BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1156. TÂN HOA XÃ: TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT NHANH

Posted by adminbasam trên 23/07/2012

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

TÂN HOA XÃ: TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT NHANH

Tài liệu Tham khảo đặc biệt

Thứ bảy, ngày 21/7/2012

TTXVN (Bắc Kinh 15/7)

Bài viết trên tạp chí “Liêu vọng” do Tân Hoa xã chủ quản, s ra ngày 9/7, cũng được đăng tải trên mạng Tân Hoa, cho rằng lịch sử hơn 30 năm qua đã đủ cho thy vn đ hoạch định ranh giới lãnh th và lãnh hải tồn tại giữa các nước hoàn toàn không phải đương nhiên dẫn đến đi đầu,, đi kháng. Cụ thể vấn đề tranh chấp Nam Hải (Biển Đông) cũng vậy, cần phải kiên trì chứ không thể giải quyết được triệt để trong ngày một ngày hai. Nội dung bài viết như sau:

Một loạt hội nghị cấp bộ trưởng của Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 19 diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 7 tại thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia, nước chủ tịch luân phiên ASEAN. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì tham gia Hội nghị ngoại trưởng ASEAN- Trung Quốc (10 + 1), Hội nghị ngoại trưởng ASEAN + Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc (10 + 3), Hội nghị ngoại trưởng cấp cao Đông Á (EAS) và Hội nghị ngoại trưởng Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), trao đổi ý kiến với các bên về hợp tác Đông Á và vấn đề quốc tế khu vực Đông Á.

Từ tháng 4 đến nay, dựa vào thời cơ Mỹ điều chỉnh lại chiến lược châu Á-Thái Bình Dương, Philíppin và Việt Nam đã có hành động đơn phương trong vấn đề chủ quyền thuộc các bãi, đảo ở Nam Hải, hòng thách thức chủ quyền của Trung Quốc ở đảo Hoàng Nham (Scarborough) và quần đảo Nam Sa (Trường Sa), củng cố vững chắc hơn hiện trạng họ đã chiếm giữ một cách trái phép, khiến cho tình hình Nam Hải đột ngột nóng lên.

Trong các thập niên 70, 80 thế kỷ trước, quy chế luật pháp quốc tế về biển có những thay đổi mang tính kết cấu, quy chế Luật Biển mới trước nay chưa hề có trên cơ sở Luật Biển quốc tế truyền thống như quy chế về khu đặc quyền kinh tế, vùng biển phụ cận thuộc các đảo, quy chế eo biển áp dụng cho hàng hải quốc tế… từng bước hình thành, cuối cùng được xác định bằng hình thức điều ước trong “Công nước Liên hợp quốc về Luật Biển” thông qua năm 1982. Với quy chế của Luật Biển quốc tế mới, việc các nước ven bờ Nam Hải xem xét lại quyền và lợi ích biển của nước mình vốn không đáng trách, giữa Trung Quốc với các nước ven bờ Nam Hải cũng chỉ có vấn đề liên quan đến chủ trương phân định ranh giới thềm lục địa và khu đặc quyền kinh tế ở những vùng biển chồng lấn.

Tuy nhiên, hành vi chiếm giữ trái phép các bãi, đảo ở quần đảo Nam Sa của nước liên quan đã làm thay đổi tính chất tranh chấp. Một số bãi đảo trong số các đảo ở Nam Hải ngay từ sớm trong lịch sử đã được xác định là của Trung Quốc, tuy nhiên bởi hạn chế do điều kiện tự nhiên nên không có người ở, nhưng không người ở không có nghĩa là “đất vô chủ”. Trên thế giới, phần lớn các nước đều có một số lãnh thổ không có người ở do môi trường tự nhiên khắc nghiệt, nếu các nước khác có thể xâm chiếm được những phần lãnh thổ đó như vậy thì bản đồ của cộng đồng quốc tế thử hỏi có phải xác định lại biên giới mới hay không?

Trong vấn đề xác định chủ quyền ở quần đảo Nam Sa, Trung Quốc là một bên bị xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên bị xâu xé, đồng thời cũng là bên nhẫn nhịn kiềm chế, tích cực đề xuất phương án giải quyết. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) với tư cách là tổ chức quốc tế mang tính khu vực, không phải là bên tranh chấp liên quan đến chủ quyền ở quần đảo Nam Sa. Bất cứ nước đương sự tranh chấp nào cũng không được lợi dụng địa vị là nước thành viên ASEAN của mình, gây tổn hại cho lợi ích chung và lâu đài của các nước thành viên ASEAN khác cũng như nước khác ở khu vực trong việc bảo vệ hòa bình, an ninh và phát triển khu vực.

Một số nước cố ý nhào nặn nên cái gọi là vấn đề Nam Hải, kỳ thực bao gồm hai phương diện: Một là vấn đề lãnh thổ do lịch sử để lại; hai là vấn đề phân định ranh giới vùng biển giữa các nước ven bờ Nam Hải. Vấn đề như vậy đã tồn tại phổ biển giữa các khu vực và giữa các nước trên thế giới. Trong số các nước xung quanh, giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga cũng đều tồn tại vấn đề quy thuộc chủ quyền lãnh thổ. Về giải quyết vấn đề lãnh thổ, chỉ cần bên liên quan tuân thủ nguyên tắc cơ bản trong “Hiến chương Liên hợp quốc” về giải quyết hòa bình những tranh chấp quốc tế tuân thủ và vận dụng thích hợp phương thức và quy tắc giải quvết trong luật quốc tế, thì những vấn đề như vậy sẽ không phải là thùng thuốc súng nhạy cảm rất dễ gây nổ. Nhưng, nếu hy vọng theo cách làm cho vấn đề trở nên phức tạp hóa và quốc tế hóa, lôi kéo nước không có tranh chấp vào để kiếm lời trong khói lửa thì con đường giải quyết tranh chấp sẽ không thể tìm ra được lối thoát, Chính phủ Trung Quốc cũng không khuất phục trước bất cứ áp lực nào từ bên ngoài để hy sinh chủ quyền lãnh thổ và lợi ích biển của mình.

Về vấn đề phân định ranh giới vùng biển, các nước tuy có quyền xác định quy chế về khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước mình dựa theo “Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển”, nhung tại vùng biển đang tranh chấp do chồng lấn theo chủ trương của các bên, thì giới hạn bên ngoài của khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa do một nước xác lập thông qua lập pháp đơn phương ở trong nước sẽ không có hiệu lực về mặt luật pháp quốc tế để có thể ràng buộc một nước tranh chấp khác. Điều khoản về việc phân định ranh giới khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong “Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển” đã quy định rõ, giới hạn về khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa “cần phải thỏa thuận hoạch định dựa theo luật quốc tế để được giải quyết công bằng”. Chính phủ Trung Quổc chủ trương giải quyết tranh chấp phân định ranh giới bằng phương thức hiệp thương trực tiếp giữa các nước tranh chấp là hoàn toàn phù hợp với quy định trong điều khoản của “Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển” về hoạch định ranh giới vùng biển.

Mô hình giải quyết tranh chấp với nội dung “chủ quyền về ta, gác lại tranh chấp, cùng khai thác’’ do Trung Quốc đề xuất trong thập niên 80 thế kỷ trước không những đã phản ánh đầy đủ trí tuệ kiểu phương Đông khi đứng trước tranh chấp quốc tế có tính chất chính trị và nhạy cảm cao độ, mà bản thân mô hình này cũng đồng thời phù hợp với quy định trong “Công nước Liên hợp quốc về Luật Biển”, theo đó “trước khi đạt được thỏa thuận, các nước tranh chấp cần căn cứ theo tinh thần thông cảm và hợp tác, đem hết mọi khả năng đưa ra giải pháp tạm thời mang tính thực tế”. Việc phân định ranh giới vùng biển ở Nam Hải không những liên quan đến đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ đan xen phức tạp ở quần đảo Nam Sa, mà chủ trương về khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nhiều nước ven bờ lại chồng lấn lên nhau, nên giải pháp tạm thời mà Trung Quốc đề xuất như vậy là có tính hiện thực và khả thi.

Mặt khác, khi thúc đẩy bất cứ giải pháp hoặc biện pháp tạm thời nào, giữa các nước đương sự tranh chấp đều đòi hỏi phải xây dựng đầy đủ lòng tin chính trị lẫn nhau, đồng thời thiết thực thực hiện cam kết chính trị, theo đó không làm phức tạp hóa tranh chấp và mở rộng tranh chấp. Năm 2002 Trung Quốc và các nước ASEAN đã ký kết bản “Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC). Với tư cách là văn kiện chính trị ràng buộc hành vi của tất cả các bên tranh chấp, ý nghĩa của việc ký kết và sự tồn tại của văn kiện nói trên là ở chỗ các bên cùng tuân thủ, tuyệt đối không được đơn phương chỉ ràng buộc Trung Quốc. Nếu không đảm bảo được nguyên tắc về lòng tin và thành ý thì dù có ra được bộ “Quy tắc về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông” (COC) cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa nào. Căn cứ theo quy tắc điều khoản và thông lệ quốc tế liên quan trong “Công ước Viên về luật quốc tế” thì nguyên tắc cơ bản trong luật quốc tế mà “điều ước phải tuân thủ” là không những tất cả các nước đương sự thuộc một hiệp ước quốc tế riêng biệt nào đó đều phải có nghĩa vụ pháp luật tuân thủ hiệp ước đó, mà còn bao hàm ý nghĩa là nếu một bên vi phạm hiệp ước trước, bên kia sẽ có quyền từ chối sự ràng buộc của điều ước này đối với nước đó trong quan hệ giữa hai nước.

Vấn đề Nam Hải đã tồn tại từ hơn 30 năm nay, đồng thời hơn 30 năm đó cũng là thời kỳ tăng trưởng cao của các nước mới nổi ở châu Á- Thái Bình Dương, trong đó có Trung Quốc và các nước ASEAN, tình hình khu vực trên tổng thể là hòa bình, ổn định. Hơn 30 năm nói trên đủ đế nói lên rằng vấn đề phân định biên giới lãnh thổ đất liền và vùng biển tồn tại giữa các nước không phải đương nhiên dẫn đến đối đầu và đối kháng. Trên phương diện giải quyết hòa bình những tranh chấp quốc tế, trong đó có tranh chấp lãnh thổ, Trung Quốc có thực tiễn phong phú. Từ năm 1949 đến nay, Chính phủ Trung Quốc đã ký hiệp ước hoặc hiệp định biên giới với 12 nước láng giềng trên bộ, đường biên giới đã hoạch định chiếm khoảng 90% tổng chiều dài biên giới trên bộ của Trung Quốc. Lịch sử hơn 60 năm cho thấy trong giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ, Trung Quốc quý trọng hòa bình nhưng cũng tuyệt đối không sợ thách thức. Lịch sử cũng đồng thời chứng minh Trung Quốc từ trước đến nay không phải là quốc gia cậy lớn lừa nhỏ, lấy mạnh đè yếu.

Hiện nay ở Trung Quốc còn tồn tại vấn đề hoạch định ranh giới lãnh thổ đất liền và vùng biển với các nước láng giềng ven biển như Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Philíppin, Malaixia, Brunây. Do những nguyên nhân lịch sử dẫn đến tranh chấp giữa các nước khác nhau nên nội dung tranh chấp, các hiệp ước quốc tế và quy định pháp luật quốc tế vận dụng cũng đều không hoàn toàn giống nhau, bởi thế vấn đề phân định ranh giới lãnh thổ đất liền và ngoài khơi của Trung Quốc với các nước láng giềng nói trên chỉ có thể thông qua đàm phán và hiệp thương trực tiếp với mỗi quốc gia cụ thể mới tìm ra được con đường giải quyết thích họp nhất. Năm 2000 Trung Quốc và Việt Nam đã ký “Hiệp định phân định ranh giới Vịnh Bắc Bộ”, giải quyết vấn đề phân định này ở Vịnh Bắc Bộ. Trường hợp thành công điển hình nói trên một lần nữa chứng minh rằng các nước tranh chấp trong vấn đề Nam Hải hoàn toàn có khả năng và trí tuệ từng bước thu hẹp bất đồng, mở rộng phạm vi hợp tác, cuối cùng đi đến mục tiêu giải quyết tranh chấp. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Trung Quốc và các nước ASEAN là thực hiện phương hướng hành động tiếp theo của “Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Nam Hải” sau khi đã ký kết, thực thi các dự án hợp tác cụ thể, tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, tạo điều kiện thuận lợi và môi trường tốt đẹp cho các nước liên quan cuối cùng giải quyết được tranh chấp, vấn đề Nam Hải không thể được giải quyết triệt để trong thời gian ngày một ngày hai, giống như thành La Mã không thể được kiến tạo nên chỉ ngay trong một ngày./.

18 phản hồi to “1156. TÂN HOA XÃ: TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT NHANH”

 1. Trần Quốc said

  TÂN HOA XÃ: ĂN CƯỚP BIỂN ĐÔNG KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT NHANH.

  • Hai said

   Sẽ có một phát xít mới trung Quốc ra đời ? Nếu thế giới làm ngơ thì lịch sử sẽ lập lại một lần nữa. Tuy nhiên mức độ kỳ này sẽ khốc liệt hơn hẳn so với thập niên 40 của thế kỷ trước. Nhật, Đại Hàn, Malaixia,Philipin, Brunei, Bắc Hàn… không chịu ra tay trước thì hậu quả sẽ khó khăn hơn. Sau tôi không kể Việt Nam bởi chế độ CS phải diệt vong trước khi mới nói đến quyền tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ.

  • Bon cuop nuoc noi “khong the giai quyet nhanh” la Ke tri hoan,de chung co thoi gian cuop them bien,dao va xay dung ha tang co so nhung noi da cuop.Muc dich Hop thuc Hoa nhung vung chung cuop cua VN bien thanh dat,nha cua chung.Muu do hen ha nay,khong lua bip duoc ai

 2. VINHSON said

  Có nghĩa là ăn cướp từ từ chứ gì.Phải không bọn cướp trung cộng. Chẳng lạ bọn cướp ngàn năm…

 3. Dương Đức Thắng said

  Kể từ xưa tới hôm nay
  Mồ giặc phương Bắc…xứ này hơi đông
  Nếu một lần nữa dám ngông
  Non sông nước Việt lai chôn chúng mày!

 4. tam said

  Cãi cối cãi chày_
  Cối : “Mặt trăng là của Trung Quốc, nàng Hằng Nga đã lên đó lâu rồi, sử sách nước ta còn ghi chép rõ ràng”
  Chày: “Chú Cuội đã ở đó trước rồi cối ơi, có thấy cây đa chú trồng to tổ bố đó không?”
  Thớt: “không cãi tay đôi nữa, lên thớt mà cãi!”

  • COI;-o dau co Hai cot nguoi TQ,o do chung to nguoi TQ da sinh song lau doi roi,co the hang ngan nam truoc.

   CHAY:-Vay o nui Bat Van (Noi Due,Cau Lim-Bac Ninh) va Go Dong Da Ha noi rat nhieu Hai Cot nguoi TQ.Phai chang nguoi TQ da song o Bac Ninh va Ha Noi lau roi chang?

   Thot:-Hai dua bay bi diem 0 mon Lich su la phai.Nui Bat van o Bac Ninh la chon Tam Van quan Nha Minh TQ.Con o Go Dong Da la Xac bon giac Thanh chat thanh Go.Vay ma cung doi di My di Nga “Du Hoc”.Ve Doi ngo Bac Giang hoc Bo Tuc va thi lay cai bang THPT cho do mat mat.

   • tam said

    Bác Cuu Chien Binh ơi, bác trả lời hơi bị hay đó, nếu không đánh dấu tiếng Việt được mời bác sử dụng phần mềm EASY VIETNAM, mở trang này rồi ghi chữ vào cửa sổ mở tiếp theo click vô ô thêm dấu (tự động), rất nhanh, rất tiện lợi. Địa chỉ trang là: http://www.easyvn.com/tiengviet/index.php
    Bác thử coi.

 5. Những kẻ ở đất nước này gọi giặc xâm lược là anh em, đồng chí, đội trên đầu những lời ru ngủ lừa bịp của giặc nào là 4 tốt, 16 chữ vàng… đó chính là những kẻ bán nước không còn lời nào để ngụy biện.

 6. Rất Văn Xấu said

  Thằng cu này nói như… Trung Quốc (!)

  Nếu nó chỉ vào bát cơm của người khác rồi nói rằng đấy là bát cơm của nó, và nếu muốn ăn thì phải “ăn chung” với nó… thì CHẲNG BAO GIỜ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC, chứ đừng nói là “lâu dài”, “kiên trì”, “hòa bình”…

  Thích thì “nhích” đi, chứ “nói” nhiều làm… mất trật tự quá !!!

  …nó “không sợ” thách thức mà nó lại cho rằng người khác “sợ” bảo vệ miếng ăn thì quả là chủ quan duy ý trí, võ mồm….

 7. DânSG said

  Đúng là giọng lưỡi xảo quyệt của bọn bành trướng , đất có nhà có dân như Tây Tạng ,Mông Cổ …còn bị nó thôn tính ,nô dịch chứ làm gì có chuyện đảo biển thuộc TQ vì không có người ở nên bị nước khác lấn chiếm để ở mà nó để yên từ hàng chục thậm chí hàng trăm năm qua (nếu tính từ thời vua Minh Mạng ), thằng chuyên đi chiếm nhà đất của thiên hạ mà lúc nào cũng giả nhân nghĩa ” gác tranh chấp cùng khai thác ” để trước là áp đặt cho biển Đông sau là cả VN thậm chí là cả ĐNA với giọng lưỡi tương tự ” đất VN trước đây là thuộc TQ bị người Việt chiếm đóng nay phải thu hồi ” . Chỉ có những người u mê, hèn hạ thích ” bán vợ đợ con ” mới tin nó mà thôi.

 8. Yêu nước said

  Trên thực tế, TQ hoàn toàn không có chủ quyền gì trên Biển Đông cả, do đó cái đường lưỡi bò lại càng phi lý và phi pháp. Điểm cực nam của TQ chỉ kéo dài tới đảo Hải Nam. Do đó để xẩy ra tranh chấp hiện nay, một điều hoàn toàn không đáng xẩy ra, là hoàn toàn do TQ gây nên, với bá mộng cướp toàn bộ Biển Đông của các quốc gia phía Nam, trong đó có VN.
  Không thể chấp nhận được, khi TQ lại ngang nhiên xâm phạm cả vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của VN khi dám ngang ngược mời đấu thầu 9 lô dầu khí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế đó.
  Để không bị cộng đồng quốc tế khinh bỉ, TQ đừng giở cái trò tiểu nhân, chuyên gắp lửa bỏ tay người ra nữa và hãy trả lại những gì không phải của mình mà TQ đã cướp của các nước khác, trong đó có Hoàng Sa và một phần Trường Sa của VN và thu cái đường lưỡi bò đê tiện kia về tới đảo Hải Nam.
  Chỉ có như vậy Biển Đông mới thực sự bình yên.

 9. TMĐ ECOPARK said

  Một bài thơ hay,hình như của Thạch Quỳ:
  Con ơi con!Thức dậy giữa ngày thường.
  Nghe chim hót,con đừng mê mải quá.
  Từ con đường đất đến con đường rãi đá.
  Ba e con,đi học trễ giờ.
  Và con ơi,nàng Bạch Tuyết trong mơ.
  Cũng chẳng thể nào yêu con thay mẹ được.
  Thế cho nên,mỗi lần khuy áo con bị đứt.
  Vẫn bàn tay dịu dàng của người mẹ khâu cho…
  *Quay về với nhân dân,cùng nhân dân giữ nước.Không có chủ nghĩa nào cao cả hơn tổ quốc nhân dân.Nếu thực sự có cái chủ nghĩa xã hội thì không khi nào trong lúc này thằng Tàu to đùng lại đẩy thằng em”đồng chí”vào cái thế cùng,ngoài con đường giao hòa với Mỹ để bảo vệ tổ quốc,không có mảy may còn một lối thoát nào!
  Có thể,chủ nghĩa xã hội giúp chúng ta thống nhất đất nước.Nhưng phải nhìn nhận thực tế,nó như chiếc xuồng chúng ta vớ được để vượt sông ra với đại lộ thênh thang.Đường phố văn minh,nhộn nhịp,tiếc chiếc xuồng,đội trên đầu đi giữa xa lộ, nó vừa bất tiện,vừa bị gán cho chúng ta có thần kinh không bình thường!Chiếc xuồng hay ô tô,có quan trọng gì đâu.Chúng là phương tiện để giúp chúng ta xây dựng và bảo vệ đất nước.Phương tiện thì luôn luôn thay đổi…

  • KIM TIẾN said

   .
   ..”chủ nghĩa xã hội giúp chúng ta thống nhất đất nước” ….

   Khẩu hiệu cuả ta : ” Lòng Yêu Nuớc” hôm nay là “Lòng Yêu Xã Hội Chủ Nghiã” !
   Nói rõ “Xã Hội Chủ Nghiã” là Cộng Sãn Chủ Nghiã to be !” Và theo bác Hà Sĩ Phu , Bác nhà ta đã dùng ” Chủ nghiã Yêu nuớc để đem Cọng sãn chủ nghiã vaò Việt nam ” !…để :
   “Ta, một nuớc nhỏ có hai vinh dự lớn là chiến thắng haĩ đế quôc lớn ” (HCM ) Còn một đế quốc bành truớng thứ ba đang chờ …để thắng bằng cách dẹp biểu tình nguá mắt!
   Hi hi…

   • Co bac nao tren Basam da noi thoi ky Giai phong mien nam la “Chong My cuu Trung Quoc” chu khong phai “cuu nuoc”.Dung hon la “Chong My cuu Cong San” cho Nga va Trung Cong (chu khong phai Trung quoc,vi Dai loan cung la TQ ma Dai loan dau can Chong my ma con Giau hon TQ Luc dia ro rang.

 10. DÂN HÀ NỘI said

  VIDEO : DI HOẠ CUẢ QUÁ KHỨ TS. Ngô Nhân Dụng

 11. Long said

  Đúng là miệng lưỡi tráo trở của quân ăn cướp!!! Sao bọn mày cướp đất, biển đảo cua người khác thì nhanh thế (???) mà khi cần phải giải quyết ổn thỏa, hợp pháp thỉ ngụy biện là ….”không thể giải quyêt nhanh…, phải kiên trì…”??? Chỉ gạt được trẻ con hay bọn đầy tớ bã đậu trung thành khiếp nhược thôi !

 12. NẮNG HẠ said

  mơ mộng tào lao ,đúng là tàu một bầy ghẻ lở .ăn trộm cá ,ăn cướp biển đão cũa người ta ,nga nó bắn cho chạy phun khói còn bị bắt ,phía đông nam á là mặt trận cũa Mỹ ,nó đang dồn quân ,chúng mày chỉ có chạy và xin tha mạng ,chúng mày là bọn đông á bệnh phu ,hoanh hoang vào cỏi chết ,vẩn ngu si vênh vênh váo váo cái mặt chệt .không lâu đâu .TẦN THUỶ HOÀNG sống lại cũng khóc lạy xin hàng ,trả lại lục quốc cho người ta thôi ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: