trái lại càng phải đặc biệt coi trọng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Đây là một vấn đề chiến lược và mang tính cấp thiết, không chỉ có ý nghĩa quyết định đối với sức mạnh chiến đấu của quân đội, mà còn liên quan trực tiếp đến sự an nguy của đất nước và sự sống còn của chế độ XHCN.”
    Không “quốc gia hóa”, chỉ có ” Trung Quốc hóa” quân đội, vì cùng “Ý thức hệ”.

 12. LN said

  Nhân dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp = Cho ỉa cấm Đái

 13. Ngoc thach said

  Tôi rất tán thành ý kiến của TS TRẦN QUANG A , cám ơn TS đã phân tích và nói rõ về việc sửa đồi Hiến Pháp năm 1992 cũng như quyền của người dân (điều 2 HP).Đó là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về dân. Nhưng mỗi người dân không thể thực hiện quyền lực của mình với tư cách cá nhân vì như vậy không có sức mạnh và không thể hiện ý chí tập trung để thể hiện sức mạnh mà phải thông qua một tổ chức, thông qua đại diện, vậy thì quyền lực thuộc về nhân dân thông qua ai?
  Theo HP quyền lực thuộc về nhân dân được thể hiện qua mặt cương lĩnh, đường lối: thông qua Hiến Pháp.

  Vậy thì Đảng nằm ở chỗ nào để lãnh đạo nhà nước và xã hội?. Ai cho Đảng có quyền lãnh đạo nhà nước?Anh muốn lãnh đạo nhà nước và xã hội thì anh phải được sự đồng ý của người chịu sư lãnh đạo chứ , anh không thể nào anh mang quân đội, công an đến thành lập nền hành chánh rồi vổ ngưc nói anh lãnh đạo( nếu làm như thế chẳng khác gì thời phong kiến, vua chúa) mà như vậy dân chúng không bao giờ phục và loạn lạc sẽ nổi lên khắp nơi như thời phong kiến.
  Đảng theo wikipedia” Đảng phái chính trị (thường gọi tắt là đảng) là một tổ chức chính trị tự nguyện với mục tiêu được một quyền lực chính trị nhất định trong chính quyền, thường là bằng cách tham gia các chiến dịch bầu cử. Ở VN hiện nay chỉ có 01 Đảng duy nhất nhưng không thể là duy nhất thì anh có quyền tự phong có quyền lãnh đạo tòan diện mà không có ý kiến của toàn dân. Anh muốn lãnh đạo thì anh phải hỏi toàn dân xem dân có muốn anh lãnh đạo không? Bằng cách trưng cầu ý kiến của dân đó là điều kiện tiên quyết để đi đến lãnh đạo. Vì như thế người lãnh đạo mới có đủ tư tin có đủ dũng khí để lãnh đạo và người dân cũng sẵn sàng thần phục nghe lời tạo nên một xã hội có kỹ cương từ trên xuống dưới.
  Bây giờ xem lại điều 4 HP có nói: 1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân.. …. là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
  ĐCSVN chưa hỏi ý kiến của dân đã cho ghi vào hiến pháp là:” Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân.. …. là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.
  Tôi muốn nói câu nầy vì theo tôi hiện nay với tình trạng tham nhũng khủng khiếp, với cách điều hành kinh tế chỉ biết lợi ich nhóm không để ý đến lợi ich quốc gia, với tình trạng đạo đức suy đồi, nền giáo dục xuống cấp trầm trọng tôi nghĩ rằng chưa chắc nhân dân Việt Nam muốn Đảng lãnh đạo đất nước nầy

  Để phân tích thêm ý rên tôi muốn mượn lời của Bạn CÔNG BẰNG đã nói
  Điều 4 bản dự thảo có đoạn viết “Đảng cộng sản Việt nam …là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội ”
  Đã sở hữu “quyền lực” , thì phải có sự thay đổi , chứ không được ghi “mặc định” như vậy . Làm như vậy ,Đảng tự vui vẻ ,yên tâm với vị trí “không bị thay thế” của mình và đương nhiên Đảng sẽ dễ thoái hóa ,sẽ tạo ra “sức ì ” cho Đảng. Bởi vì Đảng có lãnh đạo tồi đi , cán bộ Đảng có tham nhũng thế nào đi chăng nữa,đời sống của nhân dân có cơ cực ra sao chăng nữa , thì Đảng cứ “mặc nhiên” vẫn lãnh đạo, vì hiến pháp đã ghi ‘mặc định” điều đó rồi .

  Cần phải tạo cái gì đó ,để Đảng “biết sợ” . Cần có cái bật lửa đốt vào đít Đảng , để Đảng nhảy lên phía trước ! ,Phải có một lực lúc nào cũng phả hơi nóng vào gáy của Đảng , để Đảng tiến lên . Muốn vậy thì chỉ có bỏ mấy 10 chữ “mặc định” trên kia .
  Một điều thực tế hiện nay ở xã hội Việt nam ta, không nói ra ai cũng biết, nó bất ổn như thế nào rồi . Vấn nạn “phong bao , phong bì” , nịnh bợ ,mạnh ai người đấy sống. Lúc nào cũng lơm lớp sợ bọn trẻ bị ma túy quyến rũ , sợ tai nạn GT . Những tầng lớp lao động chân tay rất nghèo và khổ cực , không ai bênh vực .Công đoàn chỉ là bù nhìn ,tốn tiền của nhân dân thôi .
  Các quan chức ,vì không sợ pháp luật ,vì không sợ mất chức ,cho nên thả sức tham nhũng . Khi tham nhũng được lại quà cáp , biếu xén cho cấp trên ,thành ra tham nhũng “tập thể”, nên càng khó đấu tranh .
  Khi mà còn chế độ Độc Đảng , toàn quyền . Đảng chỉ đạo cả công an , Viện kiểm sát ,thậm chí Quan tòa và Báo chí , thì làm sao mà chống được Tham nhũng , làm sao mà xã hội không bất công và bất ổn !. Thực tế là mấy chục năm qua Đảng CS toàn quyền và tuyệt đối lãnh đạo đất nước đã bộc lộ rõ rệt những yếu kém của mình. Nên rất cần phải thay đổi lớn.
  Để thúc đẩy xã hội tiến lên .Theo tôi, nên bỏ mấy câu này “là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” ở điều 4 trong bản dự thảo. Để làm gì?. Để Đảng phải biết sợ cái gì đó !. Để nó tạo ra hơi nóng lúc nào cũng xả vào gáy Đảng CS , thúc đẩy Đảng tiến lên . Đó còn là là động lực, sức ép ,để Đảng ít vi phạm và ngày càng phải tu luyện mình , phấn đấu vươn lên để lãnh đạo nhân dân tốt hơn nữa !!!.
  Thực tình tôi cũng muốn mọi người chúng ta phải làm tốt công việc của mình , bất kể ai, bất kể vị trí nào. Để nước mình giàu có ,nhân dân ai cũng ấm no, ít cũng như Malaisia . Để những thế hệ mới sinh ra và lớn lên sẽ sống trong xã hội trong lành , không “phong bao , phong bì”, các cháu không phải bỏ Tổ quốc ra nước ngoài lấy những người già , tàn tật cũng đầu đen , mũi tẹt ngay cạnh nước chúng ta .Thanh niên không phải bỏ Tổ quốc ra nước ngoài , dùng cơ bắp làm thuê , làm mướm ! để bị coi thường và ngược đãi.
  Con người VN sinh ra có quyền mưu cầu sống hạnh phúc trong nước . Tại sao họ phải bỏ Tổ quốc đi tìm hạnh phúc ở xứ người ???. và Con người càng không phải hàng hóa để các bác xuất khẩu mãi được !.
  Đừng để các dân tộc khác kinh rẻ dân tộc Việt nam !!!

 14. Siêu Buồn said

  Không biết họ có chịu nghe không mà góp ý đây!

  • Ba rọi said

   Qua bao lần góp ý (cho các đề cương ĐH đảng, các kiến nghị của trí thức…_) mà chưa sáng mắt ra hay sao?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: