BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1381. Báo cáo chính trị và giấc mộng bá quyền

Posted by adminbasam trên 14/11/2012

… cái gọi là ‘chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc’ chỉ là ‘chủ nghĩa tư bản kiểu Trung Quốc’ và cái gọi là ‘Đảng Cộng sản Trung Quốc’ thực chất chỉ là một ‘đảng sặc mùi dân tộc bá quyền nước lớn’.

Rất mong những ai còn mù quáng hãy nhìn thấy sự thực đó để mau mau tỉnh ngộ. 

Và tôi cũng xin cảnh cáo những người cũng biết rõ thực chất đó nhưng làm ngơ như không biết nhằm lợi dụng để mưu cầu lợi ích nhóm và lợi ích cá nhân“.

Nhưng bất hạnh thay cho Dân tộc Việt Nam là dường như những người “biết rõ”“làm ngơ” đó đều đang đi tiên phong cả trong đám “lợi ích nhóm” lẫn đám vẫn cao giọng chống “lợi ích nhóm”.

BBC tiếng Việt

Báo cáo chính trị và giấc mộng bá quyền

Phỏng vấn ông Dương Danh Dy

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đang vào hồi nước rút trước khi công bố thành phần lãnh đạo mới.

Trong phiên khai mạc hôm 8/11, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đọc báo cáo chính trị, trong đó có đưa ra nhiều chi tiết quan trọng về đường hướng của Đảng CSTQ.

BBC đã hỏi chuyện nhà nghiên cứu Dương Danh Dy về báo cáo chính trị của ông Hồ Cẩm Đào.

Ông Dương Danh Dy: Trưa ngày 8/11/2012, tôi lấy được bản “trích yếu” Báo cáo chính trị tại Đại Hội 18 của ĐCS Trung Quốc từ trên mạng chính thức của Trung Quốc, sáng ngày 9/11/2012 tôi lấy được toàn văn, nhưng không rõ vì sao bản đầu tiên không viết rõ “ba đại diện” mà chỉ đề đồng chí ** , và phải đến cuối ngày hôm ấy, mới lấy được bản “toàn văn” mà tôi cho là hoàn hảo.

Qua mấy ngày đọc và suy ngẫm, bước đầu có mấy nhận xét sau:

Đối với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông: Khi tổng kết công tác 5 năm và 10 năm qua báo cáo chính trị đã viết: “… tổng kết quá trình 10 năm phấn đấu, thấy điều quan trọng nhất là chúng ta đã kiên trì lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưỏng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “ba đại diện” làm chỉ đạo…”

Thế nhưng khi nói về nhiệm vụ “đi con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” báo cáo này viết: “Hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc bao gồm hệ thống lý luận khoa học là lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “ba đại diện”, quan niệm phát triển khoa học.”

Có nghĩa là ở đây đã không hề nhắc tới chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông.

Lần này ĐCS Trung Quốc đã từ bỏ cái chủ nghĩa và tư tưởng mà họ từng tôn thờ hoặc có lúc “khoác áo tôn thờ” một cách dứt khoát không luyến tiếc nhưng rất “lịch sự” chứ không “báng bổ” như thường làm, vì vẫn khẳng định công lao của Mao Trạch Đông dù nói ông ta mắc sai lầm nghiêm trọng.

BBC: Thưa ông vậy có thể khẳng định sự chuyển hướng về tư tưởng hay không?

Ông Dương Danh Dy: Qua những điều trình bày trên có thể khẳng định: Đại hội 18 khởi đầu cho sự từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông với tư cách là tư tưởng chỉ đạo cho mọi đường lối chính sách của ĐCS Trung Quốc từ nay trở đi.

Chưa biết trong Điều lệ Đảng sửa đổi họ có duy trì tinh thần này hay không, nhưng nếu có viết tới thì có lẽ cũng chỉ là hình thức.

Từ đó thấy, cái gọi là “chủ nghĩa xã hội”, “đảng cộng sản”… của họ chỉ là những “mỹ từ” dùng để che đậy một thực chất: cái gọi là “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” chỉ là “chủ nghĩa tư bản kiểu Trung Quốc” và cái gọi là “Đảng Cộng sản Trung Quốc” thực chất chỉ là một “đảng sặc mùi dân tộc bá quyền nước lớn”.

Rất mong những ai còn mù quáng hãy nhìn thấy sự thực đó để mau mau tỉnh ngộ.

Và tôi cũng xin cảnh cáo những người cũng biết rõ thực chất đó nhưng làm ngơ như không biết nhằm lợi dụng để mưu cầu lợi ích nhóm và lợi ích cá nhân.

Đúng là Trung Quốc đang xây dựng và phát triển chủ nghĩa tư bản đấy, nhưng đó là chủ nghĩa tư bản độc đảng, dân tộc bá quyền không có sự tranh luận, kiềm chế… lẫn nhau của chủ nghĩa tư bản đa đảng, nên sự nguy hiểm tăng lên nhiều lần.

BBC: Về chính sách đối ngoại, ông có bình luận gì ạ?

Ông Dương Danh Dy: Ngoài những lời “hoa mỹ” nói về đường lối “yêu chuộng hòa bình”, muốn “chung sống tốt với các nước xung quanh, và các nước đang phát triển” như vẫn thường nói ra, Báo cáo đã thẳng thừng nêu: “…thúc đẩy xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới…” chứ không còn nêu: “thế giới đa cực” hoặc “một siêu đa cường” như truớc đây vẫn nói.

Điều này cho thấy về đại thể Trung Quốc sẽ không “né tránh” Mỹ nữa mà trong tương lai những ma sát thậm chí xung đột Trung-Mỹ sẽ gia tăng và gay gắt hơn.

Tôi cũng xin nói ngay ở đây: qua phương châm “quán triệt… sự chỉ đạo của chiến lược tăng cường quân sự tiến cùng thời đại, quan tâm chú trọng cao độ tới an toàn biển…”, ta có thể dự báo rằng biển đảo, mà trước hết là Biển Đông và biển Hoa Đông sẽ là nơi Trung Quốc tiếp tục dòm ngó và rất có thể là nơi họ “kiếm cớ lấn chiếm” với quy mô lớn.

Câu nói ‘hòa thuận với các nước xung quanh’ sẽ chỉ là những lừa bịp.

BBC: Một điểm chính yếu là xây dựng quân đội, Báo cáo chính trị đề cập thế nào, thưa ông?

Ông Dương Danh Dy: Chủ trương “ Xây dựng và củng cố quốc phòng và quân đội lớn mạnh xứng đáng với vị thế của nước ta và thích ứng với lợi ích an ninh và phát triển quốc gia”, “..” không ngừng phát triển và đi sâu chuẩn bị đấu tranh quân sự”, “nâng cao năng lực đánh thắng chiến tranh cục bộ trong điều kiện thông tin hoá..” v.v. cho thấy lòng hiếu chiến của nhà cầm quyền Bắc kinh thế hệ mới đã bộc lộ rõ ràng.

Cần nhấn mạnh điều này nữa, người Việt Nam và ngay cả người Trung Quốc vẫn thường nói “dân giàu nước mạnh” nhưng bây giờ giới lãnh đạo Trung Quốc không nói thế nữa, trong Báo cáo này họ đã viết rõ ràng “nước giàu quân mạnh”.

Cùng với việc tập trung sức xây dựng quân đội, họ không coi nhẹ “tăng cường thực lực và sức cạnh tranh tổng thể của văn hoá” , “xây dựng cường quốc văn hoá” …

Xin trăm ngàn lần cảnh giác trước những ý đồ đen tối đó.

Mười năm qua là những năm mà Trung Quốc thấm thía bài học: để tăng trưởng nhanh đã bất chấp ô nhiễm môi trường, tàn phá tài nguyên… cũng như để cho khoảng chênh lệch giữa người giàu và người nghèo, giữa thành phố và nông thôn, giữa các vùng ngày càng thêm lớn.

Tuy chưa để xảy ra sự kiện Thiên An Môn lần nữa, nhưng những hành động bất mãn của quần chúng bị đàn áp vẫn ngày một tăng, nguy cơ các vùng dân tộc đòi độc lập, đòi tách ra vẫn ngày càng gay gắt.

Báo cáo tuy có coi trọng và đề xuất một số chính sách, biện pháp để khắc phục, hạn chế, nhưng xem ra rất ít hiệu quả.

Tuy vậy cũng cần chỉ ra rằng, ban lãnh đạo Trung Quốc cũng đã học được một số điều trong khi hội nhập với thế giới.

Họ bắt đầu biết coi trọng văn minh sinh thái, và chấp nhận một số cái (có thể đối với một số cái chỉ là ngoài miệng) như “trò chơi cùng thắng”, “dân chủ”… trong luật chơi quốc tế mới.

Thế nhưng những “phục thiện” đó chỉ có hiệu quả thực khi họ từ bỏ giấc mộng bá quyền.

Nhưng điều này chắc chắn là không thể đối với ban lãnh đạo mới Bắc Kinh.

———

Quê choa

Ủa, Trung Quốc bỏ Mác- Lê thật a?

Hu hu hổng biết đồng chí Un có tư tưởng gì không để mà theo

Mấy hôm trước dân mạng bàn tán ĐCS TQ bỏ chủ nghĩa Mác- Lê, chỉ theo thuyết “Ba đại diện” của Đặng Tiểu Bình nhưng mình chưa tin. Không thể căn cứ vào cái thông báo đại hội 18 ĐCS TQ không nhắc tới Chủ nghĩa Mac- Lê, tư tưởng ông Mao rồi bảo họ đã bỏ. Phải chờ nghe cái báo cáo chính trị của ông Hồ Cẩm Đào đọc tại đại hội, sau đó phải xem điều lệ Đảng của họ lấy cái chi làm kim chỉ nam mới biết chắc họ có bỏ hay không.

Nhưng bữa nay nghe bác Dương Danh Dy nói thì mình tin. Chính bác đã đọc báo cáo chính trị bằng tiếng Tàu trên mạng chính thức của TQ ( tại đây). Bác Dương Danh Dy tóm lại trong báo cáo chính trị thế này:”Đối với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông: Khi tổng kết công tác 5 năm và 10 năm qua báo cáo chính trị đã viết: “… tổng kết quá trình 10 năm phấn đấu, thấy điều quan trọng nhất là chúng ta đã kiên trì lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưỏng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “ba đại diện” làm chỉ đạo…”

 Thế nhưng khi nói về nhiệm vụ “đi con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” báo cáo này viết: “Hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc bao gồm hệ thống lý luận khoa học là lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “ba đại diện”, quan niệm phát triển khoa học.”

 Có nghĩa là ở đây đã không hề nhắc tới chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông.”

 Tất nhiên phải chờ đọc điều lệ Đảng TQ nữa, nhưng  rứa cũng đã rõ rồi. Họ không xổ toẹt chủ nghĩa Mac- Lê và tư tưởng ông Mao, vẫn ghi nhận chủ nghĩa đó tư tưởng đó nhưng họ không dùng nữa. Để xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc TQ, họ chọn tư tưởng Đặng Tiểu Bình, nói thế cho nó nhanh.

Hu hu bây giờ chỉ còn ba nước lấy chủ nghĩa Mác- Lê làm kim chỉ nam nữa thôi, đó  là Cu Ba, Việt Nam và Bắc Triều. Cu Ba thì nghe nói đaị hội đảng vừa rồi họ không trưng ảnh Mác- Lê ra nữa, trước sau gì họ cũng bỏ. Rốt cuộc chỉ còn lại Việt Nam với Bắc Triều.

Chủ nghĩa xã hội đặc sắc của Việt Nam là thế nào đây? Làm bạn với đồng chí Kim Jong Un ( còn ai nữa mà không làm bạn), không lẽ lấy tưởng  đồng chí Un làm kim chỉ nam? Đồng chí Un mới chỉ vĩ đại trong trò chơi điện tử chứ có tư tưởng gì đâu. Hay là theo tư tưởng đồng chí Đặng Tiểu Bình, người đã từng đòi dạy cho Việt Nam một bài học?

Theo ai đây ối cụ Tổng ôi!

Nguyễn Quang Lập

24 phản hồi tới “1381. Báo cáo chính trị và giấc mộng bá quyền”

 1. Saigon xưa said

  Đại Hán mà không bành trướng, Bắc Kinh mà không bá quyền mới là lạ. Anh ba họ Hán nào cầm quyền mà không bành trướng sẽ bị lôi xuống liền. Anh nào ngồi ở Trung Nam Hải mà không lớn tiếng răn đe thì chẳng ngồi nóng đit đâu . Kiểm lại thử từ Tần Thủy Hoàng qua các triều Đại Hán cho tới Đại Mao, Đại Đặng coi có đúng thế không ? Anh nào mà không Trung Hoa Đại Quốc ?

 2. HTS said

  Tôi nói ra sẽ có người bảo tôi phản động. Nhưng anh Ba Tàu dù trong bất cứ thời đại nào cũng là anh BÀNH TRƯỚNG, tham cướp giật đất biển của người về làm của mình. Dù là trong thời phong kiến xa xưa hay là trong thời “cách mạng” của Bác Mao, hoặc bác GIANG TRẠCH DÂN, bác ĐẶNG TIỂU BÌNH, bác HỒ CẨM ĐÀO, hay bác CẬP TẬN BÌNH cũng RỨA cả.
  Cái BUỒN là cụ HỒ đã tin vào tình Cộng sản anh em, núi liền núi sông liền sông, tình hữu nghị XHCN với bác MAO, nên mới liên kết chặt chẽ với TÀU, thậm chí còn lấy TƯ TƯỞNG của bác MAO là kim chỉ nam trong việc cai trị nước ta. Chính cụ HỒ, chứ không ai khác đã đưa nước ta vào cảnh ngộ CÙNG KHỐN ngày hôm nay, khi bị mất nhiều đất đai dọc biên giới (ẢI NAM QUAN, thác BẢN GIỐC, Núi Đất, v.v…), mất Hoàng Sa, và một số đảo ở Trường Sa. Và, tôi e rằng, với chính sách THEO TÀU hiện nay của ĐCSVN, nếu không chóng thì chày, nước ta thế nào cũng bị TÀU nuốt trọn, và sẽ trở thành một TÂY TẠNG hay TÂN CƯƠNG mới.
  Cái ĐAU là ta bị mất nước trong Thế kỷ 21 này, khi trên thế giới có nhiều quốc gia TÍ HON vẫn sống còn bên cạnh nước lớn hơn mình hàng chục hay hàng trăm lần (thí dụ như Đông TIMOR tồn tại bên cạnh nước INDONESIA). Vấn đề chính ở đây là ĐCSVN (do cụ HỒ giáo dục) đã TỰ NGUYỆN làm đàn em (và có thể làm một CHI BỘ của Đảng CSTQ) chỉ duy nhất là để Đảng tiếp tục sống còn, bất chấp hậu quả tàn hại của việc MẤT NƯỚC vào tay của người đồng chí, anh em TQ.
  Bài cảnh giác của ông DƯƠNG DANH DY về chủ trương BÀNH TRƯỚNG của TQ là rất đúng và rất đáng ca ngợi. Tuy nhiên, cần phải NHẤN MẠNH về LÝ DO và NGUỒN GỐC tại sao nước ta đã đến tận bên bờ DIỆT VONG này, để tìm cách THOÁT HIỂM. Theo tôi tất cả đều do ông HỒ và ĐCSVN tạo ra và để GIẢI QUYẾT vấn nạn này, cần đấu tranh XÓA BỎ chế độ hại dân, bán nước CHXHCNVN hiện nay.

 3. montaukmosquito said

  2 từ “Tàu Cộng” và “Trung Cộng” sắp đề mốt đê, nhưng từ “Việt Cộng” vẫn còn nguyên giá trị . Haha!

 4. Mongun said

  Hoan hô tổng Lú nhà ta
  Đã thành anh cả các nhà Mác Lê
  Thằng Tàu nay nó đã chê
  Chỉ còn Cu, Ủn theo nghề nữa thôi

  Hai thằng kia chết đói rồi
  Chỉ mỗi dân Việt được coi anh hùng
  Mác, Lê đeo đẳng đến cùng
  Lên thiên đường để gặp cùng tổ tiên!

 5. Tễu Bình said

  trung quốc đi theo cnxh mang đặc sắc bá quyền thì như vậy là các đồng chí ấy từ bỏ chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng có lý có tình rồi, mà lại còn lấy cha đẻ của cnxh khoa học làm la bàn thì bằng dường… đái vào mặt à.

 6. Tư Sương said

  Nga va Tàu đã bái bai Mác – Lê rồi thì nghiễm nhiên Việt Nam trở thành anh cả của phe xã hội chủ nghĩa . Còn gì vinh dự bằng ? Cố gắng vào đảng nhiều nhiều đi !

 7. […] 1381. Báo cáo chính trị và giấc mộng bá quyền […]

 8. nắng hạ said

  Vận nước xoay trong những cuộc cờ thế giới .hôm nay chúng ta bị việt cộng khống chế .nhưng một sự thật khác là người VIỆT NAM không nắm và giãi quyết được vận nước ,cả cụ NGÔ và BÁC HÒ tất cả không thành . kẽ bị mất quyền người bị ngoại bang ,tôi nghỉ dân chúng VIỆT NAM nên chuẩn bị chiến tranh .và dành lại quyền làm người đảng cộng sản đả suy vong và đng chờ mai táng ,chạy đi đâu khi dân nổi lên .?hảy trao quyền lại cho dân .như MIẾN ĐIỆN ,NGƯỜI ĐƯA DÂN VÀO CON ĐƯỜNG DÂN CHỦ SẼ TRỞ THÀNH ANH HÙNG CỦA THỜI THẾ .

 9. KTS Trân Thanh Vân said

  Bác Dương Danh Dy làm cán bộ lãnh sự của Sứ Quán VN ở Trung Quốc khi bác còn rất trẻ. Vào lúc đó, tôi là Lưu học sinh VN ở TQ còn được coi là lũ trẻ con.
  Nhưng đã cùng được đi, cùng được nhìn thấy, cùng được chứng kiến…. tôi rất cảm ơn bác Di đã phân tích rất chính xác những điều chúng tôi đã từng biết mà chưa phân tích được.
  Bản chất của người Tầu là chỉ nói ngon ngọt ở đầu lưỡi mà bụng thì nham hiểm.
  Thật đáng thương thay những kẻ cho đến nay vẫn một lòng một dạ chạy theo bọn Tầu.
  Không còn lâu nữa đâu.
  Lạy Phật

  • Lê Văn said

   Phải nói là “Thật đáng hận thay những kẻ cho đến nay vẫn một lòng một dạ chạy theo bọn Tầu”vì chúng chỉ muốn giữ ghế và quyền lợi của chúng

 10. Tiểu Điền Địa said

  Xin trăm lạy,ngàn lạy kính mời nhà nghiên cứu Trung Quốc Dương Danh Dy về nước cố vấn cho Đảng cộng sản Việt Nam,giúp Đảng nhận ra và hiểu thế nào là Tập Cận Bình,Lý Khắc Cường. Một dân tộc mà những người hiểu sâu biết rộng về mối đe dọa hiểm nguy đối với đất nước phải sống lưu vong thì dân tộc ấy dễ đi tong đây trời ạ!

 11. doclap said

  Thế là ta đã đạt được ĐỘC LẬP rồi nhé.
  .
  Nga và bây giờ Tàu .. đều thiếu kiên định, thiếu tầm nhìn (Đặng Tiểu Bình, Hồ Cẩm Đào .. ko ai có bằng GSTS như TBT của ta).

 12. Quang said

  Trung quốc bỏ chủ nghĩa max thì chắc chắn chủ nghĩ này sắp biến mất trên trái đất. Nghe nói unesco có chương trình bảo tồn duy trì bộ lạc ăn thịt người ở nam mỹ thì cũng nên bảo tồn cái CNXH tại bắc hàn và việt nam và coi như là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trước khí nó biến mất

 13. Công Lý said

  Vật chất quyết định ý thức . Kinh tế tư bản mang màu sắc Trung quốc đã phát triển , đây là một thực tế không thể phủ nhận, nhưng Trong quốc vẫn khoác bộ xiêm y mỹ miều chủ nghĩa xã hội, một sự giả dối thế kỷ lừa gạt hơn một tỷ nhân dân Trung quốc , nhưng thế giới không lạ gì . Một khối lượng tài sản lớn được tạo ra của nềm kinh tế thị trường, bên cạnh những kết quả về vật chất cũng đày dãy ung nhọt thối nát mà những người cs mông muội trước đây đã kết tội cho chủ nghĩa tư bản dãy chết mà họ đang làm . Sự chiếm đoạt (tham nhũng) một tài sản lớn của tầng lớp lãnh đạo đã tự nó đang tích tụ những khối thuốc nổ cực kỳ nguy hiểm và sẽ phát nổ bất kỳ lúc nào . Nhóm lợi ích tư bản đỏ (tích lũy tư bản bằng tham nhũng và ăn cướp ) đủ thông minh phải giải quyết vấn đề này . Với chiếc áo khoác đảng viên cộng sản lại có quá nhiều tài sản không minh bạch giữa thanh thiên bạch nhật của thời buổi văn minh xem ra không ổn . Họ phải tìm cách hợp thức đống tài sản này bằng cách thay đổi chủ thuyết và định chế khác , một chủ nghia tư bản sơ khai đầy máu và nước mắt của thế kỷ 21 . Đây như một màn kịch tân cổ giao duyên rất hớp dẫn với sự mong mỏi khao khát một không khí “dân chủ” kiểu mới mà người dân á đông đang kỳ vọng . Chắc chắn nhân dân Trung quốc cũng như nhân dân Việt Nam hay Bắc hàn rất đang khao khát một không khí đổi mới khi mà các làn gió dân chủ từ các các quốc gia Trung đông ào ào thổi về các lục địa á châu đang mông muội chìm đắm trong cơn mê chủ nghĩa xã hội , một thứ thuốc lú đang hành hạ hàng triệu người dân Trung quốc , Việt Nam , Bắc hàn mà tác giả chính những kẻ cầm quyền núp bóng cs. Nhóm lợi ích khoác bộ trang phục cộng sản họ đang phải diễn và tự thay đổi, vì không thya đổi sẽ là tự sát . Họ rất mong có sự thay đổi thể chế để thích nghi và tồn tại vì trong mình họ đang tự mâu thuẫn . Những điều đảng viên cs không được làm (điều lệ đảng) đang là bức rào cản với túi tiền tham nhũng của chính họ . Phải khẩn trương chuyển đổi chủ thuyết và định chế khác đế chứng minh cho khối tải sản khổng lồ của mình mà nhờ cnxh họ mới ăn cướp trên mồ hôi nước mắt của nhân dân lao động.Nếu không làm nhanh nếu có chính biến thì nguy hiểm lắm , họ sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên . những tư bản đỏ mong lắm thay.Khi mà có “sự” thay đổi chủ thuyết họ lại trở thành những kẻ có nhiều tiền và tiếp tục đi mua ghế để tiếp tục trò chơi chính trị mới. Những người dân cần lao vẫn cần lao động để kiếm kế sinh nhai hằng ngày và họ lại khát khao ” Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian …” Hỡi những lao động cần lao hãy cất bài ” Quốc tế ca” lần cuối nhé kẻo khi tiến lên chủ nghĩa tư bản rồi mà có chót hát là công an và lực lượng an ninh theo dõi bắt thì lại khổ lắm . Hãy ngẫm xem …

 14. hahien said

  “…Cùng với việc tập trung sức xây dựng quân đội, họ không coi nhẹ “tăng cường thực lực và sức cạnh tranh tổng thể của văn hoá” , “xây dựng cường quốc văn hoá” …”

  Vấn đề là “văn hóa” theo kiểu gì? Nếu là một cường quốc văn hóa theo các tiêu chuẩn văn minh của thế giới hiện nay thì ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ lan rộng hơn gấp trăm lần so với việc phát triển sức mạnh quân sự mà vẫn là một cường quốc … vô văn hóa như hiện nay. Với một cường quốc vô văn hóa thì những con người là người thực sự trên thế giới này sẽ không bao giờ chịu khuất phục dù cường quốc ấy có vũ khí nguyên tử, vì nếu khuất phục thì cũng sẽ chết như những tên nô lệ dưới ách cai trị bạo tàn của thế lực vô văn hóa đó nên chỉ còn cách chống lại, dù có chết thì cũng chết xứng đáng hơn. Mà lịch sử đã chứng minh nếu buộc phải chống lại các cường quốc vô văn hóa thì cuối cùng bao giờ phần thắng cũng thuộc về phần thế giới văn minh hơn hơn. Nhưng nếu Trung Quốc thực sự thay đổi, là cường quốc văn hóa thực sự theo đúng nghĩa của nó thì chẳng việc gì mà phải cảnh giác mà không tiếp nhận ảnh hưởng của nó một cách tâm phục khẩu phục. Nhưng đúng là khó mà tin rằng thế hệ lãnh đạo đang tới của Trung Quốc có văn hóa hơn những kẻ mà họ kế nhiệm.

 15. hahien said

  Bọ Lập hơi thiếu thông tin về Bắc Triều Tiên một chút. Cha con ông cháu họ Kim cũng tuyên bố BTT là quốc gia XHCN nhưng không lấy chủ nghĩa Mác – Lê làm kim chỉ nam nữa mà thay bằng cái gọi là “thuyết Chủ thể” do Kim Nhật Thành đề xướng và ghi hẳn vào trong Hiến pháp từ năm 1972 (cũng là một kiểu xã hội quái dị và tàn bạo mà chủ nghĩa Mác – Lê phải gọi bằng… cụ), như đoạn trích sau trong Wikipedia:

  “…North Korea is a single-party state under a united front led by the Korean Workers’ Party (KWP).[10][11][12][13] The country’s government follows the Juche ideology of self-reliance, initiated by the country’s first President, Kim Il-sung. After his death, Kim Il-sung was declared the country’s Eternal President. Juche became the official state ideology, replacing Marxism–Leninism, when the country adopted a new constitution in 1972…”

  Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/North_Korea

 16. buncuoiwa said

  Mịa!Lão Lập xui đảng ta ăn cứt gà sát hay sao???

 17. Mõ làng said

  Nước Tàu mạnh lên về kinh tế, có được những bước tiến lớn trong hơn 30 năm qua đem lại những lợi ích, phúc lợi cho hơn một tỷ người…đó có thể xem như hiện tượng nổi bật của những thập kỷ cuối TK 20 và đầu TK21. Chúng ta cần khách quan ghi nhận điều đó.Tuy nhiên “một bộ phận không nhỏ” – nói như các vị lãnh đạo ở VN – trong giới elite TQ lại có tư tưởng Đại Hán, soovanh nước lớn. Với thế và lực mới của TQ, họ lại muốn quốc gia này trở thành Thiên Triều, coi các nước khác như man di, mọi rợ phải thần phục, triều cống họ….Bên cạnh đó, nhu cầu duy trì tốc độ tăng trưởng cao về kinh tế, họ cần có thị trường, nguồn cung nguyên nhiên liệu mở rộng, nguồn nhân lực trí tuệ cao. Nếu không duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, TQ đứng trước nguy cơ nội loạn, tan rã và suy yếu. 30 năm tăng trưởng cao dường như đang nhường bước cho sự chậm lại, ì ạch của nền kinh tế TQ. Mức sống của người dân Tàu được nâng lên cùng với giác ngộ của họ về thân phận, giá trị làm người, về thể chế xã hội…Đại hội 18 là một cuộc đấu tranh, tìm tòi đường hướng phát triển của đảng CSTQ, của giới elite Trung Hoa. Trong tình thế hiện nay, sự ảnh hưởng của “một bộ phận không nhỏ” mang tư tưởng Đại Hán, xô vanh là không tránh khỏi. Nhiệm vụ của những người TQ khôn ngoan, tỉnh táo cũng như của tất cả các “túi khôn” trong thiên hạ là phải cùng nhau làm cho chủ nghĩa Đại Hán lỗi thời đó không có đất sống trong thời đại của chúng ta. Nếu không, chúng ta, nhiều khả năng, sẽ phải chứng kiến những cuộc xung đột, chiến tranh đẫm máu ở châu Á/TBD, và nhiều khu vực khác nữa trên thế giới trước khi thấy một TQ bị chia năm xẻ bảy, suy yếu và tuyệt vọng.

 18. Ma gà bông said

  Thôi thế là hết. Màn từ từ hạ. Hy vọng rồi đây sẽ được nói” ngày xưa đã từng có một cái gọi là chủ nghĩa xã hội”!

 19. Tám Tàng said

  Sự dối trá, lừa bịp nào sớm muộn cũng bị nhân dân phát hiện dẫn tới sự phá sản, sụp đổ của bè lũ cai trị !!! Đó là tương lai gần của các đảng cộng sản còn xót lại Trung Hoa, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba !!!

 20. Lý Sáng said

  Bế tắc toàn diện ! Chỉ còn một lá bài duy nhất là “chống diễn biến hòa bình” và đàn áp , bắt bớ những ai phản kháng. dám nói sự thật, dám đấu tranh vì độc lập dân tộc, an sinh và toàn vẹn lãnh thổ.
  Nói VN theo Mac- lê cũng không đúng vì đó chỉ là cái bình phong thôi, nói VN học tập HCM cũng sai nốt vì đã từ lâu HCM là người cô đơn giữa các đ/c cùng đảng và đã mất quyền chỉ đạo từ những năm 1960.
  Nguy cơ rơi vào vòng cai trị của TQ về kinh tế, văn hóa, chính trị đã rõ lắm rồi sau Thành Đô năm 1992 , còn giờ đây sự chỉ đạo sát sao toàn diện của Trung Nam Hải đã ăn sâu vào cơ chế làm việc của các Ban của ĐCS VN.
  Nghĩ mà thấy khốn nạn cho một dân tộc vốn từng kiêu hãnh đánh thắng nhiều đế quốc to phương Tây cuối cùng chỉ để về quỳ dưới gót chân Tàu khựa !

  Cám cảnh thay hỡi ĐCS VN !

 21. Chín Đờn Cò said

  Trung quốc lừa bịp thế giới và Việt Nam. Nhà cầm quyền VN lừa bịp dân chúng.
  Cuối cùng, dân VN phải tự lừa bịp mình để sống.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: